1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Skelbiama papildomo partnerio atranka projektui „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“ įgyvendinti

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone" (toliau – Projektas) papildomo partnerio atranką, siekdama kokybiškai įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai".
Projekto tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.


Tikslinė grupė – asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Numatoma, kad Projekto metu paslaugas gaus ne mažiau kaip 56 asmenys.
Savivaldybėje finansuojama veika: asmeninio asistento paslaugų teikimas asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia.
Galimas partneris - nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, viešieji ir privatieji juridiniai asmenys; fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Asmeninio asistento paslaugos teikimui numatoma lėšų suma Utenos rajono savivaldybei 2019–2020 metams – 78 434 Eur (iš jų 60 proc. veiklai vykdyti).
Paraiškų teikimo klausimais informaciją teikia Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, tel. (8 389) 61622, vedėjo pavaduotoja Rima Lukoševičienė, tel. (8 389) 61628.
Atrankos dalyvis gali pateikti Utenos rajono savivaldybės administracijai tik vieną paraišką veiklai vykdyti. Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo oficialaus partnerių atrankos konkurso paskelbimo Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt. Įstaiga, organizacija paraišką teikia Savivaldybės administracijai, Utenio a. 4, Utena, 103 kab., užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas „Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone" papildomo partnerio atrankos konkursui". Paraiška gali būti siunčiama registruotu laišku, paštu, per pašto kurjerį. Elektroniniu paštu, faksu ar kitu, nei nurodyta, adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.
Projekto partnerio atranka bus vykdoma vadovaujantis Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone" papildomo partnerio atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. AĮ-379 „Dėl Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone" papildomo partnerio atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo, šio projekto partnerio vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo".
Paraiškos formą, vertinimo tvarkos aprašą ir vertinimo anketą rasite www.utena.lt.

DĖL PROJEKTO „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI UTENOS RAJONE" PAPILDOMO PARTNERIO ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS >>>

Vertinimo anketa >>>

Paraiška >>>

Joomla templates by a4joomla