1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2019-ieji – Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metai. Pagerbkime savanorius, žuvusius už Lietuvos nepriklausomybę

L1090885 (Custom)1919-05-21 ties Pakalnių kaimu kautynėse su Sovietų Rusijos kariuomene žuvo Lietuvos kariuomenės 1-ojo pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulko, 6-osios kuopos kariai savanoriai:
• Kazys Radzevičius, g. 1899 m., gyv. Klinavo k., Liubavo vlsč., Marijampolės aps., eilinis;
• Vincas Bruzbartas, g. 1893 m., eilinis;
• Petras Didžiulis, g. 1899 (1896) m., gyv. Ožkinių k., Punsko vlsč., Seinų aps., eilinis.
1919-05-23 prie Gudiškių kaimo kautynėse su Sovietų Rusijos kariuomenės Pskovo divizijos daliniu žuvo Lietuvos kariai savanoriai:
• Jurgis Surdokas, g. 1900 m., gyv. Babraunykų k., Simno vlsč., Alytaus aps., Lietuvos kariuomenės 1-ojo pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulko, 5-osios kuopos karys;


• Juozas Jurgelevičius, g. 1896 m. Alytaus m., Lietuvos kariuomenės 1-ojo pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulko, žvalgų komandos vyresnysis puskarininkis.
Pagerbsime žuvusius savanorius gegužės 26 d. Pakalniuose ir Leliūnuose:
9 val. – Šv. Mišios Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčioje;
10 val. – Lietuvos savanorių kapų pagerbimas Pakalnių kapinėse.
11 val. – Šv. Mišios Leliūnų šv. Juozapo bažnyčioje.
12 val. – Lietuvos savanorių kapų pagerbimas Leliūnų kapinėse.
Organizatoriai – Leliūnų seniūnijos Pakalnių seniūnaitijos seniūnaitė Greta Ivanauskienė ir Leliūnų seniūnijos Leliūnų seniūnaitijos seniūnaitis Remigijus Loginovas.
Idėjos sumanytojas – Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narys Alvydas Malinauskas.
Partneriai – Leliūnų parapijos klebonas, Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčios administratorius kun. Stasys Tamulionis, Leliūnų seniūnija ir bendruomenė.
Kviečiame atvykti į savanorių pagerbimo iškilmes!

Joomla templates by a4joomla