1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Leliūnuose ir Pakalniuose pagerbti savanoriai, kovoję už Lietuvos nepriklausomybę

L1110593 (Custom)2019-ieji – Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metai. Gegužės 26 d. Pakalniuose ir Leliūnuose įvyko Lietuvos savanorių pagerbimas. Minėjimai prasidėjo Šv. Mišiomis Pakalnių Švč. Trejybės ir Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčiose. Prisiminti istoriniai mūšiai Pakalnių ir Leliūnų krašte:
1919-05-21 ties Pakalnių kaimu kautynėse su Sovietų Rusijos kariuomene žuvo Lietuvos kariuomenės 1-ojo pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulko, 6-osios kuopos kariai savanoriai: Kazys Radzevičius, g. 1899 m., gyv. Klinavo k., Liubavo vlsč., Marijampolės aps., eilinis; Vincas Bruzbartas, g. 1893 m., eilinis; Petras Didžiulis, g. 1899 (1896) m., gyv. Ožkinių k., Punsko vlsč., Seinų aps., eilinis;
Leliūnų krašte – 1919-05-23 prie Gudiškių kaimu kautynėse su Sovietų Rusijos kariuomenės Pskovo divizijos daliniu žuvo Lietuvos kariai savanoriai: Jurgis Surdokas, Vinco, g. 1900 m., gyv. Babraunykų k., Simno vlsč., Alytaus aps., Lietuvos kariuomenės 1-ojo pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulko, 5-osios kuopos karys; Juozas Jurgelevičius, Motiejaus, g. 1896 m. Alytaus m., Lietuvos kariuomenės 1-ojo pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulko, žvalgų komandos vyresnysis puskarininkis; Nežinomas Lietuvos karys. 1919-08-22 prie Kamariškių k. žuvo Baziliauskas Antanas, Antano sūnus, g. 1898-10-25 Antkalniškių k. Plokščių vls. (Šakių r.).


Šv. Mišias už žuvusius Lietuvos kariuomenės karius aukojo Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebonas kun. Stasys Tamulionis. Pagerbti visi iš Pakalnių (20 karių) ir Leliūnų (34 kariai) parapijų kilę savanoriai, kovoję su bermontininkais, lenkais, bolševikais.
Pagerbiant savanorius, sugiedotas Lietuvos himnas, aplankytos kapinės, Pakalniuose prisiminimais apie savo gimines-savanorius pasidalino pakalniškės Bronė Kairienė (Miknevičiutė), Guogienė Veronika (Čepėnaitė). Plk. Vytautas Kelevišius supažindino su planuojamu Leliūnų ir Pakalnių savanorių pagerbimu, įrašant juos į atminimo lentą. Minėjime dalyvavusi Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Utenos skyriaus pirmininkė ats. virš. Marytė Kazlauskienė kalbėjo apie bendruomenės ir 3-ios kartos savanorių bendrą darbą įamžinant kovų atminimą.
Atsiliepiant į Lietuvos Sąjūdžio Kauno Tarybos, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno skyriaus, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija" iškeltą iniciatyvą „Ateik, organizuok, pagerbk!", minėjimus Pakalniuose ir Leliūnuose su vietos bendruomenėmis organizavo Pakalnių seniūnaitė Greta Ivanauskienė, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narys Alvydas Malinauskas, Leliūnų bendruomenės pirmininkas Kęstutis Udras, seniūnaitis Remigijus Loginovas. Bendruomenės dėkoja Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebonui kun. Stasiui Tamulioniui už ypatingą Lietuvos savanorių pagerbimą ir patriotizmo puoselėjimą jo aptarnaujamose parapijose.

Joomla templates by a4joomla