1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Išrinktos įmonių Stebėtojų tarybos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2, 5 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo", 4, 6.1.2, 6.3, 10.1 punktais, Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo" 4, 5, 7, 48 punktu, UAB „Utenos vandenys", UAB „Utenos komunalininkas", UAB „Utenos butų ūkis", UAB „Utenos šilumos tinklai", UAB „Utenos autobusų parkas" įstatais ir atsižvelgiant į Kandidatų į Utenos rajono savivaldybės valdomų bendrovių UAB „Utenos vandenys", UAB „Utenos komunalininkas", UAB „Utenos butų ūkis", UAB „Utenos šilumos tinklai", UAB „Utenos autobusų parkas" Stebėtojų tarybas atrankos komisijų 2019 m. liepos 8, 9 d. posėdžių protokolus, išrinktos minėtų įmonių Stebėtojų tarybos.


Į UAB ,,Utenos šilumos tinklai" išrinkti:
1. Jurgis Dumbrava (nepriklausomas narys inžinerijos srityje).
2. Ramutė Ribinskienė (nepriklausoma narė finansų srityje).
3. Saulius Poškus (nepriklausomas narys strateginio planavimo ir valdymo srityje).
4. Egidijus Šinkūnas.
5. Romualda Serbentienė.
Į UAB ,,Utenos butų ūkis" Stebėtojų tarybą išrinkti:
1. Rimantas Šiaučiūnas (nepriklausomas narys statybos srityje).
2. Valdas Klimantavičius (nepriklausomas narys finansų srityje).
3. Artūras Gimžauskas (nepriklausomas narys strateginio planavimo ir valdymo srityje).
4. Saulius Virvytis.
5. Nerijus Malinauskas.
Į UAB ,,Utenos autobusų parkas" Stebėtojų tarybą išrinkti:
1. Gintaras Nakutis (nepriklausomas narys transporto srityje).
2. Valdas Klimantavičius (nepriklausomas narys finansų srityje).
3. Giedrė Užubalė (nepriklausomas narys strateginio planavimo ir valdymo srityje).
4. Aida Diržauskienė.
5. Egidijus Šinkūnas.
Į UAB ,,Utenos vandenys" Stebėtojų tarybą išrinkti:
1. Rimantas Šiaučiūnas (nepriklausomas narys statybos srityje).
2. Sigita Paškevičienė (nepriklausoma narė finansų srityje).
3. Rimantas Bakas (nepriklausomas narys strateginio planavimo ir valdymo srityje).
4. Vytautas Leika.
5. Donata Lubienė.
Į UAB ,,Utenos komunalininkas" Stebėtojų tarybą išrinkti:
1. Vidūnas Tutkus (nepriklausomas narys inžinerijos srityje).
2. Lina Knivaitė (nepriklausoma narė finansų srityje).
3. Giedrius Pocius (nepriklausomas narys strateginio planavimo ir valdymo srityje).
4. Lina Varnienė.
5. Gytis Stundžia.

Joomla templates by a4joomla