1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

VYKO CIVILINĖS SAUGOS MOKYMAI

IMG 0861

Spalio ir lapkričio mėnesių sandūroje Utenos rajono savivaldybėje vyko dveji civilinės saugos mokymai, kuriuose dalyvavo Utenos rajono savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos (GEPK) bei Utenos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariai, seniūnai, savivaldybės administracijos darbuotojai, pagal vykdomas funkcijas atsakingų už gyventojų evakavimo organizavimą bei vykdymą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, įvedus karo padėtį.


Utenos rajono savivaldybės GEPK nariai, seniūnai, kiti mokymų dalyviai buvo supažindinti su gyventojų evakavimo organizavimo bei vykdymo teisiniu reglamentavimu, evakavimo planavimo ir organizavimo valdymu, sanitarinio švarinimo organizavimu, gyventojų veiksmais evakavimo metu bei kitomis pagrindinėmis evakavimo organizavimo nuostatomis. Utenos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių mokymų metu kalbėta apie ekstremaliųjų situacijų operacijų centro grupių veiklos bei gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimą, veiksmus ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio, karo atveju. Mokymų dalyviai supažindinti su civilinės saugos sistemos organizavimo ir veiklos principais, veiklos samprata, pagrindiniais civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais.
Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras yra savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta nuolatinė civilinės saugos valdymo institucija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalų įvykį, ekstremalią situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremalios situacijos būdus, keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais, analizuodamas, vertindamas įvykio, ekstremalaus įvykio, ekstremalios situacijos eigą.
Abejus mokymus vedė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus vyr. specialistas Virgilijus Smailys.
Informaciją, kaip pasirengti nelaimei, kaip elgtis jai įvykus, kaip gauti reikiamą informaciją ekstremaliosios situacijos metu ir kt., galima rasti Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms svetainėje LT72.lt.

Joomla templates by a4joomla