1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Administracinės paslaugos kodas Paslaugos kodas 9.5
Administracinės paslaugos versija 1 versija

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Prašymo sudaryti santuoką priėmimas, santuokos sudarymo įrašo surašymas, santuokos liudijimo išdavimas. Prašymas sudaryti santuoką priimamas iš karto, o santuoka registruojama įstatymo nustatyta tvarka.
Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos. Civilinės metrikacijos įstaigos vadovas norinčių susituokti prašymu ir esant svarbioms priežastims (nėštumas, sunki liga, vaiko gimimas, jūreivio išplaukimas į jūrą ar kario išvykimas į oficialią karinę misiją užsienio valstybėje ilgesniam kaip 3 mėnesių laikui, asmens išvykimas į diplomatinę tarnybą) turi teisę registruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, tačiau ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo prašymo padavimo dienos.
 Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą – Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864 ;
– Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr. I-1374;
– Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115;
– Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 2006-07-11 Nr. I-533;
– Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2005-11-10 Nr. X-383;
– Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr.1R-294 "Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo";
– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimas Nr.607 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"";
– Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. 1R-267 ,Dėl Teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

– prašymas (pildomas Civilinės metrikacijos skyriuje);
– asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
– gimimo liudijimai;
– jei ketinantis susituokti yra užsienio valstybės pilietis, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių. Užsienio valstybės piliečio dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (APOSTILLE), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išversti į lietuvių kalbą;

-atitinkamos institucijos dokumentas, patvirtinantis svarbią priežastį, dėl kurios santuoka bus registruojama nelaukiant mėnesio termino.

– mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)
– santuokos nutraukimo dokumentas (ištuoktam asmeniui) arba sutuoktinio mirties dokumentas (našliui).
Administracinės paslaugos teikėjas Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
Administracinės paslaugos vadovas

Gintarė Jackūnienė, tel. (8 389) 61 749, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52882
Paslaugos kaina 20 Eur (už santuokos įregistravimą civilinės metrikacijos skyriuje)
60 Eur, 207,17 Lt (už santuokos įregistravimą norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje)
Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ar kito asmens duomenis.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma >>>
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai  Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama civilinės metrikacijos skyriaus patalpose arba norinčių susituokti pasirinktoje vietoje, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai. Ši vieta turi būti Utenos rajono savivaldybės teritorijoje.
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Utenos rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Utenos rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

Joomla templates by a4joomla