1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) tikslinio priedo skyrimas

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

15.07. 15.36

2.

Administracines paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) tikslinio priedo skyrimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kiekvienam vaikui (asmeniui) kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Kai išmokos gavėjas, gaunantis globos (rūpybos) išmoką, įstatymų nustatyta tvarka gauna našlaičių pensiją ir (arba) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, vaiko globos (rūpybos) išmokos dydis lygus skirtumui tarp išmokos gavėjui nustatyto vaiko globos (rūpybos) išmokos dydžio bei gaunamos našlaičių pensijos ir (arba) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio;

Jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį dėl jo ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros), taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio arba emancipuoto ar santuoką sudariusio nepilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 24 metai, skiriama ir mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.

Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, yra skiriamas ir mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas per mėnesį.

Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, yra skiriamas ir mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas per mėnesį, kuris naudojamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės

paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi

pateikti asmuo

- prašymas;

- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus atvejus, kai dėl atitinkamos išmokos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu;
- dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
- šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas;
- vaiko, kuriam nustatyta globa gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

- mirties faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu vienas iš vaiko tėvų miręs ir apie tai duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

- teismo sprendimas dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu priteistas išlaikymas;
- pažyma iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas vaikui mokamas iš darbo užmokesčio;
- pašto perlaidos, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu;
- mokymo įstaigos pažyma, kai vaikas (asmuo) yra išlaikomas bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, aukštosios mokyklos bendrabutyje arba socializacijos centre;

- mokymo įstaigos pažyma, kai 18-24 metų asmuo mokosi, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose;
- banko atsiskaitomoji sąskaita.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis

tarnautojas)

Išrašas iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos).
Išrašas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodros) duomenų bazės apie gaunamas ar negaunamas išmokas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius, Utenio a. 4, Utena, 110 kab. tel. (8 389) 64047, socialinių išmokų specialistės Lina Kuolinytė, el. paštas: lina.kuolinyte@utena.lt, Rita Marytė Valiulienė, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Jolanta Kraujalienė, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Akvilė Ragauskienė, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. kab., tel.: (8 389) 63890 išmokų specialistės Vida Rutkauskienė, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Jolanta Brukštuvienė, el.paštas jolanta.brukš Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Loreta Jurgelėnienė, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Inga Šakalienė, el. paštas inga.sakaliene@utena.lt, tel. (8 389) 61622, faksas (8 389) 50460

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 d.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę

paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Joomla templates by a4joomla