1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų skyrimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

15.04.

2.

Administracines paslaugos versija

3. versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų skyrimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vienkartinė, tikslinė, periodinė, sąlyginė pašalpa skiriama nepasiturintiems Utenos rajono gyventojams, siekiant padėti asmeniui (šeimai) sudaryti būtiniausias gyvenimo sąlygas, kurių darbo, socialinio draudimo ir kitokios pajamos dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių yra nepakankamos, kad jie (jos) galėtų pasirūpinti savimi.

Vienkartinė, tikslinė, periodinė, sąlyginė pašalpa neužtikrina ilgalaikio ekonominio ir socialinio saugumo, o tik padeda asmenims išgyventi sunkiomis materialinėmis sąlygomis.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės

paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;

- Socialinės paramos koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. ,,Dėl socialinės paramos koncepcijos nuostatomis.

- Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. TS-294 ,,Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi

pateikti asmuo

– prašymas;

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

kitus dokumentus (sąskaitas, išrašytų vaistų receptus, jų pirkimo kvitus, važiavimo transporto priemone bilietus ir t. t.), patvirtinančius patirtas išlaidas, pašalpos reikalingumą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti

institucija (prašymą nagrinėjantis

tarnautojas)

Socialinių išmokų specialistas patikrina duomenis Socialinės paramos informacinės sistemos (toliau – SPIS) duomenų bazėse (Gyventojų registro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Utenos skyrius, VĮ Regitros, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Žemės ūkio transporto priemonių registro, Mokinių registro, Studentų registro, Ūkinių gyvūnų registro, Valstybinės mokesčių inspekcijos registro, Neįgalumo ir   darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos) ir atspausdina išrašus. Jei reikia, papildomai raštu užklausia valstybės ar Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų, kitų institucijų reikalingos informacijos.

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius socialinių išmokų specialistė Violeta Veteikienė 112 kabinetas, tel. (8 389) 61 629.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Inga Šakalienė, el. paštas inga.sakaliene@utena.lt, tel. (8389) 61 622, faksas (8389) 50 460

10.

Administracinės paslaugos suteikimo Trukmė

30 d.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą


Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

15.03.

2.

Administracines paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą gyventojams skyrimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kompensacijos taikomos pastoviosios įmokos daliai už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą gyvenamosios paskirties objektuose šioms grupėms:

-       socialinės pašalpos gavėjams (50 proc.);

-    daugiavaikėms šeimoms (50 proc.);

-       nekilnojamos turto savininkams, turintiems

-       nekilnojamą turtą Mockėnų kaime, Utenos rajone (50 proc.);

-       vienam deklaravusiam gyvenamąją vietą tame objekte (20 proc.);  

-        religinės paskirties objektams (100 proc.).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės

paslaugos teikimą

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. TS-352 (2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-139 redakcija)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

- prašymas;
- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis

tarnautojas)

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius socialinių išmokų specialistė Violeta Veteikienė 112 kabinetas, tel. (8 389) 61 629.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Inga Šakalienė, el. paštas inga.sakaliene@utena.lt, tel. (8389) 61 622, faksas (8389) 50 460

10.

Administracinės paslaugos suteikimo Trukmė

10 d.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos,

naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-

Joomla templates by a4joomla