1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Išmokos vaikui skyrimas

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

15.05.

2.

Administracines paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Išmokos vaikui skyrimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, yra skiriama ir mokama 1,32 bazinės socialinės išmokos dydžio (toliau – BSI) išmoka per mėnesį, o neįgaliam vaikui – 1,84 BSI dydžio išmoka per mėnesį.

2. Papildoma išmoka vaikui skiriama ir mokama vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, yra skiriama ir mokama 0,53 BSI dydžio išmoka per mėnesį:

1) kai šeimoje ar pas globėją (rūpintoją) auga 1 ar 2 vaikai, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.;

2) kai šeimoje ar pas globėją (rūpintoją) auga 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų amžiaus arba vyresni, tačiau ne daugiau kaip 24 metų amžiaus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės

paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas.
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo".

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi

pateikti asmuo

- prašymas;

- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus atvejus, kai dėl atitinkamos išmokos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu;

- įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
- vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

- mokyklos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18-24 metų asmuo mokosi ir šių duomenų nėra valstybiniuose ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;

- mirties faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu vienas iš vaiko tėvų miręs ir apie tai nėra duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
- šeimos pajamas patvirtinančius dokumentus, kai pajamos išmokai gauti apskaičiuojamos pagal 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos mėnesio;

- teismo sprendimas dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jei vaikas emancipuotas;

- Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą neįgalumo pažymą ir kitus dokumentus, patvirtinančius vaiko neįgalumą, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
- d
okumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
- šeimynos, nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas;
- banko atsiskaitomoji sąskaita;

- vieno iš vaiką auginančių tėvų ar rūpintojų laisvos formos sutikimas dėl vaiko kreipimosi skirti išmoką, kai dėl išmokos kreipėsi vaikai nuo 14 iki 18 metų;

- dokumentai, patvirtinantys rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą, bei rūpintojo sutikimą dėl asmens, kuris pripažintas ribotai veiksniu, kreipimosi skirti išmoką;

- teismo sprendimas, nustatantis su kuriuo iš tėvų nustatyta vaiko gyvenamoji vieta;

-įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti vaiką.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti

institucija (prašymą nagrinėjantis

tarnautojas)

Išrašas iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius, Utenio a. 4, Utena, 110 kab. tel. (8 389) 64047, socialinių išmokų specialistės Lina Kuolinytė, el. paštas: lina.kuolinyte@utena.lt, Rita Marytė Valiulienė, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Jolanta Kraujalienė, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Akvilė Ragauskienė, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. kab., tel. (8 389) 63890 išmokų specialistės Vida Rutkauskienė, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Jolanta Brukštuvienė, el.paštas jolanta.brukš Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Loreta Jurgelėnienė, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Inga Šakalienė, el. paštas inga.sakaliene@utena.lt, tel. (8 389) 61622, faksas (8 389) 50460

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 d.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę

paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Joomla templates by a4joomla