1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Būsto ir gyvenamosios aplinkos neįgaliesiems pritaikymo organizavimas

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

15.40.

2.

Administracines paslaugos versija

2. versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Būsto ir gyvenamosios aplinkos neįgaliesiems pritaikymo organizavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Būsto pritaikymas – būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems neprieinamas erdves, ir paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu susijusius statybos darbus.
Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam nustatytas:

1. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

2. Specialusis techninės pagalbos priemonių – bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio – poreikis.

3. Specialusis techninės pagalbos priemonių – kitų, nei nurodyta 2 punkte, judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynės, ramentai ir pan.) – poreikis.

4. Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios (Tarptautinės ligų klasifikacijos 10 versijos Australijos modifikacijos sistemos F kodas).

Yra sudaromos dvi būsto pritaikymo eilės:

- pirmoji eilė – asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, asmenys, kuriems nustatytas bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis, ir asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios;

- antroji eilė – asmenys, kuriems nustatytas kitų, nei nurodyta 2 punkte, judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) – poreikis.

Sudarant kiekvieną būsto pritaikymo eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

- neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir kuriems paskirtos dializės procedūros;

- neįgaliesiems, besimokantiems pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programas ar formaliojo profesinio ugdymo programas, ar studijų programas;

- dirbantiems neįgaliesiems, išskyrus dirbančius pagal savanoriškos veiklos sutartis.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės

paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. AĮ-312 „Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų organizavimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:
1. Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą. Prašyme pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu.
2. Neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei prašymą pateikia pats neįgalusis) arba šio dokumento kopiją (jei dokumentus teikia neįgaliojo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas);
3.
Išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a) ar jo kopiją, jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros.

4. Laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei neįgaliojo specialiesiems poreikiams prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus (jeigu teikiant Prašymą toks sutikimas jau yra). Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją.

5. Sutarties su TNPC kopija (dėl techninės pagalbos priemonių: vežimėlio, vaikštynių ir pan.);

6. Kitą pareiškėjui svarbią informaciją.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis

tarnautojas)

Papildomi dokumentai, gaunami iš atsakingų įstaigų ar institucijų registrų duomenų bazių:

- išrašas iš NDNT apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ar nustatytą specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikį dėl psichikos ar proto negalios;

- Išrašas iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos);

- Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas iš Valstybės įmonės Registrų centro;
- išrašas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodros“) duomenų bazės apie gaunamas ar negaunamas išmokas, draudžiamąsias pajamas;

- valstybinę žemę valdančio subjekto sutikimas (jei darbai vykdomi valstybinėje žemėje).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius, vedėjo pavaduotoja Rima Lukoševičienė, 108 kabinetas, tel. (8 389) 61628, el. paštas: rima.lukoseviciene@utena.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel. (8389) 61 622, faksas (8389) 50 460

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

-

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

-

13.

Informacinės ir ryšių technologijos,

naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Joomla templates by a4joomla