1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas tėvų prašymu

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

15.42.

2.

Administracines paslaugos versija

1. versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas tėvų prašymu

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama vaiko tėvams ar vieninteliam iš turimų tėvų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, paliekant savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui ne ilgesniam kaip aštuoniolikos mėnesių terminui nuo jų išvykimo. Prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai privalo pateikti prašymą dėl laikinosios globos tėvų prašymu skyrimo. Vaiko tėvai privalo ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo grįžimo į Lietuvos Respubliką raštu apie tai informuoti savivaldybės administraciją.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės

paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas.

Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas.

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai.

Vaiko globos organizavimo nuostatai.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi

pateikti asmuo

  1. 1.Prašymas.
  2. 2.Išrašas iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
  3. 3.Tėvų ir asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos.
  4. 4.Siūlomo fizinio asmens Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 046/a).
  5. 5.Kartu su siūlomu fiziniu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti

institucija (prašymą nagrinėjantis

tarnautojas)

  1. 1.Pažyma iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos).
  2. 2.Siūlomo fizinio asmens gyvenamosios vietos seniūnijos buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas.
  3. 3.Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus dėl siūlomo fizinio asmens tinkamumu tapti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) pradinis įvertinimas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius vyr. specialistė Dalia Kavoliūnienė 116 kabinetas, tel. (8 389) 43 597.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Inga Šakalienė, el. paštas inga.sakaliene@utena.lt, tel. (8389) 61 622, faksas (8389) 50 460

10.

Administracinės paslaugos suteikimo Trukmė

20 d. d.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Joomla templates by a4joomla