1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

15.41.

2.

Administracines paslaugos versija

1. versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vaikui nustatoma laikinoji globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia negali patys auginti vaiko.

Jeigu vaikas yra vyresnis nei 14 metų, jam steigiama rūpyba ir skiriamas rūpintojas. Šios sąvokos siejamos su vaiko dalyvavimu, priimant su juo susijusius sprendimus ar atstovaujant jo interesams, vaikui tenka daugiau atsakomybės. Esminio skirtumo tarp globėjo ir rūpintojo pareigų nėra.

Globa (rūpyba) likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems tapti vaiko, likusio be tėvų globos, globėjais (rūpintojais).

Globėjais (rūpintojais) gali būti skiriami:

 1. 1.asmenys iki 65 metų amžiaus, išskyrus artimąjį giminaitį (artimi vaiko giminaičiai yra seneliai, broliai ir seserys), jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip 10 metų vaiką;
 2. 2.ne jaunesni nei 21 metų amžiaus, išskyrus artimąjį vaiko giminaitį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės

paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas.

Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas.

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai.

Vaiko globos organizavimo nuostatai.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi

pateikti asmuo

 1. 1.Prašymas.
 2. 2.Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. 3.Siūlomo fizinio asmens Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 046/a).
 4. 4.Kartu su asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti

institucija (prašymą nagrinėjantis

tarnautojas)

 1. 1.Pažyma iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.
 2. 2.Išrašas iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. 3.Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas apie vaiko sveikatą.
 4. 4.Dokumentai (jeigu juos turi) apie vaiko tėvų sveikatos būklę ir informacija apie tėvų ar turėto vienintelio iš tėvų nuolatinę gyvenamąją vietą, o jei negalima nustatyti tėvų ar turėto vienintelio iš tėvų nuolatinės gyvenamosios vietos, – informacija apie tėvų ar turimo vienintelio iš tėvų deklaruotą gyvenamąją vietą.
 5. 5.Informacija (jeigu ją turi) apie vaiko artimuosius giminaičius, kitus giminaičius ir asmenis, su vaiku susijusius emociniais ryšiais, bei jų gyvenamąją vietą.
 6. 6.Tarnybos teritorinio skyriaus teigiamas sprendimas dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, pradinio įvertinimo.
 7. 7.Tarnybos atestuotų asmenų išvada dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, išvadą dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai ar prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus.
 8. 8.Tarnybos teritorinio skyriaus užpildyta grėsmės vaikui lygio nustatymo anketa.
 9. 9.Teismo leidimas paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą.
 10. 10.Tarnybos teritorinio skyriaus rašytinis nurodymas nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) ir paskirti konkretų laikinąjį globėją (rūpintoją).
 11. 11.Globos centro ar Tarnybos teritorinio skyriaus rekomendacijos dėl fizinio asmens tinkamumo būti vaiko globėju (rūpintoju).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius vyr. specialistė Dalia Kavoliūnienė 116 kabinetas, tel. (8 389) 43 597.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Inga Šakalienė, el. paštas inga.sakaliene@utena.lt, tel. (8389) 61 622, faksas (8389) 50 460

10.

Administracinės paslaugos suteikimo Trukmė

3 d. d.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Joomla templates by a4joomla