1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Dėl Pažymos dėl teisės apmokėti kreditą, paimtą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanas išdavimo

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

15.38.

2.

Administracines paslaugos versija

2. versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dėl Pažymos dėl teisės apmokėti kreditą, paimtą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanas išdavimo

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turi buto savininkas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti;

2) su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą.

Teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma tokiam laikotarpiui, kuriam nustatoma teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Išduotą Pažymą dėl teisės apmokėti kreditą, paimtą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanas, buto savininkas pateikia bendrojo naudojimo objektų valdytojui. Esant rašytiniam buto savininko sutikimui, Pažyma dėl teisės apmokėti kreditą, paimtą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanas bendrojo naudojimo objektų valdytojui pateikia Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės

paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-02-24 įsakymas Nr. D1-174/A1-116 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimas Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi

pateikti asmuo

Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnyje nurodyti dokumentai (patvirtintos formos prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti (prašymo forma: SP-4; SP-4(A); informacija apie būsto savininką ir su juo bendrai gyvenančius asmenis formos SP-1, ir SP 2), pažymos apie jų pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius ir kiti dokumentai bei informacija, reikalingi piniginei socialinei paramai skirti), jei teisė į kompensacijas buto savininkui nenustatyta;
3. Pateikiant prašymą pirmą kartą, pateikiamas bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo buto savininkas įgyvendina ar įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą. Nurodoma, kad daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti iš kreditus teikiančios institucijos yra paimtas kreditas, nurodomas kredito gavėjas, kreditą suteikusios institucijos pavadinimas, kredito grąžinimo laikotarpis, kredito dalis, tenkanti prašymą teikiančiam buto savininkui, kredito likutis, tenkantis prašymą teikiančiam buto savininkui prašymo teikimo dieną.
4. Kredito grąžinimo grafikas (kai kredito gavėjas yra bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis

tarnautojas)

Atsižvelgiant į aplinkybes:

1. Išrašas iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos).
2. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas iš Valstybės įmonės Registrų centro.
3. Išrašas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodros“) duomenų bazės apie gaunamas ar negaunamas išmokas, draudžiamąsias pajamas.
4. Išrašas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos duomenų bazės apie asmens gautas tiesiogines išmokas už deklaruotus pasėlius ir kitas išmokas.
5. Išrašas iš Užimtumo tarnybos duomenų bazės apie registraciją joje ir bedarbio statusą.

6. Išrašas iš VĮ Regitra” duomenų bazės.

7. Išrašas iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto   ministerijos Mokinių registro duomenų bazės.

8. Išrašas iš Studentų registro informacinės sistemos duomenų bazės.

9. Išrašas iš Žemės ūkio transporto priemonių registro duomenų bazės.

10. Išrašas iš Ūkinių gyvūnų registro duomenų bazės.

11. Išrašas iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos duomenų bazės.

12. Išrašas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės apie nelegalų darbą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius, Utenio a. 4, Utena, 110 kab. tel.:(8 389) 64047, išmokų specialistės Lina Kuolinytė, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Rita Marytė Valiulienė, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Jolanta Kraujalienė, el. pastas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Akvilė Ragauskienė, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . 113 kab., tel. (8 389) 63890 išmokų specialistės Vida Rutkauskienė, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Jolanta Brukštuvienė, el. paštas: jolanta.brukš Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Loreta Jurgelėnienė, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Išankstinė registracija dėl Pažymos gavimo tel.: (8 389) 61629 arba atvykus į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus 112 kab.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Inga Šakalienė, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel. (8 389) 61622, faksas (8389) 50460

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 d. d.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Joomla templates by a4joomla