1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Įvaikinimas

Administracinės paslaugos kodas 20.1
Administracines paslaugos versija 1. versija
Administracinės paslaugos pavadinimas Įvaikinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Asmuo, pageidaujantis įvaikinti vaiką, pateikia prašymą tiesiogiai Vaikų teisių apsaugos skyriui. Atsakymas asmenims pateikiamas raštu.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės
paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 1442 “Dėl Įvaikinimo apskaitos Lietuvos respublikoje tvarkos patvirtinimo. (Žin., 2002, Nr. 90-3856; 2003, Nr. 80-3660, 2009, Nr. 62-2486).

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004-06-18 įsakymas Nr. A1-154 „Dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.2004, Nr. 98-3653, 2009, Nr. 91-3943).

3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos.
3. Santuokos liudijimo kopija.
4. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimai (046/a).
5. Pažymos apie šeimos sudėtį ir deklaruotą gyvenamąją vietą
6. Dokumentus apie šeimos gaunamas pajamas.
7. Pažyma apie gyvenamąsias patalpas.
8. Vaiko gimimo liudijimo kopija (jeigu įvaikinamas sutuoktinio vaikas).
9. Vaiko medicinos pažyma (jeigu įvaikinamas sutuoktinio vaikas).
10. Vaiko tėvo (motinos) mirties liudijimo kopija (jeigu įvaikinamas sutuoktinio vaikas).
11. Vaiko tėvo (motinos) sutikimas, patvirtintas teismo nutartimi, arba teismo sprendimas apie tėvų valdžios apribojimą (jeigu įvaikinamas sutuoktinio vaikas).
12. Ištuokos liudijimo kopija (jei tėvai išsituokę) arba teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo kopija.
13. Sutuoktinio rašytinis sutikimas, jeigu vaiką įvaikina vienas iš sutuoktinių. Kito sutuoktinio sutikimo įvaikinti nereikalaujama, jeigu teismas yra priėmęs sprendimą dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium arba sutuoktinis paskelbtas nežinia kur esančiu ar pripažintas neveiksniu. Šiuo atveju reikia pateikti teismo sprendimo kopiją.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)

1. Pažyma iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Utenos  apskrities vyriausiojo policijos komisariato apie norinčių įvaikinti piliečių ir kartu su jais gyvenančių asmenų teistumą bei jų padarytus administracinius teisės pažeidimus.

2. SPIS programoje gaunama informacija apie asmens gaunamas išmokas ir gyvenamosios vietos deklaraciją.

3. Iš socialinių partnerių: gaunamos išvados dėl asmenų pasirengimo įvaikinti.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Andžela Rožienėtel. (8 389) 61625, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Administracinės paslaugos vadovas

Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Gailutė Blažienė, tel. (8 389) 48340, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 30 kalendorinių dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) nemokama
Prašymo forma (-os)  Prašymo forma
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs 6 punkte paminėtus dokumentus, kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos  su prašymu išduoti pažymas apie norinčių įvaikinti piliečių ir kartu su jais gyvenančių asmenų teistumą bei į teritorinę policijos įstaigą dėl jų padarytų administracinių teisės pažeidimų .
- Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs minėtas pažymas, įvertinęs kitas aplinkybes ir nustatęs, kad gali būti tęsiama įvaikinimo procedūra per 3 darbo dienas raštu kreipiasi į socialinius partnerius dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo.
- Įvaikintojų mokymai prasideda ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo įvaikintojų dokumentų gavimo įstaigoje dienos ir trunka ne ilgiau kaip 3 mėnesius.
- Pasibaigus mokymams atestuoti socialiniai darbuotojai parengia išvadą dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką ir pateikia ją Vaiko  teisių apsaugos skyriui.
- Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs teigiamą išvadą dėl piliečių pasirengimo įvaikinti  persiunčia ją kartu su kitais dokumentais bei prašymu įrašyti įvaikintojus į piliečių norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių sąrašą, vaikinimo  tarnybai.   

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Utenos rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Utenos rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

Joomla templates by a4joomla