1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas vaikams, likusiems be tėvų globos

Administracinės paslaugos kodas 20.3
Administracines paslaugos versija 1. versija
Administracinės paslaugos pavadinimas

Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas vaikams, likusiems be tėvų globos

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vaiko laikinoji globa/rūpyba-tai laikinai likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems, išliekant tėvų pareigai išlaikyti savo vaikus. Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs informaciją apie likusį be tėvų globos/rūpybos vaiką, planuoja vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymą. Į Vaiko teisių apsaugos skyrių gali kreiptis ir asmuo, pageidaujantis globoti/rūpintis be tėvų globos/rūpybos likusiu vaiku.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės
paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-03-27 nutarimas Nr. 806 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo"

3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-05-28 įsakymas Nr. A1-145 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002-04-18 įsakymo Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".

4. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 1996-03-14 Nr. I-1234.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

Fizinis asmuo turi pateikti šiuos dokumentus: 
1. Prašymą;
2. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimą (046/a forma);
3. Būsimo globotinio/rūpintinio sveikatos būklės pažymą (027/a arba 046/a forma)
3. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 m. asmenų rašytinius  sutikimus su asmens duomenimis;
4. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
5. Gyvenimo aprašymą (vardas, pavardė, gimimo data ir vieta, gyvenamoji vieta, adresas, šeiminė padėtis, išsimokslinimas, darbo patirtis);
6. Pažymą apie šeimos sudėtį ir deklaruotą gyvenamąją vietą;
7. Santuokos liudijimo kopiją, jeigu asmuo susituokęs;
8. Ištuokos liudijimo kopiją, jeigu asmuo išsituokęs;  (arba teismo sprendimo dėl santuokos pripažinimo negaliojančia kopiją, jeigu teismas santuoką   pripažino negaliojančia;  teismo sprendimo dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium kopiją, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium;
9. Sutuoktinio mirties liudijimo kopiją, jeigu asmuo yra našlys (našlė);
10. Dokumentus apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju, ir kitų jo šeimos narių gaunamas pajamas ir išmokas už tris paskutinius mėnesius;
11. Dokumentus apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju, ir jo šeimos gyvenamąsias patalpas;
12. Dokumentus, įrodančius artimo giminaičio, norinčio tapti vaiko globėju, giminystę su vaiku;
13. Dokumentus apie būsimo globotinio/rūpintinio tėvus (mirties liudijimų, teismo sprendimų, tėvų sveikatos būklės pažymėjimų, tėvų deklaruotos gyvenamosios vietos pažymėjimų ir kitų dokumentų kopijas);
14. Vyresnio kaip 10 metų vaiko, kuriam ruošiamasi nustatyti globą/rūpybą, sutikimą dėl globos/rūpybos ir globėjo/rūpintojo paskyrimo.
 Juridinis asmuo turi pateikti: 

  1. Prašymą;
  2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimą;
  3. Įstatų, steigimo sandorio arba bendrųjų nuostatų kopijas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)

1. Pažyma iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų  ministerijos dėl asmens,  norinčio tapti vaiko globėju/rūpintoju, bei kartu su juo gyvenančių asmenų teistumo.
2. Iš teritorinio policijos komisariato- dėl asmens, norinčio tapti vaiko globėju/rūpintoju, bei kartu su juo gyvenančių asmenų baustumą administracine tvarka.
3. Iš Civilinės metrikacijos skyriaus gaunami išrašai apie vaiko gimimą, tėvų mirtį.
4. Iš socialinių partnerių išvada dėl asmenų tinkamumo tapti globėju/rūpintoju (išskyrus- artimus giminaičius).

Administracinės paslaugos teikėjas

Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Irena Atkočienė, tel:. 8 389 61625, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Administracinės paslaugos vadovas

Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Gailutė Blažienė, tel. (8 389) 48340, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 30 kalendorinių dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai.

Prašymo forma (-os)  Prašymo forma
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Asmuo, norintis tapti vaiko globėju/rūpintoju, privalo išklausyti būsimiems globėjams/rūpintojams/įtėviams organizuojamus Utenos vaikų globos namuose (toliau- Socialiniai partneriai).
Esant krizinei situacijai, vaiko globa/rūpyba gali būti nustatyta šeimoje, kuri nėra išklausiusi globėjų/rūpintojų kursų, tačiau šeima, Vaiko teisių apsaugos skyriui suderinus kursų lankymo datą su Socialiniais partneriais, privalo juos išklausyti ir globodama/rūpindama vaiką.
Artimi giminaičiai-seserys, broliai, seneliai.
LR civilinio kodekso 3.269 straipsnyje įvardinti asmenys, kurie negali būti skiriami vaiko globėjais/rūpintojais.
Gyvenimo ir buities sąlygas vertina Vaiko teisių apsaugos skyrius.
Galutinį sprendimą dėl globėjo/rūpintojo paskyrimo priima Vaiko teisių apsaugos skyrius.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Utenos rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Utenos rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

Joomla templates by a4joomla