1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas tėvų prašymu

Administracinės paslaugos kodas 20.4
Administracines paslaugos versija 1. versija
Administracinės paslaugos pavadinimas

Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas tėvų prašymu

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vaiko tėvų ar turimo vienintelio iš tėvų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu paliekant vaiką prižiūrėti
pasirinktam asmeniui.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės
paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-05-28 įsakymas Nr. A1-145 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002-04-18 įsakymo Nr. 56    „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo" pakeitimo";
2. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 1996-03-14 Nr. I-1234;
3. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, 1994-11-03 Nr. I-621.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

Reikia pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą;
2. Vaiko gimimo liudijimo kopiją;
3. Siūlomo fizinio asmens Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimą (046/a forma);
4. Siūlomo fizinio asmens gyvenamosios vietos seniūnijos (savivaldybės) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;
5. Kartu su siūlomu fiziniu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 m. asmenų rašytinius sutikimus;
6. Tėvo (tėvų) ir siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijas;
7. Pažymą apie siūlomo fizinio asmens šeimos sudėtį iš seniūnijos.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)

Pažyma iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl asmens, norinčio tapti vaiko globėju/rūpintoju, teistumo.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Irena Atkočienė, tel:. 8 389 61625, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Administracinės paslaugos vadovas

Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Gailutė Blažienė, tel. (8 389) 48340, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 30 dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai.

Prašymo forma (-os)  Prašymo forma
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paaiškėjus, kad siūlomas fizinis asmuo netinka tapti vaiko globėju/rūpintoju, Vaiko teisių apsaugos skyrius turi teisę siūlyti tėvams pasirinkti kitą fizinį asmenį.
Vaiko globos (rūpybos) išmoka neskiriama;
Vaiko teisių apsaugos skyrius esant būtinybei informuoja vaiko tėvus apie pasikeitusias vaiko gyvenimo sąlygas ir (ar) kylančias grėsmes vaiko saugumui bei sveikatai ir nustatę, kad paskirtasis vaiko globėjas netinkamai vykdo savo pareigas, per vaiko tėvams tarpininkaujančius asmenis derina su tėvais visus paskirtojo vaiko globėjo (rūpintojo) atleidimo ir naujojo globėjo (rūpintojo) skyrimo klausimus.
Vaiko teisių apsaugos skyrius turi teisę:
- per tėvams tarpininkaujančius asmenis reikalauti iš tėvų atsiųsti rašytinį prašymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo ir jų siūlomo fizinio asmens skyrimo vaiko globėju (rūpintoju), patvirtintą notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno;
-teisės aktų nustatyta tvarka pareikšti teismui ieškinį dėl laikino tėvų valdžios apribojimo, jeigu tėvai ignoruoja šiuose nuostatuose nurodytus Vaiko teisių apsaugos skyriaus įspėjimus ar reikalavimus.
Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu pasibaigia be atskiro Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo, kai:
-vaiko tėvai grįžta iš užsienio valstybės ir apie tai praneša Vaiko teisių apsaugos skyriui;
-pasibaigia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatytas vaiko laikinosios globos (rūpybos) terminas.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Utenos rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Utenos rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

Joomla templates by a4joomla