1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Projektas „Utenos vaikų lopšelio - darželio "Šaltinėlis" vidaus patalpų modernizavimas

1. Vykdomas projektas.
2. Įgyvendinimo laikotarpis. Finansavimo sutartis pasirašyta 2018 m. balandžio 9 d. Projekto trukmė- 24 mėn.
3. Projekto vertė - 609 261,09 Eur, iš jų - 188.789,09 Eur- savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos- 420 472,00 Eur, valstybės biudžeto lėšos- 34 092,00 Eur.
4. Projekto aprašymas. Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas – nepakankama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybė Utenos mieste. Pagrindinė priežastis, dėl kurios Utenos rajono savivaldybė negali aktyviau prisidėti prie ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos kokybės ir tuo pačiu efektyvumo didinimo yra lėšų trūkumas. Lopšelis – darželis "Šaltinėlis" projektui buvo pasirinktas todėl, kad yra vienintelis darželis prie "jauniausio" Utenos miesto mikrorajono, kuriame gyvena daugiausiai jaunų šeimų su vaikais, be to, įstaiga yra itin populiari. Siekiant šį populiarumą išlaikyti, būtina nuolatos palaikyti aukštą teikiamų paslaugų kokybę. Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 m. planu (patvirtintu Utenos rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-127) artimiausioje perspektyvoje nenumatomas Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis" reorganizavimas ar uždarymas. Projektas atitinka Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos nuostatas, nes įgyvendinamu projektu bus užtikrinamas švietimo prieinamumas ir lygios galimybės, maksimaliai plėtojant vaikų ir jaunimo švietimo aprėptį, suteikiant mokiniams palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius. Šiuo metu vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis" vidaus patalpos yra fiziškai bei morališkai pasenusios, esamas patalpų išplanavimas nesudaro sąlygų plėtoti edukacines ar kitas kūrybines veiklas naudojantis šiuolaikinio ugdymo proceso priemonėmis.

Skaityti daugiau...

Projektas 05.1.1-APVA-R-007-91-0001 „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste"

1. Vykdomas.
2. Įgyvendinimo laikotarpis. Nuo 2017-01 iki 2019-02
3. Projekto vertė. 1.025.510,55 Eur
4. Projekto aprašymas. Projekto tikslas - sumažinti Utenos miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai ir ekonomikai.

Projekto veiklos:
• įrengti paviršinių nuotekų valymo bei apskaitos įrenginius ir paviršinių nuotekų tinklus, reikalingus įrenginiams pajungti prie bendrų baseino tinklų Aukštaičių g., Pramonės g. ir Vaižganto g. (iš viso 3 valyklos);
• įrengti paviršinių nuotekų tinklus Vasaros g. (namai Nr. 41–73), Utenio, Naujoji g. (namai Nr. 21-25), Ąžuolijos g. (namai Nr. 27-31), Ąžuolijos g. (namai Nr. 1-25), Vasaros g. (namai Nr. 15-25), Naujoji g. (namai Nr. 1-17) bei trūkstamus paviršinių nuotekų tinklus Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartale.
• inventorizuoti ir įregistruoti neapskaitytus paviršinių nuotekų tinklus Utenos mieste.

Nuorodos:

Trūkstamų paviršinių nuotekų tinklų Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartale įrengimas (schema)

http://www.regia.lt/map/redirect.jsf?grakodas=100252678&amn_id=14371343

http://www.regia.lt/map/redirect.jsf?grakodas=100252680&amn_id=14371343

http://www.regia.lt/map/redirect.jsf?grakodas=100252682&amn_id=14371343

 

 

Projektas „Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos meno mokykloje“

1. Vykdomas
2. Įgyvendinimo laikotarpis: fin sutartis pasirašyta 2017-06-23, veiklų pab. 2019-01-31.
3. Projekto vertė: 282 956,70 Eur, iš jų ES fondų lėšos 240 513,19 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 42 443,51 Eur.
4. Projekto aprašymas:

Projektu sprendžiama problema – nepakankamai aktualizuotas ir įveiklintas kultūros paveldo objektas – Pašto stoties statinių kompleksas, kurį sudaro buvusi ratinė, paštas ir arklidė, nepritaikyta infrastruktūra, neatskleistos vertingosios savybės. Įgyvendinus projektą bus sutvarkytas kultūros paveldo objektas – atlikti paprastojo remonto darbai, atskleistos vertingosios objekto savybės ir padidintas lankytojų susidomėjimas objektu. Bus įsigyti kultūrinei ir meninei veiklai administruoti bei vykdyti būtini baldai. Sutvarkytame kultūros paveldo objekte planuojama įrengti istorijos edukacinę klasę, organizuoti edukacines programas, kūrybines dirbtuves, simpoziumus, plenerus, parodas, ekspozicijas ir kt., užtikrinant objekto prieinamumą, atvirumą visuomenei ir tenkinant įvairių tikslinių grupių kultūrinius poreikius.
Projekto vykdytojas – Utenos rajono savivaldybės administracija, projekto partneris – Utenos meno mokykla

Nuoroda: http://www.regia.lt/map/redirect.jsf?grakodas=100252260&amn_id=14371343

Projektas „Aušros gatvės dalies nuo Gedimino ir Tauragnų gatvių sankryžos iki Žaliosios gatvės Utenoje rekonstrukcija“

1. Planuojamas.

2. Įgyvendinimo laikotarpis. Numatoma 2018-2019 m.

3. Projekto vertė. 381.140,11 Eur.

4. Projekto aprašymas. Projekto įgyvendinimo metu numatoma rekonstruoti 0,8 km Utenos miesto C2 kategorijos Aušros gatvę nuo Aušros g. ir Tauragnų bei Gedimino gatvių sankryžos iki Aušros g. ir Žaliosios gatvės sankryžos ir įdiegti saugų eismą gerinančias ir aplinkosaugos priemones, 1 vnt.

Nuoroda: http://www.regia.lt/map/redirect.jsf?grakodas=100252623&amn_id=14371343

 

Projektas „Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros Utenos mieste plėtra, siekiant pagerinti Pramonės rajono pasiekiamumą“

1. Planuojamas.

2. Įgyvendinimo laikotarpis. Numatoma 2019 m.

3. Projekto vertė. Planuojama Projekto vertė - 84.289,00 Eur.

4. Projekto aprašymas. Projekto veiklų metu numatoma rekonstruoti esamus pėsčiųjų takus (iš viso 0,8 km) nuo Aušros g. ir Aukštakalnio g. sankryžos iki J. Užpalių g. ir Vaižganto g. sankryžos, įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką.

Nuoroda: http://www.regia.lt/map/redirect.jsf?grakodas=100252617&amn_id=14371343

Projektas „Dauniškio gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos sutvarkymas" (kiemų sutvarkymas, įrengiant/atnaujinant viešąją infrastruktūrą)

1. Įvykdytas projektas.

2. Įgyvendinimo laikotarpis-  2016-2017 m. Galutinis atsiskaitymas už projekto veiklas- 2018 m. balandžio 11 d.

3. Utenos rajono savivaldybės administracija 2017 m. baigė įgyvendinti Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programoje suplanuotą projektą „Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos sutvarkymas". Projekto vertė - 1,1 mln. Eur. Iš jų: 868,9 tūkst. Eur - ES fondų lėšos, 76,7 tūkst. Eur - valstybės biudžeto lėšos, 150,03 tūkst. Eur - Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Projekto įgyvendinimo metu sutvarkyta infrastruktūra Dauniškio mikrorajone sudarys sąlygas naujiems socialinės ir ekonominės plėtros židiniams šioje teritorijoje, skatins gyventojus prisidėti prie gyvenamosios aplinkos gerinimo ir aktyvesnio daugiabučių namų renovavimosi. Papildomai pasiekta socialinė nauda: pagerėjo Utenos miesto įvaizdis, padidėjo vietos gyventojų poilsio ir rekreacijos galimybės.
Projekto įgyvendinimo metu Dauniškio kvartale įgyvendintos šios projekto veiklos: įrengti apšvietimo tinklai, atlikti lietaus nuotekų surinkimo ir nuvedimo iš kvartalo darbai bei atlikti požeminiai šių tinklų įrengimo darbai. Taip pat atlikti projekte numatytų pravažiavimų ir įvažiavimų į kiemus bei automobilių stovėjimo aikštelių išplėtimo ir įrengimo darbai, įrengti pėsčiųjų takai su trinkelių danga, įrengtos atliekų rūšiavimo konteinerinės aikštelės, bendro naudojimo vaikų žaidimų, sporto ir laisvalaikio aikštelės, įrengtas viešinimo stendas.

Projekto įgyvendinimo metu sutvarkytos ir atnaujintos Dauniškio daugiabučių namų kvartalo dalies viešosios erdvės ženkliai padidins gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sako projekto vadovas Vytautas Leika. Taip pat projekto vykdytojai tiki, kad sutvarkius kvartalo aplinką padidės gyvenamosios aplinkos patrauklumas, o tai sumažins darbingo amžiaus gyventojų emigraciją, skatins jaunų šeimų atvykimą, įsikūrimą ir verslumą bei sukurs sąlygas pritraukti papildomas verslininkų investicijas. Pagražėjusi aplinka padidins ir gyventojų aktyvumą bei norą patiems prisidėti prie gyvenamosios aplinkos gerinimo ir aktyvesnio daugiabučių namų renovavimo.

Nuoroda: http://www.regia.lt/map/redirect.jsf?grakodas=100252581&amn_id=14371343

Joomla templates by a4joomla