1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Projektas „Sumanus valdymas viešajame sektoriuje per tvarią regioninę plėtrą", Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-01-007

2015 m. rugsėjo mėn. prasidėjo projektas „Sumanus valdymas viešajame sektoriuje per tvarią regioninę plėtrą", Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-01-007.
Bendra projekto vertė – 147365 eurų, 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos lėšos - 117745 eurų.
Pagrindinis projekto vykdytojas - Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija.
Projekto partneriai: Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras; Ignalinos rajono savivaldybės administracija; Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla; Molėtų rajono savivaldybės administracija; Utenos rajono savivaldybės administracija; Utenos socialinės globos namai; Kauno rajono savivaldybės administracija; Viešoji įstaiga Marijampolės kolegija; Asker Naeringsrad, Fleksibel utdanning Norge.
Projektas grindžiamas Gairių prioritetais, LR regioninės plėtros įstatymu, pažangos strategija „Lietuva 2030", savivaldybių ir įstaigų strateginiais plėtros planais, Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą memorandumu, LR neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu bei sumanaus valdymo trūkumu viešajame sektoriuje. Projektas skirtas valstybinio, viešojo, sveikatos, socialinio sektoriaus ir švietimo įstaigų darbuotojams, turi ypatingą reikšmę regioninės plėtros ir darbuotojų kompetencijų tobulinimosi tikslinėse, probleminėse vietovėse ir regioniniuose centruose. Projekto tikslas: Plėtoti sumanųjį valdymą vešiajame sektoriuje, perteikiant Norvegijos partnerio žinias ir gerąją patirtį ir įgalinant regioninę tvarią plėtrą. Taip siekiama prisidėti prie regioninės politikos tikslų, regioninės plėtros įgyvendinimo pasinaudojant Norvegijos Karalystės gerąja patirtimi, žiniomis ir jas adaptuojant Lietuvos Respublikos savivaldybių institucijose bei įstaigose.
Projekto uždaviniai: 1. Tobulinti sumanaus valdymo vešiajame sektoriuje kompetencijas, perteikiant Norvegijos partnerio gerąją patirtį ir skatinant mokymąsi visą gyvenimą;
2. Stiprinti sumanaus valdymo administracinius ir viešuosius gebėjimus, įgalinant regioninę tvarią plėtrą;
3. Įgalinti regioninę tvarią plėtrą, plėtojant ir diegiant inovatyvias antikorupcinių priemones vietos ir regionų lygiu.
Uždaviniams įgyvendinti numatoma parengti sumanaus valdymo viešajame sektoriuje kompetencijų tobulinimosi programą bei kursus, juos adaptuojant virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA), surengti sumanaus valdymo viešajame sektoriuje kompetencijų tobulinimosi seminarus, kurie užtikrins efektyvų žinių ir gerosios Norvegijos Karalystės patirties įsisavinimą ir gebėjimą panaudoti praktinėje veikloje. Numatoma parengti sumanaus valdymo administracinių ir viešųjų gebėjimų tobulinimosi programas bei kursus virtualioje mokymosi aplinkoje.
Projekto metu numatoma suorganizuoti 2 Lietuvos atstovų vizitus Norvegijos Karalystėje, 2 Norvegijos atstovų vizitus Lietuvoje, sukurti virtualią mokymosi aplinką, kurioje bus patalpintos 2 programos su 7 kursais, suorganizuoti mokymus ir konferencijas, kurios įtrauks 411 dalyvių, suorganizuoti 4 renginius Lietuvoje ir Norvegijoje, išleisti 1 metodinę priemonę ir vadovą, suorganizuoti 1 konferenciją.
Numatoma projekto pabaiga 2017 m. balandžio 30 d.

Joomla templates by a4joomla