1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Konkursai ir priėmimas į laisvas darbo vietas

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo pareigybei užimti:

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis, 10 kategorija) (karjeros valstybės tarnautojas)

Specialieji reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų personalo administravimo arba teisinio darbo patirtį;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo, civilinę, administracinę teisės, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas);
4. darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos, t.y. iki 2018 m. gruodžio 18 d.
Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.
Visą skelbimo tekstą galima rasti adresu:
http://portalas.vtd.lt/lt/teises-ir-civilines-metrikacijos-skyrius-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;37667.html

Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 43537, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 __________________________________________________________________________

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo pareigybei užimti:

Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis, 11 kategorija) (karjeros valstybės tarnautojas)

Specialieji reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, aplinkos apsaugą, dokumentų rengimą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis;
3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas);

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos, t.y. iki 2018 m. lapkričio 29 d.
Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.
Visą skelbimo tekstą galima rasti adresu:
http://portalas.vtd.lt/lt/aplinkos-apsaugos-ir-civilines-saugos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;37523.html

Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 43537, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo pareigybei užimti:

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis, 9 kategorija) (karjeros valstybės tarnautojas)

Specialieji reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų archyvavimo srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinės būklės aktų registravimą ir su tuo susijusiose srityse, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas);
4. darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos, t.y. iki 2018 m. lapkričio 28 d.
Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.
Visą skelbimo tekstą galima rasti adresu:
http://portalas.vtd.lt/lt/teises-ir-civilines-metrikacijos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;37496.html

Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 43537, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo pareigybei užimti:

Utenos miesto seniūnijos seniūnas (A lygis, 13 kategorija) (karjeros valstybės tarnautojas)

Specialieji reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo, administracinę, civilinę teisę, notarinių veiksmų atlikimą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti jos darbą;
6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas);
4. darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;
5. vairuotojo pažymėjimo kopiją.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos, t.y. iki 2018 m. gruodžio 7 d.
Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.

Pretendentas per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie tai, kad jis atitinka pareigybės aprašyme nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, gavimo užsiregistruoja tikrintis vadovavimo gebėjimus, Sistemoje užpildydamas Formą vadovavimo gebėjimams tikrinti. Pretendentui per 3 darbo dienas Sistemoje neužsiregistravus tikrintis vadovavimo gebėjimus, vėliau registruotis ir tikrintis vadovavimo gebėjimus leidžiama tuo atveju, jeigu yra laisvų vietų.

Visą skelbimo tekstą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/utenos-miesto-seniunijos-seniunas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;37582.html
Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 43528, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Joomla templates by a4joomla