1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“

ES inv fondu logoNuo 2017 m. rugpjūčio 1 dienos Utenos rajone pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-08-0003 „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone". Projekto tikslas – sukurti kompleksiškai teikiamų paslaugų tinklą šeimai Utenos rajone, sudaryti sąlygas projekte dalyvaujančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, kuriam įgyvendinti numatyta 303996,67 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017-2021 metai.
Utenos rajono savivaldybės administracija jį įgyvendina kartu su partneriais: Utenos šeimos ir vaiko gerovės centru (atlieka Bendruomeninių šeimos namų funkciją) ir Utenos apskrities vyrų krizių centru.
„Vieno langelio" principu sudarytos galimybės gauti informaciją, konsultacijas „Bendruomeniniuose šeimos namuose", psichosocialinę pagalbą, tėvystės įgūdžių mokymus, vaikų priežiūros paslaugas, pavėžėjimo paslaugas Utenos apskrities vyrų krizių centre. Socialinių paslaugų naudą gaus projekto tikslinė grupė – šeimos. Planuojama, kad paslaugomis pasinaudos 286 asmenys (šeimų nariai). Paslaugos bus teikiamos šeimoms, kurios pačios kreipsis dėl pagalbos, taip pat bus siūlomos sunkumus patiriančioms šeimoms, atsižvelgiant į bendrojo lavinimo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, Vaiko teisių apsaugos skyriaus ar Utenos pedagoginės psichologinės tarnybos pateiktą informaciją.
Visomis teikiamomis paslaugomis šeimos, gyvenančios Utenos rajone, gali naudotis nemokamai.
Paslaugos teikiamos Bendruomeniniuose šeimos namuose, adresu: Vaižganto g. 50 – 1, Utena, taip pat Utenos rajono seniūnijose išvažiuojamųjų susitikimų metu.
Kontaktai:
socialinis darbuotojas – koordinatorius: tel. +370 8 675 66512;
socialinis darbuotojas: tel. +370 607 92006;
psichologas: tel. +370 629 63036.

SADM-kompleksines-paslaugos-seimai Utena 1000x1415px 01

Projektas „Turizmo e-rinkodaros priemonių taikymas Rytų Aukštaitijos žinomumui ir lankomumui didinti“

ES inv fondu logo2015 m. liepos 25 d., pasirašius finansavimo ir administravimo sutartį, pradėtas įgyvendinti projektas „Turizmo e-rinkodaros priemonių taikymas Rytų Aukštaitijos žinomumui ir lankomumui didinti“. Projektui įgyvendinti skirta 281 977,90 Eur Europos Sąjungos investicijų.  

Šis projektas – penkių savivaldybių bendradarbiavimo rezultatas. Rytų Aukštaitijos regionas garsėja išskirtiniu ežerų kraštovaizdžiu, kuris traukia tiek užsienio, tiek vietinius turistus. Be gražaus kraštovaizdžio, mūsų regione yra daugybė lankytinų istorinių, gamtinių, geografinių ir kultūrinių objektų. Molėtų rajono savivaldybės administracija bendradarbiaudama su projekto partneriais – Anykščių rajono savivaldybės administracija, Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Zarasų rajono savivaldybės administracija ir Utenos rajono savivaldybės administracija didins Aukštaitijos krašto kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą bei žinomumą, taikant elektronines rinkodaros priemones.

Projekto metu planuojama kurti e-rinkodaros priemonių turinį t. y. daryti nuotraukas, rengti tekstus, kurti audio gidą, įgarsinti. Šios veiklos įgyvendinimo metu taip pat bus parengiamas maršruto žemėlapis, lokaliniai maršrutų žemėlapiai, įsigyjama maršruto informacinių lauko lentelių su NFC mikroschemomis ir QR kodais, kuriami rajonų pristatomieji video klipai, bus vykdoma komunikacija socialiniuose tinkluose, optimizavimas paieškos sistemoms (SEO), vykdoma reklama Google paieška sistemoje, reklamas internetiniuose portaluose, reklama video tinkluose, elektroninio pašto rinkodara, mobilioji rinkodara bei kitos užduotys.

Projekto metu bus sukurti nauji įrankiai, tokie kaip bendra regiono internetinė svetainė ir mobili aplikacija išmaniems mobiliems įrenginiams, kuriuose bus galima rasti visus kelionės maršrutus pagal dominančią tematiką kartu su audio gidu bei kitą keliautojams aktualią informaciją (maitinimas, apgyvendinimas ir kt.). Maršruto planavimo modulis puiki alternatyva keliautojams, kurie taupo savo laiką ir nori vienoje vietoje susikonfigūruoti visą kelionės planą pagal savo poreikius, kelionės tipą ir pan. Susikūrus norimą kelionės maršrutą, keliautojui pakanka išsisaugoti informaciją mobiliajame įrenginyje (nereikia spausdintis). Ši funkcija bus pritaikyta naudotis lietuvių ir 4 užsienio kalbomis: anglų, rusų, vokiečių ir latvių.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1 –LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“. Lėšos skirtos iš Europos regioninės plėtros fondo. Papildoma informacija:

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai?f__priemone%5B%5D=148

Projekto ,,Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis“ įgyvendinimas

1Šiais metais kovo 14 d. pasirašius finansavimo ir administravimo sutartį, pradėtas įgyvendinti projektas ,,Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis". Projekte dalyvauja šešios Utenos regiono savivaldybės. Projekto vykdytojas – Utenos rajono savivaldybės administracija, projekto partneriai – Anykščių rajono savivaldybės administracija, Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Molėtų rajono savivaldybės administracija, Zarasų rajono savivaldybės administracija ir Visagino savivaldybės administracija.
Projektu siekiama prisidėti prie turizmo informacinės infrastruktūros plėtros Utenos regione ir padidinti turistų ir lankytojų informuotumą apie regioniniuose maršrutuose „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai" esančias viešąsias lankytinas vietas. Šiam tikslui įgyvendinti bus parengta Utenos regiono viešąsias lankytinas vietas pristatanti tekstinė ir vaizdinė informacija, kurios viešam pateikimui bus įrengti 86 daugiavariančio turinio informaciniai lauko stendai. Siekiant sustiprinti planuojamos veiklos efektyvumą ir prisidėti prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, numatoma įrengti aplinką tausojantį stendų apšvietimą. Tikimasi, kad naujomis ženklinimo priemonėmis sustiprinta turizmo informacijos sklaida skatins vietos gyventojus geriau pažinti savo kraštą, bus geriau tenkinami keliaujančių asmenų poreikiai, todėl projekto veikla turės įtakos regiono, kaip turistinio krašto, patrauklumo didinimui ir bus sudaromos prielaidos turistų kelionių skaičiaus augimui.
Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra" pateiktam projektui įgyvendinti skirta 253 936,88 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Joomla templates by a4joomla