1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Įsigaliojo nauja Piniginės socialinės paramos skyrimo tvarka

Nuo 2013 m. birželio 1 d. įsigaliojus Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimui, patvirtinta nauja Piniginės socialinės paramos skyrimo tvarka, numatanti priemones, skatinančias žmones dirbti, o ne gyventi iš pašalpų. Ši tvarka padės užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimo parama atvejams.
Skatinant integraciją į darbo rinką, sugriežtinamas piniginės socialinės paramos teikimas darbingo amžiaus darbo biržoje registruotiems asmenims, kurie atsisako jiems siūlomo darbo ar pažeidžia darbo biržos reikalavimus (savo iniciatyva nutraukia registraciją ar registracija darbo biržoje jam nutraukta), piniginė socialinė parama pakartotinai skiriama tik jei asmuo ne trumpiau kaip 3 mėn. registruojasi darbo biržoje.

Sutrumpintas įstatymu numatytas socialinės pašalpos gavimo laikas (buvo 36 mėn.), nuo kurio ši pašalpa pradedama proporcingai mažinti:
kai socialinė pašalpa mokama 12-24 mėn., socialinės pašalpos dydis mažinamas 20 proc.;
kai socialinė pašalpa mokama 24-36 mėn., socialinės pašalpos dydis mažinamas 30 proc.;
kai socialinė pašalpa mokama 36-48 mėn., socialinės pašalpos dydis mažinamas 40 proc.;
kai socialinė pašalpa mokama 48-60 mėn., socialinės pašalpos dydis mažinamas 50 proc.;
gavusiems socialinę pašalpą ilgiau 60 mėn. - socialinė pašalpa 24 mėnesius neskiriama (išskyrus socialinę pašalpą vaikams).
Socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpis skaičiuojamas nuo 2013 m. birželio 1 d.
Mažinant ilgalaikę priklausomybę nuo socialinės paramos sistemos, ir toliau bus pasitelkiami visuomenei naudingai veiklai darbingi nedirbantys ar dirbantys (taip pat vykdantys savarankišką veiklą), atsižvelgiant į jų darbo laiko ar veiklos trukmę, darbingo amžiaus paramos gavėjai, gaunantys piniginę socialinę paramą nepriklausomai nuo šios paramos gavimo trukmės.
Įstatymo pakeitimuose nuo birželio 1 d. patikslinta „bendrai gyvenančių asmenų" sąvoka. Į bendrai gyvenančių asmenų (tėvų šeimos) sudėtį turi būti įtraukiami ne tik nedirbantys, bet ir dirbantys (taip pat vykdantys savarankišką veiklą) nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kurie mokosi mokykloje (pagal bendrojo ar profesinio mokymo programą) arba studijuoja aukštojoje mokykloje, jei per mėnesį jų gaunamos pajamos mažesnės kaip 1 VRP (valstybės remiamų pajamų) dydis (350 Lt).
Pakeitimais nustatyti atskiri turto vertės normatyvai kilnojamam turtui ir piniginėms lėšoms, kad asmenys, turintys piniginių lėšų, kuriomis gali disponuoti, nesikreiptų piniginės socialinės paramos.

Griežtinamos ir būsto šildymo išlaidų kompensacijų teikimo sąlygos. Asmenims, atsisakiusiems dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, artimiausią šildymo sezoną mažinti išlaidų kompensaciją 50 proc., o nuo kito sezono kompensacijos nebeteikti iki namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, bet ne ilgiau kaip 3 metus.
Skiriant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, daugiau teisių turės ir savivaldybės administracija. Pavyzdžiui skirti socialinę pašalpą, kai asmuo atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus, tačiau jo pajamos ne daugiau kaip 20 proc. viršija VRP (Vyriausybės remiamų pajamų) dydį:
vienam asmeniui ar dviem bendrai gyvenantiems asmenims – 25 proc. VRP;
trims -keturiems – 50 proc. VRP;
penkiems ir daugiau – 70 proc. VRP.
Taip pat savivaldybės administracija galės spręsti ir piniginės socialinės paramos teikimo nutraukimo 6 mėn. savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie iš vykdomos individualios veiklos nurodo mažesnes kaip MMA (minimali mėnesinė alga) vidutines pajamas per mėnesį.
Tikimasi, kad visos priemonės paskatins darbingus asmenis aktyviau domėtis darbo galimybėmis, o lėšos, skirtos piniginei socialinei paramai, bus nukreiptos tiems asmenims, kuriems tuo metu ji būtina.

Joomla templates by a4joomla