1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2014 m. rugpjūčio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2014 m. rugpjūčio 25 d. 15.30 val., 227 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės pasirengimo euro įvedimui priemonių plano patvirtinimo ir prisijungimo prie Geros verslo praktikos memorandumo.

2. Dėl kurortinio, poilsio ir turizmo sezono nustatymo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje.

3. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (balsavimo kabinų) perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. TS-84 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2014-2015 m. m. nustatymo" pakeitimo.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS- 12 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo", 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-63 „Dėl socialinių įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo nustatymo", 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-151 „Dėl Dianos Deveikienės paskyrimo į pareigas" 2 punkto pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo.

6. Dėl saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo Utenos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2014 m. rugpjūčio 25 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės pasirengimo euro įvedimui priemonių plano patvirtinimo ir prisijungimo prie Geros verslo praktikos memorandumo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės darniosios energetikos veiksmų plano patvirtinimo.

4. Dėl kurortinio, poilsio ir turizmo sezono nustatymo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės investicijų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo.

7. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai" 2014-2016 m. investicinio plano suderinimo, perskaičiuojant litą į eurą.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS – 206 „Dėl šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams nustatymo uždarajai akcinei bendrovei „Utenos šilumos tinklai" pakeitimo, perskaičiuojant šilumos kainos dedamąsias į eurą.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. TS – 263 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo" pakeitimo, perskaičiuojant atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį į eurą.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS – 100 „Dėl UAB „Utenos vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainų" pakeitimo, perskaičiuojant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainas į eurą.

11. Dėl gyvenamųjų patalpų socialinio būsto fondui plėtoti pirkimo.

12. Dėl 2009 m. gruodžio 1 d. savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. U5 nutraukimo ir įgaliojimo pasirašyti susitarimą nutraukti savivaldybės turto panaudos sutartį su Utenos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-158 ,,Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos rajono Klykių bendruomenei" pakeitimo.

14. Dėl nekilnojamojo turto (pastato–garažo) perdavimo patikėjimo teise Utenos kultūros centrui.

15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Vaikutėnų krašto bendruomenei.

16. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (balsavimo kabinų) perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms.

17. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto (pastatų, esančių Saulės g. 2, Gaižiūnų k., Užpalių sen.) nurašymo ir išardymo.

18. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS- 12 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo", 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-63 „Dėl socialinių įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo nustatymo", 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-151 „Dėl Dianos Deveikienės paskyrimo į pareigas" 2 punkto pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.

21. Dėl pretendentų į Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo.

22. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus patarėjai, laikinai vykdančiai savivaldybės kontrolieriaus pareigas, Daivai Karalienei.

23. Dėl paramos mirties atveju skyrimo iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo.

24. Dėl finansinės paramos užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti.

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų mitybos ir medikamentų finansinių normatyvų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-242 „Dėl Leliūnų socialinės globos namų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

27. Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose nustatymo.

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-65 „Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-168 „Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo" pakeitimo.

30. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės teikiamų mokamų paslaugų, nepriskiriamų sveikatos priežiūros ir farmacinėms paslaugoms, kainų nustatymo.

31. Dėl priedo skyrimo VšĮ Utenos ligoninės direktoriui Daliui Drungai.

32. Dėl priedo skyrimo VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui Vladislavui Kadleriui.

33. Dėl saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo Utenos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.

34. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2014 m. rugpjūčio 25 d. 15.30 val., 109 kab.)

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės pasirengimo euro įvedimui priemonių plano patvirtinimo ir prisijungimo prie Geros verslo praktikos memorandumo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės darniosios energetikos veiksmų plano patvirtinimo.

4. Dėl kurortinio, poilsio ir turizmo sezono nustatymo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės investicijų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo.

7. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai" 2014-2016 m. investicinio plano suderinimo, perskaičiuojant litą į eurą.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS – 206 „Dėl šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams nustatymo uždarajai akcinei bendrovei „Utenos šilumos tinklai" pakeitimo, perskaičiuojant šilumos kainos dedamąsias į eurą.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. TS – 263 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo" pakeitimo, perskaičiuojant atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį į eurą.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS – 100 „Dėl UAB „Utenos vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainų" pakeitimo, perskaičiuojant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainas į eurą.

11. Dėl gyvenamųjų patalpų socialinio būsto fondui plėtoti pirkimo.

12. Dėl 2009 m. gruodžio 1 d. savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. U5 nutraukimo ir įgaliojimo pasirašyti susitarimą nutraukti savivaldybės turto panaudos sutartį su Utenos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-158 ,,Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos rajono Klykių bendruomenei" pakeitimo.

14. Dėl nekilnojamojo turto (pastato–garažo) perdavimo patikėjimo teise Utenos kultūros centrui.

15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Vaikutėnų krašto bendruomenei.

16. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (balsavimo kabinų) perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms.

17. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto (pastatų, esančių Saulės g. 2, Gaižiūnų k., Užpalių sen.) nurašymo ir išardymo.

18. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. TS-84 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2014-2015 m. m. nustatymo" pakeitimo.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS- 12 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo", 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-63 „Dėl socialinių įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo nustatymo", 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-151 „Dėl Dianos Deveikienės paskyrimo į pareigas" 2 punkto pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.

22. Dėl pretendentų į Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo.

23. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus patarėjai, laikinai vykdančiai savivaldybės kontrolieriaus pareigas, Daivai Karalienei.

24. Dėl paramos mirties atveju skyrimo iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo.

25. Dėl finansinės paramos užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti.

26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų mitybos ir medikamentų finansinių normatyvų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-242 „Dėl Leliūnų socialinės globos namų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

28. Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose nustatymo.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-65 „Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

30. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-168 „Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo" pakeitimo.

31. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės teikiamų mokamų paslaugų, nepriskiriamų sveikatos priežiūros ir farmacinėms paslaugoms, kainų nustatymo.

32. Dėl priedo skyrimo VšĮ Utenos ligoninės direktoriui Daliui Drungai.

33. Dėl priedo skyrimo VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui Vladislavui Kadleriui.

34. Dėl saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo Utenos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.

35. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos.

36. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-248 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo, nuolatinės statybos komisijos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo.

37. Dėl detaliojo plano patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis (Vyžuonų mstl.).

38. Dėl detaliojo plano patvirtinimo (Tauragnų mstl.).

39. Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymo ir Vyžuonų, Saldutiškio, Sudeikių, Daugailių, Kuktiškių, Leliūnų, Tauragnų ir Utenos seniūnijų gyvenamųjų vietovių ribų koregavimo ir nustatymo planų rengimo.

40. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Mockėnų k.).

41. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės.

42. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Daugailių sen.).

43. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Kuktiškių sen.).

44. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Saldutiškio sen.).

45. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos ir Utenos miesto teritorijos bendrųjų planų keitimo.

46. Informacija apie Utenos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2014 m. rugpjūčio 25 d. 15.30 val., Tarybos posėdžių salėje):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės pasirengimo euro įvedimui priemonių plano patvirtinimo ir

prisijungimo prie Geros verslo praktikos memorandumo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės darniosios energetikos veiksmų plano patvirtinimo.

4. Dėl kurortinio, poilsio ir turizmo sezono nustatymo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės investicijų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo.

7. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai" 2014-2016 m. investicinio plano suderinimo, perskaičiuojant litą į eurą.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS – 206 „Dėl šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams nustatymo uždarajai akcinei bendrovei „Utenos šilumos tinklai" pakeitimo, perskaičiuojant šilumos kainos dedamąsias į eurą.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. TS – 263 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo" pakeitimo, perskaičiuojant atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį į eurą.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS – 100 „Dėl UAB „Utenos vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų beipardavimo kainų" pakeitimo, perskaičiuojant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainas į eurą.

11. Dėl gyvenamųjų patalpų socialinio būsto fondui plėtoti pirkimo.

12. Dėl 2009 m. gruodžio 1 d. savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. U5 nutraukimo ir įgaliojimo pasirašyti susitarimą nutraukti savivaldybės turto panaudos sutartį su Utenos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-158 ,,Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos rajono Klykių bendruomenei" pakeitimo.

14. Dėl nekilnojamojo turto (pastato–garažo) perdavimo patikėjimo teise Utenos kultūros centrui.

15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Vaikutėnų krašto bendruomenei.

16. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (balsavimo kabinų) perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms.

17. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto (pastatų, esančių Saulės g. 2, Gaižiūnų k., Užpalių sen.) nurašymo ir išardymo.

18. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. TS-84 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2014-2015 m. m. nustatymo" pakeitimo.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS- 12 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo", 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-63 „Dėl socialinių įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo nustatymo", 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-151 „Dėl Dianos Deveikienės paskyrimo į pareigas" 2 punkto pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.

22. Dėl pretendentų į Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo.

23. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus patarėjai, laikinai vykdančiai savivaldybės kontrolieriaus pareigas, Daivai Karalienei.

24. Dėl paramos mirties atveju skyrimo iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo.

25. Dėl finansinės paramos užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti.

26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų mitybos ir medikamentų finansinių normatyvų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-242 „Dėl Leliūnų socialinės globos namų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

28. Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose nustatymo.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-65 „Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.
30. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-168 „Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo" pakeitimo.

31. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės teikiamų mokamų paslaugų, nepriskiriamų sveikatos priežiūros ir farmacinėms paslaugoms, kainų nustatymo.

32. Dėl priedo skyrimo VšĮ Utenos ligoninės direktoriui Daliui Drungai.

33. Dėl priedo skyrimo VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui Vladislavui Kadleriui.

34. Dėl saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo Utenos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.
35. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos.

36. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-248 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo, nuolatinės statybos komisijos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo.

37. Dėl detaliojo plano patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis (Vyžuonų mstl.).

38. Dėl detaliojo plano patvirtinimo (Tauragnų mstl.).

39. Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymo ir Vyžuonų, Saldutiškio, Sudeikių, Daugailių, Kuktiškių, Leliūnų, Tauragnų ir Utenos seniūnijų gyvenamųjų vietovių ribų koregavimo ir nustatymo planų rengimo.

40. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Mockėnų k.).

41. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės.

42. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Daugailių sen.).

43. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Kuktiškių sen.).

44. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Saldutiškio sen.).

Kontrolės komitetas (2014 m. rugpjūčio 26 d. 11.00 val., mažoji posėdžių salė (III a.))

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto panaudojimo.

Joomla templates by a4joomla