1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2015 m. spalio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2015 m. spalio 26 d. 16.00 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

6. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2016 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus dydžių 2016 metams, nustatymo.

7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Umaras".

8. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos taikymo UAB „Autopervežimai".

9. Dėl UAB ,,Utenos vandenys" teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

10. Dėl UAB ,,Utenos butų ūkis" teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl Utenos rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

12. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto (mokyklinio autobuso) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos r. Leliūnų pagrindinei mokyklai.

13. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (butą Taikos g. 14-82, Utenoje) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

14. Dėl nekilnojamojo turto (buitinio – prekybinio pastato ir kitų inžinerinių statinių) pirkimo. 

15. Dėl patalpų (Sodų g. 11, Vaikutėnų k., Utenos rajone) nuomos sutarties atnaujinimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-278 ,,Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos moterų veiklos centrui" pakeitimo.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2015 m. spalio 26 d. 16.00 val., 324 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-4 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo.

5. Dėl atstovo delegavimo į Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę.

6. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2016 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus dydžių 2016 metams, nustatymo.

7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Umaras".

8. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos taikymo UAB „Autopervežimai".

9. Dėl UAB ,,Utenos vandenys" teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

10. Dėl UAB ,,Utenos butų ūkis" teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl Utenos rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

12. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto (mokyklinio autobuso) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos r. Leliūnų pagrindinei mokyklai.

13. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (butą Taikos g. 14-82, Utenoje) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

14. Dėl nekilnojamojo turto (buitinio – prekybinio pastato ir kitų inžinerinių statinių) pirkimo.

15. Dėl patalpų (Sodų g. 11, Vaikutėnų k., Utenos rajone) nuomos sutarties atnaujinimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-278 ,,Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos moterų veiklos centrui" pakeitimo.

17. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

18. Dėl Utenos švietimo centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

19. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS – 137 „Dėl švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo" pakeitimo.

21. Dėl Nijolės Zabukienės atleidimo iš Utenos „Saulės" gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigų ir paskyrimo į Utenos „Saulės" gimnazijos direktoriaus pareigas.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-153 „Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos prie Utenos rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

23. Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros Utenos rajono savivaldybės mokyklose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

24. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. gruodžio 21 d. 11-ojo posėdžio sprendimo „Dėl Utenos rajono A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo" pakeitimo.

26. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūros įstaigų darbo laiko suderinimo.

27. Dėl darbo grupės sudarymo.

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-195 „Dėl Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos įsteigimo" pakeitimo.

29. Dėl pritarimo projekto „Utenos rajono Norvaišių ir Vilučių kadastro vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas" rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo.

30. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-65 „Dėl Kaimo rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS-146 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo (J. Basanavičiaus g. 60 / Dauniškio g. 3)" pripažinimo netekusiu galios.

32. Dėl geografinių charakteristikų keitimo gatvei (Leliūnų sen.).

33. Dėl pritarimo servituto sutarčiai.

34. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Daugailių sen.).

35. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Tauragnų sen.).

36. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Vyžuonų sen.).

37. Informacija apie Utenos rajono savivaldybės administracijos naudojamus GIS pagrindu parengtus žemėlapius, jų pritaikymą.

38. Informacija apie 2015 m. Teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano vykdymą.

39. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos projekto pateikimo.

40. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos nario Edmundo Pupinio paklausimo vykdymo.

41. Informacija dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Europos Komisijos finansuojamame projekte.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2015 m. spalio 26 d. 15.30 val., 207 kab.):

18. Dėl Utenos švietimo centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

19. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS – 137 „Dėl švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo" pakeitimo.

21. Dėl Nijolės Zabukienės atleidimo iš Utenos „Saulės" gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigų ir paskyrimo į Utenos „Saulės" gimnazijos direktoriaus pareigas.

24. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. gruodžio 21 d. 11-ojo posėdžio sprendimo „Dėl Utenos rajono A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo" pakeitimo.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2015 m. spalio 26 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-4 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo.

5. Dėl atstovo delegavimo į Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę.

6. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2016 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus dydžių 2016 metams, nustatymo.

7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Umaras".

8. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos taikymo UAB „Autopervežimai".

9. Dėl UAB ,,Utenos vandenys" teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

10. Dėl UAB ,,Utenos butų ūkis" teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl Utenos rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

12. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto (mokyklinio autobuso) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos r. Leliūnų pagrindinei mokyklai.

13. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (butą Taikos g. 14-82, Utenoje) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

14. Dėl nekilnojamojo turto (buitinio – prekybinio pastato ir kitų inžinerinių statinių) pirkimo.

15. Dėl patalpų (Sodų g. 11, Vaikutėnų k., Utenos rajone) nuomos sutarties atnaujinimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-278 ,,Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos moterų veiklos centrui" pakeitimo.

17. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

18. Dėl Utenos švietimo centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

19. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS – 137 „Dėl švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo" pakeitimo.

21. Dėl Nijolės Zabukienės atleidimo iš Utenos „Saulės" gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigų ir paskyrimo į Utenos „Saulės" gimnazijos direktoriaus pareigas.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-153 „Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos prie Utenos rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

23. Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros Utenos rajono savivaldybės mokyklose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

24. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. gruodžio 21 d. 11-ojo posėdžio sprendimo „Dėl Utenos rajono A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo" pakeitimo.

26. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūros įstaigų darbo laiko suderinimo.

27. Dėl darbo grupės sudarymo.

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-195 „Dėl Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos įsteigimo" pakeitimo.

29. Dėl pritarimo projekto „Utenos rajono Norvaišių ir Vilučių kadastro vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas" rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo.

30. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-65 „Dėl Kaimo rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS-146 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo (J. Basanavičiaus g. 60 / Dauniškio g. 3)" pripažinimo netekusiu galios.

32. Dėl geografinių charakteristikų keitimo gatvei (Leliūnų sen.).

33. Dėl pritarimo servituto sutarčiai.

34. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Daugailių sen.).

35. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Tauragnų sen.).

36. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Vyžuonų sen.).

37. Informacija apie Utenos rajono savivaldybės administracijos naudojamus GIS pagrindu parengtus žemėlapius, jų pritaikymą.

38. Informacija apie 2015 m. Teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano vykdymą.

39. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos projekto pateikimo.

40. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos nario Edmundo Pupinio paklausimo vykdymo.

41. Informacija dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Europos Komisijos finansuojamame projekte.

Joomla templates by a4joomla