1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2015 m. lapkričio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2015 m. lapkričio 23 d. 16.00 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

2. Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių Utenos rajono savivaldybės teritorjoje sąrašo patvirtinimo.

3. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Aveva".

5. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos taikymo UAB „Ligaja".

6. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos taikymo AB „Utenos melioracija".

7. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo UAB „Švyturys – Utenos alus".

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-188 „Dėl Utenos rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Utenos Rašės hipodromo koncesijos sutarties vykdymo priežiūros komisiją" pakeitimo.

9. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos vandenys".

10. Dėl nekilnojamojo turto (pastato Beržų g. 37, Medenių k., Utenos r.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Medenių krašto bendruomenei.

11. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 5, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.

12. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.

13. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Sudeikių mokyklai – daugiafunkciam centrui.

14. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-41 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.

32. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ir įsiskolinimų būklės 2015 m. rugsėjo 30 d.

33. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos, kitų biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų veiklos efektyvumo ir optimizavimo analizės.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2015 m. lapkričio 23 d. 16.00 val., 324 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

2. Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių Utenos rajono savivaldybės teritorjoje sąrašo patvirtinimo.

3. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Aveva".

5. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos taikymo UAB „Ligaja".

6. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos taikymo AB „Utenos melioracija".

7. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo UAB „Švyturys – Utenos alus".

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-188 „Dėl Utenos rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Utenos Rašės hipodromo koncesijos sutarties vykdymo priežiūros komisiją" pakeitimo.

9. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos vandenys".

10. Dėl nekilnojamojo turto (pastato Beržų g. 37, Medenių k., Utenos r.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Medenių krašto bendruomenei.

11. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 5, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.

12. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.

13. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Sudeikių mokyklai – daugiafunkciam centrui.

14. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-41 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės švietimo tarybos sudėties patvirtinimo.

17. Dėl Utenos Krašuonos progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

18. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų direktorei Nijolei Vieversienei.

19. Dėl Dianos Deveikienės komandiruotės.

20. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės pareigybių sąrašo patvirtinimo.

21. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės valdymo struktūros patvirtinimo.

22. Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo skyrimo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS-118 ,,Dėl Utenos rajono saugaus eismo organizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

24. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Užpalių mstl.).

25. Dėl pavadinimo suteikimo ir geografinių charakteristikų keitimo gatvėms (Vyžuonų sen.).

26. Informacija apie Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimą.

27. Informacija apie vykdomus projektų konkursus Utenos mieste.

28. Informacija apie Utenos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą.

29. Informacija apie Utenos rajono kriminogeninę situaciją ir vykdomas prevencines veiklos priemones.

30. Informacija dėl Dianos Deveikienės prašymų išvykti suderinimo.

31. Informacija dėl darbo su socialinės rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo.

32. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ir įsiskolinimų būklės 2015 m. rugsėjo 30 d.

33. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos, kitų biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų veiklos efektyvumo ir optimizavimo analizės.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2015 m. lapkričio 23 d. 15.30 val., 207 kab.):

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės švietimo tarybos sudėties patvirtinimo.

17. Dėl Utenos Krašuonos progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2015 m. lapkričio 23 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

2. Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių Utenos rajono savivaldybės teritorjoje sąrašo patvirtinimo.

3. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Aveva".

5. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos taikymo UAB „Ligaja".

6. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos taikymo AB „Utenos melioracija".

7. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo UAB „Švyturys – Utenos alus".

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-188 „Dėl Utenos rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Utenos Rašės hipodromo koncesijos sutarties vykdymo priežiūros komisiją" pakeitimo.

9. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos vandenys".

10. Dėl nekilnojamojo turto (pastato Beržų g. 37, Medenių k., Utenos r.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Medenių krašto bendruomenei.

11. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 5, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.

12. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.

13. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Sudeikių mokyklai – daugiafunkciam centrui.

14. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-41 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės švietimo tarybos sudėties patvirtinimo.

17. Dėl Utenos Krašuonos progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

18. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų direktorei Nijolei Vieversienei.

19. Dėl Dianos Deveikienės komandiruotės.

20. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės pareigybių sąrašo patvirtinimo.

21. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės valdymo struktūros patvirtinimo.

22. Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo skyrimo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS-118 ,,Dėl Utenos rajono saugaus eismo organizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

24. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Užpalių mstl.).

25. Dėl pavadinimo suteikimo ir geografinių charakteristikų keitimo gatvėms (Vyžuonų sen.).

26. Informacija apie Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimą.

27. Informacija apie vykdomus projektų konkursus Utenos mieste.

28. Informacija apie Utenos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą.

29. Informacija apie Utenos rajono kriminogeninę situaciją ir vykdomas prevencines veiklos priemones.

30. Informacija dėl Dianos Deveikienės prašymų išvykti suderinimo.

31. Informacija dėl darbo su socialinės rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo.

32. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ir įsiskolinimų būklės 2015 m. rugsėjo 30 d.

33. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos, kitų biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų veiklos efektyvumo ir optimizavimo analizės.

Joomla templates by a4joomla