1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2015 m. gruodžio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2015 m. gruodžio 21 d. 12.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-31 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015-2017 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-29 „Dėl melioracijos darbų 2015-2017 metų plano patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-51 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo" pakeitimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo.

6. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. TS-269 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų priedų prie tarnybinių atlyginimų, vienkartinių išmokų nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

8. Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių Utenos rajono savivaldybės teritorijoje sąrašo patvirtinimo.

9. Dėl pritarimo projektui ,,Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos sutvarkymas".

10. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos taikymo UAB „Utenos gelžbetonis".

11. Dėl daugiabučių namų rėmimo fondo likvidavimo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl daugiabučių namų rėmimo fondo" pripažinimo netekusiu galios.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-53 „Dėl Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos, Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2015 metais sąmatos patvirtinimo" pakeitimo.

13. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos kultūros centrui.

14. Dėl patalpų (Aukštakalnio g. 3, Utenos m.) nuomos sutarties atnaujinimo.

15. Dėl pastato (Aušros g. 38, Utenos m.) nuomos sutarties atnaujinimo.

16. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 56, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Smilginiškės kaimo bendruomenei „Teatro namai".

17. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Utenio a. 4, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybai.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo.

19. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2015 m. gruodžio 21 d. 16.00 val., 324 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-31 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015-2017 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-29 „Dėl melioracijos darbų 2015-2017 metų plano patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-51 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo" pakeitimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo.

6. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. TS-269 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų priedų prie tarnybinių atlyginimų,

vienkartinių išmokų nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

8. Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių Utenos rajono savivaldybės teritorijoje sąrašo patvirtinimo.

9. Dėl pritarimo projektui ,,Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos sutvarkymas".

10. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos taikymo UAB „Utenos gelžbetonis".

11. Dėl daugiabučių namų rėmimo fondo likvidavimo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl daugiabučių namų rėmimo fondo" pripažinimo netekusiu galios.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-53 „Dėl Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos, Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2015 metais sąmatos patvirtinimo" pakeitimo.

13. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos kultūros centrui.

14. Dėl patalpų (Aukštakalnio g. 3, Utenos m.) nuomos sutarties atnaujinimo.

15. Dėl pastato (Aušros g. 38, Utenos m.) nuomos sutarties atnaujinimo.

16. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 56, Utenos m.) perdavimo pagal

panaudos sutartį asociacijai Smilginiškės kaimo bendruomenei „Teatro namai".

17. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Utenio a. 4, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybai.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo.

19. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 metų ataskaitos patvirtinimo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-128 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 - 2018 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir šios tarybos nuostatų patvirtinimo.

24. Dėl atstovo delegavimo į Utenos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją.

25. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Utenos rajono savivaldybės kontrolierei Daivai Karalienei.

26. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui Vladislavui Kadleriui.

27. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorei Vidai Garunkštytei.

28. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Utenos muzikos mokyklos direktoriui Arūnui Katinui.

29. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Alvydui Surgautui.

30. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Utenos vaikų lopšelio – darželio „Saulutė" direktorei Zitai Indriūnienei.

31. Dėl Astos Skeirienės atleidimo iš Utenos Dauniškio gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigų ir paskyrimo į Utenos Dauniškio gimnazijos direktoriaus pareigas.

32. Dėl Rasos Jasinevičienės komandiruočių.

33. Dėl pritarimo susitarimui Nr. 1 „Dėl 2015 m. birželio 30 d./liepos 3 d. bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarties Nr. TP11-(7.7)-83/S9-80 pakeitimo".

34. Dėl Utenos rajono savivaldybės viešųjų darbų sąrašo 2016 metams ir Utenos rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo.

35.Dėl Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo.

36. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, šildomų iš vietinių katilinių, šildymo kainų nustatymo.

37. Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo (Kišūnų k., Užpalių sen.).

38. Informacija apie Utenos rajono savivaldybės teritorijos ir Utenos miesto teritorijos bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėseną.

39. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijų, kuriose būtų siūloma uždrausti bepiločių orlaivių skrydžių vykdymą.

40. Dėl Kontrolės komiteto 2015 metų ataskaitos.

41. UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" informacija dėl Utenos regiono mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginio eksploatavimo preliminarios kainos paskaičiavimo ir preliminaraus ,,vartų" mokesčio pokyčio pagrindimo.

42. Informacija apie numatomas investicijas aktyviam poilsiui ir maitinimo paslaugas Dauniškio parke.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2015 m. gruodžio 21 d. 15.30 val., 207 kab.):

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. TS-269 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų priedų prie tarnybinių atlyginimų, vienkartinių išmokų nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

13. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos kultūros centrui.

19. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

27. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorei Vidai Garunkštytei.

28. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Utenos muzikos mokyklos direktoriui Arūnui Katinui.

29. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Alvydui Surgautui.

30. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Utenos vaikų lopšelio – darželio „Saulutė" direktorei Zitai Indriūnienei.

31. Dėl Astos Skeirienės atleidimo iš Utenos Dauniškio gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigų ir paskyrimo į Utenos Dauniškio gimnazijos direktoriaus pareigas.

32. Dėl Rasos Jasinevičienės komandiruočių.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2015 m. gruodžio 21 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-31 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015-2017 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-29 „Dėl melioracijos darbų 2015-2017 metų plano patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-51 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo" pakeitimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo.

6. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. TS-269 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų priedų prie tarnybinių atlyginimų, vienkartinių išmokų nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

8. Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių Utenos rajono savivaldybės teritorijoje sąrašo patvirtinimo.

9. Dėl pritarimo projektui ,,Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos sutvarkymas".

10. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos taikymo UAB „Utenos gelžbetonis".

11. Dėl daugiabučių namų rėmimo fondo likvidavimo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl daugiabučių namų rėmimo fondo" pripažinimo netekusiu galios.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-53 „Dėl Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos, Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2015 metais sąmatos patvirtinimo" pakeitimo.

13. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos kultūros centrui.

14. Dėl patalpų (Aukštakalnio g. 3, Utenos m.) nuomos sutarties atnaujinimo.

15. Dėl pastato (Aušros g. 38, Utenos m.) nuomos sutarties atnaujinimo.

16. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 56, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Smilginiškės kaimo bendruomenei „Teatro namai".

17. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Utenio a. 4, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybai.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo.

19. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 metų ataskaitos patvirtinimo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-128 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 - 2018 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir šios tarybos nuostatų patvirtinimo.

24. Dėl atstovo delegavimo į Utenos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją.

25. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Utenos rajono savivaldybės kontrolierei Daivai Karalienei.

26. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui Vladislavui Kadleriui.

27. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorei Vidai Garunkštytei.

28. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Utenos muzikos mokyklos direktoriui Arūnui Katinui.

29. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Alvydui Surgautui.

30. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Utenos vaikų lopšelio – darželio „Saulutė" direktorei Zitai Indriūnienei.

31. Dėl Astos Skeirienės atleidimo iš Utenos Dauniškio gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigų ir paskyrimo į Utenos Dauniškio gimnazijos direktoriaus pareigas.

32. Dėl Rasos Jasinevičienės komandiruočių.

33. Dėl pritarimo susitarimui Nr. 1 „Dėl 2015 m. birželio 30 d./liepos 3 d. bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarties Nr. TP11-(7.7)-83/S9-80 pakeitimo".

34. Dėl Utenos rajono savivaldybės viešųjų darbų sąrašo 2016 metams ir Utenos rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo.

35.Dėl Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo.

36. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, šildomų iš vietinių katilinių, šildymo kainų nustatymo.

37. Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo (Kišūnų k., Užpalių sen.).

38. Informacija apie Utenos rajono savivaldybės teritorijos ir Utenos miesto teritorijos bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėseną.

39. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijų, kuriose būtų siūloma uždrausti bepiločių orlaivių skrydžių vykdymą.

40. Dėl Kontrolės komiteto 2015 metų ataskaitos.

41. UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" informacija dėl Utenos regiono mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginio eksploatavimo preliminarios kainos

paskaičiavimo ir preliminaraus ,,vartų" mokesčio pokyčio pagrindimo.

42. Informacija apie numatomas investicijas aktyviam poilsiui ir maitinimo paslaugas Dauniškio parke.

Joomla templates by a4joomla