1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2016 m. sausio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2016 m. sausio 25 d. 16.00 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl pritarimo Utenos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai įgyvendinti ir jos dalinio finansavimo.

3. Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto fondo plėtra Utenos rajono savivaldybėje".

4. Dėl pritarimo UAB „Utenos vandenys" teikti paraišką finansuoti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)" bei vykdyti visas su šio projekto įgyvendinimu susijusias veiklas.

5. Dėl infrastruktūros objektų įrengimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbų, prie kurių finansavimo prisidėtų fiziniai ir juridiniai asmenys, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Amber forest".

7. Dėl išvados pateikimo.

8. Dėl mokesčių lengvatų.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-11 „Dėl Utenos rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-258 „Dėl Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo" pakeitimo.

11. Dėl savivaldybės turto investavimo ir perdavimo UAB ,,Utenos šilumos tinklai".

12. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

13. Dėl privatizavimo fondo panaikinimo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-53 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos, Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2015 m. sąmatos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

14. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

15. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui-darželiui ,,Saulutė".

16. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (medienos atsargų) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Saldutiškio pagrindinei mokyklai.

17. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

18. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos rajono savivaldybės administracijai.

19. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

21. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-125 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

23. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo.

24. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

25. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

26. Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

27. Dėl darbuotojų paskyrimo asmens gebėjimams pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinti ir išvadoms rengti.

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-337 „Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014-2023 m. patvirtinimo.
30. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS- 354 ,,Dėl Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo" pakeitimo ir Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo dalies energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. TS-287 „Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų tikslinimo ir keitimo planams" pakeitimo.

32. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Daugailių sen.). 

33. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Leliūnų sen.).

34. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Sudeikių sen.).

35. Informacija apie Didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos rengimą.

36. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2015 metų veiklos ataskaitos.

37. Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2015 m. veiklos ataskaitos.

38. Dėl informacijos apie viešosios įstaigos futbolo klubo „Utenos Utenis" finansavimą ir dėl galimybės Utenos daugiafunkcio sporto centro futbolininkams ugdytis klube „Utenos Utenis".

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2016 m. sausio 25 d. 16.00 val., 324 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl pritarimo Utenos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai įgyvendinti ir jos dalinio finansavimo.

3. Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto fondo plėtra Utenos rajono savivaldybėje".

4. Dėl pritarimo UAB „Utenos vandenys" teikti paraišką finansuoti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)" bei vykdyti visas su šio projekto įgyvendinimu susijusias veiklas.

5. Dėl infrastruktūros objektų įrengimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbų, prie kurių finansavimo prisidėtų fiziniai ir juridiniai asmenys, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Amber forest".

7. Dėl išvados pateikimo.

8. Dėl mokesčių lengvatų.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-11 „Dėl Utenos rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-258 „Dėl Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo" pakeitimo.

11. Dėl savivaldybės turto investavimo ir perdavimo UAB ,,Utenos šilumos tinklai".

12. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

13. Dėl privatizavimo fondo panaikinimo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-53 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos, Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2015 m. sąmatos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

14. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

15. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui-darželiui ,,Saulutė".

16. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (medienos atsargų) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Saldutiškio pagrindinei mokyklai.

17. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

18. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos rajono savivaldybės administracijai.

19. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

21. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-125 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

23. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo.

24. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

25. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

26. Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

27. Dėl darbuotojų paskyrimo asmens gebėjimams pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinti ir išvadoms rengti.

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-337 „Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014-2023 m. patvirtinimo.

30. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS- 354 ,,Dėl Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo" pakeitimo ir Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo dalies energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. TS-287 „Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų tikslinimo ir keitimo planams" pakeitimo.

32. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Daugailių sen.).

33. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Leliūnų sen.).

34. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Sudeikių sen.).

35. Informacija apie Didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos rengimą.

36. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2015 metų veiklos ataskaitos.

37. Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2015 m. veiklos ataskaitos.

38. Dėl informacijos apie viešosios įstaigos futbolo klubo „Utenos Utenis" finansavimą ir dėl galimybės Utenos daugiafunkcio sporto centro futbolininkams ugdytis klube „Utenos Utenis".

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2016 m. sausio 25 d. 15.30 val., 207 kab.):

15. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui-darželiui ,,Saulutė".

16. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (medienos atsargų) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Saldutiškio pagrindinei mokyklai.

19. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

21. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo. 

23. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2016 m. sausio 25 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl pritarimo Utenos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai įgyvendinti ir jos

dalinio finansavimo.

3. Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto fondo plėtra Utenos rajono savivaldybėje".

4. Dėl pritarimo UAB „Utenos vandenys" teikti paraišką finansuoti iš Europos sąjungos

struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)" bei vykdyti visas su šio projekto

įgyvendinimu susijusias veiklas.

Pranešėja – R. Serbentienė

5. Dėl infrastruktūros objektų įrengimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbų, prie kurių

finansavimo prisidėtų fiziniai ir juridiniai asmenys, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Amber forest".

7. Dėl išvados pateikimo.

8. Dėl mokesčių lengvatų.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-11 „Dėl Utenos rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-258 „Dėl Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo" pakeitimo.

11. Dėl savivaldybės turto investavimo ir perdavimo UAB ,,Utenos šilumos tinklai".

12. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

13. Dėl privatizavimo fondo panaikinimo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-53 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos, Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2015 m. sąmatos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

14. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

15. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui-darželiui ,,Saulutė".

16. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (medienos atsargų) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Saldutiškio pagrindinei mokyklai.

17. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

18. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos rajono savivaldybės administracijai.

19. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

21. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-125 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

23. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo.

24. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių

nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo,

ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

25. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

26. Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

27. Dėl darbuotojų paskyrimo asmens gebėjimams pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinti ir išvadoms rengti.

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-337 „Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014-2023 m. patvirtinimo.

30. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS- 354 ,,Dėl Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo" pakeitimo ir Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo dalies energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. TS-287 „Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų tikslinimo ir keitimo planams" pakeitimo.

32. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Daugailių sen.).

33. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Leliūnų sen.).

34. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Sudeikių sen.).

35. Informacija apie Didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos rengimą.

36. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2015 metų veiklos

ataskaitos.

37. Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2015 m. veiklos ataskaitos.

38. Dėl informacijos apie viešosios įstaigos futbolo klubo „Utenos Utenis" finansavimą ir dėl galimybės Utenos daugiafunkcio sporto centro futbolininkams ugdytis klube „Utenos Utenis".

Joomla templates by a4joomla