1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2016 m. vasario mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2016 m. vasario 15 d. 16.00 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

 1. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

 2. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių patvirtinimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2016 metų  programos patvirtinimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2016 – 2018 metų priemonių plano patvirtinimo.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl  didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.

 8. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo.

 9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2016 metams   patvirtinimo.

 10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 metų veiklos plano patvirtinimo.

 11. Dėl pritarimo projektui „Utenos regione išsaugotų gamtos ir sukurtų kultūros vertybių  paveldo lankomumo ir žinomumo didinimas“.

12. Dėl Utenos rajono turizmo rinkodaros plėtros strategijos 2016-2020 m. patvirtinimo. 

13. Dėl pritarimo projektui „Turizmo e-rinkodaros  priemonių taikymas rytų Aukštaitijos regiono  žinomumui ir lankomumui didinti“.

 14. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai” 2014-2016 m. investicinio plano suderinimo.

 15. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.

 16. Dėl asmenų skyrimo į viešosios įstaigos futbolo klubo „Utenos Utenis“ valdybą ir įgaliojimo  balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime.

17. Dėl sutikimo perduoti savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn ir sutikimo perimti valstybės  turtą savivaldybės nuosavybėn.

 18. Dėl pastato, esančio Aušros g. 38, Utenoje, nuomos.

 19. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

 20. Dėl Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.   

21. Dėl Utenos „Žiburio“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

22. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės objektų ir jų teritorijų, virš kurių draudžiamas bepiločių  orlaivių skraidymas, nustatymo.

24. Dėl pritarimo projektų rengimui, paraiškų teikimui ir šių projektų finansavimui užtikrinti.

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-65 „Dėl  kaimo rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

26. Dėl Vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų patvirtinimo.

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m.   sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-28 ,,Dėl   gyvūnų (šunų, kačių) registravimo ir vietinės rinkliavos už jų registravimą ir laikymą Utenos  miesto daugiabučiuose namuose rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu  galios.

28. Dėl sutikimo projektuoti automobilių stovėjimo vietas. 

29. Dėl pritarimo Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 2014 - 2015 metus.   

30. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo  stebėsenos ataskaitai už 2014 - 2015 metus.   

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos ataskaitos už 2015 metus.   

32. Dėl informacijos apie kūrybinių industrijų centro „Taurapilis“ veiklos vystymą 2016 metais  pateikimo termino nukėlimo.   

33. Informacija apie Dievo Apvaizdos seserų vienuolyno pastato, esančio Vilniaus g. 55 Utenoje,   rekonstrukciją.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2016 m. vasario 15 d. 16.00 val., 324 kab.):

 1. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

 2. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių patvirtinimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2016 metų  programos patvirtinimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2016 – 2018 metų priemonių plano patvirtinimo.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl  didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.

 8. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo.

 9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2016 metams   patvirtinimo.

 10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 metų veiklos plano patvirtinimo.

 11. Dėl pritarimo projektui „Utenos regione išsaugotų gamtos ir sukurtų kultūros vertybių  paveldo lankomumo ir žinomumo didinimas“.

12. Dėl Utenos rajono turizmo rinkodaros plėtros strategijos 2016-2020 m. patvirtinimo. 

13. Dėl pritarimo projektui „Turizmo e-rinkodaros  priemonių taikymas rytų Aukštaitijos regiono  žinomumui ir lankomumui didinti“.

 14. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai” 2014-2016 m. investicinio plano suderinimo.

 15. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.

 16. Dėl asmenų skyrimo į viešosios įstaigos futbolo klubo „Utenos Utenis“ valdybą ir įgaliojimo  balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime.

17. Dėl sutikimo perduoti savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn ir sutikimo perimti valstybės  turtą savivaldybės nuosavybėn.

 18. Dėl pastato, esančio Aušros g. 38, Utenoje, nuomos.

 19. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

 20. Dėl Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.   

21. Dėl Utenos „Žiburio“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

22. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės objektų ir jų teritorijų, virš kurių draudžiamas bepiločių  orlaivių skraidymas, nustatymo.

24. Dėl pritarimo projektų rengimui, paraiškų teikimui ir šių projektų finansavimui užtikrinti.

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-65 „Dėl  kaimo rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

26. Dėl Vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų patvirtinimo.

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m.   sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-28 ,,Dėl   gyvūnų (šunų, kačių) registravimo ir vietinės rinkliavos už jų registravimą ir laikymą Utenos  miesto daugiabučiuose namuose rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu  galios.

28. Dėl sutikimo projektuoti automobilių stovėjimo vietas. 

29. Dėl pritarimo Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 2014 - 2015 metus.   

30. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo  stebėsenos ataskaitai už 2014 - 2015 metus.   

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos ataskaitos už 2015 metus.   

32. Dėl informacijos apie kūrybinių industrijų centro „Taurapilis“ veiklos vystymą 2016 metais  pateikimo termino nukėlimo.   

33. Informacija apie Dievo Apvaizdos seserų vienuolyno pastato, esančio Vilniaus g. 55 Utenoje,   rekonstrukciją.

 Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2016 m. vasario 15 d. 15.30 val., 207 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo.

2. Dėl Utenos „Žiburio“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

3. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą  sumažinimo.

4. Informacija apie Dievo Apvaizdos seserų vienuolyno pastato, esančio Vilniaus g. 55 Utenoje, rekonstrukciją.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2016 m. vasario 15  d. 15.30 val., 323 kab.):

 1. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

 2. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių patvirtinimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2016 metų  programos patvirtinimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2016 – 2018 metų priemonių plano patvirtinimo.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl  didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.

 8. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo.

 9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2016 metams   patvirtinimo.

 10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 metų veiklos plano patvirtinimo.

 11. Dėl pritarimo projektui „Utenos regione išsaugotų gamtos ir sukurtų kultūros vertybių  paveldo lankomumo ir žinomumo didinimas“.

12. Dėl Utenos rajono turizmo rinkodaros plėtros strategijos 2016-2020 m. patvirtinimo. 

13. Dėl pritarimo projektui „Turizmo e-rinkodaros  priemonių taikymas rytų Aukštaitijos regiono  žinomumui ir lankomumui didinti“.

 14. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai” 2014-2016 m. investicinio plano suderinimo.

 15. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.

 16. Dėl asmenų skyrimo į viešosios įstaigos futbolo klubo „Utenos Utenis“ valdybą ir įgaliojimo  balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime.

17. Dėl sutikimo perduoti savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn ir sutikimo perimti valstybės  turtą savivaldybės nuosavybėn.

 18. Dėl pastato, esančio Aušros g. 38, Utenoje, nuomos.

 19. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

 20. Dėl Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.   

21. Dėl Utenos „Žiburio“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

22. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės objektų ir jų teritorijų, virš kurių draudžiamas bepiločių  orlaivių skraidymas, nustatymo.

24. Dėl pritarimo projektų rengimui, paraiškų teikimui ir šių projektų finansavimui užtikrinti.

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-65 „Dėl  kaimo rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

26. Dėl Vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų patvirtinimo.

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m.   sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-28 ,,Dėl   gyvūnų (šunų, kačių) registravimo ir vietinės rinkliavos už jų registravimą ir laikymą Utenos  miesto daugiabučiuose namuose rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu  galios.

28. Dėl sutikimo projektuoti automobilių stovėjimo vietas. 

29. Dėl pritarimo Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 2014 - 2015 metus.   

30. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo  stebėsenos ataskaitai už 2014 - 2015 metus.   

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos ataskaitos už 2015 metus.   

32. Dėl informacijos apie kūrybinių industrijų centro „Taurapilis“ veiklos vystymą 2016 metais  pateikimo termino nukėlimo.   

33. Informacija apie Dievo Apvaizdos seserų vienuolyno pastato, esančio Vilniaus g. 55 Utenoje,   rekonstrukciją.

 

Joomla templates by a4joomla