1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2016 m. kovo mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2016 m. kovo 29 d. 16.00 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte

1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės mero 2015 metų veiklos ataskaitai. 

2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai. 

3. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. 

4. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio. 

5. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos  ataskaitai. 

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS-113 ,,Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociaciją išrinkimo“ pakeitimo. 

7. Dėl pritarimo UAB „Utenos komunalininkas“ teikti paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste“ bei vykdyti visas su šio  projekto įgyvendinimu susijusias veiklas. 

8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo AB „Utenos krosnys“. 

9. Dėl patalpų, esančių pastate – ligoninėje Aukštakalnio g. 3, Utenoje, nuomos. 

10. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 5, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.   

11. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 5, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Utenos ligoninei.   

12. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (videoendoskopinės įrangos) perdavimo pagal panaudos  sutartį VšĮ Utenos ligoninei.   

13. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (operacinio stalo) perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Utenos ligoninei.   

14. Dėl viešosios įstaigos „Utenos regiono plėtros agentūra“ įsteigimo.   

15. Dėl patalpų, esančių administraciniame pastate, Sodo g. 11, Vaikutėnų k., Utenos rajone,  nuomos.   

16. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo.   

17. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir  M. Miškinių viešajai bibliotekai.   

18. Dėl rinkos pataisos koeficiento taikymo laiko pratęsimo būsto, esančio Aušros g. 28-20, Utenos mieste, nuomos mokesčiui apskaičiuoti.   

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-211 ,,Dėl parduodamų Utenos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.

20. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2016-2017 m. m. nustatymo.   

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS – 137 „Dėl švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo“ pakeitimo.   

22. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.   

23. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.   

24. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo.   

25. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo.   

26. Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano (Didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos) keitimo patvirtinimo.   

27. Dėl pavedimo kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą dėl žemės sklypų formavimo.   

28. Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.   

29. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Sudeikių sen.).   

30. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Pakalnių k.).   

31. Utenos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2015 metų darbo ataskaita.   

32. Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės tarybos reglamento keitimą.   

33. Dėl informacijos apie kūrybinių industrijų centro „Taurapilis“ 2016 m. veiklos vystymą.

 Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2016 m. kovo 29  d. 16.00 val., 324 kab.):

1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės mero 2015 metų veiklos ataskaitai. 

2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai. 

3. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. 

4. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio. 

5. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos  ataskaitai. 

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS-113 ,,Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociaciją išrinkimo“ pakeitimo. 

7. Dėl pritarimo UAB „Utenos komunalininkas“ teikti paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste“ bei vykdyti visas su šio  projekto įgyvendinimu susijusias veiklas. 

8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo AB „Utenos krosnys“. 

9. Dėl patalpų, esančių pastate – ligoninėje Aukštakalnio g. 3, Utenoje, nuomos. 

10. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 5, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.   

11. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 5, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Utenos ligoninei.   

12. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (videoendoskopinės įrangos) perdavimo pagal panaudos  sutartį VšĮ Utenos ligoninei.   

13. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (operacinio stalo) perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Utenos ligoninei.   

14. Dėl viešosios įstaigos „Utenos regiono plėtros agentūra“ įsteigimo.   

15. Dėl patalpų, esančių administraciniame pastate, Sodo g. 11, Vaikutėnų k., Utenos rajone,  nuomos.   

16. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo.   

17. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir  M. Miškinių viešajai bibliotekai.   

18. Dėl rinkos pataisos koeficiento taikymo laiko pratęsimo būsto, esančio Aušros g. 28-20, Utenos mieste, nuomos mokesčiui apskaičiuoti.   

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-211 ,,Dėl parduodamų Utenos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.

20. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2016-2017 m. m. nustatymo.   

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS – 137 „Dėl švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo“ pakeitimo.   

22. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.   

23. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.   

24. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo.   

25. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo.   

26. Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano (Didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos) keitimo patvirtinimo.   

27. Dėl pavedimo kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą dėl žemės sklypų formavimo.   

28. Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.   

29. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Sudeikių sen.).   

30. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Pakalnių k.).   

31. Utenos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2015 metų darbo ataskaita.   

32. Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės tarybos reglamento keitimą.   

33. Dėl informacijos apie kūrybinių industrijų centro „Taurapilis“ 2016 m. veiklos vystymą.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2016 m. kovo 29 d. 15.30 val., 207 kab.):

 1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės mero 2015 metų veiklos ataskaitai. 

2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

3. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir  M. Miškinių viešajai bibliotekai.

4. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2016-2017 m. m. nustatymo.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS – 137 „Dėl švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo“ pakeitimo.   

6. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.   

7. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2016 m. kovo 29  d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės mero 2015 metų veiklos ataskaitai. 

2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai. 

3. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. 

4. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio. 

5. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos  ataskaitai. 

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS-113 ,,Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociaciją išrinkimo“ pakeitimo. 

7. Dėl pritarimo UAB „Utenos komunalininkas“ teikti paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste“ bei vykdyti visas su šio  projekto įgyvendinimu susijusias veiklas. 

8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo AB „Utenos krosnys“. 

9. Dėl patalpų, esančių pastate – ligoninėje Aukštakalnio g. 3, Utenoje, nuomos. 

10. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 5, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.   

11. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 5, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Utenos ligoninei.   

12. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (videoendoskopinės įrangos) perdavimo pagal panaudos  sutartį VšĮ Utenos ligoninei.   

13. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (operacinio stalo) perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Utenos ligoninei.   

14. Dėl viešosios įstaigos „Utenos regiono plėtros agentūra“ įsteigimo.   

15. Dėl patalpų, esančių administraciniame pastate, Sodo g. 11, Vaikutėnų k., Utenos rajone,  nuomos.   

16. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo.   

17. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir  M. Miškinių viešajai bibliotekai.   

18. Dėl rinkos pataisos koeficiento taikymo laiko pratęsimo būsto, esančio Aušros g. 28-20, Utenos mieste, nuomos mokesčiui apskaičiuoti.   

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-211 ,,Dėl parduodamų Utenos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.

20. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2016-2017 m. m. nustatymo.   

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS – 137 „Dėl švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo“ pakeitimo.   

22. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.   

23. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.   

24. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo.   

25. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo.   

26. Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano (Didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos) keitimo patvirtinimo.   

27. Dėl pavedimo kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą dėl žemės sklypų formavimo.   

28. Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.   

29. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Sudeikių sen.).   

30. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Pakalnių k.).   

31. Utenos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2015 metų darbo ataskaita.   

32. Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės tarybos reglamento keitimą.   

33. Dėl informacijos apie kūrybinių industrijų centro „Taurapilis“ 2016 m. veiklos vystymą.

 

 

Joomla templates by a4joomla