1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2016 m. balandžio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2016 m. balandžio 25 d. 16.00 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" visuotinio akcininkų susirinkimo.

2. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

3. Dėl UAB ,,Utenos vandenys" 2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolio) paskirstymo ir auditoriaus išrinkimo.

4. Dėl UAB „Utenos butų ūkis" 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno paskirstymo.

5. Dėl UAB ,,Utenos komunalininkas" 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolio) paskirstymo.

6. Dėl UAB ,,Utenos autobusų parkas" 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolio) paskirstymo.

7. Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

8. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

9. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.

10. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Juventus" visuotiniame dalininkų susirinkime.

11. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis" visuotiniame dalininkų susirinkime.

12. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 m. metinių finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo.

13. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės 2015 m. metinių finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo.

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-40 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-88 „Dėl Utenos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

17. Dėl VšĮ Utenos ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

18. Dėl VšĮ Utenos ligoninės 2016 m. veiklos užduočių patvirtinimo.

19. Dėl VšĮ Utenos ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo.

20. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

21. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 m. veiklos užduočių patvirtinimo.

22. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos patvirtinimo ir jos pateikimo.

24. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos muzikos mokyklai.

25. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (automobilio VW Multivan) perdavimo patikėjimo teise Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui.

26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo.

27. Dėl nekilnojamojo turto (Kempingo administracinio pastato su kitais inžineriniais statiniais ir kitu turtu) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Sudeikių mokyklai- daugiafunkciam centrui.

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-79 „Dėl viešosios įstaigos „Utenos regiono plėtros agentūra" įsteigimo" pakeitimo.

29. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

30. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

31. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2016 m. balandžio 25 d. 16.00 val., 324 kab.):

1. Dėl UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" visuotinio akcininkų susirinkimo.

2. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

3. Dėl UAB ,,Utenos vandenys" 2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolio) paskirstymo ir auditoriaus išrinkimo.

4. Dėl UAB „Utenos butų ūkis" 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno paskirstymo.

5. Dėl UAB ,,Utenos komunalininkas" 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolio) paskirstymo.

6. Dėl UAB ,,Utenos autobusų parkas" 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolio) paskirstymo.

7. Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

8. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

9. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.

10. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Juventus" visuotiniame dalininkų susirinkime.

11. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis" visuotiniame dalininkų susirinkime.

12. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 m. metinių finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo.

13. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės 2015 m. metinių finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo.

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-40 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-88 „Dėl Utenos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

17. Dėl VšĮ Utenos ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

18. Dėl VšĮ Utenos ligoninės 2016 m. veiklos užduočių patvirtinimo.

19. Dėl VšĮ Utenos ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo.

20. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

21. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 m. veiklos užduočių patvirtinimo.

22. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos patvirtinimo ir jos pateikimo.

24. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos muzikos mokyklai.

25. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (automobilio VW Multivan) perdavimo patikėjimo teise Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui.

26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo.

27. Dėl nekilnojamojo turto (Kempingo administracinio pastato su kitais inžineriniais statiniais ir kitu turtu) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Sudeikių mokyklai- daugiafunkciam centrui.

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-79 „Dėl viešosios įstaigos „Utenos regiono plėtros agentūra" įsteigimo" pakeitimo.

29. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

30. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

31. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

32. Dėl Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo.

33. Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos ,,Žiburio" pradinę mokyklą.

34. Dėl Utenos r. Leliūnų pagrindinės mokyklos likvidavimo.

35. Dėl Utenos r. Sudeikių mokyklos-daugiafunkcio centro struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Utenos r. Sudeikų daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.

36. Dėl Utenos r. Sudeikių mokyklos – daugiafunkcio centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

37. Dėl Utenos jaunimo mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Utenos vaikų ir jaunimo centro nuostatų patvirtinimo.

38. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

39. Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Utenos rajone programos patvirtinimo.

40. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės dalyvavimui 2022 metų Europos sąjungos veiksmuose „Europos kultūros sostinė" kartu su Rokiškio rajono savivaldybe.

41. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl Utenos kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

42. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

43. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

44. Dėl pritarimo projektui „Skubių prevencinių priemonių įgyvendinimas, siekiant saugiai sutvarkyti rastas chemines medžiagas Utenos rajone (tęsinys)".

45. Dėl sutikimo finansuoti dalies Naujasodžio gatvės asfaltbetonio dangos įrengimo darbus.

46. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-345 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo" pakeitimo.

47. Dėl detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo Utenos m. (kad. nr. 8270/0003:258).

48. Dėl sutikimo tiesti inžinerines komunikacijas.

49. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės sklypo (Mockėnų k.).

50. Informacija dėl laisvų žemės sklypų Utenos mieste.

51. Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos ataskaitos pateikimo.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2016 m. balandžio 25 d. 15.30 val., 207 kab.):

10. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Juventus" visuotiniame dalininkų susirinkime.

11. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis" visuotiniame dalininkų susirinkime.

32. Dėl Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo.

33. Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos ,,Žiburio" pradinę mokyklą.

34. Dėl Utenos r. Leliūnų pagrindinės mokyklos likvidavimo.

35. Dėl Utenos r. Sudeikių mokyklos-daugiafunkcio centro struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Utenos r. Sudeikų daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.

36. Dėl Utenos r. Sudeikių mokyklos – daugiafunkcio centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

37. Dėl Utenos jaunimo mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Utenos vaikų ir jaunimo centro nuostatų patvirtinimo.

38. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

39. Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Utenos rajone programos patvirtinimo.

40. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės dalyvavimui 2022 metų Europos sąjungos veiksmuose „Europos kultūros sostinė" kartu su Rokiškio rajono savivaldybe.

41. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl Utenos kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2016 m. kovo 29 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" visuotinio akcininkų susirinkimo.

2. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

3. Dėl UAB ,,Utenos vandenys" 2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolio) paskirstymo ir auditoriaus išrinkimo.

4. Dėl UAB „Utenos butų ūkis" 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno paskirstymo.

5. Dėl UAB ,,Utenos komunalininkas" 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolio) paskirstymo.

6. Dėl UAB ,,Utenos autobusų parkas" 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolio) paskirstymo.

7. Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

8. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

9. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.

10. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Juventus" visuotiniame dalininkų susirinkime.

11. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis" visuotiniame dalininkų susirinkime.

12. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 m. metinių finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo.

13. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės 2015 m. metinių finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo.

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-40 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-88 „Dėl Utenos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

17. Dėl VšĮ Utenos ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

18. Dėl VšĮ Utenos ligoninės 2016 m. veiklos užduočių patvirtinimo.

19. Dėl VšĮ Utenos ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo.

20. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

21. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 m. veiklos užduočių patvirtinimo.

22. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos patvirtinimo ir jos pateikimo.

24. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos muzikos mokyklai.

25. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (automobilio VW Multivan) perdavimo patikėjimo teise Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui.

26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo.

27. Dėl nekilnojamojo turto (Kempingo administracinio pastato su kitais inžineriniais statiniais ir kitu turtu) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Sudeikių mokyklai- daugiafunkciam centrui.

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-79 „Dėl viešosios įstaigos „Utenos regiono plėtros agentūra" įsteigimo" pakeitimo.

29. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

30. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

31. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

32. Dėl Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo.

33. Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos ,,Žiburio" pradinę mokyklą.

34. Dėl Utenos r. Leliūnų pagrindinės mokyklos likvidavimo.

35. Dėl Utenos r. Sudeikių mokyklos-daugiafunkcio centro struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Utenos r. Sudeikų daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.

36. Dėl Utenos r. Sudeikių mokyklos – daugiafunkcio centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

37. Dėl Utenos jaunimo mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Utenos vaikų ir jaunimo centro nuostatų patvirtinimo.

38. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

39. Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Utenos rajone programos patvirtinimo.

40. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės dalyvavimui 2022 metų Europos Sąjungos veiksmuose „Europos kultūros sostinė" kartu su Rokiškio rajono savivaldybe.

41. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl Utenos kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

42. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

43. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

44. Dėl pritarimo projektui „Skubių prevencinių priemonių įgyvendinimas, siekiant saugiai sutvarkyti rastas chemines medžiagas Utenos rajone (tęsinys)".

45. Dėl sutikimo finansuoti dalies Naujasodžio gatvės asfaltbetonio dangos įrengimo darbus.

46. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-345 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo" pakeitimo.

47. Dėl detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo Utenos m. (kad. nr. 8270/0003:258).

48. Dėl sutikimo tiesti inžinerines komunikacijas.

49. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės sklypo (Mockėnų k.).

50. Informacija dėl laisvų žemės sklypų Utenos mieste.

51. Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos ataskaitos pateikimo.

Joomla templates by a4joomla