1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2016 m. gegužės mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2016 m. gegužės 23 d. 16.00 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl 2016 metų fizinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio nustatymo

3. Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.

4. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2017 metams.

5. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2015 metais ataskaitai.

6. Dėl pritarimo projektui ,,Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste".

7. Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais Utenos rajone.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 467 ,,Dėl UAB „Utenos autobusų parkas" įstatų patvirtinimo" pakeitimo.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-79 „Dėl viešosios įstaigos „Utenos regiono plėtros agentūra" įsteigimo" pripažinimo netekusiu galios.

11. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės kraštotyros muziejui.

12. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Utenio a. 7, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos statistikos departamentui.

13. Dėl UAB ,,Utenos butų ūkis" auditoriaus išrinkimo.

14. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 56, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai gamtos fotografų klubui „Žalias skėtis".

15. Dėl rinkos pataisos koeficiento taikymo laiko pratęsimo būsto, esančio Užpalių g. 79-19, Utenos mieste, nuomos mokesčiui apskaičiuoti.

16. Dėl Reginos Balčiūnaitės atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

17. Dėl Rasos Katinaitės atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

18. Dėl Daivos Šlepetienės atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

19. Dėl Jovitos Zenkovienės atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2016 m. gegužės 23 d. 16.00 val., 324 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl 2016 metų fizinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio nustatymo

3. Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.

4. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2017 metams.

5. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2015 metais ataskaitai.

6. Dėl pritarimo projektui ,,Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste".

7. Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais Utenos rajone.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 467 ,,Dėl UAB „Utenos autobusų parkas" įstatų patvirtinimo" pakeitimo.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-79 „Dėl viešosios įstaigos „Utenos regiono plėtros agentūra" įsteigimo" pripažinimo netekusiu galios.

11. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės kraštotyros muziejui.

12. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Utenio a. 7, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos statistikos departamentui.

13. Dėl UAB ,,Utenos butų ūkis" auditoriaus išrinkimo.

14. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 56, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai gamtos fotografų klubui „Žalias skėtis".

15. Dėl rinkos pataisos koeficiento taikymo laiko pratęsimo būsto, esančio Užpalių g. 79-19, Utenos mieste, nuomos mokesčiui apskaičiuoti.

16. Dėl Reginos Balčiūnaitės atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

17. Dėl Rasos Katinaitės atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

18. Dėl Daivos Šlepetienės atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

19. Dėl Jovitos Zenkovienės atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

20. Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Utenos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose.

21. Dėl Utenos muzikos mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

22. Dėl Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

24. Dėl pritarimo projektui „Nenaudojamų gręžinių likvidavimas Utenos rajone".

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo" pakeitimo.

26. Dėl Utenos miesto šilumos ūkio specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo.

27. Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo (kad. Nr. 8270/0003:88 Utenos m. k. v.).

28. Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis Utenos mieste.

29. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Daugailių mstl.).

30. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų keitimo Kuktiškių mstl.

31. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Vyžuonų sen.).

32. Informacija dėl klausimo ,,Dėl Utenos savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano tvirtinimo" atidėjimo.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2016 m. gegužės 23 d. 15.30 val., 207 kab.):

11. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės kraštotyros muziejui.

21. Dėl Utenos muzikos mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

22. Dėl Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2016 m. gegužės 23 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl 2016 metų fizinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio nustatymo

3. Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.

4. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2017 metams.

5. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2015 metais ataskaitai.

6. Dėl pritarimo projektui ,,Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste".

7. Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais Utenos rajone.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 467 ,,Dėl UAB „Utenos autobusų parkas" įstatų patvirtinimo" pakeitimo.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-79 „Dėl viešosios įstaigos „Utenos regiono plėtros agentūra" įsteigimo" pripažinimo netekusiu galios.

11. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės kraštotyros muziejui.

12. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Utenio a. 7, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos statistikos departamentui.

13. Dėl UAB ,,Utenos butų ūkis" auditoriaus išrinkimo.

14. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 56, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai gamtos fotografų klubui „Žalias skėtis".

15. Dėl rinkos pataisos koeficiento taikymo laiko pratęsimo būsto, esančio Užpalių g. 79-19, Utenos mieste, nuomos mokesčiui apskaičiuoti.

16. Dėl Reginos Balčiūnaitės atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

17. Dėl Rasos Katinaitės atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

18. Dėl Daivos Šlepetienės atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

19. Dėl Jovitos Zenkovienės atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

20. Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Utenos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose.

21. Dėl Utenos muzikos mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

22. Dėl Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos  aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

24. Dėl pritarimo projektui „Nenaudojamų gręžinių likvidavimas Utenos rajone".

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo"

pakeitimo.

26. Dėl Utenos miesto šilumos ūkio specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo.

27. Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo (kad. Nr. 8270/0003:88 Utenos m. k. v.).

28. Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis Utenos mieste.

29. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Daugailių mstl.).

30. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų keitimo Kuktiškių mstl.

31. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Vyžuonų sen.).

32. Informacija dėl klausimo ,,Dėl Utenos savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano tvirtinimo" atidėjimo.

Joomla templates by a4joomla