1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2016 m. birželio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2016 m. birželio 27 d. 16.00 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš

savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

4. Dėl išvados pateikimo.

5. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS – 72 „Dėl pritarimo UAB „Utenos komunalininkas" teikti paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste" bei vykdyti visas su šio projekto įgyvendinimu susijusias veiklas" pakeitimo.

7. Dėl pritarimo projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone".

8. Dėl pritarimo projektui ,,Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis".

9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Utenos prekyba".

10. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Vyžuonų pagrindinei mokyklai ir Utenos r. Sudeikių mokyklai - daugiafunkciam centrui.

11. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Sudeikių mokyklai - daugiafunkciam centrui.

12. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto (autobuso ,,Mercedes-Benz Sprinter-311") perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos Vyturių progimnazijai.

13. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo.

14. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (mokyklinį M2 klasės autobusą) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos r. Daugailių pagrindinei mokyklai.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo ir tapimo VšĮ Utenos regiono plėtros agentūros dalininke.

16. Dėl UAB ,,Utenos autobusų parkas" auditoriaus išrinkimo.

17. Dėl UAB ,,Utenos komunalininkas" auditoriaus išrinkimo.

18. Dėl UAB ,,Utenos komunalininkas" teikiamos paslaugos kainos nustatymo.

19. Dėl rinkos pataisos koeficiento taikymo laiko pratęsimo būsto, esančio Vincento Šyvio g. 1, Norkūnų kaime, Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajono savivaldybėje, nuomos mokesčiui apskaičiuoti.

20. Dėl savivalybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo Justinui Mikalkai.

21. Dėl savivalybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo Rimantui Mikalkai.

22. Dėl savivalybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo Eligijai Bakšaitytei.

23. Dėl savivalybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo Ričardui Žilinskui.

24. Dėl Vidos Deveikytės atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

25. Dėl Aleksandro Trofimovo atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

26. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 56, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai vaikų popchorui „Žiogas".

27. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 56, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Erelgymas".

28. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 3, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Nacionaliniam kraujo centrui.

29. Dėl patalpų, esančių administraciniame pastate Šilo g. 4, Vyžuonų mstl, Utenos rajone, nuomos.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2016 m. birželio 27 d. 16.00 val., 324 kab.):

1. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

4. Dėl išvados pateikimo.

5. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS – 72 „Dėl pritarimo UAB „Utenos komunalininkas" teikti paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste" bei vykdyti visas su šio projekto įgyvendinimu susijusias veiklas" pakeitimo.

7. Dėl pritarimo projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone".

8. Dėl pritarimo projektui ,,Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis".

9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Utenos prekyba".
10. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Vyžuonų pagrindinei mokyklai ir Utenos r. Sudeikių mokyklai - daugiafunkciam centrui.

11. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Sudeikių mokyklai - daugiafunkciam centrui.

12. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto (autobuso ,,Mercedes-Benz Sprinter-311") perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos Vyturių progimnazijai.

13. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo.

14. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (mokyklinį M2 klasės autobusą) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos r. Daugailių pagrindinei mokyklai.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo ir tapimo VšĮ Utenos regiono plėtros agentūros dalininke.

16. Dėl UAB ,,Utenos autobusų parkas" auditoriaus išrinkimo.

17. Dėl UAB ,,Utenos komunalininkas" auditoriaus išrinkimo.

18. Dėl UAB ,,Utenos komunalininkas" teikiamos paslaugos kainos nustatymo.

19. Dėl rinkos pataisos koeficiento taikymo laiko pratęsimo būsto, esančio Vincento Šyvio g. 1,Norkūnų kaime, Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajono savivaldybėje, nuomos mokesčiui apskaičiuoti.

20. Dėl savivalybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo Justinui Mikalkai.

21. Dėl savivalybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo Rimantui Mikalkai.

22. Dėl savivalybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo Eligijai Bakšaitytei.

23. Dėl savivalybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo Ričardui Žilinskui.

24. Dėl Vidos Deveikytės atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

25. Dėl Aleksandro Trofimovo atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

26. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 56, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai vaikų popchorui „Žiogas".

27. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 56, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Erelgymas".

28. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 3, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Nacionaliniam kraujo centrui.

29. Dėl patalpų, esančių administraciniame pastate Šilo g. 4, Vyžuonų mstl, Utenos rajone, nuomos.

30. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-218 „Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo" pakeitimo.

32. Dėl Utenos „Žiburio" pradinės mokyklos reorganizavimo ir Utenos Aukštakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-131 ,,Dėl Utenos r. Sudeikių mokyklos-daugiafunkcio centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

34. Dėl priėmimo į Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.

35. Dėl Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

36. Dėl Utenos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

37. Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo.

38. Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Utenos rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo.

39. Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo.

40. Dėl pritarimo projektui „Skubių prevencinių priemonių įgyvendinimas, siekiant saugiai sutvarkyti rastas chemines medžiagas Utenos rajone (III etapas)".

41. Dėl žemės naudojimo būdo keitimo (Aušros g., Utenos m.).

42. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos mieste).

43. Dėl informacijos apie Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo rengimą.

44. Informacija apie asbesto stogų atnaujinimo programos galimybes pateikimo.

45. Dėl informacijos pateikimo apie įmoką už komunalinių atliekų tvarkymą.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2016 m. birželio 27 d. 15.30 val., 207 kab.):

1. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-218 „Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo" pakeitimo.

32. Dėl Utenos „Žiburio" pradinės mokyklos reorganizavimo ir Utenos Aukštakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-131 „DėlUtenos r. Sudeikių mokyklos-daugiafunkcio centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

34. Dėl priėmimo į Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.

35. Dėl Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2016 m. birželio 27 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

4. Dėl išvados pateikimo.

5. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS – 72 „Dėl pritarimo UAB „Utenos komunalininkas" teikti paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste" bei vykdyti visas su šio projekto įgyvendinimu susijusias veiklas" pakeitimo.

7. Dėl pritarimo projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone".

8. Dėl pritarimo projektui ,,Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis".

9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Utenos prekyba".

10. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Vyžuonų pagrindinei mokyklai ir Utenos r. Sudeikių mokyklai - daugiafunkciam centrui.

11. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Sudeikių mokyklai - daugiafunkciam centrui.

12. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto (autobuso ,,Mercedes-Benz Sprinter-311") perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos Vyturių progimnazijai.

13. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo.

14. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (mokyklinį M2 klasės autobusą) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos r. Daugailių pagrindinei mokyklai.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo ir tapimo VšĮ Utenos regiono plėtros agentūros dalininke.

16. Dėl UAB ,,Utenos autobusų parkas" auditoriaus išrinkimo.

17. Dėl UAB ,,Utenos komunalininkas" auditoriaus išrinkimo.

18. Dėl UAB ,,Utenos komunalininkas" teikiamos paslaugos kainos nustatymo.

19. Dėl rinkos pataisos koeficiento taikymo laiko pratęsimo būsto, esančio Vincento Šyvio g. 1, Norkūnų kaime, Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajono savivaldybėje, nuomos mokesčiui apskaičiuoti.

20. Dėl savivalybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo Justinui Mikalkai.

21. Dėl savivalybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo Rimantui Mikalkai.

22. Dėl savivalybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo Eligijai Bakšaitytei.

23. Dėl savivalybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo Ričardui Žilinskui.

24. Dėl Vidos Deveikytės atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

25. Dėl Aleksandro Trofimovo atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

26. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 56, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai vaikų popchorui „Žiogas".

27. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 56, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Erelgymas".

28. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 3, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Nacionaliniam kraujo centrui.

29. Dėl patalpų, esančių administraciniame pastate Šilo g. 4, Vyžuonų mstl, Utenos rajone, nuomos.

30. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-218 „Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo" pakeitimo.

32. Dėl Utenos „Žiburio" pradinės mokyklos reorganizavimo ir Utenos Aukštakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-131 ,,Dėl Utenos r. Sudeikių mokyklos-daugiafunkcio centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

34. Dėl priėmimo į Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.

35. Dėl Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

36. Dėl Utenos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

37. Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo.

38. Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Utenos rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo.

39. Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo.

40. Dėl pritarimo projektui „Skubių prevencinių priemonių įgyvendinimas, siekiant saugiai sutvarkyti rastas chemines medžiagas Utenos rajone (III etapas)".

41. Dėl žemės naudojimo būdo keitimo (Aušros g., Utenos m.).

42. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos mieste).

43. Dėl informacijos apie Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo rengimą.

44. Informacija apie asbesto stogų atnaujinimo programos galimybes pateikimo.

45. Dėl informacijos pateikimo apie įmoką už komunalinių atliekų tvarkymą.

Joomla templates by a4joomla