1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2016 m. rugpjūčio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2016 m. rugpjūčio 22 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):
1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Utenos  rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 3. Dėl pritarimo projektui „Aušros g. Utenoje rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas,didinant pėsčiųjų saugumą bei mažinant avaringumą Utenos mieste“.
4. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo teikimo UAB „Bikuva“.  

5. Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Aukštakalnio progimnazijai.  

6. Dėl nekilnojamo turto (patalpų Topolių g. 5, Leliūnai, Utenos raj. sav.) perdavimo patikėjimo  teise Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai. 

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo. 

8. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.

9. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo.

10. Dėl valstybės nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų–garažų, Rašės g. 11, Utenoje) pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.     

11. Dėl ilgalaikio materialiojo (nekilnojamojo) turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.    

12. Dėl ilgalaikio materialiojo (nekilnojamojo) turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

 13. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (butus Juknėnų k., Daugailių sen., Utenos rajone) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

 14. Dėl patalpų, esančių pastate – ligoninėje Aukštakalnio g. 3, Utenoje, nuomos.

 15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo ir tapimo viešosios įstaigos Utenos regiono plėtros agentūros dalininke“ pakeitimo.

16. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Juventus” visuotiniame dalininkų susirinkime.

 31. Informacija dėl laisvų žemės plotų Utenos mieste.

 Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2016 m. rugpjūčio 22  d. 15.30 val., 324 kab.):

 1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

 3. Dėl pritarimo projektui „Aušros g. Utenoje rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei mažinant avaringumą Utenos mieste“.   

4. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo teikimo UAB „Bikuva“.

 5. Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo  patikėjimo teise Utenos Aukštakalnio progimnazijai.

 6. Dėl nekilnojamo turto (patalpų Topolių g. 5, Leliūnai, Utenos raj. sav.) perdavimo patikėjimo  teise Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų  daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo. 

8. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.

9. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo.     

10. Dėl valstybės nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų–garažų, Rašės g. 11, Utenoje) pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.

11. Dėl ilgalaikio materialiojo (nekilnojamojo) turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

12. Dėl ilgalaikio materialiojo (nekilnojamojo) turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

 13. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (butus Juknėnų k., Daugailių sen., Utenos rajone)  savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  Utenos rajono savivaldybės administracijai.

14. Dėl patalpų, esančių pastate – ligoninėje Aukštakalnio g. 3, Utenoje, nuomos.

 15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo ir tapimo viešosios įstaigos Utenos regiono plėtros agentūros dalininke“ pakeitimo.

 16. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Juventus” visuotiniame dalininkų  susirinkime.

 17. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės ir Rezeknės miesto savivaldybės Latvijos respublika)  Bendradarbiavimo sutarčiai.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-212 ,,Dėl priėmimo į Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.

 19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą“ pakeitimo.

 20. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą  sumažinimo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-85 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir  mokinių (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2016-2017 m. m. nustatymo“ pakeitimo.     

22. Dėl Virginijos Stukienės atleidimo iš Utenos r. Užpalių gimnazijos direktorės pareigų.

23. Dėl įgaliojimo organizuoti konkursą Utenos r. Užpalių gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.       

24. Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo.       

25. Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Utenos rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo.       

26. Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo.       

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-60 ,,Dėl  vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų patvirtinimo” pakeitimo.     

28. Dėl elektromobilių įkrovimo prieigų plano Utenos rajono savivaldybėje patvirtinimo.       

29. Dėl pavedimo kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą dėl valstybinės žemės panaudos sutarties sudarymo.       

30. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Sudeikių sen.).       

31. Informacija dėl laisvų žemės plotų Utenos mieste.       

32. Informacija dėl Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybos reikalavimo.

33. Informacija dėl savivaldybės biudžeto tikslinimo.       

34. Informacija dėl klausimo ,,Dėl Utenos savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano tvirtinimo” pakartotinio atidėjimo.

 
Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2016 m. rugpjūčio 22 d. 15.30 val., 207 kab.):
 18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-212 ,,Dėl  priėmimo į Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl  atlyginimo už neformalųjį švietimą“ pakeitimo.

 20. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą   sumažinimo.

 21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-85 „Dėl Utenos   rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir  mokinių (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2016-2017 m. m. nustatymo“ pakeitimo.

22. Dėl Virginijos Stukienės atleidimo iš Utenos r. Užpalių gimnazijos direktorės pareigų.

23. Dėl įgaliojimo organizuoti konkursą Utenos r. Užpalių gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

 Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2016 m. rugpjūčio 22 d. 15.30 val., 323 kab.):

 1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Utenos  rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

3. Dėl pritarimo projektui „Aušros g. Utenoje rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei mažinant avaringumą Utenos mieste“.

  4. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo teikimo UAB „Bikuva“.

 5. Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo  patikėjimo teise Utenos Aukštakalnio progimnazijai.

 6. Dėl nekilnojamo turto (patalpų   Topolių g. 5, Leliūnai, Utenos raj. sav.) perdavimo patikėjimo  teise Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

 7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl viešame  aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.

 8. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.

9. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo.
10. Dėl valstybės nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų–garažų, Rašės g. 11, Utenoje)  pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.

 11. Dėl ilgalaikio materialiojo (nekilnojamojo) turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

12. Dėl ilgalaikio materialiojo (nekilnojamojo) turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

 13. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (butus Juknėnų k., Daugailių sen., Utenos rajone) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

14. Dėl patalpų, esančių pastate – ligoninėje Aukštakalnio g. 3, Utenoje, nuomos.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo ir tapimo viešosios įstaigos Utenos regiono plėtros agentūros dalininke“ pakeitimo.

 16. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Juventus” visuotiniame dalininkų susirinkime.

 17. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės ir Rezeknės miesto savivaldybės Latvijos respublika)  Bendradarbiavimo sutarčiai.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-212 ,,Dėl priėmimo į Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo  patvirtinimo” pakeitimo.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą“ pakeitimo.

20. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą  sumažinimo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-85 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2016-2017 m. m. nustatymo“ pakeitimo.     

22. Dėl Virginijos Stukienės atleidimo iš Utenos r. Užpalių gimnazijos direktorės pareigų.

23. Dėl įgaliojimo organizuoti konkursą Utenos r. Užpalių gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.     

24. Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo.     

25. Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Utenos rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo.     

26. Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo.     

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-60 ,,Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų patvirtinimo” pakeitimo.     

28. Dėl elektromobilių įkrovimo prieigų plano Utenos rajono savivaldybėje patvirtinimo.     

29. Dėl pavedimo kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą dėl valstybinės žemės panaudos sutarties sudarymo.     

30. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Sudeikių sen.).     

31. Informacija dėl laisvų žemės plotų Utenos mieste.     

32. Informacija dėl Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybos reikalavimo.

 33. Informacija dėl savivaldybės biudžeto tikslinimo.

34. Informacija dėl klausimo ,,Dėl Utenos savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano tvirtinimo” pakartotinio atidėjimo.

 

Joomla templates by a4joomla