1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2017 m. kovo mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2017 m. kovo 27 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):
4. Dėl pritarimo projektui „Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas  Rytų Aukštaitijoje ir pietų Latgalijoje“ („Creation of network of family digital activity hubs for   wellbeing and education support in eastern Aukštaitija and southern Latgale“).  

5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo AB „Utenos krosnys“. 

6. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijai.  

7. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Sudeikių daugiafunkciam centrui.  

8. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Saldutiškio pagrindinei mokyklai.  

9. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos   Krašuonos progimnazijai.  

10. Dėl būsto, esančio Vaižganto g. 22-309, Utenos mieste, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos  kainomis.

 11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-41 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-201 ,,Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo Ričardui Žilinskui“ pripažinimo

netekusiu galios.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-305 „Dėl būsto pirkimo Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti“ pakeitimo.
14. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto  pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.

15. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Utenis“ visuotiniame dalininkų susirinkime.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2017 m. kovo 27  d. 15.30 val., 324 kab.):

1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitai.

2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

3. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai.

4. Dėl pritarimo projektui „Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas  Rytų Aukštaitijoje ir pietų Latgalijoje“ („Creation of network of family digital activity hubs for   wellbeing and education support in eastern Aukštaitija and southern Latgale“).

5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo AB „Utenos krosnys“.  

6. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijai.

7. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Sudeikių daugiafunkciam centrui.

8. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Saldutiškio pagrindinei mokyklai.

9. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos  Krašuonos progimnazijai.

10. Dėl būsto, esančio Vaižganto g. 22-309, Utenos mieste, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos  kainomis.

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-41 ,,Dėl  Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-201 ,,Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo Ričardui Žilinskui“ pripažinimo  netekusiu galios.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-305 „Dėl būsto pirkimo Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti“ pakeitimo.

 14. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto  pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.    

15. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Utenis“ visuotiniame dalininkų susirinkime.

16. Dėl įgaliojimo Utenos rajono savivaldybės merui įspėti Vladislavą Kadlerį apie darbo sutarties nutraukimą.

17. Dėl vertinimo komisijos siūlymo įgyvendinimo ir kvalifikacinės klasės Daivai Karalienei suteikimo.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-50 „Dėl  Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų pareiginių algų pastoviųjų dalių  koeficientų nustatymo“ pakeitimo.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-127 ,,Dėl  Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų  bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.

 20. Dėl Utenos dailės mokyklos reorganizavimo ir Utenos meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.

 21. Dėl asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo  patvirtinimo ir aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo  mokykloms pagal ugdymo programas.

22. Dėl Rimanto Žvirblio atleidimo iš Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų ir paskyrimo į Utenos r. Užpalių gimnazijos direktoriaus pareigas.
23. Dėl Dianos Kraujalienės paskyrimo į Utenos vaikų lopšelio – darželio „Gandrelis“ direktoriaus  pareigas.

24. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2017-2018 m. m. nustatymo.

25. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro nuostatų patvirtinimo.

26. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro baseine ir treniruoklių salėje teikiamų paslaugų kainų  nustatymo

27. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.   

28. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą  sumažinimo.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų  įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo ir jos pateikimo.

30. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų paslaugų kainų  nustatymo.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“  pakeitimo.   

32. Dėl privataus žemės sklypo pirkimo.

33. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Pakalnių k.).

34. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Medenių k.).

35. Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų ataskaitos.

36. Informacija dėl JGI projekto „Atrask save“ įgyvendinimo ir rezultatų įvertinimo.

37. Dėl Lietuvos pašto informacijos apie Ateities laiškininko veiklos modelį.

Papildomas klausimas:
Dėl Utenos miesto stebėjimo kamerų įrengimo.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2017 m. kovo 2 d. 15.30 val., 207 kab.):

 

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-127 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.    

20. Dėl Utenos dailės mokyklos reorganizavimo ir Utenos meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.    

21. Dėl asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo  patvirtinimo ir aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo  mokykloms pagal ugdymo programas.    

22. Dėl Rimanto Žvirblio atleidimo iš Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos direktoriaus  pareigų ir paskyrimo į Utenos r. Užpalių gimnazijos direktoriaus pareigas.    

23. Dėl Dianos Kraujalienės paskyrimo į Utenos vaikų lopšelio – darželio „Gandrelis“ direktoriaus  pareigas.    

24. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių  skaičiaus (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2017-2018 m. m. nustatymo.    

25. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro nuostatų patvirtinimo.    

26. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro baseine ir treniruoklių salėje teikiamų paslaugų kainų nustatymo.    

27. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.    

28. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą   sumažinimo.

 

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2017 m. kovo 27 d. 15.30 val., 323 kab.):

 

1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitai.

2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

3. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai.

4. Dėl pritarimo projektui „Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas Rytų Aukštaitijoje ir pietų Latgalijoje“ („Creation of network of family digital activity hubs for   wellbeing and education support in eastern Aukštaitija and southern Latgale“).

5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo AB „Utenos krosnys“.

6. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijai.

7. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Sudeikių daugiafunkciam centrui.

8. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Saldutiškio pagrindinei mokyklai.

9. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos  Krašuonos progimnazijai.

10. Dėl būsto, esančio Vaižganto g. 22-309, Utenos mieste, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-41 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-201 ,,Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo Ričardui Žilinskui“ pripažinimo  netekusiu galios.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-305 „Dėl būsto pirkimo Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti“ pakeitimo.

14. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.

15. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Utenis“ visuotiniame dalininkų susirinkime.    

16. Dėl įgaliojimo Utenos rajono savivaldybės merui įspėti Vladislavą Kadlerį apie darbo sutarties nutraukimą.

17. Dėl vertinimo komisijos siūlymo įgyvendinimo ir kvalifikacinės klasės Daivai Karalienei suteikimo.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-50 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų pareiginių algų pastoviųjų dalių koeficientų nustatymo“ pakeitimo.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-127 ,,Dėl  Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.

20. Dėl Utenos dailės mokyklos reorganizavimo ir Utenos meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.   

21. Dėl asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas.

22. Dėl Rimanto Žvirblio atleidimo iš Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų ir paskyrimo į Utenos r. Užpalių gimnazijos direktoriaus pareigas.

23. Dėl Dianos Kraujalienės paskyrimo į Utenos vaikų lopšelio – darželio „Gandrelis“ direktoriaus pareigas.

24. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2017-2018 m. m. nustatymo.

25. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro nuostatų patvirtinimo.

26. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro baseine ir treniruoklių salėje teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

27. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.    

28. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo ir jos pateikimo.

30. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“  pakeitimo.    

32. Dėl privataus žemės sklypo pirkimo.    

33. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Pakalnių k.).    

34. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Medenių k.).      

35. Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų ataskaitos.    

36. Informacija dėl JGI projekto „Atrask save“ įgyvendinimo ir rezultatų įvertinimo.    

37. Dėl Lietuvos pašto informacijos apie Ateities laiškininko veiklos modelį.

 

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2017 m. kovo 9 d. 17.20 val., 207 kab.): 
Dėl susitikimo su Utenos mokyklos – vaikų darželio ,,Eglutė” bendruomene dėl „Eglutės” ateities perspektyvų.
Joomla templates by a4joomla