1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2017 m. balandžio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2017 m. balandžio 24 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai" 2017-2019 m. investicinio plano suderinimo.

2. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

3. Dėl UAB ,,Utenos vandenys" 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo.

4. Dėl UAB „Utenos butų ūkis" 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno paskirstymo.

5. Dėl UAB ,,Utenos komunalininkas" 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo.

6. Dėl UAB ,,Utenos autobusų parkas" 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo.

7. Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

8. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

9. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.

10. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Juventus" visuotiniame dalininkų susirinkime.

11. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis" visuotiniame dalininkų susirinkime.

12. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 m. metinių finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo.

13. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės 2016 m. metinių finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo.

14. Dėl UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" visuotinio akcininkų susirinkimo.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

16. Dėl VšĮ Utenos ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

17. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.

18. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

19. Dėl sutikimo leisti pritaikyti butą neįgaliajam asmeniui.

20. Dėl sutikimo parduoti ilgalaikį materialųjį turtą- kilnojamuosius daiktus (elektros tinklus) akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius".

21. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo patikėjimo teise Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

22. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Sudeikių daugiafunkciam centrui.

23. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.

24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-297„Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl pritarimo projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone"

pakeitimo.

26. Dėl pritarimo projektui „Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje" pagal 2014 -2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

27. Dėl pritarimo projektui „Praktinių mokymų ciklas ir renginiai, skirti skatinti institucijų bendradarbiavimą ir stiprinti darbuotojų gebėjimus" (,,The cycle of practical training andevents fostering cooperation between institutions and capacity building of employees").

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-352 „Dėl Utenos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo, įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio Utenos rajono savivaldybėje nustatymo ir nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų nesinaudojančių nekilnojamuoju turtu deklaravimo tvarkos aprašo bei kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2017 m. balandžio 25 d. 15.30 val., 324 kab.):

1. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai" 2017-2019 m. investicinio plano suderinimo.

2. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

3. Dėl UAB ,,Utenos vandenys" 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo.

4. Dėl UAB „Utenos butų ūkis" 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno paskirstymo.

5. Dėl UAB ,,Utenos komunalininkas" 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo.

6. Dėl UAB ,,Utenos autobusų parkas" 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo.

7. Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

8. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

9. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.

10. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Juventus" visuotiniame dalininkų susirinkime.

11. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis" visuotiniame dalininkų susirinkime.

12. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 m. metinių finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo.

13. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės 2016 m. metinių finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo.

14. Dėl UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" visuotinio akcininkų susirinkimo.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

16. Dėl VšĮ Utenos ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

17. Dėl VšĮ Utenos ligoninės 2017 m. veiklos užduočių nustatymo.

18. Dėl VšĮ Utenos ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo.

19. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

20. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 m. veiklos užduočių nustatymo.

21. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo.

22. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.

23. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M.Miškinių viešajai bibliotekai.

24. Dėl sutikimo leisti pritaikyti butą neįgaliajam asmeniui.

25. Dėl sutikimo parduoti ilgalaikį materialųjį turtą- kilnojamuosius daiktus (elektros tinklus) akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius".

26. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo patikėjimo teise Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

27. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Sudeikių daugiafunkciam centrui.

28. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-297„Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

30. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl pritarimo projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone"

pakeitimo.

31. Dėl pritarimo projektui „Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje" pagal 2014 -2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

32. Dėl pritarimo projektui „Praktinių mokymų ciklas ir renginiai, skirti skatinti institucijų bendradarbiavimą ir stiprinti darbuotojų gebėjimus" (,,The cycle of practical training andevents fostering cooperation between institutions and capacity building of employees").

33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr.TS-77 „Dėl asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas" pakeitimo.

34. Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos r. Vyžuonų pagrindinę mokyklą.

35. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

36. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio ,,Gandrelis" nuostatų patvirtinimo.

37. Dėl viešų konkursų biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų, kurių steigėja yra Utenos rajono savivaldybė, vadovų pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo.

38. Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti organizavimo.

39. Dėl Utenos rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

40. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS-117 „Dėl Administracinės komisijos prie Utenos rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

41. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-352 „Dėl Utenos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo, įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio Utenos rajono savivaldybėje nustatymo ir nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų nesinaudojančių nekilnojamuoju turtu deklaravimo tvarkos aprašo bei kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

42. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

43. Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

44. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos.

45. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Vyžuonų sen.).

46. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Leliūnų sen.).

47. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Sudeikių sen.).

48. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Leliūnų sen.).

49. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Tauragnų sen.).

50. Informacija dėl klausimo ,,Dėl Utenos savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano tvirtinimo" atidėjimo.

51. Informacija apie Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo rengimą.

52. Informacija dėl Tarybos sprendimo projekto.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2017 m. balandžio 24 d. 15.30 val., 207 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr.TS-77 „Dėl asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas" pakeitimo.

2. Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos r. Vyžuonų pagrindinę mokyklą.

3. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

4. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio ,,Gandrelis" nuostatų patvirtinimo.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2017 m. balandžio 24 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai" 2017-2019 m. investicinio plano suderinimo.

2. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

3. Dėl UAB ,,Utenos vandenys" 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo.

4. Dėl UAB „Utenos butų ūkis" 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno paskirstymo.

5. Dėl UAB ,,Utenos komunalininkas" 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo.

6. Dėl UAB ,,Utenos autobusų parkas" 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo.

7. Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

8. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

9. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.

10. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Juventus" visuotiniame dalininkų susirinkime.

11. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis" visuotiniame dalininkų susirinkime.

12. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 m. metinių finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo.

13. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės 2016 m. metinių finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo.

14. Dėl UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" visuotinio akcininkų susirinkimo.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

22. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.

23. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

24. Dėl sutikimo leisti pritaikyti butą neįgaliajam asmeniui.

25. Dėl sutikimo parduoti ilgalaikį materialųjį turtą- kilnojamuosius daiktus (elektros tinklus) akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius".

26. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo patikėjimo teise Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

27. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Sudeikių daugiafunkciam centrui.

28. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-297„Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

30. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl pritarimo projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone"

pakeitimo.

31. Dėl pritarimo projektui „Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje" pagal 2014 -2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

32. Dėl pritarimo projektui „Praktinių mokymų ciklas ir renginiai, skirti skatinti institucijų bendradarbiavimą ir stiprinti darbuotojų gebėjimus" (,,The cycle of practical training andevents fostering cooperation between institutions and capacity building of employees").

33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr.TS-77 „Dėl asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas" pakeitimo.

34. Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos r. Vyžuonų pagrindinę mokyklą.

35. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

36. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio ,,Gandrelis" nuostatų patvirtinimo.

37. Dėl viešų konkursų biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų, kurių steigėja yra Utenos rajono savivaldybė, vadovų pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo.

38. Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti organizavimo.

39. Dėl Utenos rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

40. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS-117 „Dėl Administracinės komisijos prie Utenos rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

41. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-352 „Dėl Utenos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo, įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio Utenos rajono savivaldybėje nustatymo ir nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų nesinaudojančių nekilnojamuoju turtu deklaravimo tvarkos aprašo bei kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

42. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

43. Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

44. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos.

45. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Vyžuonų sen.).

46. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Leliūnų sen.).

47. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Sudeikių sen.).

48. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Leliūnų sen.).

49. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Tauragnų sen.).

50. Informacija dėl klausimo ,,Dėl Utenos savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano tvirtinimo" atidėjimo.

51. Informacija apie Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo rengimą.

52. Informacija dėl Tarybos sprendimo projekto.

Joomla templates by a4joomla