1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2017 m. birželio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2017 m. birželio 26 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d.sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos

rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl

didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš

savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų

veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse"

įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos prekyba".

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl

Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo.

6. Dėl pritarimo ir įgaliojimo pasirašyti ketinimų protokolą dėl Utenos rajono savivaldybės,

(Lietuvos Respublika) ir Džiningo (Jining) miesto (Šandongo (Shandong) provincija, Kinijos

liaudies Respublika) bendradarbiavimo.

7. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Taikos g. 6, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį

politinei partijai Lietuvos žaliųjų partijai.

8. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

9. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Sudeikių

bendruomenei.

10. Dėl patalpų, esančių pastate – ligoninėje, Aukštakalnio g. 3, Utenoje, nuomos.

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-41 ,,Dėl

Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto,

kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.

12. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (semaforo, diližano ir stiklinio gaubto diližanui) perdavimo

patikėjimo teise Utenos meno mokyklai.

13. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Saldutiškio pagrindinei

mokyklai ir Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijai.

14. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto

nurašymo.

15. Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame

dalininkų susirinkime.

16. Dėl UAB „Utenos autobusų parkas" įstatinio kapitalo mažinimo ir bendrovės įstatų pakeitimo.

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų vadovų pareigybių aprašymų

patvirtinimo.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-50 „Dėl

Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų pareiginių algų pastoviųjų dalių

koeficientų nustatymo" pakeitimo.

19. Dėl Vladislavo Kadlerio atleidimo iš pareigų.

20. Dėl Beatos Naumkinienės paskyrimo į viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros

centro direktoriaus pareigas.

21. Dėl Linos Kaziukaitienės paskyrimo į Utenos mokyklos – vaikų darželio „Eglutė" direktoriaus

pareigas.

22. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Zenonu Misiūnu, šalių susitarimu.

23. Dėl Zenono Misiūno atleidimo iš Utenos specialiosios mokyklos – daugiafunkcio centro

direktoriaus pareigų šalių susitarimu.

24. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Ritone Tumeliene, šalių susitarimu.

25. Dėl Ritonės Tumelienės atleidimo iš Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos

direktoriaus pareigų šalių susitarimu.

26. Dėl Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Utenos r. Užpalių gimnazijos

nuostatų patvirtinimo.

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-202 „Dėl

Utenos kultūros centro mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

28. Dėl Socialinio globėjo veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

29. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo.

30. Dėl VšĮ Utenos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. spendimo Nr. TS – 243 „Dėl

paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

32. Dėl asmens palaikų laidojimo iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo

patvirtinimo.

33. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

34. Dėl darbdavių, pageidaujančių dalyvauti įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės užimtumo

didinimo programą, atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo.

35. Dėl laikinųjų darbų pagal Utenos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos

įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo ir šios komisijos veiklos nuostatų

patvirtinimo.

36. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl

Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos

priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo.

37. Dėl pritarimo susitarimui dėl bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarties pakeitimo.

38. Informacija apie Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą.

39. Informacija dėl Utenos pramonės teritorijos vystymo.

40. Utenos miesto darnaus judumo plano pristatymas.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2017 m. birželio 26 d. 15.30 val., 324 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d.sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos

rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl

didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš

savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų

veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse"

įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos prekyba".

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl

Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo.

6. Dėl pritarimo ir įgaliojimo pasirašyti ketinimų protokolą dėl Utenos rajono savivaldybės,

(Lietuvos Respublika) ir Džiningo (Jining) miesto (Šandongo (Shandong) provincija, Kinijos

liaudies Respublika) bendradarbiavimo.

7. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Taikos g. 6, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį

politinei partijai Lietuvos žaliųjų partijai.

8. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

9. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Sudeikių

bendruomenei.

10. Dėl patalpų, esančių pastate – ligoninėje, Aukštakalnio g. 3, Utenoje, nuomos.

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-41 ,,Dėl

Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto,

kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.

12. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (semaforo, diližano ir stiklinio gaubto diližanui) perdavimo

patikėjimo teise Utenos meno mokyklai.

13. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Saldutiškio pagrindinei

mokyklai ir Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijai.

14. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto

nurašymo.

15. Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame

dalininkų susirinkime.

16. Dėl UAB „Utenos autobusų parkas" įstatinio kapitalo mažinimo ir bendrovės įstatų pakeitimo.

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų vadovų pareigybių aprašymų

patvirtinimo.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-50 „Dėl

Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų pareiginių algų pastoviųjų dalių

koeficientų nustatymo" pakeitimo.

19. Dėl Vladislavo Kadlerio atleidimo iš pareigų.

20. Dėl Beatos Naumkinienės paskyrimo į viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros

centro direktoriaus pareigas.

21. Dėl Linos Kaziukaitienės paskyrimo į Utenos mokyklos – vaikų darželio „Eglutė" direktoriaus

pareigas.

22. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Zenonu Misiūnu, šalių susitarimu.

23. Dėl Zenono Misiūno atleidimo iš Utenos specialiosios mokyklos – daugiafunkcio centro

direktoriaus pareigų šalių susitarimu.

24. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Ritone Tumeliene, šalių susitarimu.

25. Dėl Ritonės Tumelienės atleidimo iš Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos

direktoriaus pareigų šalių susitarimu.

26. Dėl Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Utenos r. Užpalių gimnazijos

nuostatų patvirtinimo.

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-202 „Dėl

Utenos kultūros centro mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

28. Dėl Socialinio globėjo veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

29. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo.

30. Dėl VšĮ Utenos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. spendimo Nr. TS – 243 „Dėl

paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

32. Dėl asmens palaikų laidojimo iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo

patvirtinimo.

33. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

34. Dėl darbdavių, pageidaujančių dalyvauti įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės užimtumo

didinimo programą, atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo.

35. Dėl laikinųjų darbų pagal Utenos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos

įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo ir šios komisijos veiklos nuostatų

patvirtinimo.

36. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl

Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos

priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo.

37. Dėl pritarimo susitarimui dėl bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarties pakeitimo.

38. Informacija apie Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą.

39. Informacija dėl Utenos pramonės teritorijos vystymo.

40. Utenos miesto darnaus judumo plano pristatymas.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2017 m. birželio 26 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d.sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos

rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl

didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš

savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų

veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse"

įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos prekyba".

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl

Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo.

6. Dėl pritarimo ir įgaliojimo pasirašyti ketinimų protokolą dėl Utenos rajono savivaldybės,

(Lietuvos Respublika) ir Džiningo (Jining) miesto (Šandongo (Shandong) provincija, Kinijos

liaudies Respublika) bendradarbiavimo.

7. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Taikos g. 6, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį

politinei partijai Lietuvos žaliųjų partijai.

8. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

9. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Sudeikių

bendruomenei.

10. Dėl patalpų, esančių pastate – ligoninėje, Aukštakalnio g. 3, Utenoje, nuomos.

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-41 ,,Dėl

Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto,

kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.

12. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (semaforo, diližano ir stiklinio gaubto diližanui) perdavimo

patikėjimo teise Utenos meno mokyklai.

13. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Saldutiškio pagrindinei

mokyklai ir Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijai.

14. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto

nurašymo.

15. Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame

dalininkų susirinkime.

16. Dėl UAB „Utenos autobusų parkas" įstatinio kapitalo mažinimo ir bendrovės įstatų pakeitimo.

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų vadovų pareigybių aprašymų

patvirtinimo.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-50 „Dėl

Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų pareiginių algų pastoviųjų dalių

koeficientų nustatymo" pakeitimo.

19. Dėl Vladislavo Kadlerio atleidimo iš pareigų.

20. Dėl Beatos Naumkinienės paskyrimo į viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros

centro direktoriaus pareigas.

21. Dėl Linos Kaziukaitienės paskyrimo į Utenos mokyklos – vaikų darželio „Eglutė" direktoriaus

pareigas.

22. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Zenonu Misiūnu, šalių susitarimu.

23. Dėl Zenono Misiūno atleidimo iš Utenos specialiosios mokyklos – daugiafunkcio centro

direktoriaus pareigų šalių susitarimu.

24. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Ritone Tumeliene, šalių susitarimu.

25. Dėl Ritonės Tumelienės atleidimo iš Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos

direktoriaus pareigų šalių susitarimu.

26. Dėl Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Utenos r. Užpalių gimnazijos

nuostatų patvirtinimo.

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-202 „Dėl

Utenos kultūros centro mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

28. Dėl Socialinio globėjo veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

29. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo.

30. Dėl VšĮ Utenos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. spendimo Nr. TS – 243 „Dėl

paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

32. Dėl asmens palaikų laidojimo iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo

patvirtinimo.

33. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

34. Dėl darbdavių, pageidaujančių dalyvauti įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės užimtumo

didinimo programą, atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo.

35. Dėl laikinųjų darbų pagal Utenos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos

įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo ir šios komisijos veiklos nuostatų

patvirtinimo.

36. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl

Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos

priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo.

37. Dėl pritarimo susitarimui dėl bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarties pakeitimo.

38. Informacija apie Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą.

39. Informacija dėl Utenos pramonės teritorijos vystymo.

40. Utenos miesto darnaus judumo plano pristatymas.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2017 m. birželio 26 d. 15.30 val., 207 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d.sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos

rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl

didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš

savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

12. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (semaforo, diližano ir stiklinio gaubto diližanui) perdavimo

patikėjimo teise Utenos meno mokyklai.

13. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Saldutiškio pagrindinei

mokyklai ir Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijai.

14. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto

nurašymo.

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų vadovų pareigybių aprašymų

patvirtinimo.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-50 „Dėl

Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų pareiginių algų pastoviųjų dalių

koeficientų nustatymo" pakeitimo.

21. Dėl Linos Kaziukaitienės paskyrimo į Utenos mokyklos – vaikų darželio „Eglutė" direktoriaus

pareigas.

22. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Zenonu Misiūnu, šalių susitarimu.

23. Dėl Zenono Misiūno atleidimo iš Utenos specialiosios mokyklos – daugiafunkcio centro

direktoriaus pareigų šalių susitarimu.

24. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Ritone Tumeliene, šalių susitarimu.

25. Dėl Ritonės Tumelienės atleidimo iš Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos

direktoriaus pareigų šalių susitarimu.

26. Dėl Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Utenos r. Užpalių gimnazijos

nuostatų patvirtinimo.

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-202 „Dėl

Utenos kultūros centro mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

Joomla templates by a4joomla