1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2017 m. rugpjūčio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2017 m. rugpjūčio 28 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

 1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo.   

2. Dėl išvados pateikimo.

3. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos.   

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.   

5. Dėl pritarimo projektui ,,Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų modernizavimas“.   

6. Dėl pritarimo projektui ,,Nepelnytai užmirštų žmonių ir vietų, svarbių vietos bendruomenei, pažinimas ir plėtra pritaikant inovacijas“.   

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.   

8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Bikuva“.   

9. Dėl nekilnojamojo turto (stadiono) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai futbolo klubui „Utenos Utenis“.   

10. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.     

11. Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.     

12. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai ir Utenos Krašuonos progimnazijai.     

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų  nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.     

14. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos rajono  savivaldybės administracijai.     

15. Dėl VšĮ Utenos ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo.     

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo.     

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-211 ,,Dėl parduodamų Utenos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.     

18. Dėl Daivos Šlepetienės atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

 Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2017 m. rugpjūčio 28 d. 15.30 val., 324 kab.):

 1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2. Dėl išvados pateikimo.   

3. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos.   

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.   

5. Dėl pritarimo projektui ,,Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų  modernizavimas“.   

6. Dėl pritarimo projektui ,,Nepelnytai užmirštų žmonių ir vietų, svarbių vietos bendruomenei,  pažinimas ir plėtra pritaikant inovacijas“.   

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų  naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.   

8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Bikuva“.   

9. Dėl nekilnojamojo turto (stadiono) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai futbolo klubui „Utenos Utenis“.   

10. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto  pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.     

11. Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.     

12. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai ir Utenos Krašuonos progimnazijai.     

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.     

14. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos rajono savivaldybės administracijai.     

15. Dėl VšĮ Utenos ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo.     

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo.     

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-211 ,,Dėl parduodamų Utenos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.     

18. Dėl Daivos Šlepetienės atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.     

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-80 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2017-2018 m. m. nustatymo“ pakeitimo.     

20. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro 2017-2018 m. m. sportinio ugdymo plano suderinimo.     

21. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą  sumažinimo.     

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų pareigybių aprašymų patvirtinimo.     

23. Dėl pavedimo Vladislavui Kadleriui atlikti viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus funkcijas.     

24. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo.     

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-165 „Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidų kompensavimo iš Utenos rajono savivaldybės

biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.     

26. Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo.     

27. Informacija dėl savivaldybės biudžeto tikslinimo.     

28. Informacija dėl gyventojų prašymo.     

29. Informacija apie ES struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamus įgyvendinamus ir planuojamus įgyvendinti projektus.

 Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2017 m. rugpjūčio 28 d. 15.30 val., 323 kab.):

 1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2. Dėl išvados pateikimo.   

3. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos.   

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.   

5. Dėl pritarimo projektui ,,Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų modernizavimas“.   

6. Dėl pritarimo projektui ,,Nepelnytai užmirštų žmonių ir vietų, svarbių vietos bendruomenei, pažinimas ir plėtra pritaikant inovacijas“.   

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.   

8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Bikuva“.   

9. Dėl nekilnojamojo turto (stadiono) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai futbolo klubui „Utenos Utenis“.   

10. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.     

11. Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.     

12. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai ir Utenos Krašuonos progimnazijai.     

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų      nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.     

14. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos rajono  savivaldybės administracijai.     

15. Dėl VšĮ Utenos ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo.     

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo.     

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-211 ,,Dėl parduodamų Utenos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.     

18. Dėl Daivos Šlepetienės atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.     

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-80 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus (vaikų)  skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2017-2018 m. m. nustatymo“ pakeitimo.     

20. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro 2017-2018 m. m. sportinio ugdymo plano suderinimo.     

21. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.     

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų pareigybių aprašymų patvirtinimo.     

23. Dėl pavedimo Vladislavui Kadleriui atlikti viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus funkcijas.     

24. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo.     

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-165 „Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidų kompensavimo iš Utenos rajono savivaldybės      biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.     

26. Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo.     

27. Informacija dėl savivaldybės biudžeto tikslinimo.     

28. Informacija dėl gyventojų prašymo.     

29. Informacija apie ES struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamus įgyvendinamus ir planuojamus įgyvendinti projektus.

 Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2017 m. rugpjūčio 28 d. 15.30 val., 207 kab.):

 9. Dėl nekilnojamojo turto (stadiono) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai futbolo klubui „Utenos Utenis“.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-80 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2017-2018 m. m. nustatymo“ pakeitimo.     

20. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro 2017-2018 m. m. sportinio ugdymo plano suderinimo.     

21. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.     

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų pareigybių aprašymų patvirtinimo.

Joomla templates by a4joomla