1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2017 m. gruodžio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2017 m. gruodžio 18 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos  rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.   

2. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo.   

3. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo.   

4. Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio UAB „Kasandros grupė“.  

5. Dėl žemės mokesčio lengvatos.   

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2017 m. veiklos ataskaitos.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos  kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.   

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.   

9. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Švyturys-Utenos alus“.   

10. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos mėsa“.     

11. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos gelžbetonis“.     

12. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos rajono savivaldybės administracijai.     

13. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 5, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.     

14. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninei.     

15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninei.     

16. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.     

17. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (dviračių stovų) perdavimo patikėjimo teise Utenos Dauniškio gimnazijai ir Utenos Aukštakalnio progimnazijai.     

18. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (tvoros) perdavimo patikėjimo teise Utenos mokyklai –vaikų darželiui „Eglutė“.     

19. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.     

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.     

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-127 „Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.     

22. Dėl kai kurių Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.     

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.

24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą“ pakeitimo.     

25. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.     

26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas‘‘ pakeitimo.     

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės vaikų socialinės globos Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre pertvarkos 2018–2020 metų veiksmų plano suderinimo.    

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo.     

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-337 „Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.    

30. Dėl pritarimo VšĮ Utenos ligoninei įsigyti kompiuterinį tomografą.     

31. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo asmenims, 2017 m. nukentėjusiems dėl nepalankių žemdirbystei hidrometeorologinių sąlygų Utenos rajone.     

32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.     

33. Dėl valstybinės žemės sklypo Maironio g. 6a, Utenos mieste, nuomos.     

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2017 m. gruodžio 18 d. 15.30 val., 324 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.   

2. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo.   

3. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo.   

4. Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio UAB „Kasandros grupė“.  

5. Dėl žemės mokesčio lengvatos.   

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2017 m. veiklos ataskaitos.   

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.   

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl  smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.   

9. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Švyturys-Utenos alus“.   

10. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos mėsa“.     

11. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos gelžbetonis“.     

12. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos rajono  savivaldybės administracijai.     

13. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 5, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.     

14. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninei.     

15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninei.     

16. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.     

17. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (dviračių stovų) perdavimo patikėjimo teise Utenos Dauniškio gimnazijai ir Utenos Aukštakalnio progimnazijai.     

18. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (tvoros) perdavimo patikėjimo teise Utenos mokyklai –vaikų darželiui „Eglutė“.     

19. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.     

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.     

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-127 „Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.     

22. Dėl kai kurių Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.     

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.

24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą“ pakeitimo.     

25. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.     

26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas‘‘ pakeitimo.     

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės vaikų socialinės globos Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre pertvarkos 2018–2020 metų veiksmų plano suderinimo.    

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo.     

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-337 „Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.    

30. Dėl pritarimo VšĮ Utenos ligoninei įsigyti kompiuterinį tomografą.     

31. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo asmenims, 2017 m. nukentėjusiems dėl nepalankių žemdirbystei hidrometeorologinių sąlygų Utenos rajone.     

32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.     

33. Dėl valstybinės žemės sklypo Maironio g. 6a, Utenos mieste, nuomos.     

34. Informacija dėl klausimo „Dėl Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 m. patvirtinimo“ svarstymo atidėjimo.     

35. Informacija apie Utenos rajono kriminogeninę situaciją ir vykdomas prevencines veiklos priemones.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2017 m. gruodžio 18 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.   

2. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo.   

3. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo.   

4. Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio UAB „Kasandros grupė“.  

5. Dėl žemės mokesčio lengvatos.   

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2017 m. veiklos ataskaitos.   

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.   

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.   

9. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Švyturys-Utenos alus“.   

10. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos mėsa“.     

11. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos gelžbetonis“.     

12. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos rajono  savivaldybės administracijai.     

13. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 5, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį  neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.     

14. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninei.     

15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninei.     

16. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.     

17. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (dviračių stovų) perdavimo patikėjimo teise Utenos Dauniškio gimnazijai ir Utenos Aukštakalnio progimnazijai.     

18. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (tvoros) perdavimo patikėjimo teise Utenos mokyklai –vaikų darželiui „Eglutė“.     

19. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.     

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.     

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-127 „Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.     

22. Dėl kai kurių Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.     

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.

24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą“ pakeitimo.     

25. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.     

26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas‘‘ pakeitimo.

     

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės vaikų socialinės globos Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre pertvarkos 2018–2020 metų veiksmų plano suderinimo.    

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo.     

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-337 „Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.    

30. Dėl pritarimo VšĮ Utenos ligoninei įsigyti kompiuterinį tomografą.     

31. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo asmenims, 2017 m. nukentėjusiems dėl nepalankių žemdirbystei hidrometeorologinių sąlygų Utenos rajone.     

32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.     

33. Dėl valstybinės žemės sklypo Maironio g. 6a, Utenos mieste, nuomos.     

34. Informacija dėl klausimo „Dėl Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 m. patvirtinimo“ svarstymo atidėjimo.     

35. Informacija apie Utenos rajono kriminogeninę situaciją ir vykdomas prevencines veiklos priemones.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2017 m. gruodžio 18 d. 15.30 val., 207 kab.):

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą“ pakeitimo.     

25. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.     

26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms  pagal ugdymo programas‘‘ pakeitimo.

Joomla templates by a4joomla