1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2018 m. sausio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2018 m. sausio 22 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.  

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.  

3. Dėl žemės mokesčio lengvatos.  

4. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos.  

5. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Rokiškio pieno gamyba“.  

6. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis” visuotiniame dalininkų susirinkime.  

7. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.  

8. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo turto nurašymo.  

9. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 5, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos  sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.  

10. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 3, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninei.    

11. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (odontologinės įrangos) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninei.    

12. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.    

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo ir šio plano įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo.    

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.    

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.    

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-189 „Dėl Utenos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir šios tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.    

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.    

18. Dėl Utenos miesto  kvartalų energinio efektyvumo didinimo 2018-2024 m. programos patvirtinimo.    

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašo patvirtinimo.    

20. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos sen.).    

21. Dėl gatvės pavadinimo panaikinimo (Leliūnų sen.).    

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcinės komisijos 2017 m. veiklos ataskaitos.    

23. Dėl Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2017 m. ataskaitos.    

24. Dėl UAB ,,Utenos autobusų parkas” veiklos audito ataskaitos pateikimo.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2018 m. sausio 18 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.  

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.  

3. Dėl žemės mokesčio lengvatos.  

4. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos.  

5. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Rokiškio pieno gamyba“.  

6. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis” visuotiniame dalininkų susirinkime.  

7. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.  

8. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo turto nurašymo.  

9. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 5, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.  

10. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 3, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninei.    

11. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (odontologinės įrangos) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninei.    

12. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.    

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo ir šio plano įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo.    

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.    

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.    

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-189 „Dėl Utenos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir šios tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.    

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.    

18. Dėl Utenos miesto  kvartalų energinio efektyvumo didinimo 2018-2024 m. programos patvirtinimo.    

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašo patvirtinimo.    

20. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos sen.).    

21. Dėl gatvės pavadinimo panaikinimo (Leliūnų sen.).    

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcinės komisijos 2017 m. veiklos ataskaitos.    

23. Dėl Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2017 m. ataskaitos.    

24. Dėl UAB „Utenos autobusų parkas” veiklos audito ataskaitos pateikimo.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2018 m. sausio 18 d. 15.30 val., 324 kab.):

1. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.  

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.  

3. Dėl žemės mokesčio lengvatos.  

4. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos.  

5. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Rokiškio pieno gamyba“.  

6. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis” visuotiniame dalininkų susirinkime.  

7. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.  

8. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo turto nurašymo.  

9. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 5, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.  

10. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 3, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos  sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninei.    

11. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (odontologinės įrangos) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninei.    

12. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.    

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo ir šio plano įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo.    

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Utenos  rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.    

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.    

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-189 „Dėl Utenos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir šios tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.    

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.    

18. Dėl Utenos miesto  kvartalų energinio efektyvumo didinimo 2018-2024 m. programos patvirtinimo.    

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašo patvirtinimo.   

20. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos sen.).    

21. Dėl gatvės pavadinimo panaikinimo (Leliūnų sen.).    

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcinės komisijos 2017 m. veiklos ataskaitos.    

23. Dėl Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2017 m. ataskaitos.    

24. Dėl UAB ,,Utenos autobusų parkas” veiklos audito ataskaitos pateikimo.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2018 m. sausio 18 d. 15.30 val., 207 kab.):

1. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo ir šio plano įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo.    

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.    

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.

Papildomi klausimai:

SVARSTYTA. Informacija dėl Utenos Kultūros centro meno darbuotojų tarnybinių atlyginimų peržiūrėjimo.

Joomla templates by a4joomla