1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2018 m. vasario mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2018 m. vasario 8 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo.

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2018 m. vasario 19 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių patvirtinimo.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2018 m. programos patvirtinimo.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo ir nevykdomo Utenos rajono savivaldybės biudžeto finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų kaupimo ir įmokėjimo į Utenos rajono savivaldybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo.

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

12. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-357 „Dėl Utenos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

23. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

24. Dėl ilgalaikio materialiojo (nekilnojamojo) turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

25. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kultūros ir socialinės plėtros centrui.

26. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.

27. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo.

28. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

29. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

30. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

31. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2018 m. vasario 19 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų ir Utenos krašto garbės piliečio vardo komisijos nuostatų patvirtinimo.

2. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių patvirtinimo.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2018 m. programos patvirtinimo.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018-2020 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2018 – 2020 metų priemonių plano patvirtinimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 – 2020 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo.

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

12. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-202 „Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo.

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-125 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-129 „Dėl Utenos rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-128 „Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-357 „Dėl Utenos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

23. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

24. Dėl ilgalaikio materialiojo (nekilnojamojo) turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

25. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kultūros ir socialinės plėtros centrui.

26. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.

27. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo.

28. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

29. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

30. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

31. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo.

33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-243 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų pareiginių algų pastoviųjų dalių koeficientų nustatymo" pakeitimo.

34. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovų pareiginių algų kintamųjų dalių dydžių nustatymo.

35. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio ,,Voveraitė" nuostatų patvirtinimo.

36. Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos rajono pedagoginę psichologinę tarnybą.

37. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

39. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-342 „Dėl Utenos rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir šios tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

40. Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.

41. Dėl socialinės globos kainos Utenos specialiojoje mokykloje-daugiafunkciame centre nustatymo.

42. Dėl Išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

43. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2017 m. veiklos ataskaitos.

44. Informacija dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams vizijai, misijai ir prioritetams.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2018 m. vasario 19 d. 15.30 val., 324 kab.):

1. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų ir Utenos krašto garbės piliečio vardo komisijos nuostatų patvirtinimo.

2. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių patvirtinimo.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2018 m. programos patvirtinimo.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018-2020 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2018 – 2020 metų priemonių plano patvirtinimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 – 2020 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo ir nevykdomo Utenos rajono savivaldybės biudžeto finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų kaupimo ir įmokėjimo į Utenos rajono savivaldybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo.

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-202 „Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo.

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-125  „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-129 „Dėl Utenos rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-128 „Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-357 „Dėl Utenos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

23. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

24. Dėl ilgalaikio materialiojo (nekilnojamojo) turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

25. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kultūros ir socialinės plėtros centrui.

26. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.

27. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo.

28. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

29. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

30. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

31. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo.

33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-243 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų pareiginių algų pastoviųjų dalių koeficientų nustatymo" pakeitimo.

34. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovų pareiginių algų kintamųjų dalių dydžių nustatymo.

35. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio ,,Voveraitė" nuostatų patvirtinimo.

36. Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos rajono pedagoginę psichologinę tarnybą.

37. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

38. Dėl patikėjimo vykdyti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo veiklą UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras".

39. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-342 „Dėl Utenos rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir šios tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

40. Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.

41. Dėl socialinės globos kainos Utenos specialiojoje mokykloje-daugiafunkciame centre nustatymo.

42. Dėl Išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

43. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2017 m. veiklos ataskaitos.

44. Informacija dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams vizijai, misijai ir prioritetams.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2018 m. vasario 19 d. 15.30 val., 207 kab.):

1. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų ir Utenos krašto garbės piliečio vardo komisijos nuostatų patvirtinimo.

2. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo.

33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-243 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų pareiginių algų pastoviųjų dalių koeficientų nustatymo" pakeitimo.

34. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovų pareiginių algų kintamųjų dalių dydžių nustatymo.

35. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio ,,Voveraitė" nuostatų patvirtinimo.

36. Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos rajono pedagoginę psichologinę tarnybą.

37. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo.

Joomla templates by a4joomla