1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2018 m. balandžio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2018 m. balandžio 23 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo AB „Utenos krosnys".

3. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

4. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" visuotinio akcininkų susirinkimo.

5. Dėl UAB „Utenos vandenys" 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo.

6. Dėl UAB „Utenos butų ūkis" 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo.

7. Dėl UAB Utenos komunalininkas" 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo.

8. Dėl UAB Utenos autobusų parkas" 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo.

9. Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

10. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

11. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.

12. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Utenos Juventus" visuotiniame dalininkų susirinkime.

13. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis" visuotiniame dalininkų susirinkime.

14. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 m. metinių finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo.

15. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės 2017 m. metinių finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės emigracijos, nedarbo mažinimo ir paramos jaunai šeimai 2018 - 2021 metams programos patvirtinimo.

18. Dėl VšĮ Utenos ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

19. Dėl VšĮ Utenos ligoninės gydytojų poreikio prognozių suderinimo.

20. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

22. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kuktiškių seniūnijos bendruomenei.

23. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas".

24. Dėl patalpų (Aukštaičių g. 22, Sudeikiai, Utenos r. sav.) nuomos sutarties atnaujinimo.

25. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.

26. Dėl būsto, esančio Aukštakalnio g. 116-15, Utenos mieste, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

27. Dėl būsto, esančio Šilo g. 1-2, Vyžuonų miestelyje, Utenos rajono savivaldybėje, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

28. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

29. Dėl įgaliojimų suteikimo Utenos rajono savivaldybės merui vertinti savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų veiklą.

30. Dėl leidimo nuomotis pagal veiklos nuomos sutartis lengvuosius automobilius.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

32. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.

33. Dėl globos centro funkcijų vykdymo ir Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtinimo.

34. Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų globos namuose nustatymo.

35. Dėl Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimo ir Utenos švietimo centro nuostatų patvirtinimo.

36. Dėl asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.

37. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-352 „Dėl Utenos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo, įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio Utenos rajono savivaldybėje nustatymo ir nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų, nesinaudojančių nekilnojamuoju turtu deklaravimo tvarkos aprašo bei kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

38. Dėl Kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, dydžio nustatymo ir kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

39. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2016 – 2017 metų stebėsenos ataskaitai.

40. Dėl pritarimo Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2016-2017 metų stebėsenos ataskaitai.

41. Informacija dėl sprendimų sprojektų pateikimo.

42. Informacija dėl Greitosios medicinos pagalbos dispečerinės tarnybos funkcijų vykdymo.

43. Informacija apie motokroso trąsą, esančią Alių kaime, Utenos seniūnijoje, Utenos rajone.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2018 m. balandžio 23 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo AB „Utenos krosnys".

3. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

4. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" visuotinio akcininkų susirinkimo.

5. Dėl UAB „Utenos vandenys" 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo.

6. Dėl UAB „Utenos butų ūkis" 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo.

7. Dėl UAB Utenos komunalininkas" 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo.

8. Dėl UAB Utenos autobusų parkas" 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo.

9. Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

10. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

11. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.

12. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Utenos Juventus" visuotiniame dalininkų susirinkime.

13. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis" visuotiniame dalininkų susirinkime.

14. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 m. metinių finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo.

15. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės 2017 m. metinių finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės emigracijos, nedarbo mažinimo ir paramos jaunai šeimai 2018 - 2021 metams programos patvirtinimo.

18. Dėl VšĮ Utenos ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

19. Dėl VšĮ Utenos ligoninės gydytojų poreikio prognozių suderinimo.

20. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

22. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kuktiškių seniūnijos bendruomenei.

23. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas".

24. Dėl patalpų (Aukštaičių g. 22, Sudeikiai, Utenos r. sav.) nuomos sutarties atnaujinimo.

25. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.

26. Dėl būsto, esančio Aukštakalnio g. 116-15, Utenos mieste, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

27. Dėl būsto, esančio Šilo g. 1-2, Vyžuonų miestelyje, Utenos rajono savivaldybėje, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

28. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

29. Dėl įgaliojimų suteikimo Utenos rajono savivaldybės merui vertinti savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų veiklą.

30. Dėl leidimo nuomotis pagal veiklos nuomos sutartis lengvuosius automobilius.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

32. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.

33. Dėl globos centro funkcijų vykdymo ir Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtinimo.

34. Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų globos namuose nustatymo.

35. Dėl Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimo ir Utenos švietimo centro nuostatų patvirtinimo.

36. Dėl asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.

37. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-352 „Dėl Utenos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo, įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio Utenos rajono savivaldybėje nustatymo ir nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų, nesinaudojančių nekilnojamuoju turtu deklaravimo tvarkos aprašo bei kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

38. Dėl Kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, dydžio nustatymo ir kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas skyrimo tvarkos aprašo
patvirtinimo.

39. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2016 – 2017 metų stebėsenos ataskaitai.

40. Dėl pritarimo Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2016-2017 metų stebėsenos ataskaitai.

41. Informacija dėl sprendimų sprojektų pateikimo.

42. Informacija dėl Greitosios medicinos pagalbos dispečerinės tarnybos funkcijų vykdymo.

43. Informacija apie motokroso trąsą, esančią Alių kaime, Utenos seniūnijoje, Utenos rajone.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2018 m. balandžio 23 d. 15.30 val., Tarybos posėdžių salėje):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo AB „Utenos krosnys".

3. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

4. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" visuotinio akcininkų susirinkimo.

5. Dėl UAB „Utenos vandenys" 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo.

6. Dėl UAB „Utenos butų ūkis" 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo.

7. Dėl UAB Utenos komunalininkas" 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo.

8. Dėl UAB Utenos autobusų parkas" 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo.

9. Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

10. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

11. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.

12. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Utenos Juventus" visuotiniame dalininkų susirinkime.

13. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis" visuotiniame dalininkų susirinkime.

14. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 m. metinių finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo.

15. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės 2017 m. metinių finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės emigracijos, nedarbo mažinimo ir paramos jaunai šeimai 2018 - 2021 metams programos patvirtinimo.

18. Dėl VšĮ Utenos ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

19. Dėl VšĮ Utenos ligoninės gydytojų poreikio prognozių suderinimo.

20. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo"
pakeitimo.

22. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kuktiškių seniūnijos bendruomenei.

23. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas".

24. Dėl patalpų (Aukštaičių g. 22, Sudeikiai, Utenos r. sav.) nuomos sutarties atnaujinimo.

25. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.

26. Dėl būsto, esančio Aukštakalnio g. 116-15, Utenos mieste, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

27. Dėl būsto, esančio Šilo g. 1-2, Vyžuonų miestelyje, Utenos rajono savivaldybėje, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

28. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

29. Dėl įgaliojimų suteikimo Utenos rajono savivaldybės merui vertinti savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų veiklą.

30. Dėl leidimo nuomotis pagal veiklos nuomos sutartis lengvuosius automobilius.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

32. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.

33. Dėl globos centro funkcijų vykdymo ir Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtinimo.

34. Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų globos namuose nustatymo.

35. Dėl Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimo ir Utenos švietimo centro nuostatų patvirtinimo.

36. Dėl asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.

37. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-352 „Dėl Utenos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo, įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio Utenos rajono savivaldybėje nustatymo ir nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų, nesinaudojančių nekilnojamuoju turtu deklaravimo tvarkos aprašo bei kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

38. Dėl Kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, dydžio nustatymo ir kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

39. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2016 – 2017 metų stebėsenos ataskaitai.

40. Dėl pritarimo Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2016-2017 metų stebėsenos ataskaitai.

41. Informacija dėl sprendimų sprojektų pateikimo.

42. Informacija dėl Greitosios medicinos pagalbos dispečerinės tarnybos funkcijų vykdymo.

43. Informacija apie motokroso trąsą, esančią Alių kaime, Utenos seniūnijoje, Utenos rajone.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2018 m. balandžio 23 d. 15.30 val., 207 kab.):

35. Dėl Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimo ir Utenos švietimo centro nuostatų patvirtinimo.

36. Dėl asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.

43. Informacija apie motokroso trąsą, esančią Alių kaime, Utenos seniūnijoje, Utenos rajone.

Joomla templates by a4joomla