1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2018 m. gegužės mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2018 m. gegužės 28 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

 1. Dėl  fiziniams asmenims neapmokestinamų žemės sklypų  dydžių 2018 metams nustatymo.

 2. Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.

 3. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2019 metams.

 4. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaitai.

 5. Dėl pritarimo projektui „Ateities verslas“ (,,The business of future”).

 6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-306 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos  aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Aveva“.  

8. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai” 2017-2019 m. investicinio plano suderinimo. 

9. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos švietimo centrui. 

10. Dėl UAB „Utenos komunalininkas“ auditoriaus atšaukimo. 

11. Dėl nekilnojamojo turto, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui. 

12. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį valstybės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
13. Dėl būsto, esančio Parko g. 6-2, Jasonių kaime, Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajono savivaldybėje, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

 14. Dėl būsto, esančio Smėlio g. 15-206, Utenos mieste, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

 15. Dėl rinkos pataisos koeficiento taikymo laiko pratęsimo būsto, esančio Taikos g. 14-10, Utenos mieste, nuomos mokesčiui apskaičiuoti.

 16. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

 17. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

 18. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

 19. Dėl sutikimo perduoti patikėjimo teise valstybės turtą.

 20. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninei.

 21. Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Utenos ligoninės direktoriaus pareigoms eiti organizavimo.

 22. Dėl VšĮ Utenos ligoninės 2018 m. veiklos užduočių nustatymo.

 23. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 m. veiklos užduočių nustatymo.

 24. Dėl Edvino Ašoklio paskyrimo į viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas.

 25. Dėl pritarimo Draugiškų santykių įforminimo sutarčiai tarp Dzinano (Jinan) miesto (Kinijos liaudies Respublika) ir Utenos rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika).

 26. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Gorio miesto savivaldybės (Gruzija (Sakartvelas) Bendradarbiavimo ir draugystės santykių sutarčiai.

 27. Dėl Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“ laikino uždarymo.

 28. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

 29. Dėl Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

 30. Dėl Utenos kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

 31. Dėl kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, dydžio nustatymo ir kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių  patvirtinimo“ pakeitimo. 

33. Informacija dėl investicinių žemės sklypų aprašų. 

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2018 m. gegužės 28 d. 15.30 val., 323 kab.):

 

1. Dėl  fiziniams asmenims neapmokestinamų žemės sklypų  dydžių 2018 metams nustatymo.

 2. Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.

 3. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2019 metams.

 4. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaitai.

 5. Dėl pritarimo projektui „Ateities verslas“ (,,The business of future”).

 6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-306 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos  aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Aveva“.  

8. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai” 2017-2019 m. investicinio plano suderinimo. 

9. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos švietimo centrui. 

10. Dėl UAB „Utenos komunalininkas“ auditoriaus atšaukimo. 

11. Dėl nekilnojamojo turto, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui. 

12. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį valstybės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
13. Dėl būsto, esančio Parko g. 6-2, Jasonių kaime, Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajono savivaldybėje, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

 14. Dėl būsto, esančio Smėlio g. 15-206, Utenos mieste, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

 15. Dėl rinkos pataisos koeficiento taikymo laiko pratęsimo būsto, esančio Taikos g. 14-10, Utenos mieste, nuomos mokesčiui apskaičiuoti.

 16. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

 17. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

 18. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

 19. Dėl sutikimo perduoti patikėjimo teise valstybės turtą.

 20. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninei.

 21. Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Utenos ligoninės direktoriaus pareigoms eiti organizavimo.

 22. Dėl VšĮ Utenos ligoninės 2018 m. veiklos užduočių nustatymo.

 23. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 m. veiklos užduočių nustatymo.

 24. Dėl Edvino Ašoklio paskyrimo į viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas.

 25. Dėl pritarimo Draugiškų santykių įforminimo sutarčiai tarp Dzinano (Jinan) miesto (Kinijos liaudies Respublika) ir Utenos rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika).

 26. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Gorio miesto savivaldybės (Gruzija (Sakartvelas) Bendradarbiavimo ir draugystės santykių sutarčiai.

 27. Dėl Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“ laikino uždarymo.

 28. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

 29. Dėl Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

 30. Dėl Utenos kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

 31. Dėl kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, dydžio nustatymo ir kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių  patvirtinimo“ pakeitimo. 

33. Informacija dėl investicinių žemės sklypų aprašų. 

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2018 m. gegužės 28 d. 15.30 val., Tarybos posėdžių salėje):

1. Dėl  fiziniams asmenims neapmokestinamų žemės sklypų  dydžių 2018 metams nustatymo.

 2. Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.

 3. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2019 metams.

 4. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaitai.

 5. Dėl pritarimo projektui „Ateities verslas“ (,,The business of future”).

 6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-306 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos  aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Aveva“.  

8. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai” 2017-2019 m. investicinio plano suderinimo. 

9. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos švietimo centrui. 

10. Dėl UAB „Utenos komunalininkas“ auditoriaus atšaukimo. 

11. Dėl nekilnojamojo turto, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui. 

12. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį valstybės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
13. Dėl būsto, esančio Parko g. 6-2, Jasonių kaime, Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajono savivaldybėje, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

 14. Dėl būsto, esančio Smėlio g. 15-206, Utenos mieste, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

 15. Dėl rinkos pataisos koeficiento taikymo laiko pratęsimo būsto, esančio Taikos g. 14-10, Utenos mieste, nuomos mokesčiui apskaičiuoti.

 16. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

 17. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

 18. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

 19. Dėl sutikimo perduoti patikėjimo teise valstybės turtą.

 20. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninei.

 21. Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Utenos ligoninės direktoriaus pareigoms eiti organizavimo.

 22. Dėl VšĮ Utenos ligoninės 2018 m. veiklos užduočių nustatymo.

 23. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 m. veiklos užduočių nustatymo.

 24. Dėl Edvino Ašoklio paskyrimo į viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas.

 25. Dėl pritarimo Draugiškų santykių įforminimo sutarčiai tarp Dzinano (Jinan) miesto (Kinijos liaudies Respublika) ir Utenos rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika).

 26. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Gorio miesto savivaldybės (Gruzija (Sakartvelas) Bendradarbiavimo ir draugystės santykių sutarčiai.

 27. Dėl Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“ laikino uždarymo.

 28. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

 29. Dėl Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

 30. Dėl Utenos kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

 31. Dėl kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, dydžio nustatymo ir kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių  patvirtinimo“ pakeitimo. 

33. Informacija dėl investicinių žemės sklypų aprašų. 

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2018 m. gegužės 28 d. 15.30 val., 207 kab.):

27. Dėl Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“ laikino uždarymo.

 28. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą  sumažinimo.

 29. Dėl Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

 30. Dėl Utenos kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

Joomla templates by a4joomla