1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2018 m. birželio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2018 m. birželio 25 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos prekyba".

5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Umaras".

6. Dėl gyvenamojo būsto bendruomeniniams vaikų globos namams steigti pirkimo.

7. Dėl pritarimo ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti UAB „Utenos komunalininkas".

8. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo.

9. Dėl savivaldybės trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

10. Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos švietimo centrui.

11. Dėl sutikimo įregistruoti Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo buveinės adresą.

12. Dėl būsto, esančio Šilo g. 1-1, Vyžuonų miestelyje, Utenos rajono savivaldybėje, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

13. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (automobilių) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.

14. Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninei.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl Utenos kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės paramos šeimai tvarkos aprašo patvirtinimo.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2018 m. birželio 25 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos prekyba".

5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Umaras".

6. Dėl gyvenamojo būsto bendruomeniniams vaikų globos namams steigti pirkimo.

7. Dėl pritarimo ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti UAB „Utenos komunalininkas".

8. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo.

9. Dėl savivaldybės trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

10. Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos švietimo centrui.

11. Dėl sutikimo įregistruoti Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo buveinės adresą.

12. Dėl būsto, esančio Šilo g. 1-1, Vyžuonų miestelyje, Utenos rajono savivaldybėje, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

13. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (automobilių) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.

14. Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninei.

15. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės ir Utenos teritorinės darbo biržos bendradarbiavimo sutarčiai.

16. Dėl Utenos ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo.

17. Dėl Viešų konkursų biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra Utenos rajono savivaldybė, vadovų pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo.

18. Dėl konkurso Utenos rajono Daugailių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl Utenos kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės paramos šeimai tvarkos aprašo patvirtinimo.

21. Dėl įgaliojimų suteikimo.

22. Dėl pavedimo paskirti atvejo vadybininkus.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-253 „Dėl saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo Utenos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-303 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių (išskyrus Utenos miesto) tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

25. Informacija apie vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką.

26. Informacija apie sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio didinimą VšĮ Utenos ligoninėje.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2018 m. birželio 25 d. 15.30 val., Tarybos posėdžių salėje):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos prekyba".

5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Umaras".

6. Dėl gyvenamojo būsto bendruomeniniams vaikų globos namams steigti pirkimo.

7. Dėl pritarimo ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti UAB „Utenos komunalininkas".

8. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo.

9. Dėl savivaldybės trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

10. Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos švietimo centrui.

11. Dėl sutikimo įregistruoti Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo buveinės adresą.

12. Dėl būsto, esančio Šilo g. 1-1, Vyžuonų miestelyje, Utenos rajono savivaldybėje, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

13. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (automobilių) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.

14. Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninei.

15. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės ir Utenos teritorinės darbo biržos bendradarbiavimo sutarčiai.

16. Dėl Utenos ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo.

17. Dėl Viešų konkursų biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra Utenos rajono savivaldybė, vadovų pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo.

18. Dėl konkurso Utenos rajono Daugailių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl Utenos kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės paramos šeimai tvarkos aprašo patvirtinimo.

21. Dėl įgaliojimų suteikimo.

22. Dėl pavedimo paskirti atvejo vadybininkus.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-253 „Dėl saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo Utenos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-303 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių (išskyrus Utenos miesto) tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

25. Informacija apie vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką.

26. Informacija apie sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio didinimą VšĮ Utenos ligoninėje.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2018 m. birželio 25 d. 15.30 val., 207 kab.):

18. Dėl konkurso Utenos rajono Daugailių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl Utenos kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

Joomla templates by a4joomla