1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2016 m. spalio mėn.

2016-10-31

INFORMACIJA apie UAB „Natureka" Utenos punkto pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo įrenginio planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą dėl (planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas) poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Natureka", Šermukšnių g.11, Noreikiškių k., Ringaudų sen., 53363, Kauno raj., tel.: +370-699-25273.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Natureka" Utenos punkto pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo įrenginys.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Ąžuolijos k.14, Leliūnų sen., Utenos r. sav., tel.: +370-699-25273.
4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį: Aplinkos apsaugos agentūros 2016-10-25 raštu Nr.(28.2)-A4-10682 priimta „Atrankos išvada dėl UAB „Natureka" Utenos punkto pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo įrenginio planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: UAB „Rilemija", Tilžės g.170-43, 76296, Šiauliai, tel.: +370-686-08872, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.
6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius, tel.: +370-706-62008, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.
7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: UAB „Rilemija", Tilžės g.170-43, 76296, Šiauliai, tel.: +370-686-08872, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.

2016-10-26

Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai

Informuojame, kad nuo 2016 m. spalio 26 d. yra viešai eksponuojami Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai. Sprendiniai eksponuojami Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje, Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje, savivaldybės interneto svetainėje bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
Susipažinti su Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais galima Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje (Utenio a. 4, Utena) ir plano rengėjo UAB „Elberta" patalpose (Partizanų g. 56-60, Kaunas).

Viešas sprendinių aptarimas vyks 2016 m. lapkričio 7 d., 17.30 val. Utenos rajono savivaldybės posėdžių salėje (Utenio a. 4, Utena, III aukštas).
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, Utena, tel. (8 389) 61620, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Plano rengėjas - UAB „Elberta", Partizanų g. 56-60, Kaunas; tel. (8 682) 43413, (8 674) 80486, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Projekto vadovas Donatas Duoba.
Išsamesnė informacija: Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje (106, 107 kab., tel. (8 389) 64030, 64058, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ) ir UAB „Elberta" (tel. (8 674) 80486, (8 682) 43413, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ).
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje viso viešo svarstymo metu, iki viešo susirinkimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas ir brėžiniai >>>

2016-10-14

Informuojame, kad yra parengti Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai.
Planavimo pagrindas - Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. TS-344 ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. AĮ-452.
Planavimo organizatorius - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, Utena, tel. (8 389) 61620, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Plano rengėjas - UAB „Elberta", Partizanų g. 56-60, Kaunas; tel. (8 682) 43413, (8 674) 80486, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Projekto vadovas Donatas Duoba.
Planavimo tikslai:
1. Peržiūrėti funkcinių zonų reglamentavimą.
2. Peržiūrėti funkcinių zonų ribas.
3. Peržiūrėti sprendinių įgyvendinimo prioritetus.
4. Nustatyti miesto plėtros infrastruktūros vystymo prioritetus.
5. Peržiūrėti susisiekimo infrastruktūros sprendinius.
6. Atlikti esamos būklės analizę, parengti sprendinių įgyvendinimo programą ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą.
Atliktas Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). Su SPAV ataskaita susipažinti ir pasiūlymus raštu teikti galima organizatoriui ir plano rengėjui.
Susipažinti su Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2016 m. spalio 19 d. iki lapkričio 4 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje (Utenio a. 4, Utena) ir plano rengėjo UAB „Elberta" patalpose (Partizanų g. 56-60, Kaunas). Sprendiniai viešai bus eksponuojami nuo 2016 m. spalio 26 d. Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje bei Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje.
Viešas sprendinių aptarimas vyks 2016 m. lapkričio 7 d., 17.30 val. Utenos rajono savivaldybės posėdžių salėje (Utenio a. 4, Utena, III aukštas).
Išsamesnė informacija: Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje (106, 107 kab., tel. (8 389) 64030, 64058, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ) ir UAB „Elberta" (tel. (8 674) 80486, (8 682) 43413, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ).
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje viso viešo svarstymo metu, iki viešo susirinkimo pabaigos.

2016-10-10

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" nustatyta tvarka, Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius informuoja, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr. 3436/0003:304, esančio Jononių k., Debeikių sen., Utenos r., formavimo pertvarkymo projektas.
Planavimo iniciatorius: Inga Žemaitienė
Projekto rengėjas: Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, Maironio g. 4, Utena, LT-28241,
mob. tel. 8626 09323, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Su rengiamu projektu susipažinti ir teikti pasiūlymus galima projekto rengėjui 10 darbo dienų laikotarpyje po skelbimo paskelbimo internetiniame puslapyje.

Joomla templates by a4joomla