1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2018 m. gegužės mėn.

2018-05-30

Skelbiame Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-120, koregavimo žemės sklype (kadastro Nr. 8270/0005:83 Utenos m. k. v.), esančiame Maironio g. 6A, Utenos m.

2018-05-29

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo rengimą

Planavimo pagrindas:
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. AĮ-531 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo organizavimo".

Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 389) 61 620, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Bendrojo plano keitimo rengimo tikslai:
1. peržiūrėti miestelių ir kaimų plėtros teritorijas, suskirstant jas į atskiras zonas;
2. peržiūrėti funkcinių zonų reglamentavimą;
3. peržiūrėti naudingųjų iškasenų teritorijas;
4. integruoti į Bendrojo plano sprendinius Labanoro regioninio parko tvarkymo planą ir Aukštaitijos nacionalinio parko tvarkymo planą.

Planavimo darbų programoje, patvirtintoje Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. AĮ-549 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo", numatytas teritorijos vystymo koncepcijos rengimas bei Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimas.

Pasiūlymus dėl bendrojo plano rengimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 030, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Susipažinti su paskelbtais Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais galima Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus 107 kabinete ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt).

 

2018-05-24

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano), patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-120 „Dėl Utenos miesto centro detaliojo plano dalinio pakeitimo ir detaliojo plano patvirtinimo", koregavimo rengimą

Planavimo pagrindas:
1. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. AĮ-409 „Dėl pritarimo iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimo".
2. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. AĮ-487 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo".

Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius – UAB „V & S International Group".

Detaliojo plano koregavimo tikslas - patikslinti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus (pastatų aukštis, užstatymo tankis, užstatymo intensyvumas, statinių statybos zona, riba, linija ir kt.) žemės sklype (kadastro Nr. 8270/0005:83 Utenos m. k. v.), esančiame Maironio g. 6A, Utenos m.

Planavimo darbų programoje, patvirtintoje Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. AĮ-529 „Dėl planavimo darbų programos vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimui rengti patvirtinimo", numatyta, kad Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 058, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Susipažinti su paskelbtais Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais galima Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus 107 kabinete ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt).

2018-05-23

Skelbiame Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano koregavimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo" projektą

Planuojama koreguoti Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. TS-159 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano patvirtinimo", sprendinius.

Specialiojo plano koregavimo tikslas - pakeisti Utenos seniūnijos vietinės reikšmės vidaus kelio Nr. 33 atkarpos vietą tarp žemės sklypų (kadastro Nr. 8230/0008:383 ir Nr. 8230/0008:385), esančių Meldeikiškių k., Utenos sen., Utenos r.

Susipažinti su sprendimo (įsakymo) projektu dėl teritorijų planavimo dokumento koregavimo ir planavimo tikslų galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt → Teritorijų planavimo skelbimai), Utenos seniūnijos skelbimų lentoje (prie 114 – 115 kab.) ir Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.).

Visuomenės atstovai nuo 2018 m. gegužės 24 d. iki 2018 m. birželio 7 d. gali susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (107 kab.) ir pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena, tel. 8 (389) 61 592, 64 058, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TINKLO SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO" PROJEKTAS

2018-05-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004 Nr.28-868), teritorijų planavimo dokumento rengėjas, A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, praneša apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektą. Žemės sklypo, esančio Indubakių k., Saldutiškio sen., Utenos r., (kadastro Nr. 8224/0003:191) formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektas. Planavimo organizatorius-Vytautas Lašinskas. Projekto tikslas-Vytautui Lašinskui tenkančios žemės sklypo dalies atidalijimas iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektu galima, A.Bivainio tyrinėjimų įmonės patalpose (J.Basanavičiaus g. 49A, Utena, tel.8-698 05854), per 10 darbo dienų nuo skelbimo paviešinimo. Pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projekto teikti per visą susipažinimo laikotarpį planavimo organizatoriams arba rengėjui raštu.

2018-05-04

Skelbiame Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo organizavimo" projektą
Planuojama rengti Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą, kurio tikslai:
Peržiūrėti miestelių ir kaimų plėtros teritorijas, suskirstant jas į atskiras zonas;
Peržiūrėti funkcinių zonų reglamentavimą;
Peržiūrėti naudingųjų iškasenų teritorijas;
Integruoti į Bendrojo plano sprendinius Labanoro regioninio parko tvarkymo planą ir Aukštaitijos nacionalinio parko tvarkymo planą.
Susipažinti su sprendimo (įsakymo) projektu dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo ir planavimo tikslų galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt → Teritorijų planavimo skelbimai), seniūnijų skelbimų lentoje ir Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.).
Visuomenės atstovai nuo 2018 m. gegužės 7 d. iki 2018 m. gegužės 21 d. gali susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (107 kab.) ir pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena, tel. 8 (389) 61592, 64030, 64058, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO PROJEKTAS „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO ORGANIZAVIMO"

Joomla templates by a4joomla