1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Teritorijų planavimo skelbimai 2018 m. spalio mėn.

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie Vyžuonų miestelio teritorijos bendrojo plano koregavimo rengimą

Planavimo pagrindas:
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. AĮ-816 „Dėl Vyžuonų miestelio bendrojo plano koregavimo ir planavimo tikslo nustatymo", 2018 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. AĮ-1027 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. AĮ-816 „Dėl Vyžuonų miestelio teritorijos bendrojo plano koregavimo ir planavimo tikslo nustatymo" pakeitimo" .

Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 389) 61 620, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Bendrojo plano koregavimo rengimo tikslas:
1. Ribų tarp funkcinių zonų koregavimas

Planavimo darbų programoje, patvirtintoje Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. AĮ-1062 „Dėl planavimo darbų programos bendrojo plano koregavimui rengti patvirtinimo", numatyta, kad Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) atliekamas.

Pasiūlymus dėl bendrojo plano koregavimo rengimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 030, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Susipažinti su paskelbtais Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais galima Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus 107 kabinete ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt).

2018-10-23

PRADEDAMAS RENGTI VYŽUONAIČIO PARKO TERITORIJOS DETALUSIS PLANAS

Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, 28503 Utena, tel. (8 389) 61620, el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Planavimo pagrindas: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. AĮ-259 „Dėl Vyžuonaičio parko teritorijos detaliojo plano rengimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo"

Planuojamos teritorijos vieta: Vyžuonaičio parko teritorija, Utenos miesto teritorijos bendrajame plane funkcinė zona Nr. 2.10.

Planavimo tikslai:
1. Patikslinti Utenos miesto teritorijos bendrojo plano funkcinės zonos Nr. 2.10 (Vyžuonaičio parko teritorijos) ribas;
2. Įvertinti gyvenamosios teritorijos galimybę funkcinėje zonoje Nr. 2.10 (Vyžuonaičio parko teritorijoje);
3. Išskirti teritorijas, reikalingas visuomenės poreikiams.

Detaliojo plano parengimo terminai: 10 mėn. nuo sutarties sudarymo datos (2018 m. rugsėjo 13 d.)

Detaliojo plano rengėjas: UAB "Urbanistika", Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovė Rasa Bakšytė, tel. 8 67422435, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Planavimo proceso etapai: parengiamasis etapas, rengimo ir baigiamasis etapas.
Tyrimai ir galimybių studijos – nenustatyti.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti – nereikalingas.
Koncepcijos rengimas – koncepcija rengiama.
Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas – atliekamas.
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): sąlygas išduodančioms institucijoms nepareikalavus – SPAV neatliekamas.

Galimybės susipažinti su rengiamu detaliuoju planu: planavimo organizatorius apie parengto teritorijų planavimo dokumentų viešinimą ir jo sprendinius paskelbs ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki atitinkamos procedūrų pradžios LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-82-18-172, Utenos rajono savivaldybėje, savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.utena.lt/, Utenos miesto seniūnijoje. Išsamesnė informacija teikiama Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, LT 28503, Utena, tel. (8 389) 63990, el. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , www.utena.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką.

 

2018-10-16

INFORMACIJA apie parengtą detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-120 „Dėl Utenos miesto centro detaliojo plano dalinio pakeitimo ir detaliojo plano patvirtinimo“ koregavimą žemės sklype (kadastro Nr. 8270/0005:83 Utenos m. k. v.) esančiame Maironio g. 6A, Utenos m.

Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. AĮ-409 „Dėl pritarimo iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimo“.

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. AĮ-487 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. AĮ-529 „Planavimo darbų programa vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimui rengti“.
Detaliojo plano organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4, Utena, tel. 8 389 61620, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ).
Detaliojo plano iniciatorius – UAB „V&S International Group“ (J. Savickio g. 4, Vilnius).
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Alfred Maier import und export“ ( Kauno g. 37, Utena ). Projekto vadovė Lolita Šeduikytė (A685), tel. 8 616 70223, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Detaliojo planavimo dokumento tikslas – Patikslinti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus (pastatų aukštis, užstatymo tankis, užstatymo intensyvumas, statinių statybos zona, riba, linija ir kt.).
Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai – 1. Patikslinti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus, atsižvelgiant į Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius. 2. Patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. 3. Palikti privažiavimą į Miesto sodo teritoriją. 4. Numatyti vietą elektromobilių įkrovimo prieigai (automobiliai) su galimybe naudotis visą parą.      Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas – vadovaujantis planavimo darbų programa vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimui rengti, detaliojo plano rengimo metu buvo parengta koncepcija ir pristatyta Utenos rajono savivaldybės tarybai (2018 08 30). 2018 09 14 dieną Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius pritarė detaliojo plano koregavimo koncepcijai įsakymu Nr. AĮ-924 „Dėl pritarimo detaliojo plano koregavimo koncepcijai“.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS). Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-82-18-286. SPAV nereikalinga.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-10-18 iki 2018-10-31 imtinai Utenos rajono savivaldybės patalpose, Utenio a. 4, Utenoje,   Utenos miesto seniūnijos patalpose ir pas detaliojo plano rengėją UAB „Alfred Maier import und export“ ( Kauno g. 37, Utena ), darbo metu, susitarus telefonu 8 698 76424 ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-82-18-286).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento – plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2018-10-31.

 

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo ir ststybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje), per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2018-10-11

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS
Utenos rajono savivaldybė

Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Utenio a. 4, LT- 28503 Utena, tel.: (8~389) 61620, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto svetainė: www.utena.lt.
Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. TS-345 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo", Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. TS-141, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. AĮ-531.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):
Planuojamos teritorijos adresas – Utenos rajono savivaldybės teritorija (plotas apie 1229 km²)
Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.
Teritorijų planavimo rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo tikslai: peržiūrėti miestelių ir kaimų plėtros teritorijas, suskirstant jas į atskiras zonas; peržiūrėti funkcinių zonų reglamentavimą; peržiūrėti naudingųjų iškasenų teritorijas; integruoti į Bendrojo plano sprendinius Labanoro regioninio parko tvarkymo planą ir Aukštaitijos nacionalinio parko tvarkymo planą.
Planavimo uždaviniai: Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; numatyti racionalaus žemės gelių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; patikslinti Bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius; išskirti urbanizuotus, urbanizuojamas ir neurbanizuojamas teritorijas (arba nurodyti urbanizuotų teritorijų plėtros kryptis), nustatant prioritetinės plėtros teritorijas ir galimą plėtros mastą, prioritetines ir kitas galimos veiklos rūšis; patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis; pakeisti Bendrojo plano teritorijos funkcinio zonavimo pavadinimus ir turinį pagal Teritorijų planavimo normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. Sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo".
Planuojamas laikotarpis: numatomas ne trumpesnis kaip 10 metų.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros. Apie jas informacija bus teikiama papildomai.
Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: Atliekamas.
Koncepcijos nepriklausomas vertinimas: neatliekamas.
Bendrojo plano keitimas rengiamas masteliu M 1:50 000.

Bendrojo plano keitimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo", ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

Išsamesnė informacija teikiama Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, LT 28503, Utena, tel. (8 389) 64030, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , www.utena.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

 

Joomla templates by a4joomla