1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Mero darbotvarkė

MERO DARBOTVARKĖ

2019 m. lapkričio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl šaligatvių mieste tvarkymo, Utenos miesto daugiabučių namų kvartalų renovacijos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 28 d., sprendimų projektų, naujo švietimo įstaigų tinklo kūrimo, sodų bendrijų kelių perdavimo savivaldybių pavaldumui, Utenos rajono savivaldybės 2019 m. veiklos ataskaitos rengimo, Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos posėdžio, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Seimo nariais Edmundu Pupiniu ir Paule Kuzmickiene. Susitikimas vyks Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. lapkričio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės patalpų plėtros galimybių, Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos perspektyvų, Utenos miesto prekės ženklo - L(laimės)taškas – naudojimo tvarkos aprašo, Laimės strategijos kūrimo, žiemos ralio, vyksiančio kitų metų sausio mėnesį, organizavimo, UAB „Utenos autobusų parkas" veiklos ir perspektyvų, lėšų poreikio Utenos kultūros centrui įsigyti automobilį, viešųjų pirkimų centralizavimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl Šeimos stiprinimo tvarkos, finansinės paskatos šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą arba nuomojančios būstą, būsto nuomos legalizavimo ir sutarčių tarp būstų savininkų ir nuomininkų sudarymo, Šeimos kortelės, potencialių investuotojų statyti daugiabučius Utenoje, sprendžiant būstų stygiaus problemą, skatinimo bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. lapkričio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl lėšų poreikio Utenos kultūros centro veiklai, galimybių įsigyti automobilį vežioti iš ES finansuojamo projekto įsigytai mobiliajai scenai, Utenos rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto lėšų perskirstymo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 28 d., lėšų statybos priemonių planui įgyvendinti, UAB „Utenos autobusų parkas" veiklos bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Utenos kultūros centro direktorius Erikas Druskinas.
9.30 val. – pasitarimas dėl dalies socialinių paslaugų teikimo perdavimo bendruomenėms, lifto patekti į savivaldybės administracijos antrą ir trečią aukštus įrengimo galimybių, teikiant paslaugas neįgaliems žmonėms ir tėvams su mažais vaikais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. lapkričio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų pertvarkos plano, pertvarkos ekonominio pagrindimo, turizmo plėtros Utenos rajone, Utenos turizmo informacijos ir Verslo informacijos centrų veiklos, kulinarinio paveldo vystymo Utenos rajone galimybių, kultūrinio turizmo plėtojimo, Meno centro Leliūnuose veiklos, pramonės parko steigimui numatytų sklypų, Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas
11.00 val. – meras, mero patarėjas Henrikas Zabiela lankysis UAB „Utenos šilumos tinklai", domėsis įgyvendinamais projektais, susitiks su įmonės kolektyvu.
13.30 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto lėšų perskirstymo. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.

 

2019 m. lapkričio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl naujagimio kraitelio skyrimo, laimės strategijos kūrimo, ženklo „L(laimės)taškas" pristatymo Utenos rajono savivaldybės taryboje, naujo Utenos rajono švietimo įstaigų tinklo kūrimo projekto, ikimokyklinio ugdymo įstaigų Užpaliuose ir Saldutiškyje, pramonės parko steigimo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. lapkričio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Sudeikių daugiafunkcio centro veiklos ir perspektyvų, savivaldybės biudžeto ir centro pajamų lėšų panaudojimo, didėjančio stovyklautojų, turistų skaičiaus centre ir kempinge bei didėjančio paslaugų, teikiamų turistams, poilsiautojams, poreikio, galimybių renovuoti nerenovuotas centro patalpas, Sudeikių kempingo teritorijos tvarkymo, įrengimų atnaujinimo, kempingo paslaugų viešinimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Sudeikių daugiafunkcio centro direktorė Vilma Petrulienė, buhalterė Virginija Kumpienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. lapkričio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vaikų dienų centrų veiklos kaimo vietovėse, bazinio paslaugų šeimai paketo paslaugų prieinamumo Utenos rajono savivaldybėje analizės, išvadų, rekomendacijų paslaugų kokybės gerinimui ir plėtrai 2020 m., privačių namų, kuriuose bus steigiami bendruomeniniai vaikų globos namai, pirkimo galimybių, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Dalia Vilkauskienė.
10.00 val. – Utenos rajono savivaldybės ir Utenos kolegijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymas. Sutartis bus pasirašoma Utenos kolegijoje, Verslo ir technologijų fakultete.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2019 m. lapkričio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl darbo užmokesčio didinimo kultūros darbuotojams, kultūros projektų įgyvendinimo ir finansavimo, Daržų gatvės mieste tvarkymo, Utenos rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties su Utenos kolegija pasirašymo, kuris vyks lapkričio 7 d., bei kitais klausimais. Susitikimo su kultūros ministru Mindaugu Kvietkausku, vykusiu Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune lapkričio 5 d., aptarimas.
9.00 val. – susitikimas su švietimo, mokslo ir sporto viceministre Jolanta Urbanovič. Susitikimas vyks Utenos rajono savivaldybėje.
10.00 val. – aukštaičių ir žemaičių kultūros almanacho „Atokios stotys" komisijos posėdis.
14.00 val. – pasitarimas dėl socialinių paslaugų teikimo socialinę riziką patiriantiems Utenos rajono gyventojams. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
15.00 val. – meras dalyvaus Pyragų dienos paminėjime.

 

2019 m. lapkričio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, viešosios informacijos sklaidos, naujo Utenos rajono švietimo įstaigų tinklo kūrimo, automobilių stovėjimo aikštelės prie RL Gym sporto klubo tvarkymo, susitikimo su švietimo, mokslo ir sporto viceministre Jolanta Urbanovič Utenos rajono savivaldybėje lapkričio 6 d., Utenos rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties su Utenos kolegija pasirašymo, kuris vyks lapkričio 7 d., bei kitais klausimais.
14.00 val. – meras dalyvaus šalies merų susitikime su kultūros ministru Mindaugu Kvietkausku. Susitikimas vyks Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune. Susitikime bus aptarta rajonų kultūros raida ir aktualijos.

 

2019 m. lapkričio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl prekybos alkoholiu naktiniuose klubuose, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos plano įgyvendinimo, švietimo įstaigų tinklo kūrimo, Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės patalpų plėtros, didėjančio paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikio, paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo, susitikimo su švietimo, mokslo ir sporto viceministre Jolanta Urbanovič Utenos rajono savivaldybėje lapkričio 6 d., Pyragų dienos, vyksiančios lapkričio 6 d., savaitės renginių bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. spalio 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, regioninės politikos, švietimo, mokslo ir sporto viceministrės Jolantos Urbanovič vizito Utenos rajono savivaldybėje lapkričio 6 d., bendradarbiavimo sutarties su Utenos kolegija pasirašymo lapkričio 7 d., naujo švietimo įstaigų tinklo kūrimo, Pyragų dienos bei kitais klausimais. Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos ir tarybos posėdžių, vykusių spalio 30 d. Vilniuje, aptarimas.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 26 klausimai.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2019 m. spalio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 31 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose priimtų sprendimų, paramos Kario-partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo labdaros ir paramos fondui įsigyjant pastatą, kuriame žuvo paskutinis Aukštaitijos partizanas Antanas Kraujelis, Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos ir tarybos posėdžių bei kitais klausimais.
10.00 val. – Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdis.
11.00 val. – Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdis.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2019 m. spalio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl nepanaudotų lėšų piniginei socialinei paramai, socialinių pašalpų, kompensacijų, vienkartinių išmokų skyrimo, nepanaudotų piniginei socialinei paramai lėšų paskirstymo, savivaldybėje dirbančių socialinių darbuotojų darbo sąlygų gerinimo ir darbo užmokesčio didinimo, būsto pritaikymo neįgaliesiems, socialinių paslaugų teikimo perdavimo nevyriausybiniam sektoriui, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 31 d., sprendimų projektų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
9.30. val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto formavimo. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
10.00 val. – pasitarimas dėl Lietuvos žiniuonės Eugenijos Šimkūnaitės gimimo 100-mečio paminėjimo organizavimo.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. spalio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 31 d., sprendimų projektų, Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos ir valdybos posėdžių, vyksiančių spalio 30 d., gatvių su žvyro danga asfaltavimo programos papildymo ir tęsimo, pagalbos organizuojant žiemos ralį, vyksiantį kitų metų sausio mėnesį, Vyžuonėlių dvaro pagrindinio pastato įsigijimo galimybių, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.30. val. – pasitarimas su Utenos rajono savivaldybės tarybos frakcijų vadovais.
13.30 val. – frakcijos posėdis, ruošiantis spalio 31 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2019 m. spalio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl regioninės politikos, Lietuvos Respublikos bendrojo plano keitimo koncepcijos, regionų vystymo alternatyvų: pirmosios – dešimt regionų ir antrosios – penkių regionų partnerystė, Utenos – regiono traukos centro, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 31 d., sprendimų projektų, socialinių paslaugų plėtros, Utenos socialinių paslaugų centro patalpų plėtros, prekybos centrų, esančių mieste, civilinės saugos būklės patikros, Vyžuonėlių dvaro pagrindinio pastato įsigijimo galimybių, infrastruktūros, patrauklios turistams, kūrimo Vyžuonėlių dvaro teritorijoje, paramos asociacijai „Marianos Veriovkinos draugija" bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Evaldas Rimas, vyr. architektas Saulius Zokas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. spalio 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto gatvių su žvyro danga atkarpų asfaltavimo, Pavasario gatvės (kelio) suprojektavimo ir įrengimo, Algirdo gatvėje AB ESO vykdomų kasimo darbų, gyventojų ir organizacijų prašymų, literatūros ir muzikos vakaro „Ateik, dovanosiu ir tau", vyksiančio A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje, dalyvavimo paskutiniojo Aukštaitijos partizano Antano Kraujelio palaikų laidojimo ceremonijoje, vyksiančioje spalio 25–26 d. Vilniuje, bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, miesto seniūnė Edita Urbonienė.
17.00 val. – Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyks literatūros ir muzikos vakaras „Ateik, dovanosiu ir tau". Savo kūrinius skaitys Rašytojų sąjungos nariai, Utenos krašto poetai Petras Panavas, Alvydas Katinas, Regina Katinaitė – Lumpickienė, Vytautas Kazela, Rūta Mikulėnaitė – Jonuškienė, Stepas Eitminavičius. Muzikinius kūrinius atliks aktorius, bardas Giedrius Arbačiauskas.

2019 m. spalio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto ribą žyminčių užrašų, įvažiavimo į miestą iš Vilniaus pusės, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 31 d., sprendimų projektų, žemės sklypų pramonės parkui steigti, prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų kompensavimo tvarkos, dalyvavimo paskutiniojo Aukštaitijos partizano Antano Kraujelio palaikų laidojimo ceremonijoje, vyksiančioje spalio 25–26 d. Vilniuje, bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
10.00 val. – susitikimas su verslo atstovais, investuojančiais Utenos rajone.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. spalio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kvietimo teikti kandidatūras Globalios Lietuvos apdovanojimui, multifunkcės sporto aikštelės K. Donelaičio g., Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 31 d., sprendimų projektų, miesto jubiliejaus - 760-ojo gimtadienio – organizacinio komiteto sudarymo, kreipimosi į visuomenę dėl dovanos (laikrodžio, skulptūros ar kt.) miestui jubiliejaus proga, paskutiniojo Aukštaitijos partizano Antano Kraujelio-Siaubūno palaikų laidojimo ceremonijos, vyksiančios spalio 25–26 d. Vilniuje, automobilių aikštelės buvusios Utenos trečiosios vidurinės mokyklos kieme tvarkymo galimybių bei kitais klausimais.
14.00 val. – susitikimas su verslo atstovais, investuojančiais Utenos rajone.

2019 m. spalio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vandentiekio Puodžių kaime tvarkymo galimybių, vidinio buvusios Utenos trečiosios vidurinės mokyklos kiemo tvarkymo, pramonės parko steigimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 31 d., sprendimų projektų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
8.30 val. – susitikimas su potencialiais investuotojais dėl žemės sklypo verslui plėtoti. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Vytautu Vaiškūnu.
14.00 val. – pasitarimas dėl pramonės parko steigimo. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.

2019 m. spalio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl automobilių statymo aikštelės prie RL Gym sporto klubo tvarkymo, buvusios Utenos trečiosios vidurinės mokyklos pastato renovacijos galimybių, Aušros gatvės rekonstrukcijos eigos, Vyžuonėlių dvaro pagrindinio pastato įsigijimo galimybių, vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis" patalpų rekonstrukcijos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 31 d., sprendimų projektų, beisbolo klubo „Vėtra" veiklos bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. spalio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl paskutinio Aukštaitijos partizano Antano Kraujelio palaikų laidotuvių ceremonijos, vyksiančios spalio 25–26 d. Vilniuje, Antakalnio kapinėse, sklypų formavimo ir pritaikymo verslui, sklypo daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalui, galimybių privatizuoti buvusių vaikų globos namų pastatą ir sklypą, susitikimo su buvusios kavinės „Dobilas" pastato ir sklypo naujaisiais savininkais, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio Zarasų rajono savivaldybėje, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 31 d., sprendimų projektų bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
13.00 val. – Utenos regiono plėtros tarybos posėdis Zarasų rajono savivaldybėje.
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

1. Energetikos sektoriaus pokyčiai ir galimybės savivaldybėms, Ramūnas Dilba, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kancleris.
2. Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrojo plano koncepcijos pristatymas, Asta Rokickienė, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Erdvinio planavimo, urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistė.
3. Dėl kultūrinės raidos prioritetų Utenos apskričiai. Utenos regioninės kultūros tarybos pirmininkė Audronė Pajarskienė.
4. Dėl degiųjų atliekų tvarkymo Utenos regione. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius Ramūnas Juodėnas.
5. Dėl projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano rengimas" priežiūros komiteto veiklos pristatymo. Gintaras Diržauskas, UAB „Utenos vandenys" direktorius.
6. Dėl sprendimų „Dėl narių į trišalę komisiją prie Utenos teritorinės darbo biržos delegavimo" panaikinimo. N. Čepauskas.
7. Dėl sprendimo „Dėl Utenos regiono plėtros tarybos atstovo delegavimo į Anykščių technologijos mokyklos tarybą" panaikinimo. N. Čepauskas.
8. Dėl sprendimo „Dėl Utenos regiono plėtros planavimo ir įgyvendinimo darbo grupės sudėties sudarymo" panaikinimo. N. Čepauskas.
9. Dėl sprendimo „Dėl darbo grupės Utenos regiono plėtros tarybos siūlymams Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo planui teikti sudarymo" panaikinimo. N. Čepauskas.
10. Dėl atstovų kandidatūrų teikimo į Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą. N. Čepauskas.
11. Dėl atstovo į Zarasų profesinės mokyklos tarybą delegavimo. N. Čepauskas.
12. Dėl atstovo į Utenos regioninio profesinio mokymo centro tarybą delegavimo. N. Čepauskas.
13. Dėl atstovo į Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro tarybą delegavimo. N. Čepauskas.
14. Dėl atstovo į Alantos technologijos ir verslo mokyklos tarybą delegavimo. N. Čepauskas.
15. Dėl Utenos regiono plėtros 2014–2020 metams plano pakeitimo. Leonas Rutkauskas, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistas.
16. Dėl priemonės ,,Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" Utenos regiono projektų sąrašo pakeitimo. Romualda Zapolskienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistė.
17. Dėl priemonės ,,Kraštovaizdžio apsauga" Utenos regiono projektų sąrašo pakeitimo. R. Zapolskienė.
18. Dėl priemonės ,,Vietinių kelių vystymas" Utenos regiono projektų sąrašo pakeitimo. R. Zapolskienė.
19. Dėl pritarimo sutaupytų lėšų panaudojimui projekte „Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Molėtų rajone". R. Zapolskienė.
20. Kiti klausimai:
20.1. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos darbo reglamento. N. Čepauskas.
20.2. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse". N. Čepauskas.
20.3. Dėl kito Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio. Nikolajus Gusevas, Utenos regiono plėtros tarybos pirmininkas.

2019 m. spalio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos, programos tikslinimo, smulkaus verslo įmonių projektų rėmimo, pramonės parko, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio Zarasų rajono savivaldybėje spalio 17 d., bendravimo su žiniasklaida, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
9.00 val.– susitikimas su Utenos krepšinio komandos „Juventus" vyr. treneriu Žydrūnu Urbonu ir klubo direktoriumi Eimantu Skersiu.
10.00 val. – susitikimas su Utenos rajono savivaldybei pavaldžių uždarųjų akcinių bendrovių vadovais.
11.00 val. – susitikimas su Kario-partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo labdaros ir paramos fondo direktoriumi Viliumi Maslausku.
13.00 val. – susitikimas su UAB „Komunikaciniai projektai" direktoriumi Tomu Juknevičiumi dėl nacionalinės žiniasklaidos atstovų vizito Utenos rajone.
14.00 val. – Baltarusijos apskričių vadovų, įmonių atstovų, specialistų, atsakingų už daugiabučių renovaciją, vizitas Utenos rajono savivaldybėje dėl kvartalinės ir daugiabučių renovacijos. Susitikimas su Utenos rajono savivaldybės meru Alvydu Katinu, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus specialistais, pasidalinimas patirtimi, Utenos mieste renovuojant daugiabučius gyvenamuosius namus ir kvartalus.

2019 m. spalio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto sąskaita teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo tikslinimo, mokesčių lengvatų teikimo sąlygų, Utenos rajono savivaldybės biudžeto perskirstymo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 31 d., pramonės parko steigimo, investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, susitikimo su susisiekimo viceministru, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
10.30 val. – meras lankysis Utenos kolegijoje, aptars bendradarbiavimo sutartį.
11.30 val. – meras susitinka su susisiekimo viceministru Gyčiu Mažeika. Susitikimas vyks Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. spalio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl galimybių pritaikyti mokesčių lengvatas fiziniams asmenims, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 31 d., Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, galimybių beisbolo komandai „Utenos titanai" rengti treniruotes Rašės hipodrome esančioje beisbolo aikštėje, Rašės hipodromo koncesijos sutarties, krepšinio komandos „Juventus", savaitės renginių bei kitais klausimais. Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inicijuoto Regionų forumo, vykusio spalio 11 d., aptarimas. Dalyvauja Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – pasitarimas dėl rengiamo prisijungimo prie nuotekų ir vandentiekio tinklų aprašo. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
14.00 val. – pasitarimas dėl rengiamo jaunų gydytojų pritraukimo į Utenos rajono sveikatos priežiūros įstaigas aprašo. Dalyvauja VšĮ Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga, Utenos PSPC direktorius Edvinas Ašoklis.

2019 m. spalio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pramonės parko steigimo, Aušros gatvės rekonstrukcijos eigos, dalyvavimo Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inicijuotame Regionų forume, Lietuvos savivaldybių asociacijos „Auksinės krivūlės" apdovanojimų Vietos savivaldos dienos proga, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
13.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inicijuotame Regionų forume, skirtame Vietos savivaldos dienai pažymėti ir svarbiausiems regionų plėtros klausimams aptarti. Forumas vyks Vilniuje, LR Prezidentūroje.
18.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos savivaldybių asociacijos „Auksinės krivūlės" apdovanojimų ceremonijoje, kuri vyks Vilniuje, Compensa koncertų salėje.

2019 m. spalio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl IQ forumo „Utena 2019. Regionų politika: nuo vizijų iki realybės", vyksiančio Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis", Vietos savivaldos dienos paminėjimo, dalyvavimo Lietuvos savivaldybių asociacijos „Auksinės krivūlės" apdovanojimų ceremonijoje, vyksiančioje spalio 11 d. Vilniuje, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.30 val. – meras dalyvaus IQ forume „Utena 2019. Regionų politika: nuo vizijų iki realybės", sveikins forumo dalyvius.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2019 m. spalio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos, Laimės miesto ženklo, brandbook'o, Laimės ženklo naudojimo tvarkos aprašo parengimo, Laimės ženklo pristatymo Utenos rajono savivaldybės tarybai, Laimės ženklo (prekės ženklo) registravimo, Utenos rajono savivaldybės laimės strategijos rengimo, automobilių stovėjimo aukštelės miesto centre, šalia RL GYM sporto klubo tvarkymo, Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų kvartalų infrastruktūros tvarkymo 2019–2023 metais programos papildymo ir įgyvendinimo, daugiabučių namų renovacijos, ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo bei kitais klausimais.
9.30 val. – pasitarimas dėl Tarptautinės mokytojų dienos minėjimo, mokytojų pasveikinimo, spalio 4 d. lankantis Utenos rajono mokyklose. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2019 m. spalio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Kazachstano Respublikos ambasadoriaus J. E. p. Viktoro Temirbayev vizito Utenoje, mokytojų kolektyvų pasveikinimo Tarptautinės mokytojų dienos proga, spalio 4 d. lankantis mokykloje, Rašės hipodromo koncesijos sutarties, beisbolo aikštės, esančios hipodrome bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
9.00–16.00 val. – Kazachstano Respublikos ambasadoriaus J. E. p. Viktor Temirbayev vizitas Utenoje.
9.00 val. – ambasadoriaus susitikimas su Utenos rajono savivaldybės meru Alvydu Katinu.
10.00 val., 14.30 val. – lankymasis įmonėse UAB Biovela–„Utenos mėsa" ir AB „Utenos trikotažas".
13.30 val. – lankymasis Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

2019 m. spalio 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtros, Kazachstano ambasadoriaus vizito Utenoje spalio 2 d., viešbučio statybos mieste, žemės sklypų, skirtų Utenos pramonės parkui steigti, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su RL GYM sporto klubo atstovais dėl galimybių įrengti automobilių statymo aikštelę prie klubo.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. rugsėjo 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Rapolo Šaltenio progimnazijos šildymo trasos remonto, Krašuonos progimnazijos stadiono rekonstrukcijos, Lietuvos futbolo federacijos minėtam stadionui dovanojamos dangos, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Lietuvos futbolo federacijos taurės finalo varžybų, vykusių „Utenio" stadione rugsėjo 29 d., tarp Marijampolės „Sūduvos" ir Gargždų „Bangos" aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
14.00 val. – susitikimas su UAB „Utenos vandenys" direktoriumi Gintaru Diržausku dėl vandentiekio tinklų tiesimo Antalgėje ir gatvių asfaltavimo miestelyje.

2019 m. rugsėjo 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl smulkaus ir vidutinio verslui rėmimo programos papildymo, laikinojo statinio Aušros gatvėje, paskatos jaunoms šeimoms naudotis Paramos jaunai šeimai apraše numatytomis lengvatomis, idėjos – skirti Laimės kortelę su įvairių paslaugų paketu jaunoms šeimoms, šeimoms, atvykstančioms gyventi į Utenos rajoną iš kitų šalies rajonų – įgyvendinimo, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus specialistų, socialinių darbuotojų saugumo savivaldybės administracijoje, viešųjų pirkimų, Angelų Sargų – Policijos dienos – minėjimo bei kitais klausimais. Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vykusio rugsėjo 26 d., aptarimas.
12.00 val. – susitikimas su Lietuvos beisbolo asociacijos atstovais dėl beisbolo populiarinimo, beisbolo aikštės Utenoje.
16.00 val. – meras dalyvaus kultūros žurnalo „Indraja" 30-mečio minėjime, vyksiančiame Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

2019 m. rugsėjo 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, beisbolo klubo „Utenos Titanai" treniruočių Rašės hipodrome, Rašės hipodromo koncesijos sutarties papildymo, viešbučio statybos mieste, Lietuvos futbolo federacijos taurės finalo varžybų, vyksiančių Utenio stadione rugsėjo 29 d., gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 23 klausimai.
14.00 val. – susitikimas su viešbučio statytojų atstovais dėl viešbučio statybos Utenoje.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2019 m. rugsėjo 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl trūkstamų gydytojų motyvavimo dirbti Utenos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose, skatinimo priemonių gydytojams ir rezidentams taikymo, skatinimo priemonių finansavimo šaltinių, dokumentų pateikimo ir finansavimo teikimo tvarkos, Utenos ligoninės įsigyjamo modernaus kompiuterinio tomografo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 26 d., sprendimų projektų, Lietuvos futbolo federacijos taurės finalo varžybų, vyksiančių „Utenio" stadione rugsėjo 29 d., bei kitais klausimais. Dalyvauja VšĮ Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė, Finansų skyriaus vyresn. specialistė Vida Mačiulienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Daiva Večerinskienė.
9.30 val. – pasitarimas dėl Šeimos stiprinimo tvarkos aprašo koregavimo, naujagimio 150 Eur vertės kraitelio, finansinės paskatos dydžio jaunoms šeimoms, įsigyjančioms būstą Utenos rajone. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, Finansų skyriaus vyresn. specialistė Vida Mačiulienė, Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonelienė.
13.30 val. – Utenos rajono trišalės tarybos posėdis.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2019 m. rugsėjo 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl galimybių įrengti papildomą pėsčiųjų perėją miesto Kauno gatvėje, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 26 d., sprendimų projektų, IQ forumo, vyksiančio spalio 10 d., darbotvarkės ir svečių pakvietimo į forumą, Lietuvos futbolo federacijos taurės finalo varžybų, vyksiančių „Utenio" stadione rugsėjo 29 d., gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – meras lankysis SEB klientų aptarnavimo Utenos skyriuje, domėsis naujomis sukurtomis darbo vietomis banko Konsultacijų centre, centro plėtra.
11.00 val. – susitikimas su žiniasklaidos atstovais, interviu.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. rugsėjo 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 29 d., sprendimų projektų, miesto papuošimo ir apšvietimo šventiniais laikotarpiais koncepcijos rengimo, rugsėjo 29 d. (16 val.) Utenos „Utenio" stadione vyksiančio SHARP Lietuvos futbolo federacijos taurės finalo, kuriame susitiks FK „Sūduva" su FK „Banga", susitikimo su Čekijos Respublikos ambasadoriumi Vit Korselt, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūno pavaduotoja Danutė Inčirauskienė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, ruošiantis rugsėjo 26 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2019 m. rugsėjo 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 26 d., sprendimų projektų, Kazachstano ambasadoriaus Lietuvoje vizito Utenos rajono savivaldybėje spalio 2 d., žiemos ralio, vyksiančio kitų metų sausį, organizavimo, turizmo vystymo Utenos rajone, dviejų įstaigų – Utenos verslo informacijos ir Utenos turizmo informacijos centrų – jungimo galimybių, Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo programos koregavimo, galimybių plėsti Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę, perimant tuščias Valstybinės mokesčių inspekcijos patalpas, bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su Kazachstano ir Baltijos šalių asociacijos atstovais dėl investavimo Utenos rajone.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. rugsėjo 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žurnalo IQ konferencijos Utenoje, vyksiančios spalio 10 d., eismo saugumo Kupiškio ir Aukštakalnio gatvių sankryžoje, galimybių asfaltuoti Liepų gatvę Joneliškės kaime ir Žaliaduonių gatvę Juknėnų kaime, vedančią į A. ir M. Miškinių literatūrinę-etnografinę sodybą, miesto plėtros strategijos, Utenos, kaip regiono centro, viešinimo, privačių gyvenamųjų sklypų prijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų Joneliškės kaime, esančių prie Vyžuonaičio ežero, miesto centre bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, skyriaus vyr. specialistė Jolana Bivainienė, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė. Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdžio, vykusio rugsėjo 18 d. Vilniuje, aptarimas.
10.30 val. – susitikimas su Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentu Vidmantu Janulevičiumi.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
15.30. val. – susitikimas su lenktynininku Benediktu Vanagu dėl kitų metų žiemos ralio Utenos rajone organizavimo.

 

meras dalyvaus Vilniuje. viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo, turgavietės Aukštakalnyje būklės, viešųjų prekybos vietų sutvarkymo ir naujų įrengimo Aukštakalnio mikrorajone, leidimo gyventojams prekiauti savo užauginta produkcija ir miško gėrybėmis išdavimo, darbo grupės, koreguosiančios, papildysiančios tvarkas prekiauti viešosiose vietose mieste, sudarymo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 26 d., gyventojų ir organizacijų prašymų Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdienė, miesto seniūno pavaduotoja Danutė Inčirauskienė.

 

2019 m. rugsėjo 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo, turgavietės Aukštakalnyje būklės, viešųjų prekybos vietų sutvarkymo ir naujų įrengimo Aukštakalnio mikrorajone, leidimo gyventojams prekiauti savo užauginta produkcija ir miško gėrybėmis išdavimo, darbo grupės, koreguosiančios, papildysiančios tvarkas prekiauti viešosiose vietose mieste, sudarymo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 26 d., gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, miesto seniūno pavaduotoja Danutė Inčirauskienė.
11.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos savivaldybių valdybos posėdyje, vyksiančiame Vilniuje.

 

2019 m. rugsėjo 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 26 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo, prekybos vietų sutvarkymo ir naujų įrengimo turgavietėje Aukštakalnyje, leidimo prekiauti viešoje vietoje išdavimo arba neišdavimo, rajono bendrojo plano sprendinių pristatymo, sklypų, numatytų pramonės parkui steigti, Joneliškio gatvės ir į A. ir M. Miškinių literatūrinę-etnografinę sodybą vedančios Žaliaduonių gatvės tvarkymo, Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 18 d., bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Donata Lubienė.
15.00 val. – Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdis, naujojo tarybos primininko rinkimai.

 

2019 m. rugsėjo 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl rugsėjo 14–15 d. Alių trasoje vykusio Lietuvos motociklų kroso čempionato, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 26 d., VšĮ „Mes Darom" rugsėjo 20–22 dienomis rengiamos „World Cleanup Day" – Pasaulinės aplinkos valymo dienos, Tarptautinės mokytojų dienos organizavimo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Lietuvos futbolo federacijos atstovais dėl Utenoje, Utenio stadione, vyksiančių rungtynių.
15.00 val. – susitikimas su žiniasklaida. Interviu InfoTV dėl paskutinio Aukštaitijos partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo.

 

2019 m. rugsėjo 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pramonės parko steigimo, pramonės parko plėtros, sklypų, numatytų pramonės parko steigimui ir plėtrai, galimybių nuomoti ar pirkti privačius sklypus pramonės parko plėtrai, susitikimo su privačių sklypų, prie sklypų, kuriuose numatytas pramonės parko steigimas, savininkais, ekonominio bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtojimo, Kazachstano ir Baltijos valstybių asociacijos vizito Utenoje rugsėjo 20 d. ir Kazachstano ambasadoriaus Lietuvoje vizito spalio 2 d. bei kitais klausimais. Dalyvauja teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, skyriaus vyr. specialistas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Donata Lubienė.
14.00 val. – pasitarimas dėl sporto strategijos, profesionalaus ir neprofesionalaus sporto, sporto infrastruktūros.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2019 m. rugsėjo 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl UAB „Utenos autobusų parkas" veiklos, vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutų, užsakomųjų ir specialiųjų vežimų, investicijų, reikalingų autobusų parko atnaujinimui, jungtinės veiklos sutarties su UAB „Kautra", dotacijų skyrimo UAB „Utenos autobusų parkas", Kazachstano ambasadoriaus Lietuvoje vizito spalio 2 d., gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos autobusų parkas" direktorius Vidas Žvinys, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irena Tumonienė.
17.30 val. – susitikimas su Utenos „Juventus" krepšinio komandos krepšininkais, treneriais ir kitais klubo nariais.

 

2019 m. rugsėjo 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl specialisto priėmimo į vyriausiojo specialisto (vyr. architekto) pareigas, kelio į Senovinės bitininkystės muziejų tvarkymo, lifto Dauniškio gimnazijoje įrengimo, edukacinių programų įgyvendinimo Utenos rajono kultūros įstaigose, Lietuvos motociklų kroso čempionato, vyksiančioje Alių trasoje rugsėjo 14 d., bendruomeninių vaikų globos namų pirkimo, tarptautinės mokytojų dienos paminėjimo organizavimo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyrius vedėjas Nerijus Malinauskas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
9.00 val. – pasitarimas dėl savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
13.30 val. – pasitarimas dėl Utenos miesto įvaizdžio formavimo strategijos 2019–2024 metams rengimo. Dalyvauja įvaizdžio formavimo strategijos koordinacinės grupės nariai.

 

2019 m. rugsėjo 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl rajono kelių su žvyro danga priežiūros ir tvarkymo, slenkančio šlaito Aukštakalnio g. ir gyvenamojo namo ant šlaito tvarkymo ir stabilizavimo, pasitarimo dėl pramonės parko steigimo Utenoje, bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtros priemonių plano rengimo, savaitės renginių bei kitais klausimais. Miesto 758-ojo gimtadienio šventės, vykusios rugsėjo 5–8 d., aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. rugsėjo 6 d.

9.00 val. – meras susitinka su ekonomikos ir inovacijų ministru Virginijumi Sinkevičiumi. Susitikimo tema – pramonės parko įkūrimo galimybės Utenoje. Susitikimas vyks Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje.
15.00 val. – meras dalyvaus delegacijos iš Kinijos spaudos konferencijoje, kuri vyks Utenos kultūros centre Meko salėje.

 

2019 m. rugsėjo 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pramonės parko steigimo, galimybių plėsti pramonės parko teritoriją, kilnojamo kavinės pastato pastatymo galimybių Dauniškio parke, vietinės reikšmės kelio paskirties, miesto gimtadienio šventės, vyksiančios rugsėjo 5–8 dienomis, organizavimo, turgelio Aukštakalnio kvartale vietos patvirtinimo, fontano Dauniškio ežere veikimo laiko miesto šventės metu, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėja Nerijus Malinauskas.
14.00 val. – garbių uteniškių atminimo pagerbimas senosiose miesto kapinėse. Gėlių padėjimas ant ilgamečio Utenos burmistro Juozo Bartašiaus, poetės Karolinos Praniauskaitės ir kt. kapų.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2019 m. rugsėjo 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pramonės parko steigimo, pramonės parkui siūlomų sklypų, galimybių plėsti pramonės parko teritoriją, ikimokyklinių įstaigų modernizavimo galimybių, Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos projektų įgyvendinimo bei finansinio papildymo, sklypų formavimo verslo plėtojimui, bendradarbiavimo sutarties su Džiningo (Jining, Kinija) miestu pasirašymo, miesto gimtadienio šventės, vyksiančios rugsėjo 5–8 dienomis, organizavimo, bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir statybos skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėja Nerijus Malinauskas.
15.00 val. – susitikimas su leidinio „Savivaldybių žinių" žurnalistais, interviu miesto 758-ojo gimtadienio proga.

 

2019 m. rugsėjo 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl šv. Klaros slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės plėtros, galimybių perimti buvusios valstybinės mokesčių inspekcijos patalpas ligoninės plėtrai, miesto gimtadienio, vyksiančio rugsėjo 5–8 dienomis, organizavimo, užsienio svečių, atvykstančių į miesto gimtadienį, priėmimo, paskutinio Aukštaitijos partizano Antano Kraujelio žūties vietos įamžinimo, Utenos kultūros centro teikiamų paslaugų įkainių, Dauniškio parko, kaip pramogų parko bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos rajono savivaldybės tarybos nariai Jonas Slapšinskas, Egidijus Puodžiukas, Marijus Kaukėnas, Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga, Utenos socialinės globos namų direktorius Osvaldas Žiezdrys, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėja Nerijus Malinauskas, savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė.
13.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdyje, kuris vyks Visagine.

 

2019 m. rugsėjo 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos narių paklausimų, miesto gimtadienio, vyksiančio rugsėjo 5–8 dienomis, organizavimo, užsienio svečių, atvykstančių į miesto gimtadienį, priėmimo, viešbučio mieste statybos, bendradarbiavimo su Džiningo (Jining, Kinija) miestu sutarties pasirašymo, naujos virtuvės įrangos įsigijimo Utenos Vyturių progimnazijai, paskutinio Aukštaitijos partizano Antano Kraujelio žūties vietos įamžinimo, viešųjų ryšių strategijos, savaitės renginių, susietų su miesto gimtadieniu, bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl biudžetinių įstaigų tinklo optimizavimo, Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros pertvarkymo galimybių.
11.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos Mokslo ir žinių dienos renginyje, vyksiančiame Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. rugpjūčio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, susitikimo su Krašto apsaugos ministerijos atstovais, Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos, Utenos ligoninės stebėtojų tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 30 d., gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Albinas Grincevičius.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 35 klausimai, 6 informacijos.
14.00 val. – susitikimas su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos kanclere Daiva Beliackiene, kitais atstovais.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2019 m. rugpjūčio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 29 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos, galimybių remontuoti buvusios apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patalpas bei jas priskirti Utenos šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei, numatomos šalyje socialinės globos namų pertvarkos, miesto gimtadienio, vyksiančio rugsėjo 5–8 dienomis, organizavimo, pastato Utenio a. 7 stogo remonto, numatomo žurnalo IQ rengiamo antrojo forumo Utenoje bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras susitinka su iš emigracijos grįžusiu uteniškiu, pradėjusiu Utenoje verslą.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

 

2019 m. rugpjūčio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Vyturių progimnazijos teritorijų tvarkymo, Utenos ikimokyklinių įstaigų aplinkos atnaujinimo, Sėlių gatvės šaligatvio tvarkymo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 29 d., sprendimų projektų, automobilių statymo daugiabučių namų kvartalų kiemuose ir gatvėse problemų sprendimo, miesto gimtadienio, vyksiančio rugsėjo 5–8 dienomis, organizavimo, gyventojų skundų dėl sulčių spaudyklos, beisbolo aikštės Utenos hipodrome bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su UAB „Rokiškio pienas" vadovu Daliumi Trumpa.
10.30 val. – susitikimas su naujienų agentūros BNS žurnaliste. Interviu.
14.00 val. – pasitarimas dėl beisbolo aikštės Utenos hipodrome, galimybių įkurti aikštę naujoje vietoje, Utenos beisbolo klubo „Vėtra" veiklos.

 

2019 m. rugpjūčio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Adolfo Šapokos gimnazijos aplinkos tvarkymo, vidaus sandorių, miesto gimtadienio, vyksiančio rugsėjo 5–8 dienomis, organizavimo, Dauniškio parko tvarkymo projekto įgyvendinimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 29 d., sprendimų projektų, klasių komplektavimo Utenos švietimo įstaigose, šlaito ir gyvenamojo namo Aukštakalnio g. tvarkymo ir stabilizavimo, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnė Edita Urbonienė, seniūnės pavaduotoja Danutė Inčirauskienė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
11.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 29 d., sprendimų projektų peržiūra.
13.30 val. – frakcijos posėdis, ruošiantis rugpjūčio 29 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

 

2019 m. rugpjūčio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 29 d., sprendimų projektų, miesto gimtadienio, vyksiančio rugsėjo 5–8 dienomis, organizavimo, užsienio svečių priėmimo, Baltijos kelio 30-mečio paminėjimo, gyventojų skundų dėl sulčių spaudimo įmonės Utenoje, kitų gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
19.00 val. – meras dalyvaus Baltijos kelio 30-mečio paminėjimo renginyje prie Dauniškio ežero.

 

2019 m. rugpjūčio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos pagrindinio įėjimo laiptų bei Dauniškio parko medinio tako tvarkymo, Aušros gatvės rekonstrukcijos, eismo saugumo Kupiškio ir Taikos gatvių sankryžoje, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 29 d., sprendimų projektų, esamos beisbolo aikštės tvarkymo ir priežiūros, naujos beisbolo aikštės įrengimo galimybių, miesto gimtadienio, vyksiančio rugsėjo 5–8 dienomis, organizavimo, tarptautinio keramikos simpoziumo, vykstančio Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Leliūnuose, dalyvių priėmimo bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas. Laimės miestą reprezentuojančio filmo transliacija ir aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas dėl jaunos šeimos stiprinimo ir rėmimo programos tvarkos aprašo, paramos jaunoms šeimoms, nuomojančioms būstus, siekiančioms įsigyti gyvenamąjį būstą, skatinimo jaunas šeimas kurtis Utenos rajono miesteliuose, priemiesčiuose.
15.00 val. – susitikimas su Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo atstovais: pirmininke Birute Karnickiene, nariu Romu Pakalniu bei kt.
16.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2019 m. rugpjūčio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pirmos klasės neformavimo Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijoje, minėtos progimnazijos perspektyvų, kaimo bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo, laikino statinio (kiosko), skirto viešam maitinimui, statymo Dauniškio parke, smulkaus ir vidutinio verslo infrastruktūros kūrimo miesto parkuose, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 29 d., sprendimų projektų, lauko ekrano statymo mieste galimybių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.00 val. – pasitarimas dėl miesto gimtadienio, vyksiančio rugsėjo 5–8 dienomis, organizavimo, užsienio delegacijų priėmimo.
13.00 val. – Utenos regiono plėtros tarybos posėdis Molėtų rajono savivaldybės administracijoje.
DARBOTVARKĖ
1. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento. Nerijus Čepauskas, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vedėjas.
2. Dėl nešališkumo deklaracijų. N. Čepauskas.
3. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos pirmininko rinkimų. Linas Žabaliūnas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtas asmuo.
4. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimų. Utenos regiono plėtros tarybos pirmininkas.
5. Dėl Tarybos darbo grupės iš merų ir Vyriausybės paskirto Tarybos nario dėl Tarybai teikiamų derinti teisės aktų projektų, susijusių su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programų administravimu, sudarymo, ir šios darbo grupės vadovo paskyrimo. N. Čepauskas.
6. Dėl įgaliojimų Tarybos pirmininkui pasirašyti merų ir Vyriausybės paskirto Tarybos nario darbo grupės pateiktus siūlymus/išvadas suteikimo. N. Čepauskas.
7. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo: N. Čepauskas.
7.1. į Europos tarybos Vietos ir Regionų valdžių kongresą;
7.2. į Europos Sąjungos Regionų komitetą;
7.3. į 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą;
7.4. į Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę.
8. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2013 metų spalio 15 d. sprendimo Nr. 51/7S-88 ,,Dėl Utenos regiono plėtros 2014–2020 metams plano patvirtinimo" pakeitimo. Romualda Zapolskienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistė.
9. Dėl Utenos regiono projektų sąrašų pakeitimo: R. Zapolskienė.
9.1. Utenos regiono plėtros tarybos 2018 m. vasario 1 d. sprendimo N.r.51/7S-9 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014 –2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 08.4.2-ESFA-R-630 ,,Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.
9.2. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2017 metų kovo 31 d. sprendimo Nr. 51/7S-14 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.
9.3. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimo Nr.51/7S-46 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.
9.4. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. 51/7S-47 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.
9.5. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. 51/7S-27 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.
9.6. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2018 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 51/7S-54 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.
9.7. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. 51/7S-18 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.
9.8. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 51/7S-36 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 ,,Miestų kompleksinė plėtra" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.
10. Dėl pritarimų sutaupytų lėšų panaudojimui įgyvendinant projektus: R. Zapolskienė
10.1. Dėl pritarimo sutaupytų lėšų panaudojimui įgyvendinant projektą Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-91-0001 „Vaikų sveikos gyvensenos skatinimas Visagino savivaldybėje".
10.2. Dėl pritarimo sutaupytų lėšų panaudojimui įgyvendinant projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-91-0001 „UAB „ISC" pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo efektyvumo didinimas".
10.3. Dėl pritarimo sutaupytų lėšų panaudojimui įgyvendinant projektą Nr. 05.2.1-APVA-R-008-91-0001 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje".
10.4. Dėl pritarimo sutaupytų lėšų panaudojimui įgyvendinant projektą Nr. 05.5.1-APVA-R-019-91-0007 „Utenos rajono kraštovaizdžio estetinio potencialo didinimas likviduojant bešeimininkius apleistus, kraštovaizdį darkančius statinius".
10.5. Dėl pritarimo padidinti regiono projekto finansuojamąją dalį įgyvendinamame projekte Nr. 04.5.1.-TID-R-516-91-0003 „Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros Utenos mieste plėtra, siekiant pagerinti pramonės rajono pasiekiamumą".
10.6. Dėl pritarimo sutaupytų lėšų panaudojimui įgyvendinant projektą Nr. 05.5.1-APVA-R-019-91-0002 „Bešeimininkių apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje".
11. Piliečiams artimesnė Lietuva. Regioninės politikos sistemos pokyčiai po 2020 m.. VRM atstovas. (30 min).
12. Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui finansavimo galimybių pristatymas. VRM ir „Investuok Lietuvoje" atstovai. (30 min.).
13. Dėl kito Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio. Utenos regiono plėtros tarybos pirmininkas.


 

 

Meras atostogauja liepos 30 d.– rugpjūčio 16 d.

Mero pavaduotojo Vitalijaus Šeršniovo darbotvarkė

2019 m. rugpjūčio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos pasėdžio, vyksiančio rugpjūčio 29 d., sprendimų projektų, Dauniškio parko apšvietimo, eismo dalyvių saugumo Kupiškio ir Aukštakalnio gatvių sankryžoje, saulės kolektorių statymo, miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 7 d., organizavimo, Žolinės šventės renginių bei kitais klausimais.
11.00 val. – susitikimai su gyventojais, verslo įmonių atstovais.
15.00 val. – pasitarimas dėl jaunų medikų pritraukimo į Utenos rajoną, patrauklių gyvenimo ir darbo sąlygų suteikimo.

2019 m. rugpjūčio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos pasėdžio, vyksiančio rugpjūčio 29 d., sprendimų projektų, nežvyruotų gatvių atkarpų tvarkymo ir asfaltavimo, gatvių su žvyro danga asfaltavimo programos papildymo ir tęsimo, Dauniškio parko medinio tako tvarkymo, miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 7 d., organizavimo, maratono „Go, Utena, go!" rengimo, Utenos vaikų lopšelių darželių higienos normų, ugdymo įstaigas aptarnaujančio personalo etatų optimizavimo, Utenos autobusų stoties viešųjų erdvių priežiūros ir tvarkymo bei kitais klausimais.
11.00 val. – susitikimai su gyventojais, verslo įmonių atstovais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, pagal poreikį – išvykos į miestą.

2019 m. rugpjūčio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 7 d., organizavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos pasėdžio, vyksiančio rugpjūčio 29 d., sprendimų projektų, Aušros gatvės rekonstrukcijos eigos, viešbučio mieste statybos bei susitikimo su potencialiu investuotoju, savaitės renginių bei kitais klausimais. Reprezentacinio filmo „Utena – laimės miestas" pristatymas ir aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su ekspertais-investuotojais dėl saulės kolektorių įrengimo. Susitikimas vyks Vilniuje.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, pagal poreikį – išvykos į miestą.

 

Mero pavaduotojo Vitalijaus Šeršniovo darbotvarkė

2019 m. rugpjūčio 9 d.

 

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 7 d., organizavimo, logotipo „Utena – laimės taškas" vizualinio identiteto kūrimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos pasėdžio, vyksiančio rugpjūčio 29 d., Utenos rajono savivaldybės delegacijos vykimo į Preilius (Latvija) bei kitais klausimais.
11.00 val. – susitikimai su gyventojais, verslo įmonių atstovais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, pagal poreikį – išvykos į miestą.

Mero pavaduotojo Vitalijaus Šeršniovo darbotvarkė

 2019 m. rugpjūčio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vidaus sandorių, UAB „Utenos komunalininkas" teikiamų paslaugų įsigijimo viešojo pirkimo būdu, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 7 d., organizavimo, užsienio svečių, atvykstančių į šventę, priėmimo bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnė Edita Urbonienė, seniūnės pavaduotoja Danutė Inčirauskienė, UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys.
11.00 val. – susitikimai su interesantais, verslo įmonių atstovais.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

 

Mero pavaduotojo Vitalijaus Šeršniovo darbotvarkė

2019 m. rugpjūčio 7 d.

 

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo aprašo, būsto nuomos jaunoms šeimoms kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos, Utenos rajono savivaldybės tarybos pasėdžio, vyksiančio rugpjūčio 29 d., miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 7 d., organizavimo, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.

11.00 val. – susitikimai su interesantais, verslo įmonių atstovais.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

Mero pavaduotojo Vitalijaus Šeršniovo darbotvarkė

2019 m. rugpjūčio 6 d.

 

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto blogos būklės šaligatvių rekonstrukcijos programos parengimo, Stoties gatvės šaligatvių tvarkymo, leidimo statyti mieste kilnojamą kavinę, kavinės Dauniškio parke statybos, naujųjų miesto kapinių plėtros, gyventojų ir organizacijų prašymų, miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 7 d., organizavimo, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
9.00 val. – vicemeras lankysis Stoties gatvėje, domėsis gatvės ir šaligatvių būkle.
11.00 val. – susitikimai su interesantais, verslo įmonių atstovais.
13.00 val. – susitikimas su Saldutiškio seniūnu Broniumi Šliogeriu dėl atliekų surinkimo seniūnijoje.
14.00 val. – miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 7 d., organizacinio komiteto posėdis.

 

Mero pavaduotojo Vitalijaus Šeršniovo darbotvarkė

2019 m. rugpjūčio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 7 d., organizavimo, miesto šventės programos sudarymo, naujųjų miesto kapinių plėtros, Aušros gatvės rekonstrukcijos eigos, fontano Dauniškio ežere veikimo, Kupiškio ir Aukštakalnio gatvių sankryžos tvarkymo, savaitės renginių bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
11.00 val. – susitikimai su interesantais, verslo įmonių atstovais.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

Mero pavaduotojo Vitalijaus Šeršniovo darbotvarkė

2019 m. rugpjūčio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl naujųjų miesto kapinių plėtros, miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 7 d., organizavimo, užsienio partnerių delegacijų, atvyksiančių į miesto šventę, priėmimo, Saldutiškio miestelio šventės, vyksiančios rugpjūčio 3 d., bei kitais klausimais. Reprezentacinio klipo, skirto Utenai – laimės miestui, peržiūra.

9.00 val. – vicemeras vyks į naująsias Utenos miesto kapines, domėsis kapinių plėtra, teritorijos tvarkymu.
11.00 val. – susitikimai su interesantais, verslo įmonių atstovais.
14.00 val. – lankymasis Kuktiškėse, susitikimas su vietos bendruomene, patalpų, skirtų naujoms bendruomenės veikloms plėtoti, apžiūra.

 

Mero pavaduotojo Vitalijaus Šeršniovo darbotvarkė

2019 m. rugpjūčio 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl naujųjų miesto kapinių plėtros, išplėstos kapinių teritorijos apsaugojimo nuo lietaus vandens užliejimo, galimybių įrengti lietaus nuotekas minėtoje kapinių teritorijoje, kelio ženklų statymo, vidaus sandorių, dalyvavimo pilotiniame projekte, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos komunalininkas" Rimantas Kaušylas, miesto seniūnė Edita Urbonienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.

13.00 val. – susitikimas su investuotoju, planuojančiu investuoti į viešbučio statybą Utenoje. Dalyvauja administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

Mero pavaduotojo Vitalijaus Šeršniovo darbotvarkė

2019 m. liepos 31 d.

 

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Pramonės parko, verslo liudijimų suteikimo gyventojams, mokesčio dydžio, taikomo įsigyjant verslo liudijimus, verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų, biudžeto pajamų už išduotus verslo liudijimus, Baltijos kelio 30-mečio minėjimo Utenoje programos bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
10.00 val. – susitikimai su Utenos rajono verslo įmonių vadovais, organizacijų, bendruomenių, įstaigų atstovais.
14.00 val. – mero pavaduotojas lankysis Utenos daugiafunkciame sporto centre.
15.00 val. – pasitarimas dėl paramos jaunai šeimai programos koregavimo ir tobulinimo.

 

 

Mero pavaduotojo Vitalijaus Šeršniovo darbotvarkė

2019 m. liepos 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono švietimo įstaigų vadovų kadencijų, konkursų skelbimo švietimo įstaigų direktoriaus pareigoms eiti, Utenos miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 7 d., organizavimo, Baltijos kelio 30-mečio minėjimo, bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtros, savaitės renginių bei kitais klausimais. Utenos rajono savivaldybės delegacijos vizito į Pontiniją, vykusio liepos 24–28 dienomis, aptarimas.

9.00 val. – susitikimas su UAB „Utenos autobusų parkas" direktoriumi Vidu Žviniu.
11.00 val. – susitikimai su Utenos rajono verslo įmonių vadovais.
14.00 val. – pasitarimas dėl viešbučio statybos Utenoje. Dalyvauja administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.

 

2019 m. liepos 24 d.

Liepos 24–28 dienomis meras išvykęs oficialaus vizito į su Utena jau daugiau kaip 20 metų bendradarbiaujantį miestą Pontiniją (Italija).

2019 m. liepos 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kvietimo dalyvauti nacionaliniame projekte „Išmanusis miestas", organizuojamame UAB „Structum projektai", priešprojektinių pasiūlymų parengimo Utenos rajono gyvūnų globos namų, senojo parko teritorijų, Vestuvių kalnelio prieigų, J. Basanavičiaus gatvės, Utenos meno mokyklos Dailės skyriaus kiemeliui sutvarkyti, Pramonės parko steigimo galimybių, investicijų į Utenos rajoną pritraukimo, susitikimo su ūkio ministru dėl Pramonės parko steigimo Utenoje, vizito į Pontiniją (Italija), vyksiančio liepos 23–28 d., bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. liepos 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl biudžetinių įmonių stebėtojų tarybų, vizito į Pontiniją (Italija), benamių gyvūnų globos ir priežiūros paslaugos pirkimo iš Utenos rajono gyvūnų globos namų, galimybių pagal sutartis priimti benamius gyvūnus iš kitų Utenos apskrities savivaldybių, gyvūnų registracijos, galimybių įamžinti paskutiniojo Aukštaitijos partizano Antano Kraujelio žūties vietą, įsigyjant namą Papiškiuose, miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 7 d., organizavimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. liepos 19 d.

 8.15 val. – vadovų pasitarimas, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.00 val.– pasitarimai administracijoje, einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, jų vizavimas.
2019 m. liepos 18 d.

 8.15 val. – vadovų pasitarimas, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas. 

 9. 00 val. – susitikimas su investuotoju Valdu Trinkūnu dėl būsimojo viešbučio Utenoje statybos. 

10.00 – susitikimas su Kario-partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo labdaros ir paramos fondo direktoriumi Viliumi Aleksandru Maslausku. 

13.00 val.– pasitarimai administracijoje, einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, jų vizavimas. 

15.00 val. – gyventojų priėmimas.
 

2019 m. liepos 17 d. 

8.15 val. – vadovų pasitarimas, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas. 

11.00 val. – meras sveikins XXX pasaulio studentų Universiados bronzos laimėtoją, disko metikę Ievą Zarankaitę ir Utenos daugiafunkcio sporto centro trenerę Vitą Zarankienę.

13.00 val.–17.00 val. – pasitarimai administracijoje, einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, jų vizavimas.

 

2019 m. liepos 16 d.  

8.15 val. – vadovų pasitarimas, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.  

10. 30 val. – meras dalyvaus Utenos rajono savivaldybės administracijoje rengiamoje geriausiai valstybinės brandos egzaminus išlaikiusių rajono gimnazistų pagerbimo šventėje. 

11.00 val. – meras susitiks su Lietuvos beisbolo asociacijos prezidentu Virmidu Neverausku ir Utenos hipodromo direktoriumi Tomu Cicėnu. 

13.00 val.–17. 00 val. – pasitarimai administracijoje, einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, jų vizavimas. 

 

2019 m. liepos 15 d.

 8.15 val. – kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

 9.00 val. – 10.00 val. – susitikimas su UAB „Renatos namai“ vadove Renata Boguševičiene.

 13.00 – 17.00 val. – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

 

2019 m. liepos 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas.
11.00 val. – 16.00 val. meras dalyvaus išrinktojo prezidento Gitano Nausėdos inauguracijos renginiuose.

 

2019 m. liepos 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos neeilinis posėdis.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, gyventojų priėmimas.

 

2019 m. liepos 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl privačių investicijų pritraukimo į rajoną, patalpų smulkiajam verslui pasiūlos ir kt. klausimais.
10.00 val. – susitikimas su politikos veikėju, kalbininku Arvydu Vidžiūnu.
11.00 val. – susitikimas su Utenos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro l. e. direktoriaus pareigas Ina Meidiene.
13. 00 val. – susitikimas su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Utenos departamento direktore Birute Sapkauskiene.
14.00 val. – susitikimas su Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontroliere Daiva Karaliene.

 

2019 m. liepos 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl palankesnių sąlygų sudarymo investuotojams į Utenos pramonės parką, biurokratinės naštos mažinimą verslą pradedantiems asmenims, liepos 11 d. šaukiamo neeilinio Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio ir kt. klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2019 m. liepos 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pasirengimo tradicinei Utenos miesto šventei, ketvirtadienį šaukiamo neeilinio Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio ir kt. aktualiais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2019 m. liepos 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl užsienio investuotojų ketinimo Utenos pramonės parke įsigyti 1,5 ha sklypą metalo pramonės dirbinių įmonei steigti, dėl rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros, pasirengimo Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimui liepos 6-ąją ir kt. klausimais. Dalyvauja l. e. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos pareigas Donata Lubienė.
11 val. – susitikimas su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriumi Vidmantu Bezaru.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2019 m. liepos 4 d.

8.15 val. – kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
9.30 val. – susitikimas su AB „Utenos trikotažas" generaliniu direktoriumi Algirdu Šabūnu, UAB „Utenos vandenys" direktoriumi Gintaru Diržausku, UAB „Utenos vandenys" gamybos direktoriumi Vytautu Šakėnu.
13.00 – 15.00 val. – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.
15.00 val. – gyventojų priėmimas.

 

2019 m. liepos 3 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo papildymo skiriant finansinę paskatą jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti, didesnės būsto nuomos kompensacijos, jaunų šeimų, įsigyjančių žemės sklypą, atleidimo nuo žemės mokesčio, statomų strateginių objektų savininkų atleidimo nuo žemės mokesčio tam tikram laikotarpiui, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo, 2019 m. rajono savivaldybės biudžeto būklės. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. liepos 2 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl patalpų skyrimo „Maisto bankui", Utenos apskrities mokesčių inspekcijos iškėlimo į kitas patalpas, diskusija dėl vidaus sandorių sudarymo tvarkant komunalines atliekas bei teikiant miesto tvarkymo ir priežiūros paslaugas. Diskusijoje dalyvavo advokatas Vilius Masiulis, technologinių paslaugų kampanijos atstovas Eugenijus Rimkevičius, UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas, Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė ir kt.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. liepos 1 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl atstovavimo rajonui liepos 12 d. Vilniuje vyksiančioje išrinktojo prezidento Gitano Nausėdos inauguracijoje, Utenos apskrities mokesčių inspekcijos iškėlimo iš patalpų, kurios atiteks Utenos rajono savivaldybei, ir šio pastato finansinio įvertinimo, Utenos pramonės parko kūrimo, investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo papildymo, kelio pralaidų Užpalių seniūnijoje sutvarkymo ir kitais klausimais.
10.30 val. – susitikimas su Utenos kultūros centro direktoriumi Eriku Druskinu.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. birželio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl STEAM centro steigimo buvusiame „Saulės" gimnazijos pastate (Utenos dvaro pastatas), minėto pastato sutvarkymo priemonių, projektų teikimo 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniams mechanizmams bei Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, klientų priėmimas Utenos rajono savivaldybės administracijoje, patekimo į Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpas kontrolės, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, skyriaus vyr. specialistė Jūratė Brasiūnienė, Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė, Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Monika Makaveckienė. Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vykusio birželio 27 d., aptarimas.
10.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos diplomų įteikimo šventėje, vyksiančioje Utenos kultūros centre.
14.00 val. – susitikimas su Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininku Aldu Skvarnavičiumi.

 

2019 m. birželio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, miesto gimtadienio šventės, vyksiančios rugsėjo 7–8 d., mugės miesto gimtadienio metu organizavimo, Tauragnų ir Leliūnų miestelių švenčių, vyksiančių birželio 29–30 d., gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdyje, vykusiame birželio 26 d., aptartų klausimų pristatymas.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 27 klausimai.
16.00 val. – VšĮ krizių centro „Angelų pieva" labdaros valgyklos atidarymas.

 

2019 m. birželio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo kraštietei, diplomatei Inai Marčiulionytei liepos 6 d., Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 27 d., sprendimų projektų, dviračių takų tinklo Utenos rajone, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
11.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdyje.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

 

2019 m. birželio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl maudyklų prie ežerų ir paplūdimio prie Alaušo ežero Sudeikiuose infrastruktūros ir prižiūrėtojų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 27 d., sprendimų projektų, Dauniško parko infrastruktūros plėtros projekto įgyvendinimo, dalyvavimo Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdyje, vyksiančiame birželio 26 d., turistinio, ekonominio bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtojimo, vandens gręžinio pramonės įmonėms, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – pasitarimas dėl vandens gręžinio pramonės įmonėms įrengimo galimybių. Dalyvauja UAB „Utenos vandenys" direktorius Gintaras Diržauskas.
11.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 27 d., sprendimų projektų peržiūra.
13.30 val. – frakcijos posėdis, ruošiantis birželio 27 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

 

2019 m. birželio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės viešųjų ryšių strategijos, Utenos rajono savivaldybės veiklos viešinimo, Utenos rajono savivaldybės socialinių tinklų administravimo, investicinės politikos ir patrauklios investicinės aplinkos formavimo, Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių, Joninių šventės „Vasarvidžio nakties šventė Aukštaitijos sostinėje Utenoje", vyksiančios prie Dauniškio ežero, bei kitais klausimais. Dalyvauja Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius ryšių su žiniasklaida specialistė Elvyra Sabalytė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. birželio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žemės sklypų skyrimo panaudos būdu verslui plėtoti, investicinės politikos ir patrauklios investicinės aplinkos formavimo, Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių tobulinimo, viešojo sektoriaus įmonių tinklo optimizavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 27 d., sprendimų projektų, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Rolandas Norkūnas.
10.00 val. – susitikimas su UAB „Kautra" atstovais. Dalyvauja UAB „Utenos autobusų parkas" direktorius Vidas Žvinys.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2019 m. birželio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtros strategijos, individualių nuotekų valyklų ar rezervuarų įrengimo kaimo vietovėse aprašo parengimo, galimybių teikti finansinę paramą kaimo gyventojams, įsirengsiantiems individualias nuotekų valyklas ar rezervuarus, kompensavimo kriterijų, įsirengiant individualias nuotekų valyklas ar rezervuarus, nustatymo, lauko tualetų panaikinimo, nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtros Gaspariškių bei kitų individualių namų kvartaluose, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 27 d., sprendimų projektų bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos vandenys" direktorius Gintaras Diržauskas, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos atstovais: kanclerio pavaduotoju administravimui prof. habil. dr. Algirdu Raslanu, Profesinio tobulinimo instituto vadove prof. habil. dr. Giedre Kvieskiene, dėstytoja dr. Giedre Misiūniene dėl bendradarbiavimo pedagogų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo srityje. Dalyvauja Utenos kolegijos direktorius Raimundas Čepukas, Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. birželio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 27 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos plano, VšĮ Utenos ligoninės ir VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro strategijų pritraukti jaunus specialistus, Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų kvartalų infrastruktūros tvarkymo 2019–2023 metais programos, galimybių teikti finansinę paramą kaimo gyventojams, įsirengsiantiems individualias nuotekų valyklas, vandens tiekimo sausros metu seniūnijose esančių kapinių priežiūrai, viešajame sektoriuje veikiančių įmonių tinklo optimizavimo strategijos, Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
10.00 val. – susitikimas su AB Swedbank Rytų Lietuvos filialo Utenos ir Molėtų klientų aptarnavimo centro valdytoja Reda Sapiegiene.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. birželio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vietos plėtros strategijos (VPS) priemonės „Parama investicijoms į viešosios infrastruktūros kūrimą bei kultūros paveldo objektų atnaujinimą ir pritaikymą bendruomenės poreikiams", Užpalių dvaro renovacijos projekto įgyvendinimo, Vyžuonėlių dvaro „minkštojo" projekto (filmuko sukūrimas) įgyvendinimo, paramos investicijoms į viešųjų erdvių sutvarkymą ir infrastruktūros atnaujinimą, paramos investicijoms į kaimo kultūros paveldo objektų atnaujinimą, kraštovaizdį, Utenos regiono vietos veiklos grupės veiklos, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Utenos regiono vietos veiklos grupės administracijos vadovė Jolita Umbrasienė, VPS administratorė Edita Rukšytė, VPS viešųjų ryšių specialistas Modestas Gadliauskas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
14.00 val. – susitikimas su Utenos apskrities rajonų savivaldybių merais.

 

2019 m. birželio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl veiklų mokyklose esant rekordiniam karščiui, patalpų vėsinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kondicionavimo sistemų įrengimo ugdymo įstaigose, Vyžuonėlių dvaro centrinio pastato įsigijimo galimybių, dvaro įveiklinimo plano sudarymo, Vyžuonėlių dvaro vizijos: dvaras – užsienio ir šalies turistų traukos objektas, Užpalių ir Utenos dvarų renovacijos projektų, investicinių lėšų dvarų renovacijai, investuotojų pritraukimo į Utenos rajoną, išskirtinių sąlygų sudarymo investuotojams, renginio „Lietuvos Rytų Aukštaitijos naktinis tinklinis 2019", savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė, Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, specialistas Arvydas Mitalas, Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
10.00 val. – susitikimas su LR Seimo nariu Edmundu Pupiniu.
10.40 val. – meras lankysis mieste, domėsis gatvių priežiūra ir tvarkymu, vyks apžiūrėti Rašytojų gatvę.
11.59 val. – Tylos minutė Utenio aikštėje.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

Birželio 15–16 d. meras dalyvaus Tarptautinėje poezijos šventėje „Aukštaitijos literatūrinė vasara" . Birželio 16 d. 14.00 val. – Antano Miškinio literatūrinės premijos teikimas A. ir M. Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje Juknėnuose.

 

2019 m. birželio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl neeilinio Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, sklypo skyrimo verslo plėtojimui, kultūros paveldo objekto-pastato, priklausiančio Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centrui, remonto galimybių, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, skyriaus vyr. specialistas Rolandas Norkūnas.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 14 klausimų.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2019 m. birželio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl neeilinio Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 13 d., sprendimų projektų, patalpų vėdinimo abiturientų egzaminų laikymo vietose, esant rekordiniams karščiams, leidimo privačiam asmeniui privačiame sklype statyti prekybos paskirties pastatą Aušros gatvėje, aplinkinių daugiabučių namų gyventojų parašų surinkimo dėl minėto pastato statybos, kaimo kelių su žvyro danga priežiūros ir tvarkymo, multifunkcės sporto aikštelės K. Donelaičio gatvėje perspektyvų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. birželio 11 d.

10.00 val. – meras LR Seime klausysis Jos Ekscelencijos Dalios Grybauskaitės metinio pranešimo

 

2019 m. birželio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl LR Seimo kontrolierės Mildos Vainiutės vizito Utenos rajono savivaldybėje, neeilinio Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 13 d., sprendimų projektų, seniūnijų kelių su žvyro danga tvarkymo ir priežiūros, gatvių dangos sutvarkymo Antalgėje, nuotekų ir tinklų tiesimo Daugailiuose, Kuktiškėse, Sudeikiuose ir kituose rajono miesteliuose strategijos, gyvenimo kokybės kūrimo kaimo vietovėse, Šventosios upės ties Vyžuonomis valymo galimybių, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.30 val. – meras lankysis mieste, domėsis gatvių su žvyro danga tvarkymo, asfaltavimo reikalais.
13.00 val. – susitikimas su LR Seimo kontroliere Milda Vainiute.
13.30 val. – frakcijos posėdis, ruošiantis birželio 13 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

 

2019 m. birželio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl atkurtos Utenoje savivaldos 100-mečio paminėjimo renginio, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 13 d., sprendimų projektų, Vyžuonų mokyklos pasveikinimo 155-erių metų sukakties proga, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – interviu Lietuvos ryto televizijai. Pokalbis su žurnalistu Andriumi Kavaliausku.
10.00 val. – meras dalyvaus atkurtos Utenoje savivaldos 100-mečio minėjime. 12.00 val. sveikins susirinkusius į šventę Utenos rajono žmones, įteiks pažymėjimus išrinktiems miesto seniūnaičiams.
16.30 val. – meras dalyvaus fotomenininko Klaudijaus Driskiaus forografijų parodos atidaryme Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

 

2019 m. birželio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vyžuonaičio ežero kraštovaizdžio sutvarkymo projekto įgyvendinimo, finansinių įsipareigojimų, kuriant Vyžuonaičio parką, naštos mažinimo galimybių, Rašės upelio kraštovaizdžio projekto, tako nuo Užpalių gatvės iki Utenos rajono gyvūnų globos namų tiesimo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
9.00 val. – meras sveikins tradicinio renginio – Jaunimo praktikos savivaldybėje dalyvius, Utenos rajono progimnazijų, pagrindinių mokyklų ir gimnazijų mokinius.
11.00 val. – meras lankysis mieste, domėsis sporto aikštynų būkle, kitais miesto reikalais. Tęsiant Jaunimo praktikos savivaldybėje renginį, kartu su meru mieste lankysis ir mokiniai, pageidavę susipažinti su mero darbu.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2019 m. birželio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl laikinų krepšinio stovų pastatymo teniso ir krepšinio aikštelėje prie Daugiafunkcio sporto centro, savivaldybės viešųjų ryšių strategavimo, Vyžuonaičio parko projekto įgyvendinimo, privačių žemės sklypų dalių išpirkimo iš gyventojų galimybių tiesiant taką aplink Vyžuonaičio ežerą, finansinių įsipareigojimų, kuriant Vyžuonaičio parką, naštos mažinimo galimybių, Pramonės parko steigimo, tradicinio renginio – jaunimo praktikos savivaldybės administracijoje, vyksiančios birželio 6 d., bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
9.30 val. – pasitarimas dėl Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos sporto aikštyno, sporto aikštyno konstrukcijų, skirtų krepšiniui, tvarkymo. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. birželio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto sporto aikštynų, Adolfo Šapokos gimnazijos sporto aikštyno konstrukcijų, skirtų krepšiniui, tvarkymo, specialisto vyr. architekto pareigoms užimti Utenos rajono savivaldybės administracijoje, savivaldos 100-mečio paminėjimo Utenio a. birželio 7 d., gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė.
9.30 val. – pasitarimas dėl kūdikio kraitelio, įteikiamo kiekvienam gimusiam vaikui, Šeimos stiprinimo tvarkos aprašo. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. birželio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl nekilnojamo turto ir žemės mokesčio tarifo, kelių sodų bendrijose tvarkymo, viešųjų ryšių strategijos, savivaldybės darbų, įgyvendinamų projektų, programų (Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo, Emigracijos, nedarbo mažinimo ir paramos jaunai šeimai, Finansinės paramos jaunai šeimai įsigyjant pirmą būstą) viešinimo, pramonės parko kūrimo, Utenos verslo informacijos ir Utenos turizmo informacijos centrų reorganizacijos, savaitės renginių bei kitais klausimais. Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vykusio gegužės 30 d., metu priimtų sprendimų aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – meras lankysis sodų bendrijose prie Jasonių, domėsis vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo eiga.
13.30 val. – pasitarimas dėl pramonės parko kūrimo, Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.

 

2019 m. gegužės 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Čekijos Respublikos ambasadoriaus Vit Korselt vizito, Vestuvių kalnelio prie Klovinių užtvankos, teritorijos prie Vestuvių kalnelio infrastruktūros sutvarkymo, Klovinių užtvankos rekonstrukcijos projekto įgyvendinimo antrojo etapo, teritorijos prie Klovinių užtvankos pavertimo pramogų slėniu, pritraukiančiu ir vestuvininkus, ir poilsiautojus, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – Čekijos Respublikos ambasadoriaus Vit Korselt vizitas Utenoje.
Vizito programa: 10.00 val. – priėmimas Utenos rajono savivaldybės administracijoje, susitikimas su Utenos rajono savivaldybės meru Alvydu Katinu ir kitais savivaldybės vadovais.
11.00 val. – lankymasis Utenos Krašuonos progimnazijoje.
12.00 val. – parodos apie Olgą Havlovą atidarymas Utenos kolegijos Medicinos fakultete.
14.00 val. – lankymasis Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.
15.00 val. – lankymasis AB „Utenos trikotažas".

 

2019 m. gegužės 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, posėdžio sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės administracijos vadovų skyrimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo.
Pranešėjas – E. Šinkūnas
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo.
Pranešėjas – E. Šinkūnas
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo.
Pranešėjas – E. Šinkūnas
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo.
Pranešėjas – E. Šinkūnas
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo.
Pranešėja – M. Makaveckienė
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo.
Pranešėjas – E. Puodžiukas
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
Pranešėjas – E. Šinkūnas
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
Pranešėjas – E. Šinkūnas
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Utenos regiono plėtros tarybą.
Pranešėja –M. Makaveckienė
10. Dėl įgaliojimo tvirtinti biudžetinių įstaigų vadovų pareigybės aprašymus.
Pranešėjas – E. Šinkūnas
11. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2020 metams.
Pranešėja – A. Vedrickienė
12. Dėl fiziniams asmenims neapmokestinamų žemės sklypų dydžių 2019 metams nustatymo.
Pranešėja – A. Vedrickienė
13. Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.
Pranešėja – A. Vedrickienė
14. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitai.
Pranešėja – R. Serbentienė
15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo TS-175 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.
Pranešėja – R. Serbentienė
16. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pranešėja – D. Šimonėlienė
17. Dėl leidimo įsigyti važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su nuolaida.
Pranešėja – D. Šimonėlienė
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-159 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Utenio a. 7, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos statistikos departamentui" pakeitimo.
Pranešėja – D. Šimonėlienė
19. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (konteinerinės katilinės) perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.
Pranešėja – D. Šimonėlienė
20. Dėl nekilnojamojo turto (patalpos – garaže, Vaižganto g. 11, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos transporto saugos administracijai.
Pranešėja – D. Šimonėlienė
21. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
Pranešėja – D. Šimonėlienė
22. Dėl rinkos pataisos koeficiento taikymo laiko pratęsimo būsto, esančio Smėlio g. 15-206, Utenos mieste, nuomos mokesčiui apskaičiuoti.
Pranešėja – D. Šimonėlienė
23. Dėl rinkos pataisos koeficiento taikymo laiko pratęsimo būsto, esančio Parko g. 6-2, Jasonių kaime, Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajono savivaldybėje, nuomos mokesčiui apskaičiuoti.
Pranešėja – D. Šimonėlienė
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-191 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo" pakeitimo.
Pranešėja – E. Židonienė
25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-192 „Dėl VšĮ Utenos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo" pakeitimo.
Pranešėja – E. Židonienė
26. Dėl Utenos meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
Pranešėjas – R. Kraulišas
27. Dėl įgaliojimo organizuoti konkursus Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareigoms eiti.
Pranešėjas – E. Šinkūnas
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.
Pranešėja – I. Šakalienė
29. Dėl Utenos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų tvirtinimo.
Pranešėja – R. Jankauskienė
30. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos mieste).
Pranešėjas – N. Malinauskas
31. Dėl informacijos apie Vyžuonaičio parko teritorijos detaliojo plano koncepciją.
Pranešėjai – N. Malinauskas, UAB „Urbanistika" projektų vadovė R. Bakšytė.

 

2019 m. gegužės 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 30 d., posėdžio sprendimų projektų, nekilnojamo turto ir žemės mokesčio tarifo, Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) narių atstovų suvažiavimo, Pramonės parko kūrimo, Čekijos ambasadoriaus Lietuvoje Vit Korselt vizito Utenoje gegužės 31 d., savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Vizito į Gorio (Sakartvelas) miestą ir bendradarbiavimo sutarties pasirašymo aptarimas. Dalyvauja Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
11.00 val. – meras dalyvaus LSA narių atstovų suvažiavime.

 

LSA NARIŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ
Vilnius

 

11.00 –12.00 val.
12.00 –12.30 val.

 

12.30 –12.40 val.

 

12.40 –13.00 val.

 

13.00 –13.30 val.

 

13.30 –13.40 val.
13.40 –14.00 val.

 

14.20 –14.30 val.
14.30 –15.00 val.

 

15.00 –15.30 val.

 

15.30 –15.40 val.
15.40 –16.10 val.

 

.

 

Dalyvių registracija.
1. Suvažiavimo atidarymas. Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidento Ričardo Malinausko ir svečių sveikinimo žodis.
2. Suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas. Suvažiavimo organizacinės procedūros: komisijų (mandatų, balsų skaičiavimo, redakcinės) sudarymas.
3. Ataskaitinis LSA prezidento pranešimas. LSA prezidentas Ričardas Malinauskas.
4. LSA viceprezidentų pasisakymai.
LSA viceprezidentai: Algirdas Vrubliauskas, Kęstutis Vaitukaitis, Povilas Žagunis.
5. Revizijos komisijos pranešimas.
Revizijos komisijos pirmininkas Vitalijus Satkevičius.
6. Suvažiavimo delegatų, svečių pasisakymai (pagal poreikį):
6.1. Lietuvos delegacijos Europos Sąjungos Regionų komitete vadovo Arnoldo Abramavičiaus pasisakymas.
6.2. Lietuvos delegacijos Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžios kongrese vadovo Gintauto Gegužinsko pasisakymas.
7. Mandatų komisijos pranešimas. Mandatų komisijos pirmininkas.
8. LSA prezidento rinkimai (kandidatūrų iškėlimas, kandidatų prisistatymas, delegatų pasisakymai dėl kandidatų, balsavimas).
9. LSA viceprezidentų rinkimai (kandidatūrų iškėlimas, kandidatų prisistatymas, delegatų pasisakymai dėl kandidatų, balsavimas).
10. Revizijos komisijos rinkimai.
11. Suvažiavimo sprendimų (nutarimų) svarstymas ir priėmimas:
11.1. Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos 2018 metų finansinės ataskaitos, balanso ir veiklos rezultatų ataskaitos pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis patvirtinimo. LSA direktorė Roma Žakaitienė.
11.2. Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos 2019 m. finansinės sąmatos bei nario mokesčio plano 2019 m. patvirtinimo. LSA direktorė Roma Žakaitienė.
11.3. Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos įstatų 4.19 punkto pakeitimo. LSA patarėjas teisės klausimais Aleksandras Tiaškevičius.
11.4. Dėl teisių Lietuvos savivaldybių asociacijai suteikimo. LSA direktorė Roma Žakaitienė.
11.5. Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos 2019–2022 metų veiklos prioritetų.
Baigiamasis LSA prezidento žodis.

 

2019 m. gegužės 24 d.

Gegužės 24–28 d. - mero vizitas Sakartvelo Gorio mieste, bendradarbiavimo sutarties pasirašymas.

 

2019 m. gegužės 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo, stebėjimo kamerų įrengimo šalia pusiau požeminių konteinerių aikštelių, gyventojų skatinimo tausoti aplinką, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 30 d., sprendimų projektų, vizito į Gorio (Sakartvelas) miestą ir bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Goriu bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. gegužės 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiafunkcės sporto aikštelės prie Utenos daugiafunkcio sporto centro tvarkymo, aikštelės įrenginių remonto, dangos keitimo, Palangos gatvės atšakos, Čiurlionio gatvės ir J. Basanavičiaus gatvės atšakos link Utenos rajono gyvūnų globos namų tvarkymo, 2016–2018 m. Utenos miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo programos papildymo ir tęstinumo, bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Gorio (Sakartvelas) miestu, gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, miesto seniūnė Edita Urbonienė, seniūnės pavaduotoja Danutė Inčirauskienė, UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas.
11.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 30 d., sprendimų projektų peržiūra.
17.30 val. – meras dalyvaus Utenos vyrų krepšinio komandos „Juventus" krepšininkų, trenerių, vadovų ir kito personalo pagerbimo ir padėkos vakare, vyksiančiame poilsio ir renginių centre „Alaušo slėnis".

 

2019 m. gegužės 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl tiltų Utenos rajone bei Aukštaitijos nacionaliniame parke būklės, Strazdų kaimo tilto renovacijos, patalpų skyrimo Utenos rajono socialinių paslaugų centrui Utenos rajono užimtumo tarnybos patalpose, Šeimos šventės, vyksiančios gegužės 19 d. Utenos kultūros centro kiemo erdvėse bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.
10.00 val. – meras dalyvaus Vilniaus Tech Parke vyksiančioje konferencijoje-diskusijoje „Savivaldos indėlis įgyvendinant energinio efektyvumo didinimo programas". Konferencijos rengėjai – Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) ir Aplinkos ministerija. Konferencijoje dalyvaus aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, BETA direktorius Valius Serbenta. Konferencijos metu vyks „Metų renovacijos projekto" nugalėtojų apdovanoji

 

2019 m. gegužės 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Klovinių užtvankos rekonstrukcijos antrojo etapo, finansinio savivaldybės prisidėjimo prie užtvankos rekonstrukcijos, rekonstruotos užtvankos teritorijos pritaikymo lankytojams, poilsiautojams, vestuvininkams, Vestuvių kalno tvarkymo, užtvankos teritorijos apšvietimo, tilto per Krašuonos upę rekonstrukcijos, investicijų pritraukimo, žemės sklypo pasirinkimo ir formavimo verslui plėtoti, įmonei kurti, miesto seniūnaičių rinkimų, vykstančių šiandien, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė, vyr. specialistas Sigitas Urbonas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. specialistas Rolandas Norkūnas, verslininkas, įmonės direktorius Gintautas Malinauskas.
10.00 val. – pasitarimas dėl nekilnojamo turto mokesčio tarifo nustatymo. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2019 m. gegužės 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Lietuvos kaimo turizmo XXII-o sezono atidarymo šventės, bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtros, bendradarbiavimo sutarties su Gorio (Sakartvelas) miestu pasirašymo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio gegužės 30 d., Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
12.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos kaimo turizmo XXII-o sezono, organizuojamo Utenos rajono savivaldybės ir Lietuvos kaimo turizmo asociacijos, atidarymo šventėje „Smetoniškas suėjimas", vyksiančioje poilsio ir renginių centre „Alaušo slėnis".

 

2019 m. gegužės 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Joneliškio ir Grybelių seniūnaitijų seniūnaičių rinkimų Utenos meno mokyklos Dailės skyriuje, mero susitikimo su minėtų seniūnijų gyventojais, Aušros, Žibuoklių, Miškininkų ir kitų gatvių rekonstrukcijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos plano rekonstruoti Kupiškio gatvę, skelbimų, informacinių stendų mieste rekonstravimo ir modernių, puošiančių miestą, statymo, Utenos pramonės parko steigimo inicijavimo, galimybės pritraukti užsienio kapitalo investicijas į septynis neužimtus žemės sklypus, esančius mieste, Utenos rajono savivaldybės administracijos su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovų susitikimo, vyksiančio šiandien ministerijoje, dėl Pramonės parko steigimo Utenoje bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnė Edita Urbonienė, seniūnės pavaduotoja Danutė Inčirauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.00 val. – Lietuvos kaimo turizmo XXII-o sezono, organizuojamo Utenos rajono savivaldybės ir Lietuvos kaimo turizmo asociacijos, atidarymo šventės „Smetoniškas suėjimas", vyksiančios gegužės 15 d. poilsio ir renginių centre „Alaušo slėnis", pristatymas ir aptarimas. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, skyriaus vyr. specialistė Jūratė Brasiūnienė, Utenos kultūros centro direktorius Erikas Druskinas.
11.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo. Dalyvauja Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė.
14.00 val. – daugiavaikės motinos, išauginusios ir dorai išauklėjusios aštuonis vaikus, Irenos Stanislovos Klibienės, gimusios 1943 m. ir gyvenančios Daugailių sen., Nuodėgulių kaime, LR Prezidentūros apdovanojimas ordino „Už nuopelnus Lietuvai" medaliu. Apdovanojimo įteikimas vyks Utenos rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos patalpose.
17.00 val. – meras dalyvaus Joneliškio ir Grybelių seniūnaitijų seniūnaičių rinkimų metu vyksiančiame susitikime su šių seniūnaitijų gyventojais, vyksiančiame Utenos meno mokyklos Dailės skyriaus salėje.

 

2019 m. gegužės 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono dešimtokų matematikos pasiekimų rezultatų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 30 d., mero dalyvavimo konferencijoje-diskusijoje „Savivaldos indėlis įgyvendinant energinio efektyvumo didinimo programas", vyksiančioje gegužės 17 d., gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Lietuvos prezidento rinkimų, vykusių gegužės 12 d., rezultatų aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. gegužės 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimo, šeimos verslo skatinimo, Pramonės parko kūrimo, Joneliškio, Gaspariškių ir kitų miesto gatvių asfaltavimo, poeto Alfonso Nykos-Niliūno gimtosios sodybos vietos įamžinimo, Alfonso Nykos-Niliūno 100-ųjų gimimo metinių paminėjimo programos, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė.
14.00 val. – susitikimas su verslo atstovais dėl investicijų.
20.00 val. – meras dalyvaus Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos Mokinių tarybos rengiamuose tradiciniuose Šapokos Gimnazijos Muzikiniuose Apdovanojimuose – „ŠGMA 2019".

 

2019 m. gegužės 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vaikų vasaros stovyklų organizavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 30 d., komitetų ir komisijų sudarymo, bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtros, Utenos rajono dešimtokų matematikos žinių lygio, miesto seniūnaičių rinkimų, gyventojų skatinimo dalyvauti seniūnaičių rinkimuose, medžių nupjovimo miesto teritorijoje, atliekų tvarkymo ir surinkimo mieste, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos Mokinių tarybos gegužės 10 dieną rengiamų tradicinių Šapokos Gimnazijos Muzikinių Apdovanojimų – „ŠGMA 2019", savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas, skyriaus vyr. specialistė Asta Vainiūtė-Misevičė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, miesto seniūnės pavaduotoja Danutė Inčirauskienė.
13.00 val. – susitikimas su Utenos kolegijos direktoriumi, Utenos rajono savivaldybės tarybos nariu Raimundu Čepuku dėl regioninės konferencijos organizavimo.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2019 m. gegužės 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žemės mokesčio nustatymo, gyventojų atleidimo nuo žemės mokesčio ir jo sumažinimo, atliekų tvarkymo ir surinkimo mieste, UAB „Utenos komunalininkas" transporto surenkant ir išvežant atliekas patogaus privažiavimo prie konteinerių, gyventojų-„šiukšlintojų" baudimo ir nubaustųjų viešinimo, gyventojų švietimo dėl atliekų tvarkymo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, miesto seniūnės pavaduotoja Danutė Inčirauskienė, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėjos pavaduotoja Rasa Kaziliūnienė.
14.00 val. – susitikimas su Lietuvos onkologų draugijos atstovais.
16.00 val. – Utenos Rotary vardinio suoliuko statymas Vyžuonos parke.

 

2019 m. gegužės 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mini Lietuvos parko kūrimo Ukmergės rajone, galimo Utenos rajoną reprezentuojančio objekto (Dauniškio parko ir fontano, Vyžuonos parko, Miesto sodo, Meno mokyklos Dailės filialo pastato, V. Valiušio keramikos muziejaus Leliūnuose ir kt.) maketo, atsidursiančio parke, turizmo plėtros mieste ir rajone strategijos, Utenos, kaip laimės miesto, įvaizdžio kūrimo, miesto parkų „įdarbinimo", Utenos rajono verslo atstovų pritraukimo plėtoti verslą miesto rekreacinėse zonose vasaros metu, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos, skirtos poeto Alfonso Nykos-Niliūno gimimo 100-mečiui, paminėjimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
10.00 val. – gėlių padėjimas ant poeto Alfonso Nykos-Niliūno kapo senosiose Utenos kapinėse, minint poeto gimimo 100-ąsias metines. Dalyvauja poetai Vytautas Kazela, Regina Katinaitė-Lumpickienė, Petras Panavas, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė Vida Garunkštytė, Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas.
14.00 val. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos, skirtos poeto Alfonso Nykos-Niliūno gimimo 100-mečiui, paminėjimas Pačkėnuose, Raganų muziejuje.

 

2019 m. gegužės 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicijų pritraukimo, investavimo į gamybą ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių koregavimo, darbo grupės sudarymo minėtoms taisyklėms koreguoti, viešbučio statybos mieste, Utenos rajono socialinių paslaugų centro patalpų perkėlimo, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos, skirtos poeto Alfonso Nykos-Niliūno gimimo 100-mečiui, paminėjimo, vyksiančio gegužės 7 d., kitų savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – meras sveikins gydytoją Arvydą Paleckį, kuriam suteiktas nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas.

 

2019 m. balandžio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kelių su žvyro danga (Ukmergės, Žvejų, Bočių, dalies Kovo 11-osios, Miškininkų, Žibuoklių, Viešos, K. Ladygos ir kitų gatvių) asfaltavimo, Kelių priežiūros ir plėtros programos, programos lėšų skirstymo tvarkos savivaldybėms, kelių tvarkymo teritorijose, kuriose kuriamos darbo vietos, ir sodų bendrijose, kelių rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto tvarkų, kelių seniūnijose žvyravimo ir lyginimo greideriu, Pramonės parko steigimo, kioskų statymo mieste, sąlygų verslo plėtrai sudarymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė. Merų susitikimo su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu ir Vyriausybės nariais, vykusio balandžio29 d., aptarimas.
14.00 val. – susitikimas su Raganų muziejaus, veikiančio Pačkėnuose, steigėjais ir veiklų organizatoriais dėl muziejaus veiklos plėtros.
16.00 val. – meras dalyvaus Šv. Florijono, ugniagesių globėjo, dienos paminėjime, vyksiančiame Utenos priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje.

 

2019 m. balandžio 29 d.

10.00 val. – meras dalyvaus merų susitikime su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu ir Vyriausybės nariais aktualiais vietos savivaldos ir centrinės valdžios bendradarbiavimo klausimais. Susitikimas vyks Vilniuje, LR Vyriausybės posėdžių salėje. Susitikimą organizuoja Vyriausybės kanceliarija ir Lietuvos savivaldybių asociacija.
12.00 val. – susitikimas su socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu dėl Užimtumo centro Utenos skyriaus patalpų perkėlimo. Susitikimas vyks Vilniuje.

 

2019 m. balandžio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, žymaus krepšininko, kraštiečio Jono Valančiūno paramos fondo veiklos plėtros Utenos rajone, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 38 klausimai.
13.30 val. – susitikimas su Europos Parlamento nare Vilija Blinkevičiūte ir LR Seimo nare Rasa Budbergyte.
16.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2019 m. balandžio 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 25 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, kontroliuojančių institucijų gausos ir jų vykdomos veiklos rezultatų, inovacijų parodos „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime" Utenos Dauniškio gimnazijoje, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
10.00 val. – inovacijų parodos „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime" Utenos Dauniškio gimnazijoje, organizuotos LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, bendradarbiaujant su Utenos miesto savivaldybe ir Utenos švietimo centru bei Utenos Dauniškio gimnazija, atidarymas. Paroda gimnazijoje veiks balandžio 24–25 d.
14.00 val. – Utenos rajono tautodailininkų darbų parodos, vykstančios Utenos kraštotyros muziejuje, pristatymas ir aptarimas.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

 

2019 m. balandžio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 25 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, „Juventus" mokinių lygos renginio balandžio 26–27 d., akcijos „Darom", vyksiančios balandžio 27 d., fontano Dauniškio ežere atidarymo šventės, savaitės renginių bei kitais klausimais.
11.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 25 d., sprendimų projektų peržiūra.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. balandžio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Pramonės parko steigimo, viešbučio statybos mieste, investicijų skatinimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 25 d., sprendimų projektų, socialinei paramai skirtų lėšų panaudojimo, Utenos r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Saldutiškio ugniagesių komandos veiklos, galimybių viešąsias įstaigas Saldutiškyje sukelti į vieną vietą, Utenos rajono socialinių paslaugų centro perkėlimo į Užimtumo tarnybos Utenos skyriaus patalpas, J. Basanavičiaus gatvės namo nr. 98 gyventojų prašymo dėl teritorijoje numatomų atlikti darbų, šaligatvių tvarkymo mieste, Taikos gatvės atšakos tęsinio Aukštakalnyje nutiesimo galimybių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika.
10.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 25 d., sprendimų projektų peržiūra.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. balandžio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl eismo situacijos ryto valandomis Aukštakalnio mikrorajone, išvažiavimo iš Taikos gatvės į Kupiškio gatvę praplatinimo, SPA įrengimo ir Aukštakalnio progimnazijos teritorijos sutvarkymo, naujos kadencijos Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 25 d., sprendimų projektų, Utenos rajono seniūnijų gyvenamųjų vietovių ribų keitimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
9.30 val. – elektros pastotės Sirutėnuose rekonstrukcijos pristatymas. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, projekto vadovas bei statytojo, rangovo ir projektuotojo atstovai.
10.00 val. – meras lankysis mieste, vyks į Aukštakalnio, Vyturių ir kitus mikrorajonus, domėsis miesto tvarkymu, gatvių priežiūra.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2019 m. balandžio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl VšĮ Utenos ligoninės finansinės ir projektinės veiklos, Vaikų skyriaus remonto baigimo ir atidarymo, modernios medicininės įrangos įsigijimo, jaunų gydytojų pritraukimo į Utenos ligoninę galimybių, jų skatinimo atvykti į Uteną priemonių, ligoninės medicinos personalo darbo užmokesčio dydžio, pensinio amžiaus gydytojų skaičiaus, susitikimo su Gaspariškių gatvės gyventojais, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Eligija Židonienė.
14.00 val. – susitikimas su prekybos tinklo LIDL atstovais dėl LIDL veiklos plėtros.
17.15 val. – susitikimas su Gaspariškių gatvės gyventojais dėl gatvės tvarkymo, asfaltavimo, priežiūros. Susitikimas vyks Utenos rajono savivaldybės administracijoje.

 

2019 m. balandžio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) projektinės veiklos, asmenų, prisirašiusių prie PSPC, ir apsilankymų PSPC skaičių, apsilankančiųjų srautų reguliavimo, Utenos PSPC etatų ir personalo, kaimo medicinos punktų veiklos, etatų, medicinos punktų finansinių rezultatų, darbuotojų skaičiaus ir jų vidutinio darbo užmokesčio, jaunų gydytojų pritraukimo į Utenos rajoną galimybių, jų skatinimo priemonių, pensinio amžiaus gydytojų darbo, naujųjų Utenos kapinių plėtros, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos PSPC direktorius Edvinas Ašoklis, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Eligija Židonienė.
10.30 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono bendruomenių socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo projektų finansavimo, dienos centrų veiklos. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
11.00 val. – susitikimas su TV žurnalistais dėl bendradarbiavimo ir laidos apie Utenos miesto ir rajono kūrimo galimybių.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. balandžio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 25 d., Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, viešbučio Utenoje, Maironio g. 6A statybos, viešbučio apgyvendinimo, užimtumo ir veiklos strategavimo, Utenos rajono kultūros darbuotojų konferencijos, skirtos Kultūros dienai paminėti, naujų pusiau požeminių konteinerių naudojimo pradžios, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.30 val. – meras, laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas Zita Ringelevičienė lankysis naujosiose Utenos kapinėse, domėsis kapinių plėtra, kolumbariumo statybos galimybėmis.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. balandžio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vidaus sandorių sudarymo galimybių išaiškinimo, atliekų surinkimo seniūnijose, Utenos miesto teritorijų tvarkymo ir priežiūros paslaugų įkainių nustatymo, naujų pusiau požeminių konteinerių naudojimo pradžios, Gaspariškių gatvės tvarkymo, susitikimo su gatvės gyventojais, popietės-susitikimo Daugailių pagrindinėje mokykloje ir vaikų dienos centro atidarymo bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas, miesto seniūnė Edita Urbonienė, seniūnės pavaduotoja Danutė Inčirauskienė.
10.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
11.00 val. – susitikimas su „Versli Lietuva" atstovais dėl Bendradarbystės centro „Spiečius" (netradicinio tipo verslo vystymosi erdvės, pritaikytos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bendradarbiauti tarpusavyje ir plėstis) įsteigimo Utenoje.
13.00 val. – meras dalyvaus Daugailių pagrindinėje mokykloje vyksiančioje popietėje-susitikime „Čia mūsų namai", skirtoje iškiliems Daugailių krašto žmonėms pagerbti ir vaikų dienos centro „Žingsniai Daugailiuose" atidarymui. Dienos centro atidarymas vyks 14.30 val.

 

2019 m. balandžio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pirmojo 2019–2023 m. kadencijos Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 11 d., posėdžio sprendimų projektų, tarybos narių priesaikos, jaunų medikų pritraukimo į Utenos ligoninę ir Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrą, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
11.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 11 d., sprendimų projektų peržiūra.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. balandžio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono bendro plano koncepcijos pateikimo Utenos rajono savivaldybės tarybai tvirtinti, miesto detaliųjų planų pakeitimo, pirmojo 2019–2023 m. kadencijos Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 11 d., Bendradarbystės centro „Spiečius" (netradicinio tipo verslo vystymosi erdvės, pritaikytos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bendradarbiauti tarpusavyje ir plėstis) įsteigimo Utenoje, Utenos rajono verslo paramos Kario partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo labdaros ir paramos fondui siekiant įamžinti paskutiniojo Lietuvos partizano atminimą, – nupirkti Papiškių kaime esantį namą, kuriame slapstėsi Antanas Kraujelis, Utenos rajono savivaldybės ir verslo įmonių bendradarbiavimo plėtojimo, susitikimų su Utenos verslo įmonių atstovais, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos paminėjimo, kraštiečio poeto Alfonso Nykos-Niliūno atminimo įamžinimo gimimo 100-ųjų metinių proga bei kitais klausimais. Dalyvauja Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktorius Jurgis Dumbrava, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. balandžio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl naujųjų kapinių plėtros projekto įgyvendinimo, pirmojo 2019–2023 m. kadencijos Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 11 d., pievų gaisrų darančios žalos gamtai, padegėjų nubaudimo, pastato Tauragnuose, kuriame veikia Utenos kultūros centro Tauragnų skyrius, biblioteka ir muziejus, rekonstrukcijos, nukeliant biblioteką į pirmą aukštą, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. balandžio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais, bendradarbiavimo plėtros, susitikimo su Aukštakalnio g. 16 gyventojais, paramos jaunai šeima programos tobulinimo, kraštiečio poeto Alfonso Nykos-Niliūno gimimo 100-ųjų metinių minėjimo, pastato Tauragnuose, kuriame veikia kultūros centras, biblioteka ir muziejus, rekonstrukcijos, nukeliant biblioteką į pirmą aukštą, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė.
10.00 val. – susitikimas su Aukštakalnio g. 16 gyventojais dėl ant slenkančio šlaito esančio daugiabučio namo, būtinybės išsikraustyti iš avarinės būklės namo, pagalbos ir išsamios informacijos dėl namo renovacijos, terminų, kainos suteikimo gyventojams.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2019 m. balandžio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinėms reikmėms sutaupytų lėšų panaudojimo, Pramonės parko steigimo procedūrų, Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovų susitikimo su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovais dėl Pramonės parko steigimo, Pramonės parko plėtros plano, Statybos priemonių plano vykdymo, vaikų darželių „Šaltinėlis" ir „Pasaka" renovacijos, Dauniškio ežero pakrantės, Vaikutėnų administracinio pastato vidaus patalpų, Vyžuonėlių ežero ir Rašės upelio teritorijos infrastruktūros tvarkymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriau vedėja Romualda Serbentienė. Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vykusio Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje balandžio 2 d., aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. balandžio 2 d. 

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Biliakiemio bendruomenės namų stogo remonto, Joneliškio ir Gaspariškių gatvių tvarkymo, bei asfaltavimo, susitikimo su Gaspariškių gatvės gyventojais dėl gatvės tvarkymo, miesto baseino įrengimo, Alių trasos tvarkymo, Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų kvartalų infrastruktūros tvarkymo 2019–2023 metais programos įgyvendinimo, išsamios informacijos suteikimo ant slenkančio šlaito Aukštakalnio g. esančio daugiabučio namo gyventojams dėl namo renovacijos, terminų, kainos, išsikraustymo būtinybės, išmaniosios reklamos stendų įrengimo mieste, skelbimų, reklamos stulpų sutvarkymo, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio Ignalinoje, bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnė Edita Urbonienė, Utenos kaimiškosios seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.

11.00 val. – susitikimas su verslininku Valdu Trinkūnu dėl viešbučio Utenoje, Maironio g. ;6A statybos.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, vyksiančiame Ignalinos rajono savivaldybės administracija
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
1. Diskusija apie regioninės politikos prioritetus. Tautvydas Tamulevičius, Vidaus reikalų viceministras.
2. Utenos regiono plėtros 2014 –2020 metų plano įgyvendinimo 2018 m. ataskaita. Leonas Rutkauskas, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistas.
3. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos pritarimo įgyvendinamo projekto „Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Molėtų rajone" papildomam finansavimui. Dalia Cironkaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistė.
4. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2013 metų spalio 15 d. sprendimo Nr. 51/7S-88 ,,Dėl Utenos regiono plėtros 2014–2020 metams plano patvirtinimo" pakeitimo. L. Rutkauskas.
5. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. 51/7S-46 ,,Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 ,,Vietinių kelių vystymas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo. D. Cironkaitė.
6. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. 51/7S-18 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo. D .Cironkaitė.
7. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. 51/7S-27 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo. D. Cironkaitė.
8. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 51/7S-44 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo. D. Cironkaitė.
9. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. 51/7S-16 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo. Romualda Zapolskienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistė.
10. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 51/7S-36 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 ,,Miestų kompleksinė plėtra" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo. R. Zapolskienė.
11. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 metų rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 51/7S-39 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo. R. Zapolskienė.
12. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. 51/7S-47 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo. R. Zapolskienė.
13. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2018 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. 51/7S-34 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo. R. Zapolskienė.
14. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. 51/7S-30 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo. R. Zapolskienė.
15. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos pritarimo padidinti regiono projekto finansuojamąją dalį įgyvendinamame projekte „Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra Molėtų mieste, II etapas" Nr. 07.1.1.-CPVA-R-905-91-0002. R. Zapolskienė.
16. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse". D. Cironkaitė.
17. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos atstovo delegavimo į vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio nustatymo paslaugų pirkimo priežiūros komitetą. Nerijus Čepauskas, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vedėjas.
18. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kuruojamų regioninių priemonių veiklos lėšų rezervo planavimo. N. Čepauskas.
19. 2015–2019 metų kadencijos Utenos regiono plėtros tarybos veiklos pristatymas. N. Čepauskas.
20. Kiti klausimai. Alvydas Katinas, Utenos regiono plėtros tarybos pirmininkas.

 

2019 m. balandžio 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pramonės parko steigimo, viešbučio statybos Maironio g. 6, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio Ignalinoje balandžio 2 d., slenkančio šlaito Aukštakalnio g. sutvirtinimo, pagalbos suteikimo ant šlaito esančio daugiabučio namo gyventojams, išsamios informacijos suteikimo gyventojams dėl namo renovacijos, terminų, kainos, išsikraustymo būtinybės, naujos kadencijos Utenos rajono savivaldybės posėdžio balandžio 11 d., Utenos rajone Kaimo turizmo asociacijos organizuojamo kaimo turizmo sezono atidarymo renginio gegužės 15 d. poilsio ir renginių centre ,,Alaušo slėnis" (Sudeikių sen.), savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.00 val. – susitikimas su vidaus reikalų viceministru Tautvydu Tamulevičiumi.

2019 m. kovo 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Krašuonos progimnazijos stadiono renovacijos, finansinės paramos religinėms bendruomenėms, bendravimo su užsienio partneriais plėtros, bendradarbiavimo sutarties su Gorio miestu (Sakartvelas) pasirašymo gegužės mėnesį, viešųjų pirkimų strategijos, pagalbos grįžusioms iš emigracijos jaunoms šeimoms, Gaspariškių gatvės tvarkymo, Dauniškio parko teritorijos sutvarkymo projekto įgyvendinimo, Užpalių dvaro, Aušros gatvės rekonstrukcijų bei kitais klausimais. Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vykusio kovo 28 d., aptarimas. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. kovo 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl paskutiniojo 2015–2019 m. kadencijos Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, posėdžio sprendimų projektų, paramos jaunoms šeimoms, grįžusioms iš emigracijos, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 31 klausimas.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2019 m. kovo 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl griūvančio šlaito Aukštakalnio g. sutvirtinimo galimybių, avarinės būklės daugiabučio namo ant minėto šlaito renovacijos, išsamios informacijos suteikimo gyventojams dėl namo renovacijos, terminų, kainos, išsikraustymo būtinybės, pagalbos suteikimo minėto daugiabučio namo gyventojams, šlaito geologinės ekspertizės atlikimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 28 d., sprendimų projektų bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos butų ūkis" direktorius Ignas Vaškelis, direktoriaus pavaduotojas Saulius Virvytis, statinių priežiūros inžinierius Rimantas Dijokas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vyr. specialistė Zita Jasiunavičienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Kristina Andrulienė.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.
18.00 val. – meras dalyvaus Utenos kultūros centro direktoriaus Eriko Druskino jubiliejiniame kūrybos vakare, kuris vyks Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".

2019 m. kovo 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl paskutiniojo šios kadencijos Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 28 d., posėdžio sprendimų projektų, bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtojimo, tarptautinės teatro dienos paminėjimo kovo 27 d., kitų savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, ruošiantis kovo 28 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2019 m. kovo 22 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas einamaisiais reikalais, dėl jaunų šeimų, statančių būstą, atleidimo nuo žemės mokesčio, savivaldybės jaunimo koordinatoriaus veiklos ir kitais klausimais. Dalyvauja Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. kovo 21 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žemės sklypo nuosavybės įteisinimo, kuriame bus perkamas namas kario-partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimui, miesto gatvių asfaltavimo, svarbių statybos projektų užbaigimo, Vaikų globos namų pastato paradavimo, kvietimo dalyvauti Džinane (Kinijos Liaudies Respublika), su kuriuo Utena yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį, pristatant investicines galimybes kinų partneriams, dalyvavimo miesto partnerio Preilių (Latvija) bibliotekoje vyksiančio šeimos skaitmeninių veiklų centro atidaryme ir kitais klausimais. Dalyvauja Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė.
10.00 val. – susitikimas su Kario-partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo labdaros ir paramos fondo vadovu Viliumi Aleksandru Maslausku.
15.00 val. – gyventojų priėmimas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. kovo 20 d.
8.15 – vadovų pasitarimas einamaisiais reikalais.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, susitikimai su įstaigų vadovais, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. kovo 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Krašuonos progimnazijos vykdomo tarptautinio Erazmus projekto READY, STEADY, GO TO 2020, Utenos kultūros centro veiklos vizijos, struktūrinių pokyčių kaimo skyriuose, numatomų naujų renginių, jaunimo teatro steigimo galimybių, mėgėjų meno plėtojimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 28 d., sprendimų projektų, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Krašuonos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Laima Telksnienė, progimnazijos anglų kalbos mokytoja Zita Stankevičė, Utenos kultūros centro direktorius Erikas Druskinas.
11.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 28 d., sprendimų projektų peržiūra.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. kovo 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl nuotekų ir vandentiekio tinklų tiesimo Utenos rajono miesteliuose, gyvenvietėse, seniūnijų kelių žvyravimo, lyginimo ir priežiūros, miesto gatvių duobių taisymo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 28 d., sprendimų projektų, naujo UAB „Utenos šilumos tinklai" direktoriaus pristatymo kolektyvui, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos šilumos tinklai" direktorius Darius Šinkūnas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
12.00 val. – meras dalyvaus LR Vyriausybėje vyksiančiame iškilmingame Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų renginyje, kurio metu bus teikiamas Lietuvos eksporto prizas, apdovanojama Lietuvos metų verslininkė bei teikiama sidabro darbo žvaigždė. Eksporto prizas bus teikiamas UAB „Umaras". Meras sveikins įmonę.

2019 m. kovo 15 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas einamaisiais reikalais, kovo 14 d. įvykusio susitikimo su Joneliškio seniūnaitijos gyventojais aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, interesantų priėmimas.

2019 m. kovo 14 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Joneliškio gatvės gyventojų prašymo išasfaltuoti gatvę galimybių, susitikimo su Joneliškio gatvės gyventojais, UAB „Utenos vandenys" pasirašomos sutarties dėl dumblo apdirbimo renginių statybos pasirašymo, gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Pasitarime dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.
10.00–12.00 val. – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.
14.00 val. – meras dalyvaus UAB „Utenos vandenys" pasirašant sutartį dėl dumblo apdirbimo įrenginių statybos.
16.00 val. – meras Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmų Utenos filiale susitiks su Utenos rajono verslininkais ir minėto filialo atstovais.
17.00 val. – meras susitiks su Joneliškio gatvės gyventojais dėl jų prašymo išasfaltuoti minėtą gatvę.

2019 m. kovo 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl UAB „Utenos vandenys" pasirašomos sutarties dėl dumblo apdirbimo įrenginių statybos, vaikų darželio-lopšelio „Šaltinėlis" pastato renovacijos, Joneliškio gatvės asfaltavimo, susitikimo su Joneliškio gatvės gyventojais, miesto gatvių šaligatvių remonto, Užpalių dvaro administracinio pastato renovacijos, savaitės renginių bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, interesantų priėmimas.

 

2019 m. kovo 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Joneliškio gatvės asfaltavimo galimybių, susitikimo su Joneliškio gatvės gyventojais, Kupiškio gatvės remonto, UAB „Utenos vandenys" pasirašomos sutarties dėl dumblo apdirbimo renginių statybos pasirašymo, gyventojų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja Egidijus Bukys. Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, paminėjimo renginių aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
14.00 val. – pasitarimas dėl miesto gatvių priežiūros ir tvarkymo, susitikimų su gyventojais dėl gatvių tvarkymo.

 

2019 m. kovo 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl UAB „Utenos vandenys" investicijų į vandentvarkos sistemų rekonstrukciją ir tiesimą Utenos rajono kaimo vietovėse, UAB „Utenos vandenys" 2019–2021 metų veiklos plano, gatvių asfaltavimo Pačkėnuose, susitikimo su Joneliškio gatvės gyventojais, Joneliškio gatvės tvarkymo, kitų miesto gatvių priežiūros ir tvarkymo, Kovo 11-osios minėjimo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos vandenys" direktorius Gintaras Diržauskas, UAB „Utenos vandenys" stebėtojų tarybos pirmininkas Jonas Spietinis, miesto seniūnė Edita Urbonienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

Kovo 11 d. 10 val. meras Utenos daugiafunkciame sporto centre sveikins tradicinių krepšinio varžybų 3x3 dalyvius.
13 val. – prie Utenos kultūros centro mero sveikinimas Kovo 11-osios, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos, proga.

 

2019 m. kovo 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl UAB „Utenos autobusų parkas" „žaliųjų", elektra varomų, autobusų įsigijimo, lėšų poreikio programoms įgyvendinti 2019 m., finansinės paskatos teikimo jaunoms šeimoms ir šiais metais gimusiems vaikams, Kovo 11-osios minėjimo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su Utenos rajono ugdymo įstaigų vadovais.
14.00 val. – susitikimas su Lietuvos kaimo turizmo asociacijos vadovais.

 

2019 m. kovo 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto daugiabučių namų kvartalų infrastruktūros tvarkymo 2019–2023 metais programos, vykdomų projektų, Utenos r. savivaldybės kultūrinės, edukacinės, sporto ir turizmo, jaunimo, visuomeninių organizacijų, religinių bendruomenių veiklos, verslo skatinimo projektų finansavimo, Kovo 11-osios minėjimo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras lankysis Utenos pensionate, aplankys pensionate vykstančią Kaziuko mugę.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. kovo 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gatvių mieste ir rajone tvarkymo bei priežiūros, Utenos rajono savivaldybės kultūrinės plėtros, švietimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros programų, Kovo 11-osios minėjimo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. kovo 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Užpalių dvaro pastato rekonstrukcijos, sporto aikštyno įrengimo Ąžuolijos kvartale, viešųjų pirkimų plano vykdymo, susitikimo su žemės ūkio ministru Giedriu Surpliu, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su žemės ūkio ministru Giedriumi Surpliu.
10.30 val. ministras Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje susitiks su Utenos rajono ūkininkais, kitais visuomenės atstovais.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos pristatymas Vyturių mikrorajono gyventojams. Susitikimas vyks Vyturių progimnazijoje.

2019 m. vasario 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl susitikimo su Krašuonos mikrorajono gyventojais, Krašuonos progimnazijos stadiono rekonstrukcijos ir jo pritaikymo bendruomenės poreikiams, Utenos rajono ugdymo įstaigų vadovų veiklos vertinimo, susitikimo su žemės ūkio ministru Giedriumi Surpliu, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
10.00 val. – Utenos rajono ugdymo įstaigų vadovų veiklos vertinimas.
15.30 val. – meras dalyvaus susitikime su Utenos rajono verslininkais, Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmų Utenos filialo atstovais.
17.30 val. – susitikimas su Krašuonos mikrorajono gyventojais, Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos pristatymas. Susitikimas vyks Krašuonos progimnazijoje.

2019 m. vasario 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos, jos pristatymo gyventojams, išankstinio Savivaldybių tarybų narių ir merų rinkimų balsavimo, prasidedančio vasario 27 d., gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
13.00 val. – meras dalyvaus pagal projektą „Savivaldybių tarybų narių ir merų rinkimai" DELFI rengiamuose debatuose Vilniuje.
18.00 val. – meras dalyvaus Utenos rajone kandidatuojančių į mero postą debatuose, vyksiančiuose Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".

2019 m. vasario 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansuojamų priemonių lėšų rezervo panaudojimo galimybių, galimybės renovuoti didžiausios regione mokyklos – Aukštakalnio progimnazijos – aktų salę, paverčiant ją universalia erdve, demografinės padėties Utenos rajone, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė. Susitikimo su Aukštakalnio kvartalo gyventojais, vykusio vasario 25 d., aptarimas.
13.00 val. – meras dalyvaus susitikime su Utenos ligoninės ir Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) medikais. Susitikimas vys Utenos PSPC salėje.
15.00 val. – meras dalyvaus Šeimos skaitmeninių veiklų centro atidaryme, kuris vyks Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

2019 m. vasario 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl UAB „Utenos autobusų parkas" veiklos atnaujinimo, „žaliųjų" autobusų pirkimo, susitikimų su gyventojais, Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos pristatymo, galimybių Radeikių medicinos punktą iškelti iš privačių patalpų, Utenos kaimiškosios seniūnijos bendruomenių poreikių ir lūkesčių įgyvendinimo, dviračių tako Vaikutėnuose, kelių seniūnijoje tvarkymo ir priežiūros, Mero taurės krepšinio finalinių varžybų ir taurės įteikimo nugalėtojams bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos autobusų parkas" direktorius Vidas Žvinys, Utenos kaimiškosios seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.
9.00 val. – pasitarimas dėl pavojingų atliekų išvežimo bei tvarkymo UAB „Ūrus ir ko", esančios Dičiūnų kaime. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
15.00 val. – susitikimas su Daugailių bendruomene, Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos pristatymas.
17.00 val. – susitikimas su Radeikių bendruomene, Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos pristatymas.

Šeštadienį, vasario 23 d., 14.00 val. vyks susitikimas ir Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos pristatymas Biliakiemyje.
16.00 val. – susitikimas ir Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos pristatymas vyks Vaikutėnuose.

2019 m. vasario 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vadinamojo „Stadiono" kvartalo infrastruktūros tvarkymo, kvartalo daugiabučių namų renovacijos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, susitikimo su Utenos visuomene Utenos meno mokykloje, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 29 klausimai.
14.00 val. – pasitarimas dėl susitikimų su gyventojais, Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos skaidrių pristatymas.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
17.30 val. – Utenos meno mokykloje meras ir kiti savivaldybė vadovai susitiks su Utenos visuomene, pristatys Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitą.

2019 m. vasario 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 21 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos pristatymo visuomenei, skaidrių parengimo Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos pristatymui, Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų infrastruktūros tvarkymo 2019–2023 metais programos bei kitais klausimais. Dalyvauja Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja Jovita Žiukelienė, vyr. specialistas Ričardas Jankūnas.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės mero taurės, kuri bus įteikta vasario 24 d. Utenos rajono savivaldybės mero taurės finalinių krepšinio varžybų metu varžybų nugalėtojams, pristatymas. Pristato Utenos daugiafunkcio sporto centro direktorius Alvydas Surgautas, direktoriaus pavaduotojas Algirdas Bivainis.
9.30 val. – pasitarimas dėl investitoriaus siekio investuoti Utenos rajone, statyti rajone gamyklą. Dalyvauja Utenos verslo informacijos centro direktorė Irina Šeršniova, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, specialistas Vytautas Bukys, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
17.00 val. – meras lankysis Sudeikiuose, susitiks su miestelio bendruomene, pristatys Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitą.

2019-02-19

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos pristatymo Utenos miesto ir rajono gyventojams, susitikimų su Kirdeikių ir Saldutiškio gyventojais, einamųjų klausimų aptarimas.
13.00 val. – meras dalyvaus susitikime Kirdeikiuose su kaimo bendruomene, pristatys Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitą.
15.00 val. – meras Saldutiškyje susitiks su vietos gyventojais, jiems pristatys Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos atskaitą. Susitikimas vyks Utenos kultūros centro Saldutiškio skyriuje.

2019 m. vasario 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 21 d., sprendimų projektų, licencijų išdavimo steigti naktinius barus ir prekiauti alkoholiniais gėrimais, viešųjų pirkimu, vandentvarkos tinklų avarijos pasekmių likvidavimo ir minėtų tinklų tvarkymo Naujasodyje, susitikimų su miesto bendruomene, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas,
9.00 val. – meras lankysis Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje, susitiks su gimnazijos bendruomenės atstovais, pristatys Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitą.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis vasario 21 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.
16.00 val. – meras lankysis Kuktiškėse, susitiks su miestelio bendruomene, pristatys Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitą.

2019 m. vasario 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių vykimo į respublikinius konkursus, olimpiadas organizavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 21 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, skyriaus vyr. specialistė Virginija Vaitiekienė, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irena Tumonienė.
11.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos diplomų įteikimo Bendrosios praktikos slaugos ir Socialinio darbo studijų programų absolventams šventėje, vyksiančioje Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, susitikimai su gyventojais, Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos pristatymas.

2019 m. vasario 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 21 d., sprendimų projektų, Vasario 16-osios paminėjimo renginio organizavimo, susitikimų su gyventojais, lauko reklamos mieste tvarkos bei kitais klausimais. Susitikimo su Tauragnų krašto gyventojais, vykusio vasario 13 d., aptarimas. Naujos Utenos miesto seniūnės Editos Urbonienės pristatymas. Dalyvauja miesto seniūno pavaduotoja Danutė Inčirauskienė.
11.00 val. – meras dalyvaus VšĮ Utenos ligoninės diagnostikos centro atidarymo ceremonijoje.
14.00 val. – susitikimas su žurnaliste Danguole Bunikiene.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2019 m. vasario 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto daugiabučių namų kvartalų infrastruktūros tvarkymo 2019–2023 metais programos, programos viešinimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 21 d., sprendimų projektų, Utenos, kaip laimės miesto, logotipo kūrimo, susitikimų su Tauragnų krašto gyventojais, savaitės renginių bei kitais klausimais. Susitikimo su Užpalių gyventojais, vykusio vasario 12 d., aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Vytautu Vaiškūnu.
14.00 val. – susitikimas su Klykių gyventojais. Susitikimas vyks Klykių bendruomenės namuose.
16.00 val. – susitikimas su Tauragnų miestelio gyventojais. Susitikimas vyks Utenos kultūros centro Tauragnų skyriuje.

2019 m. vasario 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Smėlio gyvenamųjų namų kvartalo susisiekimo ir socialinės infrastruktūros plėtros bei teritorijos tvarkymo specialiojo plano, daugiabučių namų renovacijos galimybių Smėlio kvartale, susitikimo su Smėlio kvartalo gyventojais, savaitės renginių bei kitais klausimais.
14.00 val. – meras UAB „Utenos vandenys" kolektyvui pristatys naująjį įmonės direktorių Gintarą Diržauską.
16.00 val. – meras dalyvaus susitikime su Smėlio kvartalo gyventojais, pristatys Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitą. Susitikimas vyks Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Smėlio filiale.

2019-02-08

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų kiemų tvarkymo programos vykdymo, finansavimo skyrimo programai įgyvendinti, kelių seniūnijose tvarkymo ir priežiūros, Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos pristatymo Utenos rajono gyventojams, susitikimų su Leliūnų ir Antalgės gyventojais ir 2018 m. Utenos rajono savivaldybės veiklos ataskaitos pristatymo, socialinių paslaugų teikimo ir pašalpų skyrimo socialinę atskirtį turintiems gyventojams bei kitais klausimais.
11.00 val. – meras dalyvaus „Winter Rally 2019" organizacinio komiteto posėdyje, kurio metu įteiks padėkas prisidėjusiems prie žiemos ralio organizavimo. Renginys vyks Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis". Padėkas taip pat teiks ralio organizatoriai lenktynininkas Benediktas Vanagas ir direktorius Ramūnas Kliunka.
14.00 val. – meras dalyvaus susitikime Leliūnuose su miestelio bendruomene, pristatys Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitą.
16.00 val. – meras dalyvaus susitikime Antalgėje su kaimo bendruomene, pristatys Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitą.

Vasario 9 d., šeštadienį, meras dalyvaus krepšinio varžybose, „Juventus" ir „Neptūno" susitikime, kuriame, pertraukos metu, apdovanos „Utena Racing School.lt" motokroso komandos narius.

 

2019 m. vasario 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos pristatymo Utenos rajono gyventojams, Utenos rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto, daugiabučių namų ir kvartalų renovacijos, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio sprendimų projektų, vandens ir nuotekų tinklų tiesimo seniūnijų miesteliuose, gyvenvietėse ir kaimuose, gatvių asfaltavimo Antalgės kaime bei kitais klausimais.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, vyksiančiame Anykščiuose.
Posėdžio darbotvarkė
1. Dėl regioninės politikos įgyvendinimo tobulinimo. Tautvydas Tamulevičius, Vidaus reikalų viceministras.
2. LR bendrojo plano esamos būklės analizės medžiagos pristatymas ir bendradarbiavimo galimybės. Aplinkos ministerijos atstovai.
3. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos atstovo delegavimo į Zarasų profesinės mokyklos tarybą. Nerijus Čepauskas, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vedėjas.
4. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos atstovo delegavimo į Utenos regioninio profesinio mokymo centro tarybą. N. Čepauskas.
5. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos atstovo delegavimo į Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro tarybą. N. Čepauskas.
6. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos atstovo delegavimo į Anykščių technologijos mokyklos tarybą. N. Čepauskas.
7. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos atstovo delegavimo į Alantos technologijos ir verslo mokyklos tarybą. N. Čepauskas.
8. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2013 metų spalio 15 d. sprendimo Nr. 51/7S-88 ,,Dėl Utenos regiono plėtros 2014–2020 metams plano patvirtinimo" pakeitimo. Leonas Rutkauskas, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistas.
9. Dėl pritarimo sutaupytų lėšų panaudojimui įgyvendinant projektą Nr. 05.5.1-APVA-R-019-91-0002 „Bešeimininkių apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių likvidavimas molėtų rajono savivaldybėje". Dalia Cironkaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistė.
10. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. 51/7S-18 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo. D. Cironkaitė.
11. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimo Nr.51/7S-46 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo. Romualda Zapolskienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistė.
12. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. 51/7S-27 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo. R. Zapolskienė.
13. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 51/7S-36 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 ,,Miestų kompleksinė plėtra" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo. R. Zapolskienė.
14. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" Utenos regiono prioritetinio projektų sąrašo, patvirtinto Utenos regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 51/7S-19 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" Utenos regiono prioritetinio ir rezervinio projektų sąrašų sudarymo ir patvirtinimo" pakeitimo. D. Cironkaitė.
15. Dėl informacijos apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos regioninių priemonių pervertintus projektinius pasiūlymus pateikimo. R. Zapolskienė.
16. Dėl informacijos apie Utenos regione vykdomos integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2018 metais. R. Zapolskienė.
17. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos veiklos 2018 metais ataskaitos. Alvydas Katinas, Utenos regiono plėtros tarybos pirmininkas.
18. Kiti klausimai. Alvydas Katinas, Utenos regiono plėtros tarybos pirmininkas.
19. Dėl kito posėdžio. A. Katinas

 

2019 m. vasario 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vandens ir nuotekų tinklų tiesimo seniūnijų miesteliuose, gyvenvietėse ir kaimuose, Užpalių dvaro pastato, kultūros paveldo objekto, remonto, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 7 d. Anykščiuose, susitikimų su gyventojais, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
11.00 val. – Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio sprendimų projektų peržiūra.
14.00 val. – meras lankysis Pakalniuose, susitiks su miestelio gyventojais, pristatys Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitą.

 

2019 m. vasario 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos, ataskaitos pristatymo visuomenei, susitikimų su gyventojais, Utenos rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto formavimo, vaizdinės reklamos įrengimo ir naudojimo taisyklių taikymo rinkimų kampanijos metu, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 7 d. Anykščiuose, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, susitikimai su įstaigų vadovais, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. vasario 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Dauniškio ežero pakrantės tvarkymo projekto įgyvendinimo, viešųjų pirkimų plano vykdymo, buvusios „Saulės" gimnazijos senojo pastato, kultūros paveldo objekto, remonto, Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos, nedidelio gaisro, kilusio Utenos ligoninės reabilitacijos skyriuje, bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, VšĮ Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga.
9.30 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
10.00 val. – meras sveikins Utenos rajono sportininkus – aviamodeliuotojus Arūną Grašį, Rolandą Mackų ir jų trenerį Romualdą Zaranką už puikius rezultatus aviamodeliavimo sporto srityje, aviamodeliavimo sporto populiarinimą Utenos rajone.
15.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos posėdyje, vyksiančiame Utenos Dauniškio gimnazijoje.

 

2019 m. sausio 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, Utenos rajono savivaldybės tarybos, mero ir direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos pristatymo Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 36 klausimai.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2019 m. sausio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl biudžetinių įstaigų vadovų veiklos vertinimo, Utenos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto formavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio sausio 31 d., sprendimų projektų, investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, savautės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
10.00 val. – susitikimas su socialinių paslaugų įstaigų vadovais dėl darbo užmokesčio kėlimo įstaigų ir veiklos finansavimo.
14.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio sausio 31 d., sprendimų projektų peržiūra.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis, ruošiantis sausio 31 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

 

2019 m. sausio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto formavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio sausio 31 d., sprendimų projektų, šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės patalpų plėtros, Utenos rajono savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitos, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
11.00 val. – susitikimas su iš emigracijos grįžusiu verslininku dėl verslo plėtros Utenos rajone.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. sausio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto formavimo, paramos skyrimo Utenos daugiafunkciam sporto centrui įsigyti sporto aprangą jauniesiems sportininkams, vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis" virtuvės remonto, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio sausio 31 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos projekto, pirmojo žiemos festivalio Winter rally 2019 atidarymo ceremonijos bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Utenos daugiafunkcio sporto centro direktorius Alvydas Surgautas.
17.00 val. – meras dalyvaus Winter rally 2019 atidarymo ceremonijoje, vyksiančioje prie Utenos daugiafunkcio sporto centro, duos startą lenktynininkams nakties maršrutui.

 

2019 m. sausio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto formavimo, padidėjusio darbo užmokesčio ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams, mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ar (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento, Alių motokroso trasos priežiūros ir įveiklinimo, organizacijų, įstaigų paramos veiklai plėtoti prašymų, Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos visuomenei bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Finansų skyriaus vyr. specialistė Vida Musteikienė.
11.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos bei mero 2018 m. veiklos ataskaitos projekto peržiūra.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. sausio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto formavimo, buvusio „Vagos" knygyno pastato patalpų paskyrimo Maltos ordino pagalbos tarnybos Utenos skyriui, galimybių paremti paminklinio akmens, kuris yra kuriamas uteniškio skultoriaus Valentino Šimonėlio ir bus pastatytas Žalgirio mūšio lauke, sukūrimą, Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos visuomenei, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio sausio 31 d., sprendimų projektų, pertvarkyto ir suremontuoto Utenos autobusų stoties siuntų skyriaus atidarymo penktadienį, sausio 25 d., savaitės renginių bei kitais klausimais.
11.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio sausio 31 d., sprendimų projektų ir Utenos rajono savivaldybės tarybos bei mero 2018 m. veiklos ataskaitos projekto peržiūra.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. sausio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto formavimo, Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos leidinio visuomenei, bendradarbiavimo su Kario-partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo labdaros ir paramos fondu, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. sausio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl UAB „Utenos autobusų parkas" veiklos, perspektyvų, veiklos strategijos rengimo, strategijoje numatomų trijų veiklų: keleivių vežimo, remonto dirbtuvių veiklos ir autobusų stoties veiklos, „žaliųjų", elektra varomų autobusų įsigijimo, Utenos krašto garbės piliečio, maestro Adolfo Driuko pasveikinimo 90-ies metų sukakties proga bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos autobusų parkas" direktorius Vidas Žvinys, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2019 m. sausio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto formavimo, Utenos rajono kultūros įstaigų darbo užmokesčio didinimo, subsidijų skyrimo UAB „Utenos autobusų parkas", 2019 m. biudžeto lėšų panaudojimo įvairioms – sporto, kultūros, aplinkos apsaugos, paramos šeimoms ir kt. – programoms įgyvendinti, Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos leidinio visuomenei, bendradarbiavimo su Kario-partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo labdaros ir paramos fondu, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su prozininku, eseistu, mokytoju Stepu Eitminavičiumi.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2019 m. sausio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gyventojo prašymo statyti viešojo maitinimo paskirties pastatą Aušros gatvėje, maestro Adolfo Driuko pasveikinimo 90-ies metų jubiliejaus proga, miesto tvarkymo ir priežiūros žiemos sezono metu, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas. Susitikimo su Vaižganto gatvės gyventojais dėl pusiau požeminių konteinerių aikštelės įrengimo, vykusio sausio 14 d., aptarimas.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2019 m. sausio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl laimės miesto logotipo naudojimo tvarkos, brandbook'o (logotipo stiliaus aprašymas, padedantis išlaikyti prekės ženklo vientisumą) sukūrimo, nusipelniųsių Utenos kraštui asmenų siūlymo Garbės piliečio vardo suteikimui, susitikimo su Vaižganto gatvės gyventojais dėl pusiau požeminių konteinerių aikštelės įrengimo, Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos –paminėjimo renginių, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2019 m. sausio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl lėšų poreikio programoms įgyvendinti 2019 m., statybos priemonių plane numatytų darbų įgyvendinimo, lėšų skyrimo Utenos rajono švietimo įstaigų pastatams ir vidaus patalpoms remontuoti, kelių su žvyro danga seniūnijose asfaltavimo, Žibuoklių ir Miškininkų gatvių, tapsiančių jungtimi su Grybelių gatve, asfaltavimo, trijų metų gatvių su žvyro danga mieste asfaltavimo programos užbaigimo, programos tęstinumo galimybių, Utenos rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto formavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2019 m. sausio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vyriausybės nutarimo socialinės paslaugų srities darbuotojams minimalios pareiginės algos pastovią dalį didinti 20 proc., galimybių padidinti darbo užmokestį socialinės paslaugų srities darbuotojams iš savivaldybės biudžeto, sutaupytų lėšų socialinėms reikmėms panaudojimo, dienos centrų steigimo seniūnijose, naujų patalpų skyrimo Utenos rajono socialinių paslaugų centrui, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
13.00 val. – susitikimas su Utenos kolegijos tarybos pirmininku, UAB „Raminora" generaliniu direktoriumi Valdu Trinkūnu.
14.00 val. – susitikimas su Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktoriumi Jurgiu Dumbrava.

 

2019 m. sausio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto įvaizdžio formavimo strategijos rengimo, Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos visuomenei, daugiabučių namų kvartalų kiemų tvarkymo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
11.00 val. – susitikimas su miesto įvaizdžio formuotojais, rengsiančiais Utenos miesto įvaizdžio formavimo strategiją.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2019 m. sausio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų infrastruktūros tvarkymo 2019–2023 m. programos, daugiabučių namų kvartalų kiemų tvarkymo, daugiabučių renovacijos, paskatos gyventojams renovuoti savo daugiabučius namus, renovacijos ciklo – daugiabučių namų renovacija, daugiabučių namų kvartalų renovacija, kvartalų kiemų tvarkymas – įgyvendinimo, pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimo mieste, susitikimų su gyventojais bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūno pavaduotoja, laikinai atliekanti miesto seniūno funkcijas, Danutė Inčirauskienė.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2019 m. sausio 3 d.
8. 15 val. – vadovų pasitarimas dėl kai kurių objektų įtraukimo į viešųjų pirkimų planą, techninių projektų rengimo, miesto detaliojo plano pakeitimo, savivaldybės įstaigų optimizavimo, griūvančių pastatų rajone priežiūros, naujų patalpų skyrimo Utenos rajono socialinių paslaugų centrui ir kitais klausimais.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2019 m. sausio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pastato Utenio a. patalpų ir stogo tvarkymo, kario-partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo labdaros ir paramos fondo prašymo įsigyti pastatą, siekiant įamžinti kario-partizano Antano Kraujelio atminimą, susitikimo su verslo įmonių atstovais dėl paramos kario-partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo labdaros ir paramos fondui, naujos beisbolo aikštės rengimo, naujų patalpų skyrimo Utenos rajono socialinių paslaugų centrui, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Kalėdinių ir naujametinių renginių aptarimas.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

Joomla templates by a4joomla