1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

GLOBOTI VAIKUS GARBINGA

plakatasVAIKO KELIAS Į JŪSŲ ŠEIMĄ. KAS YRA GLOBA (RŪPYBA)?
Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių – priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia – negali patys auginti vaiko.
KAS GALI TAPTI GLOBĖJAIS?
1) Turite būti sulaukęs 21 metų amžiaus.
2) Jeigu ketinate globoti artimą giminaitį, turite būti ne jaunesnis kaip 18 metų. (Artimi vaiko giminaičiai yra seneliai, broliai ir seserys).
3) Turite būti išklausęs mokymus, kurių metu pagrindinis dėmesys skiriamas gebėji mams, kuriuos privalo turėti asmenys, ketinantys globoti vaiką.
4) Baigęs mokymus, kuriuos veda socialiniai darbuotojai, turite būti teigiamai įvertintas ir patvirtintas tinkamu globoti vaiką.

Skaityti daugiau...

Atmintinė dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes

Nuo 2007 m. birželio 1-osios įsigaliojo nauja vaiko laikino išvykimo į užsienį tvarka – vaikai keliauti gali gerokai paprasčiau. Iki šiol vaikas, vykdamas į užsienį, turėjo turėti abiejų tėvų parašytą ir notaro patvirtintą jų sutikimą. Nuo 2007 m. birželio 1 d., vaikui laikinai išvykstant su vienu iš tėvų, kito rašytinis sutikimas nebereikalingas.

Naujoji tvarka turėtų būti patogesnė ir keliaujančių vaikų tėvams, ir ekskursijas ar kitas keliones organizuojantiems mokytojams ir globos namų vadovams bei auklėtiniams.

Jeigu vaikas išvyks vienas ar su jį lydinčiu asmeniu, Lietuvos pasienio kontrolės punkto pareigūnams nuo šiol turės būti pateikiamas bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) sutikimas ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turės būti paliudytas notaro arba Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Vaikui išvykstant su jį lydinčiu asmeniu, sutikime turės būti nurodyti vaiką lydinčio asmens ir vaiko duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, paso, asmens tapatybės kortelės, paso ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas.

Skaityti daugiau...

Atmintinė asmenims, norintiems globoti/įvaikinti vaiką

Asmenys, pageidaujantys globoti/įvaikinti vaiką, likusį be tėvų globos, kreipiasi į Savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių (Utena, Utenio a. 4, tel. (8 389) 61625, 48340). Vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotojai supažindina būsimuosius globėjus/įtėvius su globos nustatymo, įvaikinimo Lietuvos Respublikoje tvarka.

Norint globoti/ įvaikinti vaiką, reikia pateikti šiuos dokumentus:

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla