1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Informacija apie atliktus viešuosius pirkimus, nustatytus laimėtojus ir sudarytas pirkimo sutartis

 

 

 

 

Informaciniai pranešimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį

2017-09-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dauniškio parko įrengimo papildymo projektiniai pasiūlymai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1. Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A12 – „Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugos"; kodui – 71230000-9 ,,Architektūros projektų konkursų organizavimas".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
I.2.3. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:
Pateikti Dauniškio parko įrengimo papildymo projektą, kuriame būtų:
2.3.1. Pateikti Dauniškio parko teritorijoje naujų įrenginių ir statinių išdėstymo ir jų architektūrinius - konstrukcinius sprendinius, numatant:
2.3.1.1. Atviro plaukimo baseino ežere įrengimą su jam reikalinga infrastruktūra. Baseinas turėtų būti sudarytas iš kelių dalių- viena jų skirta mažiems vaikams, kita- paaugliams ir suaugusiems. Vaikų dalis numatoma sekli, joje turi būti numatyti pramogų elementai- čiuožynės į vandenį, sėdėjimo vietos ir kt. Paauglių -suaugusių dalyje numatomas gilesnis baseinas su plaukimo takeliais (ne mažiau 4 vnt.) ne trumpesniais, kaip 25 m ilgio. Numatomi skirtingo aukščio tramplinai. Baseino zonoje numatyti valčių ir vandens dviračių prieplauką. Baseinas žiemą galėtų būti naudojamas kaip čiuožykla.
2.3.1.2. Vasaros arbatinę - ledainę- cukrainę su dengta lauko terasa, nuo kurios būtų galima stebėti fontaną ir pateikti jos architektūrinius sprendimus.
2.3.1.3.Sėdėjimo vietų įrengimą fontano stebėjimui (galima projektuoti šalia vaikų žaidimų aikštelės panaudojant natūralų šlaitą, pertvarkant pagrindinio įėjimo zoną, prie ežero kranto). Gali būti numatomos kelios skirtingų tipų sėdėjimo vietos.
2.3.1.4. Pavėsines/pergoles su apželdinimu, jų architektūrinius sprendimus. Pavėsinės gali būti skirtingų dydžių, tipų, įvairiose vietose, tačiau turi sietis stilistiškai.
2.3.1.5. Lauko baldus ir teniso stalą išgrįstoje aikštelėje prie lauko tinklinio aikštelės.
2.3.1.6. Pateikti remontuojamų, rekonstruojamų ir atnaujinamų statinių ir įrenginių konstrukcinius,
architektūrinius sprendimus:
2.3.1.7.Esamos vaikų aikštelės patobulinimą, naujus vaikų įrenginius, kuriais taip pat galėtų naudotis vaikai su negalia.
2.3.1.8.Medinių takų pelkėtoje ežero pakrantėje rekonstravimą (gali būti panaudota plastiko medžiaga). Tako ilgis apie 700 m.
2.3.2.Baseino, vasaros arbatinės ir sėdėjimo vietų įrengimas turi neviršyti 500 000 Eur. sumos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Dauniškio parko įrengimo papildymo projektiniai pasiūlymai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Baltican LTD", įm. k. 300917703, Savanorių pr.286A, 49474 Kaunas.
II.3. Paskirta premija: 750,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlytas geriausias pasiūlymas.

2017-09-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Pusiau požeminiai konteineriai Utenos mieste".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1. Pirkimas priskiriamas pagrindiniam kodui – 34928480-6 ,,Atliekų bei šiukšlių konteineriai ir šiukšliadėžės" (349), papildomam kodui 45000000-7 „Statybos darbai" (45.00).
Vieta – Utenos miestas.
I.2.2. Pirkimo objektą sudaro: 149 vnt. skirtingo tūrio (5,0 m3 ir 3,0 m3) ir paskirties (mišrioms komunalinėms atliekoms, popieriui, plastikui ir metalui, stiklui, biologiškai skaidžioms atliekoms, tekstilei) naujų pusiau požeminių konteinerių įrengimas 24 – iose konteinerių aikštelėse pagal parengtą techninę dokumentaciją gavus statybą leidžiantį dokumentą.

I.2.3. Sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
I.2.4. Ši Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Perkančiosios organizacijos dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.2.5. Prekių su įrengimu pristatymas 10 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas - prekės

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: „ Pusiau požeminiai konteineriai Utenos mieste".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Strefa", įm. k. 1230361742, Šeškinės g. 59a, 07159 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 478.288,80 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei tiekėjo pasiūlytų prekių kaina yra mažiausia.

 

2017-09-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Utenos miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribų pažymėjimo nuolatiniais riboženkliais paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A12 paslaugų kategorijai ,,Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugos", kodui – 71222000-0 ,,Architektūrinės lauko teritorijų paslaugos".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Perkančioji organizacija numato įsigyti Utenos miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribų pažymėjimo nuolatiniais riboženkliais paslaugas.
Vieta – Utenos miestas.
Perkamos paslaugos – Utenos miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribų pažymėjimo nuolatiniais riboženkliais paslaugos, susideda iš: Utenos miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribų pažymėjimo nuolatiniais riboženkliais paslaugos, geodezinių matavimų, plano parengimo ir derinimo.
Atliekant geodezinius matavimus paženklinamos ir nustatomos Utenos miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje. Utenos miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribų planas suderinamas su Valstybės įmone „Registrų centras".
Paslaugos bus pripažintos atliktomis tik gavus Valstybės įmonės „Registrų centras" pritarimą (derinimą) dėl parengto Utenos miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribų geodezinių matavimų plano.
Pateikiami dokumentai: sukurta (analoginė) parengto geodezinio plano dokumentacija 5 bylos ir skaitmeninės bylos 5 egzemplioriai kompiuterinėje laikmenoje.
I.2.3. Sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui, jos trukmę skaičiuojant nuo Sutarties pradžios. Sutartis gali būti įvykdyta ir anksčiau nustatyto termino. Sutarties pradžia – nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.2.4. Paslaugų atlikimo terminas – 11 mėnesių nuo Sutarties pradžios.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: „Utenos miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribų pažymėjimo nuolatiniais riboženkliais paslaugos".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Aplinkos inžinerija", įm. k. 300593710, Architektų g. 15-45, 04112 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 6 600,00 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei tiekėjo pasiūlytų paslaugų kaina yra mažiausia.

17-09-15

 

2017-08-30

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Užpalių gatvės dalies nuo Hipodromo gatvės iki SB "Šilelis" Utenoje, kapitalinis remontas ir J. Basanavičiaus g. Utenoje, dalies gatvės dangos asfaltbetonio remontas".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233142-6 „Kelių remonto darbai" (45.23).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro – „Užpalių gatvės dalies nuo Hipodromo gatvės iki SB "Šilelis" Utenoje, kapitalinis remontas ir J. Basanavičiaus g. Utenoje, dalies gatvės dangos asfaltbetonio remontas".
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Pirkimo objektas sudaromas iš 2 atskirų pirkimo objekto dalių:
I Pirkimo objekto dalis – „Užpalių gatvės dalies nuo Hipodromo gatvės iki SB "Šilelis" Utenoje, kapitalinis remontas".
Įgyvendinant statybos tikslą atliekami šie darbai:
Išplaniruoti ne mažiau 4250 m2, ne daugiau 4350 m2 iškasų dugno ir pylimų viršaus;
Sutankinti ne mažiau 850 m3, ne daugiau 870 m3 grunto;
Įrengti ne mažiau 1365 m3, ne daugiau 1385 m3 apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio iš gamtinio smėlio;
Įrengti ne mažiau 3230 m2, ne daugiau 3330 m2 ne mažiau kaip 15 cm storio pagrindą iš nesurištojo mineralinių medžiagų skaldos mišinio 0/45;
Įrengti ne mažiau 2240 m2, ne daugiau 2300 m2 ne mažiau kaip 6 cm storio asfaltbetonio dangos iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD;
Įrengti ne mažiau 980 m2, ne daugiau 1040 m2 ne mažiau 6 cm storio kelkraščių dangos iš žvyro mineralinių medžiagų mišinio 0/45;
Įškasti ne mažiau 17 m3, ne daugiau 23 m3 II grupės grunto;
Sumontuoti ne mažiau 8,8 m, ne daugiau 9,2 m pralaidų iš 400 mm skersmens plastikinių gofruotų vamzdžių;
Įrengti ne mažiau 2 vnt 400 mm skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių;
Pralaidą užpilti ne mažiau 3 m3, ne daugiau 4 m3 smėliu ir sutankinti;
Užpilti gruntu ne mažiau 17 m3, ne daugiau 23 m3 tranšėjų, iškasų ir duobių;
Sutvirtinti ne mažiau 1040 m2, ne daugiau 1080 m2 šlaitų ne mažesniu kaip 6 cm dirvožemio sluoksniu apsėjant žole;
Išplaniruoti ne mažiau 1040 m2, ne daugiau 1080 m2 plotų rankiniu būdu;
Iškirsti ne mažiau 7, ne daugiau 9 veislinių medžių iki 24 cm storio;
Išrauti ne mažiau 7, ne daugiau 9 veislių medžių kelmų iki 26 cm storio;
Parengti darbų kapitalinio remonto aprašą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą;
Parengti Užpalių gatvės dalies nuo Hipodromo gatvės iki SB „Šilelis", nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Perkančiosios organizacijos dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
Tiekėjas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.5 bei 5.17 punktų nuostatas, baigia per 11 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II Pirkimo objekto dalis – ,,J. Basanavičiaus g. Utenoje, dalies gatvės dangos asfaltbetonio remontas".
Įgyvendinant statybos tikslą, atliekami šie darbai:
Pakloti ne mažiau 900 m2, ne daugiau 940 m2 ne mažiau 50 mm storio asfaltbetonio dangos iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN sunaudojant 20% asfaltbetonio senos dangos nelygumų išlyginimui;
Įrengti ne mažiau 100 m2, ne daugiau 130 m2 ne mažiau 6 cm storio kelkraščių dangos iš žvyro mineralinių medžiagų mišinio 0/32.

 

Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Perkančiosios organizacijos dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 4 mėnesius.
Tiekėjas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.3 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

 

I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

 

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Aukštaitijos traktas"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183865353, Aukštaitijos g. 14, Šilinės k. Utenos r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė:
I pirkimo objekto daliai ,,Užpalių gatvės dalies nuo Hipodromo gatvės iki SB "Šilelis" Utenoje, kapitalinis remontas" - 92.000,00 Eur (Devyniasdešimt du tūkstančiai eurų 00 ct) su PVM;
II pirkimo objekto daliai - ,,J. Basanavičiaus g. Utenoje, dalies gatvės dangos asfaltbetonio remontas" – 17.100,00 Eur (Septyniolika tūkstančių vienas šimtas eurų 00 ct) su PVM.

 

II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

 

2017-08-30

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "P. Cvirkos, Grybelių, Jaunystės, Kovo 11-osios, Mechanizatorių, Meldų, Parko, Pilies, Ugniagesių gatvių Utenoje, kapitalinis remontas".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233220-7 „Kelių remonto darbai" (45.23).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro – „P. Cvirkos, Grybelių, Jaunystės, Kovo 11-osios, Mechanizatorių, Meldų, Parko, Pilies, Ugniagesių gatvių Utenoje, kapitalinis remontas".
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Pirkimo objektas sudaromas iš 9 atskirų pirkimo objekto dalių:
I Pirkimo objekto dalis – „P. Cvirkos gatvės Utenoje, kapitalinis remontas".
Statybos tikslas: kapitališkai suremontuoti  180 m P. Cvirkos gatvės, įrengti pagrindus, pakloti asfaltbetonio dangą, suformuoti 0,5 m pločio kelkraščius iš abiejų gatvės pusių.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.5 bei 5.17 punktų nuostatas, baigia per 11 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II Pirkimo objekto dalis – ,,Grybelių gatvės dalies Utenoje, kapitalinis remontas".
Statybos tikslas: kapitališkai suremontuoti  315 m Grybelių gatvės dalies, įrengti pagrindus, pakloti asfaltbetonio dangą, suformuoti 0,5 m pločio kelkraščius iš abiejų gatvės pusių.

 

Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.5 bei 5.17 punktų nuostatas, baigia per 11 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

 

III Pirkimo objekto dalis – ,,Jaunystės gatvės Utenoje, kapitalinis remontas".
Statybos tikslas: kapitališkai suremontuoti  570 m Jaunystės gatvės, įrengti pagrindus, pakloti asfaltbetonio dangą, suformuoti 0,5 m pločio kelkraščius iš abiejų gatvės pusių.

 

Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.5 bei 5.17 punktų nuostatas, baigia per 11 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

 

IV Pirkimo objekto dalis – ,,Kovo 11-osios gatvės dalies Utenoje, kapitalinis remontas".
Statybos tikslas: kapitališkai suremontuoti  75 m Kovo 11-osios gatvės dalies, įrengti pagrindus, pakloti asfaltbetonio dangą, suformuoti 0,5 m pločio kelkraščius iš abiejų gatvės pusių.

 

Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.5 bei 5.17 punktų nuostatas, baigia per 11 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

 

V Pirkimo objekto dalis – ,,Mechanizatorių gatvės Utenoje, kapitalinis remontas".
Statybos tikslas: kapitališkai suremontuoti  130 m Mechanizatorių gatvės, įrengti pagrindus, pakloti asfaltbetonio dangą, suformuoti 0,5 m pločio kelkraščius iš abiejų gatvės pusių.

 

Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.5 bei 5.17 punktų nuostatas, baigia per 11 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

 

VI Pirkimo objekto dalis – ,,Meldų gatvės dalies Utenoje, kapitalinis remontas".
Statybos tikslas: kapitališkai suremontuoti  65 m Meldų gatvės dalies, įrengti pagrindus, pakloti asfaltbetonio dangą, suformuoti 0,5 m pločio kelkraščius iš abiejų gatvės pusių.

 

Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.5 bei 5.17 punktų nuostatas, baigia per 11 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

 

VII Pirkimo objekto dalis – ,,Parko gatvės Utenoje, kapitalinis remontas".
Statybos tikslas: kapitališkai suremontuoti  190 m Parko gatvės, įrengti pagrindus, pakloti asfaltbetonio dangą, suformuoti 0,5 m pločio kelkraščius iš abiejų gatvės pusių.

 

Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.5 bei 5.17 punktų nuostatas, baigia per 11 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

 

VIII Pirkimo objekto dalis – ,,Pilies gatvės Utenoje, kapitalinis remontas".
Statybos tikslas: kapitališkai suremontuoti  200 m Pilies gatvės, įrengti pagrindus, pakloti asfaltbetonio dangą, suformuoti 0,5 m pločio kelkraščius iš abiejų gatvės pusių.

 

Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.5 bei 5.17 punktų nuostatas, baigia per 11 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

 

IX Pirkimo objekto dalis – ,,Ugniagesių gatvės Utenoje, kapitalinis remontas".
Statybos tikslas: kapitališkai suremontuoti  165 m Ugniagesių gatvės, įrengti pagrindus, pakloti asfaltbetonio dangą, suformuoti 0,5 m pločio kelkraščius iš abiejų gatvės pusių.

 

Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.5 bei 5.17 punktų nuostatas, baigia per 11 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

 

I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

 

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: -
UAB „Aukštaitijos traktas" I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX pirkimo objekto dalims;
AB „Utenos melioracija" II pirkimo objekto daliai.
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183865353, Aukštaitijos g. 14, Šilinės k. Utenos r.;
183605665 AB „Utenos melioracija", Užpalių g. 86, Utena.

 

II.3. Numatoma bendra sutarties vertė:
I Pirkimo objekto dalis „P. Cvirkos gatvės Utenoje, kapitalinis remontas" - 19.999,99,00 Eur (Devyniolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 99 ct) su PVM;
II Pirkimo objekto dalis „Grybelių gatvės dalies Utenoje, kapitalinis remontas" - 50.341,77 Eur (Penkiasdešimt tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt vienas euras, 77 ct) su PVM;
III Pirkimo objekto dalis „Jaunystės gatvės Utenoje, kapitalinis remontas" - 71.500,00 Eur (Septyniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai eurų, 00 ct) su PVM;
IV Pirkimo objekto dalis „Kovo 11-osios g. dalies Utenoje remontas" - 9.300,00 Eur (Devyni tūkstančiai trys šimtai eurų, 00 ct) su PVM;
V Pirkimo objekto dalis „Mechanizatorių gatvės Utenoje, kapitalinis remontas" - 14.999,99 Eur (Keturiolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 99 ct) su PVM;
VI Pirkimo objekto dalis „Meldų gatvės dallies Utenoje kapitalinis remontas" - 9.300,00 Eur (Devyni tūkstančiai trys šimtai eurų, 00 ct) su PVM;
VII Pirkimo objekto dalis „Parko gatvės Utenoje, kapitalinis remontas" - 31.500,00 Eur (Trisdešimt vienas tūkstantis penki šimtai eurų, 00 ct) su PVM;
VIII Pirkimo objekto dalis „Pilies gatvės Utenoje, kapitalinis remontas" - 28.900,00 Eur (Dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai eurų, 00 ct) su PVM;
IX Pirkimo objekto dalis „Ugniagesių gatvės Utenoje, kapitalinis remontas" - 12.600,00 Eur (Dvylika tūkstančių šeši šimtai eurų, 00 ct).

 

II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojai: pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

 

2017-08-25

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Molėtų g. Utenoje, dalies gatvės asfaltbetonio dangos remontas".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233142-6 „Kelių remonto darbai" (45.23).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro – „Molėtų g. Utenoje, dalies gatvės asfaltbetonio dangos remontas".
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Įgyvendinant statybos tikslą atliekami šie darbai:
Nufrezuoti ne mažiau 630 m3, ne daugiau 670 m3 asfaltbetonio dangos;
Demontuoti 1 vnt. vandens surinkimo trapą;
Pastatyti 1 vnt. vandens surinkimo grotelių;
Išardyti ne mažiau kaip 3 vnt. gelžbetoninių šulinių;
Išvalyti ne mažiau 1800 m2, ne daugiau 1900 m2 asfaltbetonio dangos;
Pagruntuoti ne mažiau 1800 m2, ne daugiau 1900 m2 juodų dangų paviršių;
Pakloti ne mažiau 1800 m2, ne daugiau 1900 m2 ne mažiau 5 cm storio asfaltbetonio dangos iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS.
Įrengti ne mažiau 0,7 m3, ne daugiau 1,1 m3 gelžbetoninių 0,7 m skersmens vandens surinkimo šulinių;
Paaukštinti ne mažiau 12 vnt. šulinio angų gelžbetoniniais žiedais.

Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo dienos ir Užsakovo Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 4 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda kitą dieną po Sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia po 3 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

 

I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

 

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Aukštaitijos traktas"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183865353, Aukštaitijos g. 14, Šilinės k. Utenos r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 36.000,00 Eur (Trisdešimt šeši tūkstančiai eurų 00 ct) su PVM.
Pažymime, kad bendra pasiūlymo kaina buvo naudojama palyginamuoju parametru nustatant viešojo pirkimo laimėtoją, o į Sutartį įrašomos planuojamos Perkančiosios organizacijos lėšos, t. y. 36.300,00 Eur (Trisdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai eurų, 00 ct) su PVM bei pridedamas darbų kiekių žiniaraštis.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

 

2017-08-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Programinės įrangos „STEKAS-ALGA" modulio „Darbo užmokesčio" apskaita priežiūros paslaugos Utenos rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A7 paslaugų kategorijai ,,Kompiuterių ir susijusios paslaugos", kodui – 72267000-4 ,,Programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Perkamos programinės įrangos „STEKAS – ALGA" modulio „Darbo užmokesčio apskaita" priežiūros paslaugos Utenos rajono savivaldybės administracijoje ir 9 seniūnijose: Daugailių, Kuktiškių, Leliūnų, Saldutiškio, Sudeikių, Tauragnų, Utenos, Užpalių, Vyžuonų seniūnijose (pagal poreikį). Sistema yra įdiegta Utenos rajono savivaldybės administracijos serveryje.
2.3. Programinės įrangos „STEKAS – ALGA" modulio „Darbo užmokesčio apskaita" priežiūros paslaugas sudaro:
2.3.1. Konsultacijos telefonu. Pirkėjas turi gauti atsakymą telefonu į klausimus, susijusius su Programinės įrangos veikimu, kurių atsakymai nereikalauja papildomos duomenų analizės. Jeigu Tiekėjas negali suteikti tinkamos konsultacijos telefonu iš karto, tai pateikti atsakymus į neatsakytus klausimus Tiekėjas turi ne vėliau kaip darbo dienomis per 8 darbo valandas po pranešimo skambučio valandos. Prireikus (esant sudėtingesnei situacijai ir pan.) arba Tiekėjo prašymu Pirkėjas po pokalbio su Tiekėjo atstovu, paklausimą laisva forma gali išsiųsti elektroniniu paštu;
2.3.2. Konsultacijos elektroniniu paštu ir/arba faksu. Pirkėjas turi teisę gauti atsakymą el. paštu ir/arba faksu į bet kokius klausimus, susijusius su Programinės įrangos veikimu. Tokiu atveju Tiekėjas įsipareigoja į Pirkėjo raštu pateikiamus klausimus arba klaidų pranešimus reaguoti ir atsakymą pateikti darbo dienomis per 8 darbo valandas nuo pranešimo išsiuntimo el. paštu valandos;
2.3.3. Klaidų ir kritinių klaidų taisymas. Tiekėjas identifikuotas Programinės įrangos klaidas turi ištaisyti per 2 savaites, kritines klaidas darbo dienomis - per 8 darbo valandas nuo pranešimo išsiuntimo el. paštu valandos. Jeigu dėl objektyvių priežasčių klaidos šalinimui reikalingas ilgesnis laikas negu Tiekėjo numatyti reakcijos laikai, dėl ilgesnio laiko su Pirkėju susitariama atskirai raštu;
2.3.4. Sistemos atnaujinimas pasikeitus tesės aktams. Pirkėjo naudojamo funkcionalumo atnaujinimų tiekimas, diegimas, testavimas, konfigūravimas Pirkėjo sistemoje, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams.
2.4. Priežiūros paslaugos Utenos rajono savivaldybės administracijai teikiamos pagal Užsakovo poreikį, bet ne daugiau kaip 2450 val. per Sutarties laikotarpį.
2.5. Priežiūros paslaugos Utenos rajono savivaldybės administracijos filialams - seniūnijoms teikiamos pagal Pirkėjo poreikį, bet ne daugiau kaip 5250 val. per Sutarties laikotarpį.
2.6. Papildomų sistemos vystymo Paslaugų planuojama suteikti pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 30 val. per Sutarties laikotarpį.
2.7. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje „Kontora" dienos.
2.8. Paslaugų tiekimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: „Programinės įrangos „STEKAS-ALGA" modulio „Darbo užmokesčio" apskaita priežiūros paslaugos Utenos rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stekas", įm. k. 120625932, Lvovo g. 38A, 09307 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 14 455,00 Eur be PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei tiekėjo pasiūlytų paslaugų kaina yra mažiausia.

 

2017-08-18

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Vyžuonaičio parke" techninio projekto parengimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A12 paslaugų kategorijai ,,Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugos", kodui – 71320000-7 Inžinerinio projektavimo paslaugos.
I.2.1. Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Vyžuonaičio parke" techninio projekto parengimas – 1 vnt.
Sutartis sudaroma 7 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
Paslaugų teikimo pradžia – Paslaugos pradedamos teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir turi būti suteiktos per 5 mėn.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Vyžuonaičio parke" techninio projekto parengimas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Želdynai", įmonės kodas: 13312487, Ratnyčios g.17-1, Kaunas, LT-44418.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 19.500,00 Eur be PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-08-18

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos rajono strateginio plėtros plano 2018-2024 m. parengimo paslaugos. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
• Parengti Utenos rajono strateginio plėtros planą 2018-2024 m.
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas A12 paslaugų kategorijai ,,Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugos", kodui – 71241000-9 Galimybių studijos, konsultavimo paslaugos, analizė.
I.2.2. Pirkimo objektas – paslaugos.
I.2.3. Utenos rajono strateginio plėtros plano 2018-2024 m. parengimo paslaugos apima šias veiklas:
• Utenos rajono aplinkos ir išteklių analizės atlikimas (atlikti Utenos rajono plėtros strateginio plano 2011-2017 m. įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizę, atlikti esamos būklės analizę, atlikti SSGG).
• Utenos rajono plėtros plano vizijos iki 2024 m. parengimas, prioritetų nustatymas.
• Utenos rajono plėtros strategijos iki 2024 m.: misijos, strateginių tikslų ir uždavinių suformulavimas.
• Priemonių plano parengimas.
• Utenos rajono plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo sukūrimas.
• Sporto ir jaunimo strategijų, integruotų į 2018-2024 m. Utenos rajono strateginį plėtros planą, parengimas.
I.2.4. Sutartis sudaroma 8 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
I.2.5. Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.2.6. Paslaugų teikimo pradžia – Paslaugos pradedamos teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir turi būti suteiktos iki 2017 m. gruodžio 5 dienos.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos rajono strateginio plėtros plano 2018-2024 m. parengimo paslaugos. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
• Parengti Utenos rajono strateginio plėtros planą 2018-2024 m.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Eurointegracijos projektai", įmonės kodas: 142122047, Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 9.922,00 Eur su PVM (8.200,00 Eur be PVM, 1.722,00 Eur PVM vertė)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pasiūlyta kaina yra mažiausia.

 

2017-08-18

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Buvusio pesticidų sandėlio (Šnieriškių k. Utenos sen., Utenos r.) užterštos teritorijos tvarkymo, vadovaujantis parengtu užterštos teritorijos tvarkymo planu, paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas A16 paslaugų kategorijai „Nuotekų ir atliekų šalinimo bei valymo paslaugos; sanitarinės ir panašios paslaugos", kodui – 90522000-2 „Paslaugos, susijusios su užterštu dirvožemiu".
I.2.2. Pirkimo objektas – paslaugos.
I.2.3 Perkamų paslaugų „Buvusio pesticidų sandėlio (Šnieriškių k., Utenos sen., Utenos r.) užterštos teritorijos tvarkymo, vadovaujantis parengtu užterštos teritorijos tvarkymo planu, paslaugos" apimtys:
o Užteršto grunto (gruntas priskiriamas atliekoms žymimoms kodu 17 05 03* - gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų) iškasimas ir išvežimas utilizavimui, t.y.:
o grunto iškasimas ir pakrovimas į transporto priemones (79 ± 5 m3);
o užteršto grunto transportavimas į valymo aikštelę (120 ± 10 km) ir pridavimas utilizavimui (79 ± 5 m3);
o Teritorijos rekultivavimas, t.y.:
o švaraus grunto (79 ± 5 m3) atvežimas iš artimiausių karjerų apie 30 km atstumu;
o grunto paskleidimas vietoje (79 ± 5 m3);
o Išvalytos teritorijos kontrolinis tyrimas, t.y.:
o tiriamasis gręžimas, bandinių paėmimas (nuo 3 iki 6 bandinių);
o grunto mėginių laboratorinė analizė (pesticidų);
o ataskaitos parengimas.
I.2.4. Paslaugų atlikimo vieta: Šnieriškių k., Utenos sen., Utenos r.
I.2.5. Sutartis įsigalioja nuo jos Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 6 (šešis) mėnesius.
I.2.6. Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena, Paslaugų teikimo pabaiga – po 5 (penkių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: „Buvusio pesticidų sandėlio (Šnieriškių k. Utenos sen., Utenos r.) užterštos teritorijos tvarkymo, vadovaujantis parengtu užterštos teritorijos tvarkymo planu, paslaugos".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vilniaus betono demontavimo technika", įmonės kodas: 125722762, Šv. Stepono g. 39, 01312 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 25.470,47 Eur su PVM (21.049,98 Eur be PVM, 4.420,50 Eur PVM vertė)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pasiūlyta kaina yra mažiausia.

 

2017-08-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Utenos dailės mokyklos atnaujinimo (modernizavimo) papildomi darbai".
I.2. Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45453100-8 "Atnaujinimo darbai" (45.45).
I.3. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
I.4. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
I.5. Statybos vieta – Basanavičiaus g. 36, Utena.
I.6. Statybos tikslas: atlikti perdangos šiltinamojo sluoksnio nukasimo, perdangos betonavimo, elektros įvado, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų, šildymo sistemų remonto darbus.
I.7. Techniniai reikalavimai darbų atlikimui:
1. Bendrastatybiniai darbai. Atliekant bendrastatybinius darbus reikia nuo perdangos rankiniu būdu nukasti smėlio sluoksnį – ne mažiau 46 m3, ne daugiau 47 m3; 10 m atstumu panešti išnešti smėlį į lauką – ne mažiau 82 t, ne daugiau 82,5 t; 10 km atstumu išvežti statybines šiukšles – ne mažiau 82 t, ne daugiau 82,5 t;
2. Grindų įrengimo darbai. Atliekant grindų įrengimo darbus reikia išardyti dalį senų betoninių grindų – ne mažiau 23 m3, ne daugiau 24 m3; išardyti dalį senų medinių lentų grindų – ne mažiau 17 m2, ne daugiau 18 m2; išardyti gulekšnius – ne mažiau 4 m3, ne mažiau 4,5 m3; įrengti žvyro pasluoksnį ant grunto, numatyti kad medžiagos vežamos karučiais – ne mažiau 4 m3, ne daugiau 5 m3; tinklais suarmuoti betonines grindis – ne mažiau 0,5 t, ne daugiau 0,6 t; išbetonuoti grindis – ne mažiau 238 m2, ne daugiau 240 m2; 10 km atstumu išvežti statybines šiukšles – ne mažiau 46 t, ne daugiau 46,5 t;
3. Mūro darbai. Atliekant mūro darbus reikia išmūryti angas – ne mažiau 2 m3, ne daugiau 3 m3;
4. Perdangos betonavimo darbai. Atliekant perdangos betonavimo darbus reikia išardyti monolitinius betoninius perdenginius – ne mažiau 1,2 m3, ne daugiau 1,4 m3; įrengti klojinius – ne mažiau 4,4 m2, ne daugiau 4,6 m2; tinklais suarmuoti betoninį pasluoksnį – ne mažiau 0,15 t, ne daugiau 0,2 t; išbetonuoti perdangą – ne mažiau 0,6 m3, ne daugiau 0,8 m3.
5. Ardymo darbai. Atliekant ardymo darbus reikia iškirsti skyles vamzdynams tarpaukštinėse perdangose – ne mažiau 21 vnt., ne daugiau 22 vnt.; iškirsti skyles vamzdynams betoninėse sienose – ne mažiau 3 vnt., ne daugiau 4 vnt.; užtaisyti skyles, paklojus vamzdžius – ne mažiau 21 vnt., ne daugiau 22 vnt.; užtaisyti skyles betoninėse sienose ir pertvarose – ne mažiau 0,1 m3, ne daugiau 0,2 m3;
6. Elektros darbai. Atliekant elektros darbus reikia demontuoti seną ir sumontuoti naują 25 A elektros srovės perjungiklį;
7. Vėdinimo sistemos remonto darbai. Atliekant vėdinimo sistemos remonto darbus reikia apvaliuose ortakiuose sumontuoti kanalinį ventiliatorių; sumontuoti 33 vnt. plienines štampuotas arba lygiavertes žaliuzes; įrengti ortakius – ne mažiau 68 m, ne daugiau 69 m; izoliuoti vamzdynus folija padengtais stiklo vatos dembliais – ne mažiau 4 m2, ne daugiau 5 m2; iškirsti 2 angas vamzdžių įvadams; sumontuoti atbulinį vožtuvą;
8. Vandentiekio, nuotekų remonto darbai. Atliekant vandentiekio, nuotekų remonto darbus reikia ištiesti plastikinius kanalizacijos vamzdžius – ne mažiau 22 m, ne daugiau 23 m; pramušti vagas betoninėse grindyse ir sienose – ne mažiau 12 m2, ne daugiau 13 m2; iškasti gruntą – ne mažiau 16 m3, ne daugiau 17 m3, įrengti smėlio pasluoksnį – ne mažiau 3 m3, ne daugiau 3,5 m3, įrengti smėlio pagrindą po vamzdynais – ne mažiau 2 m3, ne daugiau 2,5 m3, užpilti tranšėjas, iškasas po atstatomomis dangomis – ne mažiau 11 m3, ne daugiau 11,5 m3, sutankinti gruntą, užpilant tranšėjas ir duobes – ne mažiau 16 m3, ne daugiau 16,5 m3;
9. Šildymo remonto darbai. Atliekant remonto šildymo darbus reikia išmontuoti betono konstrukcijas – ne mažiau 42 m3, ne daugiau 43 m3, ekskavatoriumi iškasti gruntą, suverčiant gruntą į sankasą – ne mažiau 105 m3, ne daugiau 106 m3, išvežti statybines šiukšles – ne mažiau 18 t, ne daugiau 18,5 t.
I.8. Nurodyti išmatavimai yra orientaciniai, todėl tikslius apmatavimus atlieka Rangovas ir juos įvertina bendroje pasiūlymo kainoje.
I.9. Visi numatomi statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniai reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais.
I.10. Veiklos sąraše nurodomi darbai yra sustambintos apimties todėl, Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įvertinti visus su sustambinta veikla susijusius ir tame darbų etape esančius darbus.

Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 4 mėnesius.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.3 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 3 mėnesius.
I.11. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

 

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Šildvė"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:302461878, Ateities g. 10/2, Vilnius
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė - 28.199,99 Eur (Dvidešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt devyni eurai, 99 ct).

 

II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus,

 

2017-08-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto techninių darbo projektų ekspertizės paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A12 – Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos, techninių tyrimų ir analizės paslaugos, priskiriamos kodui – 71320000-7 Inžinerinio projektavimo paslaugos.
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas sudaromas iš 2 pirkimo dalių:
1 pirkimo objekto dalis – Utenos rajono Daugailių k. v. dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto techninio darbo projekto ekspertizė;
2 pirkimo objekto dalis – Utenos rajono Saldutiškio k. v. dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto techninio darbo projekto ekspertizė.
Vieta – Utenos rajonas, Lietuva.
Perkančioji organizacija numato įsigyti melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto techninių darbo projektų ekspertizės paslaugas, t. y. įvertinti ir išnagrinėti, ar parengtame techniniame darbo projekte atitinka numatytos darbų apimtys, vieta, darbų kiekiai, įvykdytos privalomųjų dokumentų sąlygos projektui rengti, įvertinti tyrinėjimo - projektavimo darbus, techninius ir ekonominius sprendimus, pateikti išvadas ir pasiūlymus dėl projektavimo dokumentacijos ir sąmatų tvirtinimo, objekto statybos (darbų) atlikimo technologijų
I.2.3. Vykdant Paslaugas, turi būti tikrinama, ar projekto sprendiniai atitinka:
2.3.1. projekto rengimo dokumentų reikalavimus;
2.3.2. melioracijos techninių reglamentų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus, kitus melioracijos statinių, sklypo tvarkymo reikalavimus, nustatytus kituose teisės aktuose;
2.3.3. trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus;
2.3.4. ar statinių darbų kiekiai bei techninėse specifikacijose nurodyti rodikliai nėra pertekliniai, palyginti su nustatytais melioracijos darbų normatyviniuose dokumentuose.
Projekto ekspertizė įforminama ekspertizės aktu, kuris galioja nuo projekto ekspertizės akto pasirašymo dienos per visą statybos laiką (nuo akto pasirašymo dienos).
I.2.4. Projekto ekspertizės akto sudėtis:
2.4.1. trumpa projekto apžvalga, bendrieji, ekonominiai statinio rodikliai;
2.5.2. privalomos pastabos, nurodančios, kokius projekte nustatytus teisės aktų pažeidimus reikia pašalinti;
2.5.3. projekto ekspertizės akte pateiktos privalomos pastabos turi būti motyvuotos su nuorodomis į konkrečius teisės aktus;
2.5.4. pirminės projekto ekspertizės akte pateiktų privalomų pastabų ir projekto įvertinimo analizė (nurodant motyvus, jei joms nepritarta) – jei atliekama pakartotinė projekto ekspertizė;
2.5.5. projekto įvertinimas;
2.6.6. rekomendacijos projektui patobulinti.
Projekto ekspertizės aktą pasirašo projekto ekspertizės vadovas. Vykdytojas projekto ekspertizės aktą pateikia Užsakovui, o akto kopiją – projektuotojui.
Ekspertizės išvadą pateikti raštu nustatytos formos akte. Esant ekspertų pastaboms, Vykdytojas bendrauja su projekto autoriumi taisant nurodytas pastabas ir pakartotinai ekspertai per 7 darbo dienas pateikia galutines išvadas. Ši paslauga atliekama nemokamai.
I.2.5. Atliekant Paslaugas, vadovautis:
2.5.1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu;
2.5.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;
2.5.3.Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2015 „Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė".
I.2.6. Sutarties pradžia – Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje diena. Sutartis sudaroma 6 mėnesių laikotarpiui, jos trukmę skaičiuojant nuo Sutarties pradžios. Sutartis gali būti įvykdyta ir anksčiau nustatyto termino.
I.2.7. Paslaugų atlikimo terminas – 15 darbo dienų nuo Užsakovo Techninio darbo projekto pateikimo dienos. Nustačius Techninio darbo projekto neatitikimą, pakartotinai Paslaugos atliekamos per 5 darbo dienas nuo pataisyto techninio darbo projekto pateikimo Vykdytojui dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas:
I pirkimo objekto daliai – V. Žulio firma "Kumponas"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas: 120897747, Kalvarijų g. 98-18, 08221 Vilnius
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė I pirkimo objekto daliai – 822,80 eur su PVM.
II pirkimo objekto daliai – V. Žulio firma "Kumponas"
II.4. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas: 120897747, Kalvarijų g. 98-18, 08221 Vilnius
II.5. Numatoma bendra sutarties vertė II pirkimo objekto daliai – 810,70 eur su PVM.
II.6. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-07-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto techninių darbo projektų parengimas".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A 12 - Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos, techninių tyrimų ir analizės paslaugos, priskiriamos kodui – 71222000-0 Architektūrinės lauko teritorijų paslaugos.
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas sudaromas iš 2 pirkimo dalių:
I pirkimo objekto dalis – Daugailių k. v. dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto techninio darbo projekto parengimas;
II pirkimo objekto dalis – Saldutiškio k. v. dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto techninio darbo projekto parengimas.
Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo jėgomis, rizika ir atsakomybe pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją parengti techninį darbo projektą su teigiama projekto ekspertizės išvada.
I.2.3. Pagrindiniai reikalavimai, atliekant Paslaugas:
2.3.1. rengiant techninius darbo projektus, turi būti atliktas detalus melioracijos statinių būklės tyrinėjimas, numatytas griovių atkarpų dugno valymas, augmenijos pašalinimas, grioviuose esančių pralaidų ir žiočių esamos būklės įvertinimas, jų atnaujinimas ar pakeitimas;
2.3.2. Ūkininkai, dalyvaudami Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje, sutvarkė griovių šlaitus, pašalino krūmus, išardė bebravietes, išvalė drenažo žiotis, todėl, rengiant remonto darbų sąmatą, tose vietose krūmų šalinimo ir šienavimo darbų nenumatyti.
I.2.4. Pagrindinės techninio darbo projekto sudedamosios dalys:
2.4.1. aiškinamasis raštas;
2.4.2. vietovės schema;
2.4.3. inžineriniai-geologiniai tyrinėjimai;
2.4.4. esamos padėties analizė;
2.4.5. griovių ir jų statinių, kitų melioracijos ir hidrotechninių statinių tyrinėjimų ataskaita;
2.4.6. reperių katalogas;
2.4.7. techninių sprendimų pagrindimas;
2.4.8. techninės specifikacijos;
2.4.9. darbų, medžiagų ir mechanizmų poreikio žiniaraščiai;
2.4.10. detali statybos darbų sąmata;
2.4.11. planas M 1:2000;
2.4.12. griovių profiliai (griovių remonto darbams);
2.4.13. melioracijos ir hidrotechninių statinių techniniai brėžiniai;
2.4.14. projekto suderinimų sąrašas.
I.2.5. Reikalavimai projektinei dokumentacijai: Techninis projektas rengiamas vadovaujantis projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais norminiais aktais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga", MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas", MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai", MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės", MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai", STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", Lietuvos Respublikos Melioracijos įstatymu bei šia technine specifikacija.
Projekto dalies sprendiniai turi atitikti projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių projektinės dokumentacijos rengimo, reikalavimus.
Paslaugos teikėjas įsipareigoja projekto eksperto išvadoje nurodytas klaidas ar trūkumus savo lėšomis pašalinti per 7 darbo dienas nuo Ekspertizės akto išvados gavimo dienos, kol bus gauta teigiama techninio darbo projekto ekspertizės išvada, leidžianti tvirtinti projektą.
Paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovui techninius darbo projektus po 5 egz. popierinio varianto įrištose bylose ir po 1 egz. CD skaitmeninėje laikmenoje, įrašytus PDF formatu.
I.2.6. Paslaugos atlikimo terminas – Paslaugą atlikti per 5 mėnesius nuo Sutarties įregistravimo dienos Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje ,,Kontora".
I.2.7. Sutartis galioja 6 mėnesius, jos trukmę skaičiuojant nuo Sutarties įregistravimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos. Sutartis gali būti įvykdyta ir anksčiau nustatyto termino.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas:
I pirkimo objekto dalies – Daugailių k. v. dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto techninio darbo projekto parengimas - Algimanto Žilinsko individuali įmonė.
II pirkimo objekto dalis – Saldutiškio k. v. dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto techninio darbo projekto parengimas - IĮ „Hidroplius".
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:
I pirkimo objekto dalis – Daugailių k. v. dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto techninio darbo projekto parengimas – 207782830, Pilies g. 6, 59114 Prienai.
II pirkimo objekto dalis – Saldutiškio k. v. dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto techninio darbo projekto parengimas – 304002507, Kauno g. 4, Dvylikiai, 59315 Prienų r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė :
I pirkimo objekto dalis – Daugailių k. v. dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto techninio darbo projekto parengimas - 3950,00 ( trys tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct) Eur su PVM.
II pirkimo objekto dalis – Saldutiškio k. v. dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto techninio darbo projekto parengimas - 3800,00 ( trys tūkstančiai aštuoni šimtai eurų, 00 ct) Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-07-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Gatvių dangos horizontalus ženklinimas Utenos mieste".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233221-4 "Kelių dangos žymėjimo darbai" (45.23).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Gatvių dangos horizontalus ženklinimas Utenos mieste.
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos vieta –Utenos miestas.
Darbai, kurie numatyti atlikti:
1. Dažais ženklinamų gatvėse juostų ir simbolių plotas - ne mažiau 1730 m2 ir ne daugiau 3250 m2.
2. Polimerine medžiaga ženklinamų gatvėse juostų ir simbolių plotas - ne mažiau 450 m2 ir ne daugiau 600 m2.
Išsamesnė informacija pateikiama viešojo pirkimo „Gatvių dangos horizontalus ženklinimas Utenos mieste" techninėje specifikacijoje.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Užsakovo Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – 2017 m. spalio 5 d;
Rangovas Darbus pradeda ne vėliau kaip 5 (penktą) darbo dieną nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir dirba nepertraukiamai iki 2017 m. rugsėjo 5 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Eismus"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:304059839, Rašės g. 9, 28197 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 31.460,00 Eur su PVM:
Gatvių ženklinimas dažais 1 m2 įkainis– 3,74 Eur su PVM;
Gatvių ženklinimas polimerine medžiaga 1 m2 įkainis – 14,76 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-07-25

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Agrotechninių prekių pirkimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui - 24400000-8 Trąšos ir azoto junginiai (244).
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidoma.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Universalios trąšos KEMIRA KOMBI 14-11-25 arba lygiavertės: birios, vandenyje tirpios kompleksinės trąšos, granulių pavidalu, fasuotos, ne mažiau kaip po 0,5 kg ne mažiau 36 vnt. ir ne daugiau 40 vnt.
2. Trąšos dekoratyviniams augalams, granulių pavidalu, fasuotos po 1 kg. ne mažiau 35 vnt. ir ne daugiau 39 vnt.
3. Trąšos, skirtos žydintiems augalams, granulių pavidalu, fasuotos ne mažiau 34 vnt. ir ne daugiau 39 vnt.
4. Trąšos, skirtos dekoratyviniams augalams, granulių pavidalu, fasuotos ne mažiau 15 vnt. ir ne daugiau 25 vnt.
5. Trąšos, universalios (žydintiems ir lapiniams augalams), miltelių pavidalu, tinka augalų laistymui ir purškimui, fasuotas po 0,1 kg. ne mažiau 120 vnt. ir ne daugiau 130 vnt.
6. Trąšos, universalios ilgo veikimo, granulių arba miltelių pavidalu, tinka augalų įterpimui į žemę, fasuotos ne mažiau po 1 kg ne mažiau 18 vnt. ir ne daugiau 23 vnt.
7. Trąšos universalios (žydintiems ir lapiniams augalams), skystu pavidalu, tinka augalų laistymui ir purškimui, fasuotas po 1 l. ne mažiau 15 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
8. Trąšos Hydro complex NPK 12-11-18 arba lygiavertės, granulių pavidalu, fasuotos po 1 kg. ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 5 vnt.
9. Trąšos Hydro complex NPK 12-11-18 arba lygiavertės, miltelių pavidalu, augalų laistymui, fasuotos po 2 kg. ne mažiau 3 vnt. ir ne daugiau 6 vnt.
10. Trąšos Hydro complex NPK 12-11-18 arba lygiavertės, miltelių pavidalu, augalų laistymui, fasuotos po 5 kg. ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 4 vnt.
11. Piktžolių naikinimui OURAGAN SYSTEM4 arba lygiavertis, plataus poveikio universalus herbicidas, fasuotas po 1 l. ne mažiau 48 vnt. ir ne daugiau 55 vnt.
12. Herbicidas piktžolių naikinimui „Raundapas" arba lygiavertis, fasuotas po 0,5 l. ne mažiau 18 vnt. ir ne daugiau 25 vnt.
13. Herbicidas piktžolių naikinimui „Raundapas" arba lygiavertis, fasuotas po 1 l. ne mažiau 24 vnt. ir ne daugiau 30 vnt.
14. Universalus durpių substratas, skirtas kambarinėms, balkono ir lauko gėlėms sodinti, sudėtyje maisto elementų kiekis, mg/l: N ne mažiau 100, ne daugiau 250; P205 ne mažiau 120, ne daugiau 300; K2O ne mažiau 150 ne daugiau 400, rūgštingumas pH (H2O) ne mažiau 5,5 ne daugiau 6,5, sudėtyje turi būti vandens įgeriamumo skatinimo priemonė, fasuotas po 250 l. ne mažiau 12 vnt. ir ne daugiau 15 vnt.
15. Kompostinė žemė, skirta gėlių bei žydinčių dekoratyvinių augalų sodinimui, sudėtyje 40-50 % augalinio komposto ir 60-50 % aukštapelkių durpių, rūgštingumas pH ne daugiau 6,5, sudėtyje įterptos ekologiškos žydinčių augalų auginimui universalios trąšos su ceolitu. Fasuota po 50 l. ne mažiau 82 vnt. ir ne daugiau 90 vnt.
16. Kompostinė žemė, skirta dekoratyvinių augalų auginimui, pagaminto iš kompostuoto aukštutinio tipo durpių ir galvijų mėšlo mišinio (santykis 4:1), į kompostinę žemę įterpta 1kg/m3 mineralinių trąšų NPK12-10-16 su mikroelementais, rūgštingumas pH ne mažiau 5,5 ne daugiau 7,0, drėgmė ne daugiau 70 %, maisto elementų kiekis mg/l komposto: azoto (N) ne mažiau 50, ne daugiau 150; fosforo (P2O5) ne mažiau 30, ne daugiau 70; kalio (K2O) ne mažiau 100, ne daugiau 200, magnio (MgO) ne mažiau 20, ne daugiau 50. Fasuota po 80 l. ne mažiau 40 vnt. ir ne daugiau 45 vnt.
17. Durpių substratas, skirtas kambarinėms, balkono ir lauko gėlėms sodinti. Sudėtyje maisto elementų kiekis, mg/l: N ne mažiau 100, ne daugiau 250; P2O5 ne mažiau 120, ne daugiau 300; K2O ne mažiau 150, ne daugiau 400, rūgštingumas pH (H2O) ne mažiau 5,5 ne daugiau 6,5. Sudėtyje yra vandens įgeriamumo skatinimo priemonė. Fasuotas po 20 l. ne mažiau 90 vnt. ir ne daugiau 95 vnt.
18. Insekticidas „Mavrik" arba lygiavertis, 5 ml ne mažiau 48 vnt. ir ne daugiau 55 vnt.
19. Vejos žolė, fasuota po 0,5 kg. ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
Paslaugų teikimo laikotarpis – 35 mėn. nuo sutarties registravimo dienos.
Detalesnė informacija pateikiama techninėje specifikacijoje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Agrotechninių prekių pirkimas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenaitis", įm.kodas: 1837928314, adresas: Metalo g. 5, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: į pirkimo sutartį bus įrašyta perkančiosios organizacijos skirtos lėšos – 2 240,00 (du tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt eurų, 00 ct) Eur be PVM, tiekėjo pasiūlyti prekių įkainiai bei prekių nuolaida – 17 %.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų prekių kaina yra mažiausia.

 

2016-07-24

PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos.
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro raktų pakabukai su autoriniu maketu, atitinkantys sekančias charakteristikas:
1. Salotos su Angus jautiena arba lygiavertės, ne mažiau 220 gr. (1 porcija), ne mažiau 20 porc. ir ne daugiau 100 porc.
2. Salotos su mango vaisiumi, tigrinėmis krevetėmis, ne mažiau 250 gr. (1 porcija), ne mažiau 20 porc. ir ne daugiau 100 porc.
3. Salotos su keptu ožkos sūriu, ne mažiau 220 gr. (1 porcija), ne mažiau 20 porc. ir ne daugiau 100 porc.
4. Burokėlių salotos su medaus padažu ir sūriu, ne mažiau 220 g. (1 porcija), ne mažiau 20 porc. ir ne daugiau 100 porc.
5. Kobijos žuvies karpačio arba lygiavertis, ne mažiau 150 gr. (1 porcija), ne mažiau 20 porc. ir ne daugiau 100 porc.
6. Jautienos karpačio, ne mažiau 150 gr. (1 porcija), ne mažiau 20 porc. ir ne daugiau 100 porc.
7. Blyneliai su Ketos raudonaisiais ikrais arba lygiaverčiai, ne mažiau 200 gr. (1 porcija), ne mažiau 20 porc. ir ne daugiau 100 porc.
8. Lašišos tartar ar arba lygiavertis, ne mažiau 180 gr. (1 porcija), ne mažiau 20 porc. ir ne daugiau 100 porc.
9. Jūrų šukutės su baravyku padažu arba lygiavertės, ne mažiau 150 gr. (1 porcija), ne mažiau 20 porc. ir ne daugiau 100 porc.
10. Keptos tigrinės krevetės su česnaku ir petražolėmis arba lygiavertės, ne mažiau 150 gr. ne mažiau 20 porc. ir ne daugiau 100 porc.
11. Anties kepenėlės su obuolių tartar arba lygiavertės, ne mažiau 130 gr. ne mažiau 20 proc. ir ne daugiau 100 porc.
12. Anties krūtinėlė su pasternokų piurė arba lygiavertė, ne mažiau 230 gr. ne mažiau 20 porc. ir ne daugiau 100 porc.
13. Perlinio viščiuko krūtinėlė, ne mažiau 240 gr. (1 porcija), ne mažiau 20 porc. ir ne daugiau 100 porc.
14. Anties kepta šlaunelė, ne mažiau 230 gr. (1 porcija), ne mažiau 20 proc. ir ne daugiau 100 porc.
15. Jautienos didkepsnis su bulvėmis ir daržovėmis, ne mažiau 230 gr. (1 porcija), ne mažiau 20 porc. ir ne daugiau 100 porc.
16. Angus jautienos antrekoto kepsnys arba lygiavertis, ne mažiau 220 gr. (1 porcija), ne mažiau 20 porc. ir ne daugiau 100 porc.
17. Ėriuko troškinys su daržovėmis lygiavertis, ne mažiau 250 gr. (1 porcija), ne mažiau 20 porc. ir ne daugiau 100 porc.
18. Keptas starkis su pistacijų padažu arba lygiavertis, ne mažiau 190 gr. (1 porcija), ne mažiau 20 porc. ir ne daugiau 100 porc.
19. Šiaurės jūros plekšnės suktinukai su lašiša arba lygiaverčiai, ne mažiau 220 gr. (1 porcija), ne mažiau 20 porc. ir ne daugiau 100 porc.
20. Tortas, ne mažiau 120 gr. (1 porcija), ne mažiau 50 porc. ir ne daugiau 120 porc.
21. Desertas „Creme brulee" arba lygiavertis, ne mažiau 120 gr. (1 porcija), ne mažiau 50 porc. ir ne daugiau 120 porc.
22. Desertas Panna Cotta su padažu arba lygiavertis, ne mažiau 120 gr. (1 porcija), ne mažiau 50 porc. ir ne daugiau 120 porc.
23. Kava (ne mažiau nei 150 ml vienam asmeniui) ne mažiau 70 vnt. ir ne daugiau 200 porc.
24. Arbata iš pakelių (ne mažiau 150 ml vienam asmeniui) ne mažiau 70 vnt. ir ne daugiau 150 porc.
Paslaugų teikimo laikotarpis – 35 mėn. nuo sutarties registravimo dienos.
Detalesnė informacija pateikiama techninėje specifikacijoje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vyno pasaulis", įm.kodas: 304097850, adresas: Skrebulė, Utenos raj.
II.3. Taikoma fiksuotos kainos kainodara
II.4. Bendra galutinė sutarties vertė: į pirkimo sutartį bus įrašyta perkančiosios organizacijos skirtos lėšos – 4300,00 (keturi tūkstančiai trys šimtai eurų, 00 ct) Eur be PVM, tiekėjo pasiūlyti paslaugų įkainiai bei paslaugų nuolaida – 5 %.
II.5. Subtiekėjas nenumatomas.
II.6. Sutarties pradžia – 2017-07-25.
II.7. Sutarties pabaiga – 2020-06-24.

2016-07-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Įranga poilsiavietėse ir paplūdimiuose su montavimu (Prie Alaušo ež., Sudeikių mstl., Sudeikių sen., Utenos r.).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45232420-2 "Su nuotekomis susiję darbai" (45.23).
Perkamų darbų (pirkimo objekto) aprašymas:
Poilsiaviečių ir paplūdimių įrangos gamyba (pagal pridedamus pvz. arba lygiavertės):
1. Persirengimo dvigubos kabinos (2 vnt.):
1.1 Ilgis - ne mažesnis nei 330 cm ir ne didesnis nei 336 cm.
1.2 Persirengimo kabinos karkasas suvirinamas iš metalinių apvalių vamzdžių 57±0,05 mm išorinio skersmens, kurių sienelės storis ne mažesnis kaip 3 mm ir horizontalių vamzdelių keturkampio profilio 25±0,05x20±0,05 mm, kurių sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm.
1.3 Karkasas nudažomas juodais, rūdims atspariais dažais. Prie vertikalių vamzdelių tvirtinamos spygliuočių medienos impregnuotos lentelės, kurių išmatavimai 20±0,05x60±0,05x1200±0,05 mm.
1.4 Lentelės tvirtinamos aliuminio kniedėmis ne mažesnio kaip 4,8mm skersmens. Grindys tvirtinamos prie apvalių, ne mažesnio kaip 35mm išorinio skersmens apvalių vamzdžių, kurių sienelės storis ne mažesnis kaip 2 mm ir kurie nudažyti juodais rūdims atspariais dažais.
1.5 Grindų lentų storis ne mažesnis kaip 32 mm, o plotis ne mažesnis kaip 80 mm ir ne didesnis kaip 100 mm.
1.6 Grindų lentos – impregnuotos spygliuočių medienos tvirtinamos su metaliniais savisriegiais ne mažesnio kaip 4 mm diametro. Vertikalūs vamzdžiai įbetonuojami ne mažiau kaip 0,5 m gylio ir ne mažiau kaip 10 cm skersmens. (Nuotraukos pridedamos arba lygiavertė (1.1; 1.2; 1.3 priedai)).
2. Impregnuotos spygliuočių medienos šiukšlių dėžė su metaline (cinkuota) iškeliama dėže skylėtu dugnu (matmenys: 0,6±0,05 x 0,5±0,05 x 0,5±0,05 m), nuotrauka pridedama arba lygiavertė (2 priedas) – 2 vnt.
3. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
4. Žodinės sutarties sudarymo pradžia – sutarties sudarymo diena.
5. Rangovas darbus pradeda nuo žodinės sutarties sudarymo dienos, baigia per 1 mėnesį nuo žodinės sutarties sudarymo dienos.
6. Sutartis baigiasi po 2 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos.
7. Apmokėjimas atliekamas pagal sąskaitą - faktūrą per 30 dienų po atliktų darbų dienos ir atliktų darbų akto pasirašymo dienos.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Įranga poilsiavietėse ir paplūdimiuose su montavimu (Prie Alaušo ež., Sudeikių mstl., Sudeikių sen., Utenos r.)
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB "Utenos komunalininkas" įmonės kodas: 183606952, adresas: Rašės g. 4, LT-28197 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 1304,96 Eur be PVM (PVM vertė 274,04 Eur)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiami darbai atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2017-07-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Asenizavimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A16 – „Nuotekų išgabenimo paslaugos", kodui – 90410000-4.
Pirkimo objektą sudaro:
3 pirkimo objekto dalis.
Asenizavimo paslauga Utenos seniūnijai.
Numatomas paslaugų kiekis ir sudėtis:
1. Specialiu transportu išsiurbti skystas buitines nuotekas iš objekto adresu: J. Asminavičiaus g. 16, Biliakiemio k., Utenos sen., ir nuvežti į „Utenos vandenys", adresu: Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos r. per sutartinį laikotarpį ne mažiau 30 m ³, ne daugiau 50 m ³.
2. Specialiu transportu išsiurbti skystas buitines nuotekas iš objekto: adresu Sodų g. 11, Vaikutėnų k., Utenos sen., ir nuvežti į „Utenos vandenys", adresu: Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos r. per sutartinį laikotarpį ne mažiau 60 m ³, ne daugiau 100 m ³.
3. Paslaugą atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. Nr. D1-236 įsakymu patvirtintu Nuotekų tvarkymo reglamentu.
4. Tiekėjas turi turėti preliminarią sutartį su UAB „Utenos vandenys".
5. Paslaugos tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena.
6. Paslaugos teikiamos 35 mėnesių laikotarpiui nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
7. Sutartis įsigalioja nuo šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje „Kontora" dienos.
8. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.
9. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą- vienai, kelioms ar visoms pirkimo objekto dalims.
Kiekvienai pirkimo objekto daliai bus sudaroma atskira paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis
4 pirkimo objekto dalis.
Asenizavimo paslauga Saldutiškio seniūnijai.
Numatomas paslaugų kiekis ir sudėtis:
1. Specialiu transportu išsiurbti fekalijas iš lauko tualetų esančių seniūnijos poilsiavietėse: Antakalnio k., Pajuodinės k., Paasetės k., Antalamestės k., Kirdeikių k. ir nuvežti į „Utenos vandenys", adresu: Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos r. per sutartinį laikotarpį ne mažiau 10 m ³, ne daugiau 60 m ³.
2. Specialiu transportu išsiurbti fekalijas iš socialinių būstų lauko tualetų esančių: Centro g. 10, Trinkūnų k. ir S. Gimžausko g. 22, Kirdeikių k., Saldutiškio sen. ir nuvežti į „Utenos vandenys", adresu: Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos r. per sutartinį laikotarpį ne mažiau 60 m ³, ne daugiau 100 m ³.
3. Paslaugą atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. Nr. D1-236 įsakymu patvirtintu Nuotekų tvarkymo reglamentu.
4. Tiekėjas turi turėti preliminarią sutartį su UAB „Utenos vandenys".
5. Paslaugos tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena.
6. Paslaugos teikiamos 35 mėnesių laikotarpiui nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
7. Sutartis įsigalioja nuo šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje „Kontora" dienos.
8. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.
9. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą- vienai, kelioms ar visoms pirkimo objekto dalims.
Kiekvienai pirkimo objekto daliai bus sudaroma atskira paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis.
5 pirkimo objekto dalis.
Asenizavimo paslauga Daugailių seniūnijai.
Numatomas paslaugų kiekis ir sudėtis:
1. Specialiu transportu išsiurbti skystas buitines nuotekas iš objekto adresu: Didžioji g. 48, Daugailių mstl., Daugailių sen., ir nuvežti į „Utenos vandenys", adresu: Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos r. per sutartinį laikotarpį ne mažiau 20 m ³, ne daugiau 60 m ³.
2. Specialiu transportu išsiurbti skystas buitines nuotekas iš objekto adresu: Didžioji g., Daugailių mstl., Daugailių sen.,(automobilių stovėjimo aikštelė) ir nuvežti į „Utenos vandenys", adresu: Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos r. per sutartinį laikotarpį ne mažiau 5 m ³, ne daugiau 30 m ³.
3. Paslaugą atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. Nr. D1-236 įsakymu patvirtintu Nuotekų tvarkymo reglamentu.
4. Tiekėjas turi turėti preliminarią sutartį su UAB „Utenos vandenys".
5. Paslaugos tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena.
6. Paslaugos teikiamos 35 mėnesių laikotarpiui nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
7. Sutartis įsigalioja nuo šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje „Kontora" dienos.
8. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.
9. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą- vienai, kelioms ar visoms pirkimo objekto dalims.
10. Kiekvienai pirkimo objekto daliai bus sudaroma atskira paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. 3 Pirkimo dalies pavadinimas: Asenizavimo paslauga Utenos seniūnijai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos komunalininkas"" įmonės kodas: 183606952, adresas: Rašės g. 4, Utena LT-28197.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina, perkančiosios organizacijos skirtos lėšos - 1200,00 Eur be PVM (PVM sudaro 252,00 Eur), paslaugų įkainiai:
1. Išsiurbtų skystų buitinių nuotekų iš objekto J. Asminavičiaus g. 16, Biliakiemio k., Utenos sen., ir nuvežtų bei priduotų į „Utenos vandenys", adresu Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos r. 1 m³ įkainis – 8,26 Eur be PVM.
2. Išsiurbtų skystų buitinių nuotekų iš objekto Sodų g. 11, Vaikutėnų k., Utenos sen., ir nuvežtų bei priduotų į „Utenos vandenys", adresu: Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos r.
1 m³ įkainis – 15,70 Eur be PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
III.1. 4 Pirkimo dalies pavadinimas: Asenizavimo paslauga Saldutiškio seniūnijai.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos komunalininkas"" įmonės kodas: 183606952, adresas: Rašės g. 4, Utena LT-28197.
III.3. Numatoma bendra sutarties kaina, perkančiosios organizacijos skirtos lėšos - 990,00 Eur be PVM (PVM sudaro 207,90 Eur), paslaugų įkainiai:
1. Išsiurbtų fekalijų iš lauko tualetų esančių seniūnijos poilsiavietėse: Antakalnio k., Pajuodinės k., Paasetės k., Antalamestės k., Kirdeikių k. ir nuvežtų bei priduotų į „Utenos vandenys", adresu: Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos r. 1 m³ įkainis – 49,66 Eur be PVM.
2. Išsiurbtų fekalijų iš socialinių būstų lauko tualetų esančių: Centro g. 10, Trinkūnų k. ir S. Gimžausko g. 22, Kirdeikių k., Saldutiškio sen. ir nuvežtų bei priduotų į „Utenos vandenys", adresu: Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos r. 1 m³ įkainis – 49,66 Eur be PVM.
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

 

IV. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
IV.1. 5 Pirkimo dalies pavadinimas: Asenizavimo paslauga Daugailių seniūnijai.
IV.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė UAB „Utenos komunalininkas"" įmonės kodas: 183606952, adresas: Rašės g. 4, Utena LT-28197.
IV.3. Numatoma bendra sutarties kaina, perkančiosios organizacijos skirtos lėšos - 1200,00 Eur be PVM (PVM sudaro 252,00 Eur), paslaugų įkainiai:
1. Išsiurbtų skystų buitinių nuotekų iš objekto Didžioji g. 48, Daugailių mstl., Daugailių sen., ir nuvežti į „Utenos vandenys", adresu: Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos r.
1 m³ įkainis – 24,62 Eur be PVM.
2. Išsiurbtų skystų buitinių nuotekų iš objekto Didžioji g., Daugailių mstl., Daugailių sen.,(automobilių stovėjimo aikštelė) ir nuvežti į „Utenos vandenys", adresu: Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos r.
1 m³ įkainis – 24,62 Eur be PVM.
IV.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

 

2017-07-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Užpalių gimnazijos pastato dūmtraukio (nuo katilo iki kamino) remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45259300-0 „Katilinių remonto ir priežiūros darbai" (45.25).
Statybos objekto pavadinimas: Užpalių gimnazijos pastato dūmtraukio (nuo katilo iki kamino) remontas.
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Statybos vieta – Pilies g. 14, Užpalių mstl., Utenos r.
Statybos tikslas: suremontuoti gimnazijos pastato dūmtraukį (nuo katilo iki kamino).
Atliekant gimnazijos pastato dūmtraukio (nuo katilo iki kamino) remonto darbus, atliekami sekantys darbai:
1. Demontavimo darbai.
1.1 Esamo dūmtraukio demontavimas 1,324 t.
1.2 Denginio plokščių demontavimas 2 vnt.
1.3 Statybinių šiukšlių išvežimas 2,244 t.
2. Dūmtraukio įrengimo darbai.
2.1 Dūmtakio gaminimas 0,946 t.
2.2 Dūmtakio montavimas 0,946 t.
2.3 Dūmtakių prijungimas 3 vnt.
2.4 Dūmsiurbės pajungimas.
2.5 Metalinių paviršių paruošimas dažymui 30 m2..
2.6 Metalinių paviršių dažymas 30 m2.
2.7 Dūmtakio (AISI 316) gaminimas 0,19 t.
2.7 Dūmtakio montavimas 0,19 t.
2.8 Denginio plokščių (ūlos perdangos) montavimas 2 vnt.
Visi numatomi statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais.
Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei jų įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuojami Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – įmonės paruošti standartai.
Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.
Rangovas Užsakovui pateikia veiklų sąrašą. Veiklų sąraše nurodomi darbai yra sustambintos apimties, todėl Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus su sustambinta veikla susijusius ir tame darbų etape esančius darbus.
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, remontuota pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės.
Rangovas demontuotas tinkamas naudojimui statybines medžiagas susandėliuoja į Užsakovo nurodytą vietą (10 km nuo objekto).
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Užsakovo Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 4 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda ne vėliau kaip 5 (penktą) darbo dieną nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia po 3 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJA(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Užpalių gimnazijos pastato dūmtraukio (nuo katilo iki kamino) remontas".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13 LT-28217, Utena.
II.3. Bendra galutinė sutarties kaina: 7495,95 Eur (vertė be PVM 6195,00 Eur, PVM sudaro 1300,95 Eur).
II.4. Subrangovas nenumatomas.
II.5. Sutarties pradžia – 2017 m. liepos 20d.
II.6. Sutarties pabaiga – 2017 m. lapkričio 20 d.
II.7. Informacija apie paskelbtą sutartį ir pasiūlymą:

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=U%C5%BEpali%C5%B3&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=&filter_jarcode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type=

2017-07-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Reklamos paslaugos – šešių puslapių apimties publikacijos apie Utenos rajono savivaldybę, skirtos Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, parengimas ir išspausdinimas
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėliu, paslaugos priskirtinos A15 „Leidybos ir spausdinimo paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį", 79800000-2 „Spausdinimo ir susijusios paslaugos".
Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objekto sudėtis ir apimtys:
1. Parengti ir išspausdinti publikaciją apie Utenos rajono savivaldybę, skirtą Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
2. Publikacijos apimtis – šeši puslapiai.
3. Spalvingumas 4+4, įrišimas – kietas, su sidabro folijos įspaudu.
4. Maketo reikalavimai: vieno puslapio išmatavimai: po apipjovimo – 300x222 mm
5. Tekstą iliustruoti nuotraukomis.
6. Talpinti 7 nuotraukas.
7. Visos publikacijos teksto apimtis su tarpeliais: 7200 sp. ženklų.
8. Popierius vidiniams lankams: 90 gsm, kreidinis.
9. Publikaciją išspausdinti lietuvių ir anglų kalbomis.
10. Reikalingi atlikti darbai: teksto redagavimo, kalbos stilisto, dizainerio, maketuotojo, vertėjo, visos medžiagos (tekstas, foto ir kita vaizdinė medžiaga) parengimas spausdinimui.
11. Publikaciją parengti ir išspausdinti kokybiškai, laiku.
12. Aprėpties zona – Lietuvos Respublikos teritorija.
13. Laikantis dorovės, etikos ir moralės normų, nepažeidžiant religinių jausmų, parengti ir išspausdinti šešių puslapių apimties publikacijos apie Utenos rajono savivaldybę, skirtą Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
14. Galimybė skelbti publikaciją Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.utena.lt ir svetainėje www.kulturautenoje.lt/news.php.
Paslaugų suteikimo terminas – 2 mėnesiai.
Sutarties galiojimo terminas – 3 mėnesiai.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJA(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Reklamos paslaugos – šešių puslapių apimties publikacijos apie Utenos rajono savivaldybę, skirtos Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, parengimas ir išspausdinimas".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Všį „Vilniaus informacijos centras", įmonės kodas: 302409529, adresas: Krokuvos 11-2, Vilnius, LT-09314.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 1400,00 Eur (be PVM).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-07-18

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A1 „Priežiūros ir remonto paslaugos", kodui – 50800000-3 „Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos"
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Pirkimo objektas – mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų, esančių adresu Done-laičio g. 22 ir Aukštaičių g. 1-5, Utena, privalomosios techninės būklės tikrinimo paslaugos.
Pirkimo tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. A1-287 patvirtintų mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklių 19 punktu, atlikti mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų, esančių adresu Donelaičio g. 22 ir Aukštaičių g. 1-5, Utena, privalomosios techninės būklės tikrinimą.
Privalomosios techninės būklės tikrinimas atliekamas vadovaujantis Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, techninio reglamento „Mašinų sauga" reikalavimais ir neįgaliųjų keltuvo gamintojo pateiktais naudojimo dokumentais.
1. Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techniniai duomenys:
1.1. Donelaičio g. 22, Utena:
Kėlimo galia – 260kg;
Pavara – elektrinė;
Kėlimo greitis – 0,12 m/s;
Sustojimų skaičius - 3
Gamybos metai – 2008;
Gamintojas – UAB „Šiaulių liftai";
1.2. Aukštaičių g. 1-5, Utena:
Kėlimo galia – 250kg;
Pavara – hidraulinė;
Kėlimo greitis – 0,13 m/s;
Sustojimų skaičius - 2
Gamybos metai – 2009;
Gamintojas – UAB „Rolautomatika".
2. Reikalavimai mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo paslaugoms:
2.1. neįgaliųjų keltuvo techninę būklę turi teisę patikrinti įgaliotos įstaigos, turinčios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu suteiktus įgaliojimus tikrinti liftus , kėlimo įrenginius ir jų įrangą;
2.2. mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimą atlikti pagal įgaliotos įstaigos patvirtintas neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo procedūras, parengtas vadovaujantis Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, techninio reglamento „Mašinų sauga" reikalavimais ir neįgaliųjų keltuvo gamintojo pateiktais naudojimo dokumentais.
3. Tiekėjas pateikia išvadą, ar neįgaliųjų keltuvai yra saugūs naudoti iki kito techninės būklės patikrinimo.
4. Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimai turi būti atliekami:
4.1. prieš pradedant neįgaliųjų keltuvą naudoti pirmą kartą;
4.2. periodiškai – ne rečiau kaip kas 12 mėnesių.
5. Tiekėjas per sutarties laikotarpį kiekvienam mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvui turi atlikti po tris privalomąsias techninės būklės patikras
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkimo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
Paslaugų tiekimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Apmokėjimas atliekamas per mėnesį po atliktų darbų dienos ir darbų akto pasirašymo dienos.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJA(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo paslaugos".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Všį „Technikos priežiūros tarnyba", įmonės kodas: 188637485, adresas: Naugarduko g. 41, Vilnius, LT-03227.
II.3. Bendra galutinė sutarties kaina: 290,40 Eur (Vertė be PVM 240,00 Eur, PVM sudaro 50,40 Eur).
II.4. Sutarties pradžia – 2017 m. liepos 17 d.
II.5. Sutarties pabaiga – 2020 m. liepos 17 d.
II.7. Informacija apie paskelbtą sutartį ir pasiūlymą:

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=Ma%C5%A1inin%C4%97s+pavaros+&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=&filter_jarcode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type=

 

2017-07-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Gėlių pirkimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 03121200-7 Skintos gėlės (031)
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt., į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Gėlės:
1.1. Rožės 60 cm ilgio kotais - ne mažiau 100 vnt. ir ne daugiau 500 vnt.
1.2. Rožės 80 cm ilgio kotais - ne mažiau 50 vnt. ne ir daugiau 400 vnt.
1.3. Tulpės 40 cm ilgio kotais - ne mažiau 150 vnt. ir ne daugiau 750 vnt.
1.4. Gerbera - ne mažiau 25 vnt. ir ne daugiau 50 vnt.
1.5. Orchidėjos (smulkiais žiedais) - ne mažiau 3 vnt. ir ne daugiau 15 vnt.
1.6. Orchidėjos (stambiais žiedais) - ne mažiau 3 vnt. ir ne daugiau 15 vnt.
2. Gėlių puokštės (50-100 cm ilgio) kotais:
2.1. Rožių 5 žiedų - ne mažiau 25 vnt. ne daugiau 200 vnt.
2.2. Rožių 7 žiedų - ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 60 vnt.
2.3. Rožių 9 žiedų - ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
2.4. Puokštė maža (įvairių gėlių žiedų) - ne mažiau 15 vnt. ir ne daugiau 50 vnt.
2.5. Puokštė vidutinė (įvairių gėlių žiedų) - ne mažiau 15 vnt. ir ne daugiau 30 vnt.
2.6. Puokštė didelė (įvairių gėlių žiedų) - ne mažiau 15 vnt. ir ne daugiau 30 vnt.
3. Gėlių kompozicijos:
3.1. 10-15 žiedų kompozicija (įvairių gėlių žiedų) - ne mažiau 5 vnt. ir ne daugiau 25 vnt.
3.2. 16-20 žiedų kompozicija (įvairių gėlių žiedų) - ne mažiau 25 vnt. ir ne daugiau 50 vnt.
4. Gedulingi vainikai (su juostomis ir užrašais ant juostų), krepšeliai:
4.1. 10 žiedų vainikas (įvairių gėlių žiedų) - ne mažiau 3 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
4.2. 14 žiedų vainikas (įvairių gėlių žiedų) - ne mažiau 3 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
4.3. 20 žiedų vainikas (įvairių gėlių žiedų) - ne mažiau 3 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
4.4. Gėlių krepšelis mažas (įvairių gėlių žiedų) - ne mažiau 3 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
4.5. Gėlių krepšelis vidutinis (įvairių gėlių žiedų) - ne mažiau 3 ir ne daugiau 10 vnt.
4.6. Gėlių krepšelis didelis (įvairių gėlių žiedų) - ne mažiau 3 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
5. Gėlės vazonuose:
5.1. Nolina - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
5.2. Nolina (vidutinė) - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
5.3. Nolina (didelė) - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
5.4. Fikusas (mažas) - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
5.5. Fikusas (vidutinis) - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
5.6. Fikusas (didelis) - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
5.7. Orchidėjos (vidutinės) - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
5.8. Difenbachija (vidutinė) - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
5.9. Dracena (maža) - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
5.10. Dracena (vidutinė) - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
5.11. Dracena (didelė) - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
6. Gėlių kompozicijos ant stalo:
6.1. 15 žiedų vidutinė kompozicija (įvairių gėlių žiedų), ne mažesnė kaip 30 cm ilgio - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
6.2. 29 žiedų didelė kompozicija (įvairių gėlių žiedų), ne mažesnė kaip 50 cm ilgio - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
Detalesnė informacija pateikiama pridedamoje techninėje specifikacijoje
Sutartis sudaroma 19 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo. Prekės tiekiamos 18 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio ir įkainio bazės kainodara.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Gėlių pirkimas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Zitos Guobužienės individuali veikla, ind. veiklos numeris: 706283, adresas: Taikos g. 78-17, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: į pirkimo sutartį bus įrašyta perkančiosios organizacijos skirtos lėšos – 6800,00 (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai eurų, 00 ct) Eur be PVM, tiekėjo pasiūlyti prekių įkainiai bei prekių nuolaida – 10%.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų prekių įkainiai yra mažiausi.

2017-07-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rėminimo paslaugos, BVPŽ kodas - 79961350-6 Foto salonų paslaugos, B 27 Kitos paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas - paslaugos – 1 vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Fotodrobės įrėminimas:
1.1. Aliuminio profilio rėmas;
1.2. Dydis 59x69 cm;
1.3. Įrėminti 1 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Rėminimo paslaugos, BVPŽ kodas - 79961350-6 Foto salonų paslaugos, B 27 Kitos paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė: Audronės Petruškevičienės ndividualios veiklos įmonė, įmonės kodas: (21.12)-21.1-3221, adresas: Maironio g. 4, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 56,00 EUR (PVM netaikomas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-07-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Užpalių gimnazijos pastato dūmtraukio (nuo katilo iki kamino) remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45259300-0 „Katilinių remonto ir priežiūros darbai" (45.25).
Statybos objekto pavadinimas: Užpalių gimnazijos pastato dūmtraukio (nuo katilo iki kamino) remontas.
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Statybos vieta – Pilies g. 14, Užpalių mstl., Utenos r.
Statybos tikslas: suremontuoti gimnazijos pastato dūmtraukį (nuo katilo iki kamino).
Atliekant gimnazijos pastato dūmtraukio (nuo katilo iki kamino) remonto darbus, atliekami sekantys darbai:
1. Demontavimo darbai.
1.1 Esamo dūmtraukio demontavimas 1,324 t.
1.2 Denginio plokščių demontavimas 2 vnt.
1.3 Statybinių šiukšlių išvežimas 2,244 t.
2. Dūmtraukio įrengimo darbai.
2.1 Dūmtakio gaminimas 0,946 t.
2.2 Dūmtakio montavimas 0,946 t.
2.3 Dūmtakių prijungimas 3 vnt.
2.4 Dūmsiurbės pajungimas.
2.5 Metalinių paviršių paruošimas dažymui 30 m2..
2.6 Metalinių paviršių dažymas 30 m2.
2.7 Dūmtakio (AISI 316) gaminimas 0,19 t.
2.7 Dūmtakio montavimas 0,19 t.
2.8 Denginio plokščių (ūlos perdangos) montavimas 2 vnt.
Visi numatomi statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais.
Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei jų įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuojami Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – įmonės paruošti standartai.
Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.
Rangovas Užsakovui pateikia veiklų sąrašą. Veiklų sąraše nurodomi darbai yra sustambintos apimties, todėl Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus su sustambinta veikla susijusius ir tame darbų etape esančius darbus.
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, remontuota pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės.
Rangovas demontuotas tinkamas naudojimui statybines medžiagas susandėliuoja į Užsakovo nurodytą vietą (10 km nuo objekto).
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Užsakovo Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 4 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda ne vėliau kaip 5 (penktą) darbo dieną nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia po 3 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJA(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Užpalių gimnazijos pastato dūmtraukio (nuo katilo iki kamino) remontas".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13 LT-28217, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 7495,95 Eur (vertė be PVM 6195,00 Eur, PVM sudaro 1300,95 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-07-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Topografinių planų rengimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas A12 paslaugų kategorijai ,,Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugos", kodui – 71351810-4 ,,Topografinės paslaugos".
I.2.2. Pirkimo objektas – paslaugos.
I.2.3. Topografinių planų rengimo paslaugos (toliau – paslaugos) apimtys:
Topografinių planų Utenos mieste ir Utenos rajone atlikimas, bylų parengimas, derinimas bei kiti veiksmai, susiję su šiomis paslaugomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu.
I.2.3. Perkančiosios organizacijos planuojamų pirkti topografinių planų rengimo paslaugų apimtys:
• ne mažiau 10 vnt., ne daugiau 15 vnt. žemės ploto iki 0,5 ha topografinių planų parengimo ir jų derinimo paslaugų;
• ne mažiau 5 vnt., ne daugiau 10 vnt. žemės ploto nuo 0,5 ha iki 2,0 ha topografinių planų parengimo ir jų derinimo paslaugų;
• ne mažiau 2 vnt., ne daugiau 7 vnt. žemės ploto nuo 2,0 ha iki 5,0 ha topografinių planų parengimo ir jų derinimo paslaugų;
• ne mažiau 1 vnt., ne daugiau 5 vnt. žemės ploto nuo 5,0 ha iki 10,0 ha topografinių planų parengimo ir jų derinimo paslaugų.
I.2.4. Paslaugų atlikimo tvarka:
• Tiekėjas Paslaugas teikia Sutarties galiojimo laikotarpiu pagal Perkančiosios organizacijos poreikį ir raštu teikiamame užsakyme, kuris pateikiamas laisvos formos (el. paštu arba faksu), nurodytiems žemės sklypams. Tiekėjas užsakyme nurodytas Paslaugas privalo suteikti per ne ilgesnį nei 1 (vienas) mėnesio nuo užsakymo teikimo dienos terminą.
• Priėmus suteiktas Paslaugas, surašomas Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas. Perkančioji organizacija įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pateikimo dienos patikrinti suteiktų Paslaugų kokybę ir pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą arba pateikti raštą dėl motyvuoto atsisakymo pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame būtų įvardintos atsisakymo priežastys bei konkretūs paslaugų teikimo trūkumai, kuriuos Tiekėjas turi ištaisyti. Tiekėjas privalės pašalinti trūkumus per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo motyvuoto rašto gavimo dienos.
I.2.5. Paslaugų atlikimo vieta: Utenos rajonas ir Utenos miestas, Lietuvos Respublika.
I.2.6. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
I.2.7. Ši Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Perkančiosios organizacijos dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.2.8. Paslaugos teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Topografinių planų rengimo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VĮ Valstybės žemės fondas, įmonės kodas: 120093212, Konstitucijos per. 23A, 08105 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 3.996,63 Eur su PVM (trys tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 63 ct).
Bendra pasiūlymo kaina buvo laikoma palyginamuoju parametru nustatant viešojo pirkimo laimėtoją, į paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį bus įrašomi fiksuoti įkainiai bei pirkimui skirtos lėšos.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pasiūlyta kaina yra mažiausia.

2017-07-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas A12 paslaugų kategorijai ,,Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugos", kodui – 71354300-7 ,,Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos".
I.2.2. Pirkimo objektas – paslaugos.
I.2.3 Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo paslaugos (toliau – paslaugos) apimtys:
• žemės sklypų iki 0,5 ha ploto kadastriniai matavimai ir žemės sklypų planų parengimas bei jų derinimas - ne mažiau 40 vnt., ne daugiau 45 vnt.;
• žemės sklypų nuo 0,5 ha iki 2,0 ha ploto kadastriniai matavimai ir žemės sklypų planų parengimas bei jų derinimas - ne mažiau 30 vnt., ne daugiau 35 vnt.;
• žemės sklypų nuo 2,0 ha iki 5,0 ha ploto kadastriniai matavimai ir žemės sklypų planų parengimas bei jų derinimas - ne mažiau 15 vnt., ne daugiau 20 vnt.;
• žemės sklypų nuo 5.0 ha iki 10,0 ha ploto kadastriniai matavimai ir žemės sklypų planų parengimas bei jų derinimas - ne mažiau 4 vnt., ne daugiau 8 vnt.
I.2.4. Paslaugų atlikimo tvarka:
• Tiekėjas Paslaugas teikia Sutarties galiojimo laikotarpiu pagal Perkančiosios organizacijos poreikį ir raštu teikiamame užsakyme, kuris pateikiamas laisvos formos (el.paštu arba faksu), nurodytiems žemės sklypams. Tiekėjas užsakyme nurodytas Paslaugas privalo suteikti per ne ilgesnį nei 40 (keturiasdešimt darbo dienų) nuo užsakymo teikimo dienos terminą.
• Priėmus suteiktas Paslaugas, surašomas Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas. Perkančioji organizacija įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pateikimo dienos patikrinti suteiktų Paslaugų kokybę ir pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą arba pateikti raštą dėl motyvuoto atsisakymo pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame būtų įvardintos atsisakymo priežastys bei konkretūs trūkumai, kuriuos Tiekėjas turi ištaisyti. Nekokybiškas Paslaugas Tiekėjas privalės ištaisyti per 5 darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos motyvuoto rašto gavimo dienos.
I.2.5. Paslaugų atlikimo vieta: Utenos rajonas ir Utenos miestas, Lietuvos Respublika.
I.2.6. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
I.2.7. Ši Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Perkančiosios organizacijos dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.2.8. Paslaugos teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ignalinos projektai", įmonės kodas: 304061683, Pročiūnų k., Ignalinos r., LT-30294.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 13.310,00 Eur su PVM (trylika tūkstančių trys šimtai dešimt eurų, 00 ct).
Bendra pasiūlymo kaina buvo laikoma palyginamuoju parametru nustatant viešojo pirkimo laimėtoją, į paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį bus įrašomi fiksuoti įkainiai bei pirkimui skirtos lėšos.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pasiūlyta kaina yra mažiausia.

2017-07-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos Krašuonos progimnazijos lietaus nuotekų sistemos remonto darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45232130-2 „Lietaus vandens vamzdynų tiesimo darbai" (45.23).
Statybos objekto pavadinimas: Utenos Krašuonos progimnazijos lietaus nuotekų sistemos remonto darbai.
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Statybos vieta – V. Kudirkos g. 5 Utena.
Statybos tikslas: atlikti Utenos Krašuonos progimnazijos lietaus nuotekų sistemos remonto darbus.
Reikalingi atlikti darbai:
1. Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas – 21 m;
2. PVC vidaus nuotekų vamzdžių, kurių D-110 mm, montavimas – 21 m;
3. Vidaus nuotekų PVC vamzdžių fasoninių dalių montavimas – 20 vnt.;
4. Plokščio stogo 2 vnt įlajų įrengimas, sutvarkant 6 m2 stogo dangos;
5. Plytų mūro pjovimas diskiniu pjūklu – 18 m;
6. Mūro pertvarų išardymas rankiniu būdu – 1,3 m3;
7. Gipso plokščių ardymas – 9 m2;
8. Sienų karkasų įrengimas ir apkalimas gipskartonio plokštėmis – 31 m2;
9. Vidaus sienų paruošimas ir labai geras dažymas emulsiniais dažais – 66 m2;
10. Šiukšlių išvežimas – 3,1 t.
Visi numatomi statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais.
Rangovas Užsakovui pateikia veiklų sąrašą. Veiklų sąraše nurodomi darbai yra sustambintos apimties, todėl Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus su sustambinta veikla susijusius ir tame darbų etape esančius darbus.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Užsakovo Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 3 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda ne vėliau kaip 5 (penktą) darbo dieną nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia po 2 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
II.1. Pirkimo pavadinimas: „Utenos Krašuonos progimnazijos lietaus nuotekų sistemos remonto darbai".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ligaja", įmonės kodas: 183697076, adresas: Žvalgų g. 8, LT-08221 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 5915,88 Eur (vertė be PVM 4889,16 Eur, PVM sudaro 1026,72 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-07-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Finansų valdymo ir apskaitos sistemos FVAS priežiūros paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1. Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A7 paslaugų kategorijai ,,Kompiuterių ir susijusios paslaugos", kodui – 72267000-4 ,,Programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FVAS) priežiūros paslaugos Utenos rajono savivaldybės administracijoje (Daugailių, Kuktiškių, Leliūnų, Saldutiškio, Sudeikių, Tauragnų, Utenos, Užpalių, Vyžuonų seniūnijose pagal poreikį). Sistema yra įdiegta Utenos rajono savivaldybės administracijoje ir 9-iose Utenos rajono seniūnijose.
I.2.3. Pirkimo objektą sudaro FVAS priežiūros paslaugų teikimas, t. y.:
2.3.1. Konsultacijos telefonu. Užsakovas turi gauti atsakymą telefonu į klausimus, susijusius su FVAS veikimu, kurių atsakymai nereikalauja papildomos FVAS duomenų analizės. Jeigu Tiekėjas negali suteikti tinkamos konsultacijos telefonu iš karto, tai pateikti atsakymus į neatsakytus klausimus Tiekėjas turi ne vėliau, kaip per 8 darbo valandas po skambučio. Prireikus (esant sudėtingesnei situacijai ir pan.) arba Tiekėjo prašymu, Pirkėjas po pokalbio su Tiekėjo atstovu, paklausimą laisva forma gali išsiųsti elektroniniu paštu;
2.3.2. Konsultacijos elektroniniu paštu ir/arba faksu. Pirkėjas turi teisę gauti atsakymą el. paštu ir/arba faksu į bet kokius klausimus, susijusius su FVAS veikimu. Tokiu atveju Tiekėjas įsipareigoja į Pirkėjo raštu pateikiamus klausimus arba klaidų pranešimus reaguoti ir atsakymą pateikti per 8 darbo valandas nuo pranešimo gavimo;
2.3.3. FVAS klaidų ir kritinių klaidų taisymas. Tiekėjas identifikuotas FVAS klaidas turi taisyti 2 savaičių, kritines klaidas – 8 darbo valandų laikotarpyje. Jeigu dėl objektyvių priežasčių klaidos šalinimui reikalingas ilgesnis laikas, negu Tiekėjo numatyti reakcijos laikai, dėl ilgesnio laiko su Pirkėju susitariama atskirai;
2.3.4. Sistemos atnaujinimas, pasikeitus teisės aktams. Pirkėjo naudojamo funkcionalumo atnaujinimų tiekimas, diegimas, testavimas, konfigūravimas Pirkėjo sistemoje, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams. Atnaujinimai neapima naujų teisės aktų pakeitimų, kurie iššaukia iš esmės naujo funkcionalumo kūrimą;
2.3.5. Vartotojų kreipimasis į Tiekėją. Užsakovas turi galimybę skirti ne mažiau 4 vartotojus kreiptis tiesiogiai į Tiekėją;
2.3.6. Tiekėjas turi suteikti papildomas konsultacijas Pirkėjo darbo vietoje fiksuotu Paslaugų įkainiu. Jos apima paslaugas, kurių nėra galimybės suteikti telefonu ar elektroniniu paštu. Papildomų konsultacijų darbo laiką fiksuoja Pirkėjas. Baigus darbą, pasirašomas suteiktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktas.
2.3.7. Tiekėjas taip pat turi teikti papildomas Sistemos vystymo paslaugas, pagal Pirkėjo poreikį, fiksuotu Paslaugų įkainiu. Teikiamos paslaugos kiekvieną kartą fiksuojamos nurodant suteiktų paslaugų laiką ir pasirašant Pirkėjui ir Tiekėjui paslaugų perdavimo – priėmimo aktą.
I.2.4. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.2.5. Paslaugų tiekimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos pradedamos teikti ir teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Finansų valdymo ir apskaitos sistemos FVAS priežiūros paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Alna Business Solutions", įm. k. 300067906, S. Domaševičiaus g. 9, 01113 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 31 000,00 Eur be PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei tiekėjo pasiūlytų paslaugų kaina yra mažiausia.

2017-07-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Virtuvės baldai".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 39100000-3 „Baldai"
Pirkimo objektą sudaro:
Virtuvės baldai:
1. Virtuvinis komplektas - preliminarūs matmenys 2910x600x858 mm:
• Plokštė - 18 mm;
• Spalva - balta matinė;
• Cokolinė dalis – plokštė aliuminio imitacija;
• Stalviršis šviesiai rudas ąžuolas - 39 mm dengtas HPL laminatu;
• Rankenėlės – matinis chromas.
2. Virtuvinis stalas – preliminarūs matmenys 760x1300x800 mm:
• 39 mm storio šviesiai rudo ąžuolo stalviršis;
• Briaunos turi būti dengtos 2 mm storio PVC;
• Kojos – metalinės juodos matinės.
3. Spinta – preliminarūs matmenys 1820x1100x500 mm:
• Šviesiai rudos spalvos ąžuolas;
• Plokštė 18 mm storio
• Rankenėlės – matinis chromas
• Spintos durys – rakinamos.
Prekės pristatomos iki 2017-08-18 į Utenos rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrių, adresu Utenio a. 4, Utena. Sutartis sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą – faktūrą per 30 dienų, nuo prekių atitinkančių techninę specifikaciją, įsigijimo (sąskaitos-faktūros pasirašymo) dienos.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ)-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
II.1. Pirkimo pavadinimas: „Virtuvės baldai".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Joras", įmonės kodas 304283851, Pramonės 12a, LT-78150 Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 964,37 Eur (vertė be PVM 797,00 Eur, PVM sudaro 167,37 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-07-05

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Asmenų palaikų ir jų fragmentų pervežimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A 16 - Nuotekų ir atliekų šalinimo bei valymo paslaugos; sanitarinės ir panašios paslaugos, priskiriamos kodui – 90900000-6 Valymo ir sanitarinės paslaugos.
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.
Perkančioji organizacija numato įsigyti palaikų (lavonų ir lavonų fragmentų) pervežimo paslaugas nuolat (visą parą) vadovaudamasi Sutarties sąlygomis bei LR teisės aktų normų nuostatomis pagal HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai".
2.1. Paslauga - palaikų (lavonų) pervežimas - teikiama Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, gavus tarnybų (policijos komisariato, prokuratūros, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos) pranešimą bet kokiomis informavimo priemonėmis (telefonu, žodžiu ir kt.).
2.2. Paslaugos vykdytojas privalo per vieną valandą nuo pranešimo gavimo atitinkama transporto priemone atvykti į įvykio vietą bet kuriuo paros laiku, paimti palaikus ir juos pristatyti į Valstybinės teismo medicinos tarnybos Utenos poskyrį, adresu Aukštakalnio g. 3, Utena, teismo medicinos ir patologinės anatomijos tyrimams atlikti.
2.3. Žmogaus palaikų gabenimo paslaugas teikianti įmonė privalo užtikrinti saugų palaikų pakrovimą ir gabenimą visą parą septynias dienas per savaitę bei švenčių dienomis.
2.4. Poskyrio nedarbo valandomis arba kitais nenumatytais atvejais palaikai turi būti laikomi paslaugos teikėjo arba nuomojamuose specialiuose šaldymo įrenginiuose, tinkamuose žmonių palaikų trumpam laikymui (iki trijų parų) (temperatūra nuo 0 iki +5) Utenos mieste. Palaikų laikymas privalo būti vykdomas pagal HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai". Jei Utenos skyrius dėl techninių ar kitokių priežasčių nedirba, vežti į Vilniaus poskyrį.
2.5. Žmogaus palaikai pervežami tik specialiuose skysčiams nepralaidžiuose, nepermatomuose maišuose, užtraukiamuose arba užsegamuose kibiomis juostomis, ar specialiuose konteineriuose-neštuvuose arba karstuose ir tik specialia žmogaus palaikų pervežimo transporto priemone.
2.6. Transporto priemonė, skirta žmogaus palaikams vežti, turi būti uždara, švari. Jeigu per darbo dieną buvo naudojama žmogaus palaikams vežti, darbo dienos (pamainos) pabaigoje, jei reikia ir dažniau, turi būti valoma ir dezinfekuojama.
2.7. Paslaugų apimtis – ne mažiau 90 vnt. ir ne daugiau 270 vnt.
I.2.6. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje ,,Kontora" dienos.
I.2.7. Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Asmenų palaikų ir jų fragmentų pervežimo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Luvi", įm. k. 184285855, S. Daukanto g. 12a, 28242 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 14 985,00 Eur su PVM.
Dalyvių pasiūlymo kaina buvo laikoma palyginamuoju parametru nustatant viešojo pirkimo laimėtoją, o į sudarytą pirkimo sutartį bus įrašoma perkančiosios organizacijos suplanuotos pirkimo objektui skirtos lėšos bei laimėtojo pasiūlyti paslaugų įkainiai.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei tiekėjo pasiūlytų paslaugų kaina yra mažiausia.

2017-06-30

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Posėdžių stalas".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 39100000-3 „Baldai"
Pirkimo objektą sudaro:
Posėdžių stalas:
1. Stalviršis iš 36 mm storio PVC plokštės su 40x2 storio briauna;
2. Matmenys: ne mažiau 756x11400x200 mm, ne daugiau 800x11450x2010mm;
3. Spalva stalo paviršiaus šviesiai ruda;
4. Stalo paviršiaus medžiaga: laminatas;
5. Kojos apvalios ne mažiau 60 mm diametro;
6. Kojos iš matinio chromo.
Prekės pristatomos iki 2017-07-31 į Utenos rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrių, adresu Utenio a. 4, Utena. Sutartis sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą – faktūrą per 30 dienų, nuo prekių atitinkančių techninę specifikaciją, įsigijimo (sąskaitos-faktūros pasirašymo) dienos.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ)-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
II.1. Pirkimo pavadinimas: „Posėdžių stalas".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Joras", įmonės kodas 304283851, Pramonės 12a, LT-78150 Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 1028,50 Eur (vertė be PVM 850,00 Eur, PVM sudaro 178,50 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-06-30

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Traktorių, savaeigių mašinų (priekabų) registracijos liudijimo blankų ir traktorių, savaeigių mašinų (priekabų) techninės apžiūros talono blankų išdavimas".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A12 „Techninio tikrinimo ir analizės paslaugos", kodui – 71356000-8 „Techninės paslaugos paslaugos".
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Pirkimo objektas – traktorių, savaeigių mašinų (priekabų) registracijos liudijimo blankų ir traktorių, savaeigių mašinų (priekabų) techninės apžiūros talono blankų išdavimas.
Pirkimo tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr.3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo", „...Nustatau, kad traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms ir jų priekaboms registruoti valstybinio numerio ženklus užsako savivaldybių administracijos, o traktorių ir savaeigių mašinų registracijos liudijimais savivaldybių administracijas aprūpina Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras...".
Paslaugų apimtys:
1. Traktorių, savaeigių mašinų (priekabų) registracijos liudijimo blankų išdavimas - 500 vnt. Išmatavimai 140x105 mm. Traktorių, savaeigių mašinų (priekabų) registracijos liudijimų blankai turi būti pagaminti pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005-03-17 įsakymą Nr. 3D-145 „Dėl traktorių ir savaeigių mašinų registracijos liudijimų ir traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų formų patvirtinimo".
2. Traktorių, savaeigių mašinų (priekabų) techninės apžiūros talono blankų išdavimas - 500 vnt. Išmatavimai 70x105 mm. Traktorių, savaeigių mašinų (priekabų) techninės apžiūros talono blankai turi būti pagaminti pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005-10-12 įsakymą Nr. 3D-481 „Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „ Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos" pakeitimo".
Sutartis bus sudaroma žodžiu. Žodinės sutarties sudarymo pradžia planuojama sutarties sudarymo dieną. Tiekėjas paslaugas pradeda nuo žodinės sutarties sudarymo dienos, baigia per 2 mėnesius nuo žodinės sutarties sudarymo dienos. Sutartis baigiasi po 3 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos. Apmokėjimas atliekamas per mėnesį po atliktų paslaugų.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Traktorių, savaeigių mašinų (priekabų) registracijos liudijimo blankų ir traktorių, savaeigių mašinų (priekabų) techninės apžiūros talono blankų išdavimas".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: LR Žemės ūkio ministerijos programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras, įmonės kodas: 190809294, adresas: Universiteto g. 8A, lt-53341 Akademija, Kauno r.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 1250,00 Eur (vertė be PVM 1033,06 Eur, PVM sudaro 219,94 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-06-30

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Daugailių seniūnijos ūkinio pastato avariniai remonto darbai".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45453000-7 „Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai" (45.45).
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastas remontas.
Statybos vieta – Didžioji g. 48, Daugailių mstl., Utenos r.
Tikslas: Suremontuoti Daugailių seniūnijos pagalbinį pastatą.

Darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
1. Medžiagų panešimas 10 m. atstumu - 0,55 t;
2. Gręžinio pamatams gręžimas - 2 vnt;
3. Gręžinių pamatų armavimas atskirais strypais - 0,02 t;
4. Gręžinių pamatų betonavimas - 0,02 m3;
5. Plytų stačiakampių stulpų mūrijimas - 0,39 m3;
6. Metalinių sijų montavimas - 0,14 t;
7. Metalinių konstrukcijų gruntavimas - 0,14 t;
8. Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais - 0,14 t;
9. „Pūslių" remontas ritininėje dangoje - 6,3 m2;
10. Mažų apimčių konstrukcijų betonavimas - 0,20 m3;
11. Skardos smulkių detalių įrengimas - 12,6 m;
12. Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos įrengimas - 6,3 m2;
13. Pakabinamų latakų surinkimas – sujungimas ir tvirtinimas - 12,6 m;
14. Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas - 7,2 m;
15. Ruloninės stogų dangos nuvalymas - 6,3 m2;
16. Seno apskardinimo nuardymas - 12,6 m.
Visi numatomi statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Statybų įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiai dokumentais.
Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei jų įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuojami Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – įmonės paruošti standartai.
Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, remontuota pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės.
Rangovas demontuotas tinkamas naudojimui statybines medžiagas susandėliuoja į Užsakovo nurodytą vietą (ne toliau kaip 10 km nuo objekto).
Sutartis bus sudaroma žodžiu. Žodinės sutarties sudarymo pradžia planuojama sutarties sudarymo dieną. Rangovas per 3 dienas po Sutarties pasirašymo pateikia suderintą su Užsakovu statybos darbų grafiką. Darbus baigia per 1 mėnesį nuo žodinės sutarties sudarymo dienos. Sutartis baigiasi po 2 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos. Apmokėjimas atliekamas per mėnesį po atliktų darbų dienos ir atliktų darbų akto pasirašymo dienos.
Apmokėjimas atliekamas per mėnesį po atliktų darbų dienos ir darbų akto pasirašymo dienos.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
II.1. Pirkimo pavadinimas: „Daugailių seniūnijos ūkinio pastato avariniai remonto darbai".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas 183765577, Metalo g. 13 Lt-28217, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 3477,54 Eur (vertė be PVM 2874,00 Eur, PVM sudaro 603,54 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-06-30

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Ratai karučiams su guminėmis padangomis.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 16810000-6 „Žemės ūkio mašinų dalys" (168).
Pirkimo objektą sudaro:
Ratas karučiui metalinis – 2 vnt.
- Išmatavimai: 4,80/4,00 mm.
2. Padanga su kamera karučiui – 12 vnt.
Išmatavimai:
- 4,80/4,00-8, – 6 vnt;
- 3,25-8, – 2 vnt;
- 3,50-8, – 4 vnt.
3. Viso 14 vnt.
4. Prekių tiekimo pradžia – sutarties sudarymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
5. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų, nuo prekių atitinkančių techninę specifikaciją, įsigijimo dienos (sąskaitos faktūros pasirašymo) dienos.
6. Prekių pateikimo terminas iki liepos 31 d.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Ratai karučiams su guminėmis padangomis.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikuvos prekyba" įmonės kodas: 284088150, adresas: Užpalių g. 81, LT-28198 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 62,05 Eur su PVM (vertė be PVM 51,28 Eur, PVM sudaro 10,77 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2017-06-30

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A1 „Priežiūros ir remonto paslaugos", kodui – 50800000-3 „Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos"
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Pirkimo objektas – mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų, esančių adresu Donelaičio g. 22 ir Aukštaičių g. 1-5, Utena, privalomosios techninės būklės tikrinimo paslaugos.
Pirkimo tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. A1-287 patvirtintų mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklių 19 punktu, atlikti mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų, esančių adresu Donelaičio g. 22 ir Aukštaičių g. 1-5, Utena, privalomosios techninės būklės tikrinimą.
Privalomosios techninės būklės tikrinimas atliekamas vadovaujantis Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, techninio reglamento „Mašinų sauga" reikalavimais ir neįgaliųjų keltuvo gamintojo pateiktais naudojimo dokumentais.
1. Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techniniai duomenys:
1.1. Donelaičio g. 22, Utena:
Kėlimo galia – 260kg;
Pavara – elektrinė;
Kėlimo greitis – 0,12 m/s;
Sustojimų skaičius - 3
Gamybos metai – 2008;
Gamintojas – UAB „Šiaulių liftai";
1.2. Aukštaičių g. 1-5, Utena:
Kėlimo galia – 250kg;
Pavara – hidraulinė;
Kėlimo greitis – 0,13 m/s;
Sustojimų skaičius - 2
Gamybos metai – 2009;
Gamintojas – UAB „Rolautomatika".
2. Reikalavimai mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo paslaugoms:
2.1. neįgaliųjų keltuvo techninę būklę turi teisę patikrinti įgaliotos įstaigos, turinčios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu suteiktus įgaliojimus tikrinti liftus , kėlimo įrenginius ir jų įrangą;
2.2. mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimą atlikti pagal įgaliotos įstaigos patvirtintas neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo procedūras, parengtas vadovaujantis Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, techninio reglamento „Mašinų sauga" reikalavimais ir neįgaliųjų keltuvo gamintojo pateiktais naudojimo dokumentais.
3. Tiekėjas pateikia išvadą, ar neįgaliųjų keltuvai yra saugūs naudoti iki kito techninės būklės patikrinimo.
4. Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimai turi būti atliekami:
4.1. prieš pradedant neįgaliųjų keltuvą naudoti pirmą kartą;
4.2. periodiškai – ne rečiau kaip kas 12 mėnesių.
5. Tiekėjas per sutarties laikotarpį kiekvienam mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvui turi atlikti po tris privalomąsias techninės būklės patikras
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkimo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
Paslaugų tiekimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Apmokėjimas atliekamas per mėnesį po atliktų darbų dienos ir darbų akto pasirašymo dienos.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJA(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo paslaugos".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Všį „Technikos priežiūros tarnyba", įmonės kodas: 188637485, adresas: Naugarduko g. 41, Vilnius, LT-03227.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 240,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-06-30

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "1919 – 1920 m. Nepriklausomybės kovų Vyties Kryžiaus kavalierių bei 1918 – 1920 savanorių atminimo lentos (Daugailių sen.)".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 92311000-4 „Meno kūriniai" (B26).
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Objekto vieta: Daugailių mstl., Daugailių sen., Utenos rajonas.
Tikslas: Pagaminti bei įrengti 1919 – 1920 m. Nepriklausomybės kovų Vyties Kryžiaus kavalierių bei 1918 – 1920 savanorių atminimo lentas Daugailių seniūnijoje.
Darbų kiekiai - apimtys:
1. Atminimo lentų pagaminimas: aukštis – 109 cm: plotis – 60 cm; storis – 2 cm. Atminimo lentos gaminamos naudojant akmens plokštę iš juodo granito, kurių matmenys: aukštis 109 cm, plotis 60 cm, storis 2 cm, jį atitinkamai šlifuojant ir poliruojant.
2. Raidžių iškalimas – 740 spaudos ženklų.
3. Ženklų iškalimas – 2 ženklai, po vieną atskirose plokštėse. Raidės ir ženklai kalami ant vertikalios plokštės atitinkamai juos sukomponavus. Tekstas turi būti lengvai įskaitomas, o ženklai matomi. Raidžių kalimui naudoti „Times New Roman" šriftą.
4. Atminimo lentų montavimas ant paruošto pagrindo. Atminimo lentos tvirtinamos ant paruošto pagrindo naudojant metalinius kaištukus. Kaištukai tvirtinami akmens masės (atminimo lentų) reversinėje pusėje. Atminimo lentos sutvirtinamos prie paruošto pagrindo naudojant cemento skiedinio mišinį.
Prieš pradedant darbus būtina suderinti atminimo lentų dizainą (raidžių ir ženklų dydžius bei išdėstymą akmens plokštėje), bei darbo eigoje iškilus neaiškumams kreiptis į savivaldybės paveldosaugininką.
Naudoti tik sertifikuotas medžiagas atitinkančias LR standartus.
Vykdant atminimo lentų montavimo darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų, neužgriozdinti teritorijos ir privažiavimo kelio, nešiukšlinti. Bažnyčios teritorijoje nenaudoti savaeigių mechanizmų. Baigus darbus prieš pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktą, sutvarkyti teritoriją nuo atliekų ir šiukšlių. Statybinės atliekos turi būti išvežtos bei atstatytos montavimo metu pažeistos vietos.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Apmokėjimas atliekamas per mėnesį po atliktų darbų dienos ir darbų akto pasirašymo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: „1919 – 1920 m. Nepriklausomybės kovų Vyties Kryžiaus kavalierių bei 1918 – 1920 savanorių atminimo lentos (Daugailių sen.)".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas 183765577, Metalo g. 13 Lt-28217, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 1586,31 Eur (vertė be PVM 1311,00 Eur, PVM sudaro 275,31 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-06-29

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Specialieji darbo drabužiai ir batai.
I.2. Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 18100000-0 „Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai" (181).
Pirkimo objektą sudaro:
1. Batai – 3 poros.
1.1 Darbiniai batai su auliukais, suvarstomi raišteliais, apsaugos klasė - S3, spalva pageidautina – juoda.
1.2 Aplieta noselė, kompozitinė (atspari 200J smūgiams), intarpas- plieninis.
1.3 Antistatiniai.
1.4 Su šviesą atspindinčiu elementu šone.
1.5 Viršus: odos, nelaidžios vandeniui, su šviesą atspindinčiu elementu šone.
1.6 Pamušalas: tekstilinis, kvėpuojantis, mažinantis prakaitavimą.
1.7 Vidpadis: išimamas.
1.8 Padas:
- dviejų poliuretano sluoksnių (PU/PU).
- atsparus naftos produktams (tepalams, aliejams ir t.t.) (FO.)
- atsparus slydimui (SRC).
- sugeriantis energiją kulno srityje (E).
1.9 Dydis: 1 pora – 39,
1 pora – 41,
1 pora – 45.
2. Darbo puskombenzonis – 3 vnt.
2.1 Užtraukiamas užtrauktuku, su petnešomis.
2.2 Priekinėje dalyje su užsegimais.
2.3 Reguliuojamas petnešų ilgis.
2.4 Yra daugiafunkcinių kišenių.
2.5 Audinys: poliesteris su medvilne, padengta telflonu.
2.6 Audinio svoris – ne mažiau 265 g/m2.
2.7 Spalva: pageidautina tamsiai pilka, tamsiai mėlyna, juoda.
2.8 Dydžiai: 2 vnt. – XXL,
1 vnt. – XL.
1. Darbo striukė – 3 vnt.
3.1 Išorinis audinys atsparus dilinimui, su labai aukštos kokybės Tex-Protector® apdaila, kurios dėka striukė yra nelaidi vandeniui, naftos produktams ir purvui. Tex-Protector® apdaila užtikrina valymą ir skalbimą prie aukštesnės temperatūros.
3.2 Audinio sudėtis: medvilnė su poliesteriu.
3.3 Audinio svoris ne mažiau - 265 g/m2 (padengtas Tex-Protector® apdaila).
3.4 Pamušalas: 100% PES (poliesterio).
3.5 Su pašiltinimu iš dirbtinio kailio.
3.6 Nusegamos rankovės, nusegama apykaklė, išsegamas pašiltinimas iš dirbtinio kailio.
3.7 Dydžiai: 2 vnt. – XXL,
1 vnt. – XL.
4. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
5. Apmokėjimas pagal sąskaitą- faktūrą per 30 dienų, nuo prekių atitinkančių techninę specifikaciją, įsigijimo (sąskaitos - faktūros pasirašymo) dienos.
6. Prekių pateikimo terminas iki rugpjūčio 31 d
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Specialieji darbo drabužiai ir batai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenaitis", įmonės kodas: 183792834, adresas: Metalo g. 5, 28216 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 231,24 Eur su PVM (191,11 Eur be PVM, 40,13 Eur PVM vertė)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2017-06-29

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kelio ženklai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 34992200-9 „Kelio ženklai" (349).
Pirkimo objektą sudaro:
1 pirkimo objekto dalis.
Kelio ženklai Kuktiškių seniūnijai.
Perkama prekė- kelio ženklai.
,,Kelio ženklas Nr. 314 ,,Ribota masė draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo didesnė už nurodytą kelio ženkle". Reikalingi ženklai ,,Ribota masė 8 t" su stovais - 4 vnt.
Pagal LR vidaus reikalų ministro 2011-01-25 d. patvirtintą įsakymą Nr. 1V- 57.
1. Kelio ženklo lentelės pagrindas gaminamas iš ne mažiau 0,8 mm, ne daugiau 1,5 mm storio šalto valcavimo cinkuotos skardos (0,8 KP markės ar analogiškos). Kelio ženklų lentelių raidės, skaitmenys ir simboliai turi būti gaminami iš šviesą atspindinčios plėvelės.
2. Tvirtinimo detalė (gembė), tvirtinimo apkabos bei varžtai gaminami iš cinkuotų medžiagų.
3. Stulpas gatvės pavadinimo lentelės (kelio ženklo) tvirtinimui turi būti pagamintas iš plieninio cinkuoto vamzdžio, 3 m aukščio, ø 60 mm.
4. Tiekėjas privalo suteikti gaminiui ne mažesnę kaip 3 m. garantiją.
5. Kelio ženklai pristatomi adresu: Aukštaičių g. 1, Kuktiškių mstl., LT-28347 Utenos r.
6. Prekių pristatymo terminas – iki lapkričio 30 d.
7. Sutarties pabaiga – 2017 m. gruodžio 30 d.
8. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
9. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų, nuo prekių atitinkančių techninę, pristatymo (sąskaitos faktūros pasirašymo) dienos.
2 pirkimo objekto dalis.
Kelio ženklai Sudeikių seniūnijai.
Perkama prekė - kelio ženklai.
1. Kelių eismo taisyklių draudžiamieji kelio ženklai Nr. 314 ,,Ribota masė 8 t" su stovais- 5 vnt.
2. Kelio ženklo matmenys turi atitikti Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83, reikalavimus.
3. Kelio ženklas, tvirtinamas ant stovo, gaminamas: lentelės pagrindas 0,8-1,5 mm storio šalto valcavimo cinkuotos skardos (0,8 KP markės ar analogiškos). Kelio ženklų lentelių, tvirtinamų ant stovo, raidės, skaitmenys ir simboliai turi būti gaminami iš šviesą atspindinčios plėvelės. Tvirtinimo detalė (gembė), tvirtinimo apkabos bei varžtai gaminami iš cinkuotų medžiagų. Bazinės lentelės tvirtinimo detalė (gembė) su stovu sujungiama varžtais, naudojant universalią tvirtinimo detalę, o su pačia lentele sujungiama užtempiama cinkuotos skardos juosta ar naudojant sujungimo detales su varžtais. Nenaudotinos virinamos ar kniedijamos konstrukcijos.
4. Stovas ženklo tvirtinimui turi būti pagamintas iš plieninio cinkuoto vamzdžio, 3 m aukščio, Ø ne mažiau 59 mm, ne daugiau 61 mm.
5.Tiekėjas argumentuotai gali tobulinti konstruktyvinį ir technologinį laikiklių ir jų tvirtinimo prie stovo sprendimą, ypatingą dėmesį kreipiant šių mazgų bei pačių laikiklių atsparumui bei tvirtinimo paprastumui.
6. Tiekėjas privalo suteikti gaminiui ne mažesnę kaip 3 m. garantiją. Gaminys pripažįstamas nekokybišku – persikreipusiu, jei gaminio paviršius, kuriame užrašytas šriftas, briaunų susikirtimo kampai nėra vienoje plokštumoje. Šiais atvejais Tiekėjas savo lėšomis pakeičia nekokybišką gaminį nauju.
7. Kelio ženklai pristatomi adresu: Aukštaičių g. 12, Sudeikių mstl., LT-28405 Utenos r. sav.
8. Prekių pristatymo terminas - iki lapkričio 30 d.
9. Sutarties pabaiga – 2017 m. spalio 31 d.
10. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
11. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų, nuo prekių atitinkančių techninę, pristatymo (sąskaitos faktūros pasirašymo) dienos.
3 pirkimo objekto dalis.
Kelio ženklai Utenos seniūnijai.
Perkama prekė - kelio ženklai su atramomis.
1. Kelio ženklai turi atitikti Lietuvos standartų LST EN 12899-1:2008 reikalavimus.
2. Dvigubas nurodomasis kelio ženklas Nr. 550 „Gyvenvietės pradžia" (PAČKĖNAI) – 1 vnt. ir Nr. 551 „Gyvenvietės pabaiga" (PAČKĖNAI) su atrama, 1 vnt.
3. Kelio ženklas Nr. 314 ,,Ribota masė draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo didesnė už nurodytą kelio ženkle", reikalingas ženklas 8 t. su atrama, 4 vnt.
4.Kelio ženklų lentelės pagrindas gaminamas iš ne mažiau 0,8 mm, ne daugiau 1,5 mm storio šalto valcavimo cinkuotos skardos, raidės gaminamos iš šviesą atspindinčios plėvelės.
5. Kelio ženklui Nr. 314 reikalavimai: apvalus, skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm.
6. Atrama plieninė, vamzdinė, skersmuo / sienutės storis - ne mažiau 76,1 / 2,0 mm ir ne daugiau 76,5 / 2,5 mm, aukštis ne mažiau 290 cm ir ne daugiau 300 cm.
7. Prekei turi būti suteikta ne mažesnė kaip 3 m. garantija.
8. Dvigubus kelio ženklus Nr. 550 ir Nr. 551 pastatyti į nurodytas vietas Pačkėnų kaime, Utenos sen., Utenos r. sav.
9. Kelio ženklai Nr. 314 pristatomi adresu Utenio a. 4, 114 kab., Utenos m., Utenos r. sav. - iki 2017 m. lapkričio 30 d.
Sutarties pabaiga – 2017 gruodžio 30 d.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų, nuo prekių atitinkančių techninę, pristatymo (sąskaitos faktūros pasirašymo) dienos.
4 pirkimo objekto dalis.
Kelio ženklai Saldutiškio seniūnijai.
Perkama prekė - kelio ženklai.
1. Kelių eismo taisyklių draudžiamieji kelio ženklai Nr. 314 ,,Ribota masė 8 t" su stovais - 6 vnt.
2. Kelio ženklo matmenys turi atitikti Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83, reikalavimus.
3. Kelio ženklas, tvirtinamas ant stovo, gaminamas: lentelės pagrindas 0,8-1,5 mm storio šalto valcavimo cinkuotos skardos (0,8 KP markės ar analogiškos). Kelio ženklų lentelių, tvirtinamų ant stovo, raidės, skaitmenys ir simboliai turi būti gaminami iš šviesą atspindinčios plėvelės. Tvirtinimo detalė (gembė), tvirtinimo apkabos bei varžtai gaminami iš cinkuotų medžiagų. Bazinės lentelės tvirtinimo detalė (gembė) su stovu sujungiama varžtais, naudojant universalią tvirtinimo detalę, o su pačia lentele sujungiama užtempiama cinkuotos skardos juosta ar naudojant sujungimo detales su varžtais. Nenaudotinos virinamos ar kniedijamos konstrukcijos.
4. Stovas ženklo tvirtinimui turi būti pagamintas iš plieninio cinkuoto vamzdžio, 3 m aukščio, Ø ne mažiau 59 mm, ne daugiau 61 mm.
5.Tiekėjas argumentuotai gali tobulinti konstruktyvinį ir technologinį laikiklių ir jų tvirtinimo prie stovo sprendimą, ypatingą dėmesį kreipiant šių mazgų bei pačių laikiklių atsparumui bei tvirtinimo paprastumui.
6. Tiekėjas privalo suteikti gaminiui ne mažesnę kaip 3 m. garantiją. Gaminys pripažįstamas nekokybišku – persikreipusiu, jei gaminio paviršius, kuriame užrašytas šriftas, briaunų susikirtimo kampai nėra vienoje plokštumoje. Šiais atvejais Tiekėjas savo lėšomis pakeičia nekokybišką gaminį nauju.
7. Kelio ženklai pristatomi adresu Laisvės a. 2, Saldutiškio mstl., LT-28333 Utenos r. sav.
8. Prekių pristatymo terminas - iki lapkričio 30 d.
9. Sutarties pabaiga – 2017 gruodžio 30 d.
10. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
11.Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų, nuo prekių atitinkančių techninę, pristatymo (sąskaitos faktūros pasirašymo) dienos.
5 pirkimo objekto dalis.
Kelio ženklai Vyžuonų seniūnijai.
Perkama prekė - kelio ženklai.
1. Kelių eismo taisyklių draudžiamasis kelio ženklas- Nr. 329 „Ribotas greitis" 2 dydžio „30" – 2 vnt.
2. Kelių eismo taisyklių draudžiamasis kelio ženklas- Nr. 314 ,,Ribota masė 8 t" - 6 vnt.
3. Informacinis kelio ženklas- Nr. 612 Gyvenvietės pradžia „Vyžuonos" – 2 vnt.
4. Informacinis kelio ženklas- Nr. 612 Gyvenvietės pabaiga „Vyžuonos" – 2 vnt.
5. Kelio ženklai pristatomi adresu: Šilo g. 4, Vyžuonų mstl., Vyžuonų sen., Utenos r. sav., LT-28030.
6. Kelio ženklai – lentelės be stovo, bet su tvirtinimo detalėmis.
7. Prekių pristatymo terminas - iki lapkričio 30 d.
8. Sutarties pabaiga – 2017 gruodžio 30 d.
9. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
10. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų, nuo prekių atitinkančių techninę, pristatymo (sąskaitos faktūros pasirašymo) dienos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Kelio ženklai Kuktiškių seniūnijai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kasandros grupė" įmonės kodas: 124815224, adresas: J. Jasinskio g. 10, Vilnius LT-01112.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 181,50 Eur su PVM (150,00 Eur be PVM, 31,50 Eur PVM vertė)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
III.1. 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Kelio ženklai Sudeikių seniūnijai.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kasandros grupė" įmonės kodas: 124815224, adresas: J. Jasinskio g. 10, Vilnius LT-01112.
III.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 223,85 Eur su PVM (185,00 Eur be PVM, 38,85 Eur PVM vertė)
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

IV. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
IV.1. 3 Pirkimo dalies pavadinimas: Kelio ženklai Utenos seniūnijai.
IV.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Zona Optima" įmonės kodas: 186077963, adresas: Pramonės g. 3, Nemenčinė, Vilniaus r. LT- 15168.
IV.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 297,10 Eur su PVM (245,54 Eur be PVM, 51,56 Eur PVM vertė)
IV.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

V. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
V.1. 4 Pirkimo dalies pavadinimas: Kelio ženklai Saldutiškio seniūnijai.
V.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kasandros grupė" įmonės kodas: 124815224, adresas: J. Jasinskio g. 10, Vilnius LT-01112.
V.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 254,10 Eur su PVM (210,00 Eur be PVM, 44,10 Eur PVM vertė)
V.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

VI. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
VI.1. 5 Pirkimo dalies pavadinimas: Kelio ženklai Vyžuonų seniūnijai.
VI.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Švytėjimas" įmonės kodas: 123017127, adresas: Liepkalnio g. 83a, Vilniaus m., 02120 Vilniaus m.
VI.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 291,77 Eur su PVM (241,13 Eur be PVM, 50,64 Eur PVM vertė)
VI.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2017-06-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kavos aparatų valymo priemonės, BVPŽ kodas - 39831200-8 Plovikliai, valikliai, muilai (398).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektą sudaro:
1.Automatiniams ekspreso kavos aparatams valyti nukalkinimo priemonė, valyti kalkių nuosėdas, susikaupusias vandens sistemoje:
• 80 g pakuotė;
• Kiekis - 10 vnt.
2.Valymo tabletės automatiniams kavos aparatams:
• 7,2 g pakuotėje;
• Kiekis – 10 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekių pateikimo data iki 2017 m. liepos 10 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Kavos aparatų valymo priemonės, BVPŽ kodas - 39831200-8 Plovikliai, valikliai, muilai (398).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenaitis", įmonės kodas: 183792834, adresas: Metalo g. 5, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 56,70 EUR su PVM (vertė be PVM 46,86 EUR, PVM sudaro 9,84 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-06-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rankų darbo keramikinės vazos reprezentacijai, BVPŽ kodas – 44111300-4 Keramikiniai (441).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektą sudaro:
• Rankų darbo keramikinės vazos.
• Spalva: žalia.
• Medžiagos: molis dengta glazūra.
• Vienetiniai rankų darbo gaminiai.
• Aukštis: 45 cm.
• Plotis: 15 cm.
1. Prekių kiekis – 2 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekių pateikimo data iki 2017 m. liepos 14 d. adresu: Utenio a. 4, Utena.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Rankų darbo keramikinės vazos reprezentacijai, BVPŽ kodas – 44111300-4 Keramikiniai (441).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: L. Tamošiūnienės tautodailės salonas, įmonės kodas: 183753831, adresas: Kauno g. 37, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 149,00 EUR (PVM neatikomas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-06-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Alyvų g., Utenoje, gatvės dangos kapitalinis remontas".
I.2. Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233142-6 "Kelių remonto darbai" (45.23).
I.3. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
I.4. Statybos rūšis – kapitalinis remontas.
I.5. Statybos vieta – Alyvų g., Utena.
I.6. Statybos tikslas: kapitališkai suremontuoti Alyvų gatvės (D3 kategorija) dangą, paklojant asfaltbetonį.
Įgyvendinant statybos tikslą atliekami šie pagrindiniai darbai:
Iškasti ekskavatoriais ne mažiau 130 m3, ne daugiau 155 m3 II grupės grunto pakraunant į autosavivarčius;
Išplaniruoti autogreideriu ne mažiau 1000 m2, ne daugiau 1150 m2 gatvės ploto;
Įrengti ne mažiau 1000 m2, ne daugiau 1150 m2 15 cm storio pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45;
Paaukštinti ne mažiau 6, ne daugiau 8 šulinio angų;
Įrengti ne mažiau 800 m2, ne daugiau 900 m2 6 cm storio viensluoksnės asfaltbetonio dangos klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD;
Įrengti ne mažiau 200 m2, ne daugiau 300 m2 6 cm storio kelkraščių dangos iš žvyro mineralinių medžiagų mišinio 0/45;
Iškasti ekskavatoriais ne mažiau 7 m3, ne daugiau 10 m3 II grupės grunto.
Sumontuoti ne mažiau 5 m, ne daugiau 8 m 200 mm skersmens plastikinių įmovinių vamzdžių; Vamzdynus užpilti smėliu ne mažiau 1 m3, ne daugiau 3 m3;
Užpilti gruntu ne mažiau 7 m3, ne daugiau 10 m3 tranšėjų, iškasų ir duobių;
Sumontuoti ne mažiau 1 vnt. 315 mm skersmens plastikinių lietaus kanalizacijos šulinių;
Parengti darbų kapitalinio remonto aprašą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą;
Parengti Alyvų gatvės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą.
Nekilnojamojo daikto teisinę registraciją atlieka Užsakovas pagal Rangovo pateiktą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą.
Rangovas pateikia veiklų kainas pagal veiklos sąrašą.
Reikiamus matavimus ir apmatavimus, topografinį - inžinerinį planą parengia ir/ar atlieka projektuotojas.
Prisijungimo ir specialiąsias architektūrines sąlygas, pateikdamas projektinį pasiūlymą, išsiima projektuotojas.
Veiklos sąraše nurodomi darbai yra sustambintos apimties, todėl Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus su sustambinta veikla susijusius ir tame darbų etape esančius darbus.

Rangovas atliktus darbus aktuoja pagal formą Nr. 2 (forma pridedama). Aktuojamų darbų vertė turi būti ne mažesnė kaip 5% veiklos vertės.

Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.5 bei 5.17 punktų nuostatas, baigia per 11 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

I.7. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Aukštaitijos traktas"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183865353, Aukštaitijos g. 14, Šilinės k. Utenos r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė - 22.000,00 Eur (Dvidešimt du tūkstančiai eurų 00 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-06-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rankų darbo tekstilės gaminiai reprezentacijai, BVPŽ kodas - 19000000-6 Odos ir tekstilės gaminiai, plastiko ir gumos reikmenys (190).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 40 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Rankų darbo austinės gairelės su užrašu „Utena", kurių dydis ne mažesnis 29x12 mm. ir ne didesnis 30x13 mm., kiekis - 20 vnt.
2. Rankų darbo austiniai knygų skirtukai „Utena", kurių dydis ne mažesnis 33x4 mm. ir ne didesnis 34x5 mm., kiekis - 20 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekių pateikimo data iki 2017 m. birželio 28 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Rankų darbo tekstilės gaminiai reprezentacijai, BVPŽ kodas - 19000000-6 Odos ir tekstilės gaminiai, plastiko ir gumos reikmenys (190).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas: 184085235, adresas: Stoties g. 39, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 260,00 EUR (ne PVM mokėtojas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
1. pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.
2. bei prekės pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-06-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rėminimo paslaugos, BVPŽ kodas - 79961350-6 Foto salonų paslaugos, B 27 Kitos paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas - paslaugos – 1 vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Fotodrobės įrėminimas:
1.1. Aliuminio profilio rėmas;
1.2. Dydis 49x59 cm;
1.3. Įrėminti 9 vnt.
2. Gobeleno įrėminimas:
2.1. Plastiko profilio rėmas;
2.2. Dydis 66x79 cm;
2.3. Įrėminti 1 vnt.
Paslaugas suteikti iki 2017 m. birželio 28 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Rėminimo paslaugos, BVPŽ kodas - 79961350-6 Foto salonų paslaugos, B 27 Kitos paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė: Audronės Petruškevičienės ndividualios veiklos įmonė, įmonės kodas: (21.12)-21.1-3221, adresas: Maironio g. 4, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 126,63 EUR (PVM netaikomas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-06-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Anstolio paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B21 – „Teisinės paslaugos", kodui 79100000-5 „Teisinės paslaugos" (B21). Pirkimo objektą sudaro priteistos sumos išieškojimas iš UAB „LIUTGARAS".
Sutartis bus sudaroma žodžiu. Paslaugas atlikti iki 2017-06-30.
Planuojama sutarties pabaiga – 2017-07-31.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Anstolio paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Anstolio Leono Jankausko kontora, įmonės kodas: 35203250070, adresas: Kauno g. 19, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 99,99 Eur (vertė 82,64 Eur, PVM sudaro 17,35 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-06-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Anstolio paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B21 – „Teisinės paslaugos", kodui 79100000-5 „Teisinės paslaugos" (B21). Pirkimo objektą sudaro priteistos sumos išieškojimas iš UAB „LIUTGARAS".
Sutartis bus sudaroma žodžiu. Paslaugas atlikti iki 2017-06-30.
Planuojama sutarties pabaiga – 2017-07-31.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Anstolio paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Anstolio Leono Jankausko kontora, įmonės kodas: 35203250070, adresas: Kauno g. 19, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 99,99 Eur (vertė 82,64 Eur, PVM sudaro 17,35 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-06-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Ekologinio tako tvarkymas, įrangos remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45112700-2 Kraštovaizdžio darbai. Perkamų darbų (pirkimo objekto) aprašymas:
I.2.1. Rangovas turi atlikti Ąžuolijos botaninio zoologinio savivaldybės draustinio ekologinio tako tvarkymo darbus:
I.2.1.1. Atnaujinti stendo įtvirtinimą (stendas Ąžuolijos botaninio zoologinio savivaldybės draustinio ekologinio tako pradžioje;
I.2.1.2. Rangovas turi pašalinti nuo Ąžuolijos botaninio zoologinio savivaldybės draustinio ekologinio tako vėjovartas, vėjolaužas (patraukiant į šalį, vėjovartų, vėjolaužų 70 medžių), palei visą taką (bendras tako ilgis ~ 2 km), takas turi būti praeinamas, neužaugęs krūmais, ataugomis;
I.2.1.3. Rangovas turi palei visą taką (bendras tako ilgis ~ 2 km) ant medžių kamienų atnaujinti žymėjimą raudonos spalvos dažais;
I.2.1.4. Prie didžiojo tilto pakeisti rąstelius (4 vnt. rastelių, 14 cm diametro);
I.2.1.5. Rangovas turi atnaujinti turėklus (7 m turėklo 3 laikomųjų stulpelių) prieš pagrindinį tiltą.
I.2.1.6. Rangovas turi atnaujinti turėklus (30 m turėklo ir 12 laikomųjų stulpelių, turėklų ir stulpelių skersmuo 13 cm) po pagrindinio tilto;
I.2.1.7. Atnaujinti tiltelį po trečios stotelės (19 vnt. lentų 0,45 cm pločio ir 1,30 m ilgio, 6,5 m. 2 rąstai, rąstų diametras 30 cm;
I.2.1.8. Atnaujinti tiltelį po 5 stotelės (22 vnt. rąstelių 14 cm diametro;
I.2.1.9. Atnaujinti tiltelio po 6 stotelės lentas (2 vnt. lentų);
I.2.1.10. Rangovas turi pastatyti (įkasti) naujus stulpus (30 cm) su rodyklėmis (2 stulpai);
I.2.1.11. Rangovas turi atnaujinti laiptelius, esančius Ąžuolijos botaninio zoologinio savivaldybės draustinio ekologiniame take (12 vnt.).
I.2.2. Visa naudojama mediena turi būti impregnuota.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Darbus atlikti iki 2017 m. spalio 30 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Ekologinio tako tvarkymas, įrangos remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos komunalininkas", įmonės kodas: 183606952, adresas: Rašės g. 4, 28197, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2 450,25 EUR (du tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 25 euro ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-06-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė" laiptų remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45232420-2 Su nuotekomis susiję darbai, priskiriamas papildomiems kodams: 45221220-0 Pralaidos, 45233142-6 Kelių remonto darbai.
I.2.1. Pirkimo objektą sudaro:
Pagrindiniai darbai kuriuos turi atlikti Rangovas:
1. Žvyro pagrindų po pamatais įrengimas - 4,0 m3.
2. Lentų klojinių įrengimas laiptų maršams - klojinių plotas 4,3 m2.
3. Laiptų betonavimas – 1,2 m3.
4. Sumontuoti 6 vnt. karštai cinkuoto metalo batų valymo grotelių be prijungimo prie lietaus kanalizacijos. Grotelių matmenys 450x650mm.
5. Apklijuoti įrengtus laiptus betono trinkelėmis - plotas 12,9 m2.
6. Nutinkuoti, nugruntuoti sukibimą gerinančiais gruntais ir nudažyti vandens emulsiniais dažais pažeistus sienų ir pamatų paviršius – viso dažomo ploto 1,0 m2.
7. Įrengti betono plytelių kurių matmenys 375x375x70mm, šaligatvio dangą su smėlio – žvyro mišinio pagrindo 6 cm storio pasluoksniu – įrengiamos dangos plotas 9,8 m2.
Nepagrindiniai darbai kuriems atlikti gali būti pasitelktas Subrangovas:
1. Betoninių laiptų išardymas - 1,4 m3.
2. Betono plytelių ardymas - 9,8 m2.
3. Išvežti iš statybvietės ir utilizuoti susidariusias šiukšles iki 10 kilometrų atstumu. Susidariusių ir išvežamų šiukšlių kiekis - 3,5 t.
Sutarties galiojimo terminas – 3 mėnesiai.
Darbų atlikimo terminas – 2 mėnesiai.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė" laiptų remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, Metalo g. 13, 28217 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 4.913,81 Eur su PVM (4.061,00 Eur be PVM, 852,81 Eur PVM vertė)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pasiūlyta kaina yra mažiausia.

2017-06-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos, B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Neįgaliųjų šventės svečių maitinimo paslaugos. Pirkimo objektą sudaro:
• meniu:
Kiauliena su daržovėmis ir apkeptomis bulvėmis ne mažiau kaip 10 porcjų ir ne daugiau 15 porcijų;
Pyragėliai ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.;
Salotos su pekino kopūstu, žirneliais, kalafiorais su spanguolėmis ne mažiau 10 porcijų ir ne daugiau 15 porcijų;
Kava ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 15 vnt.;
Sultys, vaisvandeniai talpos 0,5 l ne mažiau 10 vnt., ne daugiau 15 vnt.
Arbata ne mažiau 5vnt. ir ne daugiau 15 vnt.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Paslaugos teikiamos – ne mažiau 10 ir ne daugiau 15 žmonių.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos, B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: A. Vasiljavos komercinė įmonė, įmonės kodas: 283733420, adresas: Lauko g. 19, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 230,00 EUR (PVM netaikomas)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
1.pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.
2.bei paslaugos pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-06-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Langų valymo paslaugos, BVPŽ kodas - 90911300-9 Langų valymo paslaugos, A 14 Pastatų valymo paslaugos ir nekilnojamojo turto valdymo paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektas pastato Utenio a. 7 valomi langai:
• Trečio aukšto varstomi langai – 6 vnt.
Objekto apimtys:
1.Langų skaičius – 6 vnt.
Langų valymo paslaugas atlikti iki 2017 m. birželio 23 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Langų valymo paslaugos, BVPŽ kodas - 90911300-9 Langų valymo paslaugos, A 14 Pastatų valymo paslaugos ir nekilnojamojo turto valdymo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė: UAB „Clena Solutions", įmonės kodas: 301097838, adresas: Ukmergės g. 250, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 139,15 EUR su PVM (vertė be PVM sudaro 115,00 EUR, PVM sudaro 24,15 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-06-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Laisvės kovų dalyvių paminklo (Vyžuonos, Vyžuonų seniūnija) remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45212314-0 "Istorinių paminklų arba memorialų statybos darbai" (45.21).
Statybos objekto pavadinimas: „Laisvės kovų dalyvių paminklo (Vyžuonos, Vyžuonų seniūnija) remontas".
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Statybos vieta – Vyžuonos, Vyžuonų seniūnija, Utenos rajonas.
Statybos tikslas: Suremontuoti Laisvės kovų dalyvių paminklą, esantį Vyžuonų miestelyje, Vyžuonų seniūnijoje.

Darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
1. Atskirų paminklo sienų tinkavimas – ne mažiau 13,5 m2 ir ne daugiau 15,5 m2. Smarkiai pažeistos paminklo sienos tinkuojamos tam skirtomis medžiagomis, kurios pritaikytos lauko išorės darbams sausuoju paros metu.
2. Tinkuotų sienų glaistymas ir šlifavimas – ne mažiau 40 m2 ir ne daugiau 42 m2. Sienos glaistomos kokybišku glaistu pritaikytu išorės darbams, išdžiūvus tinkui bei sausuoju paros metu.
3. Paminklo sienų paviršių pagrindo gruntavimas – ne mažiau 40 m2 ir ne daugiau 42 m2.Gruntavimas atliekamas sausuoju paros metu prieš tai išdžiūvus glaistui.
4. Gerasis paminklo sienų dažymas vandens emulsiniais dažais – ne mažiau 40 m2 ir ne daugiau 42 m2. Paminklo dažymui naudoti vandens emulsinius dažus, kurie pritaikyti tinkuotiems išorės paviršiams, nekeičiant ankstesnių paminklo spalvų.
5. Paminklo valymas nuo kerpių ir samanų – ne mažiau 16,5 m2 ir ne daugiau 18,5 m2. Paminklas valomas rankiniu būdu, nepažeidžiat paminkle esančių bareljefų, naudojant matelinį šepetį bei neužšiukšlinant teritorijos.
6. Statybinių šiukšlių išvežimas.

Rangovinei įmonei – statybinei organizacijai būtina turėti LR Aplinkos ministerijos atestaciją statybos darbams, darbų vykdytojo bei priežiūros specialistų atestacijas. Teritorijoje nenaudoti savaeigių mechanizmų, kurie pažeistų betoninius takus. Teritorijoje, kurioje pavojinga būti pašaliniams žmonėms, privaloma aptverti arba saugoti, kad nepatektų pašalinių žmonių. Prieš pradedant darbus, būtina suderinti paminklo spalvinę gamą bei darbo eigoje iškilus neaiškumams kreiptis į savivaldybės paveldosaugininką.
Vykdant remonto – statybos darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų, neužgriozdinti teritorijos ir privažiavimo kelio, nešiukšlinti. Baigus tvarkymo darbus prieš pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktą, sutvarkyti teritoriją nuo atliekų ir šiukšlių. Statybinės atliekos turi būti išvežtos bei atstatytos tvarkymo metu pažeistos vietos.

Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Apmokėjimas atliekamas per mėnesį po atliktų darbų dienos ir darbų akto pasirašymo dienos.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Laisvės kovų dalyvių paminklo remontas (Vyžuonos, Vyžuonų sen.).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas 183765577, Metalo g. 13 Lt-28217, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 2280,00 Eur (vertė be PVM 1884,30 Eur, PVM sudaro 395,70 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-06-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas ir Mažos vertės pirkimai nuo 2017 m. liepos 1d.: praktinės rekomendacijos ir ypatumai.", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Mokymų programos:
• Viešųjų pirkimų įstatymas 2017 m. Naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymo paskirtis, tikslai, pagrindinių nuostatų aptarimas.
• Viešųjų pirkimų organizavimo naujovės ir ypatumai.
• Perkančiųjų organizacijų darbai besiruošiant naujam viešųjų pirkimų įstatymui.
• Mažos vertės pirkimų vykdymas.
• Komunikavimo su tiekėjais viešuosiuose pirkimuose praktika.
Objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 1.
2. Seminaras vyks 2017 m. liepos 19 d., Utenoje.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas ir Mažos vertės pirkimai nuo 2017 m. liepos 1d.: praktinės rekomendacijos ir ypatumai.", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė: UAB „Stegus", įmonės kodas: 302731213, adresas: Fizikų g. 12-47, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 49,00 EUR (PVM netaikomas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-06-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kepurės su snapeliu
I.2. Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 18443340-1 „Kepurės" (184).
Pirkimo objektą sudaro:
Perkama prekė – kepurės su snapeliu , 14 vnt.
1. Kepuraitės su kietu snapeliu, kurio ilgis – 8 cm.
2. Žalios spalvos kepuraitės baltomis raidėmis išsiuvinėtu žodžiu „TAURAGNAI" – 7 vnt.
3. Raudonos spalvos kepuraitės baltomis raidėmis išsiuvinėtu žodžiu „TAURAGNAI" – 7 vnt.
4. Priekinėje kepurės dalyje išsiuvinėtas žodis „TAURAGNAI".
5. Kepuraitė pagaminta iš 100 % šiauštos medvilnės audinio.
5. Su dirželiu ir metaline sagtimi kepuraitės nugarėlėje dydžio keitimui.
6. Dydis – universalus.
8. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
9. Apmokėjimas pagal sąskaitą- faktūrą per 30 dienų, nuo prekių atitinkančių techninę specifikaciją, įsigijimo (sąskaitos faktūros pasirašymo) dienos.
10. Prekių pateikimo terminas iki liepos 31 d.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Kepurės su snapeliu.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Spaudos artelė", įmonės kodas: 302616086, adresas: Aušros g. 70-33, LT-28150 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 98,00 Eur be PVM (PVM sudaro 20,58 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2017-06-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Vidaus kontrolės sistemos vertinimas", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Seminaro programos:
• Efektyvios vidaus kontrolės sistemos samprata: tikslas, sandara, elementų tarpusavio ryšiai, dalyviai, jų pareigos ir atsakomybės;
• Metodiniai reikalavimai vertinant įstaigos vidaus kontrolės sistemą;
• Vidaus kontrolės sistemos vertinimo planavimas, atlikimas, rezultatų pateikimas.
Objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 1.
Seminaras vyks 2017 m. birželio 15 d., Vilniuje.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Vidaus kontrolės sistemos vertinimas", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė: VšĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas, įmonės kodas: 124629643, adresas: Žemaitės g. 21, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 65,00 EUR (PVM netaikomas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-06-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Suvenyrinė pasaga reprezentacijai, BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 20 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Dėžutė suvenyrinė su gintariniu suvenyru - Pasaga:
• Pasaga pagaminta iš Baltijos gintaro, įkomponuota dėžutėje;
• Stilizuotas Utenos miesto herbas: skaidri, gelsva pasaga;
• Pasaga su užrašu „Utena";
• Dėžutės matmenys ne mažiau 8x8 cm, ne daugiau 10x10 cm;
• Dėžutė iš plastiko;
• Dežutė juodos spalvos.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 20 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekės pristatomos iki 2017 m. birželio 20 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Suvenyrinė pasaga reprezentacijai, BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ramdailė", įmonės kodas: 302836239, adresas: Reikjaviko g. 7-11, Klaipėda.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 1 260,00 EUR su PVM (vertė be PVM sudaro 1 041,32 EUR, PVM sudaro 218,68 EUR)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
1.pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.
2.bei prekės pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-06-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas: ką privalo žinoti perkančioji organizacija ir tiekėjas", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Seminaro programos:
• Pereinamasis laikotarpis iš senosios į naująją tvarką;
• Pirkimų išimtys ir ypatumai;
• Bendrosios taisyklės;
• Pirkimų planavimas ir organizavimas;
• Viešųjų pirkimų vertės ir būdai;
• Pirkimų viešinimas;
• Reikalavimai pirkimo dokumentams;
• Viešojo pirkimo procedūros;
• Tiekėjo kvalifikacijos tikrinimas;
• Pasiūlymų vertinimas ir palyginimas;
• Viešojo pirkimo sutartis;
• Mažos vertės pirkimų ypatumai;
• Klausimai-atsakymai, individualios lektoriaus konsultacijos.
Objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 2.
2. Seminaras vyks 2017 m. birželio 16 d., Utenoje.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas: ką privalo žinoti perkančioji organizacija ir tiekėjas", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė: UAB „Dorevi", įmonės kodas: 300509705, adresas: Apės g. 16, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 119,79 EUR su PVM (vertė be PVM 99,00 EUR, PVM sudaro 20,79 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-06-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Laisvės kovų dalyvių paminklo (Vyžuonos, Vyžuonų seniūnija) remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45212314-0 "Istorinių paminklų arba memorialų statybos darbai" (45.21).
Statybos objekto pavadinimas: „Laisvės kovų dalyvių paminklo (Vyžuonos, Vyžuonų seniūnija) remontas".
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Statybos vieta – Vyžuonos, Vyžuonų seniūnija, Utenos rajonas.
Statybos tikslas: Suremontuoti Laisvės kovų dalyvių paminklą, esantį Vyžuonų miestelyje, Vyžuonų seniūnijoje.

Darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
1. Atskirų paminklo sienų tinkavimas – ne mažiau 13,5 m2 ir ne daugiau 15,5 m2. Smarkiai pažeistos paminklo sienos tinkuojamos tam skirtomis medžiagomis, kurios pritaikytos lauko išorės darbams sausuoju paros metu.
2. Tinkuotų sienų glaistymas ir šlifavimas – ne mažiau 40 m2 ir ne daugiau 42 m2. Sienos glaistomos kokybišku glaistu pritaikytu išorės darbams, išdžiūvus tinkui bei sausuoju paros metu.
3. Paminklo sienų paviršių pagrindo gruntavimas – ne mažiau 40 m2 ir ne daugiau 42 m2.Gruntavimas atliekamas sausuoju paros metu prieš tai išdžiūvus glaistui.
4. Gerasis paminklo sienų dažymas vandens emulsiniais dažais – ne mažiau 40 m2 ir ne daugiau 42 m2. Paminklo dažymui naudoti vandens emulsinius dažus, kurie pritaikyti tinkuotiems išorės paviršiams, nekeičiant ankstesnių paminklo spalvų.
5. Paminklo valymas nuo kerpių ir samanų – ne mažiau 16,5 m2 ir ne daugiau 18,5 m2. Paminklas valomas rankiniu būdu, nepažeidžiat paminkle esančių bareljefų, naudojant matelinį šepetį bei neužšiukšlinant teritorijos.
6. Statybinių šiukšlių išvežimas.

Rangovinei įmonei – statybinei organizacijai būtina turėti LR Aplinkos ministerijos atestaciją statybos darbams, darbų vykdytojo bei priežiūros specialistų atestacijas. Teritorijoje nenaudoti savaeigių mechanizmų, kurie pažeistų betoninius takus. Teritorijoje, kurioje pavojinga būti pašaliniams žmonėms, privaloma aptverti arba saugoti, kad nepatektų pašalinių žmonių. Prieš pradedant darbus, būtina suderinti paminklo spalvinę gamą bei darbo eigoje iškilus neaiškumams kreiptis į savivaldybės paveldosaugininką.
Vykdant remonto – statybos darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų, neužgriozdinti teritorijos ir privažiavimo kelio, nešiukšlinti. Baigus tvarkymo darbus prieš pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktą, sutvarkyti teritoriją nuo atliekų ir šiukšlių. Statybinės atliekos turi būti išvežtos bei atstatytos tvarkymo metu pažeistos vietos.

Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Apmokėjimas atliekamas per mėnesį po atliktų darbų dienos ir darbų akto pasirašymo dienos.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Laisvės kovų dalyvių paminklo remontas (Vyžuonos, Vyžuonų sen.).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas 183765577, Metalo g. 13 Lt-28217, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 2294,16 Eur (vertė be PVM 1896,00 Eur, PVM sudaro 398,16 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-06-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos, B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Karinės muzikos festivalio, Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų reprezentacinio orkestro maitinimo paslaugos. Pirkimo objektą sudaro:
• meniu:
Kiauliena su daržovėmis ir apkeptomis bulvėmis ne mažiau kaip 30 porcjų ir ne daugiau 50 porcijų;
Šalti patiekalai, užkandėlės ne mažiau 20 porcijų ir ne daugiau 50 porcijų;
Silkės užkandėlė su svogūnais ne mažiau 10 porcijų ir ne daugiau 30 porcijų;
Silkės užkandėlė su keptomis morkomis pomidorų padaže ne mažiau 20 porcijų ir ne daugiau 30 porcijų;
Sūrio užkandėlės ne mažiau 10 porcijų ir ne daugiau 30 porcijų;
Pyragėliai ne mažiau 30 vnt. ir ne daugiau 50 vnt.;
Salotos su pekino kopūstu, žirneliais, kalafiorais su spanguolėmis ne mažiau 30 porcijų ir ne daugiau 50 porcijų;
Kava ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 40 vnt.;
Sultys, vaisvandeniai talpos 0,5 l ne mažiau 30 vnt., ne daugiau 50 vnt.
Arbata ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Paslaugos teikiamos –ne daugiau 50 žmonių.
Paslaugos suteikimo terminas – 2017.06.08. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos, B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: A. Vasiljavos komercinė įmonė, įmonės kodas: 283733420, adresas: Lauko g. 19, Utena.

II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 500,00 EUR (PVM netaikomas)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
1.pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.
2.bei paslaugos pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-06-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vytauto Didžiojo paminklo remontas (Vyžuonų seniūnija).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45212314-0 "Istorinių paminklų arba memorialų statybos darbai" (45.21).
Statybos objekto pavadinimas: „Vytauto Didžiojo paminklo remontas (Vyžuonų seniūnija)".
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Statybos vieta – Vyžuonos, Vyžuonų seniūnija, Utenos rajonas.
Statybos tikslas: Suremontuoti Vytauto Didžiojo paminklą, esantį Vyžuonų miestelyje, Vyžuonų seniūnijoje.

Darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
1. Atskirų paminklo sienų tinkavimas – ne mažiau 5 m2 ir ne daugiau 7 m2. Smarkiai pažeistos paminklo sienos tinkuojamos tam skirtomis medžiagomis, kurios pritaikytos lauko išorės darbams sausuoju paros metu.
2. Atskirų paminklo tinkuotų sienų glaistymas ir šlifavimas – ne mažiau 5 m2 ir ne daugiau 7 m2. Sienos glaistomos kokybišku glaistu pritaikytu išorės darbams, išdžiūvus tinkui bei sausuoju paros metu.
3. Paminklo sienų paviršių pagrindo gruntavimas – ne mažiau 20 m2 ir ne daugiau 22 m2. Gruntavimas atliekamas sausuoju paros metu prieš tai išdžiūvus glaistui.
4. Gerasis paminklo sienų dažymas vandens emulsiniais dažais – ne mažiau 20 m2 ir ne daugiau 22 m2. Paminklo dažymui naudoti vandens emulsinius dažus, kurie pritaikyti tinkuotiems išorės paviršiams, nekeičiant ankstesnių paminklo spalvų.
5. Paminklo valymas nuo kerpių ir samanų – ne mažiau 42 m2 ir ne daugiau 44 m2. Paminklas valomas rankiniu būdu, nepažeidžiat paminkle esančių bareljefų, naudojant matelinį šepetį bei neužšiukšlinant teritorijos.
6. Statybinių šiukšlių išvežimas.

Rangovinei įmonei – statybinei organizacijai būtina turėti LR Aplinkos ministerijos atestaciją statybos darbams, darbų vykdytojo bei priežiūros specialistų atestacijas. Teritorijoje nenaudoti savaeigių mechanizmų, kurie pažeistų betoninius takus. Teritorijoje, kurioje pavojinga būti pašaliniams žmonėms, privaloma aptverti arba saugoti, kad nepatektų pašalinių žmonių. Prieš pradedant darbus, būtina suderinti paminklo spalvinę gamą bei darbo eigoje iškilus neaiškumams kreiptis į savivaldybės paveldosaugininką.
Vykdant remonto – statybos darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų, neužgriozdinti teritorijos ir privažiavimo kelio, nešiukšlinti. Baigus tvarkymo darbus prieš pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktą, sutvarkyti teritoriją nuo atliekų ir šiukšlių. Statybinės atliekos turi būti išvežtos bei atstatytos tvarkymo metu pažeistos vietos.

Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Apmokėjimas atliekamas per mėnesį po atliktų darbų dienos ir darbų akto pasirašymo dienos.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Vytauto Didžiojo paminklo remontas (Vyžuonų sen.)".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas 183765577, Metalo g. 13 Lt-28217, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 2591,82 Eur (vertė be PVM 2142,00 Eur, PVM sudaro 449,82 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-06-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "J. Basanavičiaus paminklo remontas (Utena)".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45212314-0 "Istorinių paminklų arba memorialų statybos darbai" (45.21).
Statybos objekto pavadinimas: „J. Basanavičiaus paminklo remontas (Utena)".
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Statybos vieta – J. Basanavičiaus g., Utena.
Statybos tikslas: Suremontuoti J. Basanavičiaus paminklą, esantį Utenos mieste.

Darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
1. Paminklo valymas nuo kerpių ir samanų – ne mažiau 16 m2 ir ne daugiau 18 m2. Paminklas valomas rankiniu būdu, nepažeidžiat paminkle esančių vertingų detalių. Paminklo skulptūrinė dalis valoma nenaudojant metalinio šepečio. Naudoti metalinį šepetį galima valant paminklo postamentą.
2. Atskirų paminklo sienų tinkavimas – ne mažiau 4 m2 ir ne daugiau 6 m2. Smarkiai pažeistos paminklo sienos tinkuojamos tam skirtomis medžiagomis, kurios pritaikytos lauko išorės darbams sausuoju paros metu.
3. Tinkuotų sienų glaistymas ir šlifavimas – ne mažiau 4 m2 ir ne daugiau 6 m2. Sienos glaistomos kokybišku glaistu pritaikytu išorės darbams, išdžiūvus tinkui bei sausuoju paros metu.
4. Paminklo sienų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais – ne mažiau 16 m2 ir ne daugiau 18 m2. Gruntavimas atliekamas sausuoju paros metu prieš tai išdžiūvus glaistui.
5. Gerasis paminklo sienų ir biusto dažymas vandens emulsiniais dažais – ne mažiau 16 m2 ir ne daugiau 18 m2. Paminklo dažymui naudoti vandens emulsinius dažus, kurie pritaikyti tinkuotiems išorės paviršiams, nekeičiant ankstesnių paminklo spalvų.
6. Laiptų betonavimas – ne mažiau 0,3 m3 ir ne daugiau 0,5 m3. Betonavimui naudoti tik kokybišką betoną, nekeičiant pakopų skaičiaus, gerai sutankinant.
7. Betonuotų laiptų paviršiaus pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais – ne mažiau 10 m2 ir ne daugiau 12 m2.
8. Laiptų betono trinkelių įrengimas – ne mažiau 10 m2 ir ne daugiau 12 m2. Trinkelių profilis ir spalva pritaikoma prie šalia esančio pėsčiųjų tako.
9. Betoninių laiptų išardymas – ne mažiau 0,3 m3 ir ne daugiau 0,5 m3.
10. Statybinių šiukšlių išvežimas.

Rangovinei įmonei – statybinei organizacijai būtina turėti LR Aplinkos ministerijos atestaciją statybos darbams, darbų vykdytojo bei priežiūros specialistų atestacijas. Teritorijoje nenaudoti savaeigių mechanizmų, kurie pažeistų betoninius takus. Teritorijoje, kurioje pavojinga būti pašaliniams žmonėms, privaloma aptverti arba saugoti, kad nepatektų pašalinių žmonių. Prieš pradedant darbus, būtina suderinti paminklo spalvinę gamą bei darbo eigoje iškilus neaiškumams kreiptis į savivaldybės paveldosaugininką.
Vykdant remonto – statybos darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų, neužgriozdinti teritorijos ir privažiavimo kelio, nešiukšlinti. Baigus tvarkymo darbus prieš pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktą, sutvarkyti teritoriją nuo atliekų ir šiukšlių. Statybinės atliekos turi būti išvežtos bei atstatytos tvarkymo metu pažeistos vietos.

Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Apmokėjimas atliekamas per mėnesį po atliktų darbų dienos ir darbų akto pasirašymo dienos.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: "J. Basanavičiaus paminklo remontas (Utena)".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas 183765577, Metalo g. 13 Lt-28217, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 2589,40 Eur (vertė be PVM 2140,00 Eur, PVM sudaro 449,40 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-06-05

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dovanų maišeliai su Utenos miesto logotipu, BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.
1.Maži dovanų maišeliai:
• Matmenys 160x230x65 mm;
• Vertikalus;
• Spalvingumas 4+0;
• Maketas su Utenos miesto herbu;
• Laminuoti matiniu arba blizgiu laminatu;
• Mėlynos spalvos virvelinės rankenėlės;
• Sutvirtintas dugnas, rankenėlių sritis;
• Popierius 170 g., baltas, kreidinis.
• Prekių kiekis – 270 vnt.
1.Dideli dovanų maišeliai:
• Matmenys 255x360x90 mm;
• Vertikalus;
• Spalvingumas 4+0;
• Maketas su Utenos miesto herbu;
• Laminuoti matiniu arba blizgiu laminatu;
• Mėlynos spalvos virvelinės rankenėlės;
• Sutvirtintas dugnas, rankenėlių sritis;
• Popierius 170 g., baltas, kreidinis.
• Prekių kiekis – 60 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Dovanų maišeliai su Utenos miesto logotipu, BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas: 184085235, adresas: Stoties g. 39, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 533,25 EUR (PVM netaikomas)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
1. pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.
2. bei prekės pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-06-05

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dekoratyviniai stiklo gaminiai žvakidės, BVPŽ kodas - 39299000-4 Stiklo gaminiai (392).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 20 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Cilindro formos stiklinė žvakidė plokščiai žvakei, 10 vnt.:
1.1. Stilinė žvakidė plokščiai žvakei.
1.2. Spalvoto lietuviško stiklo.
1.3. Cilindro formos su poliruotomis plokštumomis.
1.4 Aukštis 19 cm.
2. Cilindro formos stiklinė žvakidė aukštai žvakei, 10 vnt.:
2.1. Stiklo gaminys
2.2. Žvakidė aukštai žvakei.
2.3. Skaidrūs su trimis poliruotomis plokštumomis.
2.4. Aukštis 13 cm.
Prekes pristatyti iki 2017 m. birželio 15 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Dekoratyviniai stiklo gaminiai žvakidės, BVPŽ kodas - 39299000-4 Stiklo gaminiai (392).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė: UAB „Glasremis", įmonės kodas: 148384832, adresas: Meistrų g. 9, Panevėžys.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 767,75 EUR su PVM (vertė be PVM 634,50 EUR, PVM sudaro 133,25 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
1. pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.
2. bei prekės pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-06-05

. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Pieno produktai"
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 15500000-3 „Pieno produktai"
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro – Pieno produktai.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Prekių kiekiai:
Pienas - ne mažiau 4270 l ir ne daugiau 4480 l;
Grietinė - ne mažiau 805 kg ir ne daugiau 875 kg;
Varškė - ne mažiau 1470 kg ir ne daugiau 1505 kg;
Tepus riebalų mišinys - ne mažiau 490 kg ir ne daugiau 560 kg;
Sviestas - ne mažiau 490 kg ir ne daugiau 560 kg;
Kefyras - ne mažiau 1120 l ir ne daugiau 1190 l;
Varškės sūris - ne mažiau 420 kg ir ne daugiau 455 kg;
Lydytas rūkytas sūris - ne mažiau 245 kg ir ne daugiau 280 kg;
Fermentinis sūris - ne mažiau 420 kg ir ne daugiau 490 kg;
Tepamas sūris su priedais - ne mažiau 105 kg ir ne daugiau 122,5 kg;
Grūdėta varškė - ne mažiau 70 kg ir ne daugiau 87,5 kg;
Jogurtas - ne mažiau 140 kg ir ne daugiau 157,5 kg;
Ekologiškas jogurtas su priedais - ne mažiau 105 kg ir ne daugiau 122,5 kg;
Pieno gėrimas įvairių skonių - ne mažiau 105 kg ir ne daugiau 122,5 kg;
Grietinėlė - ne mažiau 5,00 kg ir ne daugiau 6,00kg;
Glaistytas sūrelis su priedais - ne mažiau 105 kg ir ne daugiau 122,5 kg;
Raugintos pasukos - ne mažiau 105 l ir ne daugiau 122,5 l;
Ekologiškas šviežias sūris su priedais - ne mažiau 70 kg ir ne daugiau 87,5 kg;
Ekologiškas natūralus jogurtas be priedų - ne mažiau 175 kg ir ne daugiau 192,5 kg.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.
I.4. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
I.5. Ši Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.6. Prekės tiekiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Sanitex"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:110443493, Raudondvario pl.131, Kaunas LT-47501.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 29.040,00 (Dvidešimt devyni tūkstančiai keturiasdešimt eurų 00 ct) su PVM.
Bendra pasiūlymo kaina buvo naudojama tik pasiūlymų vertinimui nustatant viešojo pirkimo laimėtoją. Prekės bus perkamos pagal Perkančiosios organizacijos faktinį poreikį.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus.

2017-06-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Keramikiniai suvenyrai, BVPŽ kodas - 44111300-4 Keramikiniai suvenyrai (441).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės –20 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Rankų darbo keramikinės puodynės:
• Glazūruotos;
• Mediniu dangteliu;
• Rudos spalvos;
• Matmenys: aukštis 19 cm, plotis 12 cm.
Objekto apimtys:
1.Prekių kiekis – 20 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Keramikiniai suvenyrai, BVPŽ kodas - 44111300-4 Keramikiniai suvenyrai (441).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Ind. veikla Vytautas Valiušis, įmonės kodas: 350061160744, adresas: Kauno g. 5, Utenos raj., Leliūnų km.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 400,00 EUR (PVM netaikomas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-06-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pirmosios pagalbos rinkiniai – dėžutės.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 33141623-3 „Pirmosios pagalbos rinkiniai-dėžutės" (331).
Pirkimo objektą sudaro:
1 pirkimo objekto dalis:
Perkama prekė – pirmosios pagalbos rinkiniai – dėžutės Utenos seniūnijai – 3 vnt.
Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymas patvirtintas LR SAM 2003 m. liepos 11 d. įsak. Nr.V-450.
1. Didelis sterilus tvarstis 10 cm x 12 cm – 2 vnt.
2. Karpomas pirm. pagalbos pleistras 6 x 10 cm – 8 vnt.
3. Lipnus pleistras 2,5 cm x 5 m, – 1 vnt.
4. Neaustinės medžiagos servetėlė 20 cm x 30 cm – 10 vnt.
5. Palaikomasis tvarstis (mažas) 6 cm x 4 m – 3 vnt.
6. Palaikomasis tvarstis (vidutinis) 8 cm x 4 m – 3 vnt.
7. Palaikomasis trikampio formos tvarstis – 1 vnt.
8. Pirmos pagalbos žirklės – 1 vnt.
9. Pirmos pagalbos pleistro juostelės – 20 vnt.
10. Plastikinis maišelis 30 cm x 40 cm – 2 vnt.
11. Sterilus akių tvarstis – 2 vnt.
12. Speciali antklodė, nukentėjusiam paguldyti ir (ar) apkloti ne mažesnė kaip 210 cm x 160 cm – 1 vnt.
13. Sterilus nudegimų tvarstis 40 cm x 60 cm – 1 vnt.
14. Sterilus nudegimų tvarstis 60 cm x 80 cm – 1 vnt.
15. Sterilus žaizdų tvarstis 10 cm x 10 cm – 6 vnt.
16. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis 8 cm x 10 cm – 3 vnt.
17. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis 4 m – 1 vnt.
18. Vienkartinės pirštinės – 4 vnt.
19. Pirmos pagalbos teikimo aprašymas – 1 vnt.
20. Rinkinio aprašas – 1 vnt.
21. Prekes pristatyti adresu: Utenio a. 4, Utena, iki birželio 16 d.
22. Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena.
23. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų nuo prekių atitinkančių techninę specifikaciją, įsigijimo (sąskaitos faktūros pasirašymo) dienos.
24. Sąskaita- faktūra atitiks prekių priėmimo- perdavimo aktą.
25. Prekių tiekimo pabaiga – 7 d. nuo sutarties pasirašymo dienos.
2 pirkimo objekto dalis:
Perkama prekė – pirmosios pagalbos rinkiniai – dėžutės Tauragnų seniūnijai – 3 vnt.
Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymas patvirtintas LR SAM 2003 m. liepos 11 d. įsak. Nr.V-450.
1. Didelis sterilus tvarstis 10 cm x 12 cm – 2 vnt.
2. Karpomas pirm. pagalbos pleistras 6 x 10 cm – 8 vnt.
3. Lipnus pleistras 2,5 cm x 5 m, – 1 vnt.
4. Neaustinės medžiagos servetėlė 20 cm x 30 cm – 10 vnt.
5. Palaikomasis tvarstis (mažas) 6 cm x 4 m – 3 vnt.
6. Palaikomasis tvarstis (vidutinis) 8 cm x 4 m – 3 vnt.
7. Palaikomasis trikampio formos tvarstis – 1 vnt.
8. Pirmos pagalbos žirklės – 1 vnt.
9. Pirmos pagalbos pleistro juostelės – 20 vnt.
10. Plastikinis maišelis 30 cm x 40 cm – 2 vnt.
11. Sterilus akių tvarstis – 2 vnt.
12. Speciali antklodė, nukentėjusiam paguldyti ir (ar) apkloti ne mažesnė kaip 210 cm x 160 cm – 1 vnt.
13. Sterilus nudegimų tvarstis 40 cm x 60 cm – 1 vnt.
14. Sterilus nudegimų tvarstis 60 cm x 80 cm – 1 vnt.
15. Sterilus žaizdų tvarstis 10 cm x 10 cm – 6 vnt.
16. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis 8 cm x 10 cm – 3 vnt.
17. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis 4 m – 1 vnt.
18. Vienkartinės pirštinės – 4 vnt.
19. Pirmos pagalbos teikimo aprašymas – 1 vnt.
20. Rinkinio aprašas – 1 vnt.
21. Prekes pristatyti adresu: A. Musteikio g. 35, Tauragnų miestelis, Utenos raj. sav. iki birželio 16 d.
22. Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena.
23. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų nuo prekių atitinkančių techninę specifikaciją, įsigijimo (sąskaitos faktūros pasirašymo) dienos.
24. Sąskaita- faktūra atitiks prekių priėmimo- perdavimo aktą.
25. Prekių tiekimo pabaiga – 7 d. nuo sutarties pasirašymo dienos.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo dalies pavadinimas: Pirmosios pagalbos rinkiniai – dėžutės Utenos seniūnijai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB " Citreum" įmonės kodas: 133076330, adresas: Partizanų g. 19, Kaunas LT-49477.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 34,71 Eur su PVM (PVM sudaro 6,02 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
III.1. Pirkimo dalies pavadinimas: Pirmosios pagalbos rinkiniai – dėžutės Tauragnų seniūnijai.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB " Citreum" įmonės kodas: 133076330, adresas: Partizanų g. 19, Kaunas LT-49477.
III.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 34,71 Eur su PVM (PVM sudaro 6,02 Eur).
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus

2017-06-01

PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dekoratyviniai stiklo gaminiai žvakidės, BVPŽ kodas - 39299000-4 Stiklo gaminiai (392).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 20 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Cilindro formos stiklinė žvakidė plokščiai žvakei, 10 vnt.:
1.1. Stilinė žvakidė plokščiai žvakei.
1.2. Spalvoto lietuviško stiklo.
1.3. Cilindro formos su poliruotomis plokštumomis.
1.4 Aukštis 19 cm.
2. Cilindro formos stiklinė žvakidė aukštai žvakei, 10 vnt.:
2.1. Stiklo gaminys
2.2. Žvakidė aukštai žvakei.
2.3. Skaidrūs su trimis poliruotomis plokštumomis.
2.4. Aukštis 13 cm.
Prekes pristatyti iki 2017 m. birželio 15 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Dekoratyviniai stiklo gaminiai žvakidės, BVPŽ kodas - 39299000-4 Stiklo gaminiai (392).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė: UAB „Glasremis", įmonės kodas: 148384832, adresas: Meistrų g. 9, Panevėžys.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 928,92 EUR su PVM (vertė be PVM 767,70 EUR, PVM sudaro 161,22 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
1. pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.
2. bei prekės pardavimo kaina yra mažiausia.

 

 

2017-06-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kelionių paslaugos, BVPŽ kodas - 63515000-2 Kelionių paslaugos, B 20 Papildomos ir pagalbinės transporto paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 4 vnt. Skaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis.
1 pirkimo objekto sudėtis (paslaugos):
1.Lėktuvo bilietas iš Vilniaus į Kiniją:
• Skrydis į priekį 2017 m. birželio 5 d. Vilnius- Jining;
• Ne daugiau 2 persėdimai;
• Įskaičiuota Kinijos viza;
• Rankinis bagažas ne daugiau 8 kg (imtinai);
• Registruotas bagažas ne daugiau 20 kg (imtinai) ir visi oro uosto mokesčiai.
2.Lėktuvo bilietas iš Kinijos į Vilnių:
• Skrydis atgal 2017 m. birželio 11 d. Jining - Vilnius;
• Ne daugiau 2 persėdimai;
• Rankinis bagažas ne daugiau 8 kg (imtinai);
• Registruotas bagažas ne daugiau 20 kg (imtinai) ir visi oro uosto mokesčiai.
Objekto apimtys:
1.Žmonių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu. Atskirai pirkimo objekto daliai.
2 pirkimo objekto sudėtis (paslaugos):
1.Lėktuvo bilietas iš Vilniaus į Kiniją:
• Skrydis į priekį 2017 m. birželio 5 d. Vilnius- Jining;
• Ne daugiau 2 persėdimai;
• Įskaičiuota Kinijos viza;
• Rankinis bagažas ne daugiau 8 kg (imtinai);
• Registruotas bagažas ne daugiau 20 kg (imtinai) ir visi oro uosto mokesčiai.
2.Lėktuvo bilietas iš Kinijos į Vilnių:
• Skrydis atgal 2017 m. birželio 11 d. Jining - Vilnius;
• Ne daugiau 2 persėdimai;
• Rankinis bagažas ne daugiau 8 kg (imtinai);
• Registruotas bagažas ne daugiau 20 kg (imtinai) ir visi oro uosto mokesčiai.
Objekto apimtys:
1.Žmonių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu. Atskirai pirkimo objekto daliai.
3 pirkimo objekto sudėtis (paslaugos):
1.Lėktuvo bilietas iš Vilniaus į Kiniją:
• Skrydis į priekį 2017 m. birželio 5 d. Vilnius- Jining;
• Ne daugiau 2 persėdimai;
• Įskaičiuota Kinijos viza;
• Rankinis bagažas ne daugiau 8 kg (imtinai);
• Registruotas bagažas ne daugiau 20 kg (imtinai) ir visi oro uosto mokesčiai.
2.Lėktuvo bilietas iš Kinijos į Vilnių:
• Skrydis atgal 2017 m. birželio 11 d. Jining - Vilnius;
• Ne daugiau 2 persėdimai;
• Rankinis bagažas ne daugiau 8 kg (imtinai);
• Registruotas bagažas ne daugiau 20 kg (imtinai) ir visi oro uosto mokesčiai.
Objekto apimtys:
1.Žmonių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu. Atskirai pirkimo objekto daliai.4 pirkimo objektas:
4 pirkimo objekto sudėtis (paslaugos):
1.Lėktuvo bilietas iš Vilniaus į Kiniją:
• Skrydis į priekį 2017 m. birželio 5 d. Vilnius- Jining;
• Ne daugiau 2 persėdimai;
• Įskaičiuota Kinijos viza;
• Rankinis bagažas ne daugiau 8 kg (imtinai);
• Registruotas bagažas ne daugiau 20 kg (imtinai) ir visi oro uosto mokesčiai.
2.Lėktuvo bilietas iš Kinijos į Vilnių:
• Skrydis atgal 2017 m. birželio 11 d. Jining - Vilnius;
• Ne daugiau 2 persėdimai;
• Rankinis bagažas ne daugiau 8 kg (imtinai);
• Registruotas bagažas ne daugiau 20 kg (imtinai) ir visi oro uosto mokesčiai.
Objekto apimtys:
1.Žmonių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu. Atskirai pirkimo objekto daliai.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 1 pirkimo objekto dalis: Kelionių paslaugos, BVPŽ kodas - 63515000-2 Kelionių paslaugos, B 20 Papildomos ir pagalbinės transporto paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas: 184085235, adresas: Stoties g. 39, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 1 135,00 EUR (PVM netaikomas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
1. pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.
2. bei paslaugos pardavimo kaina yra mažiausia.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:

III.1. Pirkimo pavadinimas: 2 pirkimo objekto dalis: Kelionių paslaugos, BVPŽ kodas - 63515000-2 Kelionių paslaugos, B 20 Papildomos ir pagalbinės transporto paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas: 184085235, adresas: Stoties g. 39, Utena.
III.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 1 135,00 EUR (PVM netaikomas).
III.4. . Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
1. pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.
2. bei paslaugos pardavimo kaina yra mažiausia.

IV. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:

IV.1. Pirkimo pavadinimas: 3 pirkimo objekto dalis: Kelionių paslaugos, BVPŽ kodas - 63515000-2 Kelionių paslaugos, B 20 Papildomos ir pagalbinės transporto paslaugos.
IV.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas: 184085235, adresas: Stoties g. 39, Utena.
IV.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 1 135,00 EUR (PVM netaikomas).
IV.4. . Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
1. pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.
2. bei paslaugos pardavimo kaina yra mažiausia.

V. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:

V.1. Pirkimo pavadinimas: 4 pirkimo objekto dalis: Kelionių paslaugos, BVPŽ kodas - 63515000-2 Kelionių paslaugos, B 20 Papildomos ir pagalbinės transporto paslaugos.
V.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas: 184085235, adresas: Stoties g. 39, Utena.
V.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 1 135,00 EUR (PVM netaikomas).
V.4. . Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
1. pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.
2. bei paslaugos pardavimo kaina yra mažiausia.

 

2017-05-31

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Privalomasis darbuotojų sveikatos patikrinimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B25 -„Privalomasis darbuotojų sveikatos patikrinimas", kodui –8514100-9 „Medicinos personalo teikiamos paslaugos" (B25).
Pirkimo objektą sudaro:
Privalomasis Utenos seniūnijos darbuotojų sveikatos patikrinimas:
• darbuotojų privalomasis sveikatos patikrinimas.
• 7 darbuotojams.
Paslaugų tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų nuo tinkamų paslaugų suteikimo (sąskaitos faktūros pasirašymo) dienos.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Privalomasis darbuotojų sveikatos patikrinimas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ „Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras", įmonės kodas: 283839950, adresas: Aukštakalnio g. 5, Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 51,10 Eur su PVM, PVM sudaro 8,87 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2017-05-30

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Seminaras „Reikalavimai statybos darbų kokybei. Teisinio reglamentavimo naujovės, teismų praktika, rekomendacijos", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Seminaro temos:
• Statybos darbų kokybės užtikrinimo teisinis reglamentavimas;
• Ginčai dėl atsakomybės už netinkamą darbų kokybę: ko galima pasimokyti iš teismų praktikos?
1.Kokiais atvejais rangovas neatsako už darbų trūkumus?
2.Kuomet gali būti sumažinta rangovo atsakomybė?
3.Užsakovo teisių gynimo būdai – kokį pasirinkti?
4.Garantiniai terminai ir senaties terminas.
• Dažniausiai pasikartojančios klaidos statybos procese, pagrindiniai reikalavimai ir praktinės rekomendacijos.
Objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 1.
2. Seminaras vyks: perkeltas iš 2017 m. gegužės 30 d., į 2017 m. rugsėjo 21 d., Vilniuje.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: „Seminaras „Reikalavimai statybos darbų kokybei. Teisinio reglamentavimo naujovės, teismų praktika, rekomendacijos", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė: UAB „Žinių era", įmonės kodas: 302830236, adresas: Konstitucijos pr. 23 C korp., Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 127,05 EUR su PVM (vertė be PVM 105,00 EUR, PVM sudaro 22,05 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-05-30

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: K.Pakšto gimtinės vietos sutvarkymas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45262640-9 „Aplinkos gerinimo darbai" (45.26).
Perkami darbai - įamžinant žymaus geografo gimtinės vietą Alinaukos kaime statomas paminklinis akmuo su atminimo lenta ant akmens grindinio paruošto pagrindo.
Pirkimo objekto vieta - Alinaukos k., Sudeikių sen., Utenos r.
Pagrindiniai darbai kuriuos turi atlikti rangovas:
1. Grunto kasimas – ne mažiau 1 mᶟ ir ne daugiau 3 mᶟ.
2. Grunto išlyginimas – ne mažiau 8 m² ir ne daugiau 10 m².
3. Smėlio – žvyro mišinio pagrindo dangos įrengimas – ne mažiau 8 m² ir ne daugiau 10 m²;
4. Skaldyto žvirgždo mišinio pagrindo dangos įrengimas– ne mažiau 8 m² ir ne daugiau 10 m².
5. I-II grupės grunto tankinimas – ne mažiau 1 mᶟ ir ne daugiau 3 mᶟ.
6. Lauko akmenų grindinio įrengimas – ne mažiau 8 m² ir ne daugiau 10 m².
7. Lauko akmenų grindinio tankinimas – ne mažiau 1 mᶟ ir ne daugiau 2 mᶟ
Nepagrindiniai (pagalbiniai) darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai, yra:
1. Atminimo lentos įrengimas – ne mažiau 1m² ir ne daugiau 3 m².
3. Lauko akmens transportavimas ir pastatymas – ne mažiau 149 mᶟ ir ne daugiau 151 mᶟ;
4. Statybinių šiukšlių išvežimas.
Vietos planas ir paminklinio akmens pavyzdys su tekstu pridedamoje techninėje specifikacijoje.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: K.Pakšto gimtinės vietos sutvarkymas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įm. kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 2375,00 Eur be PVM, PVM sudaro 498,75 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pirkimo objekto kaina yra mažiausia.

2017-05-29

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Viešųjų pirkimų reforma nuo 2017 m. liepos 1 d.", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Seminaro temos:
• Viešųjų pirkimų įstatymo struktūra, lydimieji dokumentai ir pasikeitusios sąvokos;
• Pirkimo vertės ribos ir numatomo pirkimo vertės skaičiavimo pokyčiai;
• Specialieji pirkimų vykdymo atvejai ir praktika;
• Viešųjų pirkimų principai, konfidencialumas, interesų konfliktai;
• Bendravimas ir keitimasis informacija;
• Pirkimo planavimas ir pasirengimas pirkimui;
• Pirkimo dokumentų rengimas;
• Pateiktų pasiūlymų vertinimas;
• Nauji pirkimo būdai ir svarbiausi pakeitimai;
• Centralizuotų ir pirkimų pagal įgaliojimą vykdymas;
• Viešojo pirkimo sudarymas, vykdymas ir esminiai pasikeitimai;
• Viešųjų pirkimų kontrolės mechanizmo pokyčiai nuo 2017 m. liepos 1d.
• Viešųjų pirkimų ginčai.
Objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 1.
Seminaras vyks 2017 m. birželio 7 d. ir birželio 15 d., Vilniuje.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Viešųjų pirkimų reforma nuo 2017 m. liepos 1 d.", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė: UAB „Mokesčių srautas", įmonės kodas: 124388313, adresas: Sėlių g. 33/2, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 140,84 EUR su PVM (vertė be PVM 116,40 EUR, PVM sudaro 24,44 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-05-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Konferencija LINC 2017, BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Konferencijos programa:
1. Regioninė plėtra: kaip suderinti ekonominius, aplinkosaugos ir socialinius poreikius, siekiant pagerinti vietos produktų pridėtinę vertę.
2. Kaimo ekonomika ir tvarumas.
3. Miškai ir turizmas.
4. Tarptautinis bendradarbiavimas.
Konferencija vyks Liuksemburge.
Dalyvis skaičius –1.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Konferencija LINC 2017, BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė: Asociacija Utenos regiono Vietos veiklos grupė, įmonės kodas: 302299547, adresas: Taikos g.6, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 376,79 EUR (PVM netaikomas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-05-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Informacinis knygos skirtukas (prekė, įskaitant maketavimą), BVPŽ kodas - 30192000-1 Biuro reikmenys (301).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekė - 900 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Informacinis knygos skirtukas, įskaitant maketavimą (toliau – Prekės):
Perkamų prekių (pirkimo objekto) aprašymas:
1. Prekių Tiekėjas turi pateikti 900 vnt. informacinių knygų skirtukų. Prekės formatas –x21 cm, naudoti 350 g laminuotą iš abiejų pusių popierių, spalvingumas -4+4.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 900 vnt.
2. Prekių pristatymo terminas – iki 2017 m. gegužės 31 d.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Pristačius Prekes atliekamas apmokėjimas pagal pateiktą sąskaitą.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Informacinis knygos skirtukas (prekė, įskaitant maketavimą), BVPŽ kodas - 30192000-1 Biuro reikmenys (301).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė: UAB „Colorita", įmonės kodas: 303059252, adresas: Taikos g.56-20, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 200,00 EUR su PVM (vertė be PVM sudaro 165,29 EUR be PVM, PVM sudaro 34,71 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-05-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Esminės naujovės ir tendencijos civilinio proceso teisėje. Sutarčių teisė", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Seminaro temos:
1. Esminės naujovės ir tendencijos civilinio proceso teisėje:
• Arbitražas
• Mediacija;
• Fizinio asmens veiksnumas atstovavimas civiliniame procese
• Bylinėjimosi išlaidos
• Procesinių dokumentų įteikimas viešojo intereso gynimas
• Teismo sprendimas dėl ieškinio pagrindo
• Bankrotas ir restruktūrizavimas
• Kiti aktualūs civilinio proceso teisės klausimai
2. Sutarčių teisė:
• Sutarties samprata (sutarčių teisės principai)
• Sutarčių sudarymas (turinys, pagrindinės nuostatos, standartinės, nestandartinės ir siurprizinės sutarčių sąlygos)
• Sutarčių aiškinimas (vykdymas, nenugalima jėga (force majeure), sutarčių įvykdymo užtikrinimo būdai, nevykdymo teisinės pasekmės)
• Sutarties nutraukimas (teisinės pasekmės, netesybos, pretenzijos ir išieškojimas)
Seminaras vyks 2017 m. gegužės 29-30 d., Druskininkuose.
Dalyvis skaičius –1.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Esminės naujovės ir tendencijos civilinio proceso teisėje. Sutarčių teisė", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė: VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava", įmonės kodas: 152054598, adresas: Maironio g. 22, Drauskininkai.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 160,00 EUR (PVM netaikomas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-05-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Multifunkcinis spausdinimo įrenginys (lazerinė nespalvinė technologija).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 30200000-1 Kompiuterinė įranga ir reikmenys (302).
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt.
Perkama multifunkcinis spausdinimo įrenginys (lazerinė nespalvinė technologija), maksimalus formatas – A3), atitinkantis sekančius parametrus:
1. Kopijavimo funkcijos:
1.1. Technologija – lazerinė;
1.2. Kopijavimo greitis (puslapiais per minutę) - ne mažiau 75 psl./min (A4 formatas); ne mažiau 37 psl./min (A3 formatas);
1.3. Pirmo puslapio kopijavimo laikas iš parengties režimo - ne ilgesnis kaip 3,6 s (A4 formatas);
1.4. Įšilimo laikas - ne ilgesnis kaip 22 sekundžių nuo maitinimo įjungimo;
1.5. Kopijavimo raiška - ne mažesnė kaip 600 x 600 dpi (taškų į colį) 256 pilkumo lygiai;
1.6. Originalo formatai - ne mažesnis kaip A5, ne didesnis, kaip A3;
1.7. Kopijos didinimas/mažinimas - ne siauresnės ribos nei 25-400% (1% žingsniu), automatinis priartinimas;
1.8.Vartotojų autorizacija - galimybė vartotojams prisijungti naudojant slaptažodį, vartotojo vardas+ slaptažodis, ID kortele ar naudojant biometrinį skenavimą (pirštų antspaudų skenavimas). Įrenginyje gali būti registruojama iki 1000 vartotojų;
1.9. Turi būti: darbo peržiūros galimybė, valdymo ekrano nustatymų pagal vartotoją galimybė; tuščių puslapių pašalinimo galimybė (įrenginys gali nespausdinti tuščių dokumento lapų), dvipusio dokumento atspausdinimo ant vienos lapo pusės galimybė. Užšifruojama informacija saugoma kietajame diske, o kietasis diskas apsaugomas slaptažodžiu. Kopijavimo, spausdinimo, skenavimo ir fakso darbų duomenys automatiškai trinami pabaigus darbą.
2. Spausdinimo funkcijos:
2.1. Spausdinimo kontrolerio CPU dažnis - ne mažesnis kaip 1,2 GHz;
2.2. Atmintis/kietasis diskas (HDD) - ne mažiau 2048 MB/250 GB;
2.3. Spausdinimo greitis (puslapiais per minutę) - ne mažiau 75 psl./min (A4 formatas); ne mažiau 37 psl./min (A3 formatas);
2.4. Pirmo puslapio spausdinimo laikas iš parengties režimo - ne ilgesnis kaip 3,6 s (A4 formatas);
2.5. Spausdinimo raiška - ne mažiau 1800 dpi (ekvivalentas) x 600 dpi, 1200x1200 dpi;
2.6. Palaikomos spausdinimo kalbos - PCL6, PCL 5e/c, PostScript 3, XPS;
2.7. Operacinės sistemos - suderinama su OS: Windows Vista" (32/64), Windows 7" (32/64), Windows 8" (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Macintosh OS 10.x, Linux;
2.8. Spausdintuvo šriftai - palaikoma: 80 PCL Lotynų; 137 Lotynų Type 1;
2.9. Dvipusis spausdinimas – būtinas;
3. Skenavimo funkcijos:
3.1. Nuskaitymo greitis - ne mažiau 90/400 ipm (vienpusis); ne mažiau 180/400 ipm (dvipusis);
3.2. Skenavimo raiška (dpi) - Maks .: 600 x 600 dpi;
3.3. Skenavimo režimai - tiesioginis skenavimas į el. paštą ar skenavimas į SMB katalogą, tinklo TWAIN skenavimas, skenavimas į kietąjį diską, skenavimas į serverį, skenavimas į FTP, skenavimas į USB, skenavimas į WebDAV;
3.4. Failų formatai - JPEG; TIFF; PDF; apsaugotas PDF compact PDF, XPS; compact XPS; PPTX; OOXML;
3.5. Skenavimo funkcijos - anotacijų (tekstas / laikas / data) uždėjimas ant skenuojamų dokumentų; skenuojamo dokumento peržiūra; skenuojamo dokumento peržiūra prieš siunčiant į nurodytą vietą; 4. Vartotojo dėžutės tech. parametrai:
4.1. Maks. dokumentų kiekis atmintyje - ne mažiau 3000 (max 10000) psl;
4.2. Galimi vartotojų dėžučių tipai – viešas; asmeninis (apsaugotas su slaptažodžiu arba autentifikavimu); grupė (su autentifikavimu);
4.3. Galimi sisteminių dėžučių tipai - viešos,
4.4. Vartotojo dėžutės funkcionalumas - siuntimas (E-Mail / FTP / SMB); kopijavimo „dėžutė į dėžutę" funkcija; dažnai spausdinamų, kopijuojamų ar skenuojamų dokumentų pakartotiniam siuntimui ar spausdinimui išsaugojimas; galimybė pasiekti dėžutę vartotojo darbo vietoje; automatinis dokumentų ištrynimas iš vartotojo dėžutės praėjus nustatytam saugojimo laikui.
5. Sistemos duomenys:
5.1. Sistemos atmintis - ne mažiau kaip 2 GB (su galimybe praplėsti iki 4 GB);
5.2. Sistemos kietasis diskas (GB) - ne mažesnis kaip 250 GB;
5.3. Sąsajos - 10 / 100 / 1000 BASE-T Ethernet;
5.4. Tinklo protokolai - TCP / IP (IPv4 / IPv6); IPX / SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; SNMP; HTTP;
5.5. Automatinis originalo padavėjas (ADF) - ne mažiau 150 lapų talpos;
5.6. Spausdinimo popieriaus dydis - A6-SRA3 popieriaus formatai;
5.7. Spausdinimo popieriaus svoris (g / m²) - 35-210 g/m2;
5.8. Popieriaus padavimo įrenginyje talpa (lapai) - ne mažiau 3600 lapų,
5.9. Automatinis dvipusis spausdinimas - A5-SRA3 popieriaus formatai, 52-256 g/m2;
5.10. Vartotojų paskyros - iki 1000 vartotojų paskyrų (vartotojo vardas + slaptažodis + E-mail + SMB aplankas);
Įranga turi atitikti energijos efektyvumo naudojimo reikalavimus - paženklinta energijos efektyvumo („Energy Star") arba lygiaverčiu ženklu;
Įrangos būklė - įranga privalo būti nauja, neeksploatuota ir neatnaujinta, pateikta originalioje gamintojo pakuotėje;
Kokybės garantijos terminas - įrangai turi galioti įrangos garantija su aptarnavimu darbo vietoje (adresu Utenio a. 4, Utena) ne mažiau kaip 24 mėn. Gedimo atveju reakcija, ne ilgiau kaip per 2 darbo valandas nuo pranešimo apie gedimą telefonu ar el. paštu gavimo valandos. Įrangos darbingumo atstatymas ne ilgiau kaip 24 val. nuo pranešimo apie gedimą gavimo telefonu ar el. paštu gavimo valandos (darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.).
Prekės pristatymas per 15 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos adresu Utenio a. 4., Utena.
Sutartis bus sudaroma 2 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Multifunkcinis spausdinimo įrenginys (lazerinė nespalvinė technologija).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Konica Minolta Baltia", tiekėjo kodas: 110042632, adresas: J.Jasinskio g. 16a, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 4675,00 (keturi tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt penki eurai, 00 ct) Eur be PVM, PVM sudaro 981,75 Eur (devyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 75 ct).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-05-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Gėlių daigai Utenos rajono kaimo seniūnijoms 2017 m. su pristatymu.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 03121100-6 Gyvi augalai, svogūnėliai, šakniavaisiai, auginiai ir ūgliai (031), papildomas kodas - 60180000-3 Krovininių transporto priemonių nuoma su vairuotoju (A2)
Pirkimo objektą sudaro ne mažiau kaip 4719 vnt. ir ne daugiau kaip 4803 vnt. gėlių daigų.
Perkamų Prekių aprašymas: kokybiškus gėlių daigus priima Utenos rajono savivaldybės administracijos atsakingas darbuotojas ir perduoda Seniūnijos seniūnams, kurie atsako už gėlių daigų pasodinimą į numatytas vietas bei priežiūrą po pasodinimo. Tiekėjas atsako už augalų kokybę (kokybišką šaknų sistemą, žiediniams augalams - žiedinių pumpurų, žiedų buvimą, augalo rūšiai būdingus požymius, augalų ligų ir kenkėjų nebuvimą) Pirkėjui perimant augalus iš Tiekėjo kai Tiekėjas atveža gėlių daigus į vietą. Visi augalai pateikiami atskiruose vazonėliuose. Neatitikus Tiekėjo pateiktoms Prekėms sutartyje numatytų augalų kokybės reikalavimų ar Tiekėjui pasiūlius daigus su sužalota šaknų sistema, su augalo rūšiai nebūdingais požymiais Pirkėjas gali atsisakyti šių daigų ir reikalauti pakeisti kokybiškais.
Tiekėjui negalint pateikti sąraše nurodytos rūšies Prekės, suderinus su Pirkėją atstovaujančiu asmeniu, Tiekėjas pateikia panašios rūšies prekę.
Pasiūlyme turi būti nurodytos prekių kainos pagal pateiktą prekių sąrašą (su prekių atvežimu).
Prekių pristatymo vieta – Rašės g. 4, Utena.
Prekių sąrašas nurodytas prie pirkimo dokumentų pridedamoje techninėje specifikacijoje.
Prekių tiekimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Pavasarinius gėlių daigus Pirkėjas pateikia ne vėliau kaip per savaitę nuo sutarties pasirašymo dienos, rudeninius gėlių daigus pateikia nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 10 d.
Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Gėlių daigai Utenos rajono kaimo seniūnijoms 2017 m. su pristatymu.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Zarasų gėlės", tiekėjo kodas: 304453894, adresas: Dariaus ir Girėno g. 28A, Zarasų m..
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 3265,00 (trys tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt penki eurai, 00 ct) Eur (ne PVM mokėtojas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-05-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Karutis.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 16810000-6 „Žemės ūkio mašinų dalys" (168).
Pirkimo objektą sudaro:
Perkami karučiai 3 vnt.
1. Talpa - 80 L.
2. Dviejų ratų, ratai pneumatiniai su guoliais.
3. Cinkuotas kėbulas.
4. Talpos metalo storis -1,5 mm.
5. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
6. Prekes pristatyti adresu: Utenio a. 4, Utena.
7. Apmokėjimas pagal sąskaitą – faktūrą per 30 d.
8. Prekių pristatymo terminas iki 2017 m. rugpjūčio 1 d.
9. Sutarties pabaiga – 2017 m. rugsėjo 1 d.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Karutis.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Makveža" įmonės kodas: 161621777, adresas: J. Basanavičiaus g. 6, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 165,09 Eur su PVM (PVM sudaro 28,65 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2017-05-18

I.1. Pirkimo pavadinimas: "Pralaidos kelyje Ut-61 Utenos seniūnijoje, Utenos rajone, remontas".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45232420-2 "Su nuotekomis susiję darbai"(45,23).
Statybos objekto pavadinimas: „Pralaidos kelyje Ut-61 Utenos seniūnijoje, Utenos rajone, remontas".
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Statybos vieta – Utenos sen., Utenos rajonas.
Statybos tikslas: suremontuoti pralaidą kelyje Ut-61 pakeičiant pralaidos liemenį ir iškasant griovius.
Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
1. Pakeisti pralaidos liemenį 400 mm skersmens iš polietileninių vamzdžių ne mažiau 12 m ilgio.
Nepagrindiniai darbai, kuriems gali būti pasitelktas Subrangovas:
1. Iškasti ne mažiau 0,8 m ir ne daugiau 1,0 m gylio vandens nubėgimo griovį ne mažiau 110 m ilgio.
Sutartis bus sudaroma žodžiu. Žodinės sutarties sudarymo pradžia planuojama sutarties sudarymo dieną. Rangovas darbus pradeda nuo žodinės sutarties sudarymo dienos, baigia per 1 mėnesį nuo žodinės sutarties sudarymo dienos.
Sutartis baigiasi po 2 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos.
Apmokėjimas atliekamas per mėnesį po atliktų darbų dienos ir darbų akto pasirašymo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Pralaidos kelyje Ut-61 Utenos seniūnijoje, Utenos rajone, remontas".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos melioracija", įmonės kodas 183605665, Užpalių g. 86, Lt-28197, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 1045,00 Eur (vertė be PVM 863,64 Eur, PVM sudaro 181,36 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-05-18

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Investicijų projektų „Utenos rajono kaimo vietovių vietinės reikšmės viešųjų kelių ir jų ruožų sutvarkymas" ir „Sveikatinimo paslaugų prieinamumo didinimas Utenoje" parengimo paslaugos
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A11 – „Priežiūros ir remonto paslaugos", kodui – 79421200-3 Projektų rengimo, išskyrus statybos darbus, paslaugos.
Paslaugos - 2 vnt.
I dalis - Investicijų projekto „Utenos rajono kaimo vietovių vietinės reikšmės viešųjų kelių ir jų ruožų sutvarkymas" parengimo paslaugos apima:
1. Dokumento sudarymą pagal reikalavimus, nustatytus Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo".
2. Grafinės informacijos, stiliaus, dizaino sukūrimą, sumaketavimą, suderinimą su Perkančiąja organizacija, atspausdinimą (1 egz.) bei įrašymą elektroninėje laikmenoje (1 egz. CD) ir pristatymą perkančiajai organizacijai nurodytu adresu.
II dalis - Investicijų projekto „Sveikatinimo paslaugų prieinamumo didinimas Utenoje" parengimo paslaugos apima:
1. Dokumento sudarymą pagal reikalavimus, nustatytus Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo".
2. Grafinės informacijos, stiliaus, dizaino sukūrimą, sumaketavimą, suderinimą su Perkančiąja organizacija, atspausdinimą (1 egz.) bei įrašymą elektroninėje laikmenoje (1 egz. CD) ir pristatymą perkančiajai organizacijai nurodytu adresu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Investicijų projektų „Utenos rajono kaimo vietovių vietinės reikšmės viešųjų kelių ir jų ruožų sutvarkymas" ir „Sveikatinimo paslaugų prieinamumo didinimas Utenoje" parengimo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Findep", įmonės kodas: 302776468, Raudondvario pl. 107, 47184 Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė:
I pirkimo objekto daliai – 1.600,00 Eur su PVM (1.322,31 Eur be PVM, 277,69 Eur PVM vertė).
II pirkimo objekto daliai - 1.600,00 Eur su PVM (1.322,31 Eur be PVM, 277,69 Eur PVM vertė).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pasiūlyta kaina yra mažiausia.

2017-05-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Šviestuvas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 31527260-6 „Apšvietimo sistemos" (315).
Pirkimo objektą sudaro:
Numatoma pirkti: Šviestuvas, 1 vnt.
1. Skirtas vidaus patalpų apšvietimui.
2. Įmontuotas šviesos diodas LED.
3. Galia - 77 W.
4. Šviesos srautas 7000 lm.
5. Ilgis - 1566 mm.
6. Plotis - 160 mm.
7. Aukštis - 105 mm.
8. Šviesos sklidimo kampas - 180°.
9. Šviesos spalva: šiltai balta.
10. Lengvai sumontuojamas.
11. Šviestuvas LED pramoninių šviestuvų PROFFI tipo.
12. Šviestuvas pristatomas adresu: Aukštaičių g. 12, Sudeikių mstl., LT-28405 Utenos r. sav.
13. Sutartis sudaroma žodžiu.
14. Apmokėjimas pagal sąskaitą- faktūrą per 30 d.
15. Prekės pristatymo terminas - iki 2017 m. birželio 30 d.
16. Sutarties pabaiga – 2017 m. liepos 31 d
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Šviestuvas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Ageta" įmonės kodas: 302634077, adresas: Sudervės g. 14G, Avižieniai LT-14192, Vilniaus r.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 117,37 Eur su PVM (PVM sudaro 20,37 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2017-05-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Multifunkcinis spausdinimo įrenginys.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 30200000-1 Kompiuterinė įranga ir reikmenys (302).
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt.
Perkama multifunkcinis spausdinimo įrenginys (lazerinė spalvinė technologija, spausdinimo, skenavimo, kopijavimo funkcijos, maksimalus formatas – A3), atitinkantis sekančius parametrus:
1. Kopijavimo funkcijos:
1.1. Technologija – lazerinė;
1.2. Kopijavimo greitis (puslapiais per minutę) - ne mažiau 45 psl./min (juodai baltas/spalvinis, A4 formatas); ne mažiau 22 psl./min (juodai baltas/spalvinis, A3 formatas);
1.3. Pirmo puslapio kopijavimo laikas iš parengties režimo - ne ilgesnis kaip 4 s (juodai baltas, A4 formatas); ne ilgesnis kaip 5,1 s (spalvinis, A4 formatas);
1.4. Įšilimo laikas - ne ilgesnis kaip 25 sekundžių nuo maitinimo įjungimo (juodai baltas), ne ilgesnis nei 25 s (spalvinis);
1.5. Kopijavimo raiška - ne mažesnė kaip 600 x 600 dpi (taškų į colį) 256 pilkumo lygiai;
1.6. Originalo formatai - ne mažesnis kaip A5, ne didesnis, kaip A3;
1.7. Kopijos didinimas/mažinimas - ne siauresnės ribos nei 25-400% (1% žingsniu), automatinis priartinimas;
1.8.Vartotojų autorizacija - galimybė vartotojams prisijungti naudojant slaptažodį, vartotojo vardas+ slaptažodis, ID kortele ar naudojant biometrinį skenavimą (pirštų antspaudų skenavimas). Įrenginyje gali būti registruojama iki 1000 vartotojų;
1.9. Turi būti: darbo peržiūros galimybė, valdymo ekrano nustatymų pagal vartotoją galimybė; tuščių puslapių pašalinimo galimybė (įrenginys gali nespausdinti tuščių dokumento lapų), dvipusio dokumento atspausdinimo ant vienos lapo pusės galimybė. Užšifruojama informacija saugoma kietajame diske, o kietasis diskas apsaugomas slaptažodžiu. Kopijavimo, spausdinimo, skenavimo ir fakso darbų duomenys automatiškai trinami pabaigus darbą.
2. Spausdinimo funkcijos:
2.1. Spausdinimo kontrolerio CPU dažnis - ne mažesnis kaip 2,9 GHz;
2.2. Atmintis/kietasis diskas (HDD) - ne mažiau 2048 MB/250 GB;
2.3. Spausdinimo greitis (puslapiais per minutę) - ne mažiau 45 psl./min (juodai baltas/spalvinis, A4 formatas); ne mažiau 22 psl./min (juodai baltas/spalvinis, A3 formatas);
2.4. Pirmo puslapio spausdinimo laikas iš parengties režimo - ne ilgesnis kaip 4 s (juodai baltas, A4 formatas);
2.5. Pirmo puslapio kopijavimo laikas iš parengties režimo - ne ilgesnis kaip 5,1 s (spalvinis, A4 formatas);
2.6. Spausdinimo skiriamoji geba - ne mažiau 1800 dpi (ekvivalentas) x 600 dpi, 1200x1200 dpi;
2.7. Palaikomos spausdinimo kalbos - PCL6, PCL 5c, Adobe PostScript 3 (CPSI 3020);
2.8. Operacinės sistemos - suderinama su OS: Windows Vista" (32/64), Windows 7" (32/64), Windows 8" (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Macintosh OS 10.x, UNIX, Linux, Citrix;
2.9. Spausdintuvo šriftai - palaikoma: 80 PCL Lotynų; 137 "PostScript 3 Emuliatorius Lotynų;
2.10. Dvipusis spausdinimas – būtinas;
2.11. Spausdintuvo funkcijos - Direct Print PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, saugiame PDF faile ir OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia ir mixplex; vandenženklis; apsauga nuo kopijavimo;
2.12. Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių - suderinama su: iOS/Android/Windows 10 Mobile;
2.13. Išmaniosios darbų eilės galimybė - netinkami spausdinti darbai (netinkamas popieriaus formatas (kopijavimas, spausdinimas, skenavimas) ) perkeliami į eilės galą jei užduodami tinkami spausdinti darbai.
3. Skenavimo funkcijos:
3.1. Nuskaitymo greitis (juodai baltas/spalvinis) - ne mažiau 120/120 ipm (vienpusis); ne mažiau 240/240 ipm (dvipusis);
3.2. Skenavimo raiška (dpi) - Maks .: 600 x 600 dpi;
3.3. Skenavimo režimai - tiesioginis skenavimas į el. paštą ar skenavimas į SMB katalogą, remiantis Active Directory esančia informacija; skenavimas į FTP; skenavimas į USB; tinklo TWAIN skenavimas;
3.4. Failų formatai - JPEG; TIFF; PDF; compact PDF, apsaugotas PDF; XPS; compact XPS; PPTX;
3.5. Skenavimo funkcijos - anotacijų (tekstas / laikas / data) uždėjimas ant skenuojamų dokumentų; skenuojamo dokumento peržiūra; skenuojamo dokumento peržiūra prieš siunčiant į nurodytą vietą; skenuojamų dokumentų tipų ir saugojimo vietų nustatymas pasikartojantiems darbams.
4. Fakso techniniai parametrai:
4.1. Fakso standartas - Super G3;
4.2. Fakso perdavimas - Analoginis, i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax;
4.3. Fakso raiška (dpi) - ne mažiau 600 x 600 dpi;
4.4. Fakso modemo greitis - ne mažiau 33,6 kbps;
4.5. Fakso aparato funkcijos - į elektroninį paštą/ FTP / SMB, PC-Fax.
5. Vartotojo dėžutės tech. parametrai:
5.1. Maks. dokumentų kiekis atmintyje - ne mažiau 3000 (max 10000) psl;
5.2. Galimi vartotojų dėžučių tipai – viešas; asmeninis (apsaugotas su slaptažodžiu arba autentifikavimu); grupė (su autentifikavimu);
5.3. Galimi sisteminių dėžučių tipai - viešos, personalinės, koduoto PDF spausdinimo, fakso gavimo;
5.4. Vartotojo dėžutės funkcionalumas - siuntimas (E-Mail / FTP / SMB ir faksas); kopijavimo „dėžutė į dėžutę" funkcija; dažnai spausdinamų, kopijuojamų ar skenuojamų dokumentų pakartotiniam siuntimui ar spausdinimui išsaugojimas; galimybė pasiekti dėžutę vartotojo darbo vietoje; automatinis dokumentų ištrynimas iš vartotojo dėžutės praėjus nustatytam saugojimo laikui.
6. Sistemos duomenys:
6.1. Sistemos atmintis - ne mažiau kaip 4096 MB;
6.2. Sistemos kietasis diskas (GB) - ne mažesnis kaip 250 GB;
6.3. Sąsajos - 10 / 100 / 1000 BASE-T Ethernet; USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n;
6.4. Tinklo protokolai - TCP / IP (IPv4 / IPv6); IPX / SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP;
6.5. Automatinis originalo padavėjas (ADF) - ne mažiau 300 lapų talpos;
6.6. Spausdinimo popieriaus dydis - A6-SRA3 popieriaus formatai;
6.7. Spausdinimo popieriaus svoris (g / m²) - 35-210 g/m2;
6.8. Popieriaus padavimas talpa (lapai) - ne mažiau 1150 lapų, maks. 6650 lapų;
6.9. Popieriaus dėklai - standartinis 1 dėklas: talpa ne mažiau 500 lapų A5-A3, 52-256 g/m2; 2 dėklas: talpa ne mažiau 500 lapų A5-A3, 52-256 g/m2; rankinio padavimo dėklas: ne mažiau 150 lapų, A6-SRA3 popieriaus formatai, suderinamas su nestandartinių dydžių popieriaus formatais, 60-300 g/m2; didelės talpos dėklo popieriaus dėklo galimybė: 2500 lapų, A4, SRA3 52-256 g/m2;
6.10. Automatinis dvipusis spausdinimas - A5-SRA3 popieriaus formatai, 52-256 g/m2;
6.11. Vartotojų paskyros ir Active Directory palaikymas - iki 1000 vartotojų paskyrų Active Directory palaikymas (vartotojo vardas + slaptažodis + E-mail + SMB aplankas);
6.12. Įranga turi atitikti energijos efektyvumo naudojimo reikalavimus - paženklinta energijos efektyvumo („Energy Star") arba lygiaverčiu ženklu;
6.13. Įrangos būklė - įranga privalo būti nauja, neeksploatuota ir neatnaujinta, pateikta originalioje gamintojo pakuotėje;
6.14. Kokybės garantijos terminas - įrangai turi galioti įrangos garantija su aptarnavimu darbo vietoje (adresu Utenio a. 4, Utena) ne mažiau kaip 24 mėn. Gedimo atveju reakcija, ne ilgiau kaip per 2 darbo valandas nuo pranešimo apie gedimą telefonu ar el. paštu gavimo valandos. Įrangos darbingumo atstatymas ne ilgiau kaip 24 val. nuo pranešimo apie gedimą gavimo telefonu ar el. paštu gavimo valandos (darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.).
Prekės pristatymas per 15 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos adresu Utenio a. 4., Utena.
Sutartis bus sudaroma 2 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Multifunkcinis spausdinimo įrenginys.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Konica Minolta Baltia", tiekėjo kodas: 110042632, adresas: J.Jasinskio g. 16a, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 4788,00 Eur be PVM, PVM sudaro 1005,48 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-05-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Leidinio „Utenos rajono savivaldybės 2016 m. veiklos ataskaita" maketavimas ir išleidimas
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Bendros Paslaugų sudėtys ir apimtys:
Sumaketuoti ir išleisti leidinį „Utenos rajono savivaldybės 2016 m. veiklos ataskaita".
2. Leidinio egzempliorių skaičius – 5000.
3. Leidinio apimtis – apie 180 puslapių.
4. Leidinio formatas – A5. 210 mm x 148 mm.
5. Maketo reikalavimai: po apipjovimo – 210x145, prieš apipjovimą – 220x155.
6. Teksto apimtis 1 puslapis – 2100 iki 2300 ženklų su tarpais.
7. Vidinių puslapių popierius kreidinis 70 gsm.
8. Leidinį iliustruoti nuotraukomis.
9. Nuotraukų leidinyje – ne mažiau 20, ne daugiau 150.
10. Leidinio publikavimo laikas – 2017 m. antras ketvirtis.
11. Leidinį sumaketuoti kokybiškai, laiku.
12. reikia atlikti šias paslaugas: teksto redagavimo, kalbos stilisto, dizainerio, maketuotojo, visos medžiagos (tekstas, foto ir kita vaizdinė medžiaga) parengimas spausdinimui.
13. Galimybė skelbti leidinį Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje.
14. Leidinio leidėjas pateikia Utenos rajono savivaldybės administracijai leidinio elektroninį įrašą kompaktinėse laikmenose.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Leidinio „Utenos rajono savivaldybės 2016 m. veiklos ataskaita" maketavimas ir išleidimas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Kamonada", įmonės kodas: 300929627, adresas: A. Baranausko g.17-2, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 5.302,85 Eur su PVM (4.865,00 Eur be PVM, 437,85 Eur PVM vertė) su PVM.

II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-05-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinio numerio ženklai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 44423400-5 Ženklai ir susiję gaminiai.
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinio numerio ženklai:
1. 1 formato (520x110mm) – ne mažiau 45, ne daugiau 50 vnt.
2. 2 formato (230x150mm) – ne mažiau 245 vnt., ne daugiau 250 vnt.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinio numerio ženklai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bonarta"
Įmonės kodas: 135625219, Adresas: Taikos pr. 145B, 51141 Kaunas, Tel. nr. (8 37) 408002.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: šio pirkimo kaina neturi viršyti 999,00 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-05-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Šviesoforo posto J. Basanavičiaus, Užpalių bei S. Dariaus ir S. Girėno gatvių sankryžoje remontas".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233294-6 "Šviesoforo montavimas"(45.23).
Statybos objekto pavadinimas: "Šviesoforo posto J. Basanavičiaus, Užpalių bei S. Dariaus ir S. Girėno gatvių sankryžoje remontas".
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Statybos vieta – J. Basanavičiaus, Užpalių bei S. Dariaus ir S. Girėno gatvių sankryža, Utena.
Statybos tikslas: suremontuoti sugedusį šviesoforo postą J. Basanavičiaus, Užpalių bei S. Dariaus ir S. Girėno gatvių sankryžoje.
Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
1. Pakeisti šviesoforo posto išėjimo signalų valdymo plokštę LSC-02.
Nepagrindiniai darbai, kuriems gali būti pasitelktas Subrangovas:
1. Atnaujinti šviesoforo posto darbo režimo ciklų programą.
Sutartis bus sudaroma žodžiu. Žodinės sutarties sudarymo pradžia planuojama sutarties sudarymo dieną. Rangovas darbus pradeda nuo žodinės sutarties sudarymo dienos, baigia per 1 mėnesį nuo žodinės sutarties sudarymo dienos.
Sutartis baigiasi po 2 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos.
Apmokėjimas atliekamas per mėnesį po atliktų darbų dienos ir darbų akto pasirašymo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Šviesoforo posto J. Basanavičiaus, Užpalių bei S. Dariaus ir S. Girėno gatvių sankryžoje remontas".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Maniga", įmonės kodas: 183837560, adresas: Savanorių per. 219, Lt-02300, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 2420 Eur (Vertė be PVM 2000,00 Eur, PVM sudaro 420,00 Eur)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-05-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vardinės dovanos, BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 6 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Formatas: 150x210 mm.
2. Medžiaga: Rowmarkt, Gold/Black, 1,6 mm
3. Darbo tipas: graviravimas (miesto logotipas, užsakovo pateiktas tekstas t.y. 50 žodžių).
4. Dizaino kūrimas.
5. Maketavimas
6. Įrėminimas: rėmeliai PVC, 150x210 mm.
Vardinių dovanų pateikimo data iki 2017 m. gegužės 16 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vardinės dovanos, BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Colorita", įmonės kodas: 303059252, adresas: Taikos g. 56-20, Utena.
II.3. Fiksuota kaina vienam sveikinimui: 16,875 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 101,25 EUR (vertė be PVM sudaro 83,68 EUR, PVM sudaro 17,57 EUR).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-05-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Garso ir vaizdo įranga.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam prekių kodui – 32351000-8 „Garso ir vaizdo aparatūros priedai", papildomas prekių kodas – 32344200-8 „Radijo imtuvai".
Pirkimo objektą sudaro:
1 pirkimo objekto dalis:
Perkama prekė- televizoriaus imtuvas (priedėlis), 1 vnt.
1. Suderinamumas: universalus.
2. Televizijos tipas: DVB-T, DVB-T2, DVB-C.
3. Kodavimo sistema: MPEG4.
4. Jungtys: HDMI jungtis, USB jungtis, SCART jungtis.
5. Garantija ne mažiau 12 mėn.
6. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
7. Apmokėjimas pagal sąskaitą- faktūrą per 30 dienų.
8. Prekių tiekimo pradžia- sutarties pasirašymo diena.
9. Prekes pristatyti adresu: A. Musteikio g. 35, LT-28012 Tauragnai, Utenos r. iki 2017 m. gegužės 30 d.
2 pirkimo objekto dalis:
Perkama prekė - radijo imtuvas, 1 vnt.
1. Maitinimas: AC 230 V, baterijos.
2. Laikrodis – pageidautina.
3. Spalva gali būti įvairi.
4. Garantija ne mažiau 12 mėn.
5. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
6. Apmokėjimas pagal sąskaitą- faktūrą per 30 dienų.
7. Prekių tiekimo pradžia- sutarties pasirašymo diena.
8. Prekes pristatyti adresu: A. Musteikio g. 35, LT-28012 Tauragnai, Utenos r. iki 2017 m. gegužės 30 d.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Garso įranga.

II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB " Utenaitis" įmonės kodas: 183792834, adresas: Metalo g. 5, LT-28216 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 20,00 Eur (16, 53 Eur, PVM sudaro 3,47 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo įranga.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB " Utenaitis" įmonės kodas: 183792834, adresas: Metalo g. 5, LT-28216 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 15,00 Eur (12,40 Eur, PVM sudaro 2,60 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2017-05-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai „Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai 2017 m.", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Mokymai „Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai 2017 m.". Mokymų programa:
1. Mažos vertės viešųjų pirkimų reglamentavimas;
2.Perkančiosios organizacijos būtinoji dokumentacija;
3. Viešajame pirkime dalyvaujantys asmenys;
4. Pirkimo vertės skaičiavimas;
5. mažos vertės pirkimo būdai ir jų pasirinkimas;
6. Mažos vertės pirkimų lengvatos;
7. Mažos vertės pirkimo dokumentų rengimas;
8. Mažos vertės pirkimo procedūrų vykdymas;
9. Pirkimų dokumentavimas, ataskaitų pateikimas.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Objekto apimtys:
1. Dalyvių skaičius – 2.
Seminaras vyks 2017 m. gegužės 16 d., Vilniuje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai „Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai 2017 m.", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė: VšĮ Viešųjų pirkimų agentūra, įmonės kodas: 302648550, adresas: J. Galvydžio g. 3, Vilnius.
II.3. Fiksuota kaina vienam sveikinimui: 70,00 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 140,00 EUR (PVM netaikomas).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-05-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vytauto Didžiojo paminklo remontas (Vyžuonų seniūnija).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45212314-0 "Istorinių paminklų arba memorialų statybos darbai" (45.21).
Statybos objekto pavadinimas: „Vytauto Didžiojo paminklo remontas (Vyžuonų seniūnija)".
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Statybos vieta – Vyžuonos, Vyžuonų seniūnija, Utenos rajonas.
Statybos tikslas: Suremontuoti Vytauto Didžiojo paminklą, esantį Vyžuonų miestelyje, Vyžuonų seniūnijoje.

Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
1. Atskirų paminklo sienų tinkavimas – ne mažiau 5 m2 ir ne daugiau 7 m2. Smarkiai pažeistos paminklo sienos tinkuojamos tam skirtomis medžiagomis, kurios pritaikytos lauko išorės darbams sausuoju paros metu.
2. Atskirų paminklo tinkuotų sienų glaistymas ir šlifavimas – ne mažiau 5 m2 ir ne daugiau 7 m2. Sienos glaistomos kokybišku glaistu pritaikytu išorės darbams, išdžiūvus tinkui bei sausuoju paros metu.
3. Paminklo sienų paviršių pagrindo gruntavimas – ne mažiau 20 m2 ir ne daugiau 22 m2. Gruntavimas atliekamas sausuoju paros metu prieš tai išdžiūvus glaistui.
4. Gerasis paminklo sienų dažymas vandens emulsiniais dažais – ne mažiau 20 m2 ir ne daugiau 22 m2. Paminklo dažymui naudoti vandens emulsinius dažus, kurie pritaikyti tinkuotiems išorės paviršiams, nekeičiant ankstesnių paminklo spalvų.

Nepagrindiniai darbai, kuriems gali būti pasitelktas Subrangovas:
1. Paminklo valymas nuo kerpių ir samanų – ne mažiau 42 m2 ir ne daugiau 44 m2. Paminklas valomas rankiniu būdu, nepažeidžiat paminkle esančių bareljefų, naudojant matelinį šepetį bei neužšiukšlinant teritorijos.
2. Statybinių šiukšlių išvežimas.

Rangovinei įmonei – statybinei organizacijai būtina turėti LR Aplinkos ministerijos atestaciją statybos darbams, darbų vykdytojo bei priežiūros specialistų atestacijas. Teritorijoje nenaudoti savaeigių mechanizmų, kurie pažeistų betoninius takus. Teritorijoje, kurioje pavojinga būti pašaliniams žmonėms, privaloma aptverti arba saugoti, kad nepatektų pašalinių žmonių. Prieš pradedant darbus, būtina suderinti paminklo spalvinę gamą bei darbo eigoje iškilus neaiškumams kreiptis į savivaldybės paveldosaugininką.
Vykdant remonto – statybos darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų, neužgriozdinti teritorijos ir privažiavimo kelio, nešiukšlinti. Baigus tvarkymo darbus prieš pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktą, sutvarkyti teritoriją nuo atliekų ir šiukšlių. Statybinės atliekos turi būti išvežtos bei atstatytos tvarkymo metu pažeistos vietos.

Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Apmokėjimas atliekamas per mėnesį po atliktų darbų dienos ir darbų akto pasirašymo dienos.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2p. ir 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-05-17 12:00 val.

2017-05-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pralaidos kelyje Uz-57 Užpalių seniūnijoje, Utenos rajone remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45232420-2 "Su nuotekomis susiję darbai" (45.23).
Pirkimo objektą sudaro:
Numatoma pirkti: Pralaidos kelyje Uz-57 Užpalių seniūnijoje, Utenos rajone remontas.
Pagrindiniai darbai:
1. Pakeisti pralaidos liemenį 400 mm skersmens iš polietileninių vamzdžių ne mažiau 9 m ilgio.
Nepagrindiniai darbai, kuriems gali būti pasitelktas subrangovas:
1. Atstatyti kelio dangą iš žvyro ne mažiau 10 m³.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Žodinės sutarties sudarymo pradžia planuojama sutarties sudarymo dieną.
Rangovas darbus pradeda nuo žodinės sutarties sudarymo dienos, baigia per 1 mėnesį nuo žodinės sutarties sudarymo dienos.
Sutartis baigiasi po 2 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos.
Apmokėjimas atliekamas per mėnesį po atliktų darbų dienos ir atliktų darbų akto pasirašymo dienos
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Pralaidos kelyje Uz-57 Užpalių seniūnijoje, Utenos rajone remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB "Utenos melioracija" įmonės kodas: 183605665, adresas: Užpalių g. 86, LT-28197 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 991,74 Eur, PVM sudaro 208,26 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiami darbai atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2017-05-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Teisinės paslaugos administracinėje byloje.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B21 – „Teisinės paslaugos", kodui – 79100000-5 „Teisinės paslaugos" (B21).
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objekto pavadinimas: Perkama teisinės paslaugos administracinėje byloje.
Paslaugų rūšis: teisinės paslaugos.
Paslaugų teikimo vieta: Lietuvos Respublika, Pirkėjo buveinė, Tiekėjo buveinė.
Planuojama paslaugų teikimo pradžia: 2017 m. gegužės 19 diena.
Paslaugų tikslas: Advokato, besispecializuojančio viešųjų pirkimų srityje, konsultacijos ir atstovavimas teisme įskaitant, bet neapsiribojant, teisines konsultacijas ir atstovavimą Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme dėl 2016-04-08 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. eI-3021-437/2016.
Perkamų paslaugų apimtis – ne mažiau 30 ir ne daugiau 40 val.
Paslaugos turi būti teikiamos nepertraukiamai vienus metus nuo sutarties pasirašymo.
Paslaugos turi būti suteiktos laiku ir tinkamai, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.
Tiekėjas užtikrina iš Pirkėjo sutarties vykdymo metu gautos ir su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą.
Sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos
Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos pradedamos teikti ir teikiamos 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Teisinės paslaugos administracinėje byloje.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Advokato Irmanto Norkaus ir partnerių kontora „Cobalt", adresasLvovo g. 25, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: – 3000,00 (trys tūkstančiai eurų, 00 ct) Eur be PVM, PVM sudaro 630,00 (šeši šimtai trisdešimt eurų, 00 ct) Eur. Teisinių paslaugų 1 val. įkainis – 100,00 Eur be PVM, PVM sudaro 21,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-05-11

. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Teisinės paslaugos administracinėje byloje.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B21 – „Teisinės paslaugos", kodui – 79100000-5 „Teisinės paslaugos" (B21).
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objekto pavadinimas: Perkama teisinės paslaugos administracinėje byloje.
Paslaugų rūšis: teisinės paslaugos.
Paslaugų teikimo vieta: Lietuvos Respublika, Pirkėjo buveinė, Tiekėjo buveinė.
Planuojama paslaugų teikimo pradžia: 2017 m. gegužės 19 diena.
Paslaugų tikslas: Advokato, besispecializuojančio viešųjų pirkimų srityje, konsultacijos ir atstovavimas teisme įskaitant, bet neapsiribojant, teisines konsultacijas ir atstovavimą Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme dėl 2016-04-08 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. eI-3021-437/2016.
Perkamų paslaugų apimtis – ne mažiau 30 ir ne daugiau 40 val.
Paslaugos turi būti teikiamos nepertraukiamai vienus metus nuo sutarties pasirašymo.
Paslaugos turi būti suteiktos laiku ir tinkamai, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.
Tiekėjas užtikrina iš Pirkėjo sutarties vykdymo metu gautos ir su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą.
Sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos
Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos pradedamos teikti ir teikiamos 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Teisinės paslaugos administracinėje byloje.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Advokato Irmanto Norkaus ir partnerių kontora „Cobalt", adresasLvovo g. 25, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: – 3000,00 (trys tūkstančiai eurų, 00 ct) Eur be PVM, PVM sudaro 630,00 (šeši šimtai trisdešimt eurų, 00 ct) Eur. Teisinių paslaugų 1 val. įkainis – 100,00 Eur be PVM, PVM sudaro 21,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-05-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Teisinės paslaugos statybas leidžiančio dokumento panaikinimo byloje (tęstinės).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B21 – „Teisinės paslaugos", kodui – 79100000-5 „Teisinės paslaugos" (B21).
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Sutarties objektą sudaro paslaugos Advokato besispecializuojančio statybų ir turto valdymo srityje konsultacijos ir atstovavimas teisme įskaitant, bet neapsiribojant, teisines konsultacijas ir atstovavimą byloje „Dėl 2007 m. projektavimo panaikinimo, dėl 2007-07-27 statybą leidžiančio dokumento Nr. 197/2007-NS panaikinimo, dėl 2015-09-04 deklaracijos apie statybos užbaigimą panaikinimo ir neteisėtos statybos padarinių pašalinimo".
Perkamų paslaugų apimtis – ne mažiau 10 ir ne daugiau 18 val.
Paslaugos turi būti teikiamos nepertraukiamai dvejus metus nuo sutarties pasirašymo.
Paslaugos turi būti suteiktos laiku ir tinkamai, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.
Paslaugų teikėjas užtikrina iš Užsakovo sutarties vykdymo metu gautos ir su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą
Sutartis sudaroma 24 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos
Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos pradedamos teikti ir teikiamos 23 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Teisinės paslaugos statybas leidžiančio dokumento panaikinimo byloje (tęstinės).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Advokatų kontora „Ellex Valiūnas ir partneriai", tiekėjo kodas: 9158471, adresas: Jogailos g. 9/1, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 1850,00 (tūkstantis aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct) Eur be PVM, PVM sudaro 388,50 (trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 50 ct) Eur. Teisinių paslaugų 1 val. įkainis – 103,30 (šimtas trys eurai, 30 ct) Eur be PVM, PVM sudaro 21,69 (dvidešimt vienas euras, 69 ct).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-05-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Nešiojami įkrovikliai reprezentacijai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai. Perkami nešiojami įkrovikliai, pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Nešiojamas įkroviklis;
I.2.2. Produkto klasė - nešiojamas įkroviklis;
I.2.3. Baterijos talpa 10400 mAh;
I.2.4. Jungties tipas ne mažiau 2 x USB 2.0;
I.2.5. Išvesties įtampa 5 V DC;
I.2.6. Išvesties įtampa 2.1 A;
I.2.7. Spalva – balta;
I.2.8. Svoris 205 g.
I.2.9. Ant nešiojamo įkroviklio turi būti užklijuotas logotipas: Utenos herbas su užrašu UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
I.2.10. Kiekis – 34 vnt.
Prekes pristatyti iki 2017 m. gegužės 12 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Nešiojami įkrovikliai reprezentacijai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „CHARLOT LT", įmonės kodas 300048560, adresas: Panerių g. 26, LT-03209, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 650,83 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei perkamų prekių kaina yra maži

2017-05-10

I.1. Pirkimo pavadinimas: "Pralaidos kelyje Le-48 Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajone, remontas".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45232420-2 "Su nuotekomis susiję darbai"(45.23).
Statybos objekto pavadinimas: „Pralaidos kelyje Le-48 Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajone remontas".
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Statybos vieta – Leliūnų sen., Utenos rajonas.
Statybos tikslas: suremontuoti pralaidą kelyje Le-48 pakeičiant pralaidos liemenį ir iškasant griovius.
Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
1. Pakeisti pralaidos liemenį 400 mm skersmens iš polietileninių vamzdžių ne mažiau 6 m ilgio.
Nepagrindiniai darbai, kuriems gali būti pasitelktas Subrangovas:
1. Atnaujinti 110 m pakelės griovio ne mažiau 0,9 m ir ne daugiau 1,6 m gylio.
Sutartis bus sudaroma žodžiu. Žodinės sutarties sudarymo pradžia planuojama sutarties sudarymo dieną. Rangovas darbus pradeda nuo žodinės sutarties sudarymo dienos, baigia per 1 mėnesį nuo žodinės sutarties sudarymo dienos.
Sutartis baigiasi po 2 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos.
Apmokėjimas atliekamas per mėnesį po atliktų darbų dienos ir darbų akto pasirašymo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Pralaidos kelyje Le-48 Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajone, remontas".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Hidrotechninė statyba", įmonės kodas: 183836654, adresas: Aukštaičių g. 8, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 1235,00 Eur (vertė be PVM 1020,66 Eur, PVM sudaro 214,34 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-05-08

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: XXI respublikinis etninės kultūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Šventumo dėmuo – iš paveldėtosios kultūros".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B 24 – „Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos", kodui – 80510000-2 Specialistų mokymo paslaugos. (B24). Seminaras skiriamas rajonų, miestų, nacionalinių, regioninių parkų specialistams atsakingiems už etninę kultūrą, taip pat už tautodailę, tradicinius amatus. Seminare bus keliama kvalifikacija, aptariamos veiklos kryptys etninės kultūros apsaugos ir plėtros srityje.
Seminaras vyks 2017 m. gegužės 10-12 d., Kernavėje.
Dalyvių skaičius –1.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: XXI respublikinis etninės kultūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Šventumo dėmuo – iš paveldėtosios kultūros".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Kaimo turizmo sodyba „Kernavės bajorynė", įmonės kodas 7850962, adresas: Kernavė, Širvintų raj.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 45,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2017-05-08

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai „Efektyvus konsultavimas viešajame sektoriuje".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B 24 – „Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos", kodui – 80510000-2 Specialistų mokymo paslaugos. (B24). Mokymų programa:
I dalis. Nesusipratimų, nesusikalbėjimo ir neefektyvaus konsultavimo priežastys.
Priežastys, sukeliančios nepasitenkinimą ir didinančios konflikto intensyvumą. Kaip išsiaiškinti konsultuojamojo poreikius? Aktyvus klausymas. Klausimų uždavimo technikos. Esamų poreikių išsiaiškinimas ir "užkabinimas". Kaip tinkamai atsakyti į netikėtus klausimus, pretenzijas, kritiką ir manipuliaciją? Kaip valdyti savo kūną, balsą bei "recenzuoti" kalbos turinį?
II dalis. Sudėtingų konsultavimo situacijų valdymas.
Kaltinimo situacijos: konstruktyvūs ir rizikingi veiksmai. Kaltinimo situacijų sprendimo modelis. Pokalbio valdymo praktika: kaip reikėtų elgtis, kai girdite pretenzijas, kurias galima patenkinti; savo pozicijos išlaikymas ir tipiškas "ne" pasakymas, kai girdite pretenzijas, kurių negalima patenkinti; kaip elgtis padarius klaidą. "Gaisro gesinimas". Kaip „atremti" Jums asmeniškai, Jūsų organizacijai bei paslaugoms adresuojamas pretenzijas, išsisukinėjimą ir manipuliavimą? Praktinė užduotis: „Karšta ugnis". Kaip balansuoti tarp savigarbos ir gero santykio išlaikymo? Asmeninių konfliktų sprendimo stilius.
III dalis. „Sudėtingų" žmonių „tipų" konsultavimo principai.
nekantrūs, skubantys, „labai užsiėmę"; „ypatingieji" (VIP); „visažiniai teisuoliai" ir skeptikai; įžūlūs, agresyvūs; įtartini; plepūs, įkyrūs, „išnaudotojai"; išsisukinėtojai neapsisprendėliai; taupieji, „kankiniai".
IV dalis. Tarpininkavimas sprendžiant sudėtingas situacijas.
Praktinė užduotis - konstruktyvus kritikos, nepasitenkinimo Išsakymas. Sprendimų priėmimo skatinimas. Įsipareigojimo rekomendacijoms didinimas.
Dalyvių skaičius – 1.
Seminaras vyks 2017 m. gegužės 10 d., Kaune.
Sutartis sudaroma žodžiu
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai „Efektyvus konsultavimas viešajame sektoriuje".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „AVGO Group", įmonės kodas 301589533, adresas: Lukiškių g. 3, LT-01108, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 109,00 EUR be PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2017-05-08

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Žemės sklypų kadastrinių matavimų paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Žemės sklypų kadastriniams matavimams atlikti paslaugos susideda iš 5 dalių (toliau – paslaugos apimtys):
1. Pilies gatvės žemės sklypo (plotas apie 0,40 ha) kadastriniai matavimai, žemės sklypo plano parengimas ir jo derinimas (schema Nr. 1);
2. Ugniagesių gatvės žemės sklypo (plotas apie 0,06 ha) kadastriniai matavimai, žemės sklypo plano parengimas ir jo derinimas (schema Nr. 2);
3. Tauragnų gatvės žemės sklypo (plotas apie 0,80 ha) kadastriniai matavimai, žemės sklypo plano parengimas ir jo derinimas (schema Nr. 3);
4. P. Cvirkos gatvės žemės sklypų Nr. 1 (plotas apie 0,10 ha) ir Nr. 2 (plotas apie 0,04 ha) kadastriniai matavimai, žemės sklypų planų parengimas ir jų derinimas (schema Nr. 4);
5. Mechanizatorių gatvės žemės sklypų Nr. 1 (plotas apie 0,30 ha) ir Nr. 2 (plotas apie 0,09 ha) kadastriniai matavimai, žemės sklypų planų parengimas ir jų derinimas (schema Nr. 5).
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Žemės sklypų kadastrinių matavimų paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Aplinkos inžinerija", įmonės kodas: 300593710, adresas: Architektų g. 15-45, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1.742,40 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt du eurai, 40 ct).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pasiūlyta paslaugų kaina yra mažiausia.

2017-05-05

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos (B17). Perkamos maitinimo paslaugos, meniu:
I.2.1. Vieno kąsnio sumuštiniai (vienam asmeniui ne mažiau 6 vnt.) 300 vnt.
I.2.2. Desertas (sausainiai ir saldainiai) kurio bendras svoris vienam asmeniui turi būti ne mažiau kaip 100 g. – 5 kg.
I.2.3. Vaisiai (svoris vienam asmeniui ne mažiau 80 g) – 4 kg.
I.2.4. Tortas (svoris vienam asmeniui ne mažiau 100 g) – 5 kg.
I.2.5. Kava ir arbata (ne mažiau nei 150 ml vienam asmeniui, kava ruošiama individualiai kiekvienam svečiui pagal pageidavimą), - 50 vnt.
I.2.6. Stalo vanduo su citrina (ne mažiau nei 150 ml. vienam asmeniui) – 50 vnt.
I.2.7. Sutikimo gėrimas (ne mažiau nei 150 ml vienam asmeniui) - 50 vnt.
Dalyvių skaičius –50 žmonių.
Maitinimo paslaugas suteikti Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis" Utenos daugiafunkciniame sporto centre 2017 m. gegužės 5 d. 14.00 val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: A. Vasiljavos komercinė įmonė, įmonės kodas: 283733420, adresas: Lauko g. 19, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 570,00 EUR be PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2017-05-04

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Kovo 11-osios g. Utenoje, dalies gatvės dangos kapitalinis remontas ir Šviesos g. Utenoje dangos kapitalinis remontas".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233220-7 „Kelių dangos darbai" (45.23).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro – „Kovo 11-osios g. Utenoje, dalies gatvės dangos kapitalinis remontas ir Šviesos g. Utenoje dangos kapitalinis remontas".
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Pirkimo objektas sudaromas iš II atskirų pirkimo objekto dalių:
I Pirkimo objekto dalis – „ Kovo 11-osios g. Utenoje, dalies gatvės dangos kapitalinis remontas".
Pagrindiniai darbai (I pirkimo objekto daliai):
1. Ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu iškasti ne mažiau 700 m3, ne daugiau 800 m3 II grupės grunto pakraunant į autosavivarčius;
2. Išplaniruoti autogreideriu ne mažiau 4700 m2, ne daugiau 4900 m2 gatvės ploto;
3. Įrengti ne mažiau 4700 m2, ne daugiau 4900 m2 15 cm storio pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45;
4. Paaukštinti ne mažiau 11, ne daugiau 14 šulinio angų;
5. Įrengti ne mažiau 3800 m2, ne daugiau 4000 m2 6 cm storio viensluoksnės asfaltbetonio dangos klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD;
6. Įrengti ne mažiau 900 m2, ne daugiau 1000 m2 6 cm storio kelkraščių dangos iš žvyro mineralinių medžiagų mišinio 0/45.
7. Ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu iškasti ne mažiau 35 m3, ne daugiau 45 m3 II grupės grunto pakraunant į autosavivarčius;
8. Demontuoti ne mažiau 8 m, ne daugiau 11 m 200 mm skersmens plastikinių vamzdžių;
9. Demontuoti ne mažiau 14 m, ne daugiau 17 m 315 mm skersmens plastikinių įmovinių vamzdžių;
10. Sumontuoti ne mažiau 8, ne daugiau 11 m 400 mm skersmens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių;
11. Sumontuoti ne mažiau 14, ne daugiau 17 m 600 mm skersmens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių;
12. Sumontuoti ne mažiau 2 vnt 400 mm skersmens vandens pralaidų įstrižųjų antgalių;
13. Sumontuoti ne mažiau 2 vnt 600 mm skersmens vandens pralaidų įstrižųjų antgalių;
14. Vamzdynus užpilti smėliu ne mažiau 9 m3, ne daugiau 12 m3;
15. Užpilti gruntu ne mažiau 35 m3, ne daugiau 38 m3 tranšėjų, iškasų ir duobių;
16. Įrengti ne mažiau 42 m, ne daugiau 52 m 150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų;
17. Išvalyti ne mažiau 145 m, ne daugiau 160 m griovių.
Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai (I pirkimo objekto daliai) yra:
1. Parengti darbų kapitalinio remonto aprašą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą;
2. Parengti Kovo 11 – osios gatvės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.5 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 11 mėnesių.

II Pirkimo objekto dalis – ,,Šviesos g. Utenoje dangos kapitalinis remontas".
Pagrindiniai darbai (II pirkimo objekto daliai):
1. Iškasti ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu ne mažiau 290 m3, ne daugiau 310 m3 II grupės grunto pakraunant į autosavivarčius;
2. Išplaniruoti autogreideriu ne mažiau 1900 m2, ne daugiau 2100 m2 gatvės ploto;
3. Įrengti ne mažiau 1900 m2, ne daugiau 2100 m2 15 cm storio pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45;
4. Paaukštinti ne mažiau 9, ne daugiau 12 šulinio angų;
5. Įrengti ne mažiau 1700 m2, ne daugiau 1900 m2 6 cm storio viensluoksnės asfaltbetonio dangos klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD;
6. Įrengti ne mažiau 300 m2, ne daugiau 350 m2 6 cm storio kelkraščių dangos iš žvyro mineralinių medžiagų mišinio 0/45.
7. Iškasti ekskavatoriais su 0,07 m3 kaušu ne mažiau 190 m3, ne daugiau 210 m3 II grupės grunto pakraunant į autosavivarčius;
8. Sumontuoti ne mažiau 190 m, ne daugiau 210 m 200 mm skersmens plastikinių įmovinių vamzdžių;
9. Vamzdynus užpilti smėliu ne mažiau 1 m3, ne daugiau 3 m3;
10. Užpilti gruntu ne mažiau 195 m3, ne daugiau 210 m3 tranšėjų, iškasų ir duobių;
11. Sumontuoti ne mažiau 2 vnt 315 mm skersmens plastikinių lietaus kanalizacijos šulinių;
12. Prijungti ne mažiau 1 vnt vamzdynų prie veikiančių tinklų.
Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai (II pirkimo objekto daliai) yra:
1. Parengti darbų kapitalinio remonto aprašą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą;
2. Parengti Šviesos gatvės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.5 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 11 mėnesių.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Aukštaitijos traktas"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183865353, Aukštaitijos g. 14, Šilinės km., Utenos raj.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė:
I Pirkimo objekto daliai – „Kovo 11-osios g. Utenoje, dalies gatvės dangos kapitalinis remontas" – 103.500,00 Eur (Vienas šimtas trys tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 ct) su PVM;
II pirkimo objekto daliai „Šviesos g. Utenoje dangos kapitalinis remontas" - 43.099,99 Eur (Keturiasdešimt trys tūkstančiai devyniasdešimt devyni eurai, 99 ct) su PVM.

II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-05-04

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Automobilių stovėjimo aikštelės ir pėsčiųjų takų prie PSPC paradinio įėjimo remonto darbai".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45223300-9 "Automobilių stovėjimo aikštelių statybos darbai", papildomam kodui - 45233262-3 „Pėsčiųjų zonų statybos darbai (45.22).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Automobilių stovėjimo aikštelės ir pėsčiųjų takų prie PSPC paradinio įėjimo remonto darbai.
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Statybos vieta – Aukštakalnio g. 5, 28151 Utena.
Statybos tikslas: atliekant statybos remonto darbus, atnaujinti automobilių stovėjimo aikštelę bei pėsčiųjų takus.
Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
1. Atnaujinti pėsčiųjų takus. Ne mažiau 253 m2, ne daugiau 260 m2. Atnaujinti ir įrengti bekliūčius pėsčiųjų takus, kurie privalo būti klojami pagal esamą senų takų profilį (grafinė schema pridedama prieduose). Takų Nr. 1 plotis ne mažiau 2,00 m, ne daugiau kaip 2,10 m, takų Nr. 2 plotis ne mažiau 1,20 m, ne daugiau 1,30 m. Klojama danga turi atitikti STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" keliamus reikalavimus, taip pat pritaikyti žmonėms su negalia. Pėsčiųjų dangos sluoksniai: klojamos pilkos spalvos betoninės trinkelės (200 mm. x 100 mm. x 60 mm.), įrengiamas išlyginamasis sluoksnis iš atsijų (dalelių, kurių Ø 0,063≤5%) - 0,03 m., pagrindas iš nesurišto mln. mišinio 0/45, Ev2≥80 MPa – 0,15 m., apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš šalčiui nejautrių medžiagų ≥0,15 m., esama žemės sankasa Ev2≥45 MPa;
2. Atnaujinti stovėjimo aikštelę. Ne mažiau 537 m2, ne daugiau 540 m2. Stovėjimo aikštelės dangų sluoksniai: asfalto pagrindo – dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD – 0,06 m., pagrindas iš nesurišto mln. mišinio 0/45, Ev2≥120 MPa – 0,15 m., apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, k≥1,0*10-5, Ev2≥100 MPa≥0,30, esama žemės sankasa, Ev2≥45 MPa;
3. Įrengti bei pažymėti stovėjimo vietas žmonėms su negalia. Ne mažiau 4, ne daugiau 6. Įrengti kelio bortus, suženklinti stovėjimo vietas, įrengti įspėjamuosius kelio ženklus žmonių su negalia stovėjimo vietoms pažymėti.
Nepagrindiniai darbai, kuriuos atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
1. Demontuoti seną šaligatvių dangą. Ne mažiau 253 m2, ne daugiau 260 m2;
2. Demontuoti seną stovėjimo aikštelės dangą. Ne mažiau 537 m2, ne daugiau 540 m2;
3. Išvalyti ir išvežti statybines šiukšles.

Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 9 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo, atsižvelgdamas į Sutarties 4.1.1, 5.1.3 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 8 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - AB „Utenos melioracija"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183605665, Užpalių g. 86, Utena
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė - 28.499,64 Eur (Dvidešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 64 ct).

II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-05-03

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Utenio a. 7 pastato vėdinimo sistemos remontas".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45331210-1"Vėdinimo įrengimo darbai" (45.33).
Statybos objekto pavadinimas: „Utenio a. 7 pastato vėdinimo sistemos remontas".
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Statybos vieta – Utenio a. 7, Lt-28248 Utena.
Statybos tikslas: įrengti pastato mansardinio aukšto patalpos Nr.4 vėdinimą po lubomis sumontuojant ortakius bei kanalinį ventiliatorių bei atstatant pažeistas dangas.

Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
1. Išardyti esančias gipso – kartono plokščių su metaliniu karkasu pakabinamas lubas – ne mažiau kaip 30 m2 ir ne daugiau kaip 33,42 m2.
2. Išmontuoti esantį 225x82 mm ortakį – ne mažiau kaip 2 m2 ir ne daugiau kaip 2,48 m2.
3. Virš lubų sumontuoti d125 cinkuotos skardos ortakį su fasoninėmis detalėmis ir vienu d125 ištraukiamuoju difuzoriumi – ortakio ilgis ne mažiau kaip 11,8 m ir ne daugiau kaip 12,0 m. Ortakį prijungti prie esamo ventiliacijos kanalo.
4. Įrengti naujas gipso – kartono plokščių ant metalinio karkaso lubas, jas nuglaistyti du kartus, nugruntuoti sukibimą gerinančiu gruntu bei labai gerai nudažyti vandens emulsiniais dažais. Viso tvarkomų lubų plotas ne mažiau kaip 30 m2 ir ne daugiau kaip 33,42 m2.
5. Patiesus elektros kabelį bei atlikus kitus darbus sutvarkyti pažeistus sienų paviršius, t.y. tinkuotas sienas labai gerai nuglaistyti vieną kartą, sienų vidinius paviršių pagrindus nugruntuoti sukibimą gerinančiais gruntais bei paruoštus dažymui sienų paviršius labai gerai nudažyti vandens emulsiniais dažais. Viso tvarkomų sienų plotas ne mažiau kaip 60 m2 ir ne daugiau kaip 63,85 m2.
Nepagrindiniai darbai, kuriems gali būti pasitelktas Subrangovas:
1. Sumontuoti kanalinį ventiliatorių su greičio reguliatoriumi. Ventiliatoriaus maksimalus našumas ne mažiau kaip 160 m3/h ir ne daugiau kaip 170 m3/h.
2. Ventiliatoriui pajungti lubų ir sienų konstrukcijomis patiesti elektros kabelį, kurio ilgis ne mažiau kaip 19 m ir ne daugiau kaip 20 m bei sumontuoti vieną automatinį jungiklį.
3. Išvežti iš statybvietės ir utilizuoti susidariusias šiukšles iki 5 kilometrų atstumu. Susidariusių ir išvežamų šiukšlių kiekis ne mažiau kaip 0,4 t ir ne daugiau kaip 0,5 t.
I.3. Rangovas visus statybos darbus objekte privalo atlikti vadovaudamasis Statybos įstatymu, galiojančiais teisės aktais reglamentuojančiais statybą, elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis.
I.4. Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti darbai yra sustambintos formos, todėl rangovas turi įsivertinti visus darbus susijusius su numatoma atlikti veikla.
I.5. Darbus rangovas aktuojasi vienu kartu. Darbai laikomi atlikti kai Užsakovas ir Rangovas pasirašo darbų perdavimo – priėmimo aktą.

Sutartis bus sudaroma žodžiu. Žodinės sutarties sudarymo pradžia planuojama sutarties sudarymo dieną. Rangovas darbus pradeda nuo žodinės sutarties sudarymo dienos, baigia per 3 mėnesius nuo žodinės sutarties sudarymo dienos.
Sutartis baigiasi po 4 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos.
Apmokėjimas atliekamas per mėnesį po atliktų darbų dienos ir darbų akto pasirašymo dienos.

I.6. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Utenio a. 7 pastato vėdinimo sistemos remontas".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vidista", įmonės kodas: 183819733, adresas: Ukmergės g. 6, Lt-28138, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 2980,00 Eur (vertė be PVM 2462,81 Eur, PVM sudaro 517,19 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-05-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Karutis – smėlio barstytuvas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –34144440-4 „Smėlio ir druskos barstytuvai" (341).
Pirkimo objektą sudaro:
Numatoma pirkti: Karutis-smėlio barstytuvas, 1 vnt.
- 36 kg talpos rotorinis smėlio ir druskos barstytuvas.
- Pripučiamos padangos.
- Nerūdijančio plieno rėmas.
- Paminkštintos rankenos.
- Talpa plastikinė.
- Mechaninė pavara.
- Barstymo plotis 2,5 m - 3,5 m.2.
2. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Apmokėjimas pagal sąskaitą- faktūrą per 30 dienų.
Prekių tiekimo pradžia- sutarties pasirašymo diena.
Prekes pristatyti adresu: A. Musteikio g. 35, LT-28012 Tauragnai, Utenos r. iki 2017 m. gegužės 15 d.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Karutis – smėlio barstytuvas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Pjūklininkas" įmonės kodas: 155582622, adresas: Basanavičiaus g.12, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 157,02 Eur, PVM sudaro 32,98 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2017-05-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dalykinė kelionė – seminaras „Laidojimo kultūra ir kapinių valdymo bei priežiūros organizavimo ypatumai Nyderlanduose".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B 24 – „Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos", kodui – 80510000-2 Specialistų mokymo paslaugos (B24). Perkama dalykinė kelionė – seminaras „Laidojimo kultūra ir kapinių valdymo bei priežiūros organizavimo ypatumai Nyderlanduose". Seminaro programa:
I.2.1. Vizitas Hagos savivaldybės administracijos kapinių administravimo tarnyboje. Pranešimas: Laidojimo kultūra Nyderlanduose. Kapinių valdymo bei priežiūros organizavimo ypatumai". Vizitas Hagos Yarden kapinių administracijoje. Ekskursija po kapines, kolumbariumą, krematoriumą (pagal galimybes).
I.2.2. Vizitas Amsterdamo Niewe Ooster kapinėse. Pranešimas „Kapinių vadybos ypatumai, mokesčių surinkimo sistema, paslaugų kainodaros ypatumai". Ekskursija po kapines, atminimo parką, krematoriumą (pagal galimybes). 350,00 EUR (trys šimtai penkiasdešimt eurų, 00 euro ct) be PVM
Seminaras vyks 2017 m. gegužės 8-12 d., Nyderladuose.
Dalyvių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Dalykinė kelionė – seminaras „Laidojimo kultūra ir kapinių valdymo bei priežiūros organizavimo ypatumai Nyderlanduose".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Pegaso kelionės", įmonės kodas 126399066, adresas Jogailos g. 4, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 350,00 EUR be PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2017-04-28

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos (B17). Perkamos maitinimo paslaugos, meniu:
I.2.1. Sumuštiniai su kumpiu ir džiovintais pomidorais 9 vnt.
I.2.2. Sumuštiniai su lašiša 9 vnt.
I.2.3. Sumuštiniai su dešra ir vyšniniais pomidorais 9 vnt.
I.2.4. Krepšeliai su lašišos kremu 9 vnt.
I.2.5. Saldainių dėžutė (ne mažiau 150 g.) - 1vnt.
I.2.6. Sausainių dėžutė (ne mažiau 200 g.) - 1vnt.
I.2.7. Kava ir arbata (ne mažiau nei 150 ml vienam asmeniui) 6 vnt.
I.2.8. Dalyvių skaičius – 6 žmonės.
Maitinimo paslaugas suteikti 2017 m. balandžio 28 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: V. Mieliauskienės viešojo maitinimo įmonė, įmonės kodas:183834646, adresas: Aušros g. 77-34, Utena
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 49,40 EUR be PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2017-04-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Metalinis įrėmintas suvenyras „Sėdintis angelas ant pasagos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 6 vnt.
Pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektas:
1. Aukštis - 78 cm;
2. Plotis - 66 cm;
3. Svoris - 7 kg;
4. Pagamintas iš metalo markės „stal 35".
5. Ant pasagos turi būti užrašas „Utena", raidės pagamintos iš metalo, užrašo ilgis - 8 cm.
6. Kiekis – 6 vnt.
Prekes pristatyti iki 2017 m. gegužės 15 d.
Sutartis sud0aroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Metalinis įrėmintas suvenyras „Sėdintis angelas ant pasagos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Juliaus Sapkos individuali veikla (meninė kalvystė); Adresas: V.Grinkevičiaus g. 4-32, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 570,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pasiūlymo kaina yra mažiausia.

2017-04-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Laikinų kelio ženklų įrengimas gatvėse pavasarinės mugės Utenio a. metu.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233290-8 Kelio ženklų montavimas.
Atliekami darbai:
1. Pagrindiniai darbai-pastatyti laikinus vertikalius kelio ženklus Utenos miesto Utenio aikštėje 7 vnt.
2. Nepagrindiniai darbai-pastatyti laikinus vertikalius kelio ženklus Utenos miesto gatvėse 10 vnt.
Kelio ženklai įrengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-01-31 įsakymu Nr. 3-83 „Dėl kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis taisyklėmis.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Laikinų kelio ženklų įrengimas gatvėse pavasarinės mugės Utenio a. metu.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Eismus", įmonės kodas: 304059839, adresas: Rašės g. 9, 28197 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 169,66 Eur su PVM (140,25 Eur be PVM, 29,41 Eur PVM vertė).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų atlikimo kaina yra mažiausia.

2017-04-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45112320-4 „Melioracijos darbai" (45.11).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai.
Pirkimo objektas sudaromas iš IV atskirų pirkimo objekto dalių:
Darbų vieta:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Pirkimo objektas sudaromas iš IV pirkimo objekto dalių.
I Pirkimo objekto dalis – „Utenos rajono Leliūnų k.v. dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai":
Pagrindiniai darbai (I pirkimo objekto daliai):
1. Suremontuoti drenažo žiotis;
2. Suremontuoti vandens pralaidas;
3. Suremontuoti melioracijos griovius.
Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai (I pirkimo objekto daliai) yra:
1. Griovių šlaitų ir pagriovių sutvarkymas;
2. Krūmų ir jų šaknų pašalinimas, surinkimas ir išvežimas nuo griovio šlaitų ir dugno.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo, atsižvelgdamas į Sutarties 4.1.1, 5.1.3 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II Pirkimo objekto dalis – ,,Utenos rajono Antalgės k. v. dalies Ringio up. ir Ešerinio up. melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai" - Sutarties objektą sudaro: Utenos rajono Antalgės k. v. dalies melioracijos griovių G-2, G-3, G-4, „Ringio up.", „Ešerinio up." ir juose esančių statinių remonto darbai.
Objekto vieta – Antalgės k. v., Utenos r.
Užsakovas - Utenos rajono savivaldybės administracija.
Pagrindiniai darbai (II pirkimo objekto daliai):
1. Suremontuoti drenažo žiotis;
2. Suremontuoti vandens pralaidas;
3. Suremontuoti melioracijos griovius.
Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai (II pirkimo objekto daliai) yra:
1. Griovių šlaitų ir pagriovių sutvarkymas;
2. Krūmų ir jų šaknų pašalinimas, surinkimas ir išvežimas nuo griovio šlaitų ir dugno;
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo, atsižvelgdamas į Sutarties 4.1.1, 5.1.3 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

III Pirkimo objekto dalis – ,,Utenos rajono Antalgės k. v. dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai" - Sutarties objektą sudaro: Utenos rajono Antalgės k. v. dalies melioracijos griovių G-2, „Dėlinės up." ir juose esančių statinių remonto darbai.
Objekto vieta – Antalgės k. v., Utenos r.
Užsakovas - Utenos rajono savivaldybės administracija.
Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas (III pirkimo objekto daliai):
1. Suremontuoti drenažo žiotis;
2. Suremontuoti vandens pralaidas;
3. Suremontuoti melioracijos griovius.
Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai (III pirkimo bjekto daliai) yra:
1. Griovių šlaitų ir pagriovių sutvarkymas;
2. Krūmų ir jų šaknų pašalinimas, surinkimas ir išvežimas nuo griovio šlaitų ir dugno.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo, atsižvelgdamas į Sutarties 4.1.1, 5.1.3 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

IV Pirkimo objekto dalis – „Drenažo sistemos Nr. 34 Šeiminyškių k., Sudeikių sen., Utenos r. remonto darbai" - Sutarties objektą sudaro: Drenažo sistemos Nr. 34 Šeimyniškių k., Sudeikių sen., Utenos r., remonto darbai.
Objekto vieta – Šeiminyškių k. Sudeikių sen. Utenos r. sav.
Užsakovas - Utenos rajono savivaldybės administracija.
Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas (IV pirkimo objekto daliai):
1. Suremontuoti drenažo žiotis;
2. Suremontuoti drenažo rinktuvus;
3. Įrengti paviršinius vandens nuleistuvus;
4. Įrengti drenažo šulinius PE-ŠP-40.
Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai (IV pirkimo objekto daliai) yra:
1. Tvarkomos teritorijos perteklinio vandens nuvedimas;
2. Krūmų ir jų šaknų pašalinimas, surinkimas ir išvežimas.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo, atsižvelgdamas į Sutarties 4.1.1, 5.1.3 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas:
I pirkimo objekto daliai - UAB „Transvada"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:126171963, Elektrėnų g. 3, Pastrėvys, Elektrėnų sav.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė I pirkimo objekto daliai – 14.743,39 Eur su PVM, 12.184,62 be PVM, PVM sudaro 2.558,77 Eur.

II, III, IV pirkimo objekto dalims – UAB „Stafas"
II.4. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:158998316, Raudondvario pl. 164A Kaunas.
II.5. Numatoma bendra sutarties vertė II pirkimo objekto daliai – 23.395,45 Eur su PVM, 19.335,08 be PVM , PVM sudaro 4.060,37 Eur;
III pirkimo objekto daliai – 8.289,49 Eur su PVM, 6.850,82 be PVM, 1.438,67 Eur;
IV pirkimo objekto daliai – 9.993,72 Eur su PVM, 8.259,27 be PVM, 1.734.45 Eur.

II.6. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-04-20

. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Langų valymo paslaugos, BVPŽ kodas - 90911300-9 Langų valymo paslaugos, A 14 Pastatų valymo paslaugos ir nekilnojamojo turto valdymo paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Valomi langai – 123 vnt.
Valomų langų išmatavimai ir langų skaičius:
1. Didžiųjų langų nevarstoma dalis antro ir trečio aukšto 145 cmx175 cm – 67 vnt.
2. Didžiosios salės nevarstoma dalis 150 cm x 85 cm – 12 vnt.
3. Mažosios salės nevarstoma dalis 145 cm x 85 cm – 10 vnt.
4. Laiptinės langai 145 cm x 75 cm – 10 vnt.
5. Vitražai 110 cm x 130 cm – 18 vnt.
6. Trečio aukšto stoglangiai (iš lauko ir vidaus) 125 cm x 105 cm – 6 vnt.
Langų valymo paslaugas atlikti iki 2017 m. gegužės 15 d.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Langų valymo paslaugos, BVPŽ kodas - 90911300-9 Langų valymo paslaugos, A 14 Pastatų valymo paslaugos ir nekilnojamojo turto valdymo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Švaros spektras", įmonės kodas: 302775010, adresas: Žirmūnų g. 68, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 461,65 EUR (vertė be PVM 381,53 EUR, PVM sudaro 80,12 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-04-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras "Vidaus kontrolės sistemos vertinimas", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Seminaro temos:
• Efektyvios vidaus kontrolės sistemos samprata: tikslas, sandara, elementų tarpusavio ryšiai, dalyviai, jų pareigos ir atsakomybė;
• Metodiniai reikalavimai vertinant įstaigos vidaus kontrolės sistemą;
• Vidaus kontrolės sistemos vertinimo planavimas, atlikimas, rezultatų pateikimas.
Seminaras vyks Vilniuje, 2017 m. balandžio 25 d.
Dalyvių skaičius – 1.
Mokymų trukmė – 8 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras "Vidaus kontrolės sistemos vertinimas", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas, įmonės kodas: 124629643, adresas: Žemaitės g. 21, Vilnius.
II.3. Fiksuota kaina vienam dalyviui: 65,00 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 65,00 EUR (PVM netaikomas).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-04-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai „Įmonės / įstaigos dokumentų valdymas 2017 metais: aktualūs reikalavimai ir jų praktinis taikymas", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Mokymų programa:
• Bendrieji dokumentų rengimo reikalavimai: adresato variantai. Parašo rekvizito galia dokumentuose: kokių pareigybių darbuotojai gali pasirašyti atitinkamas dokumentų rūšis. Parašo rekvizitas dokumentuose vadovui laikinai nesant darbe: kaip suteikti įgaliojimą pasirašyti? Kaip įforminti parašo rekvizitą, kai dokumentą pasirašo laikinai vadovo pareigas einantis asmuo arba, kai dokumentą pasirašo ne vadovas, o teisės aktų nustatyta tvarka kitas asmuo (pavaduojantis vadovą, atliekantis vadovo funkcijas ar kt.). Dokumento vidinio derinimo svarba, procedūra, įforminimas. Dokumento rengėjo žymos paskirtis, įforminimas. Tvirtinimo žymos variantai, jos paskirtis dokumentuose. Pagrindinio antspaudo vartojimas, jo paskirtis dokumentuose. Dokumentų rūšys, kurias būtina paliudyti pagrindiniu antspaudu.
• Teisės aktais tvirtinamų dokumentų (taisyklių, instrukcijų ir kt.) rengimas. Šių dokumentų rūšys, struktūros ir turinio ypatumai, rengimo
• Įstaigos / įmonės rengiamų siunčiamų dokumentų (raštų, pažymų, įgaliojimų) rengimas. Siunčiamų dokumentų rūšys, jų struktūros ir turinio ypatumai, šių dokumentų projektų rengimas, derinimas, pasirašymas, tvirtinimo pagrindiniu antspaudu atvejai, antrųjų egzempliorių, kai dokumentas siunčiamas pagal adresatų sąrašą, įforminimas, egzemplioriaus, liekančio įstaigoje, įforminimas.
• Praktinė užduotis ir atliktos užduoties aptarimas.
• Vidaus dokumentų (aktų protokolų, pažymų, aiškinamųjų raštų) Vidaus dokumentų rūšys, jų struktūros ir turinio ypatumai, šių dokumentų rengimas, pasirašymas, tvirtinimas, originalo ir antrojo egzemplioriaus įforminimas.
• Teisės aktų (įsakymų, nutarimų, sprendimų) Teisės aktų rūšys, jų ypatumai. Teisės aktų turinio ypatumai, projektų rengimas, derinimas, pasirašo galia, teisės akto įsigaliojimas.
• Dokumentų antrojo egzemplioriaus bei išrašų įforminimas.
Dalyvių skaičius – 1.
Seminaras vyks 2017 m. balandžio 24 d., Utenoje.
Sutartis sudaroma žodžiu.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai „Įmonės / įstaigos dokumentų valdymas 2017 metais: aktualūs reikalavimai ir jų praktinis taikymas", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Juridicum", įmonės kodas: 300606570, adresas: Naugarduko g. 68 B, Vilnius.
II.3. Fiksuota kaina vienam dalyviui: 75,00 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 75,00 EUR (PVM netaikomas).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-04-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Ratai karučiams su guminėmis padangom.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 16810000-6 „Žemės ūkio mašinų dalys" (168).
Pirkimo objektą sudaro:
Ratas karučiui metalinis – 2 vnt.
- Išmatavimai: 4,80/4,00-8 – 2 vnt.
Padanga su kamera karučiui – 12 vnt.
Išmatavimai:
- 4,80/4,00-8, – 6 vnt;
- 3,25-8, – 2 vnt;
- 3,50-8, – 4 vnt.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų, nuo sutarties sudarymo dienos.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Ratai karučiams su guminėmis padangom.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenaitis" kodas: 183792834, adresas: J. Basanavičiaus g. 53, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 47,64 Eur, PVM sudaro 12,66 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-04-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rėmeliai, BVPŽ kodas - 30192000-1 Kanceliarinės prekės (301).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 9 vnt., į pirkimo objekto dalis neskaidoma.
Pirkimo objektą sudaro, rėmeliai piešinių eksponavimui:
1. Berėmiai CLIP rėmeliai;
2. Matmenys 297x420 mm.
3. Kiekis - 9 vnt.
Prekes pateikti iki 2017 m. balandžio 21 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Rėmeliai, BVPŽ kodas - 30192000-1 Kanceliarinės prekės (301).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB Savex, įmonės kodas: 110667865, adresas: Kalno g. 19, Vladiškių k., Kaišiadorių raj.
II.3. Fiksuota vienos prekės kaina: 2,904 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 26,14 EUR (vertė be PVM 21,60 EUR, PVM sudaro 4,54 EUR).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-04-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dalykinė kelionė – seminaras „Laidojimo kultūra ir kapinių valdymo bei priežiūros organizavimo ypatumai Nyderlanduose", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 2 vnt.- į pirkimo objekto dalis skaidomas.
Seminaro programa:
1. Vizitas Hagos savivaldybės administracijos kapinių administravimo tarnyboje. Pranešimas: Laidojimo kultūra Nyderlanduose. Kapinių valdymo bei priežiūros organizavimo ypatumai". Vizitas Hagos Yarden kapinių administracijoje. Ekskursija po kapines, kolumbariumą, krematoriumą (pagal galimybes).
2. Vizitas Amsterdamo Niewe Ooster kapinėse. Pranešimas „Kapinių vadybos ypatumai, mokesčių surinkimo sistema, paslaugų kainodaros ypatumai". Ekskursija po kapines, atminimo parką, krematoriumą (pagal galimybes).
Seminaras vyks 2017 m. gegužės 8-12 d., Nyderladuose.
Dalyvių skaičius – 2.
1 pirkimo objekto dalis:
Dalykinė kelionė – seminaras „Laidojimo kultūra ir kapinių valdymo bei priežiūros organizavimo ypatumai Nyderlanduose" Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnijos – 1 darbuotojas.
2 pirkimo objekto dalis:
Dalykinė kelionė – seminaras „Laidojimo kultūra ir kapinių valdymo bei priežiūros organizavimo ypatumai Nyderlanduose" Utenos rajono savivaldybės administracijos – 1 darbuotojas.
Sutartis sudaroma žodžiu
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:

II.1. Pirkimo pavadinimas:1 pirkimo objekto dalis: Dalykinė kelionė – seminaras „Laidojimo kultūra ir kapinių valdymo bei priežiūros organizavimo ypatumai Nyderlanduose", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Pegaso kelionės", įmonės kodas: 126399066, adresas: Jogailos g. 4, Vilnius.
II.3. Fiksuota kaina vienam dalyviui: 350,00 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 350,00 EUR (PVM netaikomas).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas:2 pirkimo objekto dalis: Dalykinė kelionė – seminaras „Laidojimo kultūra ir kapinių valdymo bei priežiūros organizavimo ypatumai Nyderlanduose", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Pegaso kelionės", įmonės kodas: 126399066, adresas: Jogailos g. 4, Vilnius.
II.3. Fiksuota kaina vienam dalyviui: 350,00 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 350,00 EUR (PVM netaikomas).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-04-18

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras viešųjų ryšių darbuotojui, BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Seminaro temos:
1. Viešieji ryšiai, įvaizdis ir komunikacijos menas:
1.1. Viešųjų ryšių pagrindinių instrumentų panaudojimo subtilybės;
1.2. Kaip rengiamas viešųjų ryšių planas;
1.3. Organizacijos identitetas ir profilis;
1.4. Teisingas požiūris į svarbiausius organizacijos aspektus ir jo transliavimas;
1.5. Teisingo bendravimo su žiniasklaida niuansai;
1.6. Neišmatuojama „FACEBOOK" galia ir išskirtinumas;
1.7. Probleminių situacijų nagrinėjimas ir sprendimai.
2. Analinio ir kūrybinio mąstymo naudojimas sprendžiant iškilusias problemas:
2.1. Sprendimų priėmimas: etapai, tikslai, modeliai;
2.2. Problemos analizė naudojant analitinį mąstymą;
2.3. Problemos sprendimų paieška panaudojant kūrybinio mąstymo būdą;
2.4. Kūrybinio ir analitinio mąstymo lavinimas.
Seminaras vyks 2017 m. balandžio 24-25 d., Druskininkuose.
Dalyvis skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras viešųjų ryšių darbuotojui, BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava", įmonės kodas: 152054598, adresas: Maironio g. 22, Druskininkai.
II.3. Fiksuota kaina vienam dalyviui: 130,00 EUR.

II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 130,00 EUR (PVM netaikomas).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-04-18

. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Termo popieriaus pirkimas, BVPŽ kodas - 30197630-1 Popierius (301).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 10 pakuočių, į pirkimo objekto dalis neskaidoma.
Pirkimo objektą sudaro, termo popierius:
1. Termo popieriaus svoris 73 g/m2,
2. Formatas - A4
3. Kiekis - 10 pakuočių, pakuotėje 100 lapų.
Prekes pateikti iki gegužės 2 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Termo popieriaus pirkimas, BVPŽ kodas - 30197630-1 Popierius (301).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB Charlot LT, įmonės kodas: 300048560, adresas: Panerių g. 26, Vilnius.
II.3. Fiksuota vienos prekės kaina: 9,6558 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 96,56 EUR (vertė be PVM 79,80 EUR, PVM sudaro 16,76).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-04-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Siurbliai- pelenų siurblys.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui - 42122000-0 „Siurbliai" (421).
Pirkimo objektą sudaro: Perkami pelenų siurbliai 2 vnt.
- Siurblio korpusas plastikinis su chromuotu siurblio vamzdžiu;
- Filtravimo sistema su tvirtu plokščiu gofruotu filtru ir metaliniu stambaus purvo filtru;
- Metalinis konteineris ir metalinė siurbimo žarna;
- Galingumas – 1200 W;
- Dulkių rinktuvo talpa – 17 l;
- Oro srautas – 65 l/s;
- Žarnos ilgis – 1,7 m;
- Siurblio įranga – siurbiamoji žarna, plokščias gofruotas filtras, bamperis, kabelių kablys, priedų
saugojimo talpa;
- Svoris be priedų – 6,4 kg;
- Prekei suteikiama 1 metų gamyklinė garantija.
2.Prekes pristatyti adresu: Utenio a. 4, Utena iki 2017 m. gegužės 15 d. Prekių tiekimo pradžia –
sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų, nuo sutarties sudarymo dienos.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Siurbliai- pelenų siurblys.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Karcher" įmonės kodas: 302441879, adresas: Ukmergės g. 283, Vilnius LT-06313.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 196,69 Eur, PVM sudaro 41,31 Eur. Šalys susitarė dėl nemokamo prekių pristatymo.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2017-04-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Utenos lopšelio darželio „Pasaka" išsamiojo energijos vartojimo audito ir investicijų projekto parengimo paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A11 Valdymo konsultavimo (išskyrus arbitražo ir taikinimo paslaugas) ir susijusios paslaugos, kodui – 79421200-3 „Valdymo konsultavimo (5) ir susijusios paslaugos", papildomas kodas – 79212300-6 „Įstatymais nustatyto audito paslaugos".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkančioji organizacija numato įsigyti Utenos lopšelio darželio „Pasaka", adresu Taikos g. 25, Utena išsamiojo energijos vartojimo audito ir investicijų projekto parengimo paslaugas.
I.2.3. Pirkimo tikslas – parengti Utenos lopšelio darželio „Pasaka", adresu Taikos g. 25, Utena, išsamųjį energijos vartojimo auditą ir investicijų projektą, kurie, vadovaujantis Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328, ir Savivaldybių viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo projektų rengimo ir atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. D1-410, bus teikiami šio pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų finansavimui gauti.
I.2.4. Reikalavimai Utenos lopšelio darželio „Pasaka" pastato išsamiojo energijos vartojimo audito parengimui:
2.4.1. Pastato išsamųjį energijos vartojimo auditą rengti vadovaujantis Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184;
2.4.2.Pastato išsamiajame energijos vartojimo audite įvertinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo galimybes, kaip saulės kolektorių panaudojimas karšto vandens ruošimui ir kt;
2.4.3. Išsamiajame energijos vartojimo audite išanalizuoti pastato atitikimo galimybes A ir B energinio naudingumo klasėms, parenkant šių klasių reikalavimus atitinkančias energinio efektyvumo priemones;
2.4.4.Parinkti optimaliausią įgyvendinamų priemonių paketą.
I.2.5.Reikalavimai Utenos lopšelio darželio „Pasaka" investicijų projekto parengimui:
2.5.1. Pastato investicijų projektą rengti vadovaujantis VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 patvirtinta Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika;
2.5.2. Investicijų projektą rengti pagal energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas išvadas ir rekomendacijas, išanalizuojant pastato atnaujinimo (modernizavimo) galimybes ir jo atitikimą A ar B energinio naudingumo klasei;
2.5.3. Investicijų projekte turi būti išskirti pastato atnaujinimo (modernizavimo) etapai, išnagrinėtos projekto įgyvendinimo būdo alternatyvos ir parinktas optimalus įgyvendinimo sprendimas;
2.5.4.Planuojami Perkančiosios organizacijos personalo ir vykdytojo susitikimai, aptarimai dėl atliktų ir tolimesnių rezultato veiklų, priimtų sprendimų derinimai ir pan.;
2.5.5.Perkančiajai organizacijai nustačius trūkumus ar neatitikimus, į paslaugos kainą įeina papildomų darbų išlaidos už investicijų projekto keitimą, taisymą, koregavimą, papildymą, kad galutinis variantas atitiktų paraiškų vertinimo kriterijus.
I.2.6. Vykdytojas parengia Utenos lopšelio darželio „Pasaka" pastato energinio naudingumo sertifikatą, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".
I.2.7. Parengus išsamaus energijos vartojimo audito ataskaitą ir investicijų projektą Vykdytojas turės surengti pristatymą Užsakovui, suinteresuotoms grupėms, tiekėjo nuožiūra pasirinkta forma.
I.2.8. Pirkimo objekto apimtys ir sudėtis: A4 formatas; tekstas suredaguotas, sumaketuotas; leidiniai apgaubti storesnio popieriaus viršeliais; leidiniai spalvoti; išsamaus energijos vartojimo audito ir investicijų projekto pateikiama po 3 vnt. spausdintų egzempliorių ir po 2 egz. elektroninėje laikmenoje (CD).
I.2.9.Paslaugų teikimo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo diena. Paslaugos turi būti suteiktos per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.2.10.Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 5 (penkių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: „Utenos lopšelio darželio „Pasaka" išsamiojo energijos vartojimo audito ir investicijų projekto parengimo paslaugos".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Telepartner", įm. k. 300580638, Lvovo g. 91-66, LT08104 Vilnius
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 9.982,50 Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 50 ct) su PVM, bendra sutarties kaina be PVM 8.250,00 Eur (aštuoni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct), PVM sudaro 1.732,50 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt du eurai, 50 ct).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei tiekėjo pasiūlytų paslaugų kaina yra mažiausia.

2017-04-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Lėktuvo bilietai, BVPŽ kodas - 63515000-2 Kelionių paslaugos, B 20 Papildomosios ir pagalbinės transporto paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas - paslaugos – 4 vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Lėktuvo bilietai - 4 asmenims:
1. Skrydis lėktuvu Vilnius - TelAvivas, TelAvivas - Vilnius.
2. Kelionės pradžia 2017-04-13.
3. Kelionės pabaiga 2017-04-18.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Lėktuvo bilietai, BVPŽ kodas - 63515000-2 Kelionių paslaugos, B 20 Papildomosios ir pagalbinės transporto paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas: 184085235, adresas: Stoties g. 39, Utena.
II.3. Fiksuota kaina vienam asmeniui: 271,00 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 1 084,00 EUR (PVM netaikomas).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-04-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymas Utenos miesto gatvėse ir Utenos rajono seniūnijų keliuose (gatvėse)".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233220-7 „Kelių dangos darbai" (45.23).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymas Utenos miesto gatvėse ir Utenos rajono seniūnijų keliuose (gatvėse).
Pirkimo objektas sudaromas iš II atskirų pirkimo objekto dalių:
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.

I Pirkimo objekto dalis – „Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymas Utenos miesto gatvėse";
Pagrindiniai darbai (I pirkimo objekto daliai):
Atliekami, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtintomis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08. Rangovas privalo sutaisyti ne mažiau kaip 1000 m2, bet ne daugiau kaip 1700 m2 asfaltbetonio dangos išdaužų Utenos miesto gatvėse ir išvežti atliekas - ne mažiau kaip 75 t ir ne daugiau kaip 130 t išfrezuoto asfaltbetonio į UAB „Utenos komunalininkas" teritoriją atstumu iki 5 km. Išdauža išfrezuojama ne mažesniu kaip 5 cm gyliu. Taisomos išdaužos išfrezuotos sienelės turi būti vertikalios. Išfrezavus išdaužos dugnas išvalomas pašalinant dulkes bei drėgmę. Išdaužų išfrezuoti kraštai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija arba bitumu, kurio temperatūra ne mažesnė 120° C. Išdaužų užpildymui naudojamas asfalto mišinys AC 11 VN , kurio temperatūra t>130° C. Panaudoti stambesnės frakcijos asfaltbetonio neleidžiama. Asfaltbetonio sluoksnis sutankinamas volu. Užtaisytų išdaužų siūlės per 5 dienas užpilamos karštu bitumu.
Nepagrindiniai darbai:
Atliekami, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtintomis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08. Subrangovas gali sutaisyti ne mažiau kaip 500 m2, bet ne daugiau kaip 800 m2 asfaltbetonio dangos išdaužų Utenos miesto gatvėse ir išvežti atliekas ne mažiau kaip 38 t ir ne daugiau kaip 60 t išfrezuoto asfaltbetonio į UAB „Utenos komunalininkas" teritoriją atstumu iki 5 km. Išdauža išfrezuojama ne mažesniu kaip 5 cm gyliu. Taisomos išdaužos išfrezuotos sienelės turi būti vertikalios. Išfrezavus išdaužos dugnas išvalomas pašalinant dulkes bei drėgmę. Išdaužų išfrezuoti kraštai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija arba bitumu, kurio temperatūra ne mažesnė 120° C. Išdaužų užpildymui naudojamas asfalto mišinys AC 11 VN, kurio temperatūra t>130° C. Panaudoti stambesnės frakcijos asfaltbetonio neleidžiama. Asfaltbetonio sluoksnis sutankinamas volu. Užtaisytų išdaužų siūlės per 5 dienas užpilamos karštu bitumu.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Užsakovo Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – 2017 m. rugpjūčio 16 d.
Rangovas Darbus pradeda ne vėliau kaip 5 (penktą) darbo dieną nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir dirba nepertraukiamai, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. liepos 15 d.

II Pirkimo objekto dalis – ,,Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymas Utenos rajono seniūnijų keliuose (gatvėse)".
Pagrindiniai darbai (II pirkimo objekto daliai):
1.1. Išfrezuojama freza ne mažiau kaip 900 m2 ir ne daugiau kaip 1200 m2 asfaltbetonio dangos išdaužų gatvėse:
1.1.1. Daugailių sen. - ne mažiau kaip 65 m2 ir ne daugiau kaip 87 m2;
1.1.2. Kuktiškių sen. - ne mažiau kaip 68 m2 ir ne daugiau kaip 91 m2;
1.1.3. Leliūnų sen. - ne mažiau kaip 140 m2 ir ne daugiau kaip 187 m2;
1.1.4. Saldutiškio sen. - ne mažiau kaip 61 m2 ir ne daugiau kaip 81 m2;
1.1.5. Sudeikių sen. - ne mažiau kaip 86 m2 ir ne daugiau kaip 114 m2;
1.1.6. Tauragnų sen. - ne mažiau kaip 68 m2 ir ne daugiau kaip 91 m2;
1.1.7. Utenos sen. - ne mažiau kaip 195 m2 ir ne daugiau kaip 260 m2;
1.1.8. Užpalių sen. - ne mažiau kaip 114 m2 ir ne daugiau kaip 152 m2;
1.1.9. Vyžuonų sen. - ne mažiau kaip 103 m2 ir ne daugiau kaip 137 m2.
1.2. Išdauža išfrezuojama ne mažesniu kaip 5 cm gyliu. Taisomos išdaužos išfrezuotos sienelės turi būti vertikalios.
1.3. Išfrezavus išdaužos dugnas išvalomas pašalinant dulkes bei drėgmę.
1.4. Išdaužų išfrezuoti kraštai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija arba bitumu, kurio temperatūra ne mažesnė 120° C.
1.5. Išdaužų užpildymui naudojamas asfalto mišinys AC 11 VN , kurio temperatūra t>130° C. Panaudoti stambesnės frakcijos asfaltbetonio neleidžiama.
1.6. Asfaltbetonio sluoksnis sutankinamas volu.
1.7. Užtaisytų išdaužų siūlės per 5 dienas užpilamos karštu bitumu.
Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai (II pirkimo objekto daliai) yra:
1.8. Išfrezuotas asfaltbetonis Rangovo/Subrangovo transportu išvežamas į Užsakovo nurodytą vietą, bet ne toliau 5 km nuo darbo vietos. Išfrezuotas asfaltbetonis bus panaudojamas duobėms užpilti.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Užsakovo Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – 2017 m. rugpjūčio 18 d.
Rangovas Darbus pradeda ne vėliau kaip 5 (penktą) darbo dieną nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir dirba nepertraukiamai iki 2017 m. liepos 18 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas:
I pirkimo objekto daliai - UAB „Melingos keliai"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:167600971, Vilniaus g. 102, Molėtai, LT-33114.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 29.100,00 EUR su PVM, 24.049,59 be PVM , PVM sudaro 5.050.41 Eur, 1 m2 įkainis 19,40 Eur su PVM.
II pirkimo objekto daliai – UAB „Alsuva"
II.4. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183811081, Lanko g. 11, Utena, LT-28135.
II.5. Numatoma bendra sutarties vertė – 26.325,00 EUR su PVM, 21.756,20 be PVM , PVM sudaro 4.568,80 Eur, 1 m2 įkainis 29,25 Eur su PVM.

Bendra pasiūlymo kaina buvo naudojama tik pasiūlymų vertinimui, į Sutartį bus įrašomos Perkančiosios organizacijos planuojamos lėšos ir 1 m2 užtaisytų asfaltbetonio dangos išdaužų įkainis.

Pastaba:
Atsižvelgiant į tai, kad viešojo pirkimo „Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymas Utenos miesto gatvėse ir Utenos rajono seniūnijų keliuose (gatvėse)" Dalyvis UAB „Melingos keliai", kuris buvo nustatytas laimėtoju dėl I pirkimo objekto dalies „Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymas Utenos miesto gatvėse" atsisakė sudaryti sutartį siūloma sudaryti pirkimo sutartį viešojo pirkimo dalyviui, kurio pasiūlymas yra priimtinas Perkančiajai organizacijai ir kuris pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po viešojo pirkimo dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį", t.y. Dalyviui UAB "Alsuva", kurio bendra pasiūlymo kaina I pirkimo objekto daliai- 36.300,00 Eur su PVM, 30.000,00 be PVM, PVM sudaro 6.300,00 Eur.

II.6. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-04-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Keltuvų (liftų), pakėlimo įrengimų ir laiptų kopėjų neįgaliesiems eksploatavimo, priežiūros ir remonto paslaugos
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A1 – „Priežiūros ir remonto paslaugos", kodui – 50750000-7 Liftų priežiūros paslaugos. (A1).
I pirkimo objekto dalis:
Mobilaus užkopėjo laiptais (laiptų kopiklio) neįgaliesiems priežiūros ir remonto paslaugos. Patikrinti mobilaus užkopėjo laiptais valdymo aparatų funkcionavimą, jungties vientisumą ir jos darbinę būklę, avarinio išjungimo mygtuko veikimą, pakeisti susidėvėjusias smulkias priežiūrai reikalingas detales.
Daugiau informacijos pridedamoje techninėje specifikacijoje.
Per metus 1 kartą planuojama atlikti priežiūros ir remonto paslaugas - 5 užkopėjams laiptais.
II pirkimo objekto dalis:
Lubinio keltuvo į/iš vežimėlio neįgaliesiems priežiūros ir remonto paslaugos. Patikrinti lubinio keltuvo valdymo aparatų funkcionavimą. Patikrinti ar nėra matomų prietaiso pažeidimų, ar nesusidėvėjęs variklio diržas, pakeisti susidėvėjusias smulkias priežiūrai reikalingas detales.
Daugiau informacijos pridedamoje techninėje specifikacijoje.
Per metus 1 kartą planuojama atlikti priežiūros ir remonto paslaugas – 1 lubiniam keltuvui.
Sutarties pradžia – Sutarties pasirašymo diena.
Sutarties pabaiga – po 36 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos.
Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena.
Paslaugos teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Keltuvų (liftų), pakėlimo įrengimų ir laiptų kopėjų neįgaliesiems eksploatavimo, priežiūros ir remonto paslaugos
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Rol-automatikas", įmonės kodas: 300074402, adresas: Savanorių 66-310, 44175 Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė:

I pirkimo objekto dalies kaina neturi viršyti 2.000,00 Eur su PVM (1.653,00 Eur be PVM, 347 Eur PVM vertė).
II pirkimo objekto dalies kaina neturi viršyti 1.000,00 Eur su PVM (827,00 Eur be PVM, 173,00 Eur PVM vertė).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-04-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Fotodrobė, BVPŽ kodas – 37000000-8 Meno dirbiniai, kūriniai, paveikslai (370).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas - prekės – 1 vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Fotodrobės pirkimas:
1.1. Dydis 49x79 cm;
1.2. Fotodrobė – 1 vnt.
Prekę pateikti iki 2017 m. balandžio 15 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Fotodrobė, BVPŽ kodas – 37000000-8 Meno dirbiniai, kūriniai, paveikslai (370).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Audronė Petruškevičienė individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (21.12)-21.1-3221 (2010-08-26), įmonės kodas: 47305230459, adresas: Maironio g. 4, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 43,00 EUR (PVM netaikomas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-04-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pastato, adresu K. Ladygos g. 20, Utena, šildymo sistemos avariniai remonto darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45232141-2 „Šildymo darbai" (45.23).
Perkama pastato šildymo sistemos remontas, nustatant nesandarios pastato šildymo sistemos priežastį (nešyla antro aukšto radiatoriai).
1. Pagrindiniai darbai kuriuos turi atlikti rangovas:
1. Šildymo sistemos vamzdynų hidraulinis bandymas.
2. Atskirų vietų šildymo sistemos magistralinių vamzdynų po grindimis keitimas, šilumos izoliacijos nuėmimas ir uždėjimas - 15 m ±1 m.
3. Šildymo sistemos užpildymas ir radiatorių nuorinimas.
2. Nepagrindiniai (pagalbiniai) darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai, yra:
1. Atskirų plotų grindų išardymas ir atstatymas – 12 m2 ±1 m2
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Rangovas Darbus pradeda nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia per 2 savaites nuo žodinės sutarties sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Pastato, adresu K. Ladygos g. 20, Utena, šildymo sistemos avariniai remonto darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ligaja", įm.kodas: 183697076, adresas: Žvalgų g. 8, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 980,00 Eur, PVM sudaro 205,80 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

2017-04-06

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Statybą reglamentuojančių teisės aktų naujovės", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Seminaras „Statybą reglamentuojančių teisės aktų naujovės". Seminaro metu bus apžvelgta:
1.Nauja Statybos įstatymo redakcija;
2. Nauji statybos techniniai reglamentai:
• STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai";
• STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas";
• STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė";
• STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas;
• STR 1.03.04:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija";
• STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas";
• STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra".
Sutartis sudaroma žodžiu.
Objekto apimtys:
1. Dalyvių skaičius – 2.
Seminaras vyks 2017 m. balandžio 12 d., Utenoje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Statybą reglamentuojančių teisės aktų naujovės", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ekonomikos mokymo centras", įmonės kodas: 120454883, adresas: Kalvų g. 28, Riešės km., Vilnius.
II.3. Fiksuota kaina vienam dalyviui: 85,00 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 170,00 EUR (PVM netaikomas).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-04-05

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo reforma", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Seminaras „Biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo reforma". Seminaro tema:
1. Pereinamasis laikotarpis prieš taikant Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą. Darbo sutarčių keitimas.
2. Pareigybių lygių nustatymas. Rekomendacijos dėl pareigybių sąrašo sudarymo, dokumentų pavyzdžiai.;
3. Biudžetinių įstaigų grupės ir pareigybių grupės. Išsilavinimo, įgyto iki 1995 metų pripažinimas. Profesinės patirties sąvoka, darbo stažo sąvoka. Atskirų darbuotojų kategorijos, jų priskyrimas, kitų teisės aktų taikymas.
4. Pareigybių sąrašo parengimas ir tvirtinimas. Darbuotojų pareigybių aprašymų parengimas. Pavyzdiniai dokumentai.
5. Pareiginė alga: bazinis dydis, pastovioji dalis, kintamoji dalis. Darbo apmokėjimo sistemos nustatymas, pavyzdiniai dokumentai.
6. Atskirų darbuotojų grupių (vadovaujančių darbuotojų, specialistų, kvalifikuotų darbuotojų, mokytojų ir kitą panašią veiklą vykdančių darbuotojų, kultūros darbuotojų ir pan. darbuotojų) darbo apmokėjimo dydžių perskaičiavimas ir nustatymas. Kitų teisės aktų dėl darbuotojų kvalifikacijos pripažinimo taikymas. Darbuotojų atstovų dalyvavimas nustatant naują darbo apmokėjimo sistemą.
7. Kitos išmokos pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą.
8. Darbo užmokesčio ir kitų išmokų apmokestinimas.
9. Skaičiavimo klaidų, neteisingo teisės aktų pritaikymo teisinės pasekmės.
10. Darbuotojų vertinimo sąlygų nustatymas, metinės užduotys darbuotojams, dokumentų pavyzdžiai.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Objekto apimtys:
1. Dalyvių skaičius – 2.
Seminaras vyks 2017 m. balandžio 7 d., Utenoje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo reforma", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13, 32 kab., Šiauliai.
II.3. Fiksuota kaina vienam dalyviui: 52,50 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 210,00 EUR (vertė be PVM 173,55 EUR, PVM sudaro 36,45 EUR).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-04-05

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras savivaldybių tarybų nariams, BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Seminaras savivaldybių tarybų nariams. Seminaro temos:
1.Bendravimas su žiniasklaida:
• Informacija aplink mus ir mumyse. 21 – ojo amžiaus galimybės, paradoksai ir grėsmės;
• Praktinės užduotys, mokančios sėkmingo bendravimo su žiniasklaida pagrindų;
• Bendravimas su žurnalistais, patekus į skandalingą situaciją;
• Krizių komunikacijos pagrindai, užduotys. Nemaloniems klausimams – išmintingi atsakymai.
2. Asmeninis efektyvumas bendravime;
3. Etiketas darbe.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 1.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras savivaldybių tarybų nariams, BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava", įmonės kodas: 152054598, adresas: Maironio g. 22, Druskininkai.
II.3. Fiksuota kaina vienam dalyviui 130,00 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 130,00 EUR (PVM netaikomas).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-04-05

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras, skirtas savivaldybių socialinės paramos skyrių darbuotojams, BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Seminaras, skirtas savivaldybių socialinės paramos skyrių darbuotojams. Seminaro temos:
1.Darbo su šeima ypatumai:
• Darbo su šeima teisinis reguliavimas: esami ir numatomi pokyčiai;
• Darbo su šeima tvarkos įgyvendinimas praktikoje. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Geroji patirtis.
• Darbas su konfliktiniais klientais, galimi sprendimo būdai;
• Darbo su šeima atvejo vadyba, praktinės užduotys.
2.Sudėtingų situacijų ir konfliktų valdymas:
• Pozityvus mąstymas ir teisingų nuostatų nauda;
• Bendravimas – kada jis sėkmingas?
• „You appeal" modulis bendravime: svarbiausi veiksniai;
• Konfliktų valdymas, konkrečių situacijų analizė.
Objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 2.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras, skirtas savivaldybių socialinės paramos skyrių darbuotojams, BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava", įmonės kodas: 152054598, adresas: Maironio g. 22, Druskininkai.
II.3. Fiksuota kaina vienam dalyviui 130,00 EUR.

II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 260,00 EUR (PVM netaikomas).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-04-04

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Konsultacinis seminaras „Viešųjų pirkimų konferencija 2017 m.".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24)
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Konferencijos temos:
Viešųjų pirkimų tendencijos 2017 m.: ko laukti iš naujojo Viešųjų pirkimų įstatymo?
ES viešųjų pirkimų reguliavimo naujovės: kur linksta praktika?
Viešųjų pirkimų sutarčių keitimas.
Viešųjų pirkimų sutarčių nutraukimas.
Sunkumai, su kuriais susiduria Estija, įgyvendindama viešųjų pirkimų direktyvą.
Europos Komisijos požiūris: kokiais atvejais konkuruojančių tiekėjų jungtiniai pasiūlymai gali riboti konkurenciją?
Į kokius esminius kriterijus būtina atsižvelgti vertinant, ar nėra rizikos teikti jungtinį pasiūlymą kartu su konkuruojančiu tiekėju?
Europos šalių praktika vertinant jungtinius konkuruojančių tiekėjų pasiūlymus.
Perkančiųjų organizacijų civilinės atsakomybės iki sutartiniuose santykiuose problematika Lietuvoje.
Viešieji pirkimai iš aukščiausios audito institucijos perspektyvos.
Kova su karteliais ir korupcija viešuosiuose pirkimuose: KT, STT ir VPT bendradarbiavimo modelio sukūrimas.
Dažniausiai pasitaikančios klaidos vandentvarkos ir atliekų tvarkymo projektų pirkimuose ir jų pasekmės.
Dalyvių skaičius – 1.
Paslaugą suteikti iki 2017 m. balandžio 12 d. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Konsultacinis seminaras „Viešųjų pirkimų konferencija 2017 m.".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Mokesčių srautas", įm.kodas: 124388313, adresas: Sėlių g. 33/2, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 115,43 Eur, PVM sudaro 24,24 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-04-04

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Teritorijų planavimo teisinio reguliavimo naujovės 2017 m.: pagrindinės procedūros ir reikalavimai bei jų praktinis įgyvendinimas", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Seminaro programa:
1. Naujausi teritorijų planavimo pakeitimai 2017 m.;
2. Teritorijų planavimo dokumentų Sistema nuo 2017 m.;
3. Teritorijų planavimo dokumentų rūšys, ypatybės, rengimo rekomendacijos;
4. Teritorijų planavimo procesas: viešinimas ir praktikoje dažniausiai kylančios problemos;
5. Teritorijų planavimo valstybinė kontrolė, priežiūra ir aktualiausi sprendimai 2017 m.;
6. Specialiojo ir kompleksinio teritorijų planavimo reguliavimas;
7. Valstybei svarbių projektų teritorijų planavimas;
8. Žemėtvarkos planavimo dokumentai;
9. Ginčų sprendimas teritorijų planavimo proceso metu;
10. Visuomenės (viešojo) intereso gynimas planuojant teritorijas;
11. Aktuali teismų praktika teritorijų planavimo klausimais
Dalyvių skaičius – 2.
Seminaras vyks 2017 m. kovo 29 d., Vilniuje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Teritorijų planavimo teisinio reguliavimo naujovės 2017 m.: pagrindinės procedūros ir reikalavimai bei jų praktinis įgyvendinimas", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: MB „Katsu", įmonės kodas: 302704180, adresas: Sėlių g. 33, Vilnius.
II.3. Fiksuota kaina vienam dalyviui 121,00 EUR.

II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 242,00 EUR su PVM (vertė be PVM 200,00 EUR, PVM sudaro 42,00 EUR).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-04-04

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Nutarimas administracinio nusižengimo byloje blankai (identifikavimo kodas 01721)", BVPŽ kodas - 22820000-4 Blankai (228).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1.1.Popieriaus, neutralaus ultravioletiniuose spinduliuose (nešvytinčio), gramatūra nuo 55 g/m2 iki 80 g/m2.
1.2.Dokumento blanko techniniai duomenys:
1.2.1.Matmenys 210 × 297 mm.
1.2.2.Dokumento blanko spausdinimas – vienpusis.
1.2.3.Spalvingumas – 3 spalvos.
1.2.4.Dokumento blanko komplektas susidės iš keturių lapų, popierius savaiminio kopijavimo; komplekto kiekvienas lapas bus numeruojamas tuo pačiu numeriu.
1.2.5.Dažų spalvos bus nurodytos patvirtinus Administracinio nusižengimo protokolo blanko (identifikavimo kodas 01721) grafinį projektą.
2.PRIVALOMOS TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS
2.1.Popierius neutralus ultravioletiniuose spinduliuose (nešvyti) – su įterptais į masę pluoštais, matomais ir nematomais, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose. Spauda – iškilioji (naudojama numeravimui).
2.2.Grafinės apsaugos priemonės:
2.2.1.Apsauginiai tinkleliai.
2.2.2.Giljošai.
2.2.3.Mikrotekstas – pozityvinis.
Kiekis – 20 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: „Nutarimas administracinio nusižengimo byloje blankai (identifikavimo kodas 01721)", BVPŽ kodas - 22820000-4 Blankai (228).

II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Lodvila" įmonės kodas: 110753474, adresas: Sėlių g. 3A, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 774,40 EUR su PVM (640,00 EUR be PVM, PVM sudaro 134,40 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-04-04

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rėminimo paslaugos, BVPŽ kodas - 79961350-6 Foto salonų paslaugos, 27 Kitos paslaugos (B 27).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas - paslaugos – 1 vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Fotodrobės įrėminimas:
1.1. Aliuminio profilio rėmas;
1.2. Dydis 49x59 cm;
1.3. Įrėminti 1 vnt.
Paslaugas suteikti iki 2017 m. balandžio 15 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Rėminimo paslaugos, BVPŽ kodas - 79961350-6 Foto salonų paslaugos, 27 Kitos paslaugos (B 27).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Audronė Petruškevičienė individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (21.12)-21.1-3221 (2010-08-26), įmonės kodas: 47305230459, adresas: Maironio g. 4, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 22,00EUR (PVM netaikomas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-04-04

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Administracinio nusižengimo protokolo blankai (identifikavimo kodas 01720), BVPŽ kodas - 22820000-4 Blankai (228).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo ojektą sudaro:
1.BLANKŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ TECHINIAI DUOMENYS
1.1.Popieriaus, neutralaus ultravioletiniuose spinduliuose (nešvytinčio), gramatūra nuo 55 g/m2 iki 80 g/m2.
1.2.Dokumento blanko techniniai duomenys:
1.2.1.Matmenys 210 × 297 mm.
1.2.2.Dokumento blanko spausdinimas – vienpusis.
1.2.3.Spalvingumas – 3 spalvos.
1.2.4.Dokumento blanko komplektas susidės iš aštuonių lapų: antro, ketvirto, šešto ir aštunto lapų popierius savaiminio kopijavimo; komplekto kiekvienas lapas bus numeruojamas tuo pačiu numeriu.
1.2.5.Dažų spalvos bus nurodytos patvirtinus Administracinio nusižengimo protokolo blanko (identifikavimo kodas 01720) grafinį projektą.
2.PRIVALOMOS TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS
2.1.Popierius neutralus ultravioletiniuose spinduliuose (nešvyti) – su įterptais į masę pluoštais, matomais ir nematomais, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose (pirmo, trečio, penkto ir septinto lapų).
2.2.Spauda – iškilioji (naudojama numeravimui).
2.3.Grafinės apsaugos priemonės:
1.1.1. Apsauginiai tinkleliai.
1.1.2. Giljošai.
1.1.3. Mikrotekstas – pozityvinis.
Kiekis – 100 vnt.
Detalesnė informacija pateikiama techninėje specifikacijoje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Administracinio nusižengimo protokolo blankai (identifikavimo kodas 01720), BVPŽ kodas - 22820000-4 Blankai (228).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Lodvila" įmonės kodas: 110753474, adresas: Sėlių g. 3A, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 1185,80 EUR su PVM (980,00 EUR be PVM, PVM sudaro 205,80 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-04-04

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Nutarimas dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas blankai (identifikavimo kodas 01722), BVPŽ kodas - 22820000-4 Blankai (228).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo ojektą sudaro:
1.BLANKŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ TECHINIAI DUOMENYS
1.1.Popieriaus, neutralaus ultravioletiniuose spinduliuose (nešvytinčio), gramatūra nuo 55 g/m2 iki 80 g/m2.
1.2.Dokumento blanko techniniai duomenys:
1.2.1.Matmenys 210 × 297 mm.
1.2.2.Dokumento blanko spausdinimas – vienpusis.
1.2.3.Spalvingumas – 3 spalvos.
1.2.4.Dokumento blanko komplektas susidės iš šešių lapų, popierius savaiminio kopijavimo; komplekto kiekvienas lapas bus numeruojamas tuo pačiu numeriu.
1.2.5.Dažų spalvos bus nurodytos patvirtinus Administracinio nusižengimo protokolo blanko (identifikavimo kodas 01722) grafinį projektą.
2.PRIVALOMOS TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS
2.1.Popierius neutralus ultravioletiniuose spinduliuose (nešvyti) – su įterptais į masę pluoštais, matomais ir nematomais, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose. Spauda – iškilioji (naudojama numeravimui).
2.2.Grafinės apsaugos priemonės:
2.3.1.Apsauginiai tinkleliai.
2.3.2.Giljošai.
2.3.3.Mikrotekstas – pozityvinis.
Kiekis – 100 vnt.
Detalesnė informacija pateikiama techninėje specifikacijoje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Nutarimas dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas blankai (identifikavimo kodas 01722), BVPŽ kodas - 22820000-4 Blankai (228).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Lodvila" įmonės kodas: 110753474, adresas: Sėlių g. 3A, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 1 113,20 EUR su PVM (920,00 EUR be PVM, PVM sudaro 193,20 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-04-04

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos, 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos (B17).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas - paslaugos – 1 vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro, meniu:
Salotos:
1.1. Salotos su anguso jautiena 5 porc.
2. Mocarellos salotos su chery pomidoriukais ir pesto padažu ne mažiau 4 porc. ir ne daugiau 5 porc.
2. Karšti patiekalai:
2.1. Perlinės vištienos krūtinėlė su špinatais ir daržovėmis 2 porc
2.2. Jaučio žandas su bulvių piurė ir daržovėmis 3 porc.
2.3. Anties krūtinėlė su parmezano sūriu krepšelyje pateiktomis daržovėmis 4 porc.
2.4. Kepta Aliaskinės rudagalvės menkės filė su cukinijų ir morkų keptais šiaudeliais ir bulvių piurė 3 porc
3. Kava ir arbata (ne mažiau nei 150 ml vienam asmeniui, kava ruošiama individualiai kiekvienam svečiui pagal pageidavimą) 10 vnt.
4. Desertas, kurio bendras svoris vienam asmeniui turi būti ne mažiau kaip 100 g. 10 porc.
Paslaugos teikiamos – 10 žmonių.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Maitinimo paslaugas suteikti 2017 m. kovo 31 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos, 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos (B17).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vyno pasaulis", įmonės kodas: 304097850, adresas: Basanavičiaus g. 55, Utena.
II.3. Fiksuota kaina vienam asmeniui 20,215 EUR.

II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 202,15 EUR (vertė be PVM 167,07 EUR, PVM sudaro 35,08 EUR).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-31

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos raj. Utenos tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. naudojimo ir priežiūros taisyklių koregavimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A12 Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugos, kodui – 71310000-4 ,,Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Perkančioji organizacija numato įsigyti Utenos rajono Utenos tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. naudojimo ir priežiūros taisyklių (1996 m. balandžio 22 d., patvirtintų Aplinkos apsaugos ministerijos hidrografinio tinklo tarnybos viršininko) koregavimo Paslaugą. Paslaugos tikslas – koreguoti 1996 m. balandžio 22 d. Aplinkos apsaugos ministerijos hidrografinio tinklo tarnybos viršininko patvirtintas Taisykles, kadangi 2015 m. buvo atlikta Utenos tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. hidroįtvaro statinių rekonstrukcija, po kurios pasikeitė dalies hidrotechninių statinių charakteristikos. Šis reikalavimas nustatytas Utenos rajono Utenos tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. naudojimo ir priežiūros taisyklių 1.6. punkte.
Pagrindiniai reikalavimai atliekant Paslaugas:
1. Taisyklių koregavimą atlikti vadovaujantis Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių (toliau – Tipinių) taisyklių (LAND 2-95), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo" reikalavimais;
2. Taisyklės turi atitikti Tipinių taisyklių formos pavyzdžio reikalavimus;
3. Vykdytojas turi pateikti Užsakovui suderintas ir patvirtintas Taisykles (5 egz.) įsiūtose bylose popieriniame variante. Taisyklės turi būti suderintos su Utenos rajono savivaldybės administracija, tvenkinio ir jo hidrotechnikos statinių savininkais, vandens naudotojais. Taisyklės turi būti patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros.
Vieta – Utenos rajono savivaldybė, Utenos seniūnija, Vestuvių gatvė.
Sutarties pradžia – Užsakovo Sutarties užregistravimo dokumentų valdymo sistemoje diena. Sutartis sudaroma 11 mėnesių laikotarpiui, jos trukmę skaičiuojant nuo Sutarties pradžios.
Paslaugų atlikimo terminas – 10 mėn. nuo Sutarties pradžios.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos raj. Utenos tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. naudojimo ir priežiūros taisyklių koregavimo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Nitora", įm. k. 147695360, M. Grigonio g. 15, Vaivadų k., 38447 Panevėžio raj. sav.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2 400,00 (du tūkstančiai keturi šimtai eurų, 00 ct) be PVM. P. Maskaliovo įmonė „Nitora" yra ne PVM mokėtoja.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei tiekėjo pasiūlytų paslaugų kaina yra mažiausia.

2017-03-30

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų atstovams, BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų atstovams. Mokymų tema:
1.Kokybės vadybos principai ir kokybės vadybos sistemos modelis;
2. Kokybės vadybos standarto ISO 9001:2015 reikalavimų interpretacija;
3. Veiklos planavimas, įvertinant organizacijos aplinką, rizikas, suinteresuotąsias šalis;
4. Procesų projektavimas, taikant procesinį ir rizika pagrįstą požiūrį;
5. Procesų tobulinimo ir efektyvumo didinimo būdai;
6. Esamos kokybės vadybos sistemos tobulinimas ir parengimas sertifikavimui pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Objekto apimtys:
1. Dalyvių skaičius – 2.
Seminaras vyks 2017 m. kovo 30 d., Vilniuje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų atstovams, BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Auk", įmonės kodas: 302547398, adresas: Žirmūnų g. 68, Vilnius.
II.3. Fiksuota kaina vienam dalyviui 70,00 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 140,00EUR (PVM netaikomas).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-29

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vertikalių žaliuzių remontas, BVPŽ kodas - 45421143-8 Žaliuzių montavimo darbai (45.42).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – darbai - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Susidėvėjusių plastmasinių detalių keitimas;
2. Audinio juostų ilgio keitimas (sutrumpinimas) pritaikant žaliuzes į lango nišą;
3. Audinio juostų plovimas, lyginimas;
4. Žaliuzių nuėmimas ir uždėjimas.
5. Kiekis – 3 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Darbus atlikti iki 2017 m. kovo 27 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vertikalių žaliuzių remontas, BVPŽ kodas - 45421143-8 Žaliuzių montavimo darbai (45.42).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Pas Jūratę" įmonės kodas: 183785455, adresas: Aušros g. 34, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 100,00 EUR su PVM (82,64 EUR be PVM, PVM sudaro 17,36 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-28

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Austa juosta.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 19000000-6 „Odos ir tekstilės gaminiai, plastiko ir gumos reikmenys" (190).
Pirkimo objektą sudaro:
Numatoma pirkti austos juostos - 5 vnt;
1. Su užrašu „Jubiliejaus proga".
2. Austa iš medvilnės/akrilo siūlų.
3. Lietuvių tautiniais motyvais.
4. Ilgis ne mažiau 2,40 m ir ne daugiau 2,60 m.
5. Plotis ne mažiau 0,10 m. ne daugiau 0,13 m.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų, nuo sutarties sudarymo dienos.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Austa juosta.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Universalinė parduotuvė, UAB Utenos prekyba" kodas: 183738929, adresas: J. Basanavičiaus g. 53, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 47,85 Eur, PVM sudaro 10,05 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Artezinių gręžinių likvidavimo darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45112400-9 Kasimo darbai.
Artezinių gręžinių likvidavimo darbai – pirkimo objektas išskiriamas į 5 pirkimo objekto dalis:
I pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 13672/2166 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.
II pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 14029/244 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.
III pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 19849/113 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.
IV pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 1938/2869 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.

V pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 12953/3211 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.
Darbų atlikimo terminas- 4 mėnesiai.
Sutartis galiojimo terminas – 6 mėnesiai.
I.3. Pirkimo objekto tipas: darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Artezinių gręžinių likvidavimo darbai:
I pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 13672/2166 likvidavimo darbai"
II pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 14029/244 likvidavimo darbai"
III pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 19849/113 likvidavimo darbai"
IV pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 1938/2869 likvidavimo darbai"
V pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 12953/3211 likvidavimo darbai"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Artva", įmonės kodas: 120404147, adresas: Eišiškių pl. 26, 02184 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė:
I pirkimo objekto dalis - 3.569,50 Eur su PVM (2.950,00 Eur be PVM, 619,50 Eur PVM vertė)
II pirkimo objekto dalis - 3.569,50 Eur su PVM (2.950,00 Eur be PVM, 619,50 Eur PVM vertė)
III pirkimo objekto dalis - 3.593,70 Eur su PVM (2.970,00 Eur be PVM, 623,70 Eur PVM vertė)
IV pirkimo objekto dalis - 3.593,70 Eur su PVM (2.970,00 Eur be PVM, 623,70 Eur PVM vertė)
V pirkimo objekto dalis - 3.593,70 Eur su PVM (2.970,00 Eur be PVM, 623,70 Eur PVM vertė)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-03-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Artezinių gręžinių likvidavimo darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45112400-9 Kasimo darbai.
Artezinių gręžinių likvidavimo darbai – pirkimo objektas išskiriamas į 5 pirkimo objekto dalis:
I pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 13672/2166 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.
II pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 14029/244 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.
III pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 19849/113 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.
IV pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 1938/2869 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.

V pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 12953/3211 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.
Darbų atlikimo terminas- 4 mėnesiai.
Sutartis galiojimo terminas – 6 mėnesiai.
I.3. Pirkimo objekto tipas: darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Artezinių gręžinių likvidavimo darbai:
I pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 13672/2166 likvidavimo darbai"
II pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 14029/244 likvidavimo darbai"
III pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 19849/113 likvidavimo darbai"
IV pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 1938/2869 likvidavimo darbai"
V pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 12953/3211 likvidavimo darbai"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Artva", įmonės kodas: 120404147, adresas: Eišiškių pl. 26, 02184 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė:
I pirkimo objekto dalis - 3.569,50 Eur su PVM (2.950,00 Eur be PVM, 619,50 Eur PVM vertė)
II pirkimo objekto dalis - 3.569,50 Eur su PVM (2.950,00 Eur be PVM, 619,50 Eur PVM vertė)
III pirkimo objekto dalis - 3.593,70 Eur su PVM (2.970,00 Eur be PVM, 623,70 Eur PVM vertė)
IV pirkimo objekto dalis - 3.593,70 Eur su PVM (2.970,00 Eur be PVM, 623,70 Eur PVM vertė)
V pirkimo objekto dalis - 3.593,70 Eur su PVM (2.970,00 Eur be PVM, 623,70 Eur PVM vertė)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-03-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Medžių ir krūmų sodinukų pirkimas Utenos rajono kaimo seniūnijoms 2017 m.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 03121100-6 Gyvi augalai, svogūnėliai, šakniavaisiai, auginiai ir ūgliai.
Ne daugiau kaip 149 vnt. medelių ir krūmų:
1. Tuja vakarinė „SMARAGD" arba lygiavertė- ne daugiau kaip 67
2. Pušis kalninė arba lygiavertė – ne daugiau kaip 18
3. Japoninė lanksva „Goldflame" arba lygiavertė - ne daugiau kaip 32
4. Lanksva pilkoji „GIOLDEN PRINCESS" arba lygiavertė - ne daugiau kaip 14
5. Pušis juodoji arba lygiavertė- 7
6. Putinialapis pūslenis arba lygiavertis - 2
7. Akacija baltažiedė arba lygiavertė - 3
8. Žvynuotasis kadagys BLUE star arba lygiavertis - 5
9. Kukmedis (Fastigiata) arba lygiavertis - 1
Kokybiškus medžių ir krūmų sodinukus priima Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijos. Seniūnijos seniūnas atsako už medžių ir krūmų sodinukų pasodinimą į numatytas vietas bei priežiūrą po pasodinimo. Pardavėjas atsako už medžių ir krūmų sodinukų kokybę (aukštį, kokybišką šaknų sistemą, augalų ligų ir kenkėjų nebuvimą) Pirkėjui pasiimant augalus iš Pardavėjo (medžių ir krūmų sodinukus pasiima Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus darbuotojas). Pardavėjui pasiūlius sodinukus su sužalota šaknų sistema, su augalo rūšiai nebūdingais požymiais Pirkėjas gali atsisakyti šių sodinukų ir reikalauti pakeisti kokybiškais. Pardavėjas privalo medžių ir krūmų sodinukų pervežimui pateikti tarą supakavimui.
Numatomi prekių pirkimo terminai: medžių ir krūmų sodinukus įsigyti ne vėliau kaip balandžio 20 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Medžių ir krūmų sodinukų pirkimas Utenos rajono kaimo seniūnijoms 2017 m.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VĮ Kauno miškų urėdija; įmonės kodas: 159986516; Adresas: Romainių g. 2, 47327 Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 792,00 Eur su PVM (654,55 Eur be PVM, 137,45 Eur PVM vertė)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-03-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mobilus spausdintuvas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 30200000-1 Kompiuterinė įranga ir reikmenys (302)
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt.
Perkama mobilus spausdintuvas, atitinkantis sekančius parametrus:
1. Spausdinimo technologija – šiluminė.
2. Maksimalus popieriaus formatas – A4.
3. Spausdinimo greitis – ne mažiau 8 ppm.
4. Spausdintuvo plotis - ne daugiau kaip 255 mm.
5. Spausdintuvo aukštis - ne daugiau kaip 55 mm.
6. Palaikomi popieriaus dydžiai - A5 (5.83" x 8.27" / 148 x 210 mm), A4 (8.27" x 11.69" / 210 x 297 mm), Letter (8.5" x 11" / 216 x 279 mm), Legal (8.5" x 14" / 216 x 356 mm).
7. Baterija - Talpa ne mažiau kaip 1750 mAh, 10.8 V. Įkrovimo laikas iki 3 valandų nuo 0% (100 % pakrauta baterija galimybė išspausdinti iki 600 puslapių).
8. Pakrovėjas - maitinimo šaltinis AC (15V.
9. Mašininis pakrovėjas - 12 V (DC.
10. Kabeliai – USB.
11. Atmintis (standartinė) - Ne mažiau kaip 32 MB.
12. Flash atmintis - Ne mažiau kaip 6 MB.
13. Skiriamoji spausdinimo geba - ne mažiau kaip 200 x 200 dpi.
14. Jungtys - USB 2.0 (High speed), mini-B, Peripheal.
15. Emuliacijos - 4 komandų (ESRK / P_P, ESRK / P_B, Raster_P P-Touch).
16. Suderinamos operacinės sistemos - Windows - Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, Mac OSX - v10.8/10.9/10.10, Linux - Redhat, Debian.
17. Tvarkyklės - Pridedamas kompaktinis diskas.
18. Garantija – ne mažiau 1 metai.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mobilus spausdintuvas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Firma „Džiuma", įm.kodas: 183799437, adresas: Žemaitės g. 33C, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 498,35 Eur be PVM, PVM sudaro 104,65 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų prekių kaina yra mažiausia.

2017-03-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbų techninės priežiūros paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A12 Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugos, kodui – 71247000-1 ,,Statybos darbų priežiūra".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas skaidomas į 4 atskiras pirkimo objekto dalis, kiekvienai iš jų bus sudaroma atskira paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis. Perkančioji organizacija numato įsigyti melioracijos griovių remonto darbų techninės priežiūros paslaugas.
Objektų techninę dokumentaciją sudaro:
1. „Drenažo sistemos Nr.34 Šeimyniškių k. Sudeikių sen., Utenos raj. remonto darbai" techninis darbo projektas;
2. „Utenos rajono Antalgės k. v. dalies melioracijos griovių G-2, „Dėlinės up." ir juose esančių statinių remonto darbai" techninis darbo projektas;
3. „Utenos rajono Antalgės k. v. dalies Ringio up. ir Ešerinio up. melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai" techninis darbo projektas;
4. „Utenos rajono melioracijos griovių V-2, V-2-2-1, V-2-2-3, Versmyno up., V-2-2-5, V-2-2, Gr. Nr.2 ir juose esančių statinių remonto darbai" techninis darbo projektas.
Techninės priežiūros paslaugos tikslas yra suteikti kvalifikuotą profesionalią techninę pagalbą ir užtikrinti, kad vykdomi ir atlikti darbai atitiktų patvirtintą projektą, darbų sutarties reikalavimus, atitinkamų įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimus.
Teikdamas techninės priežiūros paslaugas, Paslaugų teikėjas bus atsakingas už atliekamų darbų, tiekiamų medžiagų kontrolę bei jų atitikimą projekto reikalavimams. Paslaugų teikėjas turės vykdyti techninės priežiūros funkcijas, vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai" bei sutarties su Užsakovu sąlygomis.
Techninės priežiūros paslaugos bus teikiamos remonto darbų vykdymo metu: paslaugos turi būti pradėtos po Sutarties įsiteisėjimo bei statybos darbų pražios ir teikiamos ne trumpiau nei iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.
I.2.2. Paslaugą atlikti per 5 mėnesius nuo Sutarties įregistravimo dienos Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje ,,Kontora".
I.2.3. Sutartis galioja 6 mėnesius, jos trukmę skaičiuojant nuo Sutarties Užsakovo registravimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos. Sutartis gali būti įvykdyta ir anksčiau nustatyto termino.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbų techninės priežiūros paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Inžinerinis projektavimas", įm. k. 3223973140, Žemynos g. 43-42, 06128 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė:
1-ai pirkimo objekto daliai - 200,00 (du šimtai eurų, 00 ct) su PVM;
2-ai pirkimo objekto daliai - 180,00 (vienas šimtas aštuoniasdešimt eurų, 00 ct) su PVM;
3-ai pirkimo objekto daliai - 450,00 (keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct) su PVM;
4-ai pirkimo objekto daliai - 270,00 (du šimtai septyniasdešimt eurų, 00 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei tiekėjo pasiūlytų paslaugų kaina yra mažiausia.

2017-03-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Buitinė technika, BVPŽ kodas - 39700000-9 Buities ir elektros prekės (397).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Kokteilinė, 1 vnt.:
1.1. Galingumas 800 W;
1.2. Stiklinis korpusas;
1.3. Indo talpa 1,5 ltr.;
1.4. Impulsinis rėžimas, greičio reguliavimas;
1.5. Nerūdijančio plieno smulkinimo peiliukai;
1.6. Garantija 24 mėn.;
2. Virdulys, 1 vnt.:
2.1. Tipas – metaliniai;
2.2. Galia 2200 W;
2.3. Talpa 1,5 l;
2.4. Spalva: nerūdijančio plieno;
2.5. 360° sukamasis pagrindas be laidų;
2.6. Išimamas nuovirų filtras;
2.7. Automatinis išsijungimas;
2.8. Garantija 24 mėn.
3. Įmontuojama indaplovė, 1 vnt.:
3.1. Plotis 45 cm;
3.2. Inverterinis variklis
3.3. El. sąnaudos ne mažiau A+;
3.4. Talpa 9 komplektai;
3.5. Elektroninis valdymas mygtukais;
3.6. Ekranėlis;
3.7. Ne mažiau 5 programos: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco 50°, Glass 45°, PRO 70°
3.8. Indikatoriai: 2 spalvų šviesos signalas „Beam on floor";
3.9. Atidėta pradžia 1h-24h;
3.10. Skalavimo skysčio ir druskos trūkumo rodmenys;
3.11. Aqua control
3.12. Garantija 24 mėn.
4. Šaldytuvas, 1 vnt.:
4.1. Energijos sąnaudų klasė ne mažiau A++;
4.2. Matmenys (AxPxG): 174,5x59,5x63 cm;
4.3. Šaldytuvo talpa 194 l;
4.4. Šaldiklio talpa 109 l ;
4.5. Užšaldymo galingumas ne mažiau 4 kg/24 val;
4.6. LowFrost - 80% mažiau šerkšno šaldiklyje, lyginant su įprastiniu šaldikliu;
4.7. LED apšvietimas;
4.8. Automatinis atitirpinimas: šaldytuve;
4.9. Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 30 val.;
4.10. Garantija 24 mėn.
5. Mikrobangų krosnelė, 1 vnt.:
5.1. Talpa 21 ltr.
5.2. Galia 800W;
5.3. Baltos spalvos;
5.4. Ne mažiau 5 galingumo lygiai;
5.5. Vidaus apšvietimas.
5.6. Matmenys (AxPxG) cm: 28,7x48,5x42,2 cm;
5.7. Garantija 24 mėn.
6. Sumuštinių keptuvė, 1 vnt.:
6.1. Galia 750 W;
6.2. Nelimpantis paviršius;
6.3. Spalva: juoda/ nerūd. Plienas;
6.4. Ne mažiau 3 skirtingos plokštelės: sumuštiniams, vafliams ir grilius;
6.5. Indikacinė lemputė;
6.6. Garantija 24 mėn.
7. Skrudintuvas, 1 vnt.:
7.1. Galingumas 800 W
7.2. Riekučių skaičius 2 vnt.;
7.3. Padėklas trupiniams;
7.4. Korpusas: Nerūdijantis plienas, plastikas;
7.5. Funkcijos: atšildymas, bandelių šildymas, pašildymas;
7.6. Skrudinimo reguliavimas;
7.7. Automatinis išsijungimas
7.8. Garantija 24 mėn.
8. Mini orkaitė, 1 vnt.:
8.1. Orkaitės talpa 36 ltr.;
8.2. Galingumas 1500W;
8.3. Reguliuojamas termostatas: maks. temp. 320C
8.4. Ne mažiau 3 darbo rėžimai: viršutinis kaitinimas, apatinis kaitinimas, kombinuotas kaitinimas;
8.5. Laikmatis 90 minučių;
8.6. Funkcija automatinio atsijungimas;
8.7. Signalas gaminimo laiko pabaigos;
8.8. Komplektacija: skarda ir grotelės;
8.9. Reguliuojamas aukščio lygis skardos orkaitės viduje.
8.10. Garantija 24 mėn.
9. Indukcinė kaitlentė, 1 vnt.:
9.1. Indukcinė kaitinimo plokštė;
9.2. 2 kaitvietės (18 ir 14 cm / 1800 ir 1400 W);
9.3. Plotis 29 cm;
9.4. Be rėmelio;
9.5. Valdymas rankenėlėmis;
9.6. Garantija 24 mėn.
Prekes pristatyti iki 2017 m. balandžio 3 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Buitinė technika, BVPŽ kodas - 39700000-9 Buities ir elektros prekės (397).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikuvos prekyba", įmonės kodas: 284088150, adresas: Užpalių g. 81, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 1 177,65 EUR su PVM ( vertė be PVM 973,26 EUR, PVM sudaro 204,39 EUR).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Antspaudų vidinių pagalvėlių ir fotopolimerų pirkimas, BVPŽ kodas – 30192151-4 Antspaudų spaudai (301).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės-1 vnt.- į atskiras pirkimo objekto dalis skaidomas.
1 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2 pirkimo objekto dalis:
1. Spaudas PRINTER 10 8 mm x 25 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Spaudas PRINTER 40 57mm x 21 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 4 vnt.
3.Futliaras PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L52 20 mm x 30 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2. Spaudas PRINTER 10 8 mm x 25 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3. Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 3 vnt.
5 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L10 10 mm x 27 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2. Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 3 vnt.
3. Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
4. Vidinė pagalvėlė atspaudui 20 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 5 vnt.
5. Vidinė pagalvėlė atspaudui 30 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 5 vnt.
6 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 38x14 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 35 50mm x 30 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4. Fotopolimeras L30 47 mm x 18 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.

7 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 6 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4. Vidinė pagalvėlė atspaudui R40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 11 vnt.
8 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm –ne daugiau 10 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
9 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2. Vidinė pagalvėlė atspaudui 20 mm diametro - ne daugiau 3 vnt.
Spaudai turi atitikti LR antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės 2003-01-01 įstatymo 9 str. reikalavimus.
Pirkimo objekto apimtys:
1 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
2 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
3 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 15 vnt.
4 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 14 vnt.
5 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 16 vnt.
6 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
7 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 14 vnt.
8 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
9 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 13 vnt.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 9 pirkimo objekto dalis: Antspaudų vidinių pagalvėlių ir fotopolimerų pirkimas, BVPŽ kodas – 30192151-4 Antspaudų spaudai (301).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos Indra", įmonės kodas: 183746114, adresas: Maironio g. 12, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 50,00 EUR su PVM (vertė be PVM 41,32 EUR, PVM sudaro 8,68 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Transporto nuomos su vairuotoju (želdiniams atvežti) paslaugos
I.2. Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A2 – „Sausumos transporto paslaugos , įskaitant šarvuotų automobilių paslaugas, ir kurjerių paslaugos, išskyrus pašto transportą", kodui – 60180000-3 Krovininių transporto priemonių nuoma su vairuotoju. (A2).
Želdinių transportavimas nurodant 1 km kainą (ne daugiau nei 320 km). Į 1 km kainą įskaičiuoti visi su šia Paslauga susiję mokesčiai), nepriklausomai nuo praleisto kelionėje laiko.
Mašina turi būti tinkama želdinių (ne daugiau nei 149 vnt., galimas želdinių aukštis iki 1,6 m.) pervežimui, krovininė, dengta tentu.
Numatomi paslaugų pirkimo terminai: medžių ir krūmų sodinukus atvežti ne vėliau kaip iki balandžio 20 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Transporto nuomos su vairuotoju (želdiniams atvežti) paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos komunalininkas"; įmonės kodas: 183606952; Adresas: Rašės g. 4, 28197 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė neturi viršyti 232,32 Eur su PVM (192,00 Eur be PVM, 40,32 Eur PVM vertė). Paslaugos įkainis - 0,726 Eur su PVM (0,60 Eur be PVM, PVM suma – 0,126 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-03-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Suvenyrai – ženkliukai „Pasagėlė", BVPŽ kodas - BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt. – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Suvenyrai – ženkliukai „Pasagėlė":
1.Medžiaga: žalvaris auksuotas.
2. Ženkliuko dydis: aukštis ne mažiau 11 mm ir ne daugiau 12 mm, plotis ne mažiau 11 mm ir ne daugiau 12 mm.
3. Ženkliuko užsegimas „drugelis".
4.Ženkliuko įpakavimas: plastikinė dėžutė ne mažiau 30x30 mm, ne daugiau 31x31 mm.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 200 vnt.
2. Prekių pristatymo terminas – iki 2017 m. kovo 1 d. dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Suvenyrai – ženkliukai „Pasagėlė", BVPŽ kodas - BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Alpera", įmonės kodas: 124082035, adresas: Titnago g. 10, Vilnius.
II.3. Fiksuotas prekės vieneto kaina 9,68 EUR su PVM.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina: 1936,00 EUR su PVM ( vertė be PVM 1600,00 EUR, PVM sudaro 336,00 EUR).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Praktiniai mokymai „Viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos 2017 m. Preliminariųjų sutarčių privalumai", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Praktinių mokymų programa:
1. Viešojo pirkimo poreikio nustatymas;
2. Rinkos tyrimo būtinybė ir atlikimas;
3. Pirkimų planavimo ypatumai: vykdymas ir keitimas;
4. Pirkimo biudžeto keitimas pirkimo procedūros metu;
5. Konfidencialumas
6. Dokumentų ir informacijos (techninių specifikacijų, skelbimų, pasiūlymų, sutarčių, pirkimo suvestinių, planų, nepatikimų teikėjų ir kt.) viešinimo aktualijos ir problematika
7. Preliminariųjų sutarčių sudarymas
8. Preliminariosios sutarties taikymo galimybės, perkant sutartyje nenumatytas prekes ir paslaugas
9. Viešųjų pirkimų pažeidimų analizė ir patarimai, kaip jų išvengti
Seminaras vyks 2017 m. kovo 30 d., Vilniuje.
Sutartis sudaroma žodžiu
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Praktiniai mokymai „Viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos 2017 m. Preliminariųjų sutarčių privalumai", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Viešųjų pirkimų agentūra, įmonės kodas: 302648550, adresas: J. Galvydžio g. 3, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 100,00 EUR (ne PVM mokėtojas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Teritorijų planavimo teisinio reguliavimo naujovės 2017 m.: pagrindinės procedūros ir reikalavimai bei jų praktinis įgyvendinimas", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Mokymo paslaugos programa:
1. XVII LR Vyriausybės priemonių planas: pokyčių iššūkiai;
2. 2017-2020 metų švietimo prioritetai;
3. Tyrimų rezultatai pokyčių kontekste;
4. Ugdymo (si) kaitos projektavimas;
5. Į mokinio gerovę orientuotas mokyklos kūrimas;
6. Mokyklos valdymas kokybiškam ugdymui;
7. Etatinio mokytojų apmokėjimo link;
8. Diskusijos penkiose grupėse aukščiau nurodytų pranešimų temonis;
9. Mokyklų tinklo pertvarkos akcentai;
10. Mokyklų išorinio vertinimo kaitos gairės;
11. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) prasmės;
12. Mokyklų veiklos tobulinimas: patirtys ir perspektyva;
Seminaras vyks 2017 m. kovo 16-17 dienomis, Druskininkuose.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Teritorijų planavimo teisinio reguliavimo naujovės 2017 m.: pagrindinės procedūros ir reikalavimai bei jų praktinis įgyvendinimas", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: MB „Katsu", įmonės kodas: 302704180, adresas: Sėlių g. 33, Vilnius.
II.3. Fiksuota kaina vienam dalyviui 121,00 EUR.

II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 242,00 EUR su PVM (vertė be PVM 200,00 EUR, PVM sudaro 42,00 EUR).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vertikalių žaliuzių pirkimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 39515400-9 Žaliuzės.
Pirkimo ojektą sudaro:
1. Vertikalios žaliuzės langams – 5 vnt.:
1.1. Ne daugiau 22 m2.
1.2. Vertikalios žaliuzės su 89 mm pločio juostelėmis: sudarytos iš aliuminio baltos spalvos profilio, audinys impregnuotas, poliesteris, pralaidumas šviesai ne mažiau 9%, ne daugiau 22 %.
1.2.1. Juostos ilgis ne mažiau 170 cm ir ne daugiau 180 cm.
1.3. Vertikalios žaliuzės montuojamos į lango nišą.
1.4. Žaliuzės valdomos rankiniu būdu, reguliuojantis juostų pasisukimo kampą. Traukiant virvelę, vertikalios žaliuzės turi suvažiuoti tiek į dešinę, tiek į kairę pusę.
1.5. Audinio spalva derinama su Pirkėju.
1.6. Garantija ne mažiau 24 mėn.
1.7. Vertikalias žaliuzes pristatyti ir sumontuoti iki 2017 m. balandžio 29 d.
1.8. Žaliuzes sumontuoti adresu: Utenio a.4, Utena
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vertikalių žaliuzių pirkimas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Valdenė",
Įmonės kodas: 183691956, Adresas: Maironio g. 4, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 398,00 Eur su PVM (328,93 Eur be PVM, 69,07 PVM vertė).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-03-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Laikraščių prenumerata.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A15 -„Laikraščių prenumerata", kodui –50411000-9 „Prenumeratos paslaugos" (A15).
Pirkimo objektą sudaro:
1. Utenio laikraščio prenumerata.
2. Laikotarpiui – 9 mėnesiams.
3. Prenumeratos paslaugas suteikti adresu Aukštaičių 12, Sudeikių mstl., LT-28405 Utenos r. sav.
Paslaugos teikimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų, nuo sutarties sudarymo dienos.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Laikraščių prenumerata.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: „Utenos diena" įmonės kodas: 301537159, adresas: Maironio g. 34, Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 29,36, PVM sudaro 2,64 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2017-03-17

. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Duomenų perdavimo/ interneto SIM kortelė, BVPŽ kodas – 31712112-8 SIM kortelės (317).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas - prekės – 1 vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Duomenų perdavimo/ interneto SIM kortelė naujam abonentiniam numeriui, su nekintančiu (pastoviu) IP adresu, 10 GB interneto duomenų, į kainą įskaitytas ir pristatymas.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekės pristatymo terminas iki 2017 m. kovo 25 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Duomenų perdavimo/ interneto SIM kortelė, BVPŽ kodas – 31712112-8 SIM kortelės (317).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB Telia Lietuva, įmonės kodas: 121215434, adresas: Lvovo g. 25, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 8,40 EUR su PVM (vertė be PVM 6,94 EUR, PVM sudaro 1,46 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras švietimo padalinių vadovams „Švietimo architektūra ugdymo(si) paradigmų kaitoje", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Mokymo paslaugos programa:
1. XVII LR Vyriausybės priemonių planas: pokyčių iššūkiai;
2. 2017-2020 metų švietimo prioritetai;
3. Tyrimų rezultatai pokyčių kontekste;
4. Ugdymo (si) kaitos projektavimas;
5. Į mokinio gerovę orientuotas mokyklos kūrimas;
6. Mokyklos valdymas kokybiškam ugdymui;
7. Etatinio mokytojų apmokėjimo link;
8. Diskusijos penkiose grupėse aukščiau nurodytų pranešimų temonis;
9. Mokyklų tinklo pertvarkos akcentai;
10. Mokyklų išorinio vertinimo kaitos gairės;
11. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) prasmės;
12. Mokyklų veiklos tobulinimas: patirtys ir perspektyva;
Seminaras vyks 2017 m. kovo 16-17 dienomis, Druskininkuose.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras švietimo padalinių vadovams „Švietimo architektūra ugdymo(si) paradigmų kaitoje", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Švietimo ir mokslo ministerija, įmonės kodas: 188603091, adresas: A. Volano g. 2, Vilnius.
II.3. Fiksuota kaina vienam dalyviui 60,00 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 60,00EUR (PVM netaikomas).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Gandralizdžių perkėlimo, tvarkymo darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45262640-9 Aplinkos gerinimo darbai, priskiriamas papildomam kodui - 44144000-1 Stulpai.
Pagrindiniai darbai:
1. Šlapių k. 2, Kuktiškių sen. Pasitelkiant techniką, vietoje išvirtusio beržo su gandralizdžiu pastatyti gelžbetoninį stulpą ir įkelti naują, pagamintą gandralizdžio konstrukciją;
2. Sudeikių mstl., Sudeikių sen., pasitelkiant techniką pastatyti nugriuvusį gelžbetoninį stulpą ir įkelti naują pagamintą gandralizdžio konstrukciją.
Papildomi darbai: darbų metu susidariusių šiukšlių išvežimas.
I.3. Pirkimo objekto tipas: darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Gandralizdžių perkėlimo, tvarkymo darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos komunalininkas"; įmonės kodas: 183606952; Adresas: Rašės g. 4, 28197 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 496,10 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-03-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos, B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas - paslaugos – 1 vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro, apgyvendinimo paslaugos:
• 3 žvaigždučių viešbutis
• Vienvietis kambarys.
• Vilniuje.
• Su maitinimu: pusryčiai.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų suteikimo terminas – 2017-03-15 – 2017-03-17.
2. Žmonių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos, B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Green Hotel", įmonės kodas: 303391016, adresas: Pilaitės pr. 20, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 68,00 EUR su PVM (56,20 EUR be PVM, PVM sudaro 11,80 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių kvalifikacijos tobulinimas „Pagrindinių teisės normų taikymas viešajame sektoriuje", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Mokymo paslaugos programa:
1. Sandoriai ir sutartys;
2. Teisinė atsakomybė;
3. Viešieji juridiniai asmenys;
4. Viešoji nuosavybė;
5. Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo ypatumai. Viešųjų pirkimų rizika ir jos valdymas;
6. Korupcija ir antikorupcinių priemonių vykdymas valstybės tarnyboje.
Seminaras vyks 2017 m. kovo 15-17 dienomis, Vilniuje.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Dalyvių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių kvalifikacijos tobulinimas „Pagrindinių teisės normų taikymas viešajame sektoriuje", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Finansų ministerijos mokymo centras, įmonės kodas: 191708622, adresas: Blindžių g. 24A, Vilnius.
II.3. Fiksuota kaina vienam dalyviui 100,00 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 100,00EUR (PVM netaikomas).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Anstolio paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B 21 – „Teisinės paslaugos", kodui – 79100000-5 „Teisinės paslaugos" (B21). Pirkimo objektą sudaro priteistos sumos išieškojimas iš Jurgitos Arčiamaitės. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Paslaugas atlikti iki 2017-04-03.
Planuojama sutarties pabaiga – 2017-05-03.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Anstolio paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Antstolio Leono Jankausko kontora, įmonės kodas: 35203250070, adresas: Kauno g. 19, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 19,84 Eur be PVM, PVM sudaro 4,16 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pinti ovalūs padėklai, BVPŽ kodas - 39221123-5 Indai (392).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro pinti ovalūs padėklai:
1. Padėklas pintas iš gluosnio vytelių su tvirtu mediniu pagrindu.
2. Kiekis, 2 vnt.:
2.1. Išmatavimai ne mažiau 33x46 cm ir ne mažiau 35x48 cm.
3. Kiekis, 1 vnt.:
3.1. Išmatavimai ne mažiau 21x34 cm ir na mažiau 22x36 cm.
Prekes pristatyti iki 2017 m. kovo 20 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Pinti ovalūs padėklai, BVPŽ kodas - 39221123-5 Indai (392).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenaitis" įmonės kodas: 183792834, adresas: Metalo g. 5, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 19,23 EUR su PVM (15,89 EUR be PVM, PVM sudaro 3,34 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-08

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Šviesoforo posto J. Basanavičiaus, K. Donelaičio ir Kauno gatvių sankryžoje remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233294-6 Šviesoforų montavimas.
Atliekami darbai:
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Pakeisti šviesoforo stovą kurio diametras 114 mm;
1.2. Pakeisti sudaužytą betoninį pamatą šviesoforo stovui.
1.3. Pakeisti trijų sekcijų bloko šviesoforą, kurio diametras 210 mm.
1.4. Kontrolinio kabelio, kurio gijų skersmuo - 2,5 mm2, pakeisti 18 m.
1.5. Pakeisti kelio ženklą Nr. 407 - 1 vnt.
2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
2.1. Išardyti ir atstatyti šaligatvio iš trinkelių dangą - 2,2 m2.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Šviesoforo posto J. Basanavičiaus, K. Donelaičio ir Kauno gatvių sankryžoje remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Eismus", įmonės kodas: 304059839, adresas: Rašės g. 9, 28197 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1.996,50 Eur su PVM (vertė be PVM 1.650,00 Eur, PVM vertė – 346,50 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-03-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Stiklo gaminys „Utenos rajono savivaldybės ir su ja susigiminiavusio miesto partnerystės ryšius įprasminantis ženklas – rodyklė".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 39299000-4 Stiklo gaminiai (392)
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Perkančioji organizacija numato įsigyti stiklo gaminį „Utenos rajono savivaldybės ir su ja susigiminiavusio miesto partnerystės ryšius įprasminantis ženklas – rodyklė", įskaitant jo pagaminimą, atvežimą, pastatymą ir sumontavimą Utenio aikštėje, Utenoje, kurie maksimaliai atitiktų supaprastinto projekto konkurso "Utenos rajono savivaldybės ir su ja susigiminiavusių miestų partnerystės ryšius įprasminančio objekto sukūrimas" I vietos laimėtojo darbe Nr. 300779 pateiktą viziją ir koncepciją.
Stiklo gaminio – informacinio ženklo – preliminarūs gabaritai – apie 250 cm x 25 cm, rodyklės – 250 cm x 64 cm x 15 cm. Numatomas informacinio ženklo apšvietimas.
Stiklo gaminio – informacinio ženklo su rodykle medžiagiškumas: skaidrus grūdintas stiklas 6 mm, atitinkantis kokybės standartą LST EN 12150-1:2016 (ar lygiavertį) „Statybinis, termiškai grūdintas saugus natrio ir kalcio silikatinis stiklas", fototapetas su tekstu, vėliava su herbu.
Tiekėjas, gavęs užsakymą raštu (laisva forma) , įsipareigoja atvežti prekę į užsakyme nurodytą vietą ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo užsakymo gavimo dienos. Priėmus prekę, surašomas prekės priėmimo – perdavimo aktas. Tiekėjas privalo prekė sumontuoti sutartoje vietoje.
Sutartis sudaroma 9 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja nuo šalių pasirašymo ir užregistravimo pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Stiklo gaminys „Utenos rajono savivaldybės ir su ja susigiminiavusio miesto partnerystės ryšius įprasminantis ženklas – rodyklė".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Baltican LTD", įm. kodas: 300917703, adresas: Vasario 16-osios 6-21, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 2975,00 Eur be PVM, PVM sudaro 624,75 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2017-03-06

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Keltuvų (liftų), pakėlimo įrengimų ir laiptų kopėjų neįgaliesiems eksploatavimo, priežiūros ir remonto paslaugos ".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A1 Priežiūros ir remonto paslaugos, kodui – 50800000-3 „Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos".
I pirkimo objekto dalis: Sutarties objektą sudaro neįgalaus asmens kėlimo platformos techninės priežiūros ir einamojo remonto paslaugos. Paslaugų apimtys:
Vieną kartą per mėnesį pagal sudarytą grafiką teikti Paslaugas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, Sutarties nuostatomis bei Techninėje specifikacijoje nurodytomis sąlygomis.
Pašalinti dalinius kėlimo platformos sutrikimus darbo dienomis per 24 (dvidešimt keturias) val. nuo pranešimo gavimo dienos (pranešama telefonu ir el. paštu). Daliniu sutrikimu laikomas sutrikimas, kuriam pašalinti reikia ne daugiau kaip vienos žmogaus darbo valandos bei kuris nereikalauja keisti techninės įrangos dalių.
Pašalinti esminius kėlimo platformos sutrikimus per 48 (keturiasdešimt aštuonias) val. nuo pranešimo gavimo dienos (pranešama telefonu ir el. paštu), jei nereikia papildomai užsakyti įrangos dalių. Esminiu sutrikimu laikomas sutrikimas, kuriam pašalinti reikia daugiau kaip vienos žmogaus darbo valandos ir reikalingas įrangos (dalių) keitimas. Jei reikalinga užsakyti detales, toks sutrikimas gali būti šalinamas iki 5 darbo dienų, raštu informuojant Pirkėją.
Už remonto paslaugas bus apmokama pagal faktinį poreikį, pagal 1 valandos remonto paslaugų įkainį. Numatoma ne daugiau kaip 9 valandos.
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
Paslaugų tiekimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos pradedamos teikti ir teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Neįgalaus asmens kėlimo platformos techninės priežiūros ir einamojo remonto paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kauno liftai", įm.kodas: 133724656, adresas: Taikos per. 110, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 1239,67 Eur, PVM sudaro 260,33 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2017-03-06

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Privalomasis darbuotojų sveikatos patikrinimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B25 -„Privalomasis darbuotojų sveikatos patikrinimas", kodui –8514100-9 „Medicinos personalo teikiamos paslaugos" (B25).
Pirkimo objektą sudaro:
Privalomasis darbuotojų sveikatos patikrinimas Tauragnų seniūnijai:
• darbuotojų privalomasis sveikatos patikrinimas.
• 11 darbuotojams.
Paslaugų tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 1. Privalomasis darbuotojų sveikatos patikrinimas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ „Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras", įmonės kodas: 283839950, adresas: Aukštakalnio g. 5, Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 80,30 (ne PVM mokėtojas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2017-03-06

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Plakatai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui –22100000-1 Spausdinto knygos, brošiūros ir lankstinukai.
Pirkimo objekto apimtys – 72 vnt.:
1. plakatai, skirti žolės deginimo prevencijai, 21 vnt.,
2. plakatai, raginantys saugoti aplinką - nešiukšlinti, 33 vnt.
3. plakatai, skirti Pasaulinės žemės dienos paminėjimui, 18 vnt.
Prekės formatas: A2 formato lapas.
Prekei naudoti kreidinį blizgų popierių, kurio storis 170 g/m, spalvingumas 4+0.
Prekėse turi būti gamtos motyvai ir užrašai:
1. plakatuose, skirtuose žolės deginimo prevencijai, turi būti užrašas su žodžiu ,,nedegink",
2. plakatuose, skirtuose saugoti aplinką, turi būti užrašas su žodžiu ,,nešiukšlink",
3. plakatuose, skirtuose paminėti Pasaulinę Žemės dieną, turi būti užrašas su žodžiais ,,Pasaulinė Žemės diena".
Prekių pristatymo terminas: prekes pristatyti nuo sutarties pasirašymo dienos per 5 darbo dienas į Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrių, adresu Utenio a. 4, Utena.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Plakatai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ „Lututės" leidykla, įmonės kodas: 13574228, adresas: Adresas 9-ojo Forto g. 32, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 108,00 Eur (vertė be PVM 89,26 Eur, PVM sudaro 18,74 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-03-03

I.1. Pirkimo pavadinimas: "Užpalių gimnazijos sporto salės ir senosios dalies pastato stogo remonto darbai".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45261910-6 „Stogų remontas" (45.26).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Užpalių gimnazijos sporto salės ir senosios dalies pastato stogo remonto darbai.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Darbų vieta ir kiekiai:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
3. Statybos vieta – Pilies g. 14, Užpalių mstl., Utenos rajonas
4. Statybos tikslas: suremontuoti gimnazijos pastato senosios dalies stogo dangą, bei suremontuoti gimnazijos sporto salės stogo dangą, įrengiant apšiltinimo sluoksnį ir naują prilydomąją dangą.

4.1. Pagrindiniai darbai:
4.1.1. Atliekant gimnazijos senojo pastato ir sporto salės stogo dangos remontą, reikia: suremontuoti ritininėje dangoje „Pūsles" - ne mažiau 269 m2, ne daugiau 275 m2; įrengti pirmą šilumos izoliacinį denginį iš 160 mm storio akmens vatos arba lygiavertės medžiagos, tvirtinant laikikliais - ne mažiau 438 m2, ne daugiau 440 m2; įrengti antrą šilumos izoliacinį denginį iš 40 mm storio kietos akmens vatos arba lygiavertės medžiagos, tvirtinant laikikliais - ne mažiau 438 m2, ne daugiau 440 m2; įrengti pirmą prilydomosios bituminės ritininės arba lygiavertės stogo dangos sluoksnį - ne mažiau 578 m2, ne daugiau 580 m2; įrengti papildomą prilydomosios bituminės ritininės arba lygiavertės stogo dangos sluoksnį - ne mažiau 438 m2, ne daugiau 440 m2; įrengti stogo konstrukcijos kaminėlius (deflektorius) - ne mažiau 6 vnt., ne daugiau 8 vnt.; cinkuota arba lygiaverte skarda apskardinti parapetus - ne mažiau 52 m2, ne daugiau 55 m2; iš cinkuotos arba lygiavertės skardos įrengti pakabinamus latakus - ne mažiau 60 m, ne daugiau 65 m2; iš cinkuotos arba lygiavertės skardos įrengti lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžius - ne mažiau 36 m, ne daugiau 40 m2.
4.2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai yra:
4.2.1. atliekant gimnazijos senojo pastato ir sporto salės stogo dangos remontą, reikia: nuvalyti ruloninę stogo dangą - ne mažiau 568 m2, ne daugiau 570 m2; nuardyti seną apskardinimą - ne mažiau 60 m, ne daugiau 65 m; nuardyti lietvamzdžius - ne mažiau 36 m, ne daugiau 40 m; nuardyti latakus - ne mažiau 60 m, ne daugiau 65 m.
4.2.2. išvežti statybines šiukšles - ne mažiau 3 t, ne daugiau 3,3 t.
5. Nurodyti išmatavimai yra orientaciniai, todėl tikslius apmatavimus atlieka Rangovas ir juos įvertina bendroje pasiūlymo kainoje.
6. Visi numatomi statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniai reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
I.5. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Bikusta"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183765577, Metalo g. 13, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 41.987,00 (Keturiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 00 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-03-02

I.1. Pirkimo pavadinimas: "Užpalių gimnazijos sporto salės ir senosios dalies pastato stogo remonto darbai".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45261910-6 „Stogų remontas" (45.26).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Užpalių gimnazijos sporto salės ir senosios dalies pastato stogo remonto darbai.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Darbų vieta ir kiekiai:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
3. Statybos vieta – Pilies g. 14, Užpalių mstl., Utenos rajonas
4. Statybos tikslas: suremontuoti gimnazijos pastato senosios dalies stogo dangą, bei suremontuoti gimnazijos sporto salės stogo dangą, įrengiant apšiltinimo sluoksnį ir naują prilydomąją dangą.

4.1. Pagrindiniai darbai:
4.1.1. Atliekant gimnazijos senojo pastato ir sporto salės stogo dangos remontą, reikia: suremontuoti ritininėje dangoje „Pūsles" - ne mažiau 269 m2, ne daugiau 275 m2; įrengti pirmą šilumos izoliacinį denginį iš 160 mm storio akmens vatos arba lygiavertės medžiagos, tvirtinant laikikliais - ne mažiau 438 m2, ne daugiau 440 m2; įrengti antrą šilumos izoliacinį denginį iš 40 mm storio kietos akmens vatos arba lygiavertės medžiagos, tvirtinant laikikliais - ne mažiau 438 m2, ne daugiau 440 m2; įrengti pirmą prilydomosios bituminės ritininės arba lygiavertės stogo dangos sluoksnį - ne mažiau 578 m2, ne daugiau 580 m2; įrengti papildomą prilydomosios bituminės ritininės arba lygiavertės stogo dangos sluoksnį - ne mažiau 438 m2, ne daugiau 440 m2; įrengti stogo konstrukcijos kaminėlius (deflektorius) - ne mažiau 6 vnt., ne daugiau 8 vnt.; cinkuota arba lygiaverte skarda apskardinti parapetus - ne mažiau 52 m2, ne daugiau 55 m2; iš cinkuotos arba lygiavertės skardos įrengti pakabinamus latakus - ne mažiau 60 m, ne daugiau 65 m2; iš cinkuotos arba lygiavertės skardos įrengti lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžius - ne mažiau 36 m, ne daugiau 40 m2.
4.2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai yra:
4.2.1. atliekant gimnazijos senojo pastato ir sporto salės stogo dangos remontą, reikia: nuvalyti ruloninę stogo dangą - ne mažiau 568 m2, ne daugiau 570 m2; nuardyti seną apskardinimą - ne mažiau 60 m, ne daugiau 65 m; nuardyti lietvamzdžius - ne mažiau 36 m, ne daugiau 40 m; nuardyti latakus - ne mažiau 60 m, ne daugiau 65 m.
4.2.2. išvežti statybines šiukšles - ne mažiau 3 t, ne daugiau 3,3 t.
5. Nurodyti išmatavimai yra orientaciniai, todėl tikslius apmatavimus atlieka Rangovas ir juos įvertina bendroje pasiūlymo kainoje.
6. Visi numatomi statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniai reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
I.5. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Bikusta"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183765577, Metalo g. 13, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 41.987,00 (Keturiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 00 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-03-02

I.1. Pirkimo pavadinimas: "Užpalių gimnazijos sporto salės ir senosios dalies pastato stogo remonto darbai".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45261910-6 „Stogų remontas" (45.26).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Užpalių gimnazijos sporto salės ir senosios dalies pastato stogo remonto darbai.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Darbų vieta ir kiekiai:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
3. Statybos vieta – Pilies g. 14, Užpalių mstl., Utenos rajonas
4. Statybos tikslas: suremontuoti gimnazijos pastato senosios dalies stogo dangą, bei suremontuoti gimnazijos sporto salės stogo dangą, įrengiant apšiltinimo sluoksnį ir naują prilydomąją dangą.

4.1. Pagrindiniai darbai:
4.1.1. Atliekant gimnazijos senojo pastato ir sporto salės stogo dangos remontą, reikia: suremontuoti ritininėje dangoje „Pūsles" - ne mažiau 269 m2, ne daugiau 275 m2; įrengti pirmą šilumos izoliacinį denginį iš 160 mm storio akmens vatos arba lygiavertės medžiagos, tvirtinant laikikliais - ne mažiau 438 m2, ne daugiau 440 m2; įrengti antrą šilumos izoliacinį denginį iš 40 mm storio kietos akmens vatos arba lygiavertės medžiagos, tvirtinant laikikliais - ne mažiau 438 m2, ne daugiau 440 m2; įrengti pirmą prilydomosios bituminės ritininės arba lygiavertės stogo dangos sluoksnį - ne mažiau 578 m2, ne daugiau 580 m2; įrengti papildomą prilydomosios bituminės ritininės arba lygiavertės stogo dangos sluoksnį - ne mažiau 438 m2, ne daugiau 440 m2; įrengti stogo konstrukcijos kaminėlius (deflektorius) - ne mažiau 6 vnt., ne daugiau 8 vnt.; cinkuota arba lygiaverte skarda apskardinti parapetus - ne mažiau 52 m2, ne daugiau 55 m2; iš cinkuotos arba lygiavertės skardos įrengti pakabinamus latakus - ne mažiau 60 m, ne daugiau 65 m2; iš cinkuotos arba lygiavertės skardos įrengti lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžius - ne mažiau 36 m, ne daugiau 40 m2.
4.2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai yra:
4.2.1. atliekant gimnazijos senojo pastato ir sporto salės stogo dangos remontą, reikia: nuvalyti ruloninę stogo dangą - ne mažiau 568 m2, ne daugiau 570 m2; nuardyti seną apskardinimą - ne mažiau 60 m, ne daugiau 65 m; nuardyti lietvamzdžius - ne mažiau 36 m, ne daugiau 40 m; nuardyti latakus - ne mažiau 60 m, ne daugiau 65 m.
4.2.2. išvežti statybines šiukšles - ne mažiau 3 t, ne daugiau 3,3 t.
5. Nurodyti išmatavimai yra orientaciniai, todėl tikslius apmatavimus atlieka Rangovas ir juos įvertina bendroje pasiūlymo kainoje.
6. Visi numatomi statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniai reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
I.5. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Bikusta"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183765577, Metalo g. 13, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 41.987,00 (Keturiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 00 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-03-02

I.1. Pirkimo pavadinimas: "Vyžuonų miestelio kapinių išplėtimo statybos darbai".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45215400-1 „Su kapinėmis susiję darbai" (45.21).
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Darbų vieta ir kiekiai:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos vieta – Utenos r. Vyžuonų mstl.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Statybos apimtys:
Parengti Techninio projekto „Vyžuonų miestelio kapinių išplėtimo, Utenos r., Vyžuonų sen., Vyžuonų mstl., statybos projektas" reikiamoms dalims Darbo projektą;
Techniniame projekte „Vyžuonų miestelio kapinių išplėtimo, Utenos r., Vyžuonų sen., Vyžuonų mstl., statybos projekte" visi numatyti darbai:
Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
Teritorijos sutvarkymo darbai, išskyrus asfalto dangos, trinkelių dangos, biriosios dangos įrengimo darbus.
Nepagrindiniai darbai, kurių atlikimui gali būti pasitelkti Subrangovai:
Asfalto dangos, trinkelių dangos, biriosios dangos įrengimo darbai;
Lauko vandentiekio tinklų įrengimo darbai;
Apšvietimo įrengimo darbai;
Techninio projekto „Vyžuonų miestelio kapinių išplėtimo, Utenos r., Vyžuonų sen., Vyžuonų mstl., statybos projektas" reikiamoms dalims Darbo projekto parengimas.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - AB „Utenos melioracija"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183605665, Užpalių g. 86, Utena, LT-28197
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 394.856,94 Eur (Trys šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 94 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-02-28

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Muzikinės programos atlikimo paslauga.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai – B26 – Rekreacijos, kultūros ir sporto paslaugos (išskyrus paslaugų sutartis, skirtas radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimams, kai juos atlieka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nurodytai perkančiajai organizacijai nustatytus reikalavimus atitinkantis transliuotojas), kodui – 92312200-3 „Autorių, kompozitorių, skulptorių, estrados artistų ir kitų atskirų menininkų teikiamos paslaugos".
Pirkimo objektą sudaro:
Perkamos muzikinės programos atlikimo muzikiniu instrumentu iškilmingų santuokų registravimo metu paslaugos – ne mažiau 300 val., ne daugiau kaip 450 val.
Muzikinė programa bus atliekama pagal santuokų grafiką šeštadieniais ir pagal poreikį ketvirtadieniais. Ją atliks muzikantas santuokų registravimo metu civilinės metrikacijos skyriaus salėje. Muzikinis instrumentas – Kawai CN-23 Digital piano.
Sutarčiai bus taikoma fiksuoto įkainio kainodara.
Sutartis bus sudaroma 24 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutartis gali būti pratęsta jai nepasibaigus vieną kartą vieniems kalendoriniams metams, pasirašant papildomą susitarimą tarp Vykdytojo ir Užsakovo. Bendras sutarties terminas – ne ilgesnis kaip 36 mėnesiai.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ (-US):
II.1. Pirkimo pavadinimas: Muzikinės programos atlikimo paslauga.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: Lina Gudienė, adresas: Šilo g. 6-1, Utena, LT-28134, tel. 8 683 54556.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 2 900,00 EUR be PVM (Tiekėjas nėra PVM mokėtojas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų paslaugų kaina yra mažiausia.

2017-02-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Statybą reglamentuojančių teisės aktų naujovės", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Programa:
1. Statinys. Statinio sąvoka, statinių klasifikavimas pagal paskirtį, statinių kategorijos, esminiai statinių reikalavimai.
2. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Statybos teisės aktų sistema, Statybos įstatymo nauja redakcija, statybos techninių reglamentų pakeitimai.
3. Statybos dalyviai. Statybos proceso dalyviai, jų funkcijos, teisės ir pareigos.
4. Atestavimas. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos inžinieriams ir rangovams, atestavimo procedūros, užsienio fizinių bei juridinių asmenų teisės pripažinimas.
5. Statybos techninė veikla. Nuo projekto iki statinio: statinio statybos rūšys, statinio projekto parengimas ir ekspertizė, projekto tvirtinimas, statybą leidžiantys dokumentai, statybos proceso organizavimas ir priežiūra, statybos dalyvių civilinės atsakomybės draudimas, statybos užbaigimo procedūros, statinio garantinis periodas, statinio avarija, statinio ekspertizė.
Dalyvių skaičius – 2.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Seminaras vyks 2017 m. vasario 28 d., Kaunas.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Statybą reglamentuojančių teisės aktų naujovės", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ekonomikos mokymo centras", įmonės kodas: 120454883, adresas: Kalvų g. 28, Riešės km., Vilniaus r.
II.3. Fiksuota kaina vienam dalyviui 85,00 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 170,00EUR (PVM netaikomas).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Konferencija „Darbuotojų sauga ir sveikata 2017 m.", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Programa:
1. Darbuotojų sauga ir sveikata – svarbiausia! norminių aktų pažeidimai – skundai, kuriuos gauna VDI ir reikšmingiausios teismų bylos.
Atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus. VDI darbo ginčų komisijos sprendimai. Lietuvos aukščiausiojo teismo (LAT) praktika ir nutarimai. Teisiniai klausimai ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto asmeninė atsakomybė.
2. Saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas: aktualios problemos ir naujovės naujojo darbo kodekso kontekste: kaip naujasis DK ir galimos jo korekcijos 2017 m. I pusmetyje paveiks DSS specialistų darbą? Į ką atkreipti dėmesį labiausiai?
3. DSS iššūkiai šiandien ir rytoj: kur esame, kur link einame ir kam turime būti pasiruošę? Kaip galite prisidėti jūs?
Sutartis sudaroma žodžiu.
Seminaras vyks 2017 m. vasario 24 d., Vilniuje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Konferencija „Darbuotojų sauga ir sveikata 2017 m.", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB Confinn, įmonės kodas: 302862159, adresas: E. Ožeškienės g. 18 A, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 168,19 EUR su PVM (139,00 EUR be PVM, PVM sudaro 29,29).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Užrašų knyga su geliniu rašikliu.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Užrašų knyga ir metalinis gelinis rašiklis.
2. Užrašų knygos formatas - A5.
3. Išmatavimai - 210x153x18 mm.
4. Graviruotas užrašas ant metalinės plokštelės „UTENA", kurio dydis - 20x4 mm..
5. Lapų skaičius - 74 lapai.
6. Lapai pagaminti iš akmens (lapai atsparūs įtrūkimams, drėgmei, švelnesni lapai ir 30 % mažiau įsigeria rašalas į lapus).
7. Šviesiai pilkos spalvos.
8. Gelinis rašiklis su ekrano lietikliu pagamintas iš metalinio, chromuoto korpuso su juodos spalvos juostele. Ant gelinio rašiklio graviruotas užrašas „UTENA" + herbas. Užrašo dydis - 21x5 mm.
9. Kiekis - 30 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekių pateikimo data iki 2017 m. kovo 15 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Užrašų knyga su geliniu rašikliu.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo ir informacijos centras; Įmonės kodas: 184085235; Adresas: Stoties g. 39, 28134 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 467,10 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-02-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Mėsa (kiauliena, jautiena, paukštiena) ir mėsos gaminiai"
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 15110000-2 „Mėsa", 15130000-8 „Mėsos gaminiai"
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Mėsa (kiauliena, jautiena, paukštiena) ir mėsos gaminiai"
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Prekių kiekiai:
Kiauliena mėsa kotletinė , ne mažiau 700 kg ir ne daugiau 800 kg. Kiauliena mėsa kotletinė, sušaldyta, vak.
Kiauliena mėsa malta, ne mažiau 800 kg. ir ne daugiau 850 kg. Kiauliena mėsa malta, sušald., vak.
Kiaulienos kumpis, ne mažiau 100 kg. ir ne daugiau 120 kg. Kiaulienos kumpis b/k., b/o., sušald., vak.
Jautienos kumpis, ne mažiau 300 kg. ir ne daugiau 380 kg. Jautienos kumpis b/k., b/o., sušald., vak.
Šv. kiaulienos šonkauliai, ne mažiau 80 kg. ir ne daugiau 100 kg. Šv. kiaulienos šonkauliai su mėsa, atšaldyti.
Kalakutienos filė, ne mažiau 60 kg. ir ne daugiau 80 kg. Kalakutienos filė., sušald.
Šv. kiaulienos dešrelės, ne mažiau 300 kg. ir ne daugiau 400 kg. Pusfabrikačiai; šv. kiaulienos dešrelės., atš.
Virtos dešrelės, ne mažiau 400 kg.. ir ne daugiau 500 kg. Virtos dešrelės, a/r
Virta dešra ,ne mažiau 400 kg. ir ne daugiau 500 kg. Virta dešra a/r
K/rūk. dešrelės, ne mažiau 70 kg. ir ne daugiau 100 kg. K/rūk. dešrelės., a/r., vak.
K/ rūk kiaulienos gaminys, ne mažiau 70 kg. ir ne daugiau 80 kg. Karšto rūk. kiaulienos gaminys a/r
Kiaulienos vyniotinis, ne mažiau 100 kg. ir ne daugiau 130 kg. Kiaulienos vyniotinis a/r, vak.
Jautienos vyniotinis, ne mažiau 120 kg. ir ne daugiau 140 kg. Jautienos vyniotinis a/r., vak.
Kepenų paštetas, ne mažiau 200 kg. ir ne daugiau 250 kg. Kepenų paštetas , I rūšis
Kiaulienos dešra , ne mažiau 90 kg. ir ne daugiau 100 kg. Kiaulienos dešra, k/ūk., a/r., vak
Kiaulienos dešra, ne mažiau 40 50 kg. Kiaulienos dešra š/rūk., a/r., vak..
Kiaulienos dešra ne mažiau 60 kg. ir ne daugiau 70 kg. Kiaulienos dešra.,k/rūk. I rūšis., vak.
Lašiniai, ne mažiau 250 kg. ir ne daugiau 300 kg. Lašiniai., š/r
Pieniškos dešrelės a/r, ne mažiau 90 kg. ir ne daugiau 100 kg. Pieniškos dešrelės a/r., vak.
Kiaulienos slėgtainis, ne mažiau 200 kg. ir ne daugiau 300 kg. Kiaulienos slėgtainis.
Viščiukų broilerių ketvirčiai, ne mažiau500 kg. ir ne daugiau 600 kg. Viščiukų broilerių ketvirčiai sušaldyti.
Viščiukų broilerių filė, ne mažiau 260 kg. ir ne daugiau 300 kg. Viščiukų broilerių filė sušald.
Vištienos vyniotinis, ne mažiau 80 kg. ir ne daugiau 90 kg. Vištienos vyniotinis., a/r., vak.
Vištienos kepenėlės, ne mažiau 300 kg. ir ne daugiau 350 kg. Vištienos kepenėlės., atvėsintos.
Vištiena malta , ne mažiau 300 kg. ir ne daugiau 360 kg. Vištiena malta., sušald.
Viščiukų broilerių ketvirčiai virti-rūkyti, ne mažiau 50 kg. ir ne daugiau 60 kg. Viščiukų broilerių ketvirčiai virti-rūkyti., vak. a/r

I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Daivida"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:173113092, Ąžuolų g. 21, Rokiškis, LT42135
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 25.000,00 (Dvidešimt penki tūkstančiai eurų 00 ct) su PVM.
Bendra pasiūlymo kaina buvo naudojama tik pasiūlymų vertinimui nustatant viešojo pirkimo laimėtoją. Prekės bus perkamos pagal Perkančiosios organizacijos faktinį poreikį.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-02-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Įvažiavimo keliuko ir stovėjimo aikštelių prie Aukštakalnio progimnazijos adresu Taikos g. 44, Utena remonto darbai".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45223300-9 "Automobilių stovėjimo aikštelių statybos darbai" (45.22).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Įvažiavimo keliuko ir stovėjimo aikštelių prie Aukštakalnio progimnazijos adresu Taikos g. 44, Utena remonto darbai.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Darbų vieta:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
3. Statybos vieta – Taikos g. 44 , Utena.

I.3. Pagrindiniai darbai:
Įrengti ne mažiau 228 m, ne daugiau 234 m 150x300 mm skersmens betoninių bortų;
Iškasti ne mažiau 19 m3, ne daugiau 21 m3, II grupės grunto ekskavatoriumi;
Iškasti ne mažiau 1,9 m3, ne daugiau 2,1 m3 II grupės grunto rankiniu būdu;
Įrengti ne mažiau 9,9 m3, ne daugiau 10,1 m3 apsauginį šalčiui atsparų pagrindo sluoksnį;
Įrengti ne mažiau 209 m2, ne daugiau 215 m2 dvisluoksnį 20 cm storio pagrindą iš žvyro skaldos mišinio 0/45;
Įrengti ne mažiau 670 m2, ne daugiau 680 m2 6 cm storio viensluoksnės AC 16 PD asfaltbetonio dangos;
Atliekant asfaltavimo darbus, paaukštinti 9 vnt šulinio angų;
Įrengti ne mažiau 68 m2, ne daugiau 74 m2 10 cm storio šaligatvių pagrindų iš smėlio – žvyro mišinio;
Įrengti ne mažiau 68 m2, ne daugiau 74 m2 500x500x700 mm betono plytelių šaligatvio dangos.
I.4. Nepagrindiniai darbai:
Išardyti ne mažiau 228 m, ne daugiau 234 m betoninių bortų;
Išardyti ne mažiau 68 m2, ne daugiau 74 m2 betono plytelių šaligatvio dangos;
Išfrezuoti ne mažiau 436 m2, ne daugiau 442 m2 asfaltbetonio dangos;
Išvežti ne mažiau 30 t statybinių šiukšlių.

I.5. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Aukštaitijos traktas".
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183865353, Aukštaitijos g. 14, Utena, LT-28104.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 28.000,00 (Dvidešimt aštuoni tūkstančiai eurų, 00 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-02-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Saldutiškio pagrindinės mokyklos katilinės stogo remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45261910-6 „Stogų remontas" (45.26)
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. Sutarties objektą sudaro statybos remonto darbai.
Pagrindiniai darbai kuriuos turi atlikti rangovas:
1. Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant difuzinę plėvelę, ne daugiau 75 m²;
2. Grebėstavimas, naudojant pneumo įrankius, ne daugiau 75 m²;
3. Medinių paviršių nutepimas antiseptiniu skiediniu, ne daugiau 20 m²;
4. Šlaitinio stogo dengimas banguotais beasbesčio šiferio lakštais, ne daugiau 75 m²;
5. Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, ne daugiau 10 m;
6. Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, ne daugiau 5 m;
7. Šlaitinio stogo laštakių įrengimas, ne daugiau 10 m;
8. Šlaitinio stogo prieglaudų skardų profilių įrengimas, ne daugiau 28 m
Nepagrindiniai (pagalbiniai) darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai, yra:
1. Stogo iš asbestcementinių lapų išardymas, ne daugiau 75 m²;
2. Prieglaudų iš skardos išardymas, ne daugiau 8 m²;
3. Lietvamzdžių ir latakų su fasoniniais elementais nuardymas, ne daugiau 13 m;
4. Grebėstų su tarpais išardymas, ne daugiau 75 m²;
5. Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas, ne daugiau 21 m²;
6. Statybinių šiukšlių išvežimas, ne daugiau 3 t
3. Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 4 mėnesius.
5. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.3 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 3 mėnesius.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: Saldutiškio pagrindinės mokyklos katilinės stogo remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: UAB „Ligaja", įm.k. 183697076, adresas: Žvalgų g. 8, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 3661,16 Eur, PVM sudaro 768,84 Eur;
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

2017-02-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kelio Ut-23, Utenos sen., Utenos r., remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233142-6 „Kelių remonto darbai" (45.23)
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. Sutarties objektą sudaro statybos remonto darbai.
1. Pagrindiniai darbai kuriuos turi atlikti rangovas:
1.1. Suprofiliuoti esamą kelio dangą, ne daugiau 2700 m2;
1.2. Pakloti ne daugiau 2700 m2, 10 cm storio profiliuojamą sluoksnį iš mineralinių medžiagų mišinio, frakcija – 0/32 mm
2. Nepagrindiniai (pagalbiniai) darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai, yra:
2.1. Sutankinti paklotą dangą, pravažiuojant greideriu viena vieta ne mažiau du kartus.
3. Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 6 mėnesius.
5. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgdamas į Sutarties 4.1.1 ir 5.1.3 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 5 mėnesius.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: Kelio Ut-23, Utenos sen., Utenos r., remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: UAB „Šilinė", įm.k. 183694870, adresas: Molėtų g. 64, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 2955,00 Eur, PVM sudaro 620,55 Eur;
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

2017-02-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Spec. drabužiai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 18100000-0 „Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai" (181).
Pirkimo objektą sudaro: 1. Moteriškos žieminės striukės „Talvi" su gaubtu ir 4 kišenėmis – 4 vnt.
1.1 Išmatavimai: XL*165 cm – 2 vnt.
1.2 Išmatavimai: XXL*175 cm – 2 vnt.
1.3 Striukių viršutinis audinys, pašiltinimas ir pamušalas – 100 % poliesteris;
1.4 Atsparumas drėgmei iš išorės: 5000 mm;
1.5 Drėgmės išgarinimas iš viršaus: 3000 g/kv. m per 24 val.
1.6 Vienakryptis stambus užtrauktukas, uždengtas užsegamu atlapu su impresuojamomis spaudėmis;
1.7 Spalva – juoda.
2. Darbiniai batai „Alaska eva" su išmaunamu pašiltinimu be apsaugų – 4 poros;
2.1 Batų dydžių numeriai: 38 – 1 vnt; 39-1 vnt; 40-1 vnt; 41-1 vnt.;
2.2 Batų aukštis 27 cm;
2.3 Atsparūs vandeniui ir šalčiui;
2.4 Tvirtas ir atsparus slydimui padas.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Spec. drabužiai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenaitis", įmonės kodas: 183792834, adresas: J. Metalo g. 5 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 159,16 (vertė be PVM 131,54 PVM 27,62 sudaro).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Telefono ryšio aparatai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 32552100-8 „Telefono aparatai" (325).
Pirkimo objektą sudaro: Telefonas Panasonic KX-TS880 FXW – 2 vnt.
- Telefono atmintyje saugoma 55 abonentų numerių.
- Perskambinimo galimybė – 25 numerių;
- Saugomas skambučių sąrašas – 60 numerių.
- Spalva – balta;
- Ragelio tipas – laidinis.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Telefono ryšio aparatai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Avitelos prekyba", įmonės kodas: 142054994, adresas: J. Basanavičiaus g. 127 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 83,98 Eur (vertė be PVM 69,40 PVM 14,58 sudaro).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūloma prekė atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras darbui su skaitmenine (GIS) melioruotos žemės ir melioracijos statinių baze, BVPŽ kodas – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Praktiniai mokymai skirti darbui su skaitmenine (GIS) melioruotos žemės ir melioracijos statinių baze.
Pirkimo objekto apimtis:
1. Dalyvių skaičius – 1.
2. Mokymų trukmė – 8 val.
Seminaras vyks 2017 m. vasario 28 d., Kaune.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras darbui su skaitmenine (GIS) melioruotos žemės ir melioracijos statinių baze, BVPŽ kodas – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Lietuvos žemėtrvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga, įmonės kodas: 290789750, adresas: Universiteto g. 10, Kauno raj.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 45,00 EUR (PVM netaikomas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Konferencija „Viešieji pirkimai 2017".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24)
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Konferencijos temos:
Viešųjų pirkimų įstatymo aktualijos: kur esame ir ko tikėtis
Teismų praktika: 2016 m. pamokos
Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) veiklos prioritetai ir kryptys
Vidaus sandorių problematika
Viešųjų pirkimų efektyvumas: patarimai tiekėjams ir perkančiosioms organizacijoms
Susijusių ūkio subjektų dalyvavimas viešajame pirkime.
Dalyvių skaičius – 1.
Paslaugą suteikti iki 2017 m. vasario 23 d. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Konferencija „Viešieji pirkimai 2017".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Verslo žinios", įm. kodas: 110682810, adresas: J. Jasinskio g. 16A, 01112 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 127,50 Eur, PVM sudaro 26,78 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Puodelių rinkinys arbatai, BVPŽ kodas - 39221123-5 Indai (392).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro puodelių rinkinys arbatai:
1. Pagaminta iš grūdinto stiklo;
2. Puodelio tūris 250 ml;
2. Puodelio aukštis ne daugiau 9 cm.;
3. Lėkštutės skersmuo daugiau 12 cm.;
Pirkimo objekto apimtys:
1.Kiekis - 12 vnt. puodelių su lėkštute.
Prekes pristatyti iki 2017 m. vasario 20 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Puodelių rinkinys arbatai, BVPŽ kodas - 39221123-5 Indai (392).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikuvos" prekyba, įmonės kodas: 284088150, adresas: Užpalių g. 81, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 28,66 EUR su PVM (vertė be PVM 23,69 EUR su PVM, PVM sudaro 4,97 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Duomenų pateikimas į VSAKIS, 2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniai, kita aktuali informacija", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos –skaidomas į 3 atskiras pirkimo objekto dalis.
Mokymo paslaugos programa:
1. Duomenų įkėlimas į VSAKIS
- Tarpusavio operacijų derinimas. Duomenų įkėlimas;
- Finansinės būklės ataskaitos duomenų įkėlimas;
- Veiklos rezultatų ataskaitos duomenų įkėlimas;
- Grynojo turto pokyčių ataskaitos duomenys;
- Pinigų srautų ataskaitos duomenų įkėlimas;
- Aiškinamo rašto duomenų įkėlimas;
- Nederinamų operacijų pateikimas;
- Kiti veiksmai, kurie reikalingi sėkmingam ir teisingam ataskaitų duomenų pateikimui į VSAKIS.
2. Naujausia informacija apie teisės aktų pakeitimas:
- Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai (naujos prievolės paramos gavėjams).
- 11, 16, 24 VSAFAS pasikeitimai po VSAFAS komiteto prie Finansų ministerijos posėdžio.
- Nuolat atnaujinama apibendrinta informacija buhalteriams (pagal priimamus teisės aktus) dėl pokyčių darbo teisėje.
- Naujos prievolės panaudos gavėjams pagal Valstybės ir savivaldybių turo valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo nuostatas.
- Kita informacija reikalinga VSS buhalteriams, pagal atnaujintus teisės aktus, iki seminaro organizavimo datos.
1 pirkimo objekto dalis:
Mokymai buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės klausimais pagal VSAFAS Utenos rajono savivaldybės administracijos – 6 darbuotojai
2 pirkimo objekto dalis:
Mokymai buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės klausimais pagal VSAFAS Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnijos – 1 darbuotojas
3 pirkimo objekto dalis:
Mokymai buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės klausimais pagal VSAFAS Utenos rajono savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnijos – 1 darbuotojas
Sutartis sudaroma žodžiu.
Seminaras vyks 2017 m. vasario 17 d., Utenoje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 1 pirkimo objekto dalis: Seminaras „Duomenų pateikimas į VSAKIS, 2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniai, kita aktuali informacija", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti 420,00 EUR su PVM (vertė be PVM 347,11 EUR, PVM sudaro 72,89 EUR).
II.4.Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 2 pirkimo objekto dalis: Seminaras „Duomenų pateikimas į VSAKIS, 2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniai, kita aktuali informacija", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti 70,00 EUR su PVM (vertė be PVM 57,85 EUR, PVM sudaro 12,15 EUR).
II.4.Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 3 pirkimo objekto dalis: Seminaras „Duomenų pateikimas į VSAKIS, 2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniai, kita aktuali informacija", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti 70,00 EUR su PVM (vertė be PVM 57,85 EUR, PVM sudaro 12,15 EUR).
II.4.Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-14

PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Statybinės prekės.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam prekių kodui - 44100000-1 Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai (441), papildomi prekių kodai - 44420000-0 Statybinės prekės (444), 44191000-5 Įvairios statybinės medžiagos iš medienos (441), 44800000-8 Dažai, lakas ir mastika (448), 39224210-3 Dažymo teptukai (392), 19520000-7 Plastikiniai gaminiai (195), 44316400-2 Metalo dirbiniai (443), 44192200-4 Vinys (441), 14811300-2 Šlifavimo diskai (148), 44512910-4 Gręžtuvo grąžtai (445), 31711140-6 Elektrodai (317), 44315100-2 Suvirinimo armatūra (443), 44112200-0 Grindų dangos (441).
I.2.2. Pirkimo objekto apimtys:
35 mėn.
 Statybinės prekės
1. Šaltas asfaltas Skirtas užpilti bei sandarinti mažas ir dideles duobes, įvairius kelio dangos nelygumus, plyšius ne žemesnėje nei -10 laipsnių temperatūroje bet kokiomis oro sąlygomis: tiek ant sauso tiek ant drėgno paviršiaus kg Ne mažiau 1200 kg ir ne daugiau 1300 kg
2. Plytos silikatinės pilnavidurės Matmenys: 250-120-88, Atspar.gniužd.:10 Mpa
Tankis kg/m3: 1500÷1700 vnt. Ne mažiau 600 vnt. ir ne daugiau 620 vnt.
3. Pilnavidurės molio plytos 250 x 120 x 65 mm; M250 vnt. Ne mažiau 100 vnt. ir ne daugiau 110 vnt.
4. Šamoto plytos Ne mažesnės kaip 230x114x64 mm ir ne didesnės kaip 230x114x65 mm, ŠA-5 vnt. Ne mažiau 200 vnt. ir ne daugiau 220 vnt.
5. Kalkinis skiedinys Sausas 1:2, fasuotas ne mažiau 25 kg maišuose, ne daugiau 40 kg kg Ne mažiau 900 kg ir ne daugiau 950 kg
6. Šamotinis skiedinys Lauko ir vidaus darbams, fasuotas ne mažiau 25 kg ne daugiau 50 kg maišuose kg Ne mažiau 525 kg ir ne daugiau 535 kg
7. Betoninės šaligatvio plytelės 500x500x70 mm Šaligatvio plytelės ŠP
LST EN 1339 + AC
Stipris tempimui lenkiant ≥ 3,6 MPa
Atsparumas dilinimui< 20 mm
Vandens įgėris % < 6 %
Atsparumas slydimui (ASV) 71
Atsparumas šalčiui (masės nuostoliai kg/m²)< 1,0 m² Ne mažiau 840 m2 ir ne daugiau 850 m2
8. Gatvės bordiūrai 1000x150x300 mm Gatvės bordiūrai
LST EN 1340 + AC
Stipris tempimui lenkiant ≥ 3,5 MPa
Atsparumas dilinimui < 20 mm
Vandens įgėris % < 6 %
Atsparumas šalčiui (masės nuostoliai kg/m²) < 1,0 m Ne mažiau 40 m ir ne daugiau 50 m
9. Cementas Pilkas portlandcementas -CEM II/A - L 42,5N 40 kg, stipr.gniuž.42,5 Mpa, kg Ne mažiau 6600 kg ir ne daugiau 6800 kg
10. Cementinis mišinys bendriems statybos darbams atlikti Užpildo frakcija iki 10 mm, vidutinis stipris gniuždant 25 mPa, ne mažiau 25 kg fasuotė kg Ne mažiau 2000 kg ir ne daugiau 2100 kg
11. Gipsinis glaistas Gipsinis gipskartonio plokščių siūlių glaistas.
tinkamas vidaus patalpoms;
skirtas dirbti rankomis.
Išeiga: apie 250 g 1m siūlės
Pakuotės: 25 kg kg Ne mažiau 625 kg ir ne daugiau 635 kg
12. Elastiniai plytelių klijai Atsparūs šalčiui;
Elastingi ir atsparūs temperatūros pokyčiams;
Labai gero pradinio sukibimas;
Nesuslūgstantys, nesusiformuoja vidiniai įtempiai,
Apkrova galima po 7 dienų;
Medžiagos išeiga ne mažiau 2 kg /m2;
Galima vaikščioti po 24 val.
Tinkamumo dirbti trukmė ne mažiau 3 val.
Tinka tokiems pagrindams, kurie gali deformuotis;
fasuotė ne mažiau 25 kg. kg Ne mažiau 355 kg ir ne daugiau 365 kg
13. Glaistas plytelių tarpams universalus;
lengvai valomas;
ilgalaikio patvarumo;
elastingas;
atsparus buitinei chemijai;
atsparus pelėsiams;
netrūkinėjantis;
vandenį atstumiantis;
pagrindo ir aplinkos temperatūra glaistant ir kietėjant ne mažiau kaip +5°C;
susitraukimas < 2 mm/m;
atsparumas gniuždymui po 28 dienų > 15 N/mm2
plytelių lipnumo trukmė 20 min.
fasuotė ne mažiau 2 kg. kg Ne mažiau 41 kg ir ne daugiau 50 kg
14. Lubų plokštė mineralinė, balta Dydis ne mažiau 600 x 600 mm, ne daugiau 601x601 mm;
Garso sugėrimas ne mažiau 0,20 (H) w ne daugiau 0,99 (H) w;
Garso slopinimas ne mažiau 25 dB ne daugiau 39 dB;
Santykinė drėgmė ne mažiau 70 proc., ne daugiau 100 proc.
Šviesos atspindėjimas ne mažiau 85 proc., ne daugiau 100 proc. m² Ne mažiau 510 m2 ir ne daugiau 520 m2
15. G/k plokštė Atspari drėgmei;
dydis ne mažiau 1200 x 2600 mm, ne daugiau 1205 x 3000 mm. m² Ne mažiau 435 m2 ir ne daugiau 455 m2
16. Kreida Balta, sumalta, fasuota kg Ne mažiau 100 kg. ir ne daugiau 120 kg.
17. Glaistas gipskartonio plokščių siūlėms fasuotė ne mažiau 25 kg;
skirtas dirbti rankomis;
tinkamas vidaus patalpoms;
miltelinis glaistas. kg Ne mažiau 455 kg. ir ne daugiau 465 kg.
18. Glaistas statybinis glaistas vidaus darbams;
polimerinis glaistas;
Slankumas ne mažiau 20 ne daugiau 30 mm;
Sluoksnio storis ne mažiau 1 mm, ne daugiau 2 mm;
0,5 mm sluoksnio paviršius išdžiūsta ne ilgiau nei per 1 val.
Galima šlifuoti ne mažiau po 3 val. ne daugiau 4 val.
Fasuotė ne mažiau 16 kg, ne daugiau 25 kg. kg Ne mažiau 224 kg. ir ne daugiau 235 kg.
19. Universalus tinkas Gipsinis sausas mišinys, skirtas naudoti viduje;
Mineralinis;
Lengvas;
Atsparus vinies apkrovoms;
Dengiamas iki 50 mm storio sluoksniu;
Pakuotė ne mažiau 30 kg, ne daugiau 40 kg;
Tinkuojamas rankomis;
Netrūkinėjantis. kg Ne mažiau 860 kg. ir ne daugiau 880 kg.
20. Mūro tinko mišinys Sausas, su cementu, maišuose;
Stipris gniuždant ne mažiau 5 N/mm²;
Pilnas sukietėjimas ne mažiau 20 dienos, ne daugiau 28 dienos;
Darbo ir paviršiaus temperatūros ne mažiau +5°С ne daugiau +25°С;
Džiūvimo laikas: galutinis ne mažiau 1 mm / 1 para, 14 parų.
Sluoksnio storis ne mažiau 5 mm, ne daugiau 25 mm. kg Ne mažiau 600 kg. ir ne daugiau 650 kg.
21. Betonas Stambiagrūdis;
Pakuotė ne mažiau 25 kg, ne daugiau 30 kg;
Išeiga ne mažiau 20 kg/m² kiekvienam 10 mm storio sluoksniui. m3
Ne mažiau 2 m3. ir ne daugiau 8 m3.
22. Smėlis sijotas (fasuotas) Frakcija ne mažiau 0-2 mm t Ne mažiau 2 t. ir ne daugiau 8 t.
23. Skalda po asfaltu (fasuotas) Frakcija ne mažiau 0-45 mm t Ne mažiau 3 t. ir ne daugiau 9 t.
24. Žvyras (fasuotas) Frakcija ne mažiau 0-20 mm t Ne mažiau 5 t. ir ne daugiau 15 t.
25. Šaligatvio plytelės Ne mažiau 500x500x50 mm ir ne daugiau500x500x60 mm;
Produkto masė ne mažiau 30 kg, ne daugiau 42 kg. m2 Ne mažiau 1000 m2 ir ne daugiau 1100 m2
26. Vejos bordūrai Ne mažiau 1000x80x200 mm;
Stipris tempimui ne mažiau 3,5 MPa;
Atsparumas dilinimui ne mažiau 10 mm, ne daugiau 20 mm;
Vandens įgėris ne mžiau 5 proc., ne 6 proc. daugiau. m Ne mažiau 200 m. ir ne daugiau 220 m.
27. Putų polistirolas EPS 100, 500x1000 mm, 50 mm storio (nefrezuotas) m² Ne mažiau 5 m2 ir ne daugiau 15 m2
28. Prilydoma stogo danga Ruloninė, viršutinis sluoksnis, „Mida" arba lygiavertė m² Ne mažiau 380 m2 ir ne daugiau 400 m2.
29. Tinklelis G/k plokštės siūlėms, fasuotė 20 m (1 rulone) vnt. Ne mažiau 12 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
30. Akmens vata Ne mažiau 100 x 565 x 1220 mm ir ne daugiau 105x570x1225 mm „Paroc" arba lygiavertė pagal technines charakteristikas m³ Ne mažiau 265 m3 ir ne daugiau 300 m3.
II 44191000-5 Įvairios statybinės medžiagos iš medienos
31. Apipjauta mediena Pušiniai tašai ne mažiau 50 x 50 x 3000 mm, ne daugiau 51x51x3001 mm m³ Ne mažiau 34 m3 ir ne daugiau 40 m3
32. Apipjauta mediena Pušiniai tašai ne mažiau 50 x 100 x 3000 mm, ne daugiau 51x101x3001 mm m³ Ne mažiau 60 m3 ir ne daugiau 70 m3
33. Apipjauta mediena Pušiniai tašai ne mažiau 50 x 150 x 3000 mm, ne daugiau 51 x 151 x 3001 mm m³ Ne mažiau 30 m3 ir ne daugiau 40 m3
34. Apipjauta mediena Pušiniai tašai ne mažiau 50 x 200 x 3000 mm, ne daugiau 51x201x3001 mm m³ Ne mažiau 30 m3 ir ne daugiau 40 m3
35. Apipjauta mediena Pušiniai tašai ne mažiau 100 x 100 x 3000 mm, ne daugiau 101x101x3001 mm m³ Ne mažiau 30 m3 ir ne daugiau 40 m3
36. Lentos (dvigubo pjovimo) ne mažiau 25 x 100 x 3000 mm, ne daugiau 26x101x3001 mm m³ Ne mažiau 2 m3 ir ne daugiau 5 m3
37. Lentos (dvigubo pjovimo) ne mažiau 25 x 150 x 3000 mm, ne daugiau 26x151x3001 mm m³ Ne mažiau 2 m3 ir ne daugiau 5 m3
38. Medžio drožlių plokštė OSB ne mažiau 8 mm storio, ne daugiau 9 mm, ne mažiau 1250 x 2500 mm, ne daugiau 1251x2501 mm m² Ne mažiau 290 m2 ir ne daugiau 300 m2
39. Medžio drožlių plokštė OSB ne mažiau 12 mm storio, ne daugiau 13 mm, ne mažiau 1250 x 2500 mm, ne daugiau 1251x2501 mm m² Ne mažiau 590 m2 ir ne daugiau 600 m2
40. Fanera ne mažiau 1525 x 1525 x 4 mm, ne daugiau 1526x1526x5 mm vnt. Ne mažiau 22 vnt. ir ne daugiau 30 vnt.
41. Fanera ne mažiau 1525 x 1525 x 10 mm, ne daugiau 1526x1526x11 mm vnt. Ne mažiau 15 vnt. ir ne daugiau 25 vnt.
42. Medinis kampas vidinis Ne mažiau 26x26x3000 mm, ne daugiau 27x27x3001 mm vnt. Ne mažiau 30 vnt. ir ne daugiau 40 vnt.
43. Cetrio plokštė arba lygiavertė Storis 14 mm
Plotis ne mažiau 1250 mm
Ilgis ne mažiau 3350 mm m2 Ne mažiau 40 m2 ir ne daugiau 50 m2
44. Neobliuota mediena Pušis arba eglė:
Išmatavimai ne mažesni kaip 50x70x3000 mm ir ne didesni kaip 60x80x3100 (džiovinta) m3 Ne mažiau 40 m3 ir ne daugiau 70 m3
45. Obliuota mediena Pušis arba eglė Išmatavimai ne mažesni kaip 25x150x3000 mm ir ne didesni kaip 30x160x3100 (džiovinta) m3 Ne mažiau 25 m3 ir ne daugiau 40 m3
III 44800000-8 Dažai, lakas ir mastika
46. Skiediklis „Vaitspiritas" arba lygiavertis, bekvapis, fasuotė ne mažiau 1 l 1 Ne mažiau 106 vnt. ir ne daugiau 125 vnt.
47. Skiediklis „Nitro" 646 arba lygiavertis, fasuotė ne mažiau 0,5 l l Ne mažiau 64 vnt. ir ne daugiau 125 vnt.
48. Dažai Emaliniai „Pentaprim" dažai arba lygiaverčiai, fasuotė iki ne mažiau 3 kg
48.1 Balti kg Ne mažiau 150 vnt. ir ne daugiau 152 vnt.
48.2 Juodi kg Ne mažiau 300 vnt. ir ne daugiau 302 vnt.
48.3 Raudoni kg Ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 52 vnt.
48.4 Geltoni kg Ne mažiau 30 vnt. ir ne daugiau 32 vnt.
48.5 Žali kg
Ne mažiau 70 vnt. ir ne daugiau 72 vnt.
48.6 Rudi kg
Ne mažiau 270 vnt. ir ne daugiau 272 vnt.
48.7 Pilki kg
Ne mažiau 30 vnt. ir ne daugiau 33 vnt.
49. Dažai Dispersiniai, pusiau matiniai, vidaus patalpų dažymui, fasuotė ne mažiau 10 kg kg Ne mažiau 450 vnt. ir ne daugiau 480 vnt.
50. Dažai Fasadiniai akriliniai, balti, fasuotė ne mažiau 10 kg kg Ne mažiau 350 vnt. ir ne daugiau 400 vnt.
51. Dažyvė Vaistpiritinė dažyvė obliuotam medžiui, įvairių spalvų, fasuotė ne mažiau 0,7 l l Ne mažiau 25 vnt. ir ne daugiau 35 vnt.
52. Gruntas „Igis" arba lygiavertis polimerinis, giluminis, fasuotė 10 l l Ne mažiau 285 vnt. ir ne daugiau 300 vnt.
53. Gruntas Įvairių paviršių gruntavimui prieš plytelių klijavimą „Betokontakt" arba lygiavertis, fasuotė 5 kg kg Ne mažiau 125 vnt. ir ne daugiau 260 vnt.
54. Dažyvė Vaitspiritinė dažyvė obliuotam medžiui, fasuotė 3 l l Ne mažiau 390 vnt. ir ne daugiau 400 vnt.
IV 39224210-3 Dažymo teptukai
55. Plokščiasis teptukas Teptuko rankena: medinė Teptuko forma: plokščias
Šeriai: natūralūs
Plotis, mm: ne mažiau 37,5 vnt. Ne mažiau 100 vnt. ir ne daugiau 120 vnt.
56. Plokščiasis mišrių šerių teptukas Teptuko forma: plokščias
Plotis, mm: 75
Šeriai: mišrūs
Teptuko rankena: dvikomponentė
Papildoma informacija: ergonomiška rankena, įrankį galima laikyti įvairiais būdais. Šeriai pritaikyti maksimaliam lako, impregnato paėmimui
Paskirtis: teptukas pritaikytas mediniams paviršiams lakuoti bei impregnuoti viduje ir lauke vnt. Ne mažiau 100 vnt. ir ne daugiau 120 vnt.
57. Apvalusis teptukas Teptuko rankena: medinė
Teptuko forma: apvalus
Šeriai: natūralūs
Paskirtis: Dažymo darbams
Papildoma informacija: storis ne mažiau 50 mm, šerelių ilgis ne mažiau 51 mm (iš kurių 70 % yra vienodo ilgio)
Plotis (mm): ne mažiau 50 vnt. Ne mažiau 100 vnt. ir ne daugiau 120 vnt.
58. Mišrių šerių plokščiasis teptukas Teptuko rankena: plastikinė
Teptuko forma: plokščias
Šeriai: mišrūs
Plotis, mm: ne mažiau 20
Papildoma informacija: storis ne mažiau 13 mm, šerelių ilgis ne mažiau 38 mm (iš kurių 70 % yra vienodo ilgio)
Paskirtis: Dažymo, gruntavimo darbams, naudojant vandens pagrindo dažus gruntą vnt. Ne mažiau 100 vnt. ir ne daugiau 120 vnt.
59. Silikoninis hermetikas Bespalvis, fasuotė ne mažiau 300 ml vnt. Ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 100 vnt.
60. Akrilas Baltos spalvos, fasuotė ne mažiau 300 ml vnt. Ne mažiau 45 vnt. ir ne daugiau 90 vnt.
61. Montažinės sandarinimo putos Pistoletinės, fasuotė ne mažiau 750 ml vnt. Ne mažiau 90 vnt. ir ne daugiau 120 vnt.
62. Kaučiuko bitumo mastika Stogų remontui esant aplinkos temperatūrai nuo -12 iki +50 ºC, fasuotė ne mažiau 10 l l Ne mažiau 135 vnt. ir ne daugiau 150 vnt.
V 19520000-7 Plastikiniai gaminiai
63. Polietileno plėvelė Plotis ne mažiau 6 m, storis – ne mažiau 120 mikronų (stabilizuota) m² Ne mažiau 1010 m². ir ne daugiau 1050 m².
64. Polietileno plėvelė Plotis ne mažiau 3 m, storis – ne mažiau 120 mikronų
(stabilizuota) m² Ne mažiau 150 m² ir ne daugiau 200 m².
65. Šlifavimo medžiaga N60 m Ne mažiau 75 m. ir ne daugiau 100 m.
66. Baldiniai ratukai Plastmasiniai d - 42 vnt. Ne mažiau 60 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.
67. Plastikinės dailylentės Ne mažiau 100x3000 mm ir ne daugiau 105x3010 mm, baltos spalvos m² Ne mažiau 85 m². ir ne daugiau 100 m².
68. Universalus kampas 27 x 27 mm, baltos spalvos m Ne mažiau 30 m. ir ne daugiau 35 m
69. Užbaigimo kampas 27 x 27 mm, baltos spalvos m Ne mažiau 5 m. ir ne daugiau 15 m
70. Lubų profilis Plastikinėms dailylentėms, baltos spalvos 3 m ilgis m Ne mažiau 7 m. ir ne daugiau 14 m
71. Kryžiukai plytelėms 2 mm storis, plastikiniai, po 200 vnt. pak. Ne mažiau 20 pak. ir ne daugiau 25 pak
72. Kryžiukai plytelėms 3 mm storis, plastikiniai, po 200 vnt. pak. Ne mažiau 2 pak. ir ne daugiau 5 pak.
73. Kryžiukai plytelėms 6 mm storis, plastikiniai, po 200 vnt. pak. Ne mažiau 2 pak. ir ne daugiau 5 pak
74. Guminės žarnos Ne mažiau Ø 16 x 25 mm ir ne daugiau Ø 17 x 26 (vid. ir įšor.) m Ne mažiau 595 m. ir ne daugiau 650 m
75. Guminės žarnos Ne mažiau Ø 50 x 63 mm ir ne daugiau Ø 51 x 64 (vid. ir įšor.) m Ne mažiau 300 m. ir ne daugiau 310 m
VI 44316400-2 Metalo dirbiniai
76. Lietvamzdis Cinkuotos skardos, ne mažiau 60x80 mm ir ne daugiau 61x81 mm, ilgis ne mažiau 2 m vnt. Ne mažiau 42 vnt. ir ne daugiau 50 vnt.
77. Latakas Cinkuotos skardos, ne mažiau 60 x 80 mm ir ne daugiau 61x81 mm, ilgis ne mažiau 2 m vnt. Ne mažiau 54 vnt. ir ne daugiau 60 vnt.
78. Latako kampas Cinkuotos skardos ne mažiau 60 x 80 mm ir ne daugiau 61x81 mm vnt. Ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
79. Skarda Cinkuota 0,50 mm, 1250 x 2500 mm vnt. Ne mažiau 85 vnt. ir ne daugiau 100 vnt.
80. Gipskartonio plokštės profilis CW-100, ilgis 3 m m Ne mažiau 205 m. ir ne daugiau 225 m.
81. Gipskartonio plokštės profilis UW-100, ilgis 3 m m Ne mažiau 200 m. ir ne daugiau 215 m.
82. Gipskartonio plokštės profilis CD 60 -27, ilgis 3 m m Ne mažiau 100 m. ir ne daugiau 125 m.
83. Tvirtinimo detalė CD-14
Profilio paskirtis: gipskartonio plokštėms tvirtinti.
Matmenys (plotis mm, ilgis m): ne mažiau 120x20x1 ir ne daugiau 125x23x2 vnt. Ne mažiau 1300 vnt. ir ne daugiau 1350 vnt.
84. Pakabinamų lubų konstrukcija 600 T-24 mm, spalva balta vnt. Ne mažiau 12 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
VII 44192200-4 Vinys
85. Kalami medsraigčiai Su nailoniniais kaiščiais 6 x 40 mm vnt. Ne mažiau 3070 vnt. ir ne daugiau 3150 vnt.
86. Savisriegiai Gkp į metalą, juodi 3,5 x 25 mm vnt. Ne mažiau 12850 vnt. ir ne daugiau 12950 vnt.
87. Savisriegiai Gkp į medį, juodi 3,5 x 25 mm vnt. Ne mažiau 12400 vnt. ir ne daugiau 12500 vnt.
88. Savisriegiai Plačia galvute 4,2 x 16 mm vnt. Ne mažiau 2350 vnt. ir ne daugiau 2400 vnt.
89. Savisriegiai Plačia galvute 4,2 x 25 mm vnt. Ne mažiau 4600 vnt. ir ne daugiau 4700 vnt.
90. Vinys Necinkuoti, ne mažiau 1,8 x 50 mm kg Ne mažiau 80 kg. ir ne daugiau 100 kg.
91. Vinys Necinkuoti, ne mažiau 1,6 x 40 mm kg Ne mažiau 55 kg. ir ne daugiau 75 kg.
92. Vinys ZN ne mažiau 3 x 80 mm kg Ne mažiau 95 kg. ir ne daugiau 105 kg.
93. Vinys ZN ne mažiau 4 x 120 mm kg Ne mažiau 170 kg. ir ne daugiau 180 kg.
94. Vinys ZN ne mažiau 2,5 x 40 mm kg Ne mažiau 60 kg. ir ne daugiau 70 kg.
95. Vinys ZN ne mažiau 2,5 x 50 mm kg Ne mažiau 20 kg. ir ne daugiau 30 kg.
96. Vinys ZN ne mažiau 5,0 x 150 mm kg Ne mažiau 75 kg. ir ne daugiau 85 kg.
97. Vinys ZN ne mažiau 6,0 x 200 mm kg Ne mažiau 40 kg. ir ne daugiau 45 kg.
98. Vinys ZN ne mažiau 2,0 x 40 mm kg Ne mažiau 40 kg. ir ne daugiau 45 kg.
99. Varžtai Ankerinis varžtas su žiedeliu ne mažiau 12x120 mm vnt. Ne mažiau 500 vnt. ir ne daugiau 550 vnt.
100. Varžtai Ankerinis varžtas su žiedeliu ne mažiau 16x145 mm vnt. Ne mažiau 500 vnt. ir ne daugiau 550 vnt.
VIII 14811300-2 Šlifavimo diskai
101. Pjovimo diskai Abrazyvinis diskas skirtas betonui ir akmeniui pjauti, matmenys 125 x 2,0 x 22 mm vnt. Ne mažiau 120 vnt. ir ne daugiau 200 vnt.
102. Pjovimo diskai Abrazyvinis diskas skirtas betonui ir akmeniui pjauti, matmenys 180 x 2,5 x 22 mm vnt. Ne mažiau 90 vnt. ir ne daugiau 205 vnt.
103. Pjovimo diskai Abrazyvinis diskas skirtas betonui ir akmeniui pjauti, matmenys 230 x 2,5 x 22 mm vnt. Ne mažiau 90 vnt. ir ne daugiau 210 vnt.
104. Diskeliai metalui pjauti Matmenys 125 x 0,8 x 22 mm vnt. Ne mažiau 100 vnt. ir ne daugiau 200 vnt.
105. Diskeliai metalui pjauti Matmenys 125 x 1,0 x 22 mm vnt. Ne mažiau 200 vnt. ir ne daugiau 230 vnt.
106. Diskeliai metalui pjauti Matmenys 230 x 1,9 x 22 mm vnt. Ne mažiau 95 vnt. ir ne daugiau 205 vnt.
107. Diskiniai pjūklai su kietmetaliu Matmenys 200 x 4,0 x 30 mm vnt. Ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
108. Diskiniai pjūklai su kietmetaliu Matmenys 210 x 4,0 x 30 mm vnt. Ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
109. Diskiniai pjūklai su kietmetaliu Matmenys 250 x 4,0 x 30 mm vnt. Ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
110. Diskiniai pjūklai su kietmetaliu Matmenys 300 x 3,2 x 32 mm vnt. Ne mažiau 80 vnt. ir ne daugiau 100 vnt.
IX 44512910-4 Gręžtuvo grąžtai
111. Grąžtas metalui prailgintas 3,0 mm A klasė vnt. Ne mažiau 8 vnt. ir ne daugiau 15 vnt.
112. Grąžtas metalui prailgintas 5,0 mm A klasė vnt. Ne mažiau 8 vnt. ir ne daugiau 15 vnt.
113. Grąžtas metalui prailgintas 8,0 mm A klasė vnt. Ne mažiau 8 vnt. ir ne daugiau 15 vnt.
X 31711140-6 Elektrodai
114. Elektrodai Ø 3,0 mm kg Ne mažiau 8 kg. ir ne daugiau 12 kg
XI 44315100-2 Suvirinimo armatūra
115. Armatūra Įvairių diametrų kg Ne mažiau 1600 kg ir ne daugiau 1650 kg
XII 44112200-0 Grindų dangos
116. Keramikinės sienų plytelės Ne mažiau 15 x 20 cm įvairių spalvų ir raštų, pirma rūšis m² Ne mažiau 265 m² ir ne daugiau 275 m²
117. Keramikinės sienų plytelės Ne mažiau 15 x 20 cm baltos spalvos, pirma rūšis m² Ne mažiau 145 m² ir ne daugiau 160 m²
118. Keramikinės grindų plytelės Ne mažiau 33 x 33 cm šviesios spalvos, pirma rūšis m² Ne mažiau 259 m² ir ne daugiau 270 m²
119. Akmens masės plytelės Ne mažiau 30 x 30 x 0,85 cm šviesios spalvos, atsparios slydimui m² Ne mažiau 360 m² ir ne daugiau 380 m²
120. Laminuota grindų danga
Laminuotos grindų dangos atsparumo klasė nuo 31 iki 32. Įvairių raštų m² Ne mažiau 50 m² ir ne daugiau 70 m²
121. Laminuotų grindų paklotas
Pakloto storis ne mažiau kaip 3 mm. Plokštėmis m² Ne mažiau 50 m² ir ne daugiau 70 m²
122.
Kita Pirkėjas gali pirkti ir kitas neišvardintas I, II, III, IV,V, VI , VII, VIII, IX, X, XII skyriuose prekes, priskirtinas tos pačios kategorijos prekėms, kurių vertė neviršys 10 %, sutarties kainos Neišvardintos prekės turi atitikti BVPŽ kodams - 44420000-0 Statybinės prekės, 44191000-5 Įvairios statybinės medžiagos iš medienos, 44800000-8 Dažai, lakas ir mastika, 39224210-3 Dažymo teptukai, 19520000-7 Plastikiniai gaminiai, 44316400-2 Metalo dirbiniai, 44192200-4 Vinys, 14811300-2 Šlifavimo diskai, 44512910-4 Gręžtuvo grąžtai, 31711140-6 Elektrodai, 44112200-0 Grindų dangos
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
Prekės tiekiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ (-US):
II.1. Pirkimo pavadinimas: Statybinės prekės.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: UAB „Bikuvos" prekyba, Užpalių g. 81, 28198 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 144 500,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų prekių kaina yra mažiausia.

 

2017-02-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Radijo ir televizijos paslaugos - straipsnio apie Utenos rajono sav. pasiekimus daugiabučių namų kvartalinės renovacijos, verslo plėtros, kraštovaizdžio kūrimo, atliekų tvarkymo ir kitose srityse sukūrimas ir publikavimas pirkimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B26 – „Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos", kodui – 92200000-3 (2) „Radijo ir televizijos paslaugos" (B26).
Pirkimo objektą sudaro:
1. Parengti ir išspausdinti informacinę – reklaminę publikaciją apie Utenos rajono savivaldybės pasiekimus daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, verslo plėtros, kraštovaizdžio kūrimo, atliekų tvarkymo ir kitose srityse.
2. Publikacijos apimtis – vienas puslapis.
3. A4 formatas (1 psl.) išmatavimai: 210x297 mm, maketui reikia iš visų pusių po 5 mm užlaidoms
4. Tekstą iliustruoti nuotraukomis.
5. Talpinti ne mažiau kaip 1, ne daugiau kaip 5 nuotraukas.
6. Teksto apimtis: 4250 ženklų įskaitant tarpus (ne mažiau 1 MB).
7. Vidinių puslapių popierius Graphocote, 80 gsm.
8. Reikalingi atlikti darbai: teksto redagavimo, kalbos stilisto, dizainerio, maketuotojo, visos medžiagos (tekstas, foto ir kita vaizdinė medžiaga) parengimas spausdinimui.
9. Reklaminę – informacinę publikaciją parengti ir išspausdinti kokybiškai ir laiku.
10. Aprėpties zona – Lietuvos Respublikos teritorija.
11. Laikantis dorovės, etikos ir moralės normų, nepažeidžiant religinių jausmų, parengti ir išspausdinti reklaminę – informacinę publikaciją apie Utenos rajono sav. pasiekimus daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, verslo plėtros, kraštovaizdžio kūrimo, atliekų tvarkymo ir kitose srityse.
12. Galimybė skelbti publikaciją Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.utena.lt ir svetainėje www.kultūrautenoje.lt/news.php.
Paslaugų tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Paslauga suteikiama iki 2017 m. vasario 28 d.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Radijo ir televizijos paslaugos - straipsnio apie Utenos rajono sav. pasiekimus daugiabučių namų kvartalinės renovacijos, verslo plėtros, kraštovaizdžio kūrimo, atliekų tvarkymo ir kitose srityse sukūrimas ir publikavimas pirkimas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VŠĮ „Propagandos ministerija" įmonės kodas: 302772078, adresas: S. Konarskio g. 49 Vilnius, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 350,00 Eur , PVM sudaro 73,50 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2017-02-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Krūmapjovė, benzininis pjūklas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės 2 vnt.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Krūmapjovė - 1 vnt.:
1.1. Krūmapjovės tipas – profesionali, su antivibracine sistema.
1.2. Galia ne mažesnė kaip 2,8 kw.
1.3. Cilindro darbinis tūris ne mažesnis kaip 53 kub. cm, ne didesnis kaip 58 kub. cm.
1.4. Varomojo veleno skersmuo – ne mažesnis kaip 10 mm.
1.5. Svoris ne didesnis kaip 11 kg.
1.6. Kuro bakelio talpa ne mažesnė kaip 0,9 ltr., ne daugiau 1 ltr.
1.7. Pjovimo įranga - peilis trijų dantų, ritė, dvigubi diržai, apsauginis skydelis (plieninis) su plieniniu tinkleliui ir ausinėmis.
1. 8. Prekei turi būti suteikiama gamyklinė garantija – ne mažiau 2 metai.
2. Benzininis pjūklas - 1 vnt.
2.1. Cilindro darbinis tūris ne mažiau 45 kub. cm.
2.2. Galia ne mažesnė kaip 2,1kw, ne didesnė 3,0 kw.
2.3. Pjovimo juostos ilgis, ne mažiau 33 cm, ne daugiau 35 cm.
2.4. Svoris, ne daugiau 5,0 kg.
2.5. Prekei turi būti suteikiama gamyklinė garantija - ne mažiau 2 metai.
Prekes pristatyti adresu: Utenio a. 4, Utena iki 2017 m. balandžio 15 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Krūmapjovė, benzininis pjūklas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Pjūklininkas", įmonės kodas: 155582622, adresas: Basanavičiaus g. 12, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1.132,00 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas trisdešimt du eurai, 00 ct)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-02-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Blankai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 22820000-4 Blankai.
Blankai:
1.Traktorių ir savaeigių mašinų registracijos liudijimų blankai (140x102) - 460 vnt.
2. Traktorių, savaeigių mašinų (priekabų) techninės apžiūros talonų blankai(70 x105) -1200 vnt.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Blankai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Paramos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras, įmonės kodas: 190809294, adresas: Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2.047,56 Eur (du tūkstančiai keturiasdešimt septyni eurai, 56 ct)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-02-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Transporto paslaugos – žemdirbių ir žemės ūkio specialistų nuvežimas autobusu į parodą - seminarą ,,ką pasėsi.....2017" ir parvežimas atgal.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai – A2 - Sausumos transporto paslaugos (1), įskaitant šarvuotų automobilių paslaugas, ir kurjerių paslaugos, išskyrus pašto transportą, kodui – 60171000-7 „Keleivinių automobilių nuoma su vairuotoju" (A2).
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Perkama transporto paslauga – žmonių nuvežimas į parodą – seminarą.
Numatomas maršrutas - Utenio a. 4, Utena - Noreikiškės, Kauno r., Noreikiškės, Kauno r. - Utenio a. 4, Utena. Numatomas bendras atstumas – ne mažiau 290 km, ne daugiau 350 km.
Numatomas keleivių skaičius ne mažiau 45 žmonės, ne daugiau 50 žmonių.
Numatoma transporto paslaugos trukmė ne mažiau 10 valandų, ne daugiau 14 valandų.
Numatoma paslaugos pradžia – 2017-03-31 7.00 val.
Numatoma paslaugos pabaiga – 2017-03-31 17.00 val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Transporto paslaugos – žemdirbių ir žemės ūkio specialistų nuvežimas autobusu į parodą - seminarą ,,ką pasėsi.....2017" ir parvežimas atgal.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Zarasų autobusai", įm.kodas: 187823316, adresas: Statybininkų g. 2, Zarasai.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 340,19 Eur (vertė be PVM – 281,15 Eur, PVM sudaro - 59,04 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų prekių kaina yra mažiausia.

2017-02-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pašto vokų ženklinimo kasetės, BVPŽ kodas - 30130000-9 Pašto ženklinimo vokų kasetės (301).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt. – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1.Kasetė pašto vokų ženklinimo markiratoriui T1000.
2. Vienos juostelės išeiga –ne daugiau 1100 vokų.
3. Markiravimo spalva – raudona.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 12 vnt.
2.Prekes pateikti iki 2017 m. kovo 31 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Pašto vokų ženklinimo kasetės, BVPŽ kodas - 30130000-9 Pašto ženklinimo vokų kasetės (301).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Varicom", įmonės kodas: 122274784, adresas: Vytauto g. 20/1, Vilnius.
II.3. Fiksuotas prekės įkainis - viena kasetė 17,5208 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 210,25 EUR su PVM.
II.5.Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-02-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vadovėliai, BVPŽ kodas - 22110000-4 Knygos (221).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 8 vnt. – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1.Vadovėlis „Lietuvos Respublios administracinių nusižengimų kodeksas. Pirmoji laida":
1.1.Leidybos metai: 2017.
1.2.Leidinio kalba: Lietuvių.
1.3.Viršelis: Kietas.
1.4. Formatas: 110x175 mm.
1.5. Kiekis – 6 vnt.
2. Vadovėlis „Interneto ir technologijų teisė":
2.1.Leidybos metai: 2016.
2.2. Leidinio kalba: Lietuvių.
2.3.Viršelis: Kietas.
2.4. Formatas: 167x250 mm.
2.5.Kiekis – 1 vnt.
3. Vadovėlis „Tarptautinė humanitarinė (ginkluotojo konflikto) teisė":
3.1. Leidybos metai: 2016;
3.2.Leidinio kalba: Lietuvių;
3.3. Viršelis: Kietas;
3.4.Formatas: 167x249 mm;
3.5. Kiekis – 1 vnt.
Vadovėlių pateikimo data iki 2017 m. vasario 28 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vadovėliai, BVPŽ kodas - 22110000-4 Knygos (221).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Valstybės įmonė Registrų centras, įmonės kodas: 124110246, adresas: Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 94,17 EUR su PVM.

II.4.Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Antspaudų vidinių pagalvėlių ir fotopolimerų pirkimas, BVPŽ kodas – 30192151-4 Antspaudų spaudai (301).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės-1 vnt.- į atskiras pirkimo objekto dalis skaidomas.
1 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2 pirkimo objekto dalis:
1. Spaudas PRINTER 10 8 mm x 25 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Spaudas PRINTER 40 57mm x 21 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 4 vnt.
3.Futliaras PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L52 20 mm x 30 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2. Spaudas PRINTER 10 8 mm x 25 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3. Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 3 vnt.
5 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L10 10 mm x 27 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2. Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 3 vnt.
3. Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
4. Vidinė pagalvėlė atspaudui 20 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 5 vnt.
5. Vidinė pagalvėlė atspaudui 30 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 5 vnt.
6 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 38x14 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 35 50mm x 30 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4. Fotopolimeras L30 47 mm x 18 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
7 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 6 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4. Vidinė pagalvėlė atspaudui R40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 11 vnt.
8 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm –ne daugiau 3 vnt.
2. Vidinė pagalvėlė atspaudui R40 mm diametro - ne daugiau 3 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne daugiau 2 vnt.
4. Futliaras PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne daugiau 2 vnt.
9 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
Spaudai turi atitikti LR antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės 2003-01-01 įstatymo 9 str. reikalavimus.
Pirkimo objekto apimtys:
1 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
2 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
3 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 15 vnt.
4 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 14 vnt.
5 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 16 vnt.
6 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
7 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 14 vnt.
8 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis –ne daugiau 9 vnt.
9 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 8 pirkimo objekto dalis: Antspaudų vidinių pagalvėlių ir fotopolimerų pirkimas, BVPŽ kodas – 30192151-4 Antspaudų spaudai (301).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos Indra", įmonės kodas: 183746114, adresas: Maironio g. 12, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 50,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Muzikinės programos atlikimo paslauga.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai – B26 – Rekreacijos, kultūros ir sporto paslaugos (išskyrus paslaugų sutartis, skirtas radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimams, kai juos atlieka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nurodytai perkančiajai organizacijai nustatytus reikalavimus atitinkantis transliuotojas), kodui – 92312200-3 „Autorių, kompozitorių, skulptorių, estrados artistų ir kitų atskirų menininkų teikiamos paslaugos".
Pirkimo objektą sudaro:
Perkamos muzikinės programos atlikimo muzikiniu instrumentu iškilmingų santuokų registravimo metu paslaugos – ne mažiau 100 val., ne daugiau kaip 150 val.
Muzikinė programa bus atliekama pagal santuokų grafiką šeštadieniais ir pagal poreikį ketvirtadieniais. Ją atliks muzikantas santuokų registravimo metu civilinės metrikacijos skyriaus salėje. Muzikinis instrumentas – Kawai CN-23 Digital piano.
Sutarčiai bus taikoma fiksuoto įkainio kainodara.
Sutartis bus sudaroma 24 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutartis gali būti pratęsta jai nepasibaigus vieną kartą vieniems kalendoriniams metams, pasirašant papildomą susitarimą tarp Vykdytojo ir Užsakovo. Bendras sutarties terminas – ne ilgesnis kaip 3 metai.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ (-US):
II.1. Pirkimo pavadinimas: Muzikinės programos atlikimo paslauga.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: Lina Gudienė, adresas: Šilo g. 6-1, Utena, LT-28134, tel. 868354556.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 1 677,69 EUR be PVM (Tiekėjas nėra PVM mokėtojas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų paslaugų kaina yra mažiausia.

2017-02-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas, BVPŽ kodas - 66510000-8 Draudimo paslaugos, A 6 Finansinės paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Draudimo objektas:
Draudėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kur atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpi, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl netinkamo statinio projektavimo – patalpų paskirties keitimo projekto „Administracinio pastato Šilo g. 4, Vyžuonų mstl. Utenos r. sav., dalies patalpų paskirties keitimo iš administracinės paskirties patalpų į gydymo paskirties patalpas".
Draudimo laikotarpis 1 mėn.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas, BVPŽ kodas - 66510000-8 Draudimo paslaugos, A 6 Finansinės paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: „Baltikums Vienna Insurance Group" AAS Lietuvos filialas, įmonės kodas: 300661613, adresas: A. Goštauto g. 8-125, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti 90,00 EUR.
II.4.Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-03

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Įvairūs maisto produktai"
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 15800000-6 „Įvairūs maisto produktai"
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro – Įvairūs maisto produktai.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Prekių kiekiai:
1. Kiaušiniai rudi L: ne mažiau 18000 vnt. ir ne daugiau 19000 vnt.
2. Cukrus: ne mažiau 1500 kg ir ne daugiau 1800 kg.
3. Žuvis sušaldyta be galvos, be uodegos: ne mažiau 500 kg ir ne daugiau 600 kg.
4. Žuvis sušaldyta filė,be odos: ne mažiau 500 kg ir ne daugiau 600 kg.
5. Krabų lazdelės sušald.: ne mažiau 300 kg ir ne daugiau 400 kg.
6. Žuvies piršteliai šaldyti: ne mažiau 250 kg ir ne daugiau 300 kg.
7. Žuvis šalto rūkymo: ne mažiau 80 kg ir ne daugiau 100 kg.
8. Koldūnai su mėsa šaldyti: ne mažiau 200 kg ir ne daugiau 260 kg.
9. Silkės filė, be odos: ne mažiau 200 kg ir ne daugiau 250 kg.
10. Majonezas švelnus be E: ne mažiau 80 kg ir ne daugiau 120 kg.
11. Majonezas pusriebis: ne mažiau 60 kg ir ne daugiau 70 kg.
12. Aliejus saulėgrąžų pirmo spaudimo: ne mažiau 800 kg ir ne daugiau 900 kg.
13. Makaronai rageliai: ne mažiau 200 kg ir ne daugiau 250 kg.
14. Manų kruopos: mažiau 300 kg ir ne daugiau 350 kg.
15. Grikių kruopos smulkios: ne mažiau 80 kg ir ne daugiau 85 kg.
16. Grikių kruopos: ne mažiau 70 kg ir ne daugiau 80 kg.
17. Kvietinės kruopos: ne mažiau 80 kg ir ne daugiau 88 kg.
18. Perlinės kruopos: ne mažiau 70 kg ir ne daugiau 80 kg.
19. Ryžių kruopos (plikyti): ne mažiau 90 kg ir ne daugiau 100 kg.
20. Ryžiai ilgagrūdžiai: ne mažiau 60 kg ir ne daugiau 70 kg.
21. Avižų dribsniai: ne mažiau 80 kg ir ne daugiau 100 kg.
22. Miltai kvietiniai: ne mažiau 700 kg ir ne daugiau 800 kg.
23. Pupelės baltos: ne mažiau 100 kg ir ne daugiau 120 kg.
24. Žirniai skaldyti: ne mažiau 150 kg ir ne daugiau 160 kg.
25. Krakmolas bulvių: ne mažiau 80 kg ir ne daugiau 90 kg.
26. Kisielius: ne mažiau 90 kg ir nedaugiau 100 kg.
27. Džiovintos slyvos: ne mažiau 50 kg ir ne daugiau 60 kg.
28. Razinos: ne mažiau 90 kg ir ne daugiau 100 kg.
29. Konservuotos rūgštynės: ne mažiau 126 kg. ir ne daugiau 150 kg.
30. Konservuoti žali žirneliai skardoje: ne mažiau 300 kg ir ne daugiau 320 kg.
31. Pomidorų padažas be E: ne mažiau 110 kg ir ne daugiau 120 kg.
32. Konservuoti agurkai silpnai rūgštūs: ne mažiau 300 kg. ir ne daugiau 350 kg.
33. Marinuoti burokėliai: ne mažiau 70 kg ir ne daugiau 80kg.
34. Geriamas vanduo :ne mažiau 900 l ir ne daugiau 1000 l
35. Meduoliai: ne mažiau 70 kg ir ne daugiau 80 kg
36. Vafliai su įdaru: ne mažiau 60 kg ir ne daugiau 70 kg.
37. Sausainiai arbatiniai: ne mažiau 100 kg ir ne daugiau 120 kg.
38. Universalūs prieskoniai: ne mažiau 30 kg ir ne daugiau 40 kg.
39. Druska su jodu, rupi: ne mažiau 90 kg ir ne daugiau 95 kg.
40. Kmynai: ne mažiau 4 kg ir ne daugiau 4,5 kg.
41. Pipirai grūdeliais: ne mažiau 3 kg ir ne daugiau 4 kg.
42. Citrinos rūgštis: ne mažiau 2 kg ir ne daugiau 2,5 kg.
43. Actas maistinis: ne mažiau 6 l ir nedaugiau 7 l.
44. Laurų lapai: ne mažiau 1 kg ir ne daugiau 2 kg.
45. Tirpi kava: ne mažiau 30 kg ir ne daugiau 35 kg.
46. Malta kava: ne mažiau 50 kg ir ne daugiau 60 kg.
47. Kakava tirpi: ne mažiau 30 kg ir ne daugiau 40 kg.
48. Arbata juoda biri: ne mažiau 5 kg ir ne daugiau 6 kg.
49. Arbata ramunėlių: ne mažiau 2 kg ir ne daugiau 2,5 kg.
50. Arbata čiobrelių: ne mažiau 2 kg ir ne daugiau 2,5 kg.
51. Arbata įvairi, pakeliais: ne mažiau 3 kg ir ne daugiau 3,5 kg.
52. Šokoladiniai saldainiai įvairūs (3,00-7,00 Eur): ne mažiau 150 kg ir ne daugiau 200 kg.
53. Saldainiai karamelė įvairi: ne mažiau 40 kg ir ne daugiau 45 kg.
54. Ledai vafliniame puodelyje: ne mažiau 80 kg ir ne daugiau 90 kg.
55. Šaldytos uogos: ne mažiau 80 kg ir ne daugiau 100 kg.
56. Šaldytų daržovių asorti: ne mažiau 300 kg ir ne daugiau 350 kg.
57. Marinuoti pievagrybiai: ne mažiau 3 kg ir ne daugiau 3,5 kg.
58. Krienai: ne mažiau 2 kg ir ne daugiau 3 kg.
59. Pomidorų sultys: ne mažiau 140 l ir ne daugiau 150 l
60. Duonos lazdelės: ne mažiau 30 kg ir ne daugiau 35 kg.
61. Vaisių gėrimas: ne mažiau 500 l ir ne daugiau 600 l.
62. Vaisių nektaras: ne mažiau 100 l ir ne daugiau 120 l.
63. Šprotai aliejuje: ne mažiau 12 kg ir ne daugiau 15 kg.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Sanitex"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:110443493, Raudondvario pl. 131,Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 35.000,00 (Trisdešimt penki tūkstančiai eurų, 00 ct) su PVM.
Bendra pasiūlymo kaina buvo naudojama tik pasiūlymų vertinimui nustatant viešojo pirkimo laimėtoją. Prekės bus perkamos pagal Perkančiosios organizacijos faktinį poreikį, o į Sutartį įrašomos planuojamos Perkančiosios organizacijos lėšos.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-02-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rašikliai, BVPŽ kodas - 30192126-0 Techniniai rašikliai (301).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Rašiklis metaliniu korpusu su touch funkcija.
2. Su uždengtuku.
3. Mėlynas tušas.
4. Brėžiamos linijos storis 0,7 mm.
5. Rašiklio spalva – pilka.
Pirkimo objekto apimtis:
1.Kiekis – 30 vnt.
Rašiklių pateikimo data iki 2017 m. vasario 17 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Rašikliai, BVPŽ kodas - 30192126-0 Techniniai rašikliai (301).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Officeday", įmonės kodas: 124931353, adresas: Žalgirio g. 92, Vilnius.
II.3. Fiksuota prekės vieneto kaina 4,966 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti 148,98 EUR su PVM.
II.5.Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dekoratyviniai stiklo gaminiai, BVPŽ kodas - 39299000-4 Stiklo gaminiai (392).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Dekoratyvinė stiklo pasaga su dėžute – 10 vnt.
2. Lietas stiklas su melchioro detalėmis. Pasagos aukštis: ne mažiau 10 cm ne daugiau 12 cm.
3. Dėžutė dirbtinės odos su išspaustu Utenos herbu ir užrašu „Utenos rajono savivaldybė".
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekes pristatyti iki 2017 m. vasario 15 d.
2. Prekių kiekis – 10 vnt.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Dekoratyviniai stiklo gaminiai, BVPŽ kodas - 39299000-4 Stiklo gaminiai (392).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Glasremis", įmonės kodas: 148384832, adresas: J. Biliūno g. 12, Panevėžys.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 998,86 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Nekilnojamo turto kadastro ir registro bylų parengimas".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A 14 paslaugų kategorijai ,,Pastatų valymo paslaugos ir nuosavybės valdymo paslaugos", kodui 70330000-3,,Nekilnojamojo turto valdymo paslaugos už atlyginimą ar pagal sutartį".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Planuojamos paslaugų apimtys per 36 mėn.:
- Kelio (gatvės) juostos kadastrinių matavimų bylos parengimas (kai kelio (gatvės) atkarpos ilgis ne mažiau 100-ne daugiau 1000) – nemažiau 30 – ne daugiau 40 m;
- Kelio (gatvės) juostos kadastrinių matavimų bylos parengimas (kai kelio (gatvės) atkarpos ilgis 1000 ir daugiau) - nemažiau 4 – ne daugiau 10 m;
- Kelio (gatvės) juostos kadastrinių matavimų bylos parengimas (kai kelio (gatvės) atkarpos plotas ne mažiau 1000-ne daugiau 5000) – ne mažiau 25 – ne daugiau 35 m2;
- Kelio (gatvės) juostos kadastrinių matavimų bylos parengimas (kai kelio (gatvės) atkarpos plotas 5000 ir daugiau) – ne mažiau 9 – ne daugiau 15 m2.
Paslaugų atlikimo vieta – Utenos rajonas, Lietuva.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ (-US):
II.1. Pirkimo pavadinimas: „Nekilnojamo turto kadastro ir registro bylų parengimas".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: UAB „Aplinkos inžinerija", Architektų g. 15-45, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 34 000,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei paslaugų pardavimo kaina yra mažiausia.
II.5. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Paslaugų teikimo pradžia – Paslaugos pradedamos teikti ir teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2017-01-31

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rašikliai, BVPŽ kodas - 30192126-0 Techniniai rašikliai (301).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Rašiklis metaliniu korpusu su touch funkcija.
2. Su uždengtuku.
3. Mėlynas tušas.
4. Brėžiamos linijos storis 0,7 mm.
5. Rašiklio spalva – pilka.
Pirkimo objekto apimtis:
1.Kiekis – 30 vnt.
Rašiklių pateikimo data iki 2017 m. vasario 17 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Rašikliai, BVPŽ kodas - 30192126-0 Techniniai rašikliai (301).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Officeday", įmonės kodas: 124931353, adresas: Žalgirio g. 92, Vilnius.
II.3. Fiksuota prekės vieneto kaina 4,96 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti 148,83 EUR su PVM.
II.5.Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-01-31

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Raktų pakabukas su autoriniu maketu.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185)
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro raktų pakabukai su autoriniu maketu, atitinkantys sekančias charakteristikas:
1. Dydis: plotis 28 mm, aukštis - 39 mm.
2. Štampuotas.
3. Spalva – žalvario, tonuotas, lakuotas.
4. Iškilęs paviršius blizgus, įdubęs paviršius matinis.
5. Logo: pasaga + žiežirba + užrašas „UTENA"
6. Grandinėlė iš žalvario.
7. Žiedas raktams sukabinti iš žalvario.
8. Įpakavimas – plastikinė dėžutė su viduje aksomine pagalvėle, permatomu viršumi.
Pirkimo objekto apimtys:
Prekių kiekis – 100 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pristatyti iki 2017 m. vasario 15 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Raktų pakabukas su autoriniu maketu.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įm.kodas: 184085235, adresas: Stoties g. 39, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 1095,00 Eur (ne PVM mokėtojas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų prekių kaina yra mažiausia.

17-01-31

 

2017-01-30

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Darbo apmokėjimo reforma viešajame sektoriuje nuo 2017-02-01: valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo užmokestis, atostoginiai, premijos, pašalpos ir kompensacijos", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Mokymo paslaugos programa:
1.Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo taikymas nuo 2017-02-01;
2.Darbuotojų kategorijos;
2.1Darbuotojų pareigybių skirstymas į lygius ir į grupes, darbo užmokesčio pastoviosios ir kintamosios dalių nustatymo sistema. Pareiginės algos bazinis dydis. Darbuotojų, dirbančių projektuose, darbo apmokėjimas;
2.2.Įstaigų vadovų ir vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo reglamentavimas;
5.2017 įstaigos darbo užmokesčio fondo korekcija dėl naujo įstatymo priėmimo;
2.3.Darbo užmokesčio apmokestinimas nuo 2017-01-01;
2.4.Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, už budėjimą;
2.5.Kasmetinis darbuotojų vertinimas ir jo įtaka darbo užmokesčio dydžio nustatymui.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 2.
2.Seminaras vyks 2017 m. vasario 1 d., Panevėžyje.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Darbo apmokėjimo reforma viešajame sektoriuje nuo 2017-02-01: valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo užmokestis, atostoginiai, premijos, pašalpos ir kompensacijos", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: MB „Buhalterių mokymai", įmonės kodas: 304093745, adresas: Sėlių g. 33/2, Vilnius.
II.3. Fiksuotas paslaugos įkainis vienam žmogui: 75,00 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti 150,00 EUR.

 

II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-01-30

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Metalinis įrėmintas suvenyras „Sėdintis angelas ant pasagos", BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Aukštis 80 cm;
2. Plotis 78 cm;
3. Svoris 7,5 kg;
4. Pagamintas iš metalo markės „stal 35".
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 1 vnt.
2. Prekes pristatyti iki 2017 m. vasario 15 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Metalinis įrėmintas suvenyras „Sėdintis angelas ant pasagos", BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas: 184085235, adresas: Stoties g. 39, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti 94,50 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-01-30

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vyturių progimnazijos sporto salės šviestuvų keitimo darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45316000-5 Apšvietimo ir signalizacijos sistemų montavimo darbai, priskiriamas papildomam kodui - 31500000-1 Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai.
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
1. Demontuoti 50 vnt. liuminescencinių šviestuvų;
2. Demontuoti 230 m kabelio, nutiesto sienomis;
3. Demontuoti 1 apšvietimo skydelį;
4. Sumontuoti 120 m iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių;
5. Nutiesti 150 m kabelių vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse;
6. Sumontuoti 15 vnt. sujungimo dėžučių;
7. Sumontuoti 15 vnt. šviesos diodų lempų šviestuvų (šviestuvų apsaugos laipsnis turi būti ne mažesnis kaip IP 66, LED šviesos šaltinio galia ne mažesnė kaip 160 W, atsparumo smūgio jėgai klasė ne mažesnė kaip IK 07, LED efektyvumas ne mažesnis kaip 120 lm/W, suteikiama ne mažesnė kaip 3 metų garantija);
8. Sumontuoti 3 vnt. hermetinių ir pusiau hermetinių jungiklių;
9. Sumontuoti vieną 36 modulių paskirstymo skydelį.
I.2.2. Nepagrindiniai darbai, kuriuos atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
1. Suremontuoti 1,0 m2 vidinių tinkuotų paviršių;
2. Nuglaistyti ir nudažyti 1,0 m2 sienų.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo ir baigia po 5 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vyturių progimnazijos sporto salės šviestuvų keitimo darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Ligaja", įmonės kodas: 183697076, adresas: Žvalgų g. 8, 08221 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė9.768,27,43 EUR (devyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 27 euro ct) su PVM.
su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

 

2017-01-26

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos rajono savivaldybės Garbės piliečio ženklas, BVPŽ kodas - 44316400-2 Metalo dirbiniai (443).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt. – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Garbės piliečio ženklas, 4 vnt.:
Garbės piliečio ženklas gaminamas iš žalvalario ir tompako, dangos juvelyrinis emalis, auksavimas, sidabravimas. Ženklo pagrindas auksuota žvaigždė su tulpės formos spinduliais, pagrindo apačioje užrašas „Garbės pilietis", žvaigždės viduryje įmontuotas skydas, dengtas juvelyriniu mėlynos spalvos emaliu su sidabruota žvaigžde ir auksuota pasaga. Ženklas kabinamas ant 32 mm pločio muaro juostos, įpakavimas mėlynos spalvos odos pakaitalo dėžutė. Ženklo miniatiūra identiška ženklui tik sumažinta iki 15 mm diametro, tvirtinimas adatėle su drugelio formos užspaudimu.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 4 vnt.
2. Prekių pristatymo terminas – iki 2017 m. sausio 31 d. dienos.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos rajono savivaldybės Garbės piliečio ženklas, BVPŽ kodas - 44316400-2 Metalo dirbiniai (443).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Alpera", įmonės kodas: 124082035, adresas: Titnago g. 10, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 759,88 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-01-26

2 FORMA
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
2017 m. sausio 25 d.
I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Indai, BVPŽ kodas - 39221123-5 Indai (392).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt. – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Stiklinės, 50 vnt.:
1.1.Stiklinės talpa 350 ml;
1.2.Stiklinės aukštis 15 cm;
1.3. Stiklinės skersmuo 6 cm;
2. Arbatiniai šaukšteliai, 50 vnt.:
2.1. Arbatinis šaukštelis iš nerūdijančio plieno;
2.2. Šaukštelio ilgis 13,1 cm.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekes pristatyti iki 2017 m. vasario 15 d.
2. Prekių kiekis – 100 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Indai, BVPŽ kodas - 39221123-5 Indai (392).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenaitis", įmonės kodas: 183792834, adresas: Metalo g. 5, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 48,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-01-25

I.PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Tvirtinimo lipdukai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 30194200-7 Tvirtinimo lipdukai, juostos ir plėvelės (301)
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt.
Pirkimo objektas skaidomas į 10 pirkimo objekto dalių.
I dalis – automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija, 1 automobilis.
II dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnija, 1 automobilis.
III dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Daugailių seniūnija, 1 automobilis.
IV dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnija, 1 automobilis.
V dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnija, 1 automobilis.
VI dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnija, 1 automobilis.
VII dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnija, 1 automobilis.
VIII dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnija, 1 automobilis.
IX dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Užpalių seniūnija, 1 automobilis.
X dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnija, 1 automobilis.
Automobiliams ženklinti lipdukų techninė specifikacija:
Lipdukai šoninėms automobilių durelėms ženklinti iš abiejų automobilio pusių.
Raidžių aukštis didžiųjų ne mažiau 75 mm, mažųjų ne mažiau 50 mm, storis ne mažiau 4 mm;
Tekste ne mažiau 25 raidžių, tekstas ant kiekvieno automobilio skirtingas.
Raidžių spalvą ir maketą parenka Tiekėjas;
Lipdukas atsparus vandeniui, šalčiui, paviršius laminuotas.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Lipdukus pagaminti ir suklijuoti ant automobilių iki 2017 m. kovo 1 d
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: I dalis – automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įm.kodas: 183648346, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 13,31 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
III.1. Pirkimo pavadinimas: II dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnija.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įm.kodas: 183648346, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
III.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 13,31 Eur su PVM.
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

IV. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
IV.1. Pirkimo pavadinimas: III dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Daugailių seniūnija.
IV.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įm.kodas: 183648346, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
IV.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 13,31 Eur su PVM.
IV.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

V. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
V.1. Pirkimo pavadinimas: IV dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnija.
V.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įm.kodas: 183648346, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
V.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 13,31 Eur su PVM.
V.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

VI. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
VI.1. Pirkimo pavadinimas: V dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnija.
VI.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įm.kodas: 183648346, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
VI.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 13,31 Eur su PVM.
VI.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

VII. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
VII.1. Pirkimo pavadinimas: VI dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnija.
VII.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įm.kodas: 183648346, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
VII.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 13,31 Eur su PVM.
VII.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

VIII. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
VIII.1. Pirkimo pavadinimas: VII dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnija.
VIII.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įm.kodas: 183648346, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
VIII.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 13,31 Eur su PVM.
VIII.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

IX. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
IX.1. Pirkimo pavadinimas: VIII dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnija.
IX.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įm.kodas: 183648346, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
IX.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 13,31 Eur su PVM.
IX.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

X. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
X.1. Pirkimo pavadinimas: IX dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Užpalių seniūnija.
X.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įm.kodas: 183648346, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
X.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 13,31 Eur su PVM.
X.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus

 

XI. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
XI.1. Pirkimo pavadinimas: X dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnija.
XI.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įm.kodas: 183648346, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
XI.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 13,31 Eur su PVM.
XI.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus

 

2017-01-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Laikinų kelio ženklų įrengimas keliuose ir gatvėse žiemos šventės renginių metu.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233290-8 „Kelio ženklų montavimas" (45.23).
Sutarties objektą sudaro darbai – 1 vnt. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. Sutarties objektą sudaro vertikalių kelio ženklų įrengimo darbai. Kelio ženklai įrengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-01-31 įsakymu Nr. 3-83 „Dėl kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis taisyklėmis.
Pagrindiniai darbai kuriuos turi atlikti rangovas:
1. Pastatyti laikinus vertikalius kelio ženklus Utenos miesto gatvėse 27 vnt.
Nepagrindiniai (pagalbiniai) darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai, yra:
1. Pastatyti laikinus vertikalius kelio ženklus Utenos rajono keliuose 28 vnt.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia per 5 dienas.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Laikinų kelio ženklų įrengimas keliuose ir gatvėse žiemos šventės renginių metu.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Eismus", įm.kodas: 304059839, adresas: Rašės g. 9, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 519,09 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

 

2017-01-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Atminimo dovana „Laikrodis", BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Laikrodis automobilio rate, 1 vnt;
2. Skersmuo 35 cm;
3. Svoris 2,4 kg;
4. Laikrodis su apšvietimu (laikrodžio skaičiai ir rodyklės šviečia tamsoje).
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekes pristatyti iki 2017 m. sausio 27 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Atminimo dovana „Laikrodis", BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas: 184085235, adresas: Stoties g. 39, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 44,10 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-01-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos, Viešbučių ir restoranų paslaugos (B 17).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt. – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro apgyvendinimo paslaugos:
• Ne mažiau 3 žvaigždučių viešbutis;
• Vienvietis kambarys;
• Vilniuje;
• Su maitinimu: pusryčiais.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų suteikiamo terminas – 2017-01-23-2017-01-24, 2017-01-24-2017-01-25, 2017-01-25-2017-01-26, 2017-01-26-2017-01-27.
2. Žmonių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos, Viešbučių ir restoranų paslaugos (B 17).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Green hotel", įmonės kodas: 303391016, adresas: Pilaitės pr. 20, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 136,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-01-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Investicijų projekto „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" parengimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A11 – „Valdymo konsultacinės paslaugos ir susijusios paslaugos", kodui –79421200-3 „Projektų rengimo, išskyrus statybos darbus, paslaugos" (A11).
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objekto aprašymas:
Utenos rajono savivaldybės administracija planuoja vykdyti projektą, kurio metu, gavus Europos Sąjungos negrąžinamą subsidiją, ją panaudoti 4 ekologiškiems autobusams, atitinkantiems 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" 30 punkto reikalavimus, įsigyti. Detalesnė informacija pateikiama pridedamoje „Investicijų projekto „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" paslaugų viešojo pirkimo techninėje specifikacijoje", Reikia parengti investicijų projektą, pagal kurį bus parinktas projekto „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" įgyvendinimo būdas. Teikėjas įsipareigoja suteikti investicijų projekto „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" parengimo paslaugas.
Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena, Paslaugų teikimo pabaiga – po 21 dienos nuo Sutarties įsigaliojimo.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Investicijų projekto „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" parengimo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Eurointegracijos projektai", įm.kodas: 142122047, adresas: Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 1990,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų paslaugų kaina yra mažiausia.

 

2017-01-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių kvalifikacijos tobulinimas „Strateginis planavimas, apskaita ir mokesčių administravimas" (IV modulis)".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24)
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Seminaro temos:
1. Finansų kontrolė viešajame sektoriuje;
2. Programų, asignuojamų iš biudžeto, vykdymo auditas;
3. Valdymo apskaita;
4. Apskaita viešajame sektoriuje;
5. Strateginis planavimas viešajame sektoriuje;
5. Biudžeto formavimo politika;
6. Mokesčiai ir jų administravimas.
Dalyvių skaičius – 1.
Paslaugą suteikti iki 2017 m. sausio 27 d. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių kvalifikacijos tobulinimas „Strateginis planavimas, apskaita ir mokesčių administravimas" (IV modulis)".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Finansų ministerijos mokymo centras, įm.kodas: 191708622, adresas: Blindžių g. 24A.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 200,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-01-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Įslaptintų dokumentų apskaita ir tvarkymas".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24)
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Seminaro temos:
1. Teisės aktai, reglamentuojantys įslaptintos informacijos administravimą.
2. Įslaptintų dokumentų administravimo organizavimas.
3. Įslaptintų dokumentų rengimas.
4. Įslaptintų dokumentų apskaita.
5. Įslaptintos dokumentacijos planas, įslaptintų bylų sudarymas.
6. Užbaigtų sudaryti įslaptintų bylų tvarkymas ir apskaita.
7. Įslaptintų dokumentų inventorizacija.
8. Įslaptintų dokumentų vertės ekspertizė, įslaptintų dokumentų, įslaptintų dokumentų kopijų sunaikinimas.
9. Dokumentų išslaptinimas.
Dalyvių skaičius – 2.
Seminaras vyks 2017 m. sausio 24 d., Vilniuje. Sudaryta žodinė sutartis.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Įslaptintų dokumentų apskaita ir tvarkymas".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Apertum", įm.kodas: 303361934, adresas: Lvovo g. 13, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 217,80 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-01-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Mokymai darbui su skaitmenine (GIS) melioruotos žemės ir melioracijos statinių baze".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24)
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Praktiniai mokymai skirti darbui su skaitmenine (GIS) melioruotos žemės ir melioracijos statinių duomenų baze.
Dalyvių skaičius – 1.
Seminaras vyks 2017-01-23, Kaune.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Mokymai darbui su skaitmenine (GIS) melioruotos žemės ir melioracijos statinių baze".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga, įm.kodas: 290789750, adresas: Universiteto 10-227, Akademija, Kauno raj.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 45,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-01-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Teisinės paslaugos - Antstolio paslaugos.
Pirkimo objektą sudaro:
- 3 vnt. priteistos sumos išieškojimas iš Marijos Rodzevič, priteistos sumos išieškojimas iš Tomo Lašinsko ir priteistos sumos išieškojimas iš Marijos Rodzevič.
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Teisinės paslaugos - Antstolio paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Leono Jankausko kontora įmonės kodas: 35203250070, adresas: J. Basanavičiaus g. 49A, Utena .
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 72,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūloma paslauga atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-01-18

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos, BVPŽ kodas – 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos, Viešbučių ir restoranų paslaugos (B 17).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt. – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Meniu:
1. Salotos su mango vaisiumi, tigrinėm krevetėm ne mažiau 6 porc. Ir ne daugiau 7 porc.;
2. Kobijos žuvies karpačio ne mažiau 6 porc. ir ne daugiau 7 porc.;
3. Silkė Matjes su kelmučiais ne mažiau 6 porc. ir ne daugiau 7 porc.;
4. Liežuvio užpiltinė ne mažiau 15 porc. ir ne daugiau 16 porc.;
5. Karšti patiekalai:
5.1. Kepta anties šlaunelė ne mažiau 8 porc. ir ne daugiau 9 porc.;
5.2. Keptas sterkas su pistacijų padažu ne mažiau 7 porc. ir ne daugiau 8 porc.;
6. Kava ir arbata (ne mažiau nei 150 ml vienam asmeniui, kava ruošiama individualia kiekvienam svečiui pagal pageidavimą) ne mažiau 15 vnt. ir ne daugiau 16 vnt.;
7. Desertas, kurio bendras svoris vienam asmeniui turi būti ne mažiau kaip 100 g, ne mažiau 15 porc. ir ne daugiau 16 porc.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugos teikiamos – ne mažiau 15 ir ne daugiau 16 žmonių.
2. Paslaugų teikimo terminas – 2017 m. sausio 17 d. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos, BVPŽ kodas – 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos, Viešbučių ir restoranų paslaugos (B 17).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Burgundija, restoranas, UAB „Vyno pasaulis", įmonės kodas: 304097850, adresas: Skrebules vm., Sudeikių seniūnija, Utenos r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 328,80 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-01-16

I.PIRKIMO OBJEKTAS:

I.1. Pirkimo pavadinimas: „Įvairių socialinių išmokų (pašalpų, pensijų, kompensacijų ir kt. išmokų) pristatymo ir išmokėjimo jų gavėjams paslaugos“.

I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B27 „Kitos paslaugos”, kodui – 75310000-2 ,,Išmokų paslaugos“. Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamos paslaugos – įvairių socialinių išmokų (pašalpų, pensijų, kompensacijų ir kt. išmokų) (toliau – socialinių išmokų) pristatymas ir išmokėjimas jų gavėjams. Socialinės išmokos pristatomos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems gavėjams, kurie pageidauja jas atsiimti namuose ar Tiekėjo kasoje.

Preliminarus socialinių išmokų gavėjų, kuriems išmokos pristatomos į namus, skaičius – ne mažiau 500 gavėjų ir ne daugiau 1000 gavėjų per mėnesį, per 12 mėnesių – ne mažiau 6000 gavėjų ir ne daugiau 12000 gavėjų. Per 35 mėnesius – ne mažiau 17500 gavėjų ir ne daugiau 35000 gavėjų.

Preliminarus socialinių išmokų gavėjų, kurie pageidauja patys atsiimti išmokas Tiekėjo kasoje – ne mažiau 50 gavėjų ir ne daugiau 200 gavėjų per mėnesį, per 12 mėnesių – ne mažiau 600 gavėjų ir ne daugiau 2400 gavėjų. Per 35 mėnesius – ne mažiau 1750 gavėjų ir ne daugiau 7000 gavėjų.

Socialinės išmokos turi būti pristatomos į išmokų gavėjų namus, jų nurodytu adresu (arba atsiimant Tiekėjo kasoje) kiekvieną mėnesį nuo 10 dienos iki 25 dienos (imtinai).

Pirkėjas kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip 10 dieną pateikia Tiekėjui socialinių išmokų mokėjimo žiniaraščius (pagal išmokų rūšis) bei perveda lėšas, skirtas socialinėms išmokoms mokėti. Šalims susitarus, paslaugų Tiekėjui būtų teikiami ir elektroniniai mokėjimo žiniaraščiai.

Gavus iš Pirkėjo socialinių išmokų žiniaraščius ir reikalingą išmokoms mokėti pinigų sumą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną pradėti vykdyti socialinių išmokų mokėjimą.

Pirkėjas už Paslaugas Tiekėjui sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros arba kitų atsiskaitymo dokumentų pateikimo Pirkėjui dienos. PVM sąskaitoje faktūroje arba kituose atsiskaitymo dokumentuose turi būti nurodyti Paslaugų pavadinimai, kiekis ir kainos su PVM ir be PVM, Sutarties data, numeris ir pavadinimas.

Paslaugų teikimo vieta – Utenos rajono savivaldybės teritorija, Lietuva.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

 II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:

II.1. Pirkimo pavadinimas: „Įvairių socialinių išmokų (pašalpų, pensijų, kompensacijų ir kt. išmokų) pristatymo ir išmokėjimo jų gavėjams paslaugos”.

II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB „Lietuvos paštas“, įmonės kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, 03500, Vilnius.

II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 59 000,00 Eur su PVM.

II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei paslaugų pardavimo kaina yra mažiausia.

II.5. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.

Paslaugų tiekimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos pradedamos teikti ir teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2017-01-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Antspaudų vidinių pagalvėlių ir fotopolimerų pirkimas, BVPŽ kodas – 30192151-4 Antspaudų spaudai (301).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės-1 vnt.- į atskiras pirkimo objekto dalis skaidomas.
1 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2 pirkimo objekto dalis:
1. Spaudas PRINTER 10 8 mm x 25 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Spaudas PRINTER 40 57mm x 21 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 4 vnt.
3.Futliaras PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L52 20 mm x 30 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2. Spaudas PRINTER 10 8 mm x 25 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3. Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 3 vnt.
5 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L10 10 mm x 27 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2. Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 3 vnt.
3. Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
4. Vidinė pagalvėlė atspaudui 20 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 5 vnt.
5. Vidinė pagalvėlė atspaudui 30 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 5 vnt.
6 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 38x14 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 35 50mm x 30 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4. Fotopolimeras L30 47 mm x 18 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
7 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 6 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4. Vidinė pagalvėlė atspaudui R40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 11 vnt.
8 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
9 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
Spaudai turi atitikti LR antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės 2003-01-01 įstatymo 9 str. reikalavimus.
Pirkimo objekto apimtys:
1 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
2 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
3 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 15 vnt.
4 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 14 vnt.
5 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 16 vnt.
6 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
7 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 14 vnt.
8 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
9 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 7 pirkimo objekto dalis: Antspaudų vidinių pagalvėlių ir fotopolimerų pirkimas, BVPŽ kodas – 30192151-4 Antspaudų spaudai (301).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos Indra", įmonės kodas: 183746114, adresas: Maironio g. 12, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 50,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-01-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Valstybės tarnautojų įvadinių mokymų seminaras.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24)
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Seminaro temos:
1. Viešojo administravimo subjektų sistema;
2. Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas;
3. Valstybės tarnyba ir jos reformos aktualijos;
4. Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimas ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai;
5. Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės;
6. Europos Sąjungos institucinė sąranga ir Europos Sąjungos teisės pagrindai;
7. Asmenų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo vieno langelio principu organizavimas viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
8. Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai bei priemonės
9. Valstybės tarnautojų įvadinio mokymo žinių patikrinimas.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Mokymų trukmė – 36 ak. valandos.
2. Dalyvių skaičius – 1.
Paslaugų suteikimo terminas –2017-01-16/2017-01-20.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Valstybės tarnautojų įvadinių mokymų seminaras.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Finansų ministerijos mokymo centras, įm.kodas: 191708622, adresas: Blindžių g. 24A.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 180,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-01-10

I.1. Pirkimo pavadinimas: "URSA pastato vidaus patalpų remonto darbai ( poilsio kambario įrengimas)".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45453000-7 „Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai" (45.45).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - URSA pastato vidaus patalpų remonto darbai ( poilsio kambario įrengimas).
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Darbų vieta ir kiekiai:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
3. Statybos vieta – Utenio a 4 , Utena.

I.3. Pagrindiniai darbai:
Atlikti patalpų paprastojo remonto bendrastatybinius darbus: įrengti pakabinamų lubų karkasą, ne mažiau 12 m2, ne daugiau 13 m2; aptaisyti lubų karkasą gipso kartono arba lygiavertėmis plokštėmis, ne mažiau 12 m2, ne daugiau 13 m2; įrengti lengvų profilių karkasą pertvaroms, ne mažiau 8 m2, ne daugiau 9 m2; pritvirtinti gipso kartono, arba lygiavertes plokštes prie karkaso, ne mažiau 8 m2; ne daugiau 9 m2; suremontuoti sienų tinką, ne mažiau 2 m2; ne daugiau 3 m2; sienų paviršių nugruntuoti sukibimą gerinančiu gruntu, ne mažiau 2 m2, ne daugiau 3 m2; aptaisyti sienas glazūruotomis plytelėmis, ne mažiau 2 m2, ne daugiau 3 m2; sumontuoti ventiliacijos groteles; sutvirtinti armuojančiais kampais vidines siena, ne mažiau 8 m, ne daugiau 9 m; lubose plokščių sandūras užtaisyti specialiu glaistu, ne mažiau 2 m, ne daugiau 3 m; lubų gipso plokštes užtaisyti specialiuoju glaistu, ne mažiau 20 m, ne daugiau 21 m; lubas nuglaistyti, ne mažiau 20 m, ne daugiau 21 m; lubas nugruntuoti, ne mažiau 20 m, ne daugiau 21 m; lubas nudažyti, ne mažiau 20 m, ne daugiau 21 m.
I.4. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai yra:
Atlikti vandentiekio, nuotekų tinklų įrengimo darbus: sumontuoti nuotekų persiurbimo siurblinę; sumontuoti 160 mm skersmens plastikinių, arba lygiaverčių kanalizacijos vamzdžių, ne mažiau 15 m, ne daugiau 16 m; prijungti nuotekų vamzdyną prie veikiančių nuotekų tinklų; įrengti vandentiekio tinklus iš plastikinių arba lygiaverčių vamzdžių, ne mažiau 30 m, ne daugiau 31 m; įrengti vandentiekio ventilius, ne mažiau 6 vnt., ne daugiau 7vnt.; įrengti praustuvą; įrengti maišytuvą.
Atlikti elektros instaliacijos įrengimo darbus: nutiesti sienose paruoštose vagose trijų gyslų laidus, ne mažiau 45 m, ne daugiau 50 m; įrengti rozetę; įrengti 4 lempų liuminescensinius, arba lygiaverčius 2 vnt. šviestuvų; įrengti 3 vnt. šviestuvų su kaitrinėmis, arba lygiavertėmis lempomis; įrengti vienos lempos, montuojamą pakabinamose lubose, liuminescensinį, arba lygiavertį šviestuvą.
Atlikti ventiliacijos įrengimo darbus: tarpaukštinėje perdangoje iškirsti skylę vamzdynams; išardyti mūro sienos, ne mažiau 0,5 m3, ne daugiau 08 m3; nutiesti ventiliatoriui elektros laidus, ne mažiau 10 m, ne daugiau 12 m; įrengti ortakyje kanalinį, arba lygiaverti ventiliatorių; įrengti gofruotus, arba lygiaverčius ortakius, diametras iki 250 mm, ne mažiau 6 m, ne daugiau 8 m; sumontuoti ventiliacijos groteles; sumontuoti difuzorių; sumontuoti laiko rėlę; užtaisyti skyles perdangose, ne mažiau 0,05 m3, ne daugiau 0,06 m3; užtaisyti skyles sienose, ne mažiau 0,05 m3, ne daugiau 0,06 m3.

 

I.5. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

 

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Bikusta"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183765577, Metalo g. 13, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 6.000,00 (Šeši tūkstančiai eurų, 00 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

 

2017-01-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai"
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 15300000-1 „Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai"
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro – Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Prekių kiekiai>>>

I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Sanitex"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:110443493, Raudondvario pl. 131,Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 20.000,00 (Dvidešimt tūkstančių eurų 00 ct) su PVM.
Bendra pasiūlymo kaina buvo naudojama tik pasiūlymų vertinimui nustatant viešojo pirkimo laimėtoją. Prekės bus perkamos pagal Perkančiosios organizacijos faktinį poreikį.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

 

2017-01-09

I.PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Specialistų mokymo paslaugos - „Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita".
Pirkimo objektą sudaro:
• Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai 2017 m.
• Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas (projektas)- naujas
• NPD ir PNPD naujovės ir skaičiavimas 2017 m.
• Darbo laikas. Įprastas darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas ir ne visas darbo laikas.
• Suminė darbo laiko apskaita.
• Priedų, priemokų, premijų apskaičiavimas ir apskaita.
• Garantijos ir kompensacijos.
• Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka ir taikymo atvejai.
• Atostogų rūšys ir jų apmokėjimas.
• Darbo apmokėjimo ypatumai dirbant viršvalandžius, naktį, poilsio ir švenčių dienomis.
• Darbo santykių nutraukimas. Išeitinė išmoka. Kompensacija už nepanaudotas atostogas.
• Išskaitos iš darbo užmokesčio.
• Atostoginių kaupimų sudarymas ir parodymas apskaitoje.
• Kompensacijos tarnybinių komandiruočių metu. Dienpinigių apmokestinimo ypatumai.
• Autorinės sutartys. Jų rūšys. Autoriaus atlygis ir mokesčiai.
• Pajamų, gautų natūra pripažinimas ir įvertinimas.
• Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo įtaka gyventojų pajamų apmokestinimui.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų teikimo terminas 2017 m. sausio 10 d.
2. Dalyvių skaičius – 1.
3. Vieta – Utena, Utenos verslo informaciniame centre, Bažnyčios g. 1.
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Specialistų mokymo paslaugos - „Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ekonomikos mokymo centras", įmonės kodas: 120454883, adresas: Kalvų g. 28, Riešės km., Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 70,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūloma paslauga atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-01-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Specialistų mokymo paslaugos - susitikimo savivaldybių finansų ir biudžeto padalinių vadovams Perkama mokymo paslaugos.
Pirkimo objektą sudaro:
1. 2017 m. metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo naujovės, Praėjusių metų likučių panaudojimas; 2. Projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos fondų įtraukimas į savivaldybės biudžetą;
2. Savivaldybių skolinimosi galimybės, paskolų įtraukimas (neįtraukimas) į savivaldybių biudžeto planus ir įvykdymo ataskaitas, 2017 m. skolinimosi naujovės, valstybės perskolinamos paskolos (gautos iš Finansų ministerijos) projektams įgyvendinti Finansų ministerijos atstovai;
3. Iždo apyvartos lėšų kontrolė;
4. Darbo rinkos politikos ir gyventojų užimtumo dotacijos naudojimo naujovės,
5. Lėšų socialinei paramai: skyrimas 2017 m. ir 2018 m.
6. Pagrindinės problemos, nustatytos savivaldybėse, baigus 2015 m. valstybinį finansinį auditą.
7. Mokinio krepšelio metodika 2017 metais. Klasės krepšelis;
8. 2017 m. neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų teikimo terminas 2017 m. sausio 11-12 d.
2. Dalyvių skaičius - 2
3. Vieta – Kaunas, „Best Baltic Kaunas", A. Mickevičiaus g. 28.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Specialistų mokymo paslaugos - susitikimo savivaldybių finansų ir biudžeto padalinių vadovams Perkama mokymo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Lietuvos asociacijos mokymo ir konsultavimo centras, įmonės kodas: 125818650 , adresas: M. K. Paco 4, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 322,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-01-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Specialistų mokymo paslaugos - Savivaldybės iždo apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymas.
1. 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymas" naujos redakcijos pristatymas. Pajamų grupavimas iždo veiklos rezultatų ataskaitoje, pagrindinės ir kitos veiklos pajamos;
2. Įplaukų gaunamų iš VĮ Turto bankas ir Nacionalinės žemės tarnybos už parduotą valstybinę žemę registravimas savivaldybės iždo apskaitoje. Apskaitos politikos keitimo registravimas iždo buhalterinėje apskatoje;
3. Rinkliavų ir kitų iždo pajamų apskaita. Finansavimo sąnaudų ir finansavimo sumų apskaita.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas. Finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ir pinigų srautų ataskaitos. Aiškinamasis raštas.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų suteikimo terminas 2017-01-10.
2. Dalyvių skaičius - 1.
3. Vieta – Vilnius, Viešbutyje „Panorama" , Sodų g. 14.
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Specialistų mokymo paslaugos - Savivaldybės iždo apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Auditorių aljansas, įmonės kodas: 125719257, adresas: Stumbrų 26 B-19, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 60,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūloma paslauga atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-01-05

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Rasa Masienė, tel. (8 389) 61597, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , www.utena.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 180324
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: ARTEZINIŲ GRĘŽINIŲ LIKVIDAVIMAS, TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos artezinių gręžinių likvidavimo, techninio projekto parengimo paslaugos
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1 ARTEZINIŲ GRĘŽINIŲ LIKVIDAVIMAS, TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "ARTVA", įm. k. 120404147
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 1210,00 Eur su PVM
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažiausia kaina
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: Nenumatyta

 

2017-01-03

I. PIRKIMO OBJEKTAS: Slaugos vonios įrenginys neįgaliesiems.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekės kodui 44411200-6 – „Vonia", (444).
Pirkimo objektą sudaro:
1. Išoriniai išmatavimai: ilgis ne mažiau 95 cm, ne daugiau 100 cm, plotis ne mažiau 69 cm, ne daugiau 75 cm, aukštis ne mažiau 100 cm, ne daugiau 105 cm.
2. Talpa ne mažiau 180 L, ne daugiau 200 L.
3. Į komplektą įeina:
3.1. termostatinis maišytuvas su temperatūros fiksatoriumi;
3.2. dušo galva įmontuota į vonią su ilga žarna;
3.3. hidromasažo funkcija, reguliuojanti hidromasažo intensyvumą mygtuko pagalba, oro purkštukų ciklo trukmė ne mažiau 20 min, su automatiniu išjungimu;
3.4. įsikibimo rankenos-2 vnt.
4.Turi būti pagaminta iš stiklo pluošto.
5. Garantija: ne mažiau 1 metai.
6. Sertifikatas: pažymėta SE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams.
7. Užsakytas prekes pardavėjas pristato savo transportu, adresu: Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, Liepų g. 1., Leliūnų mstl., Utenos r. iki 2016 m gruodžio 10 d. ir pajungia prie esamų kanalizacijos ir vandens įvadų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Slaugivita"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas: 145440368, Dubijos g. 16, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 4779,00 (keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 00 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2016-12-30

I.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos rajono Leliūnų miestelio Kauno gatvės apšvietimo tinklų remonto darbai. I etapas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45316110-9 Kelių apšvietimo įrenginių montavimas, priskiriamas papildomam kodui: 45231000-5 Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai.
I.2.1. Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
1.1. Tranšėjos 1-2 kabeliams kasimas ir užpylimas mechanizuotu būdu - 240 m;
1.2. Tranšėjos 1-2 kabeliams kasimas ir užpylimas rankiniu būdu - 105 m;
1.3. Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas - 680 m;
1.4. Žvyro – smėlio mišinio dangos įrengimas - 43 m2;
1.5. Grunto tankinimas - 305 m3;
I.2.2.Nepagrindiniai darbai:
2.1. Dvisluoksnės 10 cm asfaltbetonio dangos su pagrindais įrengimas - 42 m2;
2.2. Betoninių trinkelių dangos įrengimas - 21 m2.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
Sutarties pabaiga – po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo ir baigia per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas – darbai.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos rajono Leliūnų miestelio Kauno gatvės apšvietimo tinklų remonto darbai. I etapas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Anykščių energetinė statyba", įmonės kodas: 154229968, adresas: Stoties g. 5, Anykščiai 29107.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 18 018,49 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-12-29

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kondicionierius.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 39717200-3 Oro kondicionavimo prietaisai. Perkamas kondicionierius:
• Šildymo galia 3,8 kw;
• Šaldymo galia 3,6 kw;
• Šaldymo efektyvumas 5,1;
• Žemas triukšmo lygis;
• Savaiminė diagnostika;
• Autorestartas;
• Distancinis valdymo pultas;
• 24 val. taimeris;
• Automatinis režimas;
• Energijos taupimas 10 proc.;
• Energijos sąnaudų klasė A+;
• Turbo režimas;
• Naktinis režimas;
• 6 pakopų oro valdymo filtras bazinėje komplektacijoje;
• Veikia ne mažiau nuo -22 iki +46 lauko oro temperatūros;
• Tikslus temperatūros palaikymas.
Prekių kiekis –1 vnt.
Sutartis sudaroma 2 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
Prekės pateikiamos per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Kondicionierius.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Pas Jūratę", įmonės kodas: 183785455, adresas: Aušros g. 34C, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 452,00 EUR su PVM
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-28

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo duomenų transliavimo paslaugos Utenos mieste.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 23 Tyrimo ir apsaugos paslaugos, išskyrus šarvuotų automobilių paslaugas, kodas - 79714000-2 Stebėjimo paslaugos. Perkama paslauga kuri apima vaizdo transliavimą, duomenų perdavimą į centrinį valdymo pultą, duomenų įrašymą, saugojimą, sistemos priežiūrą ir remontą.
Tiekėjas privalo Sistemos įrangą eksploatuoti, prižiūrėti, esant reikalui keisti bei atlikti remonto ar profilaktikos darbus; pašalinti atsiradusius vaizdo perdavimo sutrikimus ne ilgiau kaip per 48 valandas.
Vaizdo stebėjimo sistema (12 vaizdo stebėjimo kamerų, kamerų valdymo pultas ir vaizdo stebėjimo serveris įrengti Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose (Maironio g. 3, Utena) ir kita vaizdo transliavimo paslaugai teikti būtina įranga yra AB TEO LT nuosavybė.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Paslaugos teikiamos nuo 2016 m. gruodžio 28 d. iki 2017 m. kovo 3 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo duomenų transliavimo paslaugos Utenos mieste.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: TEO LT, AB, įmonės kodas: 121215434 adresas: Lvovo g. 25, LT-03501, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 600,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Darbo kalendoriai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 30192000-1 Biuro reikmenys. Perkami darbo kalendoriai. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Kalendoriai lietuvių ir anglų kalbomis – 3 vnt.:
I.2.1.1. Dydis: 297 x 210 mm;
I.2.1.2. Puslapių skaičius 144;
I.2.1.3. Vidiniai lapai balti: 100 g/m²;
I.2.1.4. Atvartas skirtas visai savaitei;
I.2.1.5. Perforuoti lapų kampučiai;
I.2.1.6. Juostele pažymėti puslapiui;
I.2.1.7. Aukso spalvos kraštai;
I.2.1.8. Įrišimas: siūtas;
I.2.1.9. Viršelis: paminkštintas, dirbtinė oda.
I.2.2. Kalendorius lietuvių, latvių, anglų ir rusų kalbomis – 1 vnt.:
I.2.2.1. Dydis: 210 x 270 mm;
I.2.2.2. Atvartas: savaitė, perforuoti lapų kampai, vardadieniai (lietuvių, latvių). Kiekviename atvarte- metų kalendorius;
I.2.2.3. Juostelė puslapiams žymėti;
I.2.2.4. Susegimas: siūtas;
I.2.2.5. Priedai: informaciniai puslapiai, spalvoti Europos ir Pabaltijo šalių žemėlapiai, papildomi puslapiai užrašams;
I.2.2.6. Viršelis: apsiūtas, paminkštintas dirbtinės odos (PU švelnus), su užapvalintais kampais;
I.2.2.7. Viršelio spalva – juoda.
Prekes pristatyti iki 2016 m. gruodžio 30 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Darbo kalendoriai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Officeday", įmonės kodas 124931353, adresas: Žalgirio g. 92, 03603, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 93,93 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Raktų gamyba.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 44522200-7 Raktai (445). Perkami raktai – 22 vnt. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo objektą sudaro:
• Raktai kabinetams:
• Sidabrinės metalo spalvos;
• Iš plieno;
• Plokštinis raktas: buitinis.
Prekes pristatyti iki 2016 m. gruodžio 30 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Raktų gamyba.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Pranciškus Narkūnas, verslo liudijimas Nr. OP 209547-1, veiklos vietos adresas: Maironio g. 4, Utenos m.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 35,20 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Krūmapjovės.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 16310000-1 Vėjapjovės arba šienapjovės. Perkamos krūmapjovės – 8 vnt. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Krūmapjovės tipas – profesionali, su antivibracine sistema.
I.2.2. Galia - 2,3 kw.
I.2.3. Cilindro darbinis tūris – 50,60 kub. cm
I.2.4. Varomojo veleno skersmuo 10 mm.
I.2.5. Svoris - 8,6 kg.
I.2.6. Kuro bakelio talpa - 8,6 ltr.
I.2.7. Pjovimo įranga - peilis trijų dantų, ritė, dvigubi diržai, apsauginė kaukė, ausinės.
I.2.8. Prekei turi būti suteikiama gamyklinė garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiams.
Sutartis sudaroma 2 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
Prekės pateikiamos per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Krūmapjovės.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Pjūklininkas", įmonės kodas: 155582622, adresas: Navikų k. Ignalinos r, buveinės adresas: Basanavičiaus g. 12, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 4 356,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei prekių pardavimo kaina yra mažiausia.

 

2016-12-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Atminimo dovanėlės kalėdiniai atvirukai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai. Perkamos atminimo dovanėlės kalėdiniai atvirukai su vokais - 128 vnt.. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Kalėdinė atvirutė 115x150 mm.
I.2.2. Lengta;
I.2.3. Dekoratyvinis popierius 300 g.
I.2.4. Spalva – mėlyna, metalo atspindys;
I.2.5. Graviruota;
I.2.6. Kalėdinė atvirutė įdėta į voką;
I.2.7. Vokas - dydis 170x170;
I.2.8. Voko spalva – bronza;
I.2.9. Vokas su Utenos herbu
I.2.10. Kiekis – atviručių ir vokų - 128 vnt.
Prekių pateikimo data iki 2016 m. gruodžio 23 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Atminimo dovanėlės kalėdiniai atvirukai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Colorita", įmonės kodas: 303059252, adresas: Taikos g. 56-20, LT-28159, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 350,61 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus

 

2016-12-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Anstolio paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B 21 – „Teisinės paslaugos", kodui – 79100000-5 „Teisinės paslaugos" (B21). Pirkimo objektas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas. Pirkimo objektą sudaro priteistos sumos išieškojimas iš Jurgio Juozevičiaus, priteistos sumos išieškojimas iš Virgilijaus Šileikos, priteistos sumos išieškojimas iš Vytauto Vaikučio.
Sutartis bus sudaroma žodžiu. Paslaugas atlikti iki 2017-01-19. Planuojama sutarties pabaiga – 2017-02-19.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Anstolio paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Antstolio Leono Jankausko kontora, įmonės kodas: 35203250070, adresas: Kauno g. 19, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 72,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Termosas su puodeliais reprezentacijai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai. Perkami termosai su puodeliais reprezentacijai, 30 vnt. Pirkimo objektą sudaro:
• Termosas 500 ml;
• Su dviem puodeliais;
• Neiloniniame dėkle matmenys 155x 250x90 mm;
• Su "Utenos miesto" logotipu ant dėklo.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pristatyti iki 2016 m. gruodžio 30 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Termosas su puodeliais reprezentacijai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas 184085235, adresas: Stoties g. 39, LT-28134, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 783,75 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei prekių pardavimo kaina yra mažiausia.

 

2016-12-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos. Perkamos maitinimo paslaugos iki 30 žmonių. Maitinimo paslaugų meniu:
I.2.1. Sumuštiniai su kumpiu ir džiovintais pomidorais 25 vnt.
I.2.2. Sumuštiniai su lašiša 24 vnt.
I.2.3. Sumuštiniai su dešra ir vyšniniais pomidorais 27 vnt.
I.2.4. Krepšeliai su lašišos kremu 50 vnt.
I.2.5. Vaisių asorti 1 padėklas.
I.2.6. Kava ir arbata (ne mažiau nei 150 ml vienam asmeniui, kava ruošiama individualiai kiekvienam svečiui pagal pageidavimą).
I.2.7. Sutikimo gėrimas (ne mažiau nei 150 ml vienam asmeniui).
Maitinimo paslaugas suteikti 2016 m. gruodžio 22 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: V. Mieliauskienės viešojo maitinimo įmonė, įmonės kodas 183834646, adresas: Aušros g. 77-34, Utena
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 237,50 EUR .
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto Šilo g. 2, Vyžuonų miestelyje paprastojo remonto papildomi darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45261210-9 Stogo dengimo darbai.
I.2.1. Reikia atlikti tokius darbus:
1. Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
1.1. Sugrebestuoti 192 m šlaitinių stogų 50x50 mm tašeliais;
1.2. Sugrebestuoti 30 m šlaitinių stogų 25x50 mm tašeliais;
1.3. Įrengti 6,7 m2 karnizų;
1.4. Padengti 20 m2 medinių kampų paviršių „Dažyve" dažais du kartus;
1.5. Uždengti 0,4 m2 šlaitinio stogo banguotais beasbesčio šiferio lakštais.
2. Nepagrindiniai darbai, kuriuos atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
2.1. Suremontuoti šildymo katilą;
2.2. Sumontuoti 3 vnt. vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis;
2.3. Įrengti ir pabaigus darbus išardyti ne mažiau 82 m2, ne daugiau 84 m2 pastolių;
2.4. Įrengti ne mažiau 1 m, ne daugiau 2 m šlaitinio stogo kraigo;
2.5. Įrengti ne mažiau 8 m, ne daugiau 9 m šlaitinio stogo cinkuotos skardos vėjalenčių;
2.6. Išvežti ne mažiau 2 t, ne daugiau 2,1 t statybinių šiukšlių.
Darbų atlikimo terminas – 3 mėnesiai;
Apmokėjimo terminas – 1 mėnuo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto Šilo g. 2, Vyžuonų miestelyje paprastojo remonto papildomi darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vidista", įmonės kodas: 183819733, adresas: Ukmergės g. 6, 28138 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1.935,21 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai trisdešimt penki eurai, 21 ct).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

 

2016-12-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Laikraščio „Utenis" prenumerata.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A15 Leidybos ir spausdinimo paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį, kodui – 79980000-7 Prenumeratos paslaugos. Perkama laikraščio „Utenis" prenumerata devynioms seniūnijoms. Pirkimo objektas skaidomas į 9 atskiras pirkimo objekto dalis:
1 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Kuktiškių seniūnijai.
2 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Sudeikių seniūnijai.
3 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Leliūnų seniūnijai.
4 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Vyžuonų seniūnijai.
5 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Daugailių seniūnijai.
6 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Utenos seniūnijai.
7 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Saldutiškio seniūnijai.
8 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Tauragnų seniūnijai.
9 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Užpalių seniūnijai.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prenumeratos paslaugas suteikti nuo 2017 m. sausio 1 d. ir iki gruodžio 31 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 1 pirkimo objekto dalis Kuktiškių seniūnijai „Laikraščio „Utenis" prenumerata"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „KAMONADA", įmonės kodas: 300929627, adresas: Kaštonų g. 8, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 42,34 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: 2 pirkimo objekto dalis Sudeikių seniūnijai „Laikraščio „Utenis" prenumerata"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „KAMONADA", įmonės kodas: 300929627, adresas: Kaštonų g. 8, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 42,34 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: 3 pirkimo objekto dalis Leliūnų seniūnijai „Laikraščio „Utenis" prenumerata"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „KAMONADA", įmonės kodas: 300929627, adresas: Kaštonų g. 8, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 42,34 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: 4 pirkimo objekto dalis Vyžuonų seniūnijai „Laikraščio „Utenis" prenumerata"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „KAMONADA", įmonės kodas: 300929627, adresas: Kaštonų g. 8, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 42,34 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: 5 pirkimo objekto dalis Leliūnų seniūnijai „Laikraščio „Utenis" prenumerata"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „KAMONADA", įmonės kodas: 300929627, adresas: Kaštonų g. 8, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 42,34 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: 6 pirkimo objekto dalis Utenos seniūnijai „Laikraščio „Utenis" prenumerata"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „KAMONADA", įmonės kodas: 300929627, adresas: Kaštonų g. 8, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 42,34 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: 7 pirkimo objekto dalis Saldutiškio seniūnijai „Laikraščio „Utenis" prenumerata"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „KAMONADA", įmonės kodas: 300929627, adresas: Kaštonų g. 8, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 42,34 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: 8 pirkimo objekto dalis Tauragnų seniūnijai „Laikraščio „Utenis" prenumerata"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „KAMONADA", įmonės kodas: 300929627, adresas: Kaštonų g. 8, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 42,34 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: 9 pirkimo objekto dalis Užpalių seniūnijai „Laikraščio „Utenis" prenumerata"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „KAMONADA", įmonės kodas: 300929627, adresas: Kaštonų g. 8, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 42,34 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dviračių stovai su įmontavimu. Pirkimo objektas priskiriamas prekių kategorijai – (334) kodui – 34432000-4 „Dviračių dalys ir reikmenys".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Prekės: Perkami dviračių stovai pagal 1.1 priedą, (1 vnt. kaina 148,12 Eur su PVM su įmontavimu); dviračių stovai pagal 1.2 priedą, (1 vnt kaina 465,04 Eur su PVM su įmontavimu).
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Dviračių stovai su įmontavimu.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vidista", tiekėjo kodas: 183819733, adresas: Ukmergės g. 6, Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė 3300,00 Eur su PVM. Bendra pasiūlymo kaina buvo naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti, o į sutartį bus įrašyti įkainiai. Perkančiosios organizacijos numatytos skirti lėšos 4210,00 Eur su PVM (pirkimo sutarties vertė be PVM – 3479,34 Eur, PVM sudaro – 730,66 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: nurodytos perkamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei dalyvio pasiūlyta mažiausia kaina.

2016-12-19

. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Triviečiai minkštasuoliai, kodui – 39100000-3 Baldai (391).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Trys triviečiai minkštasuoliai, atitinkantys techninius parametrus:
• Audinys: dirbtinės odos atsparumas 100 000 apsisukimų pagal Martindeil skalę;
• Audinio medžiaga juodos spalvos;
• Sėdimoji dalis ir atlošas pagaminta iš 25 mm storio MDP;
• Išmatavimai: ilgis 700 mm, sėdimos dalies aukštis 400 mm;
• Padengtas 120 mm storio pakietintu porolonu, suformuotu į patogią išlenktą nugarėlę ir sėdimąją dalį, iš visų pusių apsiūtos dirbtinės odos;
• Kojelės metalinės, su minkštais padukais, saugančiais grindų dangą.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Kiekis – 3.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekės pristatomos per 15 dienų nuo Sutarties žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Triviečiai minkštasuoliai, kodui – 39100000-3 Baldai (391).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Narbutas", įmonės kodas: 302527901, adresas: Šeškinės g. 55A, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1979,16 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Sportiniai maišeliai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai. Perkami reprezentacijai skirti sportiniai maišeliai. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Aukštis 42 cm.
I.2.2. Plotis 35 cm.
I.2.3. Mėlynos spalvos – 35 vnt.
I.2.4. Raudonos spalvos – 35 vnt.
I.2.5. Sportinis maišelis užtraukiamas virvele;
I.2.6. Sportinis maišelis neperšlampamas;
I.2.7. Nešiojamas kaip kuprinė;
I.2.8. Sportinio maišelio medžiaga – poliesteris;
Prekių pateikimo data iki 2016 m. gruodžio 30 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Suvenyriniai dovanų maišeliai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas 184085235, adresas: Stoties g. 39, LT-28134, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 205,38 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus

 

2016-12-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pralaidos kelyje Ta-23 Tauragnų seniūnijoje, Utenos rajone remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45232420-2 Su nuotekomis susiję darbai, priskiriamas papildomiems kodams: 45221220-0 Pralaidos, 45233142-6 Kelių remonto darbai.
I.2.1. Reikia atlikti tokius darbus:
1. Pakeisti pralaidos liemenį 400 mm skersmens iš polietileninių vamzdžių ne mažiau 9 m. ilgio.
2. Įrengti kelio dangos sluoksnį iš smėlio – žvyro mišinio ne mažiau 10 m3.
Darbų atlikimo terminas – 1 mėnuo;
Apmokėjimo terminas – 1 mėnuo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Pralaidos kelyje Ta-23 Tauragnų seniūnijoje, Utenos rajone remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Hidrotechninė statyba", įmonės kodas: 183836654, adresas: Kiauliupio k., Kuktiškių sen., Utenos r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1.050,00 Eur (vienas tūkstantis penkiasdešimt eurų, 00 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

 

2016-12-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Lietaus nuotekų tinklo S.Dariaus ir S.Girėno g. Utenoje remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45232420-2 Su nuotekomis susiję darbai, priskiriamas papildomiems kodams: 45221220-0 Pralaidos, 45233142-6 Kelių remonto darbai.
I.2.1. Pirkimo objekte reikia atlikti tokius darbus
Pagrindiniai darbai:
1. Nuotekų tinklo vamzdyno iš plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių 200 mm skersmens paklojimas sausame grunte, kai tranšėjos gylis iki 2 m., ne mažiau 20 m ir ne daugiau 23 m. ilgio;
2. Plastikinių nuotekų šulinių 425 mm skersmens ir iki 2 m gylio 2 vnt. sumontavimas.
Nepagrindiniai darbai:
1. Komunikacinių žymėjimo ženklų 2 vnt. pastatymas.
Darbų atlikimo terminas – 1 mėnuo;
Apmokėjimas už atliktus darbus – 30 dienų.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Lietaus nuotekų tinklo S.Dariaus ir S.Girėno g. Utenoje remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB "Utenos meliuoracija", įmonės kodas: 183605665, adresas: Užpalių g. 86, 28197 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1.155,33 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas penkiasdešimt penki eurai, 33 ct)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

 

2016-12-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Valdomi tinklo maršrutizatoriai 24 portų (4 vnt.).
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 32420000-3 Tinklo įranga (324)
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Numatomi pirkti valdomi tinklo maršrutizatoriai Šakotuvai Cisco SLM2024T SG200-26 (4 vnt.)
Prekių tiekimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Valdomi tinklo maršrutizatoriai 24 portų (4 vnt.).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: V.Martinkėnienės firma „Džiuma", įmonės kodas: 183799437, adresas: Žemaitės g. 33c, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1461,68 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei prekių pardavimo kaina yra mažiausia.

 

2016-12-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Suvenyriniai dovanų maišeliai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai. Perkami suvenyriniai dovanų maišeliai. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Matmenys: 255 mm x 360 mm x 90 mm;
I.2.2. Vertikalus;
I.2.3. Spalvingumas 4+0;
I.2.4. Maketas su Utenos logo, blizgiu laminatu;
I.2.5. Mėlynos spalvos virvelinės rankenėlės;
I.2.6. Sutvirtintas dugnas ir rankenėlių sritis;
I.2.7. Popierius, baltas kreidinis;
I.2.8. Kiekis - 100 vnt.
Prekių pateikimo data iki 2016 m. gruodžio 30 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Suvenyriniai dovanų maišeliai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas 184085235, adresas: Stoties g. 39, LT-28134, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 180,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus

 

2016-12-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pakabinamų ir pastatomų stendų remonto paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 27 – Kitos paslaugos, kodui – 98390000-3 Kitos paslaugos. Perkamos pakabinamų ir pastatomų stendų remonto paslaugos. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Pakabinamų ir pastatomų stendų kamštinės medžiagos uždėjimas, kiekis – 4 vnt.
I.2.2. Matmenys 80x120 cm,
Paslaugas atlikti iki 2016 m. gruodžio 29 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Pakabinamų ir pastatomų stendų remonto paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos reklama", įmonės kodas: 184095681, adresas: Smėlio g. 14-67, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 142,36 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rankų darbo keramikinės vazos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui –44111300-4 „Keramikos dirbiniai". Perkamos rankų darbo keramikinės vazos:
• Spalva: žalia.
• Medžiagos: molis dengta glazūra.
• Vienetiniai rankų darbo gaminiai
• Aukštis: 45 cm.
• Plotis: 15 cm.
• Kiekis 3 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pristatyti iki 2016 m. gruodžio 30 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Rankų darbo keramikinės vazos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: L. Tamošiūnienės tautodailės salonas, įmonės kodas: 183753831, adresas: Kauno g. 37, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 225,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Leidinių prenumerata 2017 m.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A15 Leidybos ir spausdinimo paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį, kodui – 79980000-7 Prenumeratos paslaugos. Perkama:
I.2.1. Aukštaitiškas formatas – 1 egz.
I.2.2. Lietuvos rytas – 1 egz.
I.2.3. Gimtoji kalba – 1 egz.
I.2.4. Laikraštis „Utenos apskrities žinios" – 1 egz.
I.2.5. Laikraštis „Utenis" – 1 egz.
I.2.6. Laikraštis „Utenos diena" – 1 egz.
I.2.7. Savaitraščio „AAM aktualijos" prenumerata (apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos – 1 egz.
Prenumeratos paslaugas suteikti nuo 2017 m. sausio 1 d. ir iki gruodžio 31 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Leidinių prenumerata 2017 m.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB „Lietuvos paštas", įmonės kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, LT-03500, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 447,03 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kalėdiniai dovanų rinkiniai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai. Perkami kalėdiniai dovanų rinkiniai. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Medus stikliniame indelyje – 100 g. su logo „UTENA" ant indelio – 1 vnt. (maišelyje).
I.2.2. Slyvų ir bananų su medumi džiovintos juostelės – 100 g. įpakuotos ekologinėje dėžutėje – 1 vnt. (maišelyje).
I.2.3. Rinkinys įpakuotas ekologiniame maišelyje - 20 vnt.
Prekių pateikimo data iki 2016 m. gruodžio 30 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Kalėdiniai dovanų rinkiniai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas 184085235, adresas: Stoties g. 39, LT-28134, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 126,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Leidinio „Savivaldybių žinios" prenumerata.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A15 Leidybos ir spausdinimo paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį, kodui – 79980000-7 Prenumeratos paslaugos. Perkama:
I.2.1. Leidinio „Savivaldybių žinios" prenumerata, 12 mėn., 2 egz.
I.2.2. Elektroninės versijos PDF formatu Savivaldybių žinios, 12 mėn., – 25 egz.
„Savivaldybių žinios" - vienintelis Lietuvoje leidinys apie savivaldą, pasiekiantis atokiausius šalies kampelius nuo mažiausios seniūnijos iki Seimo.
Prenumeratos paslaugas suteikti nuo 2017 m. sausio 1 d. ir iki gruodžio 31 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Leidinio „Savivaldybių žinios" prenumerata.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Viešoji įstaiga „Savivaldybių žinios", įmonės kodas: 224862470, adresas: Kaštonų g. 4, LT-01107, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 542,40 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Biuro kėdės.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 39100000-3 Baldai. Perkamos biuro kėdės. Trumpas pirkimo objekto aprašymas:
I.2.1. Biuro kėdės – 1 vnt:
I.2.1.1. Biuro kėdės tipas:
I.2.1.1.1. Su ratukais.
I.2.1.1.2. Su porankiais.
I.2.1.2. Aukštis 1060 mm.
I.2.1.3. Plotis: 600 mm.
I.2.1.4. Aukštis iki sėdimos vietos: 430 mm.
I.2.1.5. Maksimalus išlaikomas svoris: 150 kg
I.2.1.7. Sėdima dalis: natūrali oda, juoda spalva.
I.2.1.8. Kėdės mechanizmas: Tiltinis.
I.2.1.9. Garantija - 2 metai.
I.2.2. Kėdės lankytojams – 12 vnt:
I.2.2.1. Kėdė be ratukų, su porankiais.
I.2.2.2. Metalinis korpusas.
I.2.2.3. Sėdima dalis: eko oda.
I.2.2.4. Spalva - juoda.
I.2.2.5. Kėdės tipas: be slidžių.
I.2.2.5. Kėdės išmatavimai:
I.2.2.5.1. plotis 53 cm.
I.2.2.5.2. gylis 58 cm.
I.2.2.5.3. aukštis 92 cm.
I.2.2.5.4. Aukštis sėdimos dalies: 460 mm.
I.2.2.6. Garantija - 2 metai.
I.2.3. Biuro kėdės – 4 vnt:
I.2.3.1. Biuro kėdės tipas:
I.2.3.1.1. Su ratukais.
I.2.3.1.2. Su porankiais.
I.2.3.2. Aukštis: 950 mm.
I.2.3.3. Plotis: 450 mm.
I.2.3.4. Maksimalus išlaikomas svoris: 120 kg
I.2.3.5. Sėdima dalis: audinys, juoda spalva.
I.2.3.6. Reguliuojamas aukštis.
I.2.3.7. Garantija - 2 metai.
I.2.4. Biuro kėdės – 4 vnt:
I.2.4.1. Biuro kėdės tipas:
I.2.4.1.1. Su ratukais: plastikiniai.
I.2.4.1.2. Su porankiais plastmasiniais, reguliuojamais.
I.2.4.2. Aukštis: 1070 mm.
I.2.4.3. Plotis: 640 mm
I.2.4.4. Maksimalus išlaikomas svoris: 150 kg
I.2.4.5. Sėdima dalis: eko oda, juoda spalva.
I.2.4.6. Ergonomiškai išlenkta forma, atitinkanti žmogaus anatominę kūno formą
I.2.4.7. Kryžmė: plastmasinė
I.2.4.8. Mechanizmas: tiltinis svyravimo
I.2.4.9. Sėdimos dalies aukščio reguliavimas
I.2.4.10. Garantija - 2 metai.
I.2.5. Biuro kėdė – 1 vnt:
I.2.5.1. Biuro kėdės tipas:
I.2.5.1.1. Su ratukais.
I.2.5.1.2. Su porankiais.
I.2.5.2. Aukštis: 1270 mm
I.2.5.3. Aukštis iki sėdimosios vietos 450 mm.
I.2.5.4. Plotis: 600 mm.
I.2.5.5. Gylis: 500 mm.
I.2.5.5. Maksimalus išlaikomas svoris: 150 kg
I.2.5.6. Sėdima dalis: eko oda, juoda spalva.
I.2.5.7. Kryžmė: metalinė
I.2.5.8 Mechanizmas: tiltinis
I.2.5.9. Garantija - 2 metai.
Prekę pristatyti iki 2016 m. gruodžio 30 d. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Biuro kėdės.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „RDTS", įmonės kodas: 302630513, adresas: Žalgirio g. 3, Ringaudų km, Kauno r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 087,06 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus

 

2016-12-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Ultragarsiniai švilpukai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185). Pirkimo objektas – prekės 20 vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Pirkimo objektą sudaro:
Ultragarsiniai automobiliniai žvėrių baidymo švilpukai:
• Skleidžia 400 m skirtingais dažniais skirtingiems Europos miškų gyvūnams.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pristato Perkančiajai organizacijai per 5 dienas, po žodinio sandėrio sudarymo.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Ultragarsiniai švilpukai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Euroneta", įmonės kodas: 300121332, adresas: A. Vivulskio g. 14/8-14, LT-03221 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 169,91 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Katilinės cirkuliacinis siurblys - Weberman 32-80-180 0401W (FERRO).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –42122100-1 „Skysčių siurbliai" (421).
Pirkimo objektą sudaro:
Cirkuliacinis siurblys karšto ir šalto vandens cirkuliavimui katilinėje.
Pagrindiniai reikalavimai:
1. Keraminis veleno sandariklis ir radialiniai guoliai.
2. Nerūdijančio plieno rotoriaus kamera ir guolių plokštė.
3. Siurblio korpusas iš ketaus medžiagos.
4. Galia – ne mažiau 4W.
5. Darbinis slėgis – 10 bar.
6. Skysčio temperatūros diapazonas nuo -10˚C iki +110˚C.
7. Kėlimo aukštis – maks. 8 m.
9. Montažinis ilgis – 180 mm.
10. Prekei suteikiama gamyklinė garantija – ne mažiau nei 2 metai.
Prekę pristatyti adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Katilinės cirkuliacinis siurblys - Weberman 32-80-180 0401W (FERRO).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Certa" įmonės kodas: 302564853, adresas: Veiverių g. 55, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 92,50 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-12-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras viešųjų ryšių specialistams.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 24 – Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodas - 80510000-2 Specialistų mokymo paslaugos. Pirkimo objektą sudaro, temos:
• Komunikacijos strategija: kaip paviešinti gerus darbus;
• Kauno mero įvaizdis: kaip verslo principus pritaikyti viešajame sektoriuje;
• Aiški žinia: penki žingsniai jai suformuluoti;
• Praktinė užduotis: žinios formulavimas ir jos pristatymas. Pasisakymai filmuojami ir analizuojami;
• Kaip efektyviai reklamuotis internete?
Dalyvių skaičius – 1.
Mokymų trukmė 8 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras viešųjų ryšių specialistams.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Gravitacija", kodas: 30330453, adresas: Paupio g. 46, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 217,80 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Archyvavimo dėžė.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 44316400-2 Metalo dirbiniai. Perkama archyvavimo dėžė. Trumpas pirkimo objekto aprašymas:
I.2.1. Dėžė su dangčiu;
I.2.2. Be rankenėlių;
I.2.3. Matmenys 35x30x10 cm;
I.2.4. Gaminama iš 0.3 mm storio plieno skardos.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekę pristatyti iki 2016 m. gruodžio 30 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Archyvavimo dėžė.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Cestus", įmonės kodas: 300917742, adresas: Rambyno g. 21, LT–55115, Jonava.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 20,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-08

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Santechnikos prekės".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 42130000-9 Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs įtaisai. (421). Papildomi kodai 42131140-9 redukciniai, reguliavimo, kontroliniai ar apsauginiai vožtuvai, 42131260-6 rutuliniai čiaupai, 42131400-0 sanitariniai čiaupai, ventiliai, 42132000-3 čiaupų ir vožtuvų dalys, 44411740-3 unitazai, 38425100-1 manometrai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Santechnikos prekės.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Numatomi preliminarūs kiekiai per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės >>>
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Utenaitis"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183792834, Metalo g. 5, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 13.000,00 (Trylika tūkstančių eurų 00 ct) su PVM.
Bendra pasiūlymo kaina buvo naudojama tik pasiūlymų vertinimui nustatant viešojo pirkimo laimėtoją. Prekės bus perkamos pagal Perkančiosios organizacijos faktinį poreikį.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

 

2016-12-07

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Dalia Slapšienė, tel. 8 389 61 594, faks. 8 389 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas http://www.utena.lt/, http://www.utena.lt/
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 179326
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos įdiegimo, vaizdo duomenų perdavimo paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Paslauga apima vaizdo transliavimą, duomenų perdavimą į centrinį valdymo pultą, duomenų įrašymą, saugojimą, sistemos priežiūrą ir remontą.
Tiekėjas privalo Sistemos įrangą eksploatuoti, prižiūrėti, esant reikalui keisti bei atlikti remonto ar profilaktikos darbus; pašalinti atsiradusius vaizdo perdavimo sutrikimus.
Vaizdo stebėjimo sistema (19 vaizdo stebėjimo kamerų, kamerų valdymo pultas ir vaizdo stebėjimo serveris įrengiamas Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose (Maironio g. 3, Utena) ir kita vaizdo transliavimo paslaugai teikti būtina įranga

 

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): Vaizdo stebėjimo sistemos įdiegimo, vaizdo duomenų perdavimo paslaugos
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Atea", įm.k. 122588443
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 107012,40 Eur su PVM
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažiausia kaina
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: Nenumatyta
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016-11-30

 

2016-12-06

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Gyvenamo buto, esančio, Aušros g. 62-401 Utenoje sanitarinio mazgo pritaikymo žmonėms su negalia darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45453000-7 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai.
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
I.2.1.1. pritaikyti sanitarinį mazgą žmonėms su negalia (toliau – ŽN). Pritaikant bute esantį sanitarinį mazgą ŽN reikia: sumontuoti 50 mm skersmens politileninių arba lygiaverčių vamzdžių vidaus vandentiekio - 4 m; vamzdyną prijungti prie veikiančių vandentiekio tinklų; nutiesti 50-100 mm skersmens plastikinių arba lygiaverčių kanalizacijos vamzdžių - 3 m; prijungti vamzdyną prie veikiančių nuotekų tinklų; atlikti nutiestų vamzdynų hidraulinį išbandymą; sumontuoti nuotekų siurblį; įrengti grindims hidroizoliaciją iš garo izoliacinės arba lygiavertės plėvelės - 2,2 m2; išbetonuoti grindis - 1,8 m2; sumontuoti 50 mm trapą; suremontuoti sanitarinio mazgo sienų tinką - 14 m2; išlyginti grindų pagrindą savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3 mm) - 1,8 m2; sumontuoti duris, su staktomis - 2,1 m2; sienų vidinius paviršius nugruntuoti sukibimą gerinančiu gruntu - 14,8 m2; horizontalias ir vertikalias sienų briaunas aptaisyti apsauginiais kampais - 5 m; aptaisyti sienas glazūruotomis plytelėmis - 14,8 m2; įrengti grindų dangą iš keraminių plytelių - ne mažiau 1,8 m2; įrengti vandens maišytuvą su dušo galvute; sumontuoti išpuodį su nuplovimo bakeliu; sumontuoti lubų karkasą - 1,8 m2; aptaisyti lubų karkasą plastikinėmis arba lygiavertėmis dailylentėmis - 1,8 m2; įrengti dušo užuolaidą; įrengti ranktūrius ŽN - 4 vnt.
I.2.2 Nepagrindiniai darbai:
I.2.2.1. atlikti sanitariniame mazge demontavimo darbus. Atliekant sanitariniame mazge demontavimo darbus reikia: demontuoti medinių durų užpildą - 1,8 m2; išardyti mūro sieną - 0,1 m3; išardyti pakabinamas lubas - 1,8 m2; demontuoti išpuodį; demontuoti pusvonią; išardyti keraminių plytelių dangą - 1,8 m2; išardyti betonines grindis - 1,8 m2; išardyti sienų aptaisymą glazūruotomis plytelėmis - 10 m2; demontuoti vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynu - 3 m; demontuoti vidaus vandentiekio tinklus – 4 m.
I.2.2.2. įrengti sanitariniame mazge elektros instaliaciją. Įrengiant elektros instaliaciją reikia: nutiesti trijų gyslų elektros laidus - 10 m; įrengti šviestuvą su kaitrine lempa; įrengti paskirstymo dėžutę; sumontuoti elektros jungiklį; sumontuoti kanalinį ventiliatorių.
I.2.2.3. Išvežti statybines šiukšles, 0,5 t.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 3 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo ir baigia po 2 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Gyvenamo buto, esančio, Aušros g. 62-401 Utenoje sanitarinio mazgo pritaikymo žmonėms su negalia darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, 28217 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 4.767,40 Eur (keturi tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 40 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-12-06

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Auksė Kuzmienė, tel. (8 389) 63 897, mob. tel. 8 614 10 951, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: Nr. 178231
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Sniego valymas nuo Vyžuonų ir Užpalių seniūnijų vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga"
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkama sniego valymo nuo Vyžuonų ir Užpalių seniūnijų vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1. "Sniego valymas nuo Vyžuonų seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga"

 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: R. Leipaus gamybinė-komercinė įmonė
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 30000
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 2. "Sniego valymas nuo Užpalių seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: R. Leipaus gamybinė-komercinė įmonė
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 33000
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

2016-12-05

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai „Statybos teisinio reguliavimo esminiai pokyčiai ir praktinio taikymo ypatumai", kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Svarbiausi pokyčiai statinių projektavimo srityje:
• Reikalavimai projektus rengiantiems asmenims;
• Reikalavimai projekto sprendiniams;
• Projektinių sprendinių viešinimas;
• Projektavimo darbų peradvimas;
• Statybos įstatymo nauja redakcija. Esminiai pokyčiai;
• Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimai;
• Konsoliduotų statybos techninių reglamentų apžvalga.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 3.
2.Mokymų trukmė – 5 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai „Statybos teisinio reguliavimo esminiai pokyčiai ir praktinio taikymo ypatumai", kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Žinių era", įmonės kodas: 302830236, adresas: Konstitucijos pr. 23 C, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 326,70 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 09111100-1 „Akmens anglis" (091).
Pirkimo objektą sudaro:
I pirkimo objekto dalis – Tauragnų seniūnijai – 5 tonos;
II pirkimo objekto dalis – Sudeikių seniūnijai – 3 tonos;
III pirkimo objekto dalis – Utenos seniūnijai – 5 tonos;
IV pirkimo objekto dalis – Kuktiškių seniūnijai – 10 tonų.
Perkamos akmens anglies savybės:
1. Rūšis DPK.
2. Drėgnumas – ne daugiau 13,6 %.
3. Peleningumas – ne daugiau 8,5 %.
4. Sieros kiekis – ne daugiau 0,49 %.
5. Kaloringumas – ne mažiau 5686 kkal/kg.
Prekes pristatyti:
I pirkimo objekto daliai Musteikio g. 35, Taurganai, 28018, Utenos r.
II pirkimo objekto daliai Aukštaičių g. 12, Sudeikių mstl., 28039, Utenos r.
III pirkimo objekto daliai Sodų g. 11, Vaikutėnų k., Utenos sen., Utenos r. sav.
IV pirkimo objekto daliai Aukštaičių g. 1, Kuktiškių mstl., 28021 Utenos r.
Prekes pristatyti nurodytais adresais iki 2016 m. gruodžio 30 d.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties sudarymo diena. Sutartis bus sudaroma raštu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II . INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis Tauragnų seniūnijai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Aukštaitijos aruodas" įmonės kodas: 169221888, adresas: J. Basanavičiaus g. 2 D, Utena, Lietuva.
II.3. Bendra galutinė sutarties vertė: I pirkimo objektui 744,15 Eur su PVM.
II.4. Subtiekėjas nenumatomas.
II.5. Sutarties pradžia – 2016-12-01
II.6. Sutarties pabaiga – 2016-12-20.
III. NFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis Sudeikių seniūnijai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Aukštaitijos aruodas" įmonės kodas: 169221888, adresas: J. Basanavičiaus g. 2 D, Utena, Lietuva.
II.3. Bendra galutinė sutarties vertė: II pirkimo objektui – 446,49 Eur su PVM.
II.4. Subtiekėjas nenumatomas.
II.5. Sutarties pradžia – 2016-12-01
II.6. Sutarties pabaiga – 2016-12-20.
IV.INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ:
III.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis Utenos seniūnijai.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Aukštaitijos aruodas" įmonės kodas: 169221888, adresas: J. Basanavičiaus g. 2 D, Utena, Lietuva.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė: III pirkimo objektui – 744,15 Eur su PVM.
III.4. Subtiekėjas nenumatomas.
III.5. Sutarties pradžia – 2016-12-01.
III.6. Sutarties pabaiga – 2016-12-20.
V. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ:
III.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis Kuktiškių seniūnijai.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Aukštaitijos aruodas" įmonės kodas: 169221888, adresas: J. Basanavičiaus g. 2 D, Utena, Lietuva.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė: IV pirkimo objektui – 1488,30 Eur su PVM.
III.4. Subtiekėjas nenumatomas.
III.5. Sutarties pradžia – 2016-12-01.
III.6. Sutarties pabaiga – 2016-12-20

2016-12-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, kodui – B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas – 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos (B17).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Apgyvendinimo paslaugos Vilniuje:
• Vienvietis kambarys su patogumais: dušas, tualetas;
• Netoli Finansų ministerijos mokymų centro;
Pirkimo objekto apimtys:
1.Žmonių skaičius – 1.
2.Apgyvendinimo terminas – 2016-12-05-2016-12-06, 2016-12-06-2016-12-07.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, kodui – B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas – 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos (B17).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas: 184085235, adresas: Stoties g. 39, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 84,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai kvalifikacijos tobulinimo pagal III modulio programą „Administracinių gebėjimų tobulinimas", kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Procesų planavimas ir organizacijos valdymo struktūros diagnostika;
• Laiko valdymas;
• Personalo valdymas;
• Tarnybinis etiketas ir protokolas – profesinio elgesio normos;
• Dalykinis bendravimas, derybų ir interviu vedimo įgūdžiai;
• Komandinio darbo organizavimas ir stiprinimas.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 1.
2.Mokymų trukmė – 24 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai kvalifikacijos tobulinimo pagal III modulio programą „Administracinių gebėjimų tobulinimas", kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Finansų ministerijos mokymo centras, įmonės kodas: 191708622, adresas: Blindžių g. 24A, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 120,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto langų keitimo darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45421100-5 Durų ir langų bei susijusių elementų montavimas, priskiriamas papildomam kodui - 45442100-8 Dažymo darbai.
I.2.1. Pirkimo objektas išskiriamas į 3 pirkimo objekto dalis:
I.2.1.1. 1 pirkimo objekto dalis - Socialinio būsto Kauno g. 16 - 26, Utenoje, langų keitimo darbai.
1. Pagrindiniai darbai:
1.2. Sumontuoti baltos spalvos 8,1 m2 (montuojami dvistiklio paketo langai, ne mažiau 5 kamerų, šilumos perdavimo koeficientas 1,4 W/m 2K).
1.2. Hermetizuoti 21 m sandūrų su sienomis;
1.3. Sumontuoti 4,4 m laminuotų palangių lentų ir palangių nuolajų;
1.4. Užtinkuoti 4,6 m2 angokraščių;
1.5. Sutvirtinti 15,4 m vidinių sienų kampuočiais;
1.6. Nugruntuoti, nuglaistyti, nušlifuoti, paruošti dažymui ir nudažyti 4,6 m2 sienų;
1.7. Užtaisyti 15,4 m sienų sandūrų PVC juosta.
2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
2.1. Išardyti 8,1 m2 senų langų su palangėmis.
I.2.1.2. 2 pirkimo objekto dalis - Socialinio būsto Taikos g. 14-15, Utenoje, langų keitimo darbai.
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Sumontuoti baltos spalvos 5,5 m2 plastikinių langų (montuojami dvistiklio paketo langai, ne mažiau 5 kamerų, šilumos perdavimo koeficientas 1,4 W/m2K).
1.2. Hermetizuoti 13,5 m sandūrų su sienomis;
1.3. Sumontuoti 3,9 m laminuotų palangių lentų ir palangių nuolajų;
1.4. Užtinkuoti 2,9 m2 angokraščių;
1.5. Sutvirtinti 10 m vidinių sienų kampuočiais;
1.6. Nugruntuoti, nuglaistyti, nušlifuoti, paruošti dažymui ir nudažyti 2,9 m2sienų;
1.7. Užtaisyti 10 m sienų sandūrų PVC juosta.
2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
2.1. Išardyti 5,5 m2 senų langų su palangėmis.
I.2.1.3. 3 pirkimo objekto dalis - Socialinio būsto Vaižganto g. 22 - 427, Utenoje, langų keitimo darbai.
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Sumontuoti baltos spalvos 4,7 m2 plastikinių langų (montuojami dvistiklio paketo langai, ne mažiau 5 kamerų, šilumos perdavimo koeficientas 1,4 W/m2K).
1.2. Hermetizuoti 9,2 m sandūrų su sienomis;
1.3. Sumontuoti 3,1 m laminuotų palangių lentų ir palangių nuolajų;
1.4. Užtinkuoti 1,8 m2 angokraščių;
1.5. Sutvirtinti 6,1 m vidinių sienų kampuočiais;
1.6. Nugruntuoti, nuglaistyti, nušlifuoti, paruošti dažymui ir nudažyti 1,8 m2 sienų;
1.7. Užtaisyti ne mažiau 6,1 m sienų sandūrų PVC juosta.
2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
2.1. Išardyti 4,7 m2 senų langų su palangėmis.
I.2.1.4. 4 pirkimo objekto dalis - Socialinio būsto Smėlio g. 19 – 535, Utenoje, langų keitimo darbai.
2. Pagrindiniai darbai:
1.1. Sumontuoti baltos spalvos 10,8 m2 plastikinių langų (montuojami dvistiklio paketo langai, ne mažiau 5 kamerų, šilumos perdavimo koeficientas 1,4 W/m2K);
1.2. Hermetizuoti 23,7 m sandūrų su sienomis;
1.3. Sumontuoti 7,8 m laminuotų palangių lentų ir palangių nuolajų;
1.4. Užtinkuoti 4,8 m2 angokraščių;
1.5. Sutvirtinti 15,9 m vidinių sienų kampuočiais;
1.6. Nugruntuoti, nuglaistyti, nušlifuoti, paruošti dažymui ir nudažyti 4,8 m2 sienų;
1.7. Užtaisyti 15,9 m sienų sandūrų PVC juosta.
2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
2.1. Išardyti 10,8 m2 senų langų su palangėmis.
Darbus atlikti iki 2017-01-31.
Sutartys dėl kiekvienos pirkimo objekto dalies sudaromos atskirai. Sutartys sudaromos žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas: 1 pirkimo objekto dalis - Socialinio būsto Kauno g. 16 - 26, Utenoje, langų keitimo darbai
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, 28217 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2.649,90 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 90 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.
II.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas: 2 pirkimo objekto dalis - Socialinio būsto Taikos g. 14-15, Utenoje, langų keitimo darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, 28217 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1.827,10 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai dvidešimt septyni eurai, 10 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.
II.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas: 3 pirkimo objekto dalis - Socialinio būsto Vaižganto g. 22 - 427, Utenoje, langų keitimo darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, 28217 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1.415,70 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai penkiolika eurų, 70 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

 

II.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas: 4 pirkimo objekto dalis - Socialinio būsto Smėlio g. 19 – 535, Utenoje, langų keitimo darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, 28217 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2.897,95 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 95 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

 

2016-12-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 09111100-1 „Akmens anglis" (091).
Pirkimo objektą sudaro:
I pirkimo objekto dalis – Tauragnų seniūnijai – 5 tonos;
II pirkimo objekto dalis – Sudeikių seniūnijai – 3 tonos;
III pirkimo objekto dalis – Utenos seniūnijai – 5 tonos;
IV pirkimo objekto dalis – Kuktiškių seniūnijai – 10 tonų.
Perkamos akmens anglies savybės:
1. Rūšis DPK.
2. Drėgnumas – ne daugiau 13,6 %.
3. Peleningumas – ne daugiau 8,5 %.
4. Sieros kiekis – ne daugiau 0,49 %.
5. Kaloringumas – ne mažiau 5686 kkal/kg.
Prekes pristatyti:
I pirkimo objekto daliai Musteikio g. 35, Taurganai, 28018, Utenos r.
II pirkimo objekto daliai Aukštaičių g. 12, Sudeikių mstl., 28039, Utenos r.
III pirkimo objekto daliai Sodų g. 11, Vaikutėnų k., Utenos sen., Utenos r. sav.
IV pirkimo objekto daliai Aukštaičių g. 1, Kuktiškių mstl., 28021 Utenos r.
Prekes pristatyti nurodytais adresais iki 2016 m. gruodžio 30 d.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties sudarymo diena. Sutartis bus sudaroma raštu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis Tauragnų seniūnijai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Aukštaitijos aruodas" kodas: 169221888 adresas: J. Basanavičiaus g. 2 D, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 744,15 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis Sudeikių seniūnijai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Aukštaitijos aruodas" kodas: 169221888 adresas: J. Basanavičiaus g. 2 D, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 446,49 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
IV. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis Utenos seniūnijai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Aukštaitijos aruodas" kodas: 169221888 adresas: J. Basanavičiaus g. 2 D, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 744,15 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
V. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis Kuktiškių seniūnijai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Aukštaitijos aruodas" kodas: 169221888 adresas: J. Basanavičiaus g. 2 D, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1488,30 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus

 

2016-12-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Elektros prekės.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –31527200-8 „Lauko šviesos" (315).
Pirkimo objektą sudaro:
Numatoma pirkti gatvių apšvietimo lempos:
- Gyvsidabrio DRL-250 W, E-40 – 10 vnt;
- Natrio 150 W, E-40- 10 vnt;
- Natrio 70 W, E-27- 20 vnt;
- Geležies 70 W, E-27-10 vnt.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties sudarymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų, nuo sutarties sudarymo dienos.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Elektros prekės.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: „Eluta" UAB kodas: 184227738, adresas: Rašės g. 6, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 278,24 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-12-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pėsčiųjų perėjos remontas Vaižganto g., Utenoje.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233221-4 Kelių dangos žymėjimo darbai, priskiriamas papildomiems kodams: 45233262-3 Pėsčiųjų zonų statybos darbai, 45316110-9 Kelių apšvietimo įrenginių montavimas.
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
I.2.1.1. Įrengti iškilią dviejų dalių guminę pėsčiųjų saugumo salelę.
I.2.1.2. Pastatyti 2 vnt. kryptinių pėsčiųjų perėjos LED šviestuvų ant 5 m aukščio cinkuotų metalinių be gembinių stulpų betoniniais pamatais, elektros maitinimą pajungiant nuo vienoje gatvės pusėje esančios orinės linijos.
I.2.1.3. Saugumo salelėje įrengti 2 vnt. mirksinčių LED signalizatorių.
I.2.2. Nepagrindiniai darbai:
I.2.2.1. Sumontuoti 10 vnt. kelio ženklų ir įrengti horizontalų kelio ženklinimą ne mažiau 1,4 m2, ne daugiau 2,4 m2.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
Sutarties pabaiga – po 3 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo ir baigia po 2 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Pėsčiųjų perėjos remontas Vaižganto g., Utenoje.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Eismus", įmonės kodas: 304059839, adresas: Rašės g. 9, 28197 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 6.957,50 Eur (šeši tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 50 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

 

2016-11-29

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Fotoaparatas su įranga. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 38651000-3 – „Fotoaparatai (386).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Fotoaparatas 1 kompl. (fotoaparatas, papildoma baterija, blykstė, objektyvas I, objektyvas II, atminties kortelė, foto krepšys ir ne mažiau kaip 1 m. trukmės gamintojo garantija).
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Fotoaparatas su įranga.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „ARK Prekyba", įmonės kodas: 142054984, adresas: Kauno g. 19, Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1880,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: nurodytos perkamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei dalyvio pasiūlyta mažiausia kaina.

 

2016-11-29

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Leidinių prenumeratos paslaugos 2017 m. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 79980000-7 – „Prenumeratos paslaugos" (A15).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Nupirkta laikraščių, žurnalų, savaitraščių prenumerata 2017 m. – 76 egz.:
1. Savaitraščio „Žaliasis pasaulis" prenumerata ekologinio švietimo tikslu – 15 egz.;
2. Žurnalas „Žurnalas apie gamtą" – 29 egz.;
3. Žurnalas „Lututė" – 25 egz.;
4. Leidinys „Miškai" –7 egz.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Leidinių prenumeratos paslaugos 2017 m.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė:
1. Savaitraščio „Žaliasis pasaulis" VšĮ „Ekologinio švietimo centras", įmonės kodas: 121901127, adresas: S. Stanevičiaus g. 47-41, Vilnius, Lietuva. Numatoma bendra sutarties vertė: 647,10 EUR su PVM.
2. Žurnalo „Žurnalas apie gamtą" Viešoji įstaiga „Lututės" leidykla, įmonės kodas: 135754228, adresas: V. Krėvės g. pr. 66-95, Kaunas, Lietuva. Numatoma bendra sutarties vertė 348,00 Eur su PVM.
3. Žurnalui „Lututė" Viešoji įstaiga „Lututės" leidykla, įmonės kodas: 135754228, adresas: : V. Krėvės g. pr. 66-95, Kaunas, Lietuva. Numatoma bendra sutarties vertė 450,00 Eur su PVM.
4. Leidiniui „Miškai" VšĮ „Baltijos miškai", įmonės kodas: 302467500, adresas: : Taikos g. 217-3, LT-05211, Vilnius, Lietuva. Numatoma bendra sutarties vertė 217,00 Eur su PVM
II.3. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2016-11-28

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Laikraščio „Verslo žinios" prenumerata.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A15 Leidybos ir spausdinimo paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį, kodui – 79980000-7 Prenumeratos paslaugos. Perkama laikraščio „Verslo žinios" prenumerata 9 mėnesiams, 2 egz.
„Verslo žinios" - vienintelis verslo naujienų laikraštis Lietuvoje. Kiekviename numeryje aktualijos, kurios padės susidaryti vaizdą, kuo šiuo metu gyvena Lietuva ir pasaulis.
Laikraštis pristatomas antradieniais-penktadieniais, išskyrus valstybines šventes.
Prenumeratos paslaugas suteikti nuo 2017 m. sausio 1 d. ir iki gruodžio 31 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Laikraščio „Verslo žinios" prenumerata.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Verslo žinios", įmonės kodas: 1106828113, adresas: J. Jasinskio g. 16A, LT-03163, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 543,47 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-11-28

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Ūkinės prekės.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –44510000-8 „Įrankiai" (445).
Pirkimo objektą sudaro:
1. Grėblys - vėduoklė, virbai iš plastiko, be koto – 8 vnt.
2. Kirvis, metalinis, medienos skaldymui, su kotu - 1 vnt.
3. Kastuvas, plastikinis su kotu, sniegui kasti, darbinis plotis 50 cm.
4. Kibiras, talpa 20 ltr., pagamintas iš plastiko - 2 vnt.
5. Krūmų kirtiklis (mečetė), metalinis, svoris 650 g., su medine rankena, 24 cm – 2 vnt.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Ūkinės prekės.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenaitis" kodas: 183792834, adresas: Metalo g. 5, LT-28216 Utena, Lietuva.
II.3. Suderėta bendra sutarties vertė: 60,00 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-11-28

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dūmų ventiliatorius.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 39714110-4 „Ištraukimo ventiliatoriai" (397).
Pirkimo objektą sudaro: Ventiliatorius kanalinis, ašinis; WB200.
- Įėjimo anga 200mm;
- Išėjimo anga 200mm;
- Sparnuotė metalinė;
- Korpusas metalinis;
- Korpuso ilgis 220 mm;
- Maitinimo įtampa 230 V;
- Galingumas 0,7KW.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties sudarymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Dūmų ventiliatorius.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenaitis" kodas: 183792834, adresas: Metalo g. 5, LT-28216 Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 26,99 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-11-25

Darbų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Auksė Kuzmienė, tel. (8 389) 63 897, mob. tel. 8 614 10 951, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: Nr.179258
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste"
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
Statybos rangos darbai Vyžuonaičio parko teritorijoje, statybos rangos darbai Rašės parko teritorijoje.

Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai yra:
Techninių ir darbo projektų parengimas;
Sanitariniai, kraštovaizdžio tvarkomieji kirtimai ir menkaverčių medžių bei krūmų šalinimas;
Žolinių augalų, krūmų bei medžių tyrimas ir vertinimas;
Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylų parengimas;
Viešinimo (informacinių ir nuolatinių) stendų įrengimas.

 

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1. "Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste"
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB "Utenos melioracija" 183605665
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 578039,16
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: UAB "Želdynai" 7,3 proc.

 

2016-11-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vertimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 27 – Kitos paslaugos, kodui – 79530000-8 Vertimo raštu paslaugos. Perkama vertimo paslaugos raštu iš lietuvių į italų kalbą. Apimtis – 5 lapai.
Vertimo paslaugas atlikti iki 2016 m. gruodžio 5 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vertimo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ „Visuomenės specialaus mokymo ir konsultavimo centras", įmonės kodas: 235971040, adresas: Laisvės al. 59, IVa, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 50,76 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-11-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Rašikliai reprezentacijai, BVPŽ kodas – 30192126-0 Techniniai rašikliai (301).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Tušinukas reprezentacijai:
• Su užrašu "Utena"
• Su Utenos miesto vaizdu;
• Spalva balta;
• Išmatavimai ne mažiau 135x16 cm;
• Rašalo spalva mėlyna;
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 200 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekės pristatymas – prekes pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Rašikliai reprezentacijai, BVPŽ kodas – 30192126-0 Techniniai rašikliai (301).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos Indra", įmonės kodas: 183746114, adresas: Maironio g. 12, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 706,64 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
1. pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus;
2. bei prekių pardavimo kaina yra mažiausia.

 

2016-11-23

 I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Ekologiški suvenyrai – tušinuko ir pieštuko rinkinys su dėkliuku. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 – „Dovanos ir apdovanojimai" (185).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Perkami tušinuko ir pieštuko su dėkliuku rinkiniai ne daugiau kaip 110 vnt. (1 vnt. rinkinio kaina 1,49 Eur su PVM).
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Ekologiški suvenyrai – tušinuko ir pieštuko rinkinys su dėkliuku.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Eurospaudas", įmonės kodas: 300009372, adresas: Birbynių g. 4, Vilnius, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 163,90 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: nurodytos perkamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei dalyvio pasiūlyta mažiausia kaina.

 

 

2016-11-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Keramikinė vaza, kodui – 44111300-4 Keramikos dirbiniai (441).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Keramikinė vaza:
• Autorinė, rankų darbo, keramikinė vaza, žalios spalvos, puošta ornamentuotais, skersmuo 25 cm, aukštis 70 cm, 1 vnt.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekės – 1 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Preke pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Keramikinė vaza, kodui – 44111300-4 Keramikos dirbiniai (441).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: L. Tamošiūnienės tautodailės salonas, įmonės kodas: 183753831, adresas: Kauno g. 37, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 70,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2016-11-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pralaidos kelyje Da-03 Daugailių seniūnijoje, Utenos rajone remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45232420-2 Su nuotekomis susiję darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. Pakeisti pralaidos liemenį 400 mm skersmens iš polietileninių vamzdžių 6 m ilgio.
I.2.2. Įrengti kelio dangos sluoksnį iš smėlio-žvyro mišinio 10 m3.
I.2.3. Darbus atlikti iki 2016 m. gruodžio 12 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Pralaidos kelyje Da-03 Daugailių seniūnijoje, Utenos rajone remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Hidrotechninė statyba", įmonės kodas: 183836654, adresas: Kiauliupio k. Kuktiškių sen. Utenos r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 040,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Mokyklos-vaikų darželio „Eglutė" teritorijos dalies tvoros atstatymas".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45342000-6 „Aptvarų statymai" (45.34).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Mokyklos-vaikų darželio „Eglutė" teritorijos dalies tvoros atstatymas.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Darbų vieta ir kiekiai:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
3. Statybos vieta – Vilniaus g. 26, Utena.
4. Statybos tikslas: atstatyti, mokyklos - vaikų darželio „Eglutė", dalį teritorijos tvoros.
5. Tvarkant lopšelio–darželio teritoriją, atliekami sekantys darbai:
5.1. Pagrindiniai darbai:
5.1.1. Sumontuojama nauja segmentinė tvora, ne mažiau 210 m, ne daugiau 215 m. Segmentai virinti iš 5 +/- 1 mm storio vielos, padengti plastizoliu. Plastizolio spalva – žalia. Segmentų aukštis 1,53 +/- 0,03 m. Segmentai tvirtinami prie stačiakampių metalinių stulpų, metalinėmis apkabomis su varžtais, varžtai antivandaliniai arba užvirinami. Stulpams įrengiami gręžtiniai pamatai. Tvora turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" reikalavimus.
5.2. Nepagrindiniai darbai:
5.2.1. Išardoma esama teritorijos tvora, ne mažiau 210 m, ne daugiau 215 m;
5.2.2. Atnaujinama ne mažiau 210 m2, ne daugiau 215 m2 vejos mažų plotų, papildant 10 +/- 3 cm augalinio grunto sluoksniu.
6. Nurodyti išmatavimai yra orientaciniai, todėl tikslius apmatavimus atlieka Rangovas ir juos įvertina pasiūlymo kainoje.
7. Visi numatomi statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniai reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Bikusta"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183765577, Metalo g. 13, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 8.738,62 (Aštuoni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt aštuoni Eur 62 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2016-11-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Mokyklos-vaikų darželio „Eglutė" teritorijos dalies tvoros atstatymas".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45342000-6 „Aptvarų statymai" (45.34).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Mokyklos-vaikų darželio „Eglutė" teritorijos dalies tvoros atstatymas.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Darbų vieta ir kiekiai:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
3. Statybos vieta – Vilniaus g. 26, Utena.
4. Statybos tikslas: atstatyti, mokyklos - vaikų darželio „Eglutė", dalį teritorijos tvoros.
5. Tvarkant lopšelio–darželio teritoriją, atliekami sekantys darbai:
5.1. Pagrindiniai darbai:
5.1.1. Sumontuojama nauja segmentinė tvora, ne mažiau 210 m, ne daugiau 215 m. Segmentai virinti iš 5 +/- 1 mm storio vielos, padengti plastizoliu. Plastizolio spalva – žalia. Segmentų aukštis 1,53 +/- 0,03 m. Segmentai tvirtinami prie stačiakampių metalinių stulpų, metalinėmis apkabomis su varžtais, varžtai antivandaliniai arba užvirinami. Stulpams įrengiami gręžtiniai pamatai. Tvora turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" reikalavimus.
5.2. Nepagrindiniai darbai:
5.2.1. Išardoma esama teritorijos tvora, ne mažiau 210 m, ne daugiau 215 m;
5.2.2. Atnaujinama ne mažiau 210 m2, ne daugiau 215 m2 vejos mažų plotų, papildant 10 +/- 3 cm augalinio grunto sluoksniu.
6. Nurodyti išmatavimai yra orientaciniai, todėl tikslius apmatavimus atlieka Rangovas ir juos įvertina pasiūlymo kainoje.
7. Visi numatomi statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniai reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Bikusta"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183765577, Metalo g. 13, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 8.738,62 (Aštuoni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt aštuoni Eur 62 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2016-11-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Signalizacijos sistemos būvio stebėjimo ir reagavimo paslaugos, signalizacijos sistemos techninė priežiūra ir aptarnavimas. Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A1 – Priežiūros ir remonto paslaugos, kodui – 50332000-1 „Telekomunikacijų infrastruktūros priežiūros paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Būvio stebėjimas ir reagavimas: nepertraukiamas informacijos, siunčiamos į centralizuotą stebėjimo pultą, apie signalizacijos sistemos būseną bei būsenos pokyčius stebėjimas ir fiksavimas; reagavimas į gautus aliarminius signalus. Techninė priežiūra ir aptarnavimas: įrenginių būklės ir veikimo patikra; patikrinimo metu aptiktų gedimų šalinimas, signalų perdavimo į centralizuotą stebėjimo pultą patikra, avarinių gedimų šalinimas. Detalesnė informacija pateikiama Techninėje Užduotyje. Priedas Nr. 1.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Signalizacijos sistemos būvio stebėjimo ir reagavimo paslaugos, signalizacijos sistemos techninė priežiūra ir aptarnavimas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB saugos tarnyba „Argus", tiekėjo kodas: 141237452, adresas: Pramonės g. 12, Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė 161,76 Eur su PVM. Bendra pasiūlymo kaina buvo naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti, o į sutartį bus įrašyti įkainiai. Perkančiosios organizacijos numatytos skirti lėšos 700,00 Eur su PVM (pirkimo sutarties vertė be PVM – 553,00 Eur, PVM sudaro – 147,00 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: nurodytos perkamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei dalyvio pasiūlyta mažiausia kaina.

2016-11-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Antspaudų vidinių pagalvėlių ir fotopolimerų pirkimas, BVPŽ kodas – 30192151-4 Antspaudų spaudai (301).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės-1 vnt.- į atskiras pirkimo objekto dalis skaidomas.
1 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2 pirkimo objekto dalis:
1. Spaudas PRINTER 10 8 mm x 25 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Spaudas PRINTER 40 57mm x 21 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 4 vnt.
3.Futliaras PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L52 20 mm x 30 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2. Spaudas PRINTER 10 8 mm x 25 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3. Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 3 vnt.
5 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L10 10 mm x 27 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2. Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 3 vnt.
3. Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
4. Vidinė pagalvėlė atspaudui 20 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 5 vnt.
5. Vidinė pagalvėlė atspaudui 30 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 5 vnt.
6 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 38x14 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 35 50mm x 30 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4. Fotopolimeras L30 47 mm x 18 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
7 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 6 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
8 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
9 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
Spaudai turi atitikti LR antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės 2003-01-01 įstatymo 9 str. reikalavimus.
Pirkimo objekto apimtys:
1 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
2 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
3 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 15 vnt.
4 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 14 vnt.
5 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 16 vnt.
6 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
7 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
8 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
9 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 6 pirkimo objekto dalis: Antspaudų vidinių pagalvėlių ir fotopolimerų pirkimas, BVPŽ kodas – 30192151-4 Antspaudų spaudai (301).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos Indra", įmonės kodas: 1837461113, adresas: Maironio g. 12, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 50,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-11-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Mokymai – seminaras veiksmingesnė teisėkūra, kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Analizuojamas teisės aktų projektų rengimo procesas, ir pasitelkiant konkrečius pavyzdžius, aptariamos atskiros Lietuvos teisės aktuose numatytos teisėkūros priemonės bei jų potencialas;
• Analizuojami tokie teisėkūros instrumentai kaip prioritetinė teisėkūros iniciatyva, teisinio reguliavimo koncepcija, konsultavimasis su visuomene, poveikio vertinimas, administracinės naštos vertinimas, teisinio reguliavimo stebėsena.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 1.
2.Mokymų trukmė – 8 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras veiksmingesnė teisėkūra, kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokymo centras, įmonės kodas: 211950810, adresas: Saulėtekio al. 9 - I rūmai, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 135,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-11-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Austa juosta.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –19000000-6 „Odos ir tekstilės gaminiai, plastiko ir gumos reikmenys" (190).
Pirkimo objektą sudaro:
Numatoma pirkti austa juosta - 3 vnt;
1. Su užrašu „Jubiliejaus proga".
2. Austa iš medvilnės/akrilo siūlų.
3. Lietuvių tautiniais motyvais.
4. Ilgis ne mažiau 1,80 m ir ne daugiau 2,00 m.
5. Plotis ne mažiau 0,10 m. ne daugiau 0,13 m.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Austa juosta.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Universalinė parduotuvė, UAB Utenos prekyba" kodas: 183738929, adresas: J. Basanavičiaus g. 53, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 29,25 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-11-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Filmo „Utena – miestas, kuriame saugoma gamta, švari aplinka, puoselėjamos kultūros vertybės, skatinamos bendruomenės ir kuriame žaliosios erdvės puikiai dera su pramoninėmis teritorijomis", skirto Utenos miesto 755 metų sukakčiai paminėti sukūrimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai 92200000-3 „Radijo ir televizijos paslaugos" (B26).
Pirkimo objektą sudaro:
Bendros Paslaugų sudėtys ir apimtys:
1. Utenos rajono savivaldybės administracijos viešinimo paslauga apima informaciją apie Utenos rajono savivaldybės pasiekimus, saugant gamtą, tausojant švarią aplinką, pramonės mieste kuriant žaliąsias erdves, derančias su pramoninėmis teritorijomis; informacija apie įgyvendintus ir įgyvendinamus kraštovaizdžio, vandentvarkos, atliekų tvarkymo projektus, Utenos rajono savivaldybės tarybos, Utenos rajono savivaldybės administracijos ir Savivaldybės įstaigų bei įmonių veiklą gerinant gyventojų gyvenimo kokybę mieste ir kaime plėtrą, plėtojant benamių gyvūnų globą (ne mažiau kaip 32 min., ne daugiau kaip 39 min.).
2. Utenos rajono savivaldybės administracijos viešinimo paslauga apima informaciją filme apie pramonę, pramonės įmonių veiklą, jų plėtrą, smulkųjį ir vidutinį (ne mažiau kaip 9 min., ne daugiau kaip 10 min.);
3. Utenos rajono savivaldybės administracijos viešinimo paslauga apima informaciją filme apie socialinių paslaugų įvairovę (ne mažiau kaip 4 min., ne daugiau kaip 5 min.);
4. Utenos rajono savivaldybės administracijos viešinimo paslauga apima informaciją filme apie socialinių paslaugų įvairovę (ne mažiau kaip 4 min., ne daugiau kaip 5 min.);
5. Utenos rajono savivaldybės administracijos viešinimo paslauga apima informaciją apie kultūrą, kultūros ir istorijos saugojimą, kultūros, gamtosauginius ir sporto renginius, miesto istoriją, švietimą, jaunimo ugdymą (ne mažiau kaip 5 min., ne daugiau kaip 6 min.);
6. Reikalavimai filmui sukurti:
Kuriant filmą dalyvauja profesionalus personalas: ne mažiau kaip 1 redaktorius, ne mažiau 2 operatoriai.
7. Filmo apimtis – ne mažiau kaip 50 min, ne daugiau kaip 60 min.
8. Publikavimo laikas – 2016 m. ne anksčiau lapkričio mėn. per respublikinį TV kanalą. Filmo pakartotinis demonstravimas respublikiniu TV kanalu.
9. Filmo naudotojas – Utenos rajono savivaldybės administracija, treti asmenys – Utenos rajono savivaldybės administracijos raštišku sutikimu.
10. Aprėpties zona – Lietuvos Respublikos teritorija.
11. Reklaminį-informacinį filmą sukurti kokybiškai, laiku.
12. Laikantis dorovės, etikos ir moralės normų, nepažeidžiant religinių jausmų, sukurti filmą „Utena – miestas, kuriame saugoma gamta, švari aplinka, puoselėjamos kultūros vertybės, skatinamos bendruomenės ir kuriame žaliosios erdvės puikiai dera su pramoninėmis teritorijomis", skirtą Utenos miesto 755 metų sukakčiai paminėti.
13. Visais klausimais, susijusiais su filmo kūrimu, paslaugos teikėjas (tiekėjo atsakingas atstovas) raštu ar el. paštu bendrauja su paskirtu perkančiosios organizacijos atstovu.
14. Galimybė skelbti filmą Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.utena.lt ir svetainėje www.kulturautenoje.lt/news.php.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis sudaroma 7 mėnesių laikotarpiui, jos trukmę skaičiuojant nuo Sutarties pradžios.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Filmo „Utena – miestas, kuriame saugoma gamta, švari aplinka, puoselėjamos kultūros vertybės, skatinamos bendruomenės ir kuriame žaliosios erdvės puikiai dera su pramoninėmis teritorijomis", skirto Utenos miesto 755 metų sukakčiai paminėti sukūrimas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VŠĮ "Pilietinė medija" įmonės kodas: 303747868, adresas: P. Viešio g. 18 A, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė 15488,00 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2016-11-15

I I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Įranga poilsiavietėse ir paplūdimiuose su montavimu (Prie Leliūnų parko tvenkinio, prie Ilgio ež., Antalgės k., prie Vidinksto ež., Pakalnių k., Leliūnų sen., Utenos r.). Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 44220000-8 – „Statybiniai stalių dirbiniai" (442) .
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Medinių stalų su dviem suolais be atlošų (3 kompl.), šiukšlių dėžių (3 vnt.), persirengimo kabinų (2 vnt.) gaminimas su montavimu. Detalesnė informacija techninėje užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Įranga poilsiavietėse ir paplūdimiuose su montavimu (Prie Leliūnų parko tvenkinio, prie Ilgio ež., Antalgės k., prie Vidinksto ež., Pakalnių k., Leliūnų sen., Utenos r.).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Medvalda", kodas 300026788, adresas: Aukšatičių g. 4, Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2392,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei paslaugos pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Įranga poilsiavietėse ir paplūdimiuose su montavimu (Prie Alaušo ež., Maneičių k., Daugailių sen., Utenos r.). Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 44220000-8 – „Statybiniai stalių dirbiniai" (442) .
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Medinio stalo su dviem suolais be atlošų (1 kompl.), šiukšlių dėžės (1 vnt.) gaminimas su montavimu. Detalesnė informacija techninėje užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Įranga poilsiavietėse ir paplūdimiuose su montavimu (Prie Alaušo ež., Maneičių k., Daugailių sen., Utenos r.).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Medvalda", kodas 300026788, adresas: Aukšatičių g. 4, Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 550,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei paslaugos pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Įranga poilsiavietėse ir paplūdimiuose su montavimu (Prie Rašio ež., Sirutėnų k., Sudeikių sen., Utenos r.). Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 44220000-8 – „Statybiniai stalių dirbiniai" (442) .
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Medinio stalo su dviem suolais be atlošų (1 kompl.), šiukšlių dėžės (1 vnt.) gaminimas su montavimu. Detalesnė informacija techninėje užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Įranga poilsiavietėse ir paplūdimiuose su montavimu (Prie Rašio ež., Sirutėnų k., Sudeikių sen., Utenos r.).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Medvalda", kodas 300026788, adresas: Aukšatičių g. 4, Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 550,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei paslaugos pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Sniego valymas nuo Vyžuonų seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių paslauga
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai –A16 – „Sniego valymo nuo seniūnijos vietinės reikšmės ir kelių barstymo paslaugos", kodui – 90620000-9 „Sniego valymo paslaugos" (A16).
Pirkimo objektą sudaro:
1. Sniego valymo paslaugos turi būti atliekamos Vyžuonų seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių, kurių ilgis 91,03 kilometro (Seniūnijos vietinės reikšmės viešieji keliai nurodyti pridedamame priede). Vidutiniškai sniego valymo paslaugų kiekis planuojamas ne mažiau kaip 85 km ir ne daugiau kaip 90 km.
2. Priklausomai nuo poreikio ir faktinių aplinkybių, paslaugų apimtis ir jų atlikimo pradžią nustato Vyžuonų seniūnijos seniūnas ar seniūną pavaduojantis darbuotojas. Atlikus paslaugas, pasirašomas atliktų paslaugų priėmimo aktas, nurodant paslaugų apimtį, pradžią, pabaigą. Suvestinį atliktų paslaugų aktą už praeitą mėnesį paslaugų teikėjas pateikia iki kito mėnesio 5 dienos.
3. Užsakymą valyti nuo kelių sniegą gali pateikti seniūnas ar seniūną pavaduojantis darbuotojas elektroniniu paštu ar faksu ar telefonu.
4. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už užsakymo priėmimą, asmenų sąrašą ir jų telefonų, fakso ir elektroninio pašto veikimą. Bent vienu mobilaus telefono numeriu turi būti galimybė pateikti užsakymą, bet kuriuo paros laiku (vėliau surašant užsakymą el. paštu ar faksu). Pirkėjui pateikus užsakymą el. paštu ar faksu, laikoma, kad užsakymas pateiktas tinkamai.
5. Užsakovas sniego valymo užsakymą pateikia prieš 3 valandas iki paslaugų suteikimo pradžios, bet ne anksčiau kaip 7.00 val. Sniego valymą pradėti Vyžuonų miestelyje, o po to - kituose keliuose.
6. Esant poreikiui, per vieną dieną paslaugų Teikėjas turi užtikrinti ne mažiau kaip 30 km kelių valymo.
7. Sniego valymo paslaugos turi būti atliekamos su specializuota technika (ratinis traktorius su buldozeriu, vikšrinis traktorius su buldozeriu, savaeigis ratinis krautuvas, greideris), kuriai atlikta techninė apžiūra. Sniego valymo technikos variklio galia turi būti ne mažesnė kaip 60 kW (80 AJ).
8. Nuvalyto kelio dalies plotis turi būti ne mažesnis kaip 4,5 m.
9. Paslaugų Teikėjas turi valyti sniegą ta apimtimi, kurią nustato Užsakovas (nepriklausomai nuo numatomų valyti kelių ilgio).
Paslaugų tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Sniego valymas nuo Vyžuonų seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių paslauga
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: R. Leipaus GKĮ, įmonės kodas: 183688821, adresas: Pakalnių k., Utenos raj., Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė 1376,64 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2016-11-15

.PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kadastrinių matavimų bylos parengimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A 14 – „Pastatų valymo paslaugos ir nuosavybės valdymo paslaugos", kodui – 70330000-3 „Nekilnojamojo turto valdymo paslaugos už atlyginimą ar pagal sutartį".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Perkančioji organizacija numato įsigyti Savivaldybės apskaitoje apskaitomo būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir statinių, esančių Liepų g. 1-2, Alaušų kaime, Sudeikių seniūnijoje, Utenos rajone, kadastrinių matavimų bylos parengimo paslaugas.
Paslaugas atlikti vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių reikalavimais bei kadastro bylos rengimo patvirtintomis taisyklėmis. Visus reikalingus duomenis ir jų teisinę registraciją tiekėjas turi susirinkti pats. Kadastrinių matavimų bylą rengti skaitmenine ir spausdintine formomis: pateikti Užsakovui 2 parengtas ir suderintas kadastrinių matavimų bylas, pateikti Užsakovui kadastrinių matavimų bylą kompiuterinėje USB laikmenoje (dwg. Formate, LKS-94).
Paslaugų atlikimui kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.
Planuojamas kadastrinių matavimų bylos parengimo terminas – 1 mėnuo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Kadastrinių matavimų bylos parengimas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Nidulus appraisal", įmonės kodas: 135614151, adresas: V. Putvinskio g. 49-204, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 242,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų paslaugų kaina yra mažiausia.

2016-11-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I I.1. Pirkimo pavadinimas: Įrangos poilsiavietėje prie Aiseto ir Pakaso ežerų (Pajuodenės k., Paisetės k., Kirdeikių k., Saldutiškio sen., Utenos r.) gamybos ir montavimo darbai. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45212140-9 – „Poilsio įrenginiai" (45.21) .
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Persirengimo kabinų gaminimas ir įrengimas (3 vnt.) . Detalesnė informacija techninėje užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Įrangos poilsiavietėje prie Aiseto Ežero (Pajuodenės k., Saldutiškio sen., Utenos r.) gamybos ir montavimo darbai.
Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Algimantas Mačiulis, adresas: Sodų g. 3-1, Saldutiškio mstl., Saldutiškio sen., Utenos r., Lietuva.
II.2. Numatoma bendra sutarties vertė: 1590,00 EUR su PVM.
II.3. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei paslaugos pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pralaidos kelyje Su-35 Sudeikių seniūnijoje, Utenos rajone remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45232420-2 Su nuotekomis susiję darbai, priskiriamas papildomiems kodams: 45221220-0 Pralaidos, 45233142-6 Kelių remonto darbai.
I.2.1. Reikia atlikti tokius darbus:
1. Pakeisti pralaidos liemenį 400 mm skersmens iš polietileninių vamzdžių ne mažiau 9 m. ilgio.
2. Įrengti kelio dangos sluoksnį iš smėlio – žvyro mišinio ne mažiau 10 m3.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Pralaidos kelyje Su-35 Sudeikių seniūnijoje, Utenos rajone remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Hidrotechninė statyba", įmonės kodas: 183836654, adresas: Kiauliupio k., Kuktiškių sen., Utenos r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 960,00 EUR (devyni šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Biuro baldai".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniams (391) prekių kodams: 39100000-3 Baldai, 39131100-0 Archyvų stelažai, 39112000-0 Kėdės, 39121200-8 Stalai.

I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – į pirkimo dalis neskaidomas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 str. nuostatomis, t.y. pirkime gali dalyvauti tik socialinį ar neįgaliųjų socialinių įmonių statusą turinčios įmonės (jei bus sudaroma jungtinės veiklos sutartis ar tiekėjas sutarties vykdymui pasitelks subtiekėjus, jie gali būti tik to paties statuso, kaip ir tiekėjas.)

Perkama prekės, atitinkančios šiuos parametrus:
1. Biuro kėdės – 11 vnt:
1.1. Biuro kėdės tipas:
1.1.2. Metalinė kryžmė.
1.1.3. Su ratukais.
1.1.4. Su porankiais.
1.2. Aukštis: ne mažiau 1100 mm ir ne daugiau 1200 mm
1.3. Plotis: ne mažiau 450 mm ir ne daugiau 650 mm
1.4. Gylis: ne mažiau 450 mm ir ne daugiau 750 mm
1.5. Nugarėlės matmenys: 700 x 550 mm
1.6. Maksimalus išlaikomas svoris: nuo 110 kg iki 150 kg
1.7. Sėdima dalis: Eko oda, juoda spalva.
1.8. Kėdės mechanizmas: Tiltinis.
1.9. Garantija - ne mažiau 2 metai.
2. Kėdės lankytojams – 12 vnt:
2.1. Kėdė be ratukų, be porankių.
2.2. Metalinis korpusas.
2.3. Sėdima dalis: gobelenas.
2.4. Spalva - juoda.
2.5. Kėdės išmatavimai:
2.5.1. plotis ne mažiau 45 cm, ne daugiau 53 cm.
2.5.2. gylis ne mažiau 40 cm, ne daugiau 55 cm.
2.5.3. aukštis ne mažiau 81 cm.
2.6. Garantija - ne mažiau 2 metai.
3. Biuro stalai – 2 vnt:
Preliminarūs matmenys:
3.1. 150 cm+- 5cm x 75 cm +- 2 cm x 170+- 5 cm;
3.2. Stalviršis neplonesnis kaip 20 mm, nestoresnis kaip 25 mm;
3.3. Kraštai laminuoti 2 mm PVC briauna;
3.4. Su ištraukiamu stalčiumi klaviatūrai.
3.5. Iš stalo priekio montuojama plokštė, slepianti darbuotojo kojas.
3.6. Prie stalo turi būti viena 4 stalčių tumba su reguliuojamo aukščio kojelėmis.
3.7. Garantija - ne mažiau 2 metai.
4. Biuro spinta, pagaminta iš laminuotos medienos drožlių plokštės – 1 vnt:
4.1. Aukštis 220±0,5 cm., plotis 150±0,5 cm, gylis 35±0,5 cm.
4.2. Iš viso 6 lentynos, vienodais atstumais tarp lentynų.
4.3. Trys apatinės lentynos su durelėmis iš LMDP.
4.4. Garantija - ne mažiau 2 metai.
5. Biuro spinta, pagaminta iš klijuotos medienos plokščių – 1 vnt:
5.1. Aukštis 190±0,5 cm., plotis 80±0,5 cm, gylis 40±0,5 cm.
5.2. Spalva – šviesi
5.3. Garantija - ne mažiau 2 metai.
6. Metalinė saugojimo spinta –1 vnt:
6.1. Aukštis 210 ± 5cm, plotis 200 cm ± 10 cm, gylis 30±0,5 cm.
6.2. Mobili dvipusė,
6.3. Gaminio spalva pilka,
6.4. ne mažiau 6 ir nedaugiau 7 lentynų, atstumas tarp lentynų ne mažiau 350 mm, ne daugiau 355 mm;
6.5. Su vidinių spynučių užraktu.
6.6. Garantija - ne mažiau 2 metai.

I.3. Sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
I.4. Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.5. Prekės pateikiamos per 2 mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymas teikiamas raštu ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki sutarties pabaigos.

I.6. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: Biuro baldai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: VĮ „Mūsų amatai, įm.k. 303316138, Rasų g. 8, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2711,61 Eur su PVM;
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2016-11-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Mobilus elektrinis keltuvas ir Mobilus vikšrinis laiptų kopiklis neįgaliesiems".
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 33196200-2 Įrenginiai neįgaliesiems (331).
Pirkimo objektas skaidomas į 2 atskiras pirkimo objekto dalis kiekvienai iš jų bus sudaroma atskira prekių viešojo pirkimo pardavimo sutartis.

I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I pirkimo objekto dalis – Mobilus elektrinis keltuvas neįgaliajam (toliau – prekės).
I.2.1. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-29 įsakymu Nr.AĮ-301 „Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir šios komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo", sudaryta Utenos rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija 2016 metais nusprendė tenkinti būsto pritaikymo poreikį asmeniui, gyv. Tauragnų g. 7-2, Utenoje.
I.2.2.Mobilaus keltuvo techniniai duomenys:
1) Svoris – ne mažiau 40 kg ir ne daugiau 45 kg;
2) Važiuoklės ilgis – ne mažiau 1300 mm ir ne daugiau 1350 mm;
3) Važiuoklės išplatinimas-susiaurinimas mechaninis – ne mažiau 55 mm ir ne daugiau 60 mm/ne mažiau 1190 mm ir ne daugiau1200 mm;
4) Ratukų skersmuo – ne mažiau 105 mm ir ne daugiau 108 mm;
5) Maksimali apkrova – ne mažiau 145 kg ir ne daugiau 155 kg;
6) Kėlimo aukštis – ne mažiau 465 mm ir ne daugiau 470 mm/ne mažiau 1790 mm ir ne daugiau 1800 mm;
7) Avarinis nuleidimas – elektrinis ir mechaninis;
8) Su pilnai įkrauta baterija turi atlikti ne mažiau 40 pakėlimo/nuleidimo ciklų;
9) Kėlimas/leidimas elektrinis, valdomas pulteliu;
10) Keltuvas veikia nuo įkraunamos baterijos;
11) Kėlimo komplekte turi būti kėlimo diržas;
12) Gaminys turi būti pažymėtas CE ženklu ir atitikti Europos Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus.
I.2.3. Mobiliam elektriniam keltuvui taikomas garantinio aptarnavimo laikas – ne mažiau 24 mėn.
I.2.4. Tiekėjas įsipareigoja parduoti mobilų elektrinį keltuvą neįgaliajam bei jį pristatyti Pirkėjui, Sutartyje nurodytu adresu, pagal Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus pagal pridedamą Techninę specifikaciją (pirkimo dokumentų 1 priedas), kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už įsigytas Prekes, Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.
II pirkimo objekto dalis – Mobilus vikšrinis laiptų kopiklis (toliau – prekės).
II.2.1. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-29 įsakymu Nr.AĮ-301 „Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir šios komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo", sudaryta Utenos rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija 2016 metais nusprendė tenkinti būsto pritaikymo poreikį asmeniui, gyv. Vaižganto g. 6-80, Utenoje.
II.2.2. Mobilaus vikšrinio laiptų kopiklio (skirto neįgalaus asmens su vežimėliu transportavimui aukštyn ir žemyn laiptais su lydinčio asmens pagalba) techniniai duomenys:
1) Važiuoklė pagaminta iš lengvo lydinio su plastikinėmis apsaugomis
2) Bendras kopiklio svoris ne daugiau 58 kg
3) Maksimali keliamoji galia (įskaitant vežimėlį) – ne mažesnė nei 130 kg
4) Važiuoklės tipas – guminiai vikšrai
5) Šalia rankenų įtaisytas laiptų kampo leistinos ribos nustatymo indikatorius
6) Greitis – ne mažiau 5m/min. ir ne daugiau 10 m/ min.
7) Akumuliatoriaus įkrovimo įtampa – 220 V
8) Pavara – sliekinis reduktorius sujungtas su 24 V – 500 w elektros varikliu
9) Gaminys turi būti lengvai valdomas, manevringas, lengvai surenkamas, tinkamas transportuoti lengvojo automobilio bagažinėje.
10) Gaminys turi būti pažymėtas CE ženklu ir atitikti Europos Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus
II.2.3. Mobiliam vikšriniam laiptų kopikliui taikomas garantinio aptarnavimo laikas – ne mažiau 24 mėn.
II.2.4. Tiekėjas įsipareigoja parduoti mobilų vikšrinį laiptų kopiklį bei jį pristatyti Pirkėjui, Sutartyje nurodytu adresu, pagal Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus pagal pridedamą Techninę specifikaciją (pirkimo dokumentų 1 priedas), kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už įsigytas Prekes, Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.
I.3. Sutartys sudaromos 2 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jų įsigaliojimo.
I.4. Šios Sutartys įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.5. Prekės pateikiamos per 1 mėnesį nuo Sutarčių įsigaliojimo dienos. Dėl kiekvienos pirkimo objekto dalies bus sudaroma atskira Sutartis.

I.6. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: 1. Mobilus elektrinis keltuvas neįgaliajam.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: UAB „ROL-automatikas", įm.k. 300074402, Žemaičių g. 31-320, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 804,30 Eur su PVM;
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
III.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: 2. Mobilus vikšrinis laiptų kopiklis.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: UAB „ROL-automatikas", įm.k. 300074402, Žemaičių g. 31-320, Kaunas.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2467,50 Eur su PVM;
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

2016-11-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Žvyras su pristatymu ir paskleidimu".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 14212120-7 Žvyras (142).
Pirkimo objektas skaidomas į 3 (tris) atskiras pirkimo objekto dalis:
1 pirkimo objekto dalis – „Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Leliūnų seniūnijoje";
2 pirkimo objekto dalis –„Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Užpalių seniūnijoje";
3 pirkimo objekto dalis – „Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Vyžuonų seniūnijoje"
1 pirkimo objekto dalis – „Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Leliūnų seniūnijoje":
Prekės pristatymo vieta – Leliūnų seniūnijos ribose iki 35 km nuo Leliūnų miestelio ženklo.
Planuojami kiekiai – ne mažiau 500 m3 ir ne daugiau 2000 m3.
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
2 pirkimo objekto dalis –„Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Užpalių seniūnijoje":
Prekės pristatymo vieta – Užpalių seniūnijos ribose iki 25 km nuo Užpalių miestelio ženklo.
Planuojami kiekiai – ne mažiau 500 m3 ir ne daugiau 2000 m3.
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
3 pirkimo objekto dalis – „Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Vyžuonų seniūnijoje":
Prekės pristatymo vieta – Vyžuonų seniūnijos ribose iki 35 km nuo Vyžuonų miestelio ženklo.
Planuojami kiekiai – ne mažiau 500 m3 ir ne daugiau 2000 m3.
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
Sutartys įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Prekės pradedamos tiekti ir tiekiamos 35 mėnesius nuo Sutarčių įsigaliojimo dienos.
Kiekvienai pirkimo objekto daliai bus sudaroma atskira sutartis. Tiekėjas gali pateikti pateikti pasiūlymą vienai, dviem, trims arba visoms pirkimo objekto dalims.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: 1. Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Leliūnų seniūnijoje.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: AB „Utenos melioracija", įm.k. 183605665, Užpalių g. 86, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 10000,00 Eur su PVM;
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
III.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: 1. Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Užpalių seniūnijoje.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: AB „Utenos melioracija", įm.k. 183605665, Užpalių g. 86, Utena.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 9000,00 Eur su PVM;
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

IV. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
IV.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: 1. Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Vyžuonų seniūnijoje.
IV.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: AB „Utenos melioracija", įm.k. 183605665, Užpalių g. 86, Utena.
IV.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 15000,00 Eur su PVM;
IV.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

2016-11-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Šluostės, valymo priemonės, BVPŽ kodas - 39224000-8 Šluotos, šepečiai ir kiti įvairių rūšių gaminiai (392).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 69 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Kempinėlės valymui, ne mažiau 10 vnt. pakuotėje, 1 pakuotė;
• Oro gaiviklis citrinų kvapo, 3 vnt.;
• Oro gaiviklis pušų kvapo, 3 vnt.;
• Oro gaiviklis vandenyno kvapo, 1 vnt.;
• Oro gaiviklis uogų kvapo, 1 vnt.;
• Valymo pienelis su balikliu, ne mažiau 250 ml talpos, 4 vnt.;
• Universalus valymo pienelis, ne mažiau 2000 ml talpos, 1 vnt.;
• Tualetų valymo valiklis pušų kvapo, ne mažiau 500 ml talpos, 1 vnt;
• Tualetų valymo valiklis gėlių kvapo, ne mažiau 500 ml talpos, 1 vnt;
• Indų ploviklis citrinų kvapo, ne mažiau 5 l talpos, 1 vnt;
• Langų valiklis su alkoholiu, ne mažiau 500 ml, 1 vnt.;
• Audinių baliklis ir valymo priemonė, ne mažiau 1 l, 4 vnt;
• Oro gaiviklis vanilės kvapo, ne mažiau 50 ml, 1 vnt.;
• Unitazų valiklis vandenyno kvapo, ne mažiau 1 l, 3 vnt.;
• Kibiras, ne mažiau 3 l talpos, 1 vnt.;
• Kibiras, ne mažiau 1 l talpos, 1 vnt.;
• Valymo šluota, šluotos laikiklio ilgis ne mažiau 40 cm, ne daugiau 41 cm, koto ilgis ne mažiau 90 cm, ne daugiau 140 cm, 1 vnt.;
• Indų ploviklis pūšų kvapo, ne mažiau 500 ml talpos, ne daugiau 1 l talpos, 1 vnt.;
• Langų valymo skystis, ne mžaiu 1 l talpos, 2 vnt.;
• Šiukšlių maišai, juodos spalvos, ne mažiau 60 l talpos, 6 vnt.;
• Šiukšlių maišai, juodos spalvos, ne mažiau 30 l talpos, 12 vnt.;
• Kalkių nuosėdų ir rūdžių valiklis, ne mažiau 450 ml, 3 vnt.;
• Tualetų muiliukai levandų kvapo, 1 vnt.;
• Tualetų muiliukai pušų kvapo, 1 vnt.;
• Stalo šluostės iš mikropluošto, 14 vnt.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis – 69 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Šluostės, valymo priemonės, BVPŽ kodas - 39224000-8 Šluotos, šepečiai ir kiti įvairių rūšių gaminiai (392).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenaitis", įmonės kodas: 183792834, adresas: Metalo g. 5, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 128,20 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-11-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Apšvietimo tinklo avarinis remontas J. Basanavičiaus g., Utenoje.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45453000-7 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai. Perkamas apšvietimo tinklo avarinis remontas J. Basanavičiaus g., Utenoje. Atliekami darbai:
I.2.1. Iškasti apie 58 m ± 2 m tranšėjų kabeliui.
I.2.2. Paruošti apie 58 m ± 2 m pagrindų.
I.2.3. Pakloti apie 58 m ± 2 m polietileninių ø100 mm skersmens vamzdžių.
I.2.4. Pakloti apie 58 m ± 2 m signalinės juostos.
I.2.5. Įtraukti apie 116 m ± 2 m kabelių gofro vamzdžiais.
I.2.6. Išmatuoti kabelių izoliacijos varžą.
Darbus atlikti iki 2016 m. gruodžio 1 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Apšvietimo tinklo avarinis remontas J. Basanavičiaus g., Utenoje.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB „Utenos melioracija", įmonės kodas: 183605665, adresas: Užpalių g. 86, LT-28197, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 630,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Leliūnų pagrindinės mokyklos pastato šildymo sistemos tvarkymo avariniai darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45453000-7 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai. Perkami Leliūnų pagrindinės mokyklos pastato šildymo sistemos tvarkymo avariniai darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. Šildymo sistemos vamzdynų pneumatinis praputimas 925 m.
I.2.2. Radiatorių kamščių išsukimas – 204 vnt.
I.2.3. Vandens pašalinimas iš vidaus vandentiekio tinklų – 1 vnt.
Darbus atlikti iki 2016 m. gruodžio 1 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Leliūnų pagrindinės mokyklos pastato šildymo sistemos tvarkymo avariniai darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ligaja", įmonės kodas: 183697076, adresas: Žvalgų g. 8, 08221, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 682,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto Vaižganto g. 58-13, Utenoje, langų keitimo darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui - 45421100-5 Durų ir langų bei susijusių elementų montavimas. Perkami darbai socialinio būsto Vaižganto g. 58-13, Utenoje, langų keitimas.
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
I.2.1.1. Naujų langų montavimas 8,1 m² ± 0,3 m². Montuojant langus sandūros su sienomis privalo būti hermetizuotos 19,3 m ± 0,7 m.
I.2.1.2. Palangių montavimas 5,4 m ± 0,5 m. Montuojant palanges taip pat pakeičiamos palangių nuolajos ir atskirų karnizų dangos 5,4 m ± 0,5 m.
I.2.1.3. Angokraščių tinkavimas 6,0 m² ± 0,3 m², vidinių sienų išoriniai kampai ir angokraščiai privalo būti papildomai sutvirtinami armuojančiais kampuočiais 14 m ± 0,7 m.
I.2.1.4. Sienų vidinių paviršių gruntavimas 6,0 m² ± 0,5 m², glaistymas 6,0 m² ± 0,5 m², paruošimas dažymui 6,0 m² ± 0,5 m², dažymas 6,0 m² ± 0,5 m².
I.2.2. Nepagrindiniai darbai:
I.2.2.1. Senų langų demontavimas 8,1 m² ± 0,3 m².
Darbus atlikti iki 2016 m. gruodžio 1 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto Vaižganto g. 58-13, Utenoje, langų keitimo darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, LT-28217, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2 599,08 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras dėl profesinės kompetencijos tobulinimo, kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Kaip organizuoti gyvenimą ir darbuotojo kasdienę veiklą taip, kad galėtum išvengti pavojingų situacijų arba kuo rečiau pakliūtum į jas, o pakliuvus – galėtum efektyviai apsiginti neperžiangiant teisės aktų reikalavimų ir moralės ribų.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – ne mažiau 10, ne daugiau 50.
2.Mokymų trukmė – 24 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras dėl profesinės kompetencijos tobulinimo, kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Klubas „Gintis", įmonės kodas: 302487944, adresas: L.Asanavičiūtės 4-267, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 999,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
1. pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus;
2. bei paslaugų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-10

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Dalia Slapšienė, tel. 8 389 48 699, faks. 8 389 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 177725
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Rastų iškastų, supakuotų cheminių medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų išvežimo iš sandėliavimo vietos ir perdavimo atliekų tvarkytojui utilizuoti paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos paslaugos –Pavojingų cheminių medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų (toliau – pavojingos medžiagos) (14 vnt. sunumeruotų ir saugiai supakuotų didmaišių (9360 ± 100 kg)) išvežimas iš sandėliavimo vietos (Sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos sen., Utenos r.) ir perdavimas atliekų tvarkytojui utilizuoti
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1.Rastų iškastų, supakuotų cheminių medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų išvežimo iš sandėliavimo vietos ir perdavimo atliekų tvarkytojui utilizuoti paslaugos
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „AV investicija"
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 2808,00 Eur su PVM
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažiausia kaina
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 50 proc. nuo pasiūlymo kainos (Pavojingų atliekų šalinimas - UAB "Toksika")
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016-09-29

_________

2016-11-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Mokymai – seminaras „Naujasis darbo kodeksas – svarbiausios naujovės ir jų taikymas", kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Naujojo Darbo kodekso įsigaliojimas ir taikymas jau esantiems darbo santykiams;
• Nauji darbo santykių principai, privalomų darbo tarybų vaidmuo ir kt.;
• Darbo sutarčių sudarymas ir naujos darbo sutarčių rūšys: projektinio darbo, darbo keliems darbdaviams, pameistrystės ir kt. sutartys;
• Darbo sutarties vykdymas ir keitimas;
• Darbo sutarties nutraukimas, nauji nutraukimo pagrindai ir atskirų darbuotojų garantijos;
• Darbo ir poilsio laiko reguliavimas ir apskaita;
• Drausminės ir meterialinės atsakomybės reguliavimo naujovės;
• Darbo ginčų reguliavimo pokyčiai;
• Kolektyvinių derybų ir kolektyvinių sutarčių reguliavimo pokyčiai.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 2.
2.Mokymų trukmė – 8 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras „Naujasis darbo kodeksas – svarbiausios naujovės ir jų taikymas", kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ekonomikos mokymo centras", įmonės kodas: 120454883, adresas: Kalvų g. 28, Riešės km., Vilniaus raj.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 144,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-11-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Saugomų gamtos paveldo objektų tvarkymo darbai. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45262640-9 – „Aplinkos gerinimo darbai" (A5.26) .
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Grunto kasimas – užpylimas – ne mažiau kaip 51 tiesinis metras ir ne daugiau kaip 54 tiesiniai metrai, 110 mm skersmens vamzdžių montavimas – ne mažiau kaip 51 tiesinis metras, ne daugiau kaip 54 tiesiniai metrai, plastikinių drenažo vamzdžių įrengimas – 2 vnt.. Detalesnė informacija techninėje užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Saugomų gamtos paveldo objektų tvarkymo darbai.
Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilinė", adresas: Molėtų g. 64, Utena, Lietuva.
II.2. Numatoma bendra sutarties vertė: 1200,00 EUR su PVM.
II.3. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei paslaugos pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Informaciniai ženklai draudžiantys vesti gyvūnus. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 34928470-3 – „Ženklai" (349).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Informaciniai ženklai „Draudžiama vedžioti stadione" (ne mažiau kaip 1 vnt., ne daugiau kaip 2 vnt.), „Draudžiama vestis į paplūdimį (maudymosi sezono metu)" (ne mažiau kaip 2 vnt., ne daugiau kaip 3 vnt.), „Draudžiama vedžioti" (ne mažiau kaip 1 vnt., ne daugiau kaip 2 vnt.).
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Informaciniai ženklai draudžiantys vesti gyvūnus.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kasandros grupė", įmonės kodas: 124815224, adresas: J. Jasinskio g. 10, Vilnius, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 459,80
II.4. EUR su PVM.
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: nurodytos perkamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei dalyvio pasiūlyta mažiausia kaina.

2016-11-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Mokymai – praktinis seminaras dėl melioracijos projektų ir darbų kokybės klausimais, kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Žemių sausinimas: nauji inžineriniai sprendimai žemės ūkio poreikių ir aplinkosaugos suderinamumo link;
• Esamų melioracijos sistemų tobulinimo finansavimas – melioracijos fondas;
• Melioracijos sistemų ir griovių rekonstravimo techninių darbo projektų perengimo kokybės įvertinimo metodika;
• Melioracijos statybos darbai ir jų kokybės įvertinimo metodika;
• Inovacijos hidrotechninėje statyboje;
• Melioracijos projektų statybos darbų techninė priežiūra ir jos atlikimo kokybės įvertinimo metodika;
• Melioruotų žemių ir melioracijos statinių bei įrenginių apskaita geografinėje informacinėje erdvėje;
• Neaustinės filtracinės medžiagos ir jų naudojimas melioracinėje ir hidrotechninėje statyboje.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 2.
2.Mokymų trukmė – 8 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – praktinis seminaras dėl melioracijos projektų ir darbų kokybės klausimais, kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė:Įmonių asociacija „Melioracijos ir hidrotechnikos projektai", įmonės kodas: 124266989, adresas: Viršuliškių g. 10-21, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 138,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-11-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto Aušros g. 62-611, Utenoje, langų keitimo darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 45421100-5 Durų ir langų bei susijusių elementų montavimas. Perkami darbai, socialinio būsto Aušros g. 62-611, Utenoje, langų keitimas.
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
I.2.1.1. Naujų langų montavimas 6,2 m² ± 0,3 m². Montuojant langus sandūros su sienomis privalo būti hermetizuotos 18,1 m ± 0,7 m.
I.2.1.1.2. Palangių montavimas 3,4 m ± 0,5 m. Montuojant palanges taip pat pakeičiamos palangių nuolajos ir atskirų karnizų dangos 3,4 m ± 0,5 m.
I.2.1.1.3. Angokraščių tinkavimas 5,5 m² ± 0,3 m², vidinių sienų išoriniai kampai ir angokraščiai privalo būti papildomai sutvirtinami armuojančiais kampuočiais 18 m ± 0,7 m.
I.2.1.1.4. Sienų vidinių paviršių gruntavimas 5,5 m² ± 0,5 m², glaistymas 5,5 m² ± 0,5 m², paruošimas dažymui 5,5 m² ± 0,5 m², dažymas 5,5 m² ± 0,5 m².
I.2.2. Nepagrindiniai darbai:
I.2.2.1. Senų langų demontavimas 6,2 m² ± 0,3 m².
Darbus atlikti iki 2016 m. gruodžio 1 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto Aušros g. 62-611, Utenoje, langų keitimo darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, LT-28217, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2 123,55 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-03

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos „Žemdirbių šventė 2016".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos. Perkamos maitinimo paslaugos. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Valgiaraštis:
I.2.1.1. 7 (septyni) skirtingų rūšių šaltieji patiekalai (žuvies, kiaulienos, paukštienos), daržovių, salotų kurių bendras pagamintų patiekalų svoris vienam asmeniui būtų ne mažiau nei 500 g.
I.2.1.2. 2 (dviejų) skirtingų rūšių karštieji (paukštienos, kiaulienos) patiekalai. Bendras pagaminto karšto patiekalo svoris su garnyru turi būti ne mažesnis nei 350 g. vienam asmeniui, iš kurių 150 g. sudarytų paukštiena, kiauliena ir 200 g. garnyras.
I.2.1.3. Desertas, kurio bendras svoris vienam asmeniui turi būti 100 g.
I.2.1.4. Kava ir arbata (150 ml vienam asmeniui, kava ruošiama individualiai kiekvienam svečiui pagal pageidavimą) stalo vanduo su citrina (350 ml. vienam asmeniui.
I.2.1.5. Vieno kąsnio sumuštiniai (vienam asmeniui 4 vnt.)
I.2.1.6. Vaisiai (svoris vienam asmeniui 100 g)
I.2.2. Dalyvių skaičius – 205 žmonės.
I.2.3. Maitinimo paslaugas suteikti Utenos daugiafunkciniame sporto centre 2016 m. lapkričio 4 d. 19 val.
I.2.4. Reikalavimai vakarienės salei: talpinti ne mažiau 205 žmonių vienoje erdvėje. Paslaugos teikėjas turi turėti savo apvalių stalų 18 vnt. (prie stalo 12 žmonių) stalų atvežimas savo transportu, jų pastatymas ir nuvežimas, 205 vnt. kėdžių, staltiesės indai.
I.2.5. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos „Žemdirbių šventė 2016".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utra", įmonės kodas: 302515984, adresas: Palangos g. 51a, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 3 000,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus bei paslaugų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-03

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: LR ir tautinės vėliavos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –35821000-5 „Vėliavos" (358).
Pirkimo objektą sudaro:
Numatoma pirkti vėliavos- 5 vnt;
1. Lietuvos Respublikos vėliava 3 vnt.,
- Išmatavimai: 100*170 cm;
- Tipas -vientisa, spausta šilkografijos būdu, apsiūta.
2. Tautinė vėliava 2 vnt;
- Išmatavimai: 100*170 cm;
- Tvirtinamas su kišene ir raišteliais;
- Tipas – vientisa; spausta šilkografijos būdu, apsiūta.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: LR ir tautinės vėliavos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Officeday" kodas: 124931353, adresas: J. Basanavičiaus g. 58, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 94,60 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-11-03

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras seniūnams ir seniūnijų darbuotojams, kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis skaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Bendruomenės inicijuota vietos plėtra: unikali galimybė įgyvendinti socialines inovacijas ir užtikrinti vietos plėtros gyvybingumą;
• Novatoriškų sprendimų priėmimas ir vietos ūkio vystymas;
• Socialinio verslo plėtros galimybės plėtojant paslaugų sferą ir kuriant solidarią bendruomenę;
• Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą;
• Lyderystė;
• Pozityvus mąstymas ir įtaigus bendravimas su auditorija.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Paslaugų suteikimo terminas – 2016-11-08-2016-11-10 dienomis.
Sutartis sudaroma žodžiu.
1 pirkimo objekto dalis:
Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnijos – 1 darbuotojas.
2 pirkimo objekto dalis:
Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Daugailių seniūnijos – 1 darbuotojas.
3 pirkimo objekto dalis:
Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Užpalių seniūnijos – 1 darbuotojas.
4 pirkimo objekto dalis:
Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnijos – 1 darbuotojas.
5 pirkimo objekto dalis:
Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnijos – 1 darbuotojas.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 1 pirkimo objekto dalis: Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnijos – 1 darbuotojas, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava", įmonės kodas: 152054598, adresas: Maironio g. 22, Druskininkai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 160,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 2 pirkimo objekto dalis: Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Daugailių seniūnijos – 1 darbuotojas, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava", įmonės kodas: 152054598, adresas: Maironio g. 22, Druskininkai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 160,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 3 pirkimo objekto dalis: Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Užpalių seniūnijos – 1 darbuotojas, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava", įmonės kodas: 152054598, adresas: Maironio g. 22, Druskininkai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 160,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 4 pirkimo objekto dalis: Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnijos – 1 darbuotojas, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava", įmonės kodas: 152054598, adresas: Maironio g. 22, Druskininkai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 160,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 5 pirkimo objekto dalis: Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnijos – 1 darbuotojas, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava", įmonės kodas: 152054598, adresas: Maironio g. 22, Druskininkai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 160,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-11-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Medienos granulės.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 03413000-8 „Kurui skirta mediena" (034).
Pirkimo objektą sudaro:
- Kiekis – ne mažiau 15 tonų;
- Supakuota maišeliuose ne daugiau kaip po 25 kg;
- Granulių drėgnumas ne daugiau 8%;
- Pagaminta iš mišrių medžio pjuvenų (spygliuočių ir lapuočių), ekologiškos.
Medienos granulės su pristatymu į vietą, adresu Žirgų g. 13, Kaniūkų k., Užpalių sen., Utenos raj.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma raštu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Medienos granulės.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ekologinis biokuras" kodas: 302549246 adresas: Vilkatupio g. 33, Vaivadų k., Panevėžio r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2359,50 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.2016-11-02

 

2016-11-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Teisinės konsultacijos maitinimo paslaugų Utenos miesto mokyklose koncesijos suteikimo tikslingumui įvertinti ".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B21 – „Teisinės paslaugos", kodui –79421200-3 „Teisinės paslaugos" (B21).
Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Sutarties objektą sudaro paslaugos – Advokato besispecializuojančio koncesijos suteikimo srityje konsultacijos įskaitant, bet neapsiribojant - Maitinimo paslaugų Utenos miesto mokyklose koncesijos suteikimo tikslingumo parengimas įvertinant galimą naudą visuomenės poreikiams, teisinės konsultacijos koncesijos suteikimo procedūrų vykdymo metu.
Perkamų paslaugų apimtis – ne mažiau 30 ir ne daugiau 40 val.
Paslaugos turi būti teikiamos nepertraukiamai dvejus metus nuo sutarties pasirašymo.
Paslaugos turi būti suteiktos laiku ir tinkamai, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.
Paslaugų teikėjas užtikrina iš Užsakovo sutarties vykdymo metu gautos ir su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą.
Sutartis sudaroma 24 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos pradedamos teikti ir teikiamos 23 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, raštu.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2, 142 punkto nuostatomis.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US):
III.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: Advokatas Rimondas Kuzminas, Kubiliaus 16, Vilnius, Lietuva.
III.2. Numatoma bendra sutarties vertė: 4000,00 (keturi tūkstančiai eurų, 00 ct) Eur;
III.3. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų paslaugų kaina yra mažiausia.

2016-11-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Laikrodžiai reprezentacijai, kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 10 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Išorės medžiaga - aliuminis, rodyklė iš aliuminio;
• Korpuso spalva – juoda;
• Matmenys: skersmuo 25 cm;
• Mechaninis, veikia naudojant AA tipo baterijas.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis – 10 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Laikrodžiai reprezentacijai, kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas: 184085235, adresas: Stoties g. 39, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 155,80 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-28

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras „Naujasis darbo kodeksas praktikams", kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Kokie yra svarbiausi pakeitimai naujajame DK? Nuo šiol darbuotojas nėra traktuojama kaip „silpnoji pusė";
• Naujai atsiradę „Tuščios „ sutartys ir jų taikymas praktikoje;
• Kokie pakeitimai laukia darbo užmokesčio mokėjimo srityje?
• Svarbiausios darbo ir poilsio laiko naujovės – trumpesnės atostogos ir kt. problematika;
• Kas keisis darbo sutarties sudarymo, vykdymo ir keitimo tvarkoje ir aptartinose sąlygose;
• Kokios naujovės darbuotojų drausminės atsakomybės srityje?
• Kokios naujienos darbo tarybų, profesinių sąjungų ir darbuotojų atstovų srityje?
• Kitos su naujuoju DK susijusios temos...
Pirkimo objekto apimtys:
1.Žmonių kiekis – 1.
2. Paslaugos suteikimo terminas – 2016-11-08.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras „Naujasis darbo kodeksas praktikams", kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Confinn", įmonės kodas: 302862159, adresas: E. Ožeškienės g. 18A, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 117,37 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-28

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo duomenų transliavimo paslaugos Utenos mieste.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 23 Tyrimo ir apsaugos paslaugos, išskyrus šarvuotų automobilių paslaugas, kodas - 79714000-2 Stebėjimo paslaugos. Perkama paslauga kuri apima vaizdo transliavimą, duomenų perdavimą į centrinį valdymo pultą, duomenų įrašymą, saugojimą, sistemos priežiūrą ir remontą.
Tiekėjas privalo Sistemos įrangą eksploatuoti, prižiūrėti, esant reikalui keisti bei atlikti remonto ar profilaktikos darbus; pašalinti atsiradusius vaizdo perdavimo sutrikimus ne ilgiau kaip per 48 valandas.
Vaizdo stebėjimo sistema (12 vaizdo stebėjimo kamerų, kamerų valdymo pultas ir vaizdo stebėjimo serveris įrengti Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose (Maironio g. 3, Utena) ir kita vaizdo transliavimo paslaugai teikti būtina įranga yra AB TEO LT nuosavybė.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Paslaugos teikiamos nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo duomenų transliavimo paslaugos Utenos mieste.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: TEO LT, AB, įmonės kodas: 121215434 adresas: Lvovo g. 25, LT-03501, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 115,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-10-28

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimas viešojo administravimo subjektuose".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 24 – Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodas - 80510000-2 Specialistų mokymo paslaugos. Perkamas seminaras „Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimas viešojo administravimo subjektuose", programa:
I.2.1. Prašymų, pranešimų, skundų rūšys, jų identifikavimas ir atskyrimas;
I.2.2. Atsisakymas nagrinėti prašymą, pranešimą ar skundą, jų administravimas pagal turimą kompetenciją;
I.2.3. Prašymų, pranešimų ir skundų priėmimas, jų nagrinėjimo veiksmai ir terminai;
I.2.4. Sprendimų dėl prašymo, pranešimo ar skundo priėmimas, sprendimų turinio reikalavimai ir apskundimo tvarka;
Paslaugų teikimo terminas 2016-11-17
Dalyvių skaičius - 1.
Vieta – Vilnius.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimas viešojo administravimo subjektuose".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Vilniaus universitetas, kodas: 211950810, adresas: Universiteto g. 3, Vilniaus, LT-01513.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 90,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2016-10-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rėminimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B27 – Kitos paslaugos, kodui – 98390000-3 Kitos paslaugos. Perkamos rėminimo paslaugos.
Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Gobeleno įrėminimas:
I.2.1.1. Rėmelis aukso spalvos;
I.2.1.2. Dydis 38x50 cm;
I.2.1.3. Įrėminti 3 vnt.
I.2.2. Gobeleno įrėminimas:
I.2.2.1. Rėmelis aukso spalvos;
I.2.2.2. Dydis 37x49 cm;
I.2.2.3. Įrėminti 3 vnt.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Paslaugas suteikti iki 2016 m. lapkričio 2 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Rėminimo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Audronė Petruškevičienė pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (21.12)-21.1-3221 (2010-08-26), kodas 47306230459, adresas: Maironio g. 4, LT-28241, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 99,46 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

.

2016-10-25

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Šaligatvių remontas Vyturių kvartalo prieigose".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45213316-1 „Pėsčiųjų takų įrengimo darbai" (45.21).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Sutarties objektą sudaro - Šaligatvių remontas Vyturių kvartalo prieigose.
Statybos vieta (adresas) – Teritorija tarp Vaižganto g. ir Vyturių kvartalo, Utena.
Užsakovas - Utenos rajono savivaldybės administracija.
I.3. Sutarties objektą sudaro:
Pagrindiniai darbai:
Pėsčiųjų takų remontas atstatant trinkelių dangą 318 m2 ± 3 m2 bei aprėminant betoniniais bordiūrais 504 m ± 2 m.
Šlaitų sutvirtinimas ir teritorijos sutvarkymas paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolę - 1100 m2 ± 1105 m2.
Nepagrindiniai darbai, kuriems gali būti pasitelktas subrangovas:
Pėsčiųjų takų remontas atstatant asfaltbetonio dangą 88 m2 ± 1 m2.
Paviršinio vandens nuo stovėjimo aikštelės nuvedimo sistemos įrengimas paklojant 250 mm skersmens 23 m ± 0,5 m ilgio plastmasinį vamzdį, sumontuojant 2 (du) apvalius gelžbetoninius 1 m ± 0,02 m skersmens šulinius bei pastatant komunikacijas ženklinantį metalinį stulpelį.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Aukštaitijos traktas"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183865353, Aukštaitijos g. 14, Šilinės km., Utenos raj.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 26.500,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2016-10-25

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Pačkėnų kultūros centro pastato stogo remontas".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45261910-6 „Stogų remontas" (45.26).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Sutarties objektą sudaro - Pačkėnų kultūros centro pastato stogo remontas .
Statybos vieta (adresas) – Pačkėnų km. utenos raj.
Užsakovas - Utenos rajono savivaldybės administracija.
I.3. Sutarties objektą sudaro:
Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
Šiukšlių, kerpių nuvalymas nuo ruloninės stogo dangos - 490 ± 5 m2.
Plokščio stogo ventiliacinių kaminėlių įrengimas – 9 vnt.
Pūslių remontas ruloninėje stogo dangoje – 32 ± 2 m2.
Stogo nuolydžio formavimas – 17 ± 2 m2.
Papildomo sluoksnio prilydomos ruloninės bituminės stogo dangos įrengimas – 49 ± 2 m2.
Vieno sluoksnio prilydomos ruloninės bituminės stogo dangos įrengimas – 490 ± 5 m2.
Nepagrindiniai (pagalbiniai) darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai, yra:
Prieglaudų apskardinimas – 116 ± 2 m.
Parapetų esamų skardų nuėmimas, pataisymas ir uždėjimas – 100 ± 1 m.
I.4. Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
I.5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 4 (keturių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos .
I.6. Rangovas Darbus pradeda po Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgiant į Sutarties 5.17 punkto nuostatas. Rangovas Darbus atlieka ir baigia per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.7. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Ligaja"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183697076, Žvalgų g. 8, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 18.400,00 Eur.

II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2016-10-24

Darbų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Auksė Kuzmienė, tel. (8 389) 63 897, mob. tel. 8 614 10 951, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: Nr. 177728
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Ateities gatvės Utenos mieste rekonstravimo darbai"
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pagal techninį projektą parengti darbo projektą.Atlikti statybos darbus:
Gatvės ilgis 444 m., plotis 2.75 m;
Apšvietimo tinklų bendras ilgis 545 m.;
Lietaus nuotekų tinklų ilgis 543 m.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1. "Ateities gatvės Utenos mieste rekonstravimo darbai"
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB "Utenos melioracija"
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 297399,85
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei maziausia kaina
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: UAB "Kelprojektas" - 7%

2016-10-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Krašuonos progimnazijos pastato vandentiekio magistralinių tinklų remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45231300-8 Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai. Darbai atliekami Krašuonos progimnazijos pastato rūsyje, vandentiekio tinkluose:
I.2.1. 100 mm skersmens vandentiekio vamzdynų ir jų izoliacijos išardymas – 15 m;
I.2.2. Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš cinkuotų plieninių D 114 mm vamzdžių – 12 m;
I.2.3. Vamzdynų D 114 mm izoliavimas pusto polipropileno kevalais – 12 m;
I.2.4. Vamzdynų, kurių D 32-57 mm, izoliavimas akmens vatos folija dengtais kevalais - 6 m;
I.2.5. Virinamų cinkuotų perėjimų 100x40 mm montavimas – 10 vnt.
I.2.6. Darbus atlikti iki 2016 m. lapkričio 21 d.
I.2.7. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Krašuonos progimnazijos pastato vandentiekio magistralinių tinklų remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ligaja", įmonės kodas: 183697076, adresas: Žvalgų g. 8, 08221, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 573,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-10-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mobilaus telefono baterijos keitimas, kodui – 50330000-7 Telefonų remontas (A 1).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Mobilaus telefono baterijos keitimo paslaugos.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Paslaugų kiekis - 1 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mobilaus telefono baterijos keitimas, kodui – 50330000-7 Telefonų remontas (A 1).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Pikselis", įmonės kodas: 122284369, adresas: Raitininkų g. 2, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 20,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vyturių progimnazijos vandentiekio tinklų remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45232151-5 Centrinio vandentiekio atnaujinimo darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. Elektrinio vandens šildytuvo, kurio talpa 100 l, keitimas ir prijungimas prie esamų vandentiekio tinklų – 1 vnt.
I.2.2. Skirtuminės srovės apsaugos vandens šildytuvo elektros maitinimo linijoje montavimas – 1vnt.
I.2.3. Vandentiekio plastikinių vamzdžių DN15 mm montavimas – 7 m.
I.2.4. Plastikinių kanalų 100x60 mm montavimas – 2 m.
I.2.5. Plastikinių vamzdžių presuojamos jungtys – 1 kompl.
I.2.6. Darbus atlikti iki 2016 m. lapkričio 4 d.
I.2.7. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vyturių progimnazijos vandentiekio tinklų remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ligaja", įmonės kodas: 183697076, adresas: Žvalgų g. 8, 08221, Vilnius
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 185,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-10-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Japonijos vėliava, BVPŽ kodas - 35821000-5 Vėliavos (358).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Japonijos vėliava, matmenys 1,7 x 1 m dydžio;
• Transportavimo išlaidas apmoka Perkančioji organizacija.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis - 1 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Preke pristato Perkančiajai organizacijai, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Japonijos vėliava, BVPŽ kodas - 35821000-5 Vėliavos (358).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Rodiklio" reklamos agentūra, įmonės kodas: 304146361, adresas: Simno g. 35 a, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 45,98 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų geriamo vandens sistemos avarinio remonto darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45332200-5 Vandentiekio įrengimo darbai. Perkami Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų geriamo vandens sistemos avarinio remonto darbai:
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
I.2.1.1 Įrengti vandentiekio šulinyje sklendę; iš vandentiekio šulinio iki vandentiekio mazgo nutiesti iš plastikinio daugiasluoksnio, arba lygiaverčio vamzdžio vandentiekio vamzdyną, ne mažiau 25 m, ne daugiau 28 m, vamzdis turi būti apdengtas kevaline izoliacija; įrengti vandens apskaitą; įrengti du ventilius – vieną prieš apskaitos prietaisą, kitą po apskaitos prietaiso; prijungti įvadinį vamzdyną prie pastato vandentiekio inžinerinių tinklų.
I.2.2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai yra:
I.2.2.1 Demontuoti vandentiekio vamzdyną iš plieninių vamzdžių, ne mažiau 25 m, ne daugiau 28 m;
I.2.2.2 Atlikti naujos vandentiekio sistemos hidraulinius išbandymus;
I.2.2.3. Išvežti statybines šiukšles, ne mažiau 0,1 t, ne daugiau 05 t.
Rangovas Darbus pradeda ir baigia po 3 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų geriamo vandens sistemos avarinio remonto darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, LT-28217, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 3 993,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-10-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras administracinių nusižengimų kodekso taikymas, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Administracinių nusižengimų kodeksas: teisinio reguliavimo naujovės, diskusiniai klausimai ir sprendimai.
• Administracinių nusižengimų bylų teisenos naujovės ir teismų praktika dėl administracinio proceso vedimo teisėtumo.
• Administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės: santykis, skyrimo ypatumai ir vykdymo aktualijos.
• Institucijos kompetencija bylose dėl administracinių nusižengimų.
• Administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonės ir jų taikymo ypatumai pagal naująjį ANK.
Pirkimo objekto apimtys:
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 5.
2.Mokymų trukmė – 3 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras administracinių nusižengimų kodekso taikymas, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Corporate Securitus", įmonės kodas: 302720900, adresas: Konstitucijos pr. 15-36, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 75,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Utenos ligoninės pagrindinio pastato Aukštakalnio g. 3 rekonstravimo papildomi (nenumatyti) darbai".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45453000-7 „Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai".
Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas
Sutarties objektą sudaro - Utenos ligoninės pagrindinio pastato Aukštakalnio g. 3 rekonstravimo papildomi (nenumatyti) darbai. Statybos darbų tikslas: atlikti papildomus (nenumatytus) vandentiekio, nuotekynės, vėdinimo, šilumos tiekimo oro pašildytojams, oro rekuperavimo vamzdynų, vidaus elektros, vidaus elektros ryšių, apsauginės signalizacijos sistemų įrengimo darbus bei sumontuoti reikiamą įrangą be kurių negali būti užbaigti ligoninės rekonstravimo darbai ir patalpos perduotos eksploatacijai.
Pagrindiniai darbai: Vėdinimo, oro rekuperavimo vamzdynų įrengimo darbai bei reikiamos įrangos sumontavimas.
Nepagrindiniai darbai, kuriems gali būti pasitelkiami subrangovai: Vandentiekio, nuotekynės, šilumos tiekimo oro pašildytojams, vidaus elektros, vidaus elektros ryšių, apsauginės signalizacijos įrengimo darbai bei reikiamos įrangos sumontavimas.
Visi numatomi statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniai reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis ir kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais bei atitikti pateiktuose techniniuose darbo projektuose nurodytas technines charakteristikas ir specifikacijas
Rangovas Užsakovui pateikia veiklų sąrašą ir lokalines sąmatas. Sąmatos bus skirtos veiklos statybos darbų progreso vertinimui.
Rangovas atliktus darbus aktuojasi pagal formą Nr.3 (forma pridedama). Aktuojamų darbų vertė turi būti nemažesnė kaip 2% veiklos vertės
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 8 (aštuonių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgiant į Sutarties 5.17. punkto nuostatas. Rangovas Darbus atlieka ir baigia per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: Utenos ligoninės pagrindinio pastato Aukštakalnio g. 3 rekonstravimo papildomi (nenumatyti) darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: UAB „Dauniškis" ir Ko, įm.k. 184263588, Metalo g. 9b, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 79800,00 Eur su PVM;
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

2016-10-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dažai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –44100000-1 „Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai" (441).
Pirkimo objektą sudaro:
- Dilimui atsparūs, šviesiai pilkos spalvos matiniai dažai sienoms.
- Dažai atsparūs drėgmei.
- Skiedžiami vandeniu.
- Dažų kiekis 65 litrai.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Dažai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: IĮ Edvardo Januškos įmonės kodas: 184198197, adresas: Vilniaus g. 3, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 408,00 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Ūkinės prekės, kodui – 44520000-1 Spynos, raktai ir vyriai (445), papildomas kodas - 18221300-7 Lietpalčiai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 42 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Izoliacinė juosta, raudonos spalvos 20x19 mm, ilgis 20 m., 4 vnt.;
• Spyna įleidžiama, dešininė, 1 vnt.;
• Nuo lietaus apsiaustai, pagaminti iš polietileno, skaidrūs, 33 vnt.;
• Atsarginė dalis – kriauklių sifonas su lanksčiąja žarna, galvutės dangtelio skersmuo, 70 cm, 2 vnt.;
• Spyna vidaus ir išorės durų, atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 55 mm, 2 vnt.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis – 42 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Ūkinės prekės, kodui – 44520000-1 Spynos, raktai ir vyriai (445), papildomas kodas - 18221300-7 Lietpalčiai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenaitis", įmonės kodas: 183792834, adresas: Metalo g.5, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 116,64 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai tema „Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai: naujovių taikymas, praktinės rekomendacijos ir naujausia teismų praktika".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24)
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminaro temos:
Svarbiausi VPĮ pakeitimai:
•„Juodųjų sąrašų" įtvirtinimas VPĮ;
•Pirkimo sutarties neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo sampratos įtvirtinimas VPĮ;
•Įtvirtinama perkančiųjų organizacijų teisė reikalauti nuostolių atlyginimo.
Aktualiausios viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo naujovės, įtvirtintos naujame VPĮ projekte:
•Interesų konfliktai viešuosiuose pirkimuose;
•Ekonominio naudingumo kriterijus ir jo subkriterijai;
•Lankstesnės skelbiamos derybos;
•Inovacijų partnerystė;
•Sutarties keitimas;
•MVĮ dalyvavimo skatinimas.
Naujausia viešųjų pirkimų srities teismų praktika:
•Tiesioginis Europos Sąjungos 2014/24/ES direktyvos veikimas;
•Interesų konfliktai;
•Konfidencialumas;
•Kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų reikalavimai;
•Ginčų sprendimas: įgaliotoji ir perkančioji organizacija kaip bendraatsakoviai;
•Subranga viešuosiuose pirkimuose;
•Vienašalis sutarties nutraukimas.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Mokymų trukmė – ne mažiau 5, ne daugiau 7 ak. valandų.
2. Dalyvių skaičius – 1.
Pateikti seminaro medžiagą.
Paslaugų suteikimo terminas – iki 2016-10-19.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai tema „Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai: naujovių taikymas, praktinės rekomendacijos ir naujausia teismų praktika".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Mokesčių srautas", įm.kodas: 124388313, adresas: Sėlių g. 33/2, LT-08125 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 126,10 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Canon fotoaparato programos atstatymas, kodui – 50344100-9 Fotografijos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos (A 1).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Fotoaparato Canon 1100 D valymo ir programos atstatymo paslaugos.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Paslaugų kiekis - 1 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Canon fotoaparato programos atstatymas, kodui – 50344100-9 Fotografijos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos (A 1).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Fototaisykla", įmonės kodas: 123846487, adresas: Tuskulėnų g. 3-110, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 21,16 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras dėl juridinių ir personalo skyriaus specialistams.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Administracinio nusižengimų kodekso bendrųjų nuostatų apžvalga;
• Administracinio nusižengimo protokolo surašymo ir tyrimo procesas (administracinio nurodymo taikymas);
• Administracinių nusižengimų bylos nagrinėjimo proceso ypatumai: aktuali teismų praktika;
• Nutarimo administracinių nusižengimų bylose priėmimas ir vykdymas: aktuali teismų praktika;
• Nutarimo administracinių nusižengimų bylose priėmimas ir vykdymas: aktuali teismų praktika;
• Bendri naujojo Darbo kodekso principai;
• Naujojo Darbo kodekso įsigaliojimas ir veiksmai, kuriuos turės atlikti darbdaviai;
• Darbo sutarčių sudarymo naujovės ir bendri naujų darbo sutarčių rūšių bruožai;
• Darbo sutarties vykdymas ir keitimas;
• Naujasis darbo sutarties pasibaigimo reglamentavimas;
• Darbuotojų drausminė ir materialinė atsakomybė;
• Valstybės tarnautojų atranka ir vertinimas.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Žmonių kiekis – 2.
2. Paslaugos suteikimo terminas – 2016-10-13 - 2016-10-14.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras dėl juridinių ir personalo skyriaus specialistams.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava, " įmonės kodas: 152054598, adresas: Maironio g. 22, 66116 Druskininkai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 250,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto Aušros g. 69-45, Utenoje, senų langų keitimas į plastikinius.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 45421100-5 Durų ir langų bei susijusių elementų montavimas. Perkami darbai, socialinio būsto Aušros g. 69-45, Utenoje, senų langų keitimas į plastikinius. Atliekami darbai:
I.2.1. Senų langų demontavimas 5,47 m² ± 0,3 m².
I.2.2. Naujų langų montavimas 5,47 m² ± 0,3 m².
I.2.3. Palangių montavimas 3,90 m ± 0,5 m.
I.2.4. Angų kraštų sutvarkymas 3,5 m² ± 0,35 m².
Darbus atlikti iki 2016 m. spalio 31 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto Aušros g. 69-45, Utenoje, senų langų keitimas į plastikinius.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, LT-28217, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 686,74 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-10-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Užrašų knygelių rinkinys, BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 24 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Užrašų knygutė su rašikliu: užrašų knygutė įrišta plastikine spirale 50 lapų, išskirtinio dizaino, matmenys 21x15 cm, su užrašu „Utena", 14 dydžio šriftas.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis – 24 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Užrašų knygelių rinkinys, BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas: 184085235, adresas: Stoties g. 39, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 373,68 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Trumpa informacija apie pasikeitimus Buhalterinės apskaitos įstatyme. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme. Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėses ir kituose teisės aktuose nuo 2016 metų pradžios ir pokyčiai 2017 metams;
• Išmaniosios mokesčių sistemos (iMAS) ir jos posistemių i-SAF (e. sąskaitose), i-VAZ (e.važtaraščiai), SAF-T (Standartinė apskaitos duomenų rinkmena) diegimas, atskirų posistemių naudojimas po 2016-10-01. Kaip iMASdiegimas palies kiekvieną viešojo sektoriaus subjektą;
• Pajamų pripažinimas, grupavimas, 10 VSAFAS „Kitos pajamos" naujos redakcijos apžvalga. Pajamų surinkimo tvarkos reglamentavimas. Finansavimo pajamos, pajamos už teikiamas paslaugas, kitos biudžetinių įstaigų lėšos, kurių nereikai pervesti į biudžetą, viešųjų įstaigų pajamos ir jų apskaita. Vairavimo mokymo paslaugų apmokestinimas PVM nuo 2016-01-01.
• Pinigų srautų ataskaitos formos pakeitimai ir informacijos pateikimas šioje ataskaitoje pagal pakeisto 5 VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita" nuostatas. Naujų pinigų srautų eilučių pildymo reikalavimai.
• Prievolės viešosioms įstaigomas pakeitus 23 VSAFAS „Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys" teikiant 2016 ir tolimesnių metų tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius, visų viešojo sektoriaus subjektų tarpinių ataskaitų rinkinių skelbimo reikalavimai ir kt.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugos suteikimo terminas – 2016-10-11.
Sutartis sudaroma žodžiu.
1 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnijos – 1 darbuotojas.
2 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnijos – 1 darbuotojas.
3 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnijos – 1 darbuotojas.
4 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Daugailių seniūnijos – 1 darbuotojas.
5 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos – 1 darbuotojas.
6 pirkimo objekto dalis:
teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnijos – 1 darbuotojas.
7 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnijos – 1 darbuotojas.
8 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Užpalių seniūnijos – 1 darbuotojas.
9 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnijos – 1 darbuotojas.
10 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos – 6 darbuotojai.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 1 pirkimo objekto dalis: Mokymai – seminaras teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Kuktiškių seniūnijai, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 65,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 2 pirkimo objekto dalis: Mokymai – seminaras teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Leliūnų seniūnijai, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 65,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 3 pirkimo objekto dalis: Mokymai – seminaras teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Vyžuonų seniūnijai, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 65,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 4 pirkimo objekto dalis: Mokymai – seminaras teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Daugailių seniūnijai, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 65,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 5 pirkimo objekto dalis: Mokymai – seminaras teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos seniūnijai, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 65,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 6 pirkimo objekto dalis: Mokymai – seminaras teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Saldutiškio seniūnijai, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 65,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 7 pirkimo objekto dalis: Mokymai – seminaras teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Tauragnų seniūnijai, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 65,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 8 pirkimo objekto dalis: Mokymai – seminaras teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų