1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Baigėsi terminas teikti paraiškas daugiabučių atnaujinimui

Š.m. vasario 1 d. baigėsi paraiškų daugiabučiams atnaujinti pagal dar praėjusių metų spalio mėn. aplinkos ministro paskelbtą kvietimą pateikimo terminas. Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – Agentūra) iki šių metų vasario 1 d. gavo 577 paraiškas iš 50 šalies savivaldybių.

Daugiausiai paraiškų buvo gauta iš Kauno miesto bei Trakų rajono savivaldybių, atitinkamai pateikusių po 56 ir 48 paraiškas. Taip pat aktyvumu išsiskyrė Plungės rajono savivaldybė, iš kurios buvo gautos 26 paraiškos, Vilniaus savivaldybė, pateikusi 23 paraiškas, Palangos – pateikusi 21 paraišką, Utenos rajono savivaldybė, pateikusi 22 paraiškas daugiabučiams atnaujinti. Po 20 paraiškų pateikė Elektrėnų, Jonavos bei Švenčionių rajonų savivaldybės. Visas paraiškų atnaujinti daugiabučius namus sąrašas pateiktas http://atnaujinkbusta.lt/wp-content/uploads/2014/02/Gautu-paraisku-sarasas.doc.

Skaityti daugiau...

Utenoje laukiama renovacijos proveržio

Į Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą įsijungus savivaldybėms, šios programos įgyvendinimas ženkliai paspartėjo. Ypač ryškūs pokyčiai atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius namus matomi Utenos mieste. Per pastaruosius metus Utenoje atnaujintas 21 daugiabutis namas. Utenos rajono savivaldybė viena iš pirmųjų Lietuvoje aktyviai palaikė kvartalinės renovacijos idėją, kai atnaujinami ne tik pavieniai namai, bet kvartale esantys namai, įskaitant infrastruktūros sutvarkymą. Ne tik palaikė, bet ir ėmėsi konkrečių darbų. Kaip jau ne kartą rašyta, buvo atrinktas Aukštakalnio daugiabučių namų gyvenamasis kvartalas, išanalizuotos jo charakteristikos, įvertinta kvartale esančių pastatų energetinė būklė, infrastruktūra ir parengta „Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo energinio efektyvumo didinimo programa", kuri pristatyta daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams bei patvirtinta Utenos rajono savivaldybės taryboje.

Skaityti daugiau...

Paskelbtas papildomas kvietimas daugiabučiams atnaujinti

Įgyvendinant sėkmingai įsibėgėjusį daugiabučių namų renovacijos procesą, Aplinkos ministerija paskelbė papildomą kvietimą teikti paraiškas, rengti ir įgyvendinti daugiabučių namų atnaujinimo projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. 

Primename, jog š.m. lapkričio 1 d., įsigaliojus Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymui, pradedamos rinkti paraiškos daugiabučių atnaujinimui pagal š.m. spalio 4 d. aplinkos ministro paskelbtą kvietimą.

Skaityti daugiau...

Naujos kvartalinės renovacijos galimybės: atnaujinti daugiabučiai, sutvarkyta aplinka


IMG 1391Kažkada skambia fraze buvusi kvartalinė renovacija Utenoje įgauna pagreitį. Utenos rajono savivaldybė, pažadėjusi miesto gyventojams kompleksiškai tvarkyti gyvenamąsias teritorijas ir kurti gyvenimo kokybę, laikosi duoto žodžio: Dauniškio kvartalo teritorijos tvarkymo projektas jau pakeitė kvartalo veidą, Aukštakalnis ateityje irgi taps moderniu, aukštos gyvenimo kokybės mikrorajonu, bus parengta energinio efektyvumo didinimo programa visiems miesto kvartalams. Ji bus rengiama, remiantis šiuo metu įgyvendinamu pilotiniu Aukštakalnio kvartalo teritorijos sutvarkymo projektu. Tad pastarojo įgyvendinimas – vienas svarbiausių strateginių Utenos rajono savivaldybės uždavinių, siekiant išplėtoti kvartalo infrastruktūrą ir pagerinti aukštakalniečių gyvenimo sąlygas.

Skaityti daugiau...

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) IR VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMO

Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų atnaujinimo projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Kvietimas skelbiamas 150 mln. eurų investicijoms. Numatoma valstybės parama – 50 mln. eurų, kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Pagal šį kvietimą vykdomiems projektams taip pat numatoma 100 proc. apmokėti arba kompensuoti projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, taip pat 100 proc. padengti nepasiturintiems butų savininkams tenkančias išlaidas.

Skaityti daugiau...

Paskelbtas naujas kvietimas daugiabučiams renovuoti

renĮgyvendinant sėkmingai įsibėgėjusį daugiabučių namų renovacijos procesą, Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų atnaujinimo projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Kvietimas skelbiamas 150 mln. eurų investicijoms.

Numatoma valstybės parama – 50 mln. eurų, kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Už šias lėšas numatoma renovuoti ne mažiau kaip 500 daugiabučių namų. Pagal šį kvietimą vykdomiems projektams taip pat numatoma 100 proc. apmokėti arba kompensuoti projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, taip pat 100 proc. padengti nepasiturintiems butų savininkams tenkančias išlaidas.

Skaityti daugiau...

Įsibėgėjo projekto „Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos sutvarkymas“ darbai

ESFIVP-I-2Utenos rajono savivaldybės administracija 2016 m. pradėjo įgyvendinti Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektą „Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos sutvarkymas". Projekto vertė- 1,1 mln. eurų. Iš jų : 868,9 tūkst. eurų- ES paramos lėšos; 76,7 tūkst. eurų- valstybės biudžeto lėšos; 150,03 tūkst. eurų - Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Projekto įgyvendinimo metu sutvarkyta infrastruktūra Dauniškio mikrorajone sudarys sąlygas naujiems socialinės ir ekonominės plėtros židiniams šioje teritorijoje, skatins gyventojus prisidėti prie gyvenamosios aplinkos gerinimo ir aktyvesnio daugiabučių namų renovavimosi. Papildomai bus pasiekta socialinė nauda: pagerės Utenos miesto įvaizdis, padidės vietos gyventojų poilsio ir rekreacijos galimybės.

Skaityti daugiau...

Europos investicijų bankas ir Šiaulių bankas atnaujino paramą daugiabučių renovacijai

Europos investicijų bankas (EIB) ir AB Šiaulių bankas, tęsdami ilgametį bendradarbiavimą, pasirašė dvi naujas sutartis dėl papildomų 110 mln. eurų iš „Jessica II" fondo paskirstymo seniems daugiabučiams Lietuvoje atnaujinti.

„Šalyje itin išaugęs daugiabučių renovacijos mastas, kokio nesitikėjo net didžiausi optimistai, reikalauja sutelkti visas jėgas, kad mūsų senieji namai atgimtų naujam gyvenimui – būtų patogūs, gražūs ir taupūs energiniu požiūriu. Tačiau rasti reikiamų finansinių išteklių nėra taip paprasta. Ir visos papildomos lėšos yra labai svarbios. Todėl labai džiaugiamės pasirašyta dar viena EIB ir Šiaulių banko sutartimi", – sako aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas.

Skaityti daugiau...

Trys merai kreipėsi į Vyriausybę dėl paramos kvartalų renovacijai

Utenos rajono meras Alvydas Katinas, Šiaulių meras Artūras Visockas ir Birštono merė Nijolė Dirginčienė bendru raštu kreipėsi į šalies Vyriausybę, prašydami paramos dėl pilotinių kvartalų energinio efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimo.

Aplinkos ministerija ir VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra kartu su Vokietijos aplinkos, gamtosaugos, statybos ir branduolinio saugumo ministerija nuo 2014 m. įgyvendina bendrą Vokietijos ir Lietuvos projektą „Miesto kvartalų atnaujinimas, pagerinant jų energines charakteristikas Lietuvoje" (toliau – Projektas), kuriame dalyvauja trys šalies savivaldybės – Utenos, Šiaulių ir Birštono. Projektas apima pastatų kvartalinę modernizaciją, nagrinėja atsinaujinančių energijos šaltinių integravimo, šilumos gamybos ir naudojimo sistemų suderinamumo, socialinių klausimų sprendimo ir kitus sprendinius.

Skaityti daugiau...

Puikios naujienos siekiant įgyvendinti daugiabučių atnaujinimo programą Aukštakalnio kvartale

100 1047Įgyvendinant daugiabučių atnaujinimo programą ir siekiant tęsti sėkmingą renovacijos proceso įgyvendinimą Utenos rajono savivaldybė kartu su UAB „Utenos butų ūkis" organizavo intensyvius susitikimus su Taikos gatvės gyventojais. Sueigose dalyvavo Būsto energijos taupymo agentūros (BETA), savivaldybės atstovai ir techninės priežiūros specialistai.
Nuo 2016 m. kovo 14 d. iki balandžio 12 dienos Utenos rajono savivaldybės administracijos kvietimu Utenos Aukštakalnio progimnazijos salėje kas vakarą, pagal numatytą susitikimų grafiką, rinkosi Taikos gatvės daugiabučių būstų savininkai į susirinkimus, kurių metu namo gyventojai išreikšdavo apsisprendimą dėl savo daugiabučio namo renovacijos. Susitikimuose su 41 daugiabučio gyventojais buvo aptariamas ir Aukštakalnio kvartale esančios infrastruktūros sutvarkymas, atsakoma į gyventojų pateiktus klausimus.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla