1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Ekstremalių situacijų komisija: ekstremaliosios situacijos Tauragnų ir Saldutiškio seniūnijose dar neatšaukti

Spalio 8 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje buvo surengtas Utenos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdis. Posėdyje svarstyti klausimai, susiję su afrikiniu kiaulių maru: Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Linas Tiškus pristatė pranešimą „Afrikinio kiaulių maro epizootinė situacija Pabaltijo šalyse, Lietuvoje ir Utenos rajone", buvo kalbama apie ekstremaliosios situacijos atšaukimą Utenos rajono savivaldybės Tauragnų ir Saldutiškio seniūnijose, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014-09-17 įsakymą „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo" reikalavimų įgyvendinimo", pateikti pasiūlymai dėl paramos teikimo kiaulių laikytojams už kiaules, paskerstas dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės, taisyklių projekto.

Skaityti daugiau...

2014 m. spalio 15 d. (trečiadienį) Lietuvoje bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad š. m. spalio 15 d. (trečiadienį), 11 val. 52 min., vykdant gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimą, Lietuvoje, taip pat ir Utenos rajono savivaldybės teritorijoje bus girdimas perspėjimo sirenų kauksmas. Sirenos kauks 3 minutes.
Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai šalyje, gyventojai perspėjami įjungus elektros sirenas ar/ir pranešimais į mobiliuosius telefonus. Išgirdus sirenas, gyventojams rekomenduojama įsijungti radiją ar televiziją ir išklausyti skelbiamą informaciją. Paprastai sirenos įjungiamos du kartus per metus, balandžio ir spalio mėn., kai atliekamas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Šių patikrinimų metu gyventojai informuojami ne tik per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, regioninius bei vietinius transliuotojus (nustojus kaukti sirenoms 11 val. 55 min.), bet ir trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus, kuriuose yra įjungta korinio transliavimo funkcija.

Skaityti daugiau...

Savanorių mokymai – dar neatrastos galimybės

Projektas „Savanoriai – žmogaus saugumui" įtraukia vis daugiau aktyvaus jaunimo. Kiekvienas norintis savanoriauti gali dalyvauti trijų dienų, projekto metu organizuojamuose mokymuose. Pirmos dienos metu jaunuoliai supažindinami su savanorystės principais, savanorystės pradžia bei savanorystės galimybėmis Lietuvos policijoje. Antros dienos metu bendravimo psichologijos principais ugdomi bendravimo įgūdžiai, komunikavimo principai bei savęs pristatymo galia. Paskutinę dieną dalyviai supažindinami su komandinio darbo veikla bei skatinami kūrybiškai ir originaliai mąstyti. Mokymų metu siekiama, kad įgytomis žiniomis, praktiniais pratimais būsimi savanoriai galėtų naudotis ne tik savanoriškoje veikloje, bet ir kasdieniniame gyvenime.

Skaityti daugiau...

Kviečiame į seminarą

2014 m. spalio 17 d. Utenos Dievo Apvaizdos parapijos namuose (Aušros g. 78, Utena) lektorė, konsultantė, praktikė, turinti ne vienerių metų konsultavimo ir mokymų patirtį, Lidija Laurinčiukienė ves seminarą „Streso valdymas. Organizacijos kultūros ir įvaizdžio kūrimas, efektyvi organizacijos vidinė ir išorinė komunikacija, streso valdymo technikos, darbas su sunkiais klientais".

Skaityti daugiau...

Informacija gyventojams apie galimybę nemokamai gauti teisinę pagalbą

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas numato galimybę gyventojams gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kurios teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto.
Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą (teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas) ir antrinę teisinę pagalbą (procesinių dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą). Pirminę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams organizuoja ir teikia, taip pat prašymus antrinei teisinei pagalbai užpildyti padeda Utenos rajono savivaldybės administracijos Juridinis skyrius (316 kab., Utenio a. 4, Utena). Antrinę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams teikia Panevėžio garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Klaipėdos g. 72, Panevėžys).
Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt ir Teisingumo ministerijos interneto svetainėje www.tm.lt.

Civilinės saugos mokymai Utenos rajono savivaldybėje

2014 10 07 2014 m. metų spalio 7 d. Utenos rajono savivaldybėje vyko Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos organizuojami civilinės saugos mokymo kursai pagal savivaldybių, ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų narių mokymo programą. Civilinės saugos mokymai vykdomi, vadovaujantis Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Skaityti daugiau...

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijos dėl euro ir kitų valiutų santrumpų

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2014 m. balandžio 10 d. posėdyje nutarta teikti euro santrumpą – Eur (plg. pavadinimo litas santrumpa – Lt). Prireikus galima vartoti tarptautinį kodą EUR arba simbolį €.
Piniginio vieneto dalies pavadinimo santrumpa ta pati – ct (be taško). Pereinamuoju laikotarpiu, kol apyvartoje bus ir lito centai, ir euro centai, galima terpti žodį ar santrumpą, pvz.: 2 euro centai, 2 euro ct, 2 Eur ct.

Skaityti daugiau...

Utenos dienos centrui atsiveria daugiau galimybių

2014 10 06 2014 m. spalio 3 dieną Utenos jaunimo mokyklos direktorė Edita Kanapeckienė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje pasirašė projekto „Mes atviri vaikams ir jaunimui" įgyvendinimo sutartį. Jaunimo mokyklos darbuotojai sėkmingai parengė projekto paraišką ir gavo finansavimą iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas". Iš projektinių lėšų bus plečiamos Utenos Dienos centro veiklos ir steigiama atvira jaunimo erdvė mažiau galimybių turinčiam jaunimui.

Pranešimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus

PRANEŠIMAS apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus (projekto sprendinių keitimas):
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas", UAB „Utenos šilumos tinklai" informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus statinio projektavimą, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba žemės sklype (kadastrinis Nr.8270/0010:20 Utenos m. k.v.), esančiame Pramonės g. 11, Utenos m., Utenos r. sav., leidžiama.

Skaityti daugiau...

Spalio-lapkričio mėnesiais bus renkamos pavojingos, didelių gabaritų ir pakuotės atliekos

Primename, kad Utenos mieste ir rajone spalio-lapkričio mėnesiais bus renkamos pavojingos, didelių gabaritų ir pakuotės atliekos apvažiavimo būdu. Nustatytomis dienomis Utenos mieste šias atliekas gyventojai gali nešti į daugiabučių namų kvartaluose įrengtas konteinerines atliekų surinkimo aikšteles, individualių namų kvartaluose – prie gatvės. Utenos rajono seniūnijose dėl šių atliekų surinkimo, gyventojai turi kreiptis į atitinkamą seniūniją telefono numeriais, kuriuos galite rasti Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.utena.lt/index.php/aplinkos-apsauga/atliek-tvarkymas/dideli-gabarit-atliek-surinkimas. Čia rasite ir pavojingų, didelių gabaritų ir pakuotės atliekų surinkimo grafiką Utenos mieste ir Utenos rajono seniūnijose.

Joomla templates by a4joomla